Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT ,IP VSAT và các dịch vụ cung cấp

29 585 5
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2016, 20:18

Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP VSAT và các dịch vụ cung cấp Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT MỤC LỤC Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT VSAT Verry Small Aperture Terminal Trạm thông tin vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ HUB Trạm chủ, trạm mặt đất trung tâm ODU Out Door Unit Khối thiết bị IDU In Door Unit Khối thiết bị nhà FSS Fixed Service Satellite Dịch vụ vệ tinh cố định EIRP Equivalent Isotropic Radiation Công xuất phát xạ đẳng hướng Power tương đương TDM Time-division multiplexing Ghép kênh phân chia thời gian TDMA Time Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo thời gian UT User Terminal Các trạm thuê bao OFDM Orthogonal frequency-division Ghép kênh phân chia theo tần số multiplexing trực giao HPA High Power Amplifier Máy phát LNA Low Noise Amplifier Bộ khuếch đại tạp âm thấp VPN Virtual Private Network Mạng riêng ảo VoIP Voice over Internet Protocol Thoại qua internet D-STAR Digital Smart Technologies for Công nghệ kỹ thuật số thông minh Amateur Radio cho Amateur Radio SCPC Single Channel Per Carrier Kênh cho nhà cung cấp dịch vụ QPSK Quadrature Phase Shift Keying Điều chế pha Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1.1 Ví dụ tổng quan hệ thống vệ tinh VSAT Hình 2.1 Mạng VSAT –IP Hình 2.2 Vùng phủ sóng vệ tinh iPSTAR-1 Hình 2.3 Vùng phủ sóng vệ tinh iPSTAR-1 Việt nam Hình 2.4 Sơ đồ khối chức trạm Gateway iPSTAR Hình 2.5 So sánh cấu trúc trạm HUB theo công nghệ Mux IP Hình 2.6 So sánh cấu trúc trạm VSAT theo công nghệ Mux IP Hình 2.7 Ví dụ cấp phát băng thông cho sóng mang Hình 3.1 Mô hình dịch vụ truy nhập internet băng rộng Hình 3.2 Mô hình dịch vụ thoại VoIP fax Hình 3.3 Mô hình dịch vụ mạng riêng ảo VPN Hình 3.4 Mô hình dịch vụ GSM Trunking Hình 3.5 Mô hình dịch vụ Video Conference Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, mà đời sống xã hội ngày phát triển nhu cầu trao đổi thông tin người tăng lên nhiều mức độ phong phú lẫn chất lượng của loại hình dịch vụ Khi mà vấn đề truyền thông tin đến vùng sâu, vùng xa, vùng có địa hình không phẳng, không thuận lợi cho viêc kéo đường dây cáp truyền dẫn vấn đề truyền thông tin trở nên thiết Cùng với phát triển lĩnh vực thông tin vệ tinh nay, vấn đề truyền dẫn thông tin đến nơi khó kéo đường dây truyền dẫn không khó khăn trước Với vùng bao phủ rộng lớn, vệ tinh thông tin loại hình ưu việt cho ngành truyền dẫn thông tin, số liệu Tiếp nối đề tài nghiên cứu từ trước, đề tài em xin trình bày tiếp hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT dịch vụ mà cung cấp Nội dung đề tài gồm phần: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VỆ TINH VSAT Chương 2: TÌM HIỂU HỆ THỐNG IP VSAT Chương 3: CÁC DỊCH VỤ CỦA IP-VSAT Do nhiều hạn chế trình độ thời gian nên đề tài không tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo góp ý thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa CNTT tạo điều kiện tốt cho em trình thực đồ án Trong đó, đặc biệt cô Lê Thị Minh Thùy tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em mặt để em hoàn thành đồ án Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VỆ TINH VSAT VSAT (Verry Small Aperture Terminal) nghĩa “trạm thông tin vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ”, lắp đặt địa điểm thuê bao để liên lạc trực tiếp với trạm VSAT khác với trạm chủ (HUB), từ kết nối qua mạng viễn thông mặt đất 1.1 Mạng VSAT Hình 1.1 Ví dụ tổng quan hệ thống vệ tinh VSAT Thông tin vô tuyến dùng khoảng không gian làm môi trường truyền tín hiệu Chỉ cần lắp đặt thiết bị thu, phát khoảng cách thích hợp chuyển tiếp qua vệ tinh Bằng phương pháp: Bên phát xạ tín hiệu thông tin sóng điện từ, phía thu nhận sóng điện từ, từ bên phát qua không gian qua vệ tinh tách lấy tín hiệu gốc Việc sử dụng thông tin vô tuyến có nhiều tính ưu việt, tín hiệu không bị ngắt có thảm hoạ, thiết lập dễ dàng, Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT phạm vi rộng, có tính hiệu kinh tế cao, sử dụng rộng rãi truyền hình, hàng không, quân sự, thông tin vệ tinh - vũ trụ Tuy nhiên có số nhược điểm tượng Fading, suy hao mưa nhiễu thông tin vô tuyến dùng không gian làm môi trường truyền tín hiệu Việc ứng dụng thông tin vô tuyến cho truyền thông chủ yếu chia thành ba loại: thông tin cố định, thông tin di động thông tin vệ tinh Đề tài tìm hiểu phần thông tin vệ tinh mạng VSAT tuyến thông tin Từ VSAT (Very Small Aperture Terminal) có nghĩa đầu cuối có độ nhỏ, biểu thị đổi công nghệ lĩnh vực thông tin vệ tinh VSAT thiết bị biết trạm mặt đất, dùng để nhận tín hiệu từ vệ tinh truyền tới Cho phép truyền tín hiệu qua vệ tinh cách đáng tin cậy, mà cần sử dụng đĩa anten có đường kính điển hình vào khoảng 0,69m đến 1,30m (2 feet – feet) Các đĩa anten đặt nhà hay mặt đất Theo chức năng, trạm mặt đất VSAT chia làm ba phần anten, khối thiết bị ODU (Out Door Unit) khối thiết bị nhà IDU (In Door Unit) kết nối cặp dây cáp Các VSAT trao đổi thông tin với qua mạng mạng VSAT 1.2 Định nghĩa hệ thống VSAT: Các hệ thống vệ tinh sử dụng trạm mặt đất cỡ nhỏ (anten có đường kính 0,69m đến 1,30m sử dụng băng tần C) sử dụng phổ biến dịch vụ vệ tinh cố định FSS (Fixed Service Satellite) Với trạm chiều (one– way) trang bị anten có đường kính 0,6m có khả thu liệu tốc độ bít thấp (300-9600bit/s) phát từ trạm mặt đất trung tâm (Hub) Do việc thu tín hiệu thực anten có tín hiệu nhỏ nên phải cần có công xuất phát xạ đẳng hướng tương đương EIRP (Equivalent Isotropic Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Radiation Power) lớn vệ tinh, kỹ thuật truy nhập điều chế trải phổ áp dụng để tránh can nhiễu đến từ hệ thống thông tin khác sử dụng băng tần C Các hệ thống hai chiều (two – way) dựa nguyên lý đưa vào sử dụng Tuy nhiên, sau xuất hệ thống với băng tần Ku với khả đảm bảo thông lượng liệu cao (56 – 64 Kbit/s) sử dụng kỹ thuật điều chế khác (kết hợp TDM TDMA) Tên gọi VSAT ban đầu nhãn hiệu thương mại thừa nhận rộng rãi để gọi hệ thống vệ tinh lẫn mạng (mạng VSAT) Sự thành công khái niệm tên gọi VSAT xuất phát từ vài yếu tố: - Do nhu cầu thị trường (các mạng thông tin thương mại) cần phải có kết nối trực tiếp, với giá thành rẻ đầu cuối từ xa với thiết bị xử lý trung tâm (máy chủ) - Sự đời vệ tinh có công suất lớn - Các quy định công nghệ vệ tinh ngày trở nên dễ dàng - Những tiến to lớn công nghệ trạm mặt đất cho phép giảm giá thành nâng cao khả hệ thống VSATs Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Chương TÌM HIỂU HỆ THỐNG IP VSAT 2.1 Tổng quan mạng VSAT – IP VSAT - IP hệ thống thông tin vệ tinh băng rộng, có cấu trúc mạng hình sử dụng kỹ chuyển mạch gói băng rộng Hệ thống gồm thành phần bản: trạm cổng (Gateway), vệ tinh IPSTAR trạm thuê bao (User TerminalUT) Các gói liệu từ trạm Gateway gửi tới trạm UT theo phương thức ghép phân chia thời gian (TDM) kết hợp với kỹ thuật ghép kênh trực giao phân chia theo tần số (OFDM) (hướng TOLL) Hướng ngược lại từ UT đến Gateway, kênh tốc độ thấp sử dụng phương pháp truyền dẫn kết hợp kỹ thuật đa truy nhập dựa nhu cầu sử dụng khách hàng, kiểu truy nhập ALOHA sử dụng để điều khiển lưu lượng, Slotted ALOHA, TDMA truy nhập truyền tải liệu (hướng STAR) Trạm cổng (Gateway) có chức truy nhập vào mạng công cộng (VSAT mạng độc lập, phải thông qua cổng để vào mạng công cộng - mạng nội địa truy xuất tài nguyên) Sau đó, tài nguyên Internet viễn thông từ trạm cổng gửi dạng gói liệu tới trạm vệ tinh thuê bao (UT) Các vệ tinh iPSTAR sử dụng công nghệ nhân băng tần việc dùng nhiều búp sóng nhỏ (spot beam) phủ chụp để truyền tải, tạo băng thông lớn nhiều so với vệ tinh thông thường Các máy trạm mặt đất nhận sóng vệ tinh, chuyển tải để hoạt động máy trạm bình thường mạng mặt đất Phương thức truyền tải mạng VSAT sử dụng vệ tinh (truyền vô tuyến) Trạm VSAT thực chất tổng đài, khác phương pháp truyền tải không qua cáp quang, dây nối mạng mặt đất, mà dùng sóng vệ tinh đảm bảo Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT độ lớn băng thông chất lượng truyền tải liệu công nghệ tiên tiến Vệ tinh iPSTAR Hướng phát (UT - Gateway) Hướng thu (Gateway - UT) 2.5-4 Mbps 8-11 Mbps Mạng VoIP Thoại nông thôn Mạng trục Internet Trạm phủ sóng di động NOC Data (Biên giới, hải đảo…) Center Thoại Internet băng rộng PoP có ISP Trạm cổng Hình 2.1 Mạng VSAT –IP 2.2 Cấu trúc hệ thống VSAT IP Hệ thống VSAT IP gồm thành phần bản: trạm cổng (Gateway), vệ tinh iPSTAR trạm thuê bao (User Terminal-UT) 2.2.1 Vệ tinh iPSTAR  Vị trí quỹ đạo: 1200 E  Số phát đáp : 112  Công suất : 14 KW  Tuổi thọ hoạt động : 12 năm Dung lượng băng thông cho khách hàng sử dụng: 45 Gbps (25/20) cho tuyến lên tuyến xuống Dung lượng danh định tiêu chuẩn tính theo ăng-ten 1,2m Vùng phủ sóng vệ tinh iPSTAR ( hình 2.2) bao gồm búp phủ Page Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có: + 84 búp phủ hẹp + búp phủ rộng + búp phủ quảng bá + 18 búp phủ hẹp băng Ka với dung lượng băng thông lớn + Sử dụng công nghệ vùng phủ sóng nhiều tia (spot beam) để tăng khả tái sử dụng tần số, cho phép mở rộng phổ tần làm việc, tăng dung lượng băng tần vệ tinh với mật độ công suất tín hiệu cao (EIRP=60 dbW) cho phép giảm kích thước ăng-ten trạm đầu cuối + Sử dụng băng tần Ka cho tuyến Gateway – UT (Forward Link) Truy nhập TDM-OFDM, tốc độ tới Mbps + Sử dụng băng tần Ku cho tuyến UT – Gateway (Return Link) Truy nhập MF-TDMA, tốc độ tới Mbps + IPSTAR có spot beam bao phủ toàn lãnh thổ Việt Nam (Hình 2.3) 01 broadcast beam, hoạt động băng tần Ka Ku với dung lượng thiết kế khoảng Gbps (cho chiều lên, xuống) Vệ Vệ tinhtinh thường thường Vệ Vệ tinhtinh iPTAR iPTAR Hình 2.2 Vùng phủ sóng vệ tinh iPSTAR-1 Page 10 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT + Tốc độ Download: Tối đa Mbps + Tốc độ Upload: Tối đa Mbps + Hỗ trợ giao thức UDP/TCP/IP; MAC; NAT; IP Routing; H.323 + Sử dụng công suất phát hiệu suất băng thông linh hoạt, cho phép phân bổ băng thông hợp lý dựa đặc điểm lưu lượng khách hàng + Sử dụng kỹ thuật điều chế QPSK, phương thức truy nhập SCPC, TDMA, Slotted ALOHA 2.3 Ưu, nhược điểm hệ thống iP STAR 2.3.1 Ưu điểm  Vệ tinh: Sử dụng vùng phủ sóng có nhiều tia (spot beams), cho phép sử dụng tần số hiệu cách tái sử dụng lại tần số tạo băng thông lớn nhiều so với vệ tinh thông thường, đồng thời nâng cao công suất cho spot beam Ngoài ra, vệ tinh iPSTAR sử dụng kỹ thuật điều khiển công suất linh hoạt phù hợp với điều kiện thời tiết kỹ thuật không áp dụng cho vệ tinh thông thường  Thiết bị mặt đất: Sử dụng kỹ thuật phân bổ đường truyền linh hoạt Dynamic Link Allocation (cho phép tự động điều chỉnh phương thức điều chế, mã hóa tăng ích để đảm bảo tính khả dụng cho trạm UT), cải thiện vấn đề suy hao mưa  Tốc độ đường truyền cao  Đa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng khách hàng  Kích thước trạm đầu cuối nhỏ gọn (0.8m – 1.8m)  Tính cước, giám sát mạng, nâng cấp phần mềm hoạt động thực từ trạm Gateway 2.3.2 Nhược điểm Page 15 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT  Nhược điểm thông tin vệ tinh chịu ảnh hưởng tác động thời tiết đặc biệt nhạy cảm băng tần Ka, Ku Thông tin bị gián đoạn với lượng mưa >100mm/h  Thiết bị iPSTAR sử dụng đa dạng kỹ thuật điều chế, mã hoá cho phép tự động phân bổ đường truyền linh hoạt công nghệ độc quyền, thực quản lý khai thác phần tử mạng tập trung trạm Gateway thiết bị mặt đất phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp thiết bị iPSTAR bao gồm trang thiết bị trạm Gateway UT 2.4 Giải pháp kỹ thuật cho hệ thống IP VSAT 2.4.1 Lưạ chọn công nghệ chuyển mạch gói IP 2.4.1.1 Lý lựa chọn công nghệ chuyển mạch gói IP Lý lựa chọn công nghệ chuyển mạch gói IP (công nghệ IP) thay công nghệ chuyển mạch kênh thông thường là:  Thiết bị theo công nghệ chuyển mạch kênh lạc hậu, thiết bị thông tin vô tuyến (TTVT) giải tần sở có xu hướng chuyển sang sử dụng công nghệ IP tích hợp đa dịch vụ với chi phí rẻ hơn, cấu hình thiết bị đơn giản, dễ bảo trì thay  Công nghệ IP cho phép tổ chức kết nối dịch vụ truyền số liệu, thoại, video, mạng TTVT với mạng hạ tầng viễn thông đơn giản, thuận lợi so với công nghệ chuyển mạch kênh  Công nghệ IP tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu truyền dẫn, giảm chi phí băng thông vệ tinh sóng mang phát từ trạm HUB cho thoại, liệu thông tin video chia sẻ cho tất trạm VSAT, không yêu cầu độ dự phòng công suất (back-off) cao, giúp giảm kích thước ăng ten công suất máy phát trạm mặt đất Page 16 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT  Vấn đề bảo mật thông tin thực mức luồng IP, điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế chế tạo thiết bị bảo mật (VSAT tới VSAT) với chi phí thấp 2.4.1.2 Về trạm HUB Phương án IP giảm độ phức tạp thiết bị HUB: + Theo công nghệ Mux, kết nối VSAT HUB cần phải có cặp Modem/Mux tương ứng thiết bị mã hoá bảo mật Nếu mạng có nhiều trạm VSAT không gian thiết bị trạm HUB tăng lớn theo tỉ lệ thuận với số kết nối + Theo công nghệ IP có số lượng thiết bị đơn giản kết nối so với công nghệ ghép kênh Mux Theo công nghệ IP, HUB cần modem phát sóng mang cho toàn lưu lượng mạng, giải điều chế chọn loại có nhiều đầu vào thiết bị giúp giảm số lượng thiết bị HUB Phương án bảo mật HUB theo công nghệ IP đơn giản với mã luồng IP tuyến phát trước modem tuyến thu sau demodulator Trạm HUB không yêu cầu (hoặc ít) mức backoff công suất (3dB) so với phương án nhiều sóng mang (3-6dB) Điều giảm mức yêu cầu EIRP trạm HUB Việc so sánh hai loại trạm Hub thể hình 2.5 Page 17 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Hình 2.5 So sánh cấu trúc trạm HUB theo công nghệ Mux IP 2.4.1.3 Về trạm VSAT + Trạm VSAT theo công nghệ chuyển mạch kênh (công nghệ Mux) công nghệ IP có cấu trúc tương đương nhau, khác phần thiết bị ghép kênh băng tần sở Thiết bị router sử dụng loại ghép kênh đa dịch vụ sản xuất nhiều, đa dạng chủng loại phù hợp kết nối giao diện IP Tổ chức kết nối kênh dịch vụ linh hoạt, dễ dàng nhờ việc định tuyến gói tin theo địa IP + Với công nghệ IP việc mã hoá bảo mật cho trạm VSAT thuận lợi với thiết bị mã hoá luồng IP cho toàn lưu lượng trạm Dùng công nghệ Mux, mã luồng ghép kênh serial phức tạp phải cần nhiều thiết bị mã cho kênh thông tin riêng rẽ Công nghệ Mux cần cấp băng thông cho cổng thoại/fax giao diện dây FXS 24-32kbps đảm bảo cho thiết bị mã đầu cuối làm việc Việc so sánh hai trạm VSAT thể hình 2.6 Page 18 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Hình 2.6 So sánh cấu trúc trạm VSAT theo công nghệ Mux IP 2.4.1.4 Về băng thông Cấp phát băng thông vệ tinh cho mạng theo công nghệ IP tiết kiệm so với công nghệ Mux, cần phát sóng mang lớn cho toàn lưu lượng HUB so với phát nhiều sóng mạng nhỏ cho tuyến kết nối VSAT Khi phát sóng mang không cần khoảng bảo vệ sóng mang, giúp sử dụng băng thông vệ tinh hiệu Băng thông cấp cho lưu lượng kết nối tuyến VSAT theo công nghệ IP hiệu so với công nghệ Mux, có kênh liên lạc chiếm đường truyền, kênh thoại nén với tốc độ nhỏ, lưu lượng thoại luồng tăng dung lượng cho truyền dẫn gói liệu khác So sánh băng thông thể hình 2.7 Page 19 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Hình 2.7 Ví dụ cấp phát băng thông cho sóng mang 2.4.2 Lựa chọn công nghệ đa truy nhập vệ tinh Công nghệ đa truy nhập vệ tinh lựa chọn công nghệ đa truy nhập phân chia theo thời gian/đa tần số MF/TDMA, qua so sánh phương thức truy nhập FDMA MF/TDMA ta thấy: - Hiệu sử dụng băng thông: phương thức MF/FDMA có hiệu sử dụng băng thông vệ tinh tính toàn mạng cao so với FDMA Do truy nhập theo MF/TDMA, đầu cuối phát có nhu cầu truyền tin không chiếm kênh chế độ thu; ngược lại theo truy nhập FDMA, đầu cuối chiếm băng thông cho dù có liên lạc hay không + Thiết bị trạm HUB: thiết bị HUB MF/TDMA có cấu trúc nhỏ, gọn, chiếm không gian tiêu thụ điện nhiều so với FDMA Khi mở Page 20 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT rộng mạng thêm trạm VSAT: với HUB dùng MF/FDMA cần bổ sung vài demodulator cho hàng chục đến hàng trăm VSAT Nhưng với HUB dùng FDMA, VSAT nối vào mạng phải cần thêm demodulator tương ứng Như khả mở rộng dự phòng thiết bị HUB theo MF/TDMA linh hoạt, dễ dàng nhiều so với công nghệ FDMA chi phí đầu tư thấp cho mạng lớn + Kích thước trạm VSAT: trạm VSAT theo FDMA có kích thước tính toán phù hợp với dung lượng truyền dẫn Trạm VSAT MF/TDMA phát rời rạc theo khe thời gian nên tốc độ truyền (burst) cần cao so với dung lượng truyền dẫn trung bình; dẫn đến kích thước ăng ten máy phát lớn so với trạm VSAT FDMA + Khả bảo mật: sóng mang VSAT MF/TDMA có khả liên tục nhảy tần nhiều đoạn băng tần phát khoảng thời gian gián đoạn; sóng mang VSAT FDMA phát liên tục đoạn băng tần cấp phát cố định Do khả bảo mật MF/TDMA cao nhiều so với dùng FDMA + Dung lượng truyền tin băng rộng: tốc độ truyền tin đường từ VSAT HUB không đổi, khó tăng dung lượng truyền dẫn trạm có nhu cầu băng rộng IP/Video Với VSAT yêu cầu kênh thoại, 1-2 kênh số liệu tốc độ thấp tổng dung lượng đường inbound theo FDMA thường giới hạn tới 128kbps Với khả cấp khe thời gian linh động MF/TDMA, cho phép trạm đầu cuối phát nhiều khe thời gian liên tiếp có nhu cầu truyền dẫn cao, tốc độ đạt tới vài trăm kbps + Công nghệ MF/TDMA yêu cầu khả định thời mạng xác để đồng hệ thống Khả định thời cao cho phép chia nhỏ khe thời gian, đồng nghĩa với khả nhiều trạm VSAT đồng thời kết nối đoạn băng tần vệ tinh với hiệu suất truyền tin cao MF/TDMA công nghệ phát triển cho mạng VSAT đa dịch vụ Page 21 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Page 22 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Chương CÁC DỊCH VỤ CỦA IP-VSAT Hệ thống VSAT - IP cho phép triển khai nhiều ứng dụng khác dựa giao thức IP, với mục tiêu cung cấp đường truyền băng rộng cho đối tượng khách hàng cá nhân, công sở, xí nghiệp, ISP 3.1 Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng Hệ thống VSAT-IP cung cấp đường truyền băng rộng cho khách hàng với tốc độ Download tới Mbps, tốc độ Upload đạt tới Mbps Dựa đường truyền băng rộng cung cấp giải pháp mạng cho nhóm đối tượng khách hàng riêng Hình 3.1 Mô hình dịch vụ truy nhập internet băng rộng 3.2 Dịch vụ thoại VoIP Fax Hệ thống VSAT-IP cung cấp dịch vụ thoại gồm thành phần Voice Page 23 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT gateway, CallManager thiết bị biến đổi IP-thoại analog (ATA) Hình 3.2 Mô hình dịch vụ thoại VoIP fax  Voice gateway thực chức giao tiếp mạng IP mạng PSTN  CallManager thực chức điều khiển định tuyến gọi nội mạng liên mạng, thực chức lưu trữ thông tin chi tiết gọi phục vụ cho mục đích tính cước  Thiết bị ATA cung cấp giao diện kết nối với máy điện thoại thông thường kết nối với tổng đài PBX 3.3 Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) VSAT-IP cung cấp mạng riêng ảo theo mô hình điểm-đa điểm Trạm Gateway kết nối với Router khách hàng thông qua kênh thuê riêng Page 24 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Các chi nhánh trao đổi thông tin với trụ sở qua phương thức truy nhập vệ tinh chia sẻ băng thông (Slotted ALOHA, TDMA) Hình 3.3 Mô hình dịch vụ mạng riêng ảo VPN 3.4 Dịch vụ GSM Trunking VSAT-IP cung cấp giải pháp mở rộng mạng thông tin di động (GSM trunking) để thiết lập tuyến trung kế nối tới điểm BTS vùng sâu, vùng xa Cấu hình dịch vụ bao gồm Gateway, UT, IP converter :  Gateway nối với thiết bị IP converter đặt trạm BST thông qua kênh thuê riêng  Các UT kết nối trực tiếp với thiết bị IP converter đặt trạm BTS  Thiết bị IP converter thực chức biến đổi thoại TDM sang IP Để đảm bảo thời gian thực đặc tính dịch vụ phương thức truy nhập vệ tinh sử dụng kiểu truy nhập SCPC, TDMA Page 25 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Hình 3.4 Mô hình dịch vụ GSM Trunking 3.5 Dịch vụ hội nghị truyền hình VSAT-IP cung cấp dịch vụ truyền hình hội nghị theo mô hình điểm-điểm điểm - đa điểm Truyền hình hội nghị đa điểm cho phép nhiều điểm khác tham gia hội nghị thông qua truyền dẫn vệ tinh giao thức IP Để tổ chức dịch vụ cần trang bị MCU (Multipoint conference Unit) để nhận tín hiệu hình ảnh, âm từ tất điểm, tổng hợp lại gửi tới điểm theo thời gian thực Page 26 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT Hình 3.5 Mô hình dịch vụ Video Conference Ngoài số dịch vụ khác như: IP2TV, TV on demand, VoD Page 27 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT KẾT LUẬN Truyền dẫn thông tin vệ tinh dịch vụ mà cung cấp có vai trò quan trọng mạng viễn thông Nó có ưu điểm lớn để phục vụ cho nhu cầu ngành viễn thông như: phạm vi bao phủ lớn, đa ứng dụng thông qua VSAT-IP, thời gian cung cấp nhanh chóng chất lượng truyền dẫn tốt… nhược điểm cần chi phí lớn, nhạy cảm với nhiễu dễ bị thu trộm vùng phủ sóng lớn … Chính phát triển ngành viễn thông theo công nghệ thông tin vệ tinh người ta cần cân nhắc kĩ lợi ích thiệt hại mà đem lại Chủ yếu vệ tinh phóng lên quỹ đạo để hoạt động nhằm phục vụ cho mục đích quân sự, truyền thông tin, liệu…Hiện Việt Nam sử dụng vệ tinh Vinasat-1 Vinasat-2 mốc quan trọng góp phần Việt Nam đưa trở thành nước mạnh CNTT viễn thông Tuy nhiên, hạn chế trình độ thời gian nên đồ án giới hạn tìm hiểu hệ thống vệ tinh VSAT, IP-VSAT dịch vụ IPVSAT cung cấp Trong thời gian tới, đồ án cần hoàn thiện mong giúp đỡ đóng góp ý kiến thầy cô bạn Page 28 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP-VSAT TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Liệu : Thông tin vệ tinh – Cô Lê Thị Minh Thùy Tài Liệu: Khái quát hệ thống VSAT Tìm hiểu vệ tinh VSAT-IP http://tailieu.vn http://wikipedia.org Page 29 [...]... hạn tìm hiểu về hệ thống vệ tinh VSAT, IP -VSAT và các dịch vụ IPVSAT cung cấp Trong thời gian tới, đồ án này cần được hoàn thiện hơn nữa rất mong được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn Page 28 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài Liệu : Thông tin vệ tinh – Cô Lê Thị Minh Thùy Tài Liệu: Khái quát về hệ thống VSAT Tìm hiểu về vệ tinh VSAT- IP http://tailieu.vn... tần vệ tinh với hiệu suất truyền tin cao MF/TDMA là công nghệ mới phát triển cho các mạng VSAT đa dịch vụ Page 21 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Page 22 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Chương 3 CÁC DỊCH VỤ CỦA IP -VSAT Hệ thống VSAT - IP cho phép triển khai nhiều ứng dụng khác nhau dựa trên giao thức IP, với mục tiêu cung cấp đường truyền băng rộng cho các đối tượng khách hàng là các. .. chức dịch vụ cần trang bị 1 bộ MCU (Multipoint conference Unit) để nhận tín hiệu hình ảnh, âm thanh từ tất cả các điểm, tổng hợp lại và gửi tới các điểm theo thời gian thực Page 26 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Hình 3.5 Mô hình dịch vụ Video Conference Ngoài ra còn một số các dịch vụ khác như: IP2TV, TV on demand, VoD Page 27 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT KẾT LUẬN Truyền dẫn thông. .. đặc tính dịch vụ phương thức truy nhập vệ tinh sử dụng kiểu truy nhập SCPC, TDMA Page 25 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Hình 3.4 Mô hình dịch vụ GSM Trunking 3.5 Dịch vụ hội nghị truyền hình VSAT- IP cung cấp dịch vụ truyền hình hội nghị theo mô hình điểm-điểm và điểm - đa điểm Truyền hình hội nghị đa điểm cho phép nhiều điểm khác nhau cùng tham gia hội nghị thông qua truyền dẫn vệ tinh giao... ATA cung cấp giao diện kết nối với máy điện thoại thông thường hoặc kết nối với tổng đài PBX 3.3 Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) VSAT- IP cung cấp mạng riêng ảo theo mô hình điểm-đa điểm Trạm Gateway kết nối với Router khách hàng thông qua kênh thuê riêng Page 24 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Các chi nhánh trao đổi thông tin với trụ sở chính qua phương thức truy nhập vệ tinh chia sẻ băng thông. .. 19 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Hình 2.7 Ví dụ cấp phát băng thông cho các sóng mang 2.4.2 Lựa chọn công nghệ đa truy nhập vệ tinh Công nghệ đa truy nhập vệ tinh được lựa chọn là công nghệ đa truy nhập phân chia theo thời gian/đa tần số MF/TDMA, vì qua so sánh giữa phương thức truy nhập FDMA và MF/TDMA ta thấy: - Hiệu quả sử dụng băng thông: phương thức MF/FDMA có hiệu quả sử dụng băng thông. .. kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả truyền dẫn, giảm chi phí băng thông vệ tinh do chỉ một sóng mang được phát từ trạm HUB cho thoại, dữ liệu và thông tin video và được chia sẻ cho tất cả các trạm VSAT, không yêu cầu độ dự phòng công suất (back-off) cao, do đó giúp giảm kích thước ăng ten và công suất máy phát trạm mặt đất Page 16 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT  Vấn đề bảo mật thông tin có thể... Page 18 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Hình 2.6 So sánh cấu trúc trạm VSAT theo công nghệ Mux và IP 2.4.1.4 Về băng thông Cấp phát băng thông vệ tinh cho mạng theo công nghệ IP tiết kiệm hơn so với công nghệ Mux, vì chỉ cần phát một sóng mang lớn cho toàn bộ lưu lượng HUB so với phát nhiều sóng mạng nhỏ cho từng tuyến kết nối VSAT Khi phát 1 sóng mang duy nhất sẽ không cần các khoảng bảo vệ giữa... nghiệp, các ISP 3.1 Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng Hệ thống VSAT- IP cung cấp đường truyền băng rộng cho khách hàng với tốc độ Download tới 4 Mbps, tốc độ Upload đạt tới 2 Mbps Dựa trên đường truyền băng rộng cung cấp giải pháp mạng cho từng nhóm đối tượng khách hàng riêng Hình 3.1 Mô hình dịch vụ truy nhập internet băng rộng 3.2 Dịch vụ thoại VoIP và Fax Hệ thống VSAT- IP cung cấp dịch vụ thoại... viễn thông theo công nghệ thông tin vệ tinh người ta cần cân nhắc kĩ lợi ích cũng như thiệt hại mà nó đem lại Chủ yếu các vệ tinh được phóng lên quỹ đạo để hoạt động nhằm phục vụ cho các mục đích quân sự, truyền thông tin, dữ liệu…Hiện nay tại Việt Nam đang sử dụng 2 vệ tinh đó là Vinasat-1 và Vinasat-2 đây chính là mốc quan trọng góp phần Việt Nam đưa trở thành một nước mạnh về CNTT và viễn thông ... phát triển cho mạng VSAT đa dịch vụ Page 21 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Page 22 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Chương CÁC DỊCH VỤ CỦA IP -VSAT Hệ thống VSAT - IP cho phép... lên, xuống) Vệ Vệ tinhtinh thường thường Vệ Vệ tinhtinh iPTAR iPTAR Hình 2.2 Vùng phủ sóng vệ tinh iPSTAR-1 Page 10 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT Hình 2.3 Vùng phủ sóng vệ tinh iPSTAR-1... hình dịch vụ Video Conference Ngoài số dịch vụ khác như: IP2TV, TV on demand, VoD Page 27 Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, IP -VSAT KẾT LUẬN Truyền dẫn thông tin vệ tinh dịch vụ mà cung cấp có
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT ,IP VSAT và các dịch vụ cung cấp, Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT ,IP VSAT và các dịch vụ cung cấp, Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT ,IP VSAT và các dịch vụ cung cấp, 4 Dịch vụ GSM Trunking

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn