Tăng cường thu hút vốn ODA từ trung đông vào việt nam

63 377 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2016, 07:40

Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực xuất phát từ thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Nguyễn Thúy Hiền SV: Nguyễn Thúy Hiền i Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC 1.1.3 Phân loại ODA .6 1.2 Ưu điểm hạn chế nguồn vốn ODA nước nhận tài trợ .8 1.2.1 Ưu điểm 1.2.2 Hạn chế 10 1.3.1 Nội dung thu hút, vận động ODA 11 1.3.2 Quy trình quản lý, sử dụng ODA 12 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình thu hút sử dụng ODA 15 1.4.1 Các nhân tố khách quan 15 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 16 1.5.1 Kinh nghiệm Trung Quốc .17 1.5.2 Kinh nghiệm Ba Lan .18 1.5.3 Kinh nghiệm Malaysia 19 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHẢP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ODA CỦA TRUNG ĐÔNG VÀO VIỆT NAM 47 3.2 Một số giải pháp nhằm thu hút ODA Trung Đông vào Việt Nam 49 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược thu hút ODA 49 Cần xây dựng chiến lược thu hút ODA cách toàn diện, có sách thu hút ODA giai đoạn cụ thể Chính sách thu hút quản lý ODA thời gian tới cần tập trung cải thiện mạnh mẽ tình hình giải ngân chương trình dự án ODA ký kết, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng ODA Đồng thời, xây dựng chương trình, dự án ODA gối đầu cho giai đoạn sau, đặt trọng tâm vào chất lượng hiệu Với mục tiêu phát triển bền vững tức đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế liền với tiến công xã hội đòi hỏi phải coi trọng cân cần thiết, không tạo chênh lệch lớn, tiến tới thu hẹp dần khoảng cách phát triển vùng mức sống tầng lớp dân cư 49 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết Nghĩa đầy đủ tắt APEC Tiếng Việt Tiếng Anh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Asia-Pacific Economic - Thái Bình Dương SV: Nguyễn Thúy Hiền Cooperation ii Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Association of Southeast ADB Nam Á Ngân hàng phát triển châu Á Asian Nations Asian Development Bank ADNOC Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi National Oil Company CPRGS Abu Dhabi Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo DAC Ủy ban hỗ trợ phát triển Development Assistance EU Liên minh châu Âu Committee European Union FDI Đầu tư trực tiếp nước Foreign direct investment GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product 10 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International monetary Công ty đầu tư dầu khí quốc tế fund International Petroleum JBIC Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Investment Company Japan Bank for 13 MOF Bản Bộ tài International Cooperation Ministry of Finance 14 NGO Tổ chức phi phủ None Government Hỗ trợ phát triển thức Organization Official Development Tổ chức hợp tác kinh tế phát Assistance Organization of Economic triển Co-operation and Ban quản lý dự án Development Project Management Unit 11 12 15 16 17 IPIC ODA OECD PMU SV: Nguyễn Thúy Hiền iii Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính 18 UAE Luận Văn Tốt Nghiệp Các tiểu vương quốc Arap United Arab Emirates thống 19 UNDP Chương trình phát triển Liên United Nations 20 WB Hợp Quốc Ngân hàng quốc tế Development Programme World bank 21 WTO Tổ chức thương mại giới World Trade Organization SV: Nguyễn Thúy Hiền iv Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1: ODA cam kết, ký kết, giải ngân giai đoạn 2006- 2012 22 Biểu đồ 2: Cơ cấu sử dụng vốn ODA theo lĩnh vực giai đoạn 2005-2012 24 Biểu đồ 3: ODA Trung Đông năm 2010- 2011 25 Biểu đồ 4: Cơ cấu đầu tư vốn ODA Trung Đông theo lĩnh vực năm 2011 26 Biểu đồ 5: ODA từ Trung Đông vào Việt Nam giai đoạn 2008- 2012 (đơn vị: triệu USD) 36 Biểu đồ 6: ODA số nước tổ chức vào Việt Nam giai đoạn 20082012 41 Biểu đồ 7: ODA cam kết giải ngân số nước tổ chức vào Việt Nam giai đoạn 2008-2012 41 Bảng 5: dự án đầu tư cam kết thực Trung Đông vào Việt Nam .40 SV: Nguyễn Thúy Hiền v Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khu vực Trung Đông khu vực có nhiều tiềm phát triển kinh tế, nơi tập trung nhiều dầu mỏ với trữ lượng dầu lớn giới Và khu vực tích cực việc cung cấp ODA cho nước phát triển xây dựng sở hạ tầng, an sinh xã hội để phát triển kinh tế Hiện lượng vốn ODA khu vực Trung Đông đầu tư cho nước châu Á- Thái Bình Dương không ngừng tăng lên với lượng vốn không nhỏ, phủ nhận lợi ích thiết thực dự án ODA Trung Đông cấp cho Việt Nam mang lại, đặc biệt việc cải thiện điều kiện sống người dân, việc xây dựng sở hạ tầng, giao thông nông thôn, dự án thủy điện, xây dựng bệnh viện hay hỗ trợ giáo dục…đã góp phần giải khó khăn mà nước phát triển Việt Nam mắc phải Và nhờ mối quan hệ kinh tế Việt Nam nước Trung Đông ngày tốt đẹp Tuy nhiên qua điều tra nghiên cứu thấy lượng vốn ODA Trung Đông cấp cho Việt Nam so với tổng lượng ODA Việt Nam nhận chiếm tỷ trọng nhỏ hoàn toàn chưa tương xứng với tiềm lực kinh tế Trung Đông mối quan hệ kinh tế tốt đẹp hai bên Do thấy hoạt động thu hút ODA nước Trung Đông Việt Nam có nhiều vấn đề cần quan tâm giải nhằm thu lại hiệu tốt Đó vấn đề vướng mắc vấn đề pháp lý, việc chậm chạp triển khai thực hiện, vấn đề giải phóng mặt bằng, vấn đề quản lý sử dụng vốn làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào Việt Nam Vậy làm để thu hút nguồn vốn từ khu vực nhiều tiềm Trung SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Đông để phục vụ tốt cho nghiệp phát triển kinh tế- xã hội đất nước Xuất phát từ lý em định nghiên cứu đề tài: Tăng cường thu hút vốn ODA từ Trung Đông vào Việt Nam Mục đích nghiên cứu − Tìm hiểu chương trình viện trợ phát triển thức ODA − Đánh giá thực trạng thu hút ODA Trung Đông vào Việt Nam thời gian qua − Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường thu hút ODA Đối tượng phạm vi nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề thu hút nguồn vốn ODA, tập trung vào phân tích hoạt động thu hút ODA Trung Đông Việt Nam − Phạm vi nghiên cứu: luận văn chủ yếu nghiên cứu ODA vào Việt Nam từ năm 2008 đến Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu: phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,luận văn trình bày chương: Chương I: Tổng quan ODA Chương II: Thực trạng thu hút ODA Trung Đông vào Việt Nam Chương III: Định hướng giải pháp tăng cường thu hút ODA Trung Đông vào Việt Nam SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ODA 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại ODA 1.1.1 Khái niệm ODA bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại tín dụng ưu đãi phủ, tổ chức liên phủ, tổ chức phi phủ, tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, tổ chức tài quốc tế dành cho cá nước chậm phát triển Các đồng vốn bên chủ yếu chảy vào nước phát triển chậm phát triển gồm có : ODA, tín dụng thương mại từ ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước (FDI), viện trợ không hoàn lại tổ chức phi phủ(NGO) tín dụng tư nhân Các dòng vốn quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ với Nếu nước phát triển không nhận vốn ODA đủ mức cần thiết để cải thiện sở hạ tầng kinh tế - xã hội khó thu hút nguồn FDI vay vốn tín dụng để mở rộng kinh doanh tìm kiếm nguồn ODA mà không tìm cách thu hút nguồn vốn FDI nguồn tín dụng khác điều kiện tăng trưởng nhanh sản xuất, dịch vụ đủ thu nhập để trả nợ vốn vay ODA 1.1.2 Đặc điểm ODA Thứ nhất, vốn ODA mang tính ưu đãi Vốn ODA có thời gian cho vay (hoàn trả vốn dài), có thời gian ân hạn dài Chẳng hạn, vốn ODA WB, ADB, JBIC có thời gian hoàn trả 40 năm thời gian ân hạn 10 năm Thông thường, ODA có thành tố viện trợ không hoàn lại, điểm phân biệt viện trợ cho vay thương mại Thành tố cho không xác định dựa vào thời gian cho vay, thời gian ân hạn so sánh lãi suất viện trợ với mức lãi suất tín dụng thương mại SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Sự ưu đãi so sánh với tập quán thương mại quốc tế Sự ưu đãi thể chỗ vốn ODA dành cho nước chậm phát triển, mục tiêu phát triển Có hai điều kiện để nước chậm phát triển nhận ODA là: Điều kiện thứ nhất: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người thấp Nước có GDP bình quân đầu người thấp thường tỷ lệ viện trợ không hoàn lại ODA lớn khả vay với lãi suất thấp thời hạn ưu đãi lớn Điều kiện thứ hai: Mục tiêu sử dụng vốn ODA nước phải phù hợp với sách phương hướng ưu tiên xem xét mối quan hệ bên cấp bên nhận ODA Thông thường nước cung cấp ODA có sách ưu tiên riêng mình, tập trung vào số lĩnh vực mà họ quan tâm hay có khả kỹ thuật tư vấn Đồng thời, đối tượng ưu tiên nước cung cấp ODA thay đổi theo giai đoạn cụ thể Vì vậy, nắm bắt xu hướng ưu tiên tiềm nước, tổ chức cung cấp ODA cần thiết Thứ hai, vốn ODA mang tính buộc ODA buộc (hoặc buộc phần không ràng buộc) nước nhận tiêu Ngoài nước cung cấp viện trợ có ràng buộc khác nhiều ràng buộc chặt chẽ nước nhận Vốn ODA mang yếu tố trị: Các nước viện trợ nói chung không quên dành lợi ích cho vừa gây ảnh hưởng trị vừa thực xuất hàng hóa dịch vụ tư vấn vào nước tiếp nhận viện trợ Chẳng hạn, Bỉ, Đức Đan Mạch yêu cầu khoảng 50% viện trợ phải mua hàng hóa dịch vụ nước Canada yêu cầu tới 65% Nhìn chung 22% viện trợ DAC phải sử dụng để mua hàng hóa dịch vụ quốc gia viện trợ SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Kể từ đời nay, viện trợ chứa đựng hai mục tiêu tồn song song Mục tiêu thứ thúc đẩy tăng cường bền vững giảm nghèo nước phát triển Động thúc đẩy nhà tài trợ đề mục tiêu này? Bản thân nước phát triển nhìn thấy lợi ích việc hỗ trợ, giúp đỡ nước phát triển để mở mang thị trường tiêu thụ sản phẩm thị trường đầu tư Viện trợ thường gắn với điều kiện kinh tế xét lâu dài, nhà tài trợ có lợi mặt an ninh, kinh tế, trị kinh tế nước nghèo tăng trưởng Mục tiêu mang tính cá nhân kết hợp với tinh thần nhân đạo, tính cộng đồng Vì số vấn đề mang tính toàn cầu bùng nổ dân số giới, bảo vệ môi trường sống, bình đẳng giới, phòng chống dịch bệnh, giải xung đột sắc tộc, tôn giáo v.v…đòi hỏi hợp tác, nỗ lực cộng đồng quốc tế không phân biệt nước giàu, nước nghèo Mục tiêu thứ hai tăng cường vị trị nước tài trợ Các nước phát triển sử dụng ODA công cụ trị: xác định vị ảnh hưởng nước khu vực tiếp nhận ODA Viện trợ nước phát triển không đơn việc trợ giúp hữu nghị mà công cụ lợi hại để thiết lập trì lợi ích kinh tế vị trị cho nước tài trợ Những nước cấp tài trợ đòi hỏi nước tiếp nhận phải thay đổi sách phát triển cho phù hơp với lợi ích bên tài trợ Khi nhận viện trợ nước nhận cần cân nhắc kỹ lưỡng điều kiện nhà tài trợ Khi nhận viện trợ nước trước mắt mà đánh quyền lợi lâu dài Quan hệ hỗ trợ phát triển phải đảm bảo tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ nhau, không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng có lợi Thứ ba, ODA nguồn vốn có khả gây nợ Khi tiếp nhận sử dụng nguồn vốn ODA tính chất ưu đãi nên gánh nặng nợ thường chưa xuất Một số nước không sử dụng hiệu ODA tạo nên tăng trưởng thời sau thời gian lại lâm SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Đây nội dung đề cập nhiều trình thực ODA nói chung, Trung Đông nói riêng Tiến độ giải ngân chậm chạp, thấp tỷ lệ giải ngân trung bình nước Đây tiêu chí quan trọng để nhà tài trợ đánh giá lực sử dụng ODA nước tiếp nhận dùng để so sánh quốc tế Chính tỷ lệ giải ngân thấp nhân tố dẫn tới tổn thất hiệu bất lợi cho Việt Nam Nguyên nhân chủ yếu thời gian chuẩn bị đầu tư dài, dự án bị vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng, trình độ cán nhiều bất cập, thiếu vốn đối ứng Tồn công tác sử dụng quản lý dự án Bên cạnh bất cập trình giải ngân vấn đề công tác sử dụng quản lý nguồn vốn ODA Việt Nam Trong điều tra cho thấy nhiều công trình vừa xây xong xuống cấp, nhiều công trình không thực quy trình đặt ban đầu Bên cạnh có nhiều dự án sử dụng vốn ODA trình thực bị thất thoát nhiều 2.4.2.2 Nguyên nhân tồn a Nguyên nhân chủ quan − Chưa nhận thức đắn, đầy đủ chất ODA Quan điểm vốn ODA vốn nước cho không, vốn vay phủ có trách nhiệm trả nợ, thực tế nguồn vốn vay, phần vốn không hoàn lại chiếm tỷ lệ nhỏ Do coi tài sản biếu tặng tất yếu dẫn đến tình trạng sử dụng lãng phí dẫn đến tình trạng số chương trình, dự án hiệu − Chưa tạo lập môi trường pháp lý hữu hiệu hệ thống quy chế phù hợp với vận động nguồn vốn ODA SV: Nguyễn Thúy Hiền 44 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Hệ thống sách chưa mang tính ổn định cao , có nhiều quy định thiếu tính quán, đồng bộ, chưa hài hòa với quy định nước quốc tế Việc quản lý sử dụng ODA phải tuân theo Nghị định 131/2006/NĐ- CP, song phải chịu chi phối nhiều văn pháp lý khác với nội dung không quán quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu, đền bù, giải phóng mặt bằng… Cơ chế sách quản lý hạn chế khâu huy động thực nguồn vốn ODA mà chưa quan tâm đến khâu đánh giá sau dự án để xác định tính hiệu lợi ích thực tế mà dự án mang lại, đồng thời đúc rút kinh nghiệm việc thực dự án tương lai Cơ chế quản lý tài nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao − Công tác kế hoạch, quy hoạch, phân bổ vốn ODA chưa khoa học, thiếu tính thực tiễn, thiếu tầm nhìn chiến lược − Tổ chức quản lý, điều hành trình huy động, thu hút ODA chưa hợp lý Một số khâu chu kỳ dự án nhiều bất cập gây nên tình trạng kéo dài thời gian thực chương trình, dự án dẫn đến tiến độ giải ngân chậm, giảm hiệu đầu tư − Năng lực cán yếu kém, trách nhiệm thấp Sức hấp dẫn ODA nằm chỗ khâu lập hồ sơ có nhanh hay không, dự án có sát với thực tế hay không, bên cạnh xem xét đến lực chủ dự án Tuy nhiên thực tế lãnh đạo số Bộ, quan địa phương chưa đạo riết đôn đốc, kiểm tra sát trình thực hiện, lực cán quản lý cấp nói chung thiếu tính chuyên nghiệp − Có khác biệt quy trình, thủ tục Việt Nam nhà tài trợ Trung Đông SV: Nguyễn Thúy Hiền 45 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Mặc dù Chính phủ Việt Nam liên tục điều chỉnh quy định liên quan đến quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn ODA, nhiên có nhiều nhà tài trợ với nhiều loại thủ tục khác nên khó tránh khỏi có khác biệt Việt Nam nhà tài trợ Những khác biệt dẫn đến số chậm trễ dự án sử dụng viện trợ Trung Đông b Nguyên nhân khách quan − Quy trình thủ tục cấp viện trợ nhà tài trợ phức tạp Một sách nhà tài trợ tác động tới hiệu huy động vốn nước tiếp nhận việc đưa định tài trợ phức tạp, đặc biệt nhiều khoản vay bị ràng buộc phương thức mua sắm, đấu thầu, chọn tư vấn − Tình hình giới có nhiều thay đổi Diễn biến khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài tiền tệ khu vực xu hướng cắt giảm ngân sách ODA giới ảnh hưởng đến sách huy động vốn ODA nước tiếp nhận Ngân sách nước có thâm hụt, lượng vốn đầu tư ODA giảm đi, điều kiện để chấp nhận viện trợ khắt khe việc huy động vốn khó nước phát triển − Cam kết vốn ODA đưa cho năm tài song giải ngân nguồn vốn lại diễn nhiều năm lại tùy thuộc vào tiến trình thực chương trình, dự án ODA cụ thể có khác biệt vốn ODA cam kết vốn giải ngân hàng năm Mặt khác số vốn đầu tư chuyển phần theo tiến độ dự án có nhiều bất cập giá nguyên vật liệu thay đổi theo giá thị trường làm tăng số vốn cần thiết… SV: Nguyễn Thúy Hiền 46 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHẢP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ODA CỦA TRUNG ĐÔNG VÀO VIỆT NAM 3.1 Định hướng việc thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Trung Đông Định hướng thời gian tới tiếp tục thu hút ODA, trọng nâng cao hiệu quản lý, sử dụng ODA đảm bảo khả trả nợ Mục tiêu trọng tâm cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án chương trình ODA ký kết để đưa công trình vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng ODA Để đảm bảo hiệu ODA, chương trình dự án phải sử dụng dựa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngành, địa phương nước Các đơn vị thụ hưởng phải lồng ghép chương trình dự án ODA vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Các lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA thời kỳ bao gồm: phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng sở hạ tầng kinh tế đồng đại; xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường lực thể chế phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ, lực nghiên cứu triển khai Hơn Việt Nam cần xây dựng chương trình dự án gối đầu có chất lượng hiệu cho giai đoạn sau năm 2013 Trong năm tới, nhu cầu xây dưng sở hạ tầng lớn nhằm đáp ứng gia tăng sản xuất công nghiệp Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu cho năm tới phát triển ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động giảm tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp Theo thay đổi cấu kinh tế này, chiến lược sử dụng ODA cần thiết Một mặt, phát triển sở hạ tầng, đặc biệt ngành giao thông vận tải, bưu viễn thông điện, cần xem ưu tiên cao Mặt khác, ODA cần phân bổ cho khu vực SV: Nguyễn Thúy Hiền 47 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp vùng ưu tiên, vùng nghèo khó khăn Sự ưu tiên ODA cho sở hạ tầng vùng ưu tiên cần thiết nhằm trì tăng trưởng kinh tế bền vững giảm đói nghèo Việt Nam hướng tới nguồn vốn vay thương mại sau năm 2012 Theo kinh nghiệm quốc tế, nước phát triển xếp có mức thu nhập trung bình (GDP bình quân đầu người đạt 1.000 USD) nhận vốn ODA có điều kiện ưu đãi cao Khi thời điểm đến, nhà tài trợ muốn tăng lượng ODA cho vay thay ODA ưu đãi Đồng thời, Việt Nam cần phải sử dụng tốt nguồn vốn ODA nhận Mặt khác, Việt Nam trở thành nước mà nhiều người dân có mức thu nhập trung bình, vấn đề nảy sinh Thực tế cho thấy, số nước Philipin hay Sri Lanka cải thiện sau đạt mức thu nhập trung bình Do vậy, Việt Nam không nên theo bước chân nước Thay vào đó, Việt Nam cần phải xây dựng theo chiến lược riêng mình, đặc biệt cải cách việc huy động sử dụng vốn ODA Xây dựng lực cho tương lai điều quan trọng, đặc biệt lực quản lý lực người Khi Việt Nam trở thành nước có mức thu nhập trung bình, tỷ trọng nguồn vốn ODA có điều kiện ưu đãi cao tổng vốn ODA giảm xuống, đồng thời vốn vay ODA có điều kiện gần với vay thương mại tăng lên Do vậy, Việt Nam cần phải xây dựng kế hoạch giảm vốn vay ODA sau năm 2013 Hơn nữa, kinh nghiệm sử dụng khoản vay thương mại cần nghiên cứu để chuẩn bị điều kiện thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn tương lai Để sử dụng hiệu nguồn vốn này, Việt Nam cần có định hướng phân bổ ODA hợp lý Cụ thể, vốn ODA với điều kiện ưu đãi cao cần ưu tiên sử dụng để phát triển sở hạ tầng kinh tế xã hội, vốn ODA gắn với điều kiện ưu SV: Nguyễn Thúy Hiền 48 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp đãi vốn vay thương mại cần phải sử dụng cho chương trình, dự án, ngành vùng có khả thu hồi vốn nhanh đảm bảo khả trả nợ vốn vay cách bền vững Do cấu nguồn vốn ODA thay đổi ODA thực qua nhiều phương thức khác nhau, việc sử dụng phương thức cụ thể cần phải dựa yêu cầu cụ thể phát triển để đảm bảo sử dụng có hiệu ODA Hơn nữa, Việt nam cần phải áp dụng phương thức mô hình viên trợ tiếp cận theo chương trình, ngành hỗ trợ ngân sách Những mô hình viện trợ phát huy vai trò làm chủ Chính phủ, giảm chi phí giao dịch, tăng cường hài hoà Chính phủ nhà tài trợ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình dự án ODA 3.2 Một số giải pháp nhằm thu hút ODA Trung Đông vào Việt Nam 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược thu hút ODA Cần xây dựng chiến lược thu hút ODA cách toàn diện, có sách thu hút ODA giai đoạn cụ thể Chính sách thu hút quản lý ODA thời gian tới cần tập trung cải thiện mạnh mẽ tình hình giải ngân chương trình dự án ODA ký kết, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng ODA Đồng thời, xây dựng chương trình, dự án ODA gối đầu cho giai đoạn sau, đặt trọng tâm vào chất lượng hiệu Với mục tiêu phát triển bền vững tức đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế liền với tiến công xã hội đòi hỏi phải coi trọng cân cần thiết, không tạo chênh lệch lớn, tiến tới thu hẹp dần khoảng cách phát triển vùng mức sống tầng lớp dân cư Nâng cao lực công tác, lập danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư SV: Nguyễn Thúy Hiền 49 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Cần lập danh mục dự án cụ thể, phù hợp với lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA đề Các danh mục dự án phải xây dựng cách nghiêm túc, hợp lý, kiểm tra chặt chẽ theo thẩm quyền,chức năng, nhiệm vụ quan chức nêu trọng Nghị định 131/2006 Bộ tài Việc kêu gọi nhà đầu tư phải giao cho phận có chuyên môn ngoại giao tìm nhà đầu tư phù hợp Đa dạng hóa phương thức vận động ODA Để thu hút sử dụng ODA cách có hiệu quả, Nhà nước ngành địa phương cần có biện pháp hữu hiệu việc huy động nguồn vốn quốc doanh (bao gồm nguồn vốn doanh nghiệp quốc doanh, hộ gia đình vốn đầu tư dân cư) để nâng cấp đường sá, cầu phà, đường điện, bệnh viện, cấp nước, trường học , không nên dựa vào vốn đối ứng rút từ ngân sách Chính phủ Nguồn vốn tồn đọng dân lớn, nhiều lý tư tưởng, rủi ro, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, muốn gửi vào ngân hàng để hưởng lãi kép nên chưa dễ khai thác Nhà nước chế sách khuyến khích, ưu đãi Bởi vậy, mặt Chính phủ cần toán nhanh chóng đưa biện pháp đa dạng hóa hình thức huy động nội lực tiềm tàng dân vào việc bổ sung vốn đối ứng cho dự án, dự án trọng điểm; mặt khác, cần có cách tiếp cận tổng hợp theo ngành theo chương trình nhu cầu ODA, tạo điệu kiện cho phía Việt Nam phát huy vai trò làm chủ trình tiếp nhận sử dụng ODA Đồng thời, phải kiên khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu tập trung dứt điểm với dự án mang tính chất đột phá cho phát triển quy mô lớn; phải nhanh chóng giải vấn đề ách tắc từ vấn đề pháp lý, di dân tái định cư, quy trình thủ tục SV: Nguyễn Thúy Hiền 50 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp Hoàn thiện quy định pháp lý ODA Loại bỏ vướng mắc thủ tục hành vấn đề giải ngân Để tăng mức giải ngân ODA, Chính phủ cần khắc phục tình trạng trì trệ hoạt động triển khai dự án, liên quan đến vấn đề lập kế hoạch, đấu thầu, mua sắm giải phóng mặt Tình trạng khắc phục cách phân cấp có hiệu việc định trình thực dự án, phát triển nguồn nhân lực lực thiết kế cấp tỉnh địa phương Hiện tại, có thông tư nghị định rõ ràng, hướng dẫn cụ thể thông tư 123/2007/TT-BTC việc hướng dẫn thực sách thuế ưu đãi thuế chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức; nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức; công văn 7711/TC/TCT Bộ Tài việc tăng cường quản lý thuế quản lý tài dự án sử dụng vốn ODA Nghị định 87/CP ODA sửa đổi cho phép phân cấp trình định ODA, song số trường hợp bị cản trở đòi hỏi nhiều quan có thẩm quyền Chính phủ Các thông tư nghị định cần rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo, gây nhiều thắc mắc trường hợp thông tư 82/1999/TT-BTC Bộ Tài ban hành quy định vấn đề thuế GTGT dự án dùng vốn ODA Việt Nam nhà tài trợ Việc cung cấp vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời có tác dụng lớn việc đảm bảo tiến độ dự án Các dự án Trunng Đông thường yêu cầu phần vốn đối ứng Chính phủ từ 0-25% Nhà nước cam kết bố trí đủ số vốn nhiều việc cung cấp không đáp ứng kịp thời tiến độ Trong dự án địa phương, vốn đối ứng chi Quỹ đầu tư phát triển theo nguyên tắc: Cung cấp đủ cho dự án ODA, lại phân bổ cho SV: Nguyễn Thúy Hiền 51 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp dự án tỉnh Nhưng thực tế dự án tỉnh chia nhiều hơn, vốn đối ứng cho dự án ODA bị thiếu Vấn đề đặt phải ước tính nhu cầu vốn đối ứng cách xác từ khâu chuẩn bị dự án, đảm bảo tính khả thi Việt Nam chủ trương giải vấn đề theo hướng: Ngân sách Nhà nước bố trí vốn đối ứng cho dự án xây dựng sở hạ tầng khả thu hồi vốn Các dự án lại, ban quản lý dự án địa phương phải tự cân đối, có phương án bố trí vốn đối ứng chắn điều hành chặt chẽ việc cung cấp vốn đối ứng, đảm bảo cung cấp kịp thời chẳng hạn dự án thuộc ngành giao thông vận tải, vốn đối ứng điều chuyển tõ dự án thừa sang dự án thiếu vốn Như vậy, trách nhiệm ban quản lý dự án ngành địa phương nâng cao việc đảm bảo đầy đủ vốn đối ứng cho chương trình, dự án Cần nâng cao ý thức trách nhiệm việc sử dụng hoàn trả vốn ODA - Sử dụng ODA có chọn lọc: Một vấn đề quan trọng ODA cần phải sử dụng phù hợp kết hợp hài hoà với nguồn vốn đầu tư khác Thực tế, tranh luận sách không liệu có nên thu hút ODA hay không mà vấn đề làm cách để tối đa hoá lợi ích ODA Do vậy, chất lượng thu hút ODA quan trọng số lượng ODA Điều có nghĩa việc huy động sử dụng ODA cần phải vào yếu tố kinh tế - xã hội phải đánh giá kỹ lợi ích mang lại từ việc chuyển giao vốn, kiến thức, công nghệ, kỹ kinh nghiệm quản lý tiên tiến - Xây dựng kế hoạch giảm dần ODA với thời gian trả nợ ngắn gắn với điều kiện chặt chẽ: Kinh nghiệm từ nước ASEAN TQ cho thấy lượng ODA huy động phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế SV: Nguyễn Thúy Hiền 52 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp thời kỳ định ODA có khuynh hướng giảm nước ASEAN lượng bình quân đầu người Việt Nam cần phải bắt đầu nghiên cứu kế hoạch chiến lược giảm dần ODA, đặc biệt ODA có điều kiện, đồng thời tăng cường thu hút nguồn vốn nước khác FDI Bằng cách đó, Việt Nam không trì gia tăng tổng vốn đầu tư mà cải thiện hiệu tất nguồn vốn, bao gồm vốn ODA Bên cạnh đó, sức thu hút nguồn vốn quý báu này, tuyệt đối không quên ODA, kể khoản viện trợ không hoàn lại, khoản cho không, mà nợ: nợ tiền bạc nợ tình cảm Trước tiếp nhận ODA cần phải tính đến tính cấp thiết hiệu kinh tế mà nguồn vốn ODA đem lại để tránh gánh nặng nợ tương lai trở thành bãi rác thải nước viện trợ Tăng cường đàm phán để huy động ODA Nâng cao chất lượng đối thoại phủ nhà tài trợ thông qua đổi chương trình nghị nội dung diễn đàn đối thoại sách phát triển cấp quốc gia cấp ngành, gắn hiệu viện trợ hiệu phát triển Đồng thời tăng cường vai trò nâng cao chất lượng hoạt động diễn đàn đối thoại, tập trung vào việc triển khai tuyên bố Bussan Việt Nam Triệt để chống tham nhũng gây niềm tin nhà đầu tư Kiểm tra, kiểm soát khâu quan trọng thiếu trình quản lý sử dụng ODA Kiểm tra, kiểm soát thực đầy đủ có tác động làm giảm tham nhũng, thực tiết kiệm tăng cường lực thực dự án Thông thường dự án đầu tư vốn vay, nhà tài trợ thường yêu cầu Chính phủ thuê tư vấn, phối hợp với đối tác người hưởng lợi tiến hành đánh giá, giám sát dự án Nhưng công việc thực giai đoạn trước thực dự án chưa thực SV: Nguyễn Thúy Hiền 53 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp dự án hoàn thành Trong thời gian tới, quan chức cần phải quan tâm đến kiểm tra, giám sát dự án giai đoạn sau dự án, điều góp phần làm tăng chất lượng tính bền vững dự án, tạo khả giải ngân nhanh củng cố niềm tin nhà tài trợ Việt Nam SV: Nguyễn Thúy Hiền 54 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Xuất phát từ mục đích nghiên cứu, luận văn nghiên cứu đạt kết sau: - Trình bày tổng quan nguồn vốn ODA khái niệm, vai trò, phân loại…, qua đó, phân tích rõ vai trò nguồn vốn với nước viện trợ nước tiếp nhận viện trợ - Trong chương 2, luận văn sâu vào phân tích tình hình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam nói chung nguồn vốn ODA Trung Đông Việt Nam nói riêng Qua đó, luận văn đưa đánh giá thành tựu đạt tồn cần khắc phục nguyên nhân - Luận văn đưa số giải pháp nhằm thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội đất nước Khác với số tổ chức quốc tế WB, IMF, Nhật Bản, hay EU, nhà tài trợ Trung Đông thực thi sách tài trợ không kèm theo điều kiện khắt khe trọng đến cải cách từ từ phù hợp với tình hình nước nhận viện trợ điều tạo tâm lý dễ chấp nhận cho nước nhận tài trợ Tuy nhiên, điều quan trọng nước phải có biện pháp để nâng cao lực hiệu hấp thụ nguồn vốn ODA, nhanh chóng chuyển hóa nguồn vốn bên thành tiềm lực nội sinh bên trong, phục vụ có hiệu cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội đồng thời phải đảm bảo khả hoàn trả, tính tự chủ SV: Nguyễn Thúy Hiền 55 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo phát triển Việt Nam 2001 Ngân hàng giới – Ngân hàng phát triển châu Á – chương trình phát triển Liên hợp quốc: Việt Nam 2010 tiến vào kỷ 21 – tổng quan Theo thông tư 193/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài , giải ngân chương trình, dự án tài trợ nguồn vốn OFID Thông tư số 142/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài nguồn vốn vay quỹ Kuwait Saudi Nghị định 131/2006/NĐ- CP Định hướng thu hút sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) thời kỳ 2006 – 2010 Hà Thị Ngọc Oanh Hỗ trợ phát triển thức ODA – kiến thức thực tiễn Việt Nam NXB Giáo dục 2004 Thực trạng viện trợ 2000: Một đánh giá độc lập giảm nghèo hỗ trợ phát triển NXB Chính trị quốc gia 2000 Kuwait’s Annual Reports Arabsaudi’ annual reports OFID reports http://www.vietnamnet.vn 10 http://www.mpi.org.vn 11 http://www.mof.org.vn SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét luận văn, đồ án Sinh viên: Lớp: …………………… Khoá: Tên đề tài : Nội dung nhận xét Điểm - Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện luận văn: Nhận xét luận văn, đồ án Sinh viên: Lớp: …………………… Khoá: Tên đề tài : Nội dung nhận xét Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: Nguyễn Thúy Hiền Lớp: CQ47/08.03 [...]... động ODA bằng cách hài hòa hệ thống đánh giá hai phía SV: Nguyễn Thúy Hiền 20 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THU HÚT ODA CỦA TRUNG ĐÔNG VÀO VIỆT NAM 2.1 Tình hình thu hút ODA ở Việt Nam từ năm 2005 đến nay 2.1.1 Thực trạng thu hút vốn ODA ở Việt Nam Việt Nam có sức hấp dẫn đối với ODA cho phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1992 Nguồn vốn ODA vào Việt Nam có... dạng hợp tác kỹ thu t) - Các dự án ODA phải hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - Vốn cấp cho các dự án không vượt quá 50% lượng vốn cần thiết cho dự án - Tổng lượng vốn ODA cho bất kì nước nào tại bất kì thời điểm nào cũng không được vượt quá 10% tổng vốn hiện có của quỹ 2.2.2 ODA của Trung Đông vào Việt Nam 2.2.2.1 Quan hệ kinh tế Việt Nam- Trung Đông Việt Nam và các nước Trung Đông đã tạo dựng... 1.5 Kinh nghiệm thu hút ODA của một số nước và bài học đối với Việt Nam 1.5.1 Kinh nghiệm Trung Quốc Sở dĩ nguồn vốn ODA được thu hút vào TQ nhiều và sử dụng hiệu quả chính là nhờ chủ trương đúng đắng trong quản lý nguồn vốn ODA Trung Quốc sử dụng nguyên tắc quản lý tập trung, thực hiện phi tập trung Nguồn vốn ODA đóng vai trò rất tích cực trong việc thúc đẩy cải cách và phát triển ở Trung Quốc Nguyên... của vốn ODA vào Việt Nam từ năm 2006-2012 SV: Nguyễn Thúy Hiền 21 Lớp: CQ47/08.03 Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp nguồn: vietnam.vn đơn vị: tỷ USD Biểu đồ 1: ODA cam kết, ký kết, giải ngân giai đoạn 2006- 2012 2.1.2 Lĩnh vực ưu tiên thu hút ODA của Việt Nam hiện nay Từ năm 1992 đến nay nguồn vốn ODA đã hỗ trợ tích cực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam, ... án xây dựng nhà máy sản xuất sợi quang hiện đại nhất Đông Nam Á tại Bình Dương 2.2.2.2 Lĩnh vực ưu tiên thu hút ODA của Trung Đông ở Việt Nam Dựa trên cơ sở các nghiên cứu về tình hình ở Việt Nam và các kế hoạch phát triển của Việt Nam, cũng như các cuộc đàm phán chính sách với các nước, các quỹ hỗ trợ ODA của Trung Đông ưu tiên giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực sau: SV: Nguyễn Thúy Hiền 29 Lớp: CQ47/08.03... chương trình, dự án ODA thì ở nơi đó các chương trình, dự án ODA sẽ triển khai thu n lợi, đúng tiến độ và phát huy hiệu quả tốt, qua đó sẽ làm tăng khả năng thu hút thêm nguồn vốn này - Năng lực của cán bộ hoạt động trong lĩnh vực thu hút và sử dụng vốn ODA: Năng lực của các cán bộ thực hiện chương trình, dự án ODA cũng là một nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu hút và sử dụng vốn ODA Các cán bộ... lại tăng lên Ngoài ra tình trạng thất thoát, lãng phí ; xây dựng chiến lược, quy hoạch thu hút và sử dụng vốn ODA chưa hợp lý; trình độ quản lý thấp, thiếu kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận cũng như xử lý khiến cho hiệu quả và chất lượng công trình đầu tư bằng nguồn vốn này thấp, có thể đẩy nước nhận đầu tư vào tình trạng nợ nần 1.3 Thu hút, vận động ODA 1.3.1 Nội dung thu hút, vận động ODA Thu hút. .. nguồn vốn ODA vào các nước có mối quan hệ chính trị tốt và sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả Vì vậy, các nhân tố kinh tế chính trị của nước nhận tài trợ có ảnh hưởng lớn đến thu hút nguồn vốn ODA Do đó, các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến thu hút nguồn vốn ODA phải kể đến là: - Tình hình kinh tế, chính trị ở quốc gia tiếp nhận viện trợ: Trong môi trường này, các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, tổng thu. .. pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên Trong trường hợp điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó 1.2 Ưu điểm và hạn chế của nguồn vốn ODA đối với nước nhận tài trợ 1.2.1 Ưu điểm - ODA là nguồn vốn bổ... hộ nghèo từ 53% năm 1993 xuống 10% Dù thu nhập cải thiện nhưng người dân Việt Nam vẫn còn nghèo, vì thế định hướng thu hút và sử dụng ODA thời gian tới vẫn cần ưu tiên vào lĩnh vực này Tương tự như vậy, vốn ODA vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng phải được tập trung ưu tiên cho các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng hàng đầu của đất nước và phải được sử dụng hiệu quả hơn Tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA trong ... thu hút ODA Việt Nam từ năm 2005 đến 2.1.1 Thực trạng thu hút vốn ODA Việt Nam Việt Nam có sức hấp dẫn ODA cho phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1992 Nguồn vốn ODA vào Việt Nam có xu hướng tăng, ... HƯỚNG VÀ GIẢI PHẢP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ODA CỦA TRUNG ĐÔNG VÀO VIỆT NAM 47 3.2 Một số giải pháp nhằm thu hút ODA Trung Đông vào Việt Nam 49 3.2.1 Hoàn thiện chiến lược thu hút ODA 49 Cần... trợ coi Việt Nam quốc gia sử dụng có hiệu nguồn vốn ODA Trên lĩnh vực cụ thể, ODA góp phần: 2.4.1 Tầm quan trọng ODA từ Trung Đông nguồn vốn ODA Việt Nam Vốn ODA Trung Đông đầu tư vào Việt Nam chiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường thu hút vốn ODA từ trung đông vào việt nam , Tăng cường thu hút vốn ODA từ trung đông vào việt nam , Tăng cường thu hút vốn ODA từ trung đông vào việt nam , 2 Ưu điểm và hạn chế của nguồn vốn ODA đối với nước nhận tài trợ, 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thu hút và sử dụng ODA, c. Các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, Cần xây dựng chiến lược thu hút ODA một cách toàn diện, có chính sách thu hút ODA trong từng giai đoạn cụ thể. Chính sách thu hút và quản lý ODA trong thời gian tới cần tập trung cải thiện mạnh mẽ tình hình giải ngân các chương trình và dự án ODA đã ký kế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay