HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH)

33 970 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 19:26

Với cách hướng dẫn ngắn gọn cách viết một đoạn văn kèm 35 bài luận tham khảo có chủ đề bám sát SGK Tiếng Anh THPT giúp học sinh có thể viết được một đoạn văn đúng và hay. Đặc biệt, mỗi bài luận mẫu có bản dịch Tiếng Việt giúp các em nhớ ý và học từ vựng nhanh và hiệu quả.I. HƯỚNG DẪN PHẦN VIẾT LẠI CÂU VÀ ĐOẠN VĂN: (5 câu)Trọng tâm ngôn ngữ của dạng bài tập tự luận gồm: Thì biến đổi từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành và ngược lại và biến đổi từ quá khứ đơn sang quá khứ hoàn thành và ngược lại. Lưu ý việc sử dụng liên từ since, for, before, after …Các trọng điểm ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ, Câu điều kiện 3 loại cơ bản, câu ao ước WISH, câu bị động, câu tường thuật, câu so sánh, Gerund và Infinitives (dạng biến đổi câu)Các cấu trúc câu: So such...that, too... to, enough... to, because because of, although in spite ofViết đoạn văn :Cấu trúc cách triển khai một đoạn văn viết bằng tiếng Anh (thường là 100 đến 150 từ )A PARAGRAPH Topic sentence (Main idea): Câu chủ đề gồm hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea). Supporting sentences 1 (câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong câu chủ đề ) Reasons, examples, facts, statistics… Supporting sentences 2 Reasons, examples, facts, statistics… Concluding sentence (Restatement of the topic sentence summary of the main points)Như vậy, nếu đề bài yêu cầu viết một đoạn văn, HS cần thực hiện các bước sau:1 Viết câu chủ đề. (Lưu ý: cần triệt để lợi dụng đề bài để viết thành câu chủ đề.)2 Kiểm tra lại câu chủ đề để biết chắc trong câu chủ đề của bạn có topic và controlling idea. Gạch chân câu chủ đề để nhắc bạn về trọng tâm của đoạn văn.3 Viết ra các ý giải thích và làm rõ câu chủ đề.4 Với mỗi ý lớn, hãy viết ra các ví dụ. số liệu… mà bạn sẽ dùng để minh họa.5 Nghĩ cách để kết thúc đoạn văn và viết nó ra.6 Để bài viết có tính logic cao, em nên kết hợp sử dụng những cụm từ nối (linking words) trong phần thân bài ở đầu mỗi đoạn văn và đan xen trong đoạn văn ví dự như: Firstly, Secondly, Next, Finally = đầu tiên, thứ hai, tiếp đến, cuối cùng As can clearly be seen from this example, … = ví dụ này cho thấy It is clear that… = ….. là rất rõ ràng Thus, therefore = do đó, bởi vậy However, nevertheless = tuy nhiên On one hand, on the other hand = ở mặt này, ở mặt khá After analyzing both points of view, … = sau khi phân tích cà hai khía cánh To provide a summary, to summarise, in conclusion … = để kết luận7 Kiểm tra lại các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp có thể có trong từng câu viết của bạn.Lưu ý: Cũng như phần viết thư , bạn chỉ nên dùng những loại câu đơn giản như câu đơn, câu kép, câu phức. Nói chung, từ ngữ, cách diễn đạt càng rõ ràng, càng đơn giản càng tốt. HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VÀ 35 BÀI MẪU THAM KHẢO ( CÓ KÈM BÀI DỊCH) - CHỦ ĐỀ BÁM SÁT NỘI DUNG SGK TIẾNG ANH THPT - - DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2016 HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VÀ 35 BÀI LUẬN MẪU MÔN TIẾNG ANH I HƯỚNG DẪN PHẦN VIẾT LẠI CÂU VÀ ĐOẠN VĂN: (5 câu) Trọng tâm ngôn ngữ dạng tập tự luận gồm: Thì biến đổi từ khứ đơn sang hoàn thành ngược lại biến đổi từ khứ đơn sang khứ hoàn thành ngược lại Lưu ý việc sử dụng liên từ since, for, before, after … Các trọng điểm ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ, Câu điều kiện loại bản, câu ao ước WISH, câu bị động, câu tường thuật, câu so sánh, Gerund Infinitives (dạng biến đổi câu) Các cấu trúc câu: So/ such that, too to, enough to, because - because of, although - in spite of Viết đoạn văn : Cấu trúc & cách triển khai đoạn văn viết tiếng Anh (thường 100 đến 150 từ ) A PARAGRAPH * Topic sentence (Main idea): Câu chủ đề gồm hai phần: chủ đề (topic) ý (controlling idea) - Supporting sentences (câu văn chứng minh, diễn giải ý câu chủ đề ) Reasons, examples, facts, statistics… - Supporting sentences Reasons, examples, facts, statistics… * Concluding sentence (Restatement of the topic sentence / summary of the main points) Như vậy, đề yêu cầu viết đoạn văn, HS cần thực bước sau: 1/ Viết câu chủ đề (Lưu ý: cần triệt để lợi dụng đề để viết thành câu chủ đề.) 2/ Kiểm tra lại câu chủ đề để biết câu chủ đề bạn có topic controlling idea Gạch chân câu chủ đề để nhắc bạn trọng tâm đoạn văn 3/ Viết ý giải thích làm rõ câu chủ đề 4/ Với ý lớn, viết ví dụ số liệu… mà bạn dùng để minh họa 5/ Nghĩ cách để kết thúc đoạn văn viết 6/ Để viết có tính logic cao, em nên kết hợp sử dụng cụm từ nối (linking words) phần thân đầu đoạn văn đan xen đoạn văn ví dự như: - Firstly, Secondly, Next, Finally = đầu tiên, thứ hai, tiếp đến, cuối - As can clearly be seen from this example, … = ví dụ cho thấy - It is clear that… = … rõ ràng - Thus, therefore = đó, - However, nevertheless = nhiên - On one hand, on the other hand = mặt này, mặt - After analyzing both points of view, … = sau phân tích cà hai khía cánh - To provide a summary, to summarise, in conclusion … = để kết luận 7/ Kiểm tra lại lỗi tả, lỗi ngữ pháp có câu viết bạn Lưu ý: Cũng phần viết thư , bạn nên dùng loại câu đơn giản câu đơn, câu kép, câu phức Nói chung, từ ngữ, cách diễn đạt rõ ràng, đơn giản tốt Ví dụ: Yêu cầu viết đoạn văn ngắn vàng (Gold) Bạn vạch dàn ý trước viết: OUTLINE Gold, a precious metal, is prized for two improtant characteristics its beauty - suitable for jewelry, coins and ornamental purposes - never needs to be polished and remains beautiful forever its usefulness to science and industry - used in hundreds of industrial applications - used in astronauts’ suits In conclusion, gold is teasured not only for its beauty but also for its utility Đoạn văn hoàn chỉnh: Gold, a precious metal, is prized for two improtant characteristics First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion Therefore, it is suitable for jewelry, coins and ornamental purposes Gold never needs to be polished and remains beautiful forever For example, a Macedonian coin remain as untarnished today as the day it was minted twenty three centuries ago Another important characteristic of gold is its uesfulness to industry and science For many years, it has been used in hundreds of industrial applications The most recent use of gold is in astronauts’ suits Astronauts wear gold-plated heat shields for protection outside spaceships In conclusion, gold is treausred not only for its beauty but also for its utility Chú thích: - resistant to corrosion : chống ăn mòn - ornamental purposes - gold-plated heat shields : mục đích trang trí : Tấm chắn nhiệt mạ vàng - Từ nối in đậm Lưu ý: Cách xếp supporting sentences đoạn văn: Tùy theo đề bài, người viết xếp supporing sentences theo trật tự đây: 1/ Từ chi tiết quan trọng đến quan trọng 2/ Từ chi tiết quan trọng đến chi tiết quan trọng (ngược với cách 1) 3/ Theo trật tự thời gian (cái xảy trước kể trước, xảy sau kể sau) 4/ Theo trình tự công việc phải làm (ví dụ bạn hướng dẫn người khác nấu cơm bạn họ làm theo bước: Thứ nhất, lấy gạo bỏ vào nồi Thứ hai, vo gạo Thứ ba, bỏ nồi vào nồi cơm điện (nếu nấu nồi cơm điện) Thứ tư, cắm phích vào ổ điện Thứ năm, bật công tắc nấu Cuối cùng, chờ khoảng 20 đến 25 phút cơm chín 5/ Theo trình tự không gian Thường trật tự áp dụng đoạn văn tả quang cảnh/nơi chốn Ví dụ đề yêu cầu bạn tả góc học tập Trường hợp bạn vị trí nào: từ vào trong, từ ngoài, từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ lên trên, từ xuống tùy theo góc độ mà bạn quan sát để mô tả Cuối cùng, bạn kết thúc đoạn văn câu kết (concluding sentence) Thông thường câu kết thực cách viết lại câu chủ đề theo dạng khác mà VIẾT THƯ: Bố cục: Địa chỉ: - Viết địa người gửi bên phải (12 Quang Trung, Quy Nhon City, Binh Dinh) - Địa người nhận bên trái Ngày tháng: July 2015 July 1st, 2015 Phần chào hỏi: - Dear Sir / Madam - Dear Mr Smith / Ms Y / Dear Tan… Nội dung thư: Đoạn 1: (Bắt đầu thư): + Thanks for your letter (Cảm ơn bạn viết thư) + How are you? (Bạn khỏe không?) * Và nhận xét thông tin thư mà người bạn viết cho bạn + I'm sorry to hear/learn Mình tiệc nghe được/ biết + I'm so pleased to hear Mình vui biết Đoạn 2: Viết vào nội dung đề Sử dụng cách chuyển câu sau: I thought I'd write to tell/ask you Đoạn : Đề xuất, ý kiến cho vấn đề Kết thư: - Đầu thư dùng Dear Sir/Madam (không biết tên người nhận) ta dùng “Yours faithfully,” - Đầu thư dùng Dear Mr X / Ms Y (biết tên người nhận) ta dùng “Yours sincerely,” - Có thể viết: + Looking forward to hearing from you again Love, Ký tên Lá thư mẫu: Writing a personal letter to describe a past experience (Thư viết trải nghiệm cá nhân ) 12 Quang Trung, Quy Nhon City, Binh Dinh July 1st, 2015 Dear Hoa, I haven’t written to you since I last saw you in the town market last week How are you ? You know , after saying goodbye to you in the town market , I went to the bicycle ground to take my bike The ground was full of bicycles and motorbikes So it took me a lot of time to manage to get my bicycle But when I arrived home , I discovered that I had taken a wrong bike It was not my bike I hurrily rode the wrong bike to the town market again Foretunately, the girl whose bike was taken wrongly by me was waiting there to see whether anyone would return her bike I said sorry to her and rode my bike home On the way home , I said to myself:” you must be careful to avoid making such foolish mistake” Have you ever in such funny situation? Please write to me I’m looking forward to hearing from you Yours sincerely, Lan VIẾT ĐOẠN VĂN: (100 đến 150 từ) Cấu trúc: A PARAGRAPH * Topic sentence : Câu chủ đề viết theo đề (gồm phần: chủ đề ý ) - Supporting sentences 1: (câu văn chứng minh, diễn giải ý câu chủ đề ) - Supporting sentences : Reasons, examples, facts, statistics… * Concluding sentence: Câu kết nêu lại ý (có thể viết lại từ câu chủ đề): In conclusion / In short… Từ nối: - Firstly, Secondly, Next, Finally = đầu tiên, thứ hai, tiếp đến, cuối - Thus, therefore = đó, - However, nevertheless = nhiên - Moreover = Furthermore = Besides = thêm Cấu trúc thường dùng: + enable sb to V : làm + provide sb with sth : cung cấp cho điều + give sb the chance to V / give sb many opportunities to V: cho hội làm + help sb V / to V : giúp làm Ví dụ mẫu: Describe the world in which I would like to live in the year 2020 (Mô tả giới bạn thích sống vào năm 2020) My ideal world would be a peaceful one Firstly, there are no wars or conflicts between nations People won't have to live under the threat of terrorism but all live together in harmony Secondly, everyone has a job to do, and there is a good healthy standard of living for all Next, I would also wish to live in a clean healthy environment with less noise and less pollution There are more and larger parks where children can play and wildlife can be protected Finally, my main desire is to see people less materialistic, less selfish, less violent and more loving than they are now In short, I wish for world peace (Bài dịch : Thế giới lý tưởng giới hòa bình Thứ nhất, giới chiến tranh mâu thuẫn quốc gia Người dân sống nỗi sợ khủng bố mà tất người chung sống hòa thuận Thứ hai, có công ăn việc làm người có mức sống tốt đẹp Kế tiếp, muốn sống môi trường sạch, lành mạnh có it tiếng ồn it bị ô nhiễm Cuối cùng, khát vọng nhìn thấy người bớt tôn sùng vật chất, bớt ích kỷ, bớt bạo lực thương yêu nhiều Tóm lại, mong ước có giới hòa bình) MỘT SỐ BÀI LUẬN THAM KHẢO:  35 BÀI MẪU PHẦN VIẾT LUẬN Viết sở thích bạn Bạn có đồng ý với ý kiến hôn nhân nên dựa tảng tình yêu hay không? Viết thể loại sách mà bạn thích Bạn muốn làm công việc sau hoàn thành việc học Viết môn thể thao mà bạn thích đề xuất giải pháp để bảo vệ động vật khỏi bị tuyệt chủng Bạn có hội nước ngoài, bạn muốn đến 18 Vì bạn học Tiếng Anh? Lợi ích việc học giỏi Tiếng Anh ?19 Bạn cần đề tìm việc làm tốt? 20 Máy tính có ích cho việc học bạn? 21 Kế hoạch cho tương lai bạn gì? 22 Bạn trải qua kỳ nghỉ hè nào? 23 Kể hoạt động thường ngày bạn Bạn thường làm lúc rảnh rỗi? 24 Nếu bạn nghỉ lễ tuần, bạn làm nước nào? Viết đoạn văn thay đổi đời sống 30 năm tới Viết tầm quan trọng gia đình sống bạn nguyên tắc gđ bạn 10 Viết đoạn văn thảo luận lý nhiều sinh viên muốn du học 11 Viết đoạn văn giới thiệu thắng cảnh Việt Nam gì? 25 Hằng ngày bạn thích lại phương tiện gì? Thuận lợi bất lợi nó? 26 Thuận lợi bất lợi xem TV 27 Viết sách yêu thích bạn 28 Viết cho trường đại học để hỏi yêu cầu chỗ bạn 29 Viết môn học yêu thích bạn trường 12 Viết đoạn văn để chia sẻ với bạn bè công việc từ thiện 13 Bạn có hội nước ngoài, bạn muốn đến nước nào? 14 Viết phim yêu thích bạn 15 Viết trận bóng mà bạn thích 16 Viết người tiếng mà bạn ngưỡng mộ 17 Viết kiện quan trọng hay khó quên đời bạn 30 Viết người bạn yêu mến, ngưỡng mộ 31 Tại nghĩ tình bạn quan trọng? 32 Hãy kể gia đình bạn 33 Tại nên học Cao đẳng Đại học? 34 Viết sống nông thôn 35 Viết sống thành phố Đề luận 1: Write about your hobby Bài viết mẫu: Of all the interesting hobbies, I like reading book most because of the following reasons Firstly, reading book helps me to widen my knowledge about the world For example, science books provide me with a lot of information of every field of our life Besides, enjoying books gives me the chance to become more patient Especially, my ability to express words fluently is better and better Therefore, I will be confident of communicating with others In short, reading books is my main hobby and I will make best use of its advantages to have a happy lifestyle (Viết sở thích bạn) Trong tất sở thích thú vị, thích đọc sách lý sau Thứ nhất, đọc sách giúp mở rộng kiến thức giới Ví dụ, sách khoa học cung cấp cho với nhiều thông tin tất lĩnh vực sống Bên cạnh đó, đọc sách mang lại cho hội để trở nên kiên nhẫn Đặc biệt, khả hành văn trôi chảy ngày tốt Do vậy, cảm thấy tự tin giao tiếp với người khác Tóm lại, đọc sách sở thích tận dụng tối đa lợi để có lối sống hạnh phúc Đề luận 2: Do you agree witth the idea that marriage should be based on love or not and why? Bài viết mẫu: Some people say that marriage should be based on love However, I partly agree with the idea because of the following reasons Firstly, there is no denial that love makes people happy in life and build a warm family Nevertheless, forgiveness and sacrifice contribute to true love Moreover, future home's finance also affects the family happiness For example, your child can't study at school without money, you even have no wonderful moment when both of wife and husban have little money to spend and so on In conclusion, marriage should be built on love and serious attitude of two sides who accept specific characters each other and fullfil the gap's spouses (Bạn có đồng ý với ý kiến hôn nhân nên dựa tảng tình yêu hay không, sao?) Một số người nói hôn nhân phải dựa tình yêu Tuy nhiên, phần đồng ý với ý tưởng lý sau Thứ nhất, phủ nhận tình yêu làm cho người hạnh phúc sống tạo dựng gia đình ấm áp Tuy nhiên, tha thứ hy sinh góp phần đáng kể vào tình yêu đích thực Hơn nữa, tài gia đình tương lai ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình Ví dụ, bạn học trường mà tiền, bạn chí khoảnh khắc tuyệt vời hai vợ chồng có tiền để chi tiêu, … Tóm lại, hôn nhân phải xây dựng tình yêu thái độ nghiêm túc hai bên, người ma fchấp nhận tích cách đặc trưng bổ sung thiếu hụt cho Đề luận 3: Write about the kind of book you like best Bài viết mẫu: Of all the interesting books, I like comic book best for some following reasons To begin with, Comic books help me a relax after studying hard For example, one of them is Doremon story, which tells many funny short stories about main characters, Doremon and Nobita Furthemore, the author of that comic creats so many amusing situations among characters that I can't help laughing It's actually a hard-to-put-down book Another good point of it I want to mention about is creative imagination I mean children need to have imaginative mindset, which helps them be more active in life In conclusion, comic book is worth reading after hard work It is nice for everyone (Viết thể loại sách mà bạn thích nhất) Trong tất sách thú vị, thích truyện tranh số lý sau Đầu tiên, Truyện tranh giúp thư giãn sau học tập căng thẳng Ví dụ như, số truyện Doremon kể cho biết nhiều câu chuyện ngắn hài hước nhân vật chính, Doremon Nobita Thêm nữa, tác giả truyện tranh tạo nhiều tình hài hước nhân vật mà nhịn cười Nó thực sách khó đặt xuống Một điểm tốt muốn đề cập đến trí tưởng tượng sáng tạo truyện Ý muốn nói đến trẻ em cần phải có tư giàu trí tưởng tượng vậy, để giúp ưm chủ động sống Tóm lại, truyện tranh đáng để đọc sau học tập làm việc áp lực Nó tốt cho tất người Đề luận 4: What kind of job would you like to after you finish your education? Bài viết mẫu: I would like to choose marketing job after I leave from university I like this work for some following reasons First of all, marketing position is well-paid job The more you help your company sell more products, the higher your salary is Of course, you need to have effective stragedies to attract customers Secondly, wsorking as a marketer gives me many opportunities to communicate with many people From that, I can learn many good thing to behave well There is no denial that this kind of job requires different skills , but if you meet these requirements, you will be more and more professional On the whole, it is simply my hobby and I will try my best to make my desire become true (Bạn muốn làm công việc sau hoàn thành việc học) Tôi muốn chọn công việc tiếp thị sau rời khỏi trường đại học Tôi thích công việc số lý sau Trước hết, vị trí tiếp thị công việc trả lương cao Bạn giúp công ty bạn bán nhiều sản phẩm hơn, mức lương bạn cao Tất nhiên, bạn cần phải có chiến lược hiệu để thu hút khách hàng Thứ hai, làm việc nhân viên tiếp thị mang lại cho nhiều hội để giao tiếp với nhiều người Từ đó, học hỏi nhiều điều hay để cư xử tốt Không thể phủ nhận loại công việc đòi hỏi kỹ khác nhau, bạn đáp ứng yêu cầu này, bạn nhiều chuyên nghiệp Về tổng thể, đơn giản sở thích cố gắng để làm cho ham muốn trở thành thật Đề luận 5: Write a paragraph of 140 words about the sport you like most Bài viết mẫu: Of all the sports I know, I like football most The reason why I like it is the clever cooperation among players When I was a child, my father taught me to play soccer by letting me kick a ball into the goal At the present, I usually play football with my friends on weekends Sometimes I play football with my brother after leaving school to take it easy It is a fact that playing soccer is both exercise and relaxation Not only I like to play it but I also enjoy watching football shows and football matches I am really addicted to it Moreover, I am a fan of Manchester United In conclusion, soccer is my favorite sport because it's interesting, and I love it Viết đoạn văn 140 từ môn thể thao mà bạn thích Trong tất môn thể thao biết, thích bóng đá Lý thích phối hợp khéo léo cầu thủ Khi đứa trẻ, cha dạy chơi bóng đá cách để đá bóng vào khung thành Hiện nay, thường chơi bóng đá với bạn bè vào cuối tuần Đôi chơi bóng đá với anh trai sau rời trường học để thư giãn Có thực tế chơi bóng đá vừa tập thể dục vừa thư giãn Tôi không muốn đá bóng, màtôi thích xem chương trình bóng đá trận đấu Tôi thực nghiện Hơn nữa, fan hâm mộ Manchester United Tóm lại, bóng đá môn thể thao yêu thích thú vị, thích Đề luận 6: Write a passage about some measures to protect endangered animals Bài viết mẫu: There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals Firstly, we should educate people from the young age about the importance of wild animals in maintain the ecosystem and biodiversity Young people should be educated how to protect our environment in general and how to protect endangered animals in particular Secondly, the governments all over the world should set up national parks and wild-life preserves as many as possible Thanks to these places, animals will have a suitable habitat to survive and good conditions to grow and multiply Finally, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature In conclusion, if these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all animals to live in (Viết đoạn văn nêu số giải pháp bảo động vật có nguy bị tuyệt chủng) Có nhiều biện pháp cần thực để bảo vệ loài động vật gặp nguy hiểm Thứ nhất, nên giáo dục hệ trẻ tầm quan trọng động vật hoang dã việc trì hệ sinh thái đa dạng sinh học Những người trẻ tuổi nên dạy làm để bảo vệ môi trường nói chung làm để bảo vệ động vật quý nói riêng Thứ hai, phủ giới cần thiết lập vườn quốc gia khu bảo tồn hoang dã bảo tồn nhiều tốt Nhờ nơi này, động vật có môi trường sống phù hợp để tồn điều kiện tốt để phát triển nhân rộng Cuối cùng, phủ nên ban hành luật nghiêm cấm hoạt động gây thiệt hại phá hủy tự nhiên Tóm lại, biện pháp thực hiện, hành tinh nơi yên bình xinh đẹp cho tất loài động vật chung sống Đề luận 7: Write a passage about the changes in our lives in the next 30 years You should focus on the following areas : people Foods and water Transportation Communication Bài viết mẫu: Now we are living in a modern time with all facilities that can bring us comfort and benefit However, many of us still wonder what life will be like in the next 30 years Most of us expect good things Firstly, people will have more free time for their future education as well as for recreation thanks to a variety of modern labouir-saving devices Moreover, they will be better looked after by a modern medical system with excellent doctors and nurses Secondly, in the present, clean drinking water 10 bắt bóng Tất khán giả khán đài dường nổ tung với tiếng reo hò vui vẻ cú sút hấp dẫn Và tất nam nữ sinh nhảy cẫng lên để cổ vũ Trong hiệp hai, hai đội chơi đẹp mắt khéo léo cố gắng để ghi bàn thắng, không đội thành công Cuối trận đấu hòa Khi trận đấu kết thúc, tất vui có trận đấu công Tôi nghĩ tất trường học khu vực cần tổ chức trận giao hữu để buộc chặt thúc đẩy quan hệ hữu nghị đoàn kết với Đề luận 16: Write about a famous person that you admire Gợi ý: The famous person I admire is Uncle Ho, our former President There are some following reasons: -First, He was very kind, intelligent, considerate, generous and helpful - Second, He loved the country and people, especially children - Last, He also love reading, doing research and sports In conclusion, I love everything about him That’s why I admire him so much (Viết người tiếng mà bạn ngưỡng mộ) Người tiếng mà ngưỡng mộ Bác Hồ, cựu chủ tich nước Có số lý sau: -Trước hết, Bác hiền lành, thông minh, ân cần, hào phóng hay giúp đỡ - Thứ hai, Bác yêu đất nước người, đặc biệt trẻ em - Cuối cùng, Bác thích đọc sách, làm nghiên cứu chơi thể thao Tóm lại, yêu tất thứ Bác Đó lý ngưỡng mộ Bác nhiều Đề luận 17: Write about an important or unforgettable event in your life Bài viết mẫu: My unforgettable event in my life happened when I was That was when I and my younger sister sailed a boat across a river to come to my friend’s house Suddenly, my sister was fallen into the river We screamed for help because my sister couldn’t swim Then a man swam into the river and took the boat to the shore I was so frightened that I didn’t let her go with us any more And that became my unforgettable event in my life (Viết kiện quan trọng hay khó quên đời bạn) 19 Sự kiện khó quên sống xảy lên Đó lúc em gái thuyền thuyền qua sông để đến chơi nhà bạn Bất thình lình, em gái rơi xuống sông Chúng hét lên để cầu cứu giúp đỡ em gái bơi Sau đó, người đàn ông nhảy xuống sông, bơi lại kéo thuyền vào bờ Tôi sợ không dám dẫn em chơi với lần Và việc trở thành kiện quên đời Đề luận 18: Why you learn English? What are the benefits of learning English well? Bài viết mẫu: I like learning English because it brings me many benefits Firstly, it is a compulsory requirement in high school and University I need to get a Level-B certificate of English to be delivered my university degree Secondly, it helps me be able to read English books that enable me to learn how to use computer easily and collect much useful information on the internet Thirdly, English makes me able to communicate with people in the world Moreover, English helps me know further about another culture It is English that widens my understanding about the world outside In summary, I like learning English because it is very necessary for my study, and my knowledge-widening (Vì bạn học Tiếng Anh? Lợi ích việc học giỏi Tiếng Anh ?) Tôi thích học tiếng Anh mang lại cho nhiều lợi ích Thứ nhất, môn học bắt buộc trường phổ thông đại học Tôi cần phải nhận B tiếng Anh để sau nhận đại học Thứ hai, giúp đọc sách tiếng Anh hướng dẫn tìm hiểu làm để sử dụng máy tính cách dễ dàng thu thập nhiều thông tin hữu ích internet Thứ ba, tiếng Anh giúp cho giao tiếp với người giới Hơn nữa, tiếng Anh giúp biết thêm văn hóa khác Chính tiếng Anh mở rộng hiểu biết giới bên Tóm lại, muốn học tiếng Anh cần thiết cho việc học việc mở rộng tri thức Đề luận 19: What you need in order to get a good job? Bài viết mẫu: To get a good job, we must meet all working criteria that the_employers require Technically, we must have enough ability to_do the job effectively We should have working experience and know.how to tackle all situations generating during the process of working._Communicatively, we should have good 20 communicative skills We_should know what our employers need and know how to please_them Also, we should be popular and friendly to our colleagues._More_importantly, we should show the employers our love for the job._We should make them understand that we apply for the job because_we love it and really want to it It is this love that enables us work_effectively and attach with them for a long time In short, to get a_good job, we must have good professional knowledge, good_communicative skills, and the love for it (Bạn cần đề tìm việc làm tốt?) Để có công việc tốt, phải đáp ứng tất tiêu chí làm việc mà nhà tuyển dụng yêu cầu Về mặt kỹ thuật, phải có đủ khả để làm công việc cách hiệu Chúng ta cần phải có kinh nghiệm làm việc biết làm để giải tất tình phát sinh trình wlàm việc Về mặt giao tiếp, phải có kỹ giao tiếp tốt Chúng ta nên biết nhà tuyển dụng cần biết làm để hài lòng họ Ngoài ra, nên gần gũi thân thiện với đồng nghiệp Quan trọng cho nhà tuyển dụng tình yêu công việc Chúng ta cố gắng làm cho họ hiểu nộp đơn xin việc yêu việc thực muốn làm việc Chính tình yêu giúp làm việc cách hiệu gắn bó với công việc thời gian dài Tóm lại, để có công việc tốt, phải có kiến thức tốt chuyên môn vững vàng, kỹ giao tiếp tốt tình yêu công việc Đề luận 20: How is computer useful for your work or your study? Bài viết mẫu: Computer currently helps me much in my study First of all, it helps me finish my lessons effectively I often type my lessons on the_computer and format them to make them attractive to eyes so that I_may learn them by heart quickly and review them conveniently Next, computer helps me keep my materials safely for future use Moreover, computer is the most helpful friend helping me learn_information and knowledge on the internet Thanks to computer, I often access the internet and learn many things In short, computer has made my_understanding better day by day and become necessary for_my study (Máy tính có ích cho việc học bạn?) Máy tính giúp nhiều việc học tập Trước hết, giúp hoàn thành học cách hiệu Tôi thường gõ học máy tính định dạng chúng nhìn hút 21 để học thuộc lòng cách nhanh chóng ôn lại chúng thuận tiện Kế tiếp, máy tính giúp lưu giữ tài liệu cách an toàn để sử dụng tương lai Hơn nữa, máy tính người bạn hữu ích giúp tìm hiểu thông tin kiến thức internet Nhờ máy tính, thường truy cập internet học nhiều điều Tóm lại, máy tính giúp hiểu biết ngày rộng theo ngày trở thành cần thiết cho việc học Đề luận 21: What is your plan for the future? Bài viết mẫu: I plan to become an accountant because it is an interesting career for several reasons Firstly, I like learning maths and many subjects relating to this job The examinations I have passed show that I'll have enough ability to the job well Secondly, it can train me to become a very careful person in my life I won't be allowed to make any mistakes because every mistake can lead to the losing of a big sum of money Thirdly, with this job, I hope I can help the poor or farmers to borrow money from banks to invest in their rice fields or small business Especially, I can earn enough for myself and support my family, I hope so The above things are the reasons why I plan to be an accountant in the future (Kế hoạch cho tương lai bạn gì?) Tôi dự định trở thành kế toán nghề nghiệp thú vị nhiều lý sau Thứ nhất, thích toán học nhiều môn học liên quan đến công việc Các kỳ thi đậu thể có đủ khả để làm công việc tốt Thứ hai, đào tạo trở thành người cẩn thận sống Tôi không phép thực sai lầm sai lầm dẫn đến việc mát số tiền lớn Thứ ba, với công việc này, hy vọng giúp đỡ người nghèo hay nông dân vay tiền từ ngân hàng để đầu tư vào lĩnh vực lúa gạo kinh doanh nhỏ Đặc biệt, kiếm đủ tiền cho thân hỗ trợ gia đình tôi, hy vọng Tất điều lý dự định để trở thành kế toán tương lai Đề luận 22: How you spend your summer vacation? Bài viết mẫu: As a student, I don’t have much free time beside those I love,_so my summer vacation is the duration during which I often_busy myself with many things at home all day In the day time,_I often sundry 22 things for my grandmother and help my parents to_do housework In the evening, I go out with some of my old friends We often chat with each other in a cafe Usually, when I am free from doing housework, I go and visit close relatives in my neighborhood and_ask them about their life and business In the late evening, I watch films on TV or read novels or books to widen my understanding I often go to bed very late In my mind, I always want my short summer _vacations to be not only comfortable for me but also useful for my beloved people (Bạn trải qua kỳ nghỉ hè nào?) Là học sinh (sinh viên), nhiều thời gian rảnh rỗi bên cạnh người thân yêu, kỳ nghỉ hè thời gian mà thường bận rộn với nhiều hoạt động nhà ngày Trong thời gian ngày, thường làm việc lặt vặt bà giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà Vào buổi tối, chơi với số bạn bè cũ Chúng thường trò chuyện với quán cà phê Thông thường, rảnh rang khỏi việc nhà, thăm người thân khu phố hỏi thăm họ sống kinh doanh họ Vào cuối buổi tối, xem phim TV đọc tiểu thuyết sách để mở rộng hiểu biết Tôi thường ngủ muộn Trong tâm trí tôi, luôn muốn nghỉ hè ngắn không thoải mái cho hữu ích cho người thân yêu Đề luận 23: Describe your daily routine, how you spend your free time? Bài viết mẫu: My routine is almost the same everyday In the morning, I get up early at about 5:00 o’clock After having washed my face, brushed my teeth, I morning physical exercises Then, I have a bath and wash my clothes I have breakfast at six o'clock After breakfast, I get dressed and go to school at ten to seven I study in the school from seven to ten past eleven When my classes are over, I have lunch in a cafe Then, I go back to my boarding-house and take a nap In the afternoon, I review my lessons, play sports with my friends in Campus A At 5:30pm, I have a bath After that, I have dinner in the university canteen I have free time in the evening In my free time, I go out with my roommates We go around the city, spend our time in a coffee shop or go shopping I am always pleased with my daily activities and love my routine (Kể hoạt động thường ngày bạn Bạn thường làm lúc rảnh rỗi?) Hoạt động gần giống hàng ngày Vào buổi sáng, dậy sớm vào khoảng 5:00 Sau rửa mặt, đánh răng, tập thể dục Sau đó, tắm giặt quần áo Tôi ăn sáng lúc 06:00 Sau ăn sáng xong, mặc quần áo đến lớp học lúc 06:50 Tôi học trường từ 7h đến 11h10 Khi hết tiết học, ăn trưa quán ăn Sau đó, trở nhà trọ ngủ giấc ngắn 23 Vào buổi chiều, ôn lại học, chơi thể thao với bạn bè trường A Lúc 5:30, tăm Sau đó, ăn tối tin trường đại học Tôi có thời gian rảnh vào buổi tối Trong thời gian rảnh rỗi, chơi với bạn phòng Chúng quanh thành phố, dành nhiều thời gian tán gẫu quán cà phê hay mua sắm Tôi hài lòng với hoạt động hàng ngày yêu thói quen Đề luận 24: If you have a one-week holiday, how will you spend it? Bài viết mẫu: If I have a one-week holiday, I will return to my homeland Spending a _short holiday at home benefits me on many things I can enjoy my _free time beside my close relatives whom I have seldom seen since I began my study at Quynhon University In addition, I can help my _parents to housework and go out with my old friends Moreover, _staying home doesn’t cost me any money but I can things after my hobby such as watching films, listening to music, play badminton, etc One-week holiday is not a long time for me, so I want to use it for both myself and my close family members (Nếu bạn nghỉ lễ tuần, bạn làm gì?) Nếu có kỳ nghỉ tuần, trở quê Trải qua kỳ nghỉ ngắn nhà có lợi cho nhiều điều Tôi tận hưởng thời gian rảnh rỗi bên cạnh người thân yêu mà gặp kể từ bắt đầu học Đại học Quy Nhon Ngoài ra, giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà chơi với bạn bè cũ Hơn nữa, nhà chi tiền cho thứ mà làm điều thích xem phim, nghe nhạc, chơi cầu lông, vv Một tuần lễ thời gian dài tôi, muốn sử dụng cho thân thành viên gia đình Đề luận 25: How you like to travel in your daily life? What are advantages and disadvantages of traveling this way? Bài viết mẫu: Bicycle is the best friend in my student life I always ride my bike to_go to school or around Qui Nhon City Riding a bicycle has some_advantages First, bicycles are easy to repair When it is damaged, you can repair it yourself or have it repaired with low cost Next, you_don’t have to pay for gasoline because bicycles don’t need gasoline._Moreover, riding a bike helps you body exercises and does not cause environmental pollution On the other hand, using bicycles_also have some disadvantages You can’t ride it to work over long_distances You can’t ride it as quickly as a motorbike in emergency cases You also can’t take a rest on it when you are tired because_bicycles 24 move with your own strength However, no matter what_strong points and weak points does a bicycle have, I always consider it my favorite means of traveling (Hằng ngày bạn thích lại phương tiện gì? Thuận lợi bất lợi nó?) Xe đạp người bạn tốt đời sống học sinh Tôi luôn xe đạp đến trường dạo quanh thành phố Qui Nhon Cưỡi xe đạp có số thuận lợi sau Đầu tiên, xe đạp dễ để sửa chữa Khi bị hư hỏng, bạn tự sửa chữa tiệm sửa chữa với chi phí thấp Tiếp theo, bạn không cần trả tiền cho xăng xe đạp không cần nhiên liệu Thêm nữa, cưỡi xe đạp giúp bạn có thể dẻo dai không gây ô nhiễm môi trường Mặt khác, sử dụng xe đạp có số nhược điểm Bạn cưỡi để làm việc khoảng cách xa Bạn nhanh xe máy trường hợp khẩn cấp Bạn nghỉ ngơi bạn mệt mỏi xe đạp cần di chuyển với sức đạp bạn Tuy nhiên, cho dù điểm yếu điểm yếu có xe đạp gì, coi phương tiện ưa thích lại Đề luận 26: The advantages and disadvantages of watching TV Bài viết mẫu: Everything is two-faced like the two faces of a coin, and so is_watching TV Watching TV has advantages First, it widens our_knowledge Information on TV is diverse, letting the viewers know up-to-date news from all fields of life such as news about politics, socio-economy, scientifictechnology, etc… Second, TV serves us as a_means of relaxation Films, plays, music shows on TV are available all day We can enjoy these programs at home whenever we like._Third, it is a good friend helping us kill time Whenever we feel_bored or not know what to Simply turn on your TV set and you will surely feel OK soon On the other hand, watching TV also has_some disadvantages Bad contents such as violent films, sexual_exposures on the screen, and other sensitive topics may dangerously affect children In addition, Watching TV too much or regularly_also takes us much time and badly affects our health, especially our_eyes Finally, we have to pay some extra money for electricity consumption, too In short, watching TV, which may be good or_bad, depends on the way we use TV to serve our life (Thuận lợi bất lợi xem TV) Mọi thứ có hai mặt giống hai mặt đồng xu, việc xem TV Xem TV có số thuận lợi Đầu tiên, giúp ta mở rộng kiến thức Thông tin truyền hình đa dạng, cho phép người xem cập nhật tin tức tất lĩnh vực sống tin tức trị, kinh tế xã hội, khoa học-công nghệ, vv Thứ hai, truyền hình phục vụ phương tiện giải trí Phim, 25 kịch, chương trình âm nhạc truyền hình có sẵn tất ngày Chúng ta thưởng thức chương trình nhà thích Thứ ba, người bạn tốt giúp ta giết thời gian Bất cảm thấy buồn chán phải làm Đơn giản cần bật TV bạn bạn chắn cảm thấy ổn Mặt khác, xem truyền hình có số nhược điểm Nội dung xấu phim bạo lực, phim tình dục hình, chủ đề nhạy cảm khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em Ngoài ra, xem TV nhiều thường xuyên làm cho nhiều thời gian ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta, đặc biệt mắt Cuối cùng, phải trả thêm số tiền cho tiêu thụ điện mức Tóm lại, xem TV, tốt hay xấu, phụ thuộc vào cách sử dụng truyền hình để phục vụ cho sống Đề luận 27: Write a bout your favorite book Bài viết mẫu: Of all the books I have read, “Lao Hac” written by Nam Cao is the one I like best It reflects the poverty and miseries of the poor, especially farmers The main chracter of the story is Mr Hac, a very poor farmer, whose boy lived and worked far from the family He had a dog and it was his only close friend Like other people at that time, Mr Hac was so poor that he couldn’t support himself Having nothing to eat to survive, he had to sell his only dog for a little money, but it didn’t help him continue his life long When thinking about his child, he didn’t want to sell his house or his small piece of land to survive At last, he killed himself After reading it, I saw sufferings and difficulties of the poor in the old days and learned the lesson: the father’s love and sacrifice to his son I think the story is really worth reading It helps us understand and sympathize with poor people in our society at that time (Viết sách yêu thích bạn) Trong tất sách đọc, "Lão Hạc" Nam Cao sách mà thích Nó phản ánh nghèo đói khốn khổ người nghèo, đặc biệt nông dân Nhân vật câu chuyện Lão Hạc, nông dân nghèo, trai ông sống sống làm việc xa nhà Ông có chó người bạn thân ông Giống người khác thời điểm đó, Lão Hạc nghèo tự nuôi sống Không có để ăn để tồn tại, lão phải bán chó để lấy tiền, số tiền ỏi không giúp lão tiếp tục sống thêm Khi nghĩ đứa mình, lão không muốn bán nhà mảnh nhỏ đất để tồn Cuối cùng, lão chọn tự sát Sau đọc nó, thấy đau khổ khó khăn người nghèo ngày trước học học: tình yêu người cha hy sinh cho trai Tôi nghĩ câu chuyện thực đáng đọc Nó giúp hiểu thông cảm với người nghèo xã hội thời điểm 26 Đề luận 28: You are going to study in a college in the UK next year You would like to stay in a college Hall of Residence Write a letter to the college giving your accommodation requirements You should outline what your room and food needs are and also ask what alternatives are available if they cannot provide what you want Bài viết mẫu: Dear Sir, I have just recently been awarded a place at your college and I now write with respect to my accommodation requirements for my first initial year As I will not know anyone at the College, I would like to spend my first year in a Hall of Residence so that I can meet people in this place I would prefer the Hall to be a single sex female only hall and with full board so that I won’t have to worry about cooking for myself In addition, I also require a vegetarian choice as I am vegetarian If there are no halls offering the above then I would be satisfied in a hall with kitchens so I can cook In addition, I would not like to share my room and I would prefer ensuite facilities if you have halls offering this Thanking you for your assistance in advance, I look forward to hearing from you soon Yours sincerely, Anna da Silva Bạn du học trường đại học Vương quốc Anh vào năm tới Bạn muốn lại trường đại học Residence Hãy viết thư cho trường đại học để hỏi yêu cầu chỗ bạn Bạn nên phác thảo bạn cần cho phòng mình, thức ăn hỏi lựa chọn thay có sẵn, họ cung cấp bạn muốn Xin chao Ông, Tôi vừa xin suất học trường đại học ông viết thư với mong muốn biết nhu cầu ăn nghỉ cho năm học Như trường đại học, muốn dành năm ký túc xá để gặp gỡ nhiều người Tôi đặc biệt thích ký túc xá dành riêng cho nữ, có ban quản lý chăm sóc đầy đủ lo lắng nấu ăn cho thân Ngoài ra, muốn chọn ăn chay người ăn chay Nếu ký túc đáp ứng mong muốn trên, hài lòng có ký túc có phòng bếp để nấu ăn Thêm nữa, không muốn chia sẻ phòng với sinh viên khác thích sở vật chất ông có ký túc cung cấp yêu cầu 27 Cám ơn trước hỗ trợ bạn Tôi mong nhận hồi âm từ ông sớm Trân trọng, Anna da Silva Đề luận 29: Write about your favorite subject at school Bài viết mẫu: My favorite subject is English The first reason I like this subject is that it is a core subject which is vital and essential in my career path I try to learn thisinternational language well so that I can communicate with foreigners and find agood job in the future Furthermore, learning English well can help me readbooks or magazines in English Through reading things in English, I can beexposed to various cultures and customs Besides, my English teacher is adedicated person who can engage me in her lessons and bring the passion for me.I found her lessons interesting because she delivered them in a way that I reallyliked In short, English is an important subject which I am really keen on Viết môn học yêu thích bạn trường Môn học ưa thích tiếng Anh Lý thích môn học môn chủ yếu mà quan trọng thiết yếu đường nghiệp Tôi cố gắng học ngoại ngữ quốc tế giỏi giao tiếp với người nước tìm công việc tốt tương lai Hơn nữa, học tiếng Anh tốt giúp đọc sách tạp chí tiếng Anh Thông qua việc đọc thứ tiếng Anh, tiếp xúc với văn hóa phong tục khác Ngoài ra, giáo viên tiếng Anh người tận tụy thu hút học cô mang đến cho niềm đam mê Tôi cảm thấy học cô hấp dẫn cô truyền đạt theo cách mà thực thích Tóm lại, tiếng Anh môn học quan trọng mà thực thích Đề luận 30: Write about a person you love or admire Bài viết mẫu: My mother is a person I admire most She devoted a lot of time and energy to the upbringing of my two brothers and I Despite working hard, she always made time to teach us many useful things which are necessary and important in our later lives Moreover, she is a good role model for me to follow She always tries to get on well with people who live next door and help everyone when they are in difficulties, so most of them respect and love her I admire and look up to my mother because she not only brings me up well but also stands by me and gives some help if necessary For example, when I 28 encounter some difficulties, she will give me some precious advice to help me solve those problems She has a major influence on me and I hope that I will inherit some of her traits Viết người bạn yêu mến, ngưỡng mộ Mẹ người mà ngưỡng mộ Mẹ cống hiến nhiều thời gian sức lực vào việc dạy dỗ hai anh trai Mặc dù làm việc vất vả bà dành thời gian để dạy nhiều điều bổ ích mà cần thiết quan trọng sống sau Hơn nữa, mẹ gương cho noi theo Mẹ cố gắng sống hòa thuận với người hàng xóm bên cạnh giúp đỡ người họ gặp khó khăn hầu hết người tôn trọng yêu quý bà Tôi ngưỡng mộ kính trọng mẹ không bà nuôi dưỡng tốt mà mẹ bên đưa giúp đỡ cần thiết Ví dụ gặp khó khăn mẹ đưa lời khuyên quý giá giúp giải vấn đề Mẹ có ảnh hưởng lớn tới hi vọng thừa hưởng số nét tính cách mẹ Đề luận 31: Why you think friendship is important? Bài viết mẫu: There are various reasons why many people think that friendship plays an important role in their life The most impotant reason can be that everyone needs at least a friend to share everything regardless sadness or happiness For me, I like chatting with friends what happened everyday and discussing personal problems Furthermore, our friend will be ready to help us out of our troubles They will give us some good advice and support when we are in difficulty Finally, thanks to friendship, we will have fun and enjoy a meaningful life In conslusion, in my opinioin, without friends, life would be dull and boring Tại nghĩ tình bạn quan trọng? Có nhiều lý nhiều người nghĩ tình bạn đóng vai trò quan trọng sống Lý quan trọng tất người cần người bạn để chia sẻ thứ nỗi buồn hay hạnh phúc Đối với tôi, thích trò chuyện với bạn bè xảy hàng ngày thảo luận vấn đề cá nhân Hơn nữa, người bạn sẵn sàng giúp đỡ khỏi rắc rối Thêm nữa, họ đưa cho số lời khuyên hay ủng hộ ta 29 ta gặp khó khăn Cuối cùng, nhờ tình bạn, có niềm vui tận hưởng sống có ý nghĩa Tóm lại, theo ý kiến tôi, bạn bè, sống buồn tẻ nhàm chán Đề luận 32: Write about your family Bài viết mẫu: There are four members in my family They are my father, my mother, my brother and me We live in the village My father’s name is Mr Hoang He is a teacher He teaches English in a high school He is a healthy and handsome man He is very active and dutiful He is loved and respected by everybody My mother’s name is Mrs Lan She is 40 years old She is a housewife She works at home and looks after the whole family On holidays, she prepares special dishes My brother is an officer I am a student of class We are happy family Hãy kể gia đình bạn Có năm thành viên gia đình Đólà cha, mẹ, anh trai Chúng sống làng Cha tên Hoang Ông giáo viên Ông giảng dạy tiếng Anh trường trung học Ông khỏe mạnh đẹp trai Ông động có trách nhiệm Ông yêu thương tôn trọng tất người Mẹ tên Lan Bà 40 tuổi Bà nội trợ Bà làm việc nahf chăm sóc gia đình Vào ngày lễ, bà thường chuẩn bị ăn đặc biệt Anh trai nhân viên văn phòng Còn học sinh lớp Chúng hạnh phúc gia đình Đề luận 33: WHY DO WE SHOULD GO TO COLLEDGE OR UNIVERSITY? Bài viết mẫu: There are arguments over whether to go to university or not From my perspective, everyone should have opportunities to attend tertiary education for some following reasons First of all, enrolling in academic education helps you prepare better for job prospects With a wide range of professors acquiring various teaching experiences, university provides you with a superior training The more knowledge you gain, the more well-equipped you are to tackle working tissues you face in the future Secondly, in tertiary environment, it is your skills that will be ameliorated and developed For instance, while living in campus makes you more independent, the university's programs boost your confidence and let you know how to work in a team, deliver an effective presentation, etc Last but not least, although university is little daunting, it allows you to pursue your dreams as well as your passions Specifically, joining higher education gives you the chance to really focus on what interests you and study what you love Based on above things, it can be concluded that no matter what your circumstances, your finances, or lack of them, shouldn't stop you from attending university 30 TẠI SAO CHÚNG TA NÊN HỌC CAO ĐẲNG HAY ĐẠI HỌC? Có tranh cãi việc có nên học đại học hay không Theo quan điểm tôi, tất người nên có hội để tham gia giáo dục đại học số lý sau Trước hết, ghi danh giáo dục đại học giúp bạn chuẩn bị tốt cho công việc đầy triển vọng tương lai Với loạt giáo sư có kinh nghiệm giảng dạy khác nhau, trường đại học cung cấp cho bạn đào tạo cao cấp Kiến thức bạn trang bị tốt bạn dễ giải thách thức công việc mà bạn phải đối mặt tương lai Thứ hai, môi trường đại học, kỹ bạn cải thiện phát triển Ví dụ, sống ký túc xá giúp bạn sống độc lập hơn, chương trình trường đại học làm tăng tự tin bạn tạo bạn biết cách làm thê náo để làm việc nhóm, cung cấp thuyết trình hiệu quả, vv Cuối không quan trọng, trường đại học có khó khăn, cho phép bạn theo đuổi ước mơ niềm đam mê bạn Cụ thể, tham gia giáo dục đại học cung cấp cho bạn hội để thực tập trung vào bạn quan tâm nghiên cứu bạn yêu thích Dựa điều trên, kết luận cho dù hoàn cảnh, tài bạn nghèo khổ sao, không ngăn cản bạn theo học đại học Đề luận 34: Write about life in the countryside Bài viết mẫu: Life in the countryside is quite different from that in the city First, it is the atmosphere that differentiates the two living environments In the countryside, the air and water are much fresher and safer, thus living there is totally comfortable and beneficial for our health In contrast, people who live in big cities suffer from health problems and diseases related to poor air quality and sources of polluted water Second, prices and costs of living are cheaper in the countryside than in big cities Vegetables, fruits and meats are home-grown and home-produced However, in cities, people have to go shopping for them Third, the interpersional relationships are more harmonious and friendlier Those who live in the same village, especially neighbours, for example, know each other very well There is a close-knit cooperation between people in working and many other daily activities On the contrary, negatively speaking, city people only live and know their own business They hardly care about who their neighbours are and what they Sending a helping hand, as a result, is never seen among city people In conclusion, although the city life holds many advantages that make life more convenient, I always prefer living in the countryside where the environment is nice, the costs of living is affordable, and the intimate relationships among people are really meaningful Personally, If I had a choice between a villa in the city and a small house with garden surrounding, the latter would seem better to me Viết sống nông thôn 31 Cuộc sống vùng nông thôn khác so với thành phố Đầu tiên, bầu không khí khác biệt hai môi trường sống Ở nông thôn, không khí nước lành nhiều an toàn hơn, sống hoàn toàn thoải mái có lợi cho sức khỏe Ngược lại, người sống thành phố lớn bị vấn đề sức khỏe bệnh liên quan đến chất lượng không khí nguồn nước bị ô nhiễm Thứ hai, giá chi phí sinh hoạt rẻ nông thôn so với thành phố lớn Các loại rau, trái loại thịt trồng nhà Tuy nhiên, thành phố, người dân phải mua sắm cho họ Thứ ba, mối quan hệ người dân hài hòa thân thiện Chẳng hạn người sống làng, đặc biệt hàng xóm, biết rõ Có hợp tác gắn bó người công việc hoạt động hàng ngày khác Ngược lại, nóimột cách không hay, người dân thành phố biêt sống kinh doanh Họ không quan tâm đến người hàng xóm họ họ làm Kết là, việc giúp đỡ người dân thành phố Tóm lại, sống thành phố có nhiều lợi làm cho sống thuận tiện hơn, luôn thích sống vùng nông thôn nơi mà môi trường lành, chi phí sinh hoạt phải chăng, mối quan hệ thân mật người dân làng Theo cá nhân tôi, có lựa chọn biệt thự thành phố nhà nhỏ với vườn xung quanh, lựa chọn sau tốt cho Đề luận 35: Write about life in the city Bài viết mẫu: City life is full of advantages and disadvantages There are a lot of advantages of living in a city The people who live in cities enjoy some special facilities and comforts unlike the village people Their houses are modern, streets are well-lighted They can go shopping and buy everything they need In case of sickness they can avail the treatment of best doctors Moreover, they can receive education in schools, colleges and universities of high standard They can also visit libraries, parks, museums and so on to stimulate their minds But city life has some drawbacks too The city life is very fast Everybody is rushing for a better life, a better luck and a better opportunity In city area people usually use vehicles run by fossil fuels which causes heavy smoke Those smoke causes air pollution Thus, people living in urban areas take the soup of chemicals We don't see the harmful gasses but we inhale it The fast life, the foul and smoky weather and dirty atmosphere cause health problem Last but not the least city life is more or less artificial and monotonous It has no touch with nature whatsoever Viết sống thành phố Cuộc sống thành phố có ưu điểm lẫn nhược điểm Có nhiều ưu điểm việc sống thành phố Những người sống thành phố hưởng số tiện ích đặc biệt tiện nghi không 32 giống người dân làng Nhà họ đại, đường phố đủ ánh sáng Họ mua sắm mua tất thứ mà họ cần Trong trường hợp ốm đau, họ tìm điều trị bác sĩ tốt Hơn nữa, họ tham gia giáo dục trường học, trường cao đẳng đại học đạt tiêu chuẩn cao Họ đến thư viện, công viên, viện bảo tàng nhằm mở mang trí tuệ họ Nhưng sống thành phố có số nhược điểm Cuộc sống thành phố diễn nhanh Mọi người gấp rút cho sống tốt hơn, may mắn hội tốt Trong khu vực thành phố, người ta thường sử dụng xe chạy xăng dầu gây khói nặng Những khói gây ô nhiễm không khí Do đó, người sống vùng đô thị chịu ảnh hưởng độc hại hóa chất Dù không thấy khí độc hại lại hít vào Cuộc sống nhanh, thời tiết xấu không khí đầy khói gây xấu cho sức khỏe người Cuối không quan trọng, sống thành phố có nhiều hay nhân tạo đơn điệu Nó gắn kết với thiên nhiên chút GOOD LUCK TO YOU! 33 [...]... nền văn hóa và phong tục khác nhau Ngoài ra, giáo viên tiếng Anh của tôi là một người tận tụy đã thu hút tôi trong các bài học của cô ấy và mang đến cho tôi niềm đam mê Tôi cảm thấy những bài học của cô hấp dẫn vì cô đã truyền đạt theo cách mà tôi thực sự thích Tóm lại, tiếng Anh là một môn học quan trọng mà tôi thực sự thích Đề luận 30: Write about a person you love or admire Bài viết mẫu: My mother... việc là vì chúng ta yêu việc đó và thực sự muốn làm việc Chính là tình yêu sẽ giúp chúng ta làm việc một cách hiệu quả và sẽ gắn bó với công việc trong một thời gian dài Tóm lại, để có được công việc tốt, chúng ta phải có kiến thức tốt chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt và tình yêu công việc Đề luận 20: How is computer useful for your work or your study? Bài viết mẫu: Computer currently helps... Jack và Rose Jack là một nhà thám hiểm trẻ tuổi và hào phóng Trên chuyến tàu, anh đã cứu Rose khỏi việc tự sát, và mặc dù cô đã đính hôn, nhưng cả hai đã yêu nhau Con tàu va vào một tảng băng trôi và chìm nhanh chóng Hơn một ngàn người chết trong thảm họa, trong đó có Jack Đề luận 15: Write a paragraph about one of the football matches you like best Bài viết mẫu: To celebrate the Ho Chi Minh Communist... đó, một người đàn ông nhảy xuống sông, bơi lại và kéo thuyền của chúng tôi vào bờ Tôi đã sợ đến nỗi tôi không dám dẫn em ấy đi chơi với chúng tôi lần nào nữa Và việc đó đã trở thành sự kiện không thể nào quên trong cuộc đời của tôi Đề luận 18: Why do you learn English? What are the benefits of learning English well? Bài viết mẫu: I like learning English because it brings me many benefits Firstly, it... các thông tin về tê giác sau, và viết một đoạn văn miêu tả tê giác và đề xuất các giải pháp có thể để bảo vệ nó khỏi bị tuyệt chủng Môi trường sống: đồng cỏ, rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới ở châu Phi và Nam Á Dân số: 17.000 Chiều cao: 1,2-1,8 m Trọng lượng: 1.000-3.000 kg Thức ăn: cỏ và thực vật Tuổi thọ: khoảng bốn mươi năm Lý do cho sự suy giảm: mất môi trường sống và săn bắn bất hợp pháp Như chúng... hay nông dân được vay tiền từ ngân hàng để đầu tư vào các lĩnh vực lúa gạo hoặc kinh doanh nhỏ Đặc biệt, tôi có thể kiếm đủ tiền cho bản thân mình và hỗ trợ gia đình của tôi, tôi hy vọng như vậy Tất cả những điều trên đây là lý do tại sao tôi dự định để trở thành một kế toán trong tương lai Đề luận 22: How do you spend your summer vacation? Bài viết mẫu: As a student, I don’t have much free time beside... nhau hàng ngày Vào buổi sáng, tôi dậy sớm vào khoảng 5:00 giờ Sau khi rửa mặt, đánh răng, tôi tập thể dục Sau đó, tôi đi tắm và giặt quần áo của tôi Tôi ăn sáng lúc 06:00 Sau khi ăn sáng xong, tôi mặc quần áo và đến lớp học lúc 06:50 Tôi học ở trường từ 7h đến 11h10 Khi hết tiết học, tôi ăn trưa tại một quán ăn Sau đó, tôi trở về nhà trọ và ngủ một giấc ngắn 23 Vào buổi chiều, tôi ôn lại bài học, chơi... tốt Bằng cách kết hợp những đường chuyền và rê bóng, các đối thủ đã ghi một bàn vào khung thành của chúng tôi May mắn thay, thủ môn của chúng tôi 18 có thể bắt bóng được Tất cả khán giả trên khán đài dường như nổ tung với tiếng reo hò vui vẻ và cú sút hấp dẫn Và tất cả các nam nữ sinh nhảy cẫng lên để cổ vũ Trong hiệp hai, cả hai đội chơi đẹp mắt và khéo léo và cố gắng để ghi bàn thắng, nhưng không... gia giáo dục đại học cung cấp cho bạn cơ hội để thực sự tập trung vào những gì bạn quan tâm và nghiên cứu những gì bạn yêu thích Dựa trên những điều trên, có thể kết luận rằng cho dù hoàn cảnh, tài chính của bạn hoặc nghèo khổ ra sao, không gì có thể ngăn cản bạn theo học đại học Đề luận 34: Write about life in the countryside Bài viết mẫu: Life in the countryside is quite different from that in the... thôn nơi mà môi trường rất trong lành, các chi phí sinh hoạt phải chăng, và các mối quan hệ thân mật giữa những người dân làng Theo cá nhân tôi, nếu tôi đã có một sự lựa chọn giữa một biệt thự ở thành phố và một căn nhà nhỏ với vườn xung quanh, lựa chọn sau có vẻ tốt hơn cho tôi Đề luận 35: Write about life in the city Bài viết mẫu: City life is full of advantages and disadvantages There are a lot of ...HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VÀ 35 BÀI LUẬN MẪU MÔN TIẾNG ANH I HƯỚNG DẪN PHẦN VIẾT LẠI CÂU VÀ ĐOẠN VĂN: (5 câu) Trọng tâm ngôn ngữ dạng tập tự luận gồm: Thì biến đổi từ khứ... ước có giới hòa bình) MỘT SỐ BÀI LUẬN THAM KHẢO:  35 BÀI MẪU PHẦN VIẾT LUẬN Viết sở thích bạn Bạn có đồng ý với ý kiến hôn nhân nên dựa tảng tình yêu hay không? Viết thể loại sách mà bạn thích... kể gia đình bạn 33 Tại nên học Cao đẳng Đại học? 34 Viết sống nông thôn 35 Viết sống thành phố Đề luận 1: Write about your hobby Bài viết mẫu: Of all the interesting hobbies, I like reading book
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH), HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH), HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN và 35 BÀI MẪU THAM KHẢO (kèm bản DỊCH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn