Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức – Thành Phố Hà Nội

40 213 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2016, 15:11

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu học tập khoa Quản lý đất đai – Trường đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, giúp đỡ quý báu thầy giáo, cô giáo trường bạn bé em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoàn thành báo cáo cho phép em gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Quản lý đất đai – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Đồng thời em gửi lời cảm ơn đặc biệt hướng dẫn tận tình cô Nguyễn thị Khuy giúp đỡ em nhiều suốt trình hoàn thành báo cáo Cùng giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện cán xã Phúc Lâm Đã tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập Tuy vậy, thời gian thực tập có hạn, kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập nên báo cáo thực tập tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, em mong nhận đạo, đóng góp ý kiến thầy cô toàn thể bạn để em bổ sung, nâng cao kiến thức cho bán thân, phục vụ tốt công tác thực tế sau Em xin trân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Huyền DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BTNMT CP ĐKĐĐ GCN Chữ viết đầy đủ Bộ Tài nguyên Môi trường Chính phủ Đăng kí đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữa nhà tài sán khác gắn liền với đất NĐ Nghị định QĐ Quyết định TT Thông tư UBND VPĐKQSDĐ Ủy ban nhân dân Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng tiêu kinh tế xã Phúc Lâm năm 2014 Bảng 2: Hệ thống cấp điện xã Phúc Lâm Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Bảng Kết kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ nông nghiệp xã Phúc Lâm đến năm 2014 Bảng Tổng hợp trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy GCNQSDĐ nông thôn xã Phúc Lâm đến năm 2014 Bảng Kết kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ nông thôn xã Phúc Lâm đến năm 2014 Bảng Tổng hợp trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy GCNQSDĐ nông thôn xã Phúc Lâm đến năm 2014 Hình Trình tự cấp giấy chứng nhận theo nghị định 181/2004/NĐ – CP MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết chuyên đề: Đất đai tài nguyên vô quý giá, sở không gian mội trình sảm xuất, tư liệu sảm xuất đặc biệt nông nghiệp, nguồn lực quan trọng cho chiến lược phát triển nông nghiệp quốc gia nói riêng chiến lược phát triển kinh tế nói chung Là thành phần quan trọng môi trường sống, địa bàn phân phối khu dân cư, xây dựng công trình kinh tề, văn hòa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai có đặc trưng vị trí cố định khong gian, di chuyển lại hàng hòa tư liệu sản xuất khác, đất đai có đặc trưng số lượng (diện tích số định mà người làm cho tăng thêm) Chính đặc điểm tạo nên khác biết đất đai với tư liệu sản xuát khác Đất đai có diện tích giới hạn, phát triển trình công nghiệp hóa đại hóa diễn giớ đẩy nhu cầu sử dụng tăng lên nhanh chóng Điều làm cho việc phân bố đất đai cho ngành,cho mục đích khác ngày trở nên khó khăn, làm cho quan hệ đất đai nhà nước chủ sử dụng đất thay đổi Trong thực tế nay, nước ta trở mạnh mẽ, xu hội nhập toàn cầu phát huy tối đa sức mạnh nó, nhu cầu đất đai tăng lên, quan hệ đất đai phức tạp biến động nên việc quản lý nhiều bất cập Trong chủ sử dụng đất quan tâm đến lợi ích lâu dài dẫn đến nhiều tranh chấp đất đai xảy ra, tình trạng sử dụng đất không đứng quy hoạch Bên cạnh kiểm tra giám sát cán bộ, quan chưa nghiêm công tác quản lý nhà nước đất đai Dứng trướng vấn đề vậy, đảng nhà nước nhiều lần thay đổi bổ sung sách pháp luật đất đai nhằm đưa công tác quản lý nhà nước vé đất đai có hiệu pháp luật Công tác đăng ký,cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất 15 nội dung quản lý nhá nước đất đai Công tác không đảm bảo thống quản lý mà đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người sử dụng Hiện đất đai vấn đề nhiều người quan tâm, tranh cháp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai thường xuyên xảy việc giải vấn đề nan giải phần thiếu giấy tờ pháp lý Cùng với trình công nghiệp hóa, đại hóa khiến cho thị trường bất động sản ngày sôi động thu hút quan tâm nhiều người Nhưng thị trường ngầm phát triển vấn đề lo ngại quan quản lý đất đai Để đảm bảo cho thị trường hoạt động cách công khai, minh bạch công tác đăng ký cấ GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phải tiến hành Công tác cấp GCN giúp cho nhà nước có sở pháp lý việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách sử dụng đất, quản lý chặt chẽ quy đất phạm vi lãnh thổ, đảm bảo cho đất đai sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, sử dụng đất đôi với việc bảo vệ môi trường không làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng GCN quan hệ pháp lỳ đầy đủ nhà nước chủ sử dụng đất việc sử dụng đất Thông qua nhà nước nắm va quản lý quỹ đất chặt chẽ quỹ đất nước theo pháp luật Từ chế độ sở hữu toàn dân đất đai, quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất đc bảo vệ, đất đai sử dụng đầy đủ, tiết kiệm hiệu Phúc Lâm xã huyện Mỹ Đức ngoại thành Hà Nội Trong năm gần với trình công nghiệp hòa đại hóa đất nước kinh tế xã ngày phát triển Qúa rình phát triển làm tăng nhu cầu người có nhu cầu sử dụng đất đai Người đan xem đất đai tài sản quý giá để làm nơi cư trú thực giao dịch như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn, bảo lãnh… Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trở nên quan trọng, để người dân sử dụng thực quyền đất Vì công tác đăng ký cấp GCN ngày trở nên quan trọng cần thiết nên đợt thực tập toots nghiệp phân công cưa khoa: Quản lý đất đai đòng thời với hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Thị Khuy – giảng viên trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội en xin chộ nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức – Thành Phố Hà Nội” Mục đích - Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận xã Phúc Lâm – huyện Mỹ Đức – thành phố Hà Nội - Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận xã Phúc Lâm – huyện Mỳ Đức – thành phố Hà Nội - Đưa kiến nghị, đề xuất giúp xã Phúc Lâm – huyện Mỳ Đức – thành phố Hà Nội hoàn thiện công tác cấp GCN ngày tốt Yêu cầu - Tìm hiểu nắm quy định Luật đất đai hành - Số liệu điều tra, thu thập phải khách quan, trung thực xác - Nắm quy định nhà nước công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất qua hiểu vận dụng tốt trình, quy phạm văn nhà nước quy định Chương 1: TÌNH HÌNH THU THẬP TÀI LIỆUTẠI Xà PHÚC LÂM – HUYỆN MỸ ĐỨC – TP HÀ NỘI 1.1 Căn pháp lý 1.1.1 Các văn pháp lý: - Luật đất đai năm 2003 - Nghị định số 181/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai - Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất - Thông tư số 29/2004/TT – BTNMT ngày 01/11/2004 BộTài nguyên Môi trường đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ - Thông tư số 01/2005/TT – BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thi hành số điều nghị định 181 - Thông tư 30/2005/TTLT/BTC – BTNMT ngày 18/04/2005 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ người sử dụng đất thực nghĩa vụ tài - Nghị định 17/2006/NĐ – CP ngày 27/1/2006 sửa đổi bổ sung số điều nghị định 181 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Thông tư liên tich số 14/2008/TTLT BTC-BTNMT ngày 30/01/2008 Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ- CP ngày 25/05/2007 Chính phủ Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT ngày 02/08/2007 Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa Thông tư liên tịch số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/08/2007 Bộ Tài Nguyên Môi Trường hướng dẫn thực số điều Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ Thông tư số 20/2010 /TT- BTNMT ngày 22/10/2010 Bộ Tài nguyên Nôi trường quy định bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Quyết định số 18/2010/QĐ- UBND ngày 10/05/2010 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất,đăng ký biến động sử dụng đất đai, sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Luật đất đai 2013 Nghị định 43/2014 ngày 15 tháng năm 2014 Nghị định 44/2014 ngày 15 tháng năm 2014 Nghị định 45/2014 ngày 15 tháng năm 2014 Nghị định 46/2014 ngày 15 tháng năm 2014 Nghị định 34/2013 ngày 22 tháng năm 2013 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Thông tư 24/2014 TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2014 Quyết định 25/2014 QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2014 Quyết định 47/2014 QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2014 Quyết định 50/2014 QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2014 Quyết định 60/2014 QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2014 1.1.2 Nội dung quản lý nhà nước đất đai Luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 quy định rõ 15 nội dung quản lý nhà nước đất đai: Ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực vănbản Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành Khảo sát, đo đạc, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất Đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thống kê, kiểm kê đất đai Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 10 Quản lý tài đất đai giá đất 11 Quản lý, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 12 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật đấtđai xử lý vi phạm pháp luật đất đai 13 Phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 14 Giải tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo quản lý sử dụng đất đai 15 Quản lý hoạt động dịch vụ đất đai 1.2 Nguồn tài liệu thu thập xã Phúc Lâm – huyện Mỹ Đức – thành phố Hà Nội - Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, sổ theo dõi biến động - Bảng thống kê, kiểm kê đất đai xã Phúc Lâm năm 2014 - Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất phường Đức Thắng - Kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu - Do ®ã Đất phi nông nghiệp cã biÕn ®éng tÝnh ®Õn 01/01/2014 lµ: 190,53 chiếm 39,53 % tổng diện tích tự nhiên tăng so với đất phi nông nhiệp có đến 01/01/2013 : 0,27 nhận từ đất trồng hàng năm khác; - Diện tích đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp có thay đổi diện tích đất nông nghiệp giảm 0,27 chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích đất phi nông nghiệp tăng so với số liệu thống kế tính đến 01/01/2013 2.2.3.Đánh giá chung Công tác quản lý sử dụng đất đai điạ bàn xã năm gần bước vào nề nếp Đất đai quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng theo quy hoạch pháp luật, việc chuyển đất nông nghiệp sang mục đích khác dựa kế hoạch thực Đất đai xã khai thác sử dụng triệt để có hiệu kinh tế cao hơn, đặc biệt sản xuất nông nghiệp việc củng cố hệ thống sở hạ tầng nông thôn, kết góp phần quan trọng thúc đẩy trình phát triển kinh tế - xã hội giữ vững ổn định tình hình trị xã cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tuy nhiên bên cạnh chuyển biến tích cực tồn công tác quản lý đất đai như: Tình trạng người dân lấn chiếm đất đai để mở rộng đất vườn, đào ao, làm nhà, hành lang đường xảy 22 2.3 Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.3.1.Kết cấp giấy chứng nhận cho đối tượng sử dụng đất * Với đất nông nghiệp Bảng Kết kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ nông nghiệp xã Phúc Lâm đến năm 2014 Số hộ KKĐK TT Số hộ cấp GCN Số hộ Tỷ lệ (hộ) (%) 254 Diện tích (ha) 39.88 254 100 Diện tích Số hộ chưa cấp GCN đủ điều kiện Diện Tỷ lệ Số Diện tích (%) hộ tích (ha) (hộ) (ha) 39.88 100 0 Tên Thôn, Xóm Khảm Lâm Phù 156 18.25 155 99.36 17.35 95.07 0.9 Yên Chân 411 61.65 408 99.27 57.9 93.92 3.75 Chim Phúc 876 172 873 99.66 169.45 98.52 2.55 Số hộ (hộ) Lâm Tổng 1697 291.78 1690 99.59 284.58 97.53 7.2 (Nguồn: UBND xã Phúc Lâm) Thông qua bảng cho thấy : Tổng số hộ sử dụng đất nông nghiệp toàn xã 1697 hộ, số hộ cấp GCN 1690 chiếm 99,59% số hộ sử dụng đất nông nghiệp với tổng diện tích 284,58ha, chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hộ chiếm 0,41% so với số hộ KKĐK cấp giấy chứng nhận, phần diện tích chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 7,2 chiếm 2,47% diện tích đất kê khai đăng ký Kết cấp GCN cac thôn sau: Khảm Lâm đạt 100%, Phù Yên 99,36%, Chân Chim 99,27% Phúc Lâm 99,66% có kết đạo sát Phòng Tài nguyên Môi trường huyện xã, thị trấn tập trung triển khai cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Số hộ lại dmua bán trái phép, lấn chiếm nên gây khó khăn cho công tác cấp GCNQSDĐ Trong giai đoạn này, có hộ chưa cấp GCNQSDĐ 23 với diện tích 7,2ha Kết thể bảng 5: Bảng Tổng hợp trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy GCNQSDĐ nông thôn xã Phúc Lâm đến năm 2014 TT Tên Thôn, Xóm Chưa đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ Số hộ DT (hộ) (ha) Khảm Lâm 0 Phù Yên Chân Chim Phúc Lâm Tổng 3 0.9 3.75 2.55 7.2 Nguyên nhân Giao đất trái thẩm quyền (hộ) Đất có tranh chấp (hộ) 1 Lấn chiếm (hộ) 0 0 0 1 Mua bán trái phép (hộ) Lý khác (hộ) 0 0 2 (Nguồn: UBND xã Phúc Lâm) * Với đất phi nông nghiệp 24 Bảng Kết kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ nông thôn xã Phúc Lâm đến năm 2014 Số hộ KKĐK Thôn TT Số hộ cấp Diện tích Chưa đủ điều GCN Số hộ Tỷ lệ cấp GCN Diện Tỷ lệ kiện Số Diện (%) tích (%) hộ tích 94.33 (hộ) 23 (ha) 0,63 Số hộ Diện (hộ) tích 255 91,73 (ha) 10.49 (hộ) Khảm 278 (ha) 11,12 Lâm Phù 159 6,36 148 93,08 6.05 95.13 11 0.31 Yên Chân 376 14,04 342 90,96 13.02 92.74 34 1.02 Chim Phúc 1129 29,73 94,51 27.40 92.16 62 2.33 1067 Lâm Tổng 1942 61,25 1812 93,31 56.96 97.89 130 (Nguồn: UBND xã Phúc Lâm) Đến năm 2014 công tác cấp GCNQSDĐ xã đạt kết cao như: Thôn Khảm Lâm (91.73%), Phú Yên (93,08.40%), Chân Chim (90.96%) thôn Phúc Lâm (94,15%).Tuy nhiên, tồn tại130 hộ chưa đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ với diện tích 4,29 Tổng hợp trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ nông thôn đến năm 2014 thể bảng 25 4.29 Bảng Tổng hợp trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy GCNQSDĐ nông thôn xã Phúc Lâm đến năm 2014 Chưa đủ điều Nguyên nhân kiện cấp TT Tên Thôn, Xóm GCNQSDĐ Số hộ DT (hộ) (ha) Giao Đất có Lấn Mua Lý đất trái tranh chiếm bán khác thẩm chấp (hộ) trái (hộ) quyền (hộ) phép (hộ) 12 Khảm 23 0,63 (hộ) Lâm Phù 11 0.31 2 Yên Chân 34 1.02 5 18 Chim Phúc 62 2.33 36 Lâm Tổng 130 4.29 18 15 12 13 72 (Nguồn: UBND xã Phúc Lâm) 2.3.2 Trình tự, thủ tục thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn xã Phúc Lâm Trình tự, thủ tục cấp GCN xã Phúc Lâm theo nghị định 181/2004/NĐCP, ngày 29/10/2004 Theo điều 136 Nghị định 181/2004/NĐ-CP 26 Người sử dụng đất Kho bạc Thông báo nộp tiền Trao GCN Trả hồ sơ Hồ sơ xin cấp GCN Số liệu địa Cơ quan thuế Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Loại, mức nghĩa vụ Thẩm tra, x/định ĐK cấp GCN Công khai hồ sơ Trích lục, trích đo Trao GCN Trả hồ sơ Văn phòng ĐKQSD Đ cấp tỉnh UBND xã Phòng Tài nguyên Môi trường Kiểm tra hồ sơ Làm tờ trình Thông báo lập hồ sơ UBND cấp huyện Ký GCN Hình Trình tự cấp giấy chứng nhận theo nghị định 181/2004/NĐ – CP 27 v Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin GCN UBND xã nơi có đất v UBND xã có trách nhiệm thực công việc sau đây: - Kiểm tra xác nhận vào đơn đề nghị cấp GCN tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, trường hợp người sử dụng đất giấy tờ qui định khoản 1, 2, Điều 50 Luật đất đai 2003 xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nơi có quy hoạch sử dụng đất xét duyệt - Gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có đất để thực công việc theo quy định v Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm thực công việc sau: - Xác định trường hợp đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN ghi ý kiến vào đơn - Công bố công khai danh sách trường hợp đủ điều kiện không đủ điều kiện cấp GCN VPĐKQSDĐ 15 ngày - Nếu đủ điều kiện cấp GCN thì: + Làm trích lục đồ địa trích đo địa đất nơi chưa có đồ địa chính, trích hồ sơ địa + Gửi số liệu đến quan thuế để xác định nghĩa vụ tài trường hợp phải thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật - Gửi toàn hồ sơ giải (kể đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN đến phòng Tài Nguyên Môi Trường) v Phòng Tài Nguyên Môi Trường có trách nhiệm: - Kiểm tra hồ sơ, trình UBND cấp ký cấp GCN - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ký cấp GCN phải thực hiện: + Ký hợp đồng cho thuê trường hợp nhà nước cho thuê đất + Gửi GCN kèm theo thông báo thực nghĩa vụ tài hồ sơ xin cấp GCN trường hợp không đủ điều kiện cho VPĐKQSDĐ trực thuộc để giao cho người sử dụng đất + Gửi lưu GCN kèm theo hồ sơ xin cấp GCN đủ điều kiện chi 28 VPĐKQSDĐ trực thuộc để lưu + Gửi thông báo việc cấp GCN cho VPĐKQSDĐ thuộc Sở Tài Nguyên Môi Trường để lập cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa gốc - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận giấy tờ Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường gửi đến, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm + Thông báo cho người cấp GCN thực nghĩa vụ tài + Trả hồ sơ xin cấp GCN cho trường hợp không đủ điều kiện + Trao GCN cho người thực nghĩa vụ tài thực nghĩa vụ tài + Thu phí, lệ phí địa theo quy định pháp luật 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 Thuận lợi Nhìn chung công tác đăng ký,cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Phúc Lâm thời gian qua đạt kết tương đối khả quan so với mặt chung mình, từ thực theo Luật đất đai 2013 thực cải cách thủ tục hành đến Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã triển khai thực có khoa học Nhận thức cán nhân dân pháp luật đất đai nói chung, sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng ngày nâng cao Đội ngũ cán địa toàn phường bố trí đầy đủ, chất lượng ngày nâng cao, đảm bảo đủ điều kiện tham cho UBND xã công tác quản lý tài nguyên môi trường thực 2.4.2 Khó khăn - Việc ghi thời hạn sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với quy định Luật Đất đai chưa thỏa mãn người sử dụng đất - Nhiều trường hợp khó khăn tài nên người sử dụng đất không đăng ký xin cấp GCNQSDĐ, số hộ có đăng ký nhận thông 29 báo nộp nghĩa vụ tài lại kéo dài thời gian nộp biên lai thu để lập thủ tục trình ký GCNQSDĐ, làm chậm trễ thời gian thực cấp giấy chứng nhận - Vẫn xảy nhiều sai sót vấn đề cấp GCNQSDĐ - Số lượng hộ tồn đọng cấp đất sai thẩm quyền chưa xem xét để cấp GCNQSDĐ nhiều Do trình độ người dân hạn chế nên việc kê khai chủ sử dụng đất nhiều thiếu sót, độ xác chưa cao Nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa có giâý chứng nhận quyền sử dụng đất 2.4.3 Những vướng mắc công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận địa bàn xã Phúc Lâm – huyện Mỹ Đức – Thành phố Hà Nội Tuy tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã đạt kết cao công tác cấp GCN gặp vướng mắc sau: - Hồ sơ kê khai cho hộ có nhiều loại giấy tờ kèm theo - Phần diện tích sai lệch nhiều nên hội đồng phải có thời gian rà soát, xác định, giải trình lý cho xác thực - Khó khăn việc kiểm tra xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ xác định xác thời điểm sử dụng đất hộ, mà hộ tự khai - Một số hộ dân tự ý tách đất cho riêng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa cấp có thẩm quyền cho phép - Trường hợp diện tích đất chuyển nhượng trước đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận 30m2 Trường hợp bên bán chuyển nơi khác chết, có bên mua UBND xã xin chứng thực chữ ký cho việc mua bán trước Trường hợp giấy tờ liên quan đến hôn nhân (quyết định ly hôn) bị thất lạc, tòa án không lưu trữ để trích lục lại - Việc công chứng, chứng thực văn thỏa thuận cử người đại diện ghi tên vào Giấy chứng nhận không thuận lợi cho chủ sử dụng trường hợp thừa kế Trường hợp thành viên thừa kế thống giao toàn quyền sử dụng đất cho thành viên tự thỏa thuận phân chia 30 mà cấp Giấy chứng nhận cho người đại diện thời gian công sức cho người dân thủ tục Nhà nước Hay trường hợp có người thừa kế bị quyền công dân (bị tù) nước ngoài, điều kiện để lập văn thỏa thuận cử người đại diện, gây khó khăn trình hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Rồi trường hợp đồng thừa kế bất hòa, tranh chấp quyền sử dụng đất không lập văn thỏa thuận cử người đại diện, gây khó khăn trình hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 2.5 Đề xuất số giải pháp 2.5.1 Giải pháp chung Tăng cường công tác lãnh đạo – đạo cấp Đảng ủy, quyền việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai văn hướng dẫn thi hành cnas chuyên môn người dẫn UBND xã đạo cán địa kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ trường hợp chưa kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ, xác định nguyên nhân tồn tại, từ phối hợp với UBND huyện đưa phương án giải đảm bảo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho người dân sớm Tuân thủ nguyên tắc khách quan, dân chủ, công khai từ khâu lập danh sách đến khâu xét duyệt để giải dứt điểm tình trạng vi phạm lấn chiếm đất đai xảy Đối với đất có nhiều diễn biến phức tạp cần phải thường xuyên cập nhật thông tin biến động triển khai nhanh chóng, giải dứt điểm, công tránh khiếu kiện, tranh chấp gây dư luận không tốt nhân dân Có sách đền bù thiệt hại xứng đáng cho người sử dụng đất, đồng thời có quy định xử phạt hành chính, thu hồi đất vi phạm pháp luật cách nghiêm khắc Ngoài cần nâng cao ý thức pháp luật đất đai cho cán nhân dân nhận thức tầm quan trọng công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ 31 2.5.2 Giải pháp cụ thể Qua nghiên cứu nội dung quản lý, sử dụng đất xã Phúc Lâm cho thấy rằng: để làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai phải sử dụng đồng nhiều biện pháp Bởi việc quản lý sử dụng đất có mối quan hệ mật thiết với nhau, quản lý tốt việc sử dụng đất có hiệu Để cho việc quản lý sử dụng đất có hiệu cao, đưa số biện pháp sau: 2.5.3 Cần coi trọng công tác tuyên truyền Phải thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Luật Đất đai đến người dân phường phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân thấy quyền nghĩa vụ mà tự giác thực 2.5.4 Tăng cường công tác kiểm tra, tra chấp hành pháp luật Luật Đất đai từ hai phía Người quản lý sử dụng đất Việc tra, kiểm tra phải tiến hành thường xuyên đột xuất Chỉ có giúp cho chủ sử dụng đất chấp hành tốt quy định đất đai Đối với trường hợp vi phạm cần kiên xử lý kịp thời nghiêm chỉnh để giữ gìn kỷ cương phép nước 2.5.5 Công tác cán Cần phải hoàn thiện đội ngũ cán quản lý, đặc biệt cán địa phải nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời phải có quy chế làm việc chế độ tiền lương phù hợp Cần phải có sách đề tạo ổn định đội ngũ cán địa phường nhằm tạo cho cán cấp sở có bề dày kinh nghiệm, nắm sách đất đai, am hiểu thực tế địa phương 32 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất công tác quan trọng nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ để họ an tâm sản xuất, nâng cao hiệu sử dụng đất Đồng thời sơ tốt quyền cấp làm tốt chức quản lý nhà nước đất đai phạm vi quản lý Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất công tác có ý nghĩa lớn mặt pháp lý, mang tính khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện tốt để quản lý đất đai Công tác cấp GCN địa bàn xã quan tâm cấp, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp GCN thực thuận lợi dễ dàng Trên sở đăng ký đất đai, cấp GCN thiết lập hệ thống hồ sơ tài liệu địa phục vụ công tác quản lý đất đai thường xuyên địa phương Nhìn chung thông qua công tác xã bước quản lý đất đai cách chặt chẽ để thống đảm bảo pháp luật định Kết đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát xử lý kịp thời trường hợp sai phạm người dân trình sử dụng như: tự động chuyển mục đích sử dụng đất, mua bán trái phép, lấn chiếm,…bên cạnh việc xử lý vi phạm chưa kiên quyết, kịp thời dấn đến trì trệ tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Qua việc nghiên cứu tìm hiều đề tài: Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức – Thành Phố Hà Nội” em nhận thức vai trò tầm quan trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 33 đất người dân việc quản lý đất đai Nhà nước Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tạo chuyển biến ý thức sử dụng đất trách nhiệm nhà nước quản lý đất đai Đối với người dân họ thực yên tâm để đầu tư, sản xuất xây dựng công trình đất nhà nước cấp giấy chứng nhận Với nhà nước sở pháp lý để quản lý giải vụ tranh chấp khiếu nại người sử dụng đất kiện tụng Ngoài ra, thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước quản lý quỹ đất đia chặt chẽ sử dụng đất đai cách hiêu Có thể nói công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa mặt kinh tế trị xã hội, khoa học, kỹ thuật… Kiến nghị Từ kết đạt trình thực tập địa phương công tác cấp GCN, em xin kiến nghị số ý sau: Cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ trương, sách pháp luật đất đai đến ngưới dân phương tiện thông tin đại chúng, để người dân hiểu rõ thực tốt quyền lợi nghĩa vụ người sử dụng đất Cần giải dứt điểm đơn thư tồn đọng, hướng dẫn chủ sử dụng đất kê khai bổ sung trường hợp đơn thiếu, chưa đủ điều kiện Có biện pháp xử lý nghiêm minh trường hợp tập thể cá nhân có hành vi lấn chiếm đất đai vi phạm điều cấm Luật đất đai Tập trung tiến hành xử lý trường hợp tranh chấp, khiếu nại tố cáo Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kiến thức nghiệp vụ cho cán làm công tác địa Có biện pháp ngăn ngừa xử lý hành vi có tính chất tiêu cực làm ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước đất đai Nghiên cứu khoản thu từ việc cấp GCN cho phù hợp với mức thu nhập người dân địa phương đặc biệt gia đình sách Đầu tư kinh phí mức cho phương án kê khai đăng ký, cấp GCN địa phương cho phù hợp để việc thực triển khai công tác cách hiệu 34 Giáo viên hướng dẫn Người thực Th.S Nguyễn Thị Khuy Sv Nguyễn Thị Thu Huyền 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai 2013 Báo cáo kết kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014, địa bàn xã Phúc Lâm Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Hà Nội việc Ban hành Quy định nội dung thuộc thẩm quyền UBDN Thành phố Luật Đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao, liền kề đất vườn, ao xen kẹt khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất địa bàn thành phố Hà Nội Nghị định 43/2014/NĐ – CP Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; 36 [...]... nớc mặt: Nguồn nớc chính của xã Phúc Lâm là sông Đáy ở phía Đông và một số ao hồ nhỏ nằm rải rác trong xã, hệ thống kênh mơng và các trạm bơm (Khảm Lâm, Phúc Lâm) tạo nguồn nớc mặt khá phong phú cho xã Phúc Lâm quanh năm phục vụ sản xuất và sinh hoạt Nguồn nớc ngầm: Hiện nay cha có số liệu thống kê, đánh giá về nguồn nớc ngầm nhng qua khảo sát một số hộ trong khu vực của xã cho thấy nớc ngầm tầng nông... thác * Th nhng: Tài nguyên đất: Xã Phúc Lâm cha có tài liệu về nông hoá thổ nhỡng Nhng theo bản đồ nông hoá thổ nhỡng toàn huyện tỷ lệ 1/25.000, thì xã có các loại đất chính nh sau: * Diện tích các loại đất Đât phù sa không đợc bồi- Ký hiệu: P diện tích: 302 ha chiếm 62,65% diện tích tự nhiên của xã phân bố ở địa hình trung bình phía trong đê do từ lâu không 10 đợc bổ sung phù sa mới, hình thái phẫu... hoá, đất thờng có mầu sắc từ nâu thẫm đến nâu nhạt Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng- Ký hiệu PF Diện tích 15,49 ha chiếm 3,21% diện tích tự nhiên của xã là sản phẩm phù sa của hệ thống sông hồng, phân bố ở địa hình cao, từ lâu không đợc bổ sung phù sa mới trong quá trình canh tác các thời kỳ khô và ẩm thờng xen kẽ nhau làm cho đất bị biến đổi sâu sắc theo chiều hớng xấu khi ẩm thì mềm nhng vào mùa... 483,04ha 9 * Khớ hu: Xã Phúc Lâm nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia thành 4 mùa khá rõ nét với các đặc trng khí hậu chính nh sau: - Nhiệt độ không khí bình quân năm là 23,10C, trong năm nhiệt độ thấp nhất trung bình 13,60C Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là tháng 7 trên 33,20C - Độ ẩm không khí trung bình hàng năm là 85% giữa các tháng trong năm biến thiên từ 80 - 89% Độ ẩm không... thì mềm nhng vào mùa khô khá cứng chặt Hiện tại đối với 2 loại đất này địa phơng đã khai thác trồng 2 vụ lúa/năm ở những chân ruộng cao hơn trồng 2 vụ lúa+ 1 vụ màu bên cạnh đó địa phơng còn khai thác trồng các loại cây lơng thực nh nh khoai lang, đậu đỗ các loại và trồng các loại rau màu khác 2.1.2.iu kin kinh t - xó hi Thc trng phỏt trin kinh t nm 2014 - Theo s liu xó Phỳc Lõm nm 2014, nụng nghip... quy hoch s dng t giai on 2002 - 2010, tuy nhiờn nm 2003 sau khi Lut t ai 2003 cú hiu lc, cỏc ch tiờu v cỏc loi t b thay i, cỏc ch tiờu kinh t - xó hi cng thay i, nờn ó thc hin lp quy hoch, k hoch s dng t cho giai on 2011 - 2020 ỏp ng nhu cu qun lý v phc v xõy dng cỏc chng trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca xó 19 * Cụng tỏc lp quy hoch, k hoch s dng t ai Hin ti xó Phúc Lâm ó tin hnh lp quy hoch, k hoch... 16,104 t ng, chim t trng 24,35% c cu kinh t * Dõn s,lao ng - S h: 2054 h; nhõn khu: 8797 ngi - Lao ng trong tui: 5473 ngi, chim 62,21% dõn s - Trong ú: Lao ng nụng nghip l: 2572 ngi chim 47%; lao ng trong ngnh tiu th cụng nghip xõy dng l 1423 ngi chim 26%; lao ng trong ngnh dch v thng mi l 1478 ngi chim 27% - Lao ng qua o to 2639 ngi chim 48,22% - S lao ng qua to to: 2834 ngi chim t l 51,8% * H tng xó... sau: - H s kờ khai cho mt h cú quỏ nhiu cỏc loi giy t kốm theo - Phn din tớch sai lch nhiu nờn hi ng phi cú thi gian r soỏt, xỏc nh, gii trỡnh lý do cho xỏc thc - Khú khn trong vic kim tra xỏc nhn ngun gc s dng t, khụng cú h s xỏc nh chớnh xỏc cỏc thi im s dng t ca tng h, m do h t khai l chớnh - Mt s h dõn ó t ý tỏch t cho con riờng hoc chuyn nhng quyn s dng t nhng cha c cp cú thm quyn cho phộp - Trng... tng k thut v mụi trng * H thng giao thụng - ng trc xó, liờn xó: Di 0,335 km rng mt 6,5m, rng nn 8m ton b l ng t - ng trc thụn: di 7,25 km, rng mt 3m, rng nn 4m ó cng hỏ c 6,94km ( trong ú cú 3,77 km cũn tt v 3,17 km ó xung cp), cũn li 0,31 km l ng t 15 - ng xúm: di 15,66km ó cng húa c 14,07km ( trong ú cú 4,895km cũn tt v 9,175 km ó xung cp) cũn li 1,59km l ng t - ng trc chớnh ni ng: tng chiu di 15,396km... kin t nhiờn, kinh t - xó hi * Thun li: - Phỳc Lõm l xó cú din tớch t t nhiờn rng, dõn s ụng, s ngi trong tui lao ng ln (chim 62,21% dõn s) - C s h tng in, ng, trng, trm ngy cng khang trang c bn ỏp ng c yờu cu ca thc t a phng Giao thụng thun li, cỏc tuyn ng bc u c u t, thun tin cho i li, giao lu vn húa v phỏt trin kinh t c bit l phỏt trin cỏc ngnh dch v, cụng nghip, tiu th cụng nghip - Xó Phỳc Lõm cú ... vi i thp cũn li l t bng, cao trung bỡnh so vi mt nc bin t 5,5m a hỡnh thp dn t ụng sang Tõy ca xó l cỏc rc trng, mt s ó khai thỏc cy lỳa v nhng hiu qu kinh t khụng cao cú th chuyn sang nuụi... khoa hc k thut, ci to nõng cao cht lng n ging hin cú theo hng quan tõm n yu t th trng nh nc hũa n ln, mụ hỡnh trng tri chn nuụi phỏt trin nh g em li hiu qu kinh t cao Nhiu h ó a chn nuụi thnh... vựng lõn cn v cha qua ch bin + n bú ging c bn c ci to theo hng sinh húa t t l cao, t l n ln, n bũ c th tinh nhõn to cha cao, chn nuụi ch yu tn dng sn phm ph t sn xut nụng nghip, cha phỏt trin theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức – Thành Phố Hà Nội, Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức – Thành Phố Hà Nội, Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Phúc Lâm - Huyện Mỹ Đức – Thành Phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay