Báo cáo thực tập: QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TRONG LINE

34 432 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2016, 17:16

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT5DANH MỤC CÁC HÌNH6LỜI MỞ ĐẦU7CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP1.1.GIỚI THIỆU CHUNG Về KATOLEC81.2.GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KATOLEC VIệT NAM10CHƯƠNG 2:CƠ CẤU, TỔ CHỨC, CÁC BỘ PHẬN, SẢN XUẤT CỦA KATOLEC VIỆT NAM2.1. CƠ CẤU, TỔ CHỨC CÔNG TY KATOLEC VN112.2. CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TY12 2.2.1. Bộ phận sản xuất, trong bộ phận sản xuất có các bộ phận .....................................12 2.2.2. Bộ phận QA ..................................................................................................................12 2.2.3. Bộ phận kho 122.3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY122.3.1. Bộ phận AI132.3.2. Bộ phận SMT132.3.3. Bộ phận ASSY132.3.4. Bộ phận OQM142.3.5. Bộ phận QA14CHƯƠNG 3:QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TRONG LINE 3.1. Hoạt động của dây chuyền B7477, 7677......................................................................163.1.1. Vị trí của B7477, 7677163.1.2. Quy trình sản xuất (Bao gồm cả bộ phận cắm linh kiện (MI ) )163.1.3. Một số hình ảnh chung của line , bản mạch và công việc:183.2.Tên các lỗi mà các bộ phận check lỗi sau FCT sẽ phải bắt243.2.1. Tiêu chuẩn lỗi30KẾT LUẬN34 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 NHẬN XÉT CỦA CƠ CỞ THỰC TẬP …………………………….………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hà Nội, Ngày……Tháng…….Năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Về mặt ý thức…………………………………… … ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Về mặt kiến thức……………………………………….………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Điểm………… …………… Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÌNH VIỆT Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 MỤC LỤC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng anh Tiếng việt Từ viết tắt KAV Katolec Việt Nam VI Visual Inspection Kiểm tra mắt PE Production Engineer Kỹ thuật sản xuất PCB Product Circuit Board Bản mạch Autumatic Insertion Tự động cắm linh kiện AI SMT SufaceMoutingTechnology Công nghệ dán bề mặt ASSY Asemply Bộ phận lắp ráp T/U Touchup Chỉnh sửa FVI Final Visual Inspection Kiểm tra QA Quality Assure Đảm bảo chất lượng WI Work Instruction Chỉ dẫn công việc OQA Out Quality Assure Đảm bảo chất lượng đầu IQA In Quality Assure Đảm bảo chất lượng đầu vào QAM Quality Assure monitoring Giám sát đảm bảo chất lượng ICT In Circuit Tester Máy kiểm tra thông mạch FCT Function Circuit Tester Máy kiểm tra chức mạch Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 NG Not good Không tốt ST Stamping Đóng dấu OK OK Tốt WIP Work In Process Trong tiến trình chế tạo Production Engineer Kỹ thuật sản xuất PE Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Tổng công ty TNHH KATOLEC……………… ……… …8 Hình 1.2: Công ty TNHH KATOLEC Việt Nam…………… ………10 Hình 2.1: Hàng B76-77…………………………………… …… ….15 Hình 2.2: Bản mạch B76-77………………………………… … …15 Hình 3.1: Bản mạch nhỏ hàng 76-77 …………………………… … …18 Hình 3.2: Máy solder wave………………………………………… …… ….18 Hình 3.3: Mặt B mạch hàng 76-77………………………… …… 19 Hình 3.4: Mặt A hàng B76-77 …………………………………… … ….19 Hình 3.5: Bộ phận touchup……………………………………………… … 20 Hình 3.6: Quá trình làm việc em công nhân cắm linh kiện.………… 20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 LỜI MỞ ĐẦU Ngày công công nghiệp hoá, đại hóa tiến trình hội nhập kinh tế giới đặt cho kinh tế sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày cao người Có thể nhận thấy sản xuất có nhiều cải tiến nhiều hạn chế Trong lịch sử có cách mạng khoa học kĩ thuật gần cách mạng công nghệ thông tin Với trợ giúp thiết bị đại, người nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm bước tiến Nền công nghiệp điện tử sản phẩm tảng cho việc đời máy tính sâu xa sản xuất đại Ngày nay, sản phẩm ngành công nghiệp điện tử như: Điện thoại, máy ảnh, máy tính, máy in…đã sâu vào đời sống Nằm chương trình đào tạo chuyên ngành điện tử viễn thông trường Đại Học Thành Đô, em thực tập công ty Katolec Với mong muốn hoàn thiện kiến thức học ghế Nhà Trường, phát huy kiến thức học tiếp xúc công việc thực tế, tích lũy kĩ nghề nghiệp để tạo tiền đề cho trình công việc sau Trong trình thực tập công ty, em nhận nhiều giúp đỡ cán công nhân viên công ty Katolec hướng dẫn tận tình thầy, cô giáo khoa để em hoàn thành tốt lần thực tập Trong trình thực tập, em thiếu nhiều kinh nghiệm Để hoàn thành tốt lần thực tập với hướng dẫn thầy, em hoàn thành xong thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP Hình 1.1 Tổng công ty TNHH KATOLEC 1.1 Giới thiệu chung Katolec Katolec: - Kato: tên ông chủ tập đoàn - L: kinh doanh vận chuyển - E: điện tử - C: Văn hóa Lịch sử hình thành Katolec 1877: Bắt đầu kinh doanh vận tải biển 1928: Thay đổi tên công ty thành Kato Kaiun Cài đặt trụ sở Kobe Bắt đầu dịch vụ vận tải biển Osaka Kagwa 1957: Thay đổi tên công ty thành công ty TNHH Kato Kisen 1961: Bắt đầu dịch vụ cho thuê vận tải hang hóa Osaka Shikoku (thành lập Katolec) 1963: Bắt đầu dịch giao hàng cho cửa hàng bách hóa lớn 1965: Thành lập công ty Fukuju Unyu Shikoku thành lập công ty công nghiệp ôtô Precision(nay Công ty TNHH dịch vụ ôtô) để bắt đầu kinh doanh sửa chữa ôtô -Thành lập văn phòng Tokyo 1980: Bắt đầu nắp ráp sản xuất linh kiện điện tử (bắt đầu kinh doanh điện tử) 1982: Giới thiệu hệ thống máy tính, thiết lập hệ thống điều khiển phân phối dựa mạng trực tiếp tới khách hàng 1988: Nhận giải thưởng viện kiến trúc Nhật 1992: Thay đổi tên công ty từ Fukuju Unyu thành công ty THNN Katolec Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 1993: Thành lập công ty Katolec Indonesia Là nhà máy nước 1996: Thành lập công ty Katolec Thái Lan Katolec Việt Nam 1997: Thành lập trung tâm vật liệu để củng cố việc mua sắm nước thành phần 1999: Khai trương nhà máy Takamatsu 2002: Được thành lập Katolec Hồng Kông để mua sắm thành phần thị trường nước Trung Quốc nước khác - Bắt đầu hoạt động nhà máy Shenzen Trung Quốc 2003: Di chuyển địa điểm văn phòng đến phường Koto, Tokyo - Thành lập Katolec Tô Châu Trung Quốc 2005: Thành lập tổng công ty Katolec Việt Nam, Philippine 2006: Thành lập Katolec Séc Katolec De Baja California, Mỹ Công ty Katolec hoạt động lĩnh vực kinh doanh vận tải, điện tử văn hóa Với phương châm hoạt động “toàn cầu, nhanh chóng linh hoạt” Dưới nguyên tắc kinh doanh dựa tảng khoa học, công ty Katolec cung cấp dịch vụ tốt để làm hài lòng khách hàng Trong phân phối kinh doanh, công ty cung cấp phạm vi dịch vụ thống từ nhận hóa đơn đến vận chuyển Trong suốt trình kinh doanh công ty nhận hài lòng khách hàng nhờ phát triển công nghệ chất bán dẫn chíp điện tử… Công ty đạt chứng ISO 9001 hệ thống quản lí chất lượng vào năm 2000 chứng ISO 14001 môi trường năm 2004 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 1.2 Giới thiệu công ty TNHH Katolec Việt Nam Hình 1.2 Công ty TNHH KATOLEC Việt Nam Công ty TNHH Katolec Việt Nam (KAV) nằm khu công nghiệp Quang Minh - huyện Mê Linh - Hà Nội Công ty thành lập vào tháng 10 năm 2005 hoạt động lĩnh vực điện tử Công ty doanh nghiệp với 100% vốn đầu tư Nhật Công ty KAV chuyên sản xuất loại mạch (PCB) cho thiết bị điện tử để cung ứng cho công ty điện tử khác như: Canon, Panasonic … Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 Hình 3.5: Bộ phận touchup Hình 3.6: Quá trình làm việc em công nhân cắm linh kiện Một số yêu cầu công việc: - Đeo bao tay vào làm việc: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 20 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 - Đội mũ, quần áo quy định Báo cáo thực tập tốt nghiệp 21 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lớp: CĐ Điện tử – k6 22 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 Một số vi phạm trình làm việc: - Ngủ làm việc: - Dùng điện thoại chụp ảnh làm việc: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 23 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 3.2.Tên lỗi mà phận check lỗi sau FCT phải bắt Ký hiệu Hình ảnh BC Tên gọi Cong thân linh kiện CRK Vết nứt Mối hàn có lỗ thủng BH Burn Cháy dây Báo cáo thực tập tốt nghiệp 24 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 MG Thiếu linh kiện MN Linh kiện bị lệch LL Dài chân SH Chập Chân Báo cáo thực tập tốt nghiệp 25 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 WO Sai hướng NS Không hàn Sai hướng WO Báo cáo thực tập tốt nghiệp 26 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 WW Sai màu dây FL Nổi linh kiện SB Bi thiếc SOP Dính thiếc linh kiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp 27 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 Vỡ mạch DAM EG Thừa keo Lật ngược linh kiện INV SK Sừng hàn Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử – k6 NL Không Chân TLT Linh kiện nghiên bị Cắm sai linh kiện WC C230 3.2.1 Tiêu chuẩn lỗi Báo cáo thực tập tốt nghiệp 29 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Tên Lớp: CĐ Điện tử – k6 Hình Tiêu chuẩn Kênh PS h≤0.5mm Kênh dây harnes s Dài chân linh kiện h≤0.3mm 1.9mm NG 0.5mm≤h≥1.9mm OK 0.5mm NG Kênh Led h≤0.2mm Báo cáo thực tập tốt nghiệp 30 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lệch chíp Lớp: CĐ Điện tử – k6 a≥W/2 Cong PCB NG b>1.5%a a b Lệch linh kiện NG b[...]... có tài liệu cụ thể và thực tập ít ngày quá nên em chỉ đưa ra sản phẩm mà em tham gia sản xuất là loại hàng : 74-77 và 76-77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 14 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 Hình 2.1: Hàng B76-77 Hình 2.2: Bản mạch B76-77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 15 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TRONG LINE Modem B74-77, 76-77... các bản mạch nằm trong các thiết bị điện tử Các sản phẩm của công ty KAV được xuất sang các khách hàng lớn như Canon, Panasonic…Các công ty này sẽ sản xuất, lắp ráp, hoàn thiện thành các sản phẩm điện tử để đưa ra thị trường Báo cáo thực tập tốt nghiệp 12 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 Trong quy trình sản xuất của công ty KAV Việc sản xuất ra một bản mạch dù là lớn hay nhỏ cũng đều... việc: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 20 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 - Đội mũ, quần áo đúng quy định Báo cáo thực tập tốt nghiệp 21 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 22 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 Một số vi phạm trong quá trình làm việc: - Ngủ trong giờ làm việc: - Dùng điện thoại chụp ảnh trong giờ làm việc: Báo. .. Các sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất được đặt tại kho, và các sản phẩm sau khi hoàn thành và trước khi giao cho khách hàng cũng được đặt tại kho 2.3 Quy trình sản xuất của công ty Để hoàn thiện một chiếc máy ảnh, máy in hay máy fax có mặt trên thị trường thì cần phải trải qua rất nhiều công đoạn sản xuất khác nhau Công ty Katolec Việt Nam (KAV) là công ty chuyên sản xuất ra các bản mạch nằm trong. .. Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 xong em đã biết được nhiều điều trong quá trình sản xuất, biết được cách làm việc trong một công ty, quy trình sản xuất một mặt hàng và quan trong là biết được quy định làm việc trong công ty như thế nào để sau này đi làm việc em có thể biết được và tuân thủ mọi nội quy của công ty cũng như đòi hỏi của công việc từ đó hoàn thành tốt công việc được... chân ra J1 0.5mmL/2 KẾT LUẬN Trong quá trình thực tập tại công ty Katolec Việt Nam, em đã được đào tạo và làm công việc cắm linh kiện bằng tay (PS, J, USB,dây) Sau khi thực tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp 33 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông... và giám sát line, trong bộ phận QA có các bộ phận sau: - Bộ phận IQA: Bộ phận kiểm tra sản phẩm đầu vào Tất cả các sản phẩm được nhập vào công ty đều phải qua bộ phận nầy kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất - Bộ phận OQA: Bộ phận kiểm tra sản phẩm đầu ra của bộ phận ASSY trước khi đến tay khách hàng - Bộ phận QAM: Bộ phận giám sát line, giám sát các vấn đề về kỹ thuật, an toàn khi sản xuất như đeo... Được như vậy là nhờ một phần rất lớn từ sự giúp đỡ và chỉ bảo nhiệt tình của mọi người trong công ty và của Thầy hướng dẫn thực tập Trong quá trình thực tập, em đã được làm việc như một công nhân thực thụ và đã chấp hành tốt mọi nội quy quy định của công ty Do là nhân viên mới nên còn nhiều thiếu sót nhưng trong quá trình làm việc đã quen việc và không để xảy ra một lỗi đáng tiếc nào gây thiệt hại tới... quá con số là 5 trong số 10.000 bản mạch) 2.3.5 Bộ phận QA Bộ phận kiểm tra và giám sát line, trong bộ phận QA có các bộ phận sau: - Bộ phận IQA: Bộ phận kiểm tra sản phẩm đầu vào - Bộ phận OQA: Bộ phận kiểm tra sản phẩm đầu ra trước khi đến tay khách hàng - Bộ phận QAM: Bộ phận giám sát line - Bộ phận kho - Sáu sản phẩm của Katolec Như em đã nói ở trên công ty Katolec VN chuyên sản xuất các bản mạch... – k6 WO Sai hướng NS Không hàn Sai hướng WO Báo cáo thực tập tốt nghiệp 26 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 WW Sai màu dây FL Nổi linh kiện SB Bi thiếc SOP Dính thiếc trên linh kiện Báo cáo thực tập tốt nghiệp 27 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn Thông Lớp: CĐ Điện tử 1 – k6 Vỡ bản mạch DAM EG Thừa keo Lật ngược linh kiện INV SK Sừng hàn Báo cáo thực tập tốt nghiệp 28 Khoa: CNKT Điện Tử Viễn ... QM3-7236, 7620- DULEX, QK1 -47 03, B 74- 77, B76-77… Vì tài liệu cụ thể thực tập ngày nên em đưa sản phẩm mà em tham gia sản xuất loại hàng : 74- 77 76-77 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 14 Khoa: CNKT Điện Tử... QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TRONG LINE Modem B 74- 77, 76-77 dây chuyền sản xuất loại mạch QK 147 03 3.1 Hoạt động dây chuyền B 74- 77, 76-77 3.1.1 Vị trí B 74- 77, 76-77 Stt Vị trí Số người Harness bending... dây hàng 74- 77 USB, J hàng 76-77 - Dây chuyền bao gồm đến người đứng nhau: + Người thứ cho mạch vào cắm hàng J hàng 74- 77 hàng USB hàng 76-77 + Người thứ hai cắm hàng thư PS hàng 74- 77 hàng thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập: QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TRONG LINE, Báo cáo thực tập: QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TRONG LINE, Báo cáo thực tập: QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC TẾ TRONG LINE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay