Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

20 502 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 21:04

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Với mục đích giúp các em học sinh phát triển được các năng lực, phẩm chất và lòng say mê khoa học hóa học. ... Khái niệm tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: BTHH có sử dụng sơ đồ, hình vẽ hiểu tập đòi hỏi HS phải dựa sơ đồ, hình vẽ để giải 4.2 Vai trò ý nghĩa BTHH có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: Hoá học môn học vừa... hiểu vấn đề BTHH, tập sơ đồ hình vẽ chương trình định hướng lực , thực trạng vấn đề, xây dựng số tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ phần Nito- Hóa học 11 theo định hướng phát triển lực HS, tiến hành... xác học tập Hoá học 1.1.4 Phát triển lực: lực chung, tiếp tục xây dựng phát triển lực chuyên biệt môn: - Năng lực thực hành Hoá học - Năng lực phát giải vấn đề - Năng lực vận dụng kiến thức vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực, Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực, Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay