Giải pháp nâng cao chất lượng tín tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội

86 359 1
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2016, 08:25

Học viện Tài i Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, khách quan xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Phạm Văn Quyết SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài ii Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv CHƯƠNG I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THINH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI .32 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THINH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI 65 KẾT LUẬN 78 SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài iii Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại DN : Doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TSĐB : Tài sản bảo đảm KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KHCN : Khách hàng cá nhân NHNN : Ngân hàng Nhà nước PGD : Phòng giao dịch TCKT : Tổ chức kinh tế DPRR : Dự phòng rủi ro TMCP : Thương mại cổ phần DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài iv Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động Chi nhánh giai đoạn 2010-2012 .39 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng 42 Bảng 2.3 Thu dịch vụ giai đoạn 2010 – 2012 43 Bảng 2.4 Kết kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012 44 Bảng 2.5 Tình hình hoạt động tín dụng .45 Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ tín dụngcủa Chi nhánh phân theo nhóm khách hàng từ năm 2010 đến năm 2012 .47 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ tín dụngcủa Chi nhánh phân theo thời hạn cho vay từ năm 2010 đến năm 2012 .47 Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ tín dụngcủa Chi nhánh phân theo loại tiền từ năm 2010 đến năm 2012 48 Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ tín dụngcủa Chi nhánh phân theo ngành kinh tế từ năm 2010 đến năm 2012 .49 Bảng 2.10 Tình hình tín dụng Chi nhánh 51 Bảng 2.11 Dư nợ Chi nhánh phân theo nhóm nợ .53 Bảng 2.12 Tình hình nợ xấu Chi nhánh 55 Bảng 2.13 Tình hình lợi nhuận tín dụng Chi nhánh 56 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tổng nguồn vốn huy động .40 Biểu đồ 2.2 Dư nợ tín dụng .42 SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết để tài nghiên cứu Ngân hàng mắt xích quan trọng cấu thành nên vận động nhịp nhàng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, định hoạt động kinh tế kinh tế quốc dân nguồn sinh lợi chủ yếu, định tồn tại, phát triển ngân hàng.Nhưng hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro khoản vay có tài sản cầm cố, chấp xác định có hệ số rủi ro 50%.Trên thực tế, nhiều nhân viên ngân hàng quan niệm cho vay có tài sản chấp không vượt tỷ lệ quy định an toàn Thực quan niệm hoàn toàn sai lầm, cho vay phải ý đến tình hình hoạt động khả tài công ty vấn đề quan trọng nhất, chấp điều kiện cần phải có để đảm bảo khả thu hồi khách hàng không trả cho ngân hàng Hoà với đổi toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng năm qua trọng tới hoạt động tín dụng bước hoàn thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển đổi chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa dạng Song muốn hoàn thiện mà lại SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp không chấp nhận phần thiếu sót tồn hoạt dộng tín dụng Qua trình nghiên cứu, học tập, tìm hiểu để tiếp cận, xâm nhập từ yêu cầu từ tiễn đặt ra, đặc biệt trình thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng giúp đỡ khuyến khích thầy cô giáo khoa, cô chú, anh chị ngân hàng, em mạnh dạn vào nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội” để viết luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa phân tích những vấn đề lý luận thực tiễn tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng từ đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng nhằm vấn đề tồn để bước tháo gỡ khó khăn Trên sở đưa giải pháp đổi, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nhằm phục vụ phát triển kinh tế đất nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: giải pháp Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn từ 2010 – 2012 Đồng thời đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh VPBank Hà Nội SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Ứng dụng phương pháp như: so sánh, thống kê, phân tích, tổng hợp… kết hợp với với việc nghiên cứu lý luận, quan điểm, sách Đảng, Nhà nước; quy định, quy chế Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Kết cấu luận văn Luận văn gồm có chương: Chương I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THINH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Do thời gian thực tập Ngân hàng không nhiều, hạn chế kinh nghiệm khả năng, nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy anh chị làm việc Ngân hàng để luận văn hoàn chỉnh, góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng giai đoạn Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn thầy giáo hướng dẫn PGS TS Đinh Xuân Hạng giúp đỡ anh chị cán tín dụng chi nhánh VPBank Hà Nội tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) kinh tế Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế NHTM xuất từ sớm lịch sử nhân loại Sự đời hệ thống NHTM có tác động lớn đến trình phát triển kinh tế hàng hoá ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển đến giai đoạn cao kinh tế thị trường hoạt động NHTM ngày hoàn thiện Ngân hàng trở thành tổ chức thiếu kinh tế Đứng góc độ pháp luật, nước có đạo luật khác để thực quản lý Ngân hàng, có nêu định nghĩa Ngân hàng.Theo điều 20 luật tổ chức tín dụng nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Số 20/2004/QH): “Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan“ , “ Hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ Ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán “ Như vậy, nhìn chung hiểu: Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ dịch vụ Ngân hàng mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả, sử dụg số tiền vay, làm phương tiện toán hay thực dịch vụ theo uỷ thác khách hàng Rõ ràng NHTM đóng vai trò quan trọng việc tăng nguồn vốn cho kinh tế đảm bảo cho kinh tế hoạt động nhịp nhàng, có hiệu SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại Hoạt động kinh doanh NHTM có nhiều nghiệp vụ khác nhau, ngày đa dạng, phong phú hoàn thiện Song để khái quát toàn hoạt động, người ta quy nghiệp vụ kinh doanh NHTM thành nghiệp vụ chủ yếu sau a Nghiệp vụ nguồn vốn (Huy động vốn) Đây nghiệp vụ tạo nguồn vốn hoạt động cho NHTM tổ chức tín dụng Vốn NHTM giá trị tiền tệ NHTM tạo lập huy động được, dùng vay, đầu tư thực dịch vụ kinh doanh khác Vốn chi phối toàn hoạt động có vai trò định việc thực chức NHTM Xuất phát từ vai trò tính chất vậy, nghiệp vụ huy động vốn (hay gọi nghiệp vụ tạo lập vốn) coi nghiệp vụ khởi đầu tạo điều kiện cho hoạt động NHTM Ngoài vốn ban đầu cần thiết - tức đủ vốn pháp định theo luật, Ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới việc tăng trưởng vốn suốt trình hoạt động kinh doanh Thông thường, kết cấu nguồn vốn NHTM gồm có: Vốn tự có, Vốn huy động, Vốn vay,Vốn khác Mỗi loại vốn có tính chất, vai trò riêng tổng nguồn vốn NHTM suốt trình hoạt động NHTM Các nghiệp vụ huy động theo loại vốn kể tiến hành xen kẽ lẫn tuỳ thuộc vào yêu cầu hoạt động kinh doanh thực trạng có Ngân hàng b Hoạt động sử dụng vốn Sau huy động vốn, NHTM phải sử dụng để hiệu hoá Nguồn vốn Thông thường hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng tập trung vào số nghiệp vụ sau: + Nghiệp vụ ngân quĩ: hoạt động Ngân hàng nhằm đảm bảo khả toán thường xuyên, bao gồm: Các quĩ tiền mặt, khoản tiền gửi SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp toán Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng thương mại, TCTD khoản tiền trình thu về… + Nghiệp vụ cho vay: hoạt động kinh doanh chủ chốt Ngân hàng để tạo lợi nhuận Các khoản cho vay thường chiếm tỉ trọng lớn từ 60 % – 80 % tổng số tài sản có NHTM đem lại 60% doanh lợi cho Ngân hàng Đại phận tiền huy động Ngân hàng cho vay theo loại là: cho vay ngắn hạn cho vay trung – dài hạn ( phân loại theo thời hạn khoản vay ) để thực dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống…Tuy nhiên thực tế với phát triển kinh tế thị trường Ngân hàng khác, NHTM đưa nhiều loại hình tín dụng khác, đáp ứng nhu cầu tín dụng thành phần kinh tế như: Tín dụng thông thường cho đơn vị kinh doanh, tín dụng chứng từ, tín dụng thuê mua… + Nghiệp vụ đầu tư: hoạt động đầu tư NHTM diễn chủ yếu thị trường Tài thông qua việc mua bán chứng khoán Thu nhập Ngân hàng thu từ hoạt động khoản chênh lệch giá mua giá bán Ngoài ra, Ngân hàng tiến hành đầu tư thông qua việc mua cổ phiếu hùn vốn, góp vốn liên doanh với DN phân chia lợi nhuận trình hoạt động kinh doanh DN c Nghiệp vụ trung gian Để phát triển toàn diện đem lại khoản thu nhập quan trọng, NHTM tiến hành nghiệp vụ trung gian gồm nhiều loại dịch vụ khác nhằm bổ sung thêm vào nghiệp vụ bản, đáp ứng nhu cầu, làm tăng thoả mãn, hài lòng khách hàng, tạo giá trị gia tăng tạo khác biệt Ngân hàng cạnh tranh Các dịch vụ trung gian thường gặp là: dịch vụ chuyển khoản, dịch vụ cung cấp dịch vụ SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 68 Luận văn tốt nghiệp 3.2 Chuyển dịch cấu cho vay phù hợp với cấu kinh tế tình hình phát triển địa phương Ngân hàng cần chuyển dịch cấu khách hàng, bước giảm dần khách hàng thuộc lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực phi sản xuất đặc, giảm dần dư nợ vay chấm dứt cho vay khách hàng yếu Tiếp tục tăng tỷ trọng cho vay DNVVN, DN quốc doanh, DN có hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất hàng hoá thay hàng nhập khẩu, tập trung ưu tiên vào lĩnh vực đầu tư quan trọng như: DN hoạt động khai thác, khai khoáng, thuỷ điện, đồ gỗ, giầy dép Đảm bảo cấu tỷ trọng cho vay ngắn hạn trung dài hạn Tăng tỷ trọng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo đủ điều kiện pháp lý, đủ giá trị bảo đảm Duy trì việc định kì đánh giá lại bổ sung tài sản đảm bảo bảo lãnh bên thứ ba, tài sản hình thành từ vốn vay Kiểm soát trước, sau cho vay, bảo đảm vốn vay mục đích, đối tượng Thường xuyên kiểm tra rà soát phát kịp thời rủi ro để ngăn ngừa 3.2 Thực nâng cao chất lượng thẩm định cho vay Trên lý thuyết thực tiễn cho thấy công tác thẩm định thực tốt rủi ro tín dụng hạn chế, chất lượng tín dụng đảm bảo nhiều Nội dung phân tích thẩm định tín dụng tập trung vào vấn đề chủ yếu sau: - Phương án vay vốn phải đầy đủ điều kiện cho vay, nguyên tắc cho vay theo chế độ quy định cụ thể loại cho vay đảm bảo khả cho vay thu hồi nợ gốc lãi hạn - Hồ sơ thủ tục vay vốn phải đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo chế độ quy định, xảy tranh chấp tố tụng đảm bảo an toàn pháp lý cho ngân hàng Tuỳ theo nhu cầu vay vốn cụ thể, cán tín dụng cần phải xác định nội dung phương pháp thẩm định thích hợp vừa phải đảm bảo chất lượng thời gian thẩm định cho vay bình thường Có thể thấy SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 69 Luận văn tốt nghiệp khối lượng thẩm định nhiều yêu cầu phải tỉ mỉ thời gian thẩm định,đánh giá lại không cho phép Vì vậy, để nâng cao chất lượng thẩm định đòi hỏi ngân hàng phải thành lập phòng nhóm chuyên trách thẩm định dự án Cán thẩm định tín dụng phải có trình độ chuyên môn cao, cán đảm nhiệm lĩnh vực định Nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân tất khâu marketing, đề xuất giải ngân, kiểm tra, giám sát phê duyệt giải ngân…Nếu trường hợp nhiều khoản vay mang tính chất chuyên môn sâu vào ngành, lĩnh vực cụ thể mà cán tín dụng nắm bắt, hiểu cách sâu sắc ngân hàng cần mời thêm chuyên gia, cán có kinh nghiệm ngành hay lĩnh vực tới giúp đỡ, tư vấn mặt chuyên môn kĩ thuật Hy vọng, việc phân công rõ ràng giúp cho công việc thực chuyên sâu hơn, cán tiếp xúc với nhiều dự án tích luỹ nhiều kinh nghiệm Sự thành thạo công việc thực công đoạn thẩm định cán chuyên trách giúp rút ngắn thời gian thẩm định hết nâng cao chất lượng thẩm định cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng 3.2.5 Thực đa dạng hoá loại khách hàng, áp dụng sách khách hàng hợp lý Kinh doanh dịch vụ ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt đòi hỏi phải có mối quan hệ rộng lớn, uy tín, tin cậy khách hàng Khách hàng yếu tố quan trọng đảm bảo cho thành công phát triển ngân hàng Hơn nữa, địa NHTM CP thực sách mở rộng mạng lưới, qui mô hoạt động Chính điều tạo thách thức lớn với VPbank Hà Nội trình cạnh tranh thị phần hoạt động việc thực đa dạng hoá khách hàng, tăng cường hoạt động marketing thật cần thiết Chiến lược khách hàng cần xây dựng quan điểm hợp tác kinh doanh ngày sâu rộng với nhà sản xuất sở lợi ích kinh tế trước SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 70 Luận văn tốt nghiệp mắt lâu dài, xác định khách hàng chiến lược khách hàng truyền thống để có sách ưu đãi đặc biệt Đối với khách hàng truyền thống, có quan hệ tốt với ngân hàng, ngân hàng cho họ hưởng số sách ưu đãi cung cấp dịch vụ với giá rẻ hơn, tặng quà khuyến mại…nhằm trì mối quan hệ khách hàng ngân hàng Đối với khách hàng quan hệ khách hàng tiềm mà ngân hàng nhằm đến tương lai ngân hàng cần thực tốt việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện có chất lượng cao, đồng thời thường xuyên tuyên truyền khách hàng thấy lợi ích quan hệ với ngân hàng cung cấp… Ngân hàng phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng, kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng vốn sản phẩm, dịch vụ nguyên tắc bình đẳng, hợp tác,phát triển có lợi Thoả mãn kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn hợp lý khách hàng, không để khách hàng chờ vốn mà lỡ hội kinh doanh Ngân hàng nên trọng việc mở rộng mạng lưới phục vụ để thu hút đông đảo tầng lớp dân cư doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch, trụ sở tiếp khách cần khang trang, đẹp,văn minh, tiện dụng Đơn giản hoá thủ tục điều kiện có thể, phải đảm bảo hiệu an toàn vốn tín dụng Rà soát kết xếp hạng tín dụng nội chi nhánh, phân loại nợ khách hàng theo qui định hướng dẫn ngân hàng VPbank Đảm bảo xếp hạng khách hàng theo hướng dẫn xếp hạng tín dụng nội phản ánh trung thực, xác mức độ rủi ro khách hàng Tuy nhiên, cần nhớ tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo an toàn, lựa chọn khách hàng tốt,khách hàng 100% có tài sản đảm bảo, đa dạng hoá khách hàng, đặc biệt khách hàng có lực tài tốt SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 71 Luận văn tốt nghiệp 3.2.6 Tăng cường hoạt động marketing - giải pháp phát triển dịch vụ khai thác sản phẩm khác biệt có lợi Chất lượng tín dụng đánh giá thoả mãn khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng cung cấp Để thu hút, lôi kéo khách hàng, thoả mãn nhu cầu tối đa khách hàng loại sản phẩm dịch vụ mình, ngân hàng cần thực tốt số giải pháp sau: - Mở rộng mạng lưới khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu vực tiềm năng, nơi tập trung dân cư có thu nhập ổn định, nơi có nhiều doanh nghiệp để tăng số lượng kênh phân phối sản phẩm - Tăng cường quảng cáo thương hiệu VPbank phương tiện thông tin đại chúng, tiếp thị sản phẩm dịch vụ có ngân hàng tới khách hàng, có sách khuyến mại hợp lý để thu hút khách hàng Thông tin sản phẩm ngân hàng nhiều kênh: tờ rơi, ấn phẩm, hội nghị khách hàng - Triển khai dịch vụ lợi VPbank, chi nhánh gốm: dịch vụ POS, ATM Tiếp tục mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sẵn có như: Trả lương qua tài khoản, Home Banking, dịch vụ ngân quỹ, tư vấn tài chính… - Nâng cao chất lượng phục vụ, phong cách giao dịch hoạt động bảo lãnh, toán nước quốc tế, kinh doanh ngoại tệ ngân quỹ Có sách ưu đãi phí, ký quĩ, lãi suất…đối với khách hàng có uy tín, khách hàng có doanh số hoạt động lớn, khách hàng tiềm ngân hàng mời chào 3.2.7 Hoàn thiện phát mạng lưới công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ kinh doanh ngân hàng Cùng với phát triển công nghệ đại, công tác thông tin ngân hàng ngày hoàn thiện dần đáp ứng với đòi hỏi kinh tế thông tin ngân hàng yếu tố cần thiết để hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt công tác thẩm định quản lí Bởi vậy, ngân hàng cần: SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 72 Luận văn tốt nghiệp - Khai thác thông tin sẵn có từ kho liệu trung ương Xây dựng chương trình phần mềm để xử lý liệu: Nhanh, thuận lợi, bảo mật xác cho tác nghiệp - Bám sát kế hoạch kinh doanh phát triển mạng lưới chi nhánh để xây dựng kế hoạch trang thiết bị tin học phù hợp - Quản trị hệ thống, chương trình an toàn, bảo mật khoa học đáp ứng yêu cầu người sử dụng.Tiếp tục xây dựng chương trình quản lý, truyền tải thông tin quản trị điều hành thông qua mạng nội chi nhánh 3.2.8 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Yếu tố người đóng vai trò quan trọng định đến chất lượng tín dụng sau Các cán tín dụng trước hết phải có phẩm chất đạo đức tốt, đặt lợi ích tập thể ngân hàng lên lợi ích cá nhân, cán nhìn việc mắt trí công vô tư Tuy nhiên, đôi với phẩm chất đạo đức, cán tín dụng cần phải có trình độ chuyên môn,có óc nhận xét, quan sát tốt… Để cán tín dụng có đầy đủ yếu tố ngân hàng phải thực kế hoạch hoá công tác đào tạo cán bộ, sớm thực tiêu chuẩn hoá cán tín dụng, đưa việc nâng cao trình độ trở thành mục tiêu phấn đấu thường xuyên Công tác đào tạo cần tập trung trọng điểm đào tạo cách toàn diện để thực có cán có đủ lực hiểu biết phục vụ công tác kinh doanh, tránh đào tạo tràn lan, lãng phí mà hiệu Ngân hàng nên tổ chức lớp tập huấn đào tạo lại bổ sung kiến thức chuyên nghiệp vụ chế thị trường cho cán lâu thời kì bao cấp, ưu tiên đào tạo cán chủ trốt trước, sau đào tạo cán kế cận, có lực phẩm chất đạo đức, cho cán có lực học tập nước ngoài, tuyển chọn cán trẻ có lực thực am hiểu kinh tế thị trường chuẩn bị cho đội ngũ kế cận Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi giấc, học phí…để giúp cán tham gia lớp học để nâng cao trình độ SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 73 Luận văn tốt nghiệp Ngân hàng nên rà soát qui hoạch cán để xây dựng đội ngũ đủ số lượng, có cấu hợp lý, đào tạo cập nhật kiến thức đầy đủ đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ tình hình Ngân hàng cần xem xét bổ sung nguồn nhân lục đủ lực để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn Thực điều chỉnh, xếp cán cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sở phát huy tốt lực, sở trường cá nhân.Trong ngân hàng cần thực tốt sách tuyển dụng cán bộ, đảm bảo thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao, có phẩm chất tốt hình thức tuyển dụng từ VPbank chọn học sinh xuất sắc trường đại học kinh tế trường đại học khác có chuyên ngành phù hợp với công tác chuyên môn đặc thù kinh doanh ngân hàng chi nhánh Đồng thời cần nêu cao đoàn kết nội bộ, tương trợ, giúp đỡ lẫn đồng nghiệp phòng, quan 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính Phủ, bộ, ngành - Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động NHTM Chấn chỉnh lại công tác ban hành văn pháp quy luật ngân hàng, luật doanh nghiệp, thông tư hướng dẫn, nghị định phủ đảm bảo tiền vay, tài sản chấp… tạo hành lang pháp lý cho hoạt động NHTM - Chính phủ nên có sách tạo nguồn vốn lâu dài cho kinh tế phát triển ổn định, cần có sách điều chỉnh lãi suất hợp lý phù hợp với biến động thị trường, sở tính toán dựa tỷ suất lợi nhuận bình quân, tỷ lệ lạm phát, quan hệ cung càu kinh tế vốn nhân tố ảnh hưởng liên quan khác… Nhằm ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát đồng thời khuyến khích người dân gửi tiết kiệm, người sản xuất yên tâm đầu tư - Chính phủ cần lành mạnh hoá tình hình tài chính, ổn định kinh tế tạo môi trường hoạt động tích cực cho ngân hàng - Chính phủ, ngân hàng nhà nước cần tăng cường công tác tra, kiểm tra NHTM DN, nhằm phát sớm sai sót, vi phạm SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 74 Luận văn tốt nghiệp hoạt động thẩm định định cho vay NHTM dự án dẫn đến nhiều khoản vay có chất lượng - Chính phủ, ngành cần có sách xử lý khoản nợ hạn, nợ khó đòi DN nguyên nhân khách quan lũ lụt, thiên tai… cần tạo cho ngân hàng bù đắp khoản nợ khoanh, để xoá nợ Ngoài thành lập mua bán nợ để xử lý khoản nợ, khai thác quản lý tài sản đảm bảo tồn đọng - Chính phủ, bộ, ngành ngân hàng trung ương cần có biện pháp hỗ trợ vốn để áp dụng công nghệ đại vào hoạt động hệ thống NHTM nhằm phục vụ khách hàng tốt Ngoài ra, việc đại hoá công nghệ giúp ngân hàng đưa công nghệ tiên tiến vào quản lý, kiểm soát rủi ro, bước nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng giúp hội nhập quốc tế nhanh chóng - Ngân hàng phối hợp với ngành xây dựng trung tâm chuyên thu nhập thông tin DN, thị trường, sách, luật pháp nhà nước…để cung cấp nguồn thông tin xác, đáng tin cậy kịp thời cho ngân hàng giúp nâng cao chất lượng khoản tín dụng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN quan ban hành văn bản, quy chế, sách đạo hướng dẫn hoạt động NHTM Để hoạt động phân tích tín dụng diễn hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng NHNN cần nâng cao vai trò việc hỗ trợ NHTM tính chuẩn mực quy trình nghiệp vụ nguồn thông tin phân tích Hai vấn đề thực thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thông tín dụng, ban hành văn hướng dẫn hoạt động phân tích tín dụng Ngân hàng nhà nước (NHNN) cần thực tốt công tác tra ngân hàng Công tác tra NHNN có hiệu đến hoạt động hệ thống ngân hàng.Vừa phát kịp thời, xử lý sai sót đồng thời thấy điểm chưa hợp lý hệ thống văn pháp quy NHNN, từ có thay đổi kịp thời hợp lý SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 75 Luận văn tốt nghiệp Đảm bảo thông tin xác, đầy đủ, kịp thời cho hệ thống ngân hàng hoạt động Thông tin bao gồm: thông tin DN thông tin có tính chất định hướng cho hoạt động VPBank Thông tin DN thu thập cung cấp cho trung tâm thông qua tín dụng NHNN Đây đáng tin cậy để VPBank sử dụng trình thẩm định khách hàng Thông tin DN thu thập cung cấp qua trung tâm thông tin tín dụng NHNN Đây đáng tin cậy để NHTM sử dụng trình thẩm định khách hàng Thông tin có tính chất định hướng cho NHTM phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế đất nước, vùng, khu vực thời kì… Thông tin giúp tư vấn cho NHTM lĩnh vực, ngành cần tập trung đầu tư vốn tín dụng nhằm góp phần thực chủ trương đường lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu đồng vốn, bảo đảm an toàn tín dụng NHTM - NHNN cần tăng quyền tự chủ cho NHTM, chi nhánh NHTM Sự quản lý NHNN nên dừng lại vấn đề vĩ mô, vấn đề chung mang tính định hướng không nên đưa qui định cụ thể, chi tiết liên quan đến vấn đề mang tính đặc thù ngân hàng Vì hoạt động ngân hàng khác nhau, đưa quy định cụ thể áp dụng cho ngân hàng gây khó khăn cho ngân hàng việc thích ứng với môi trường kinh doanh cụ thể Vai trò quản lý vĩ mô NHNN cần thiết song cần đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh cho NHTM để họ phát huy sang tạo, linh hoạt nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 76 Luận văn tốt nghiệp 3.3.3 Đối với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Tổ chức hội thảo nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt tín dụng, dịch vụ kinh doanh tiền tệ cán chi nhánh tham gia có điều kiện tiếp cận nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Định kì hàng tháng tiến hành soát nội chi nhánh cấp I: Hoạt động kiểm soát nội nói chung kiểm soát trình phân tích tín dụng nói riêng đóng vai trò quan trọng việc tìm kiếm, phát kịp thời sai phạm làm ảnh hưởng đến hiệu an toàn hoạt động ngân hàng Để thành lập phận chuyên trách kiểm toán định kì hàng tháng chi nhánh cấp I, trước hết VPBank cần soạn thảo văn quy định quyền hạn, nghĩa vụ phận hướng dẫn cụ thể quy trình nội dung kiểm soát Để đảm bảo tính khách quan, tránh cồng kềnh cho máy giảm chi phí, phận không trực thuộc chi nhánh mà chịu quản lý Phòng kiểm toán nội Hội sở cán thuộc phòng kiểm toán Hội sở trực tiếp phụ trách - Hoàn thiện hệ thống văn hướng dẫn nghiệp vụ: Hiện nay, hệ thống văn hướng dẫn nghiệp vụ VPBank ban hành tương đối đầy đủ nghiệp vụ tín dụng, chi nhánh có sở cho việc tiến hành phân tích, đánh giá Tuy nhiên để khuyến khích hoạt động tín dụng, VPBank cần sửa đổi văn hưóng dẫn đảm bảo đạt chuẩn nghiệp vụ, có tính ổn định cao, linh hoạt trước tác động điều kiện kinh tế nói chung thay đổi hệ thống ngân hang tài nói riêng - Tăng cường công tác đào tạo cán theo hướng chuyên môn hoá: Chuyên môn hoá hoạt động phân tích tín dụng hình thức cán tín dụng phụ trách loại hình, quy mô ngành nghề doanh nghiệp khác Về mặt hình thức, tiến hành phân loại hồ sơ doanh nghiệp SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 77 Luận văn tốt nghiệp từ nhận hồ sơ theo ngành nghề sau giao cho nhóm cán phụ trách ngành nghề tiến hành phân tích - Nới lỏng sách tín dụng: Với phương châm chắn hoạt động tín dụng, sách tín dụng mà VPBank ban hành quy định không cấp tín dụng cho dự án sách, đầu tư mạo hiểm công nghệ phức tạp Trong tương lai, đồng thời với việc nâng cao chất lượng phân tích tín dụng, VPBank nới lỏng hoạt động tín dụng với số đối tượng DNVVN có dự án đầu tư trên sở đảm bảo chất lượng thẩm định hạn chế tối đa rủi ro - Liên kết hoạt động với công ty kiểm toán: Trong hoạt động phân tích tín dụng, ngân hàng thường xuyên phải đối mặt với thông tín xác từ báo cáo tài không kiểm toán từ khối DNVVN Do vậy, VPBank tiến hành liên kết với công ty kiểm toán, với liên kết VPBank yêu cầu DNVVN vay vốn mà chưa kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán nào, phải tiến hành kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán theo định VPBank với chi phí kiểm toán hoàn toàn thuộc doanh nghiệp Để khuyến khích doanh nghiệp chi phí cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài thấp chi phí doanh nghiệp tiến hành kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán khác Hiện tại, VPBank hợp tác với công ty kiểm toán Ernst and Young (E&Y) dự án thực chương trình phân mềm chấm điểm tín dụng Khi phần mềm triển khai toàn hệ thống, hoạt động phân tích tín dụng có bước phát triển 3.3.4 Đối với quyền địa phương Đề nghị quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ chi nhánh VPbank Ngô Quyền nâng cao thị phần, đóng góp hiệu quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 78 Luận văn tốt nghiệp Hỗ chợ cung cấp thông tin doanh nghiệp hoạt động địa bàn, tổ chức gặp gỡ, tạo điều kiện xúc tiến hợp tác đầu tư chi nhánh với doan nghiệp KẾT LUÂN CHƯƠNG Từ thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Hà Nội thời gian vừa qua, sinh viên mạnh dạn đưa số giải pháp tập trung giải vấn đề tồn có ảnh hưởng không tốt đến hoạt động tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Chi nhánh Đồng thời sinh viên đưa kiến nghị với quan quản lý Nhà nước để tạo lập môi trường kinh doanh hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống tài bền vững ổn định KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trưòng yêu cầu trình đổi đất nước đòi hỏi ngân hàng cần hoàn thiện hoạt động kinh doanh mình, có hoạt động hoạt động tín dụng.Việc nâng cao chất lượng tín dụng ý nghĩa định đến tồn phát triển thân ngân hàng mà có tác dụng trực tiếp việc kích thích kinh tế phát triển, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đất nước, góp phần tạo ổn định phát triển kinh tế xã hội Qua việc tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Hà Nội “, luận văn rút kết đạt được, vấn đề tồn nhận định nguyên nhân dẫn đến tồn chi nhánh.Từ mạnh dạn đưa giải pháp kiến nghị nhằm giải tồn SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài 79 Luận văn tốt nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, đề tài tương đối rộng, mang đến tính chất thời lý luận thực tiễn, với kiến thức kinh nghiệm thực tế ỏi nên trình nghiên cứu, viết tránh khỏi sai sót.Em mong nhận đựoc đóng góp thầy cô giáo để luận văn hoành chỉnh Em xin chân thành cảm ơn dẫn thầy giáo PGS,TS Đinh Xuân Hạng giúp đỡ nhiệt tình anh chị cán làm việc ngân hàng VPBANK chi nhánh Hà Nội giúp em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Văn Quyết SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại – NXB Tài năm 2008 – PGS TS Nguyễn Thị Mùi Giáo trình lí thuyết tiền tệ - NXB Tài năm 2005 Quản trị ngân hàng thương mại – Peter Rose NXB Tài năm 2001 Báo cáo kết HĐKD ngân hàng VPbank chi nhánh Hà Nội Tạp chí ngân hàng Một số trang web: www.vpb.com.vn www.saga.com.vn www.vnexpress.net www.vneconomy.vn www.cafef.com SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Phạm Văn Quyết Khóa: 47 ; Lớp: CQ47/15.01 Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Hà Nội Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập: Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm: Về kiến thức chuyên môn: Người nhận xét (ký tên, đóng dấu) SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập Sinh viên Phạm Văn Quyết Khóa 47 ; Lớp: CQ47/15.01 Đề tài: Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Hà Nội Nội dung nhân xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dụng luận văn SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 [...]... tổ chức tín dụng cụ thể SV: Phạm Văn Quyết Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài chính SV: Phạm Văn Quyết 31 Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ47/15.01 Học viện Tài chính 32 Luận văn tốt nghiệp Chương 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THINH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1.1 Sự hình thành và phát triển Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (tiền... Ngân hàng, đảm bảo mọi hoạt động của Ngân hàng diễn ra một cách an toàn và ổn định từ đó thu hút khách hàng về phía mình, nâng cao khả năng cạnh tranh của chính bản thân Ngân hàng trên thị trường - Chất lượng tín dụng tạo thuận lợi cho sụ tồn tại lâu dài của Ngân hàng bởi vì chất lượng tín dụng cho phép Ngân hàng có những khách hàng trung thành và những khoản lợi nhuận để bổ sung vốn đầu tư - Chất lượng. .. triển Như vậy :Tín dụng ngân hàng thương mại là quan hệ vay mượn về vốn tiền tệ giữa ngân hàng thương mại và các đơn vị kinh tế, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các tầng lớp dân cư theo nguyên tắc có hoàn trả 1.1.2.2 Đặc điểm tín dụng của Ngân hàng thương mại Tín dụng Ngân hàng có các đặc điểm chủ yếu sau: Thứ nhất, tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin Ngân hàng chỉ cấp tín dụng khi... vậy nâng cao chất lượng tín dụng góp phần phát triển chất lượng sản xuất kinh doanh cũng như làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của khách hàng 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng của Ngân hàng thương mại Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, dưới đây ta xem xét trên 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng sau: 1.3.1 Các nhân tố thuộc về phía khách hàng Để đảm bảo khoản tín. .. giá chất lượng tín dụng, đứng trên giác độ là một nhà Ngân hàng chúng ta phải xem xét cả những chỉ tiêu về mặt định tính và định lượng 1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu định tính Về mặt định tính ta xem xét trên các khía cạnh sau: - Sự hài lòng của khách hàng đến với Ngân hàng Tuy không đưa ra những chỉ tiêu cụ thể nhưng qua các giao dịch hàng ngày với khách hàng, Ngân hàng sẽ nhận thấy hiệu quả của chất lượng tín. .. cầu về vốn cho khách hàng: Chất lượng tín dụng cao sẽ tạo điều kiên cho Ngân hàng mở rộng thị trường, cung cấp tín dụng kịp thời, đáp ứng yêu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh của khách hàng - Lành mạnh hóa tình hình tài chính của khách hàng: Để đảm bảo chất lượng tín dụng thì Ngân hàng tiến hành viêch kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn tín dụng của khách hàng qua đó cùng khách hàng phát hiện và chấn... tín dụng trung dài hạn cả về số lượng và chất lượng là hoạt động mang tính chi n lược của các NHTM Với những khoản tín dụng có quy mô lớn và lãi suất cao, thời gian dài…là những khoản tín dụng mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng - Khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng chính là ngân hàng tạo ra và duy trì khách hàng của mình trong tương lai, tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động... của nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nó phản ánh mức vốn Ngân hàng đã giải ngân cho các tổ chức kinh tế, các chủ thể kinh tế vay trong kì Nếu chỉ số này lớn chứng tỏ Ngân hàng đã tạo được uy tín đối với khách hàng, dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp đa dạng, phong phú, phù hợp và được khách hàng chấp nhận … Ngược lại, chứng tỏ Ngân hàng hoạt động kém, khả năng cho vay thấp, Ngân hàng bị ứ đọng nhiều vốn Tuy... khi DN gặp khó khăn, Ngân hàng có thể có những biện pháp giúp đỡ DN như: cung cấp thông tin, đưa ra lời khuyên thậm chí có thể gia hạn nợ, điều chỉnh kì hạn nợ, cho vay thêm để dự án của DN đạt hiệu quả cao nhất, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng - Chính sách tín dụng của Ngân hàng: Chính sách tín dụng của một Ngân hàng là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng đó Bên cạnh việc... gọi là cho vay Vì tính chất phức tạp của hoạt động cho vay vì thế khi nói đến tín dụng người ta thường đề cập đến hoạt động cho vay mà bỏ quên mặt thứ hai đó là đi vay Quan hệ tín dụng mà ngân hàng đóng vai trò trái chủ gọi là tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng là một trong ba nghiệp vụ cơ bản khi hình thành nên các ngân hàng thương mại và đây cũng là nguồn thu chủ yếu của các ngân hàng Sự phù hợp ... TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THINH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngân Hàng Việt Nam Thịnh. .. BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN... cứu: giải pháp Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng tín dụng Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hà Nội giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội , Giải pháp nâng cao chất lượng tín tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội , Giải pháp nâng cao chất lượng tín tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh hà nội , CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THINH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THINH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI, 1 Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay