MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 ĐỌC HIỂU TỐT VĂN BẢN VĂN HỌC

17 441 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 23:40

Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến: Trong nhà trường phổ thông , môn Ngữ văn có một vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kết quả thăm dò ý kiến, trao đổi với các thầy cô giáo dạy văn ở Trường THCS Vĩnh Hòa nơi tôi giảng dạy và các trường bạn , chất lượng học văn những năm gần đây ngày càng giảm sút. Tình trạng học sinh không còn hứng thú học Văn bản trở thành hiện tượng phổ biến trong nhà trường. Nhiều giáo viên dạy Văn phàn nàn, khổ tâm vì học sinh không chịu học văn. Hiện tượng ấy là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thuộc về giáo dục nhà trường, thuộc về chất lượng của môn văn, một môn học có trách nhiệm rất lớn đối với thế giới tinh thần của các em. Qua thực tế giảng dạy văn, tôi nhận thấy các em chưa có thói quen chủ động tìm hiểu khám phá bài học, chưa có nhu cầu tự thân bộc lộ sự hiểu biết, cảm nhận Văn học. Trước những vấn đề Văn học cần bộc lộ quan điểm, các em thường dựa vào cách hiểu, cách cảm, cách đánh giá của người khác. Nhiều giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới cách dạy học, còn thuyết trình nhiều, chưa chú ý đến khả năng tích cực sáng tạo trong nhận thức và cảm thụ Văn học của học sinh, còn áp đặt, buộc học sinh phải thừa nhận, học thuộc. Vậy làm thế nào để giúp học sinh yêu thích, có hứng thú khi tiếp nhận và cảm thụ Văn học, trách nhiệm của người giáo viên dạy văn hãy chỉ dẫn và mở ra cho các em con đường đến với Văn học. Đối với học sinh, đặc biệt đối tượng học sinh lớp 6, lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ chưa hiểu nhiều về cuộc sống, cũng như chưa có kinh nghiệm sống thì không dễ dàng nhìn thấy, cảm nhận ngay cái hay, cái đẹp, giá trị cuộc sống trong từng văn bản. Trước thực trạng đó, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học văn để góp phẩn nâng cao chất lượng giáo dục. DANH MỤC NHỮNG TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT Ý NGHĨA THCS Trung học sở HS Học sinh BGH Ban giám hiệu SGK Sách giáo khoa GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền PHÒNG GD&ĐT TX TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA Độc lập-Tự do- Hạnh phúc Vĩnh Hòa, ngày 01 tháng 12 năm 2015 BÁO CÁO SÁNG KIẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP ĐỌC- HIỂU TỐT VĂN BẢN VĂN HỌC I/ Sơ lược lý lịch tác giả: - Họ tên: LƯƠNG THỊ DIỆU HIỀN - nữ - Ngày tháng năm sinh: 20/10/1980 - Nơi thường trú: Ấp Tân phú “B” Xã Tân An, thị xã Tân châu, tỉnh An Giang - Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Hòa - Chức vụ nay: Giáo viên - Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn - Lĩnh vực công tác: Giảng dạy II/ Tên sáng kiến: “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP ĐỌC- HIỂU TỐT VĂN BẢN VĂN HỌC ” III/ Lĩnh vực: Phân môn Văn học Ngữ Văn lớp IV/ Mục đích yêu cầu sáng kiến: Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến: Trong nhà trường phổ thông , môn Ngữ văn có vị trí quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục Theo kết thăm dò ý kiến, trao đổi với thầy cô giáo dạy văn Trường THCS Vĩnh Hòa nơi giảng dạy trường bạn , chất lượng học văn năm gần ngày giảm sút Tình trạng học sinh không hứng thú học Văn trở thành tượng phổ biến nhà trường Nhiều giáo viên dạy Văn phàn nàn, khổ tâm học sinh không chịu học văn Hiện tượng nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân thuộc giáo dục nhà trường, thuộc chất lượng môn văn, môn học có trách nhiệm lớn giới tinh thần em Qua thực tế giảng dạy văn, nhận thấy em chưa có GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền thói quen chủ động tìm hiểu khám phá học, chưa có nhu cầu tự thân bộc lộ hiểu biết, cảm nhận Văn học Trước vấn đề Văn học cần bộc lộ quan điểm, em thường dựa vào cách hiểu, cách cảm, cách đánh giá người khác Nhiều giáo viên chưa mạnh dạn đổi cách dạy học, thuyết trình nhiều, chưa ý đến khả tích cực sáng tạo nhận thức cảm thụ Văn học học sinh, áp đặt, buộc học sinh phải thừa nhận, học thuộc Vậy làm để giúp học sinh yêu thích, có hứng thú tiếp nhận cảm thụ Văn học, trách nhiệm người giáo viên dạy văn dẫn mở cho em đường đến với Văn học Đối với học sinh, đặc biệt đối tượng học sinh lớp 6, lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ chưa hiểu nhiều sống, chưa có kinh nghiệm sống không dễ dàng nhìn thấy, cảm nhận hay, đẹp, giá trị sống văn Trước thực trạng đó, trăn trở, suy nghĩ tìm giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học văn để góp phẩn nâng cao chất lượng giáo dục Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến: Dạy văn trình gian nan, học văn lại gian nan Vậy đọc để tiếp cận văn điều cần thiết, nên cần rèn luyện cho học sinh kĩ đọc cảm nhận tác phẩm để làm sở cho việc tìm hiểu nội dung tác phẩm (nhất tác phẩm Văn học dân gian) hiểu hay, đẹp tác phẩm, tạo cho học văn sôi nổi, hấp dẫn điều quan trọng Hơn nữa, môn Ngữ văn có vị trí quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục Thực tế, tình trạng học sinh không yêu thích học văn, không ý đến tiết học, hay ngủ gật học thường xảy văn Giáo viên ý đến khả tích cực sáng tạo nhận thức cảm thụ Văn học học sinh Để khắc phục tình trạng với cương vị giáo viên trực tiếp giảng Ngữ văn nhiều năm qua nhận thấy điếu đó, việc đưa : “Một số giải pháp giúp học sinh lớp Đọc - hiểu tốt văn Văn học” điều cần thiết Các phương pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp: a Các phương pháp tiến hành: Thực ñề tài, sử dụng kết hợp nhiều phương pháp: - Nghiên cứu tư liệu, phân tích, so sánh ñối chiếu GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền - Trao ñổi, thảo luận với ñồng nghiệp - Khảo sát chất lượng thăm dò ý kiến HS b Thời gian tạo giải pháp: Từ tháng 10 năm 2013 ñến tháng 05 năm 2014 Những giải pháp dạy học văn Văn học: Xây dựng đề tài này, xin nêu cách dạy văn hiệu thông qua số hình thức học tập dạy đọc- hiểu văn Văn học lớp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng giáo dục * Cách tổ chức hình thức học tập thể tính đề tài Bức tranh sống thực diện mạo tinh thần người Văn học chứa đựng đánh giá nhà văn sống Sự đánh giá thực sống thể cách nhìn riêng, quan điểm riêng người nghệ sĩ Bằng tác phẩm mình, người nghệ sĩ thường gợi lên người đọc suy nghĩ tình cảm sống Hiểu điều người nghệ sĩ muốn nói, muốn gửi gắm điều không đơn giản dễ dàng, với học sinh lớp Theo kết thăm dò ý kiến khảo sát chất lượng đầu năm học sinh lớp nhà trường, môn học em thấy khó nhất, yếu môn Ngữ văn, cụ thể phân môn Văn học Làm để em giảm nỗi lo lắng, để em tìm thấy bao điều tốt đẹp, ý nghĩa đời qua Văn học? Tôi tìm số hình thức học tập sau nhằm tạo cho học sinh hứng thú, yêu thích Văn học, từ khao khát khám phá, cảm thụ văn a Tạo hứng thú phần giới thiệu mới: Phần giới thiệu gọi phần khởi động Khi hướng dẫn học sinh tiếp nhận văn bản, nhiều giáo viên sợ thời gian nên bỏ qua phần Phần giới thiệu chưa phải phần trọng tâm phần thiếu lời mở đầu học hấp dẫn tạo hứng thú, gây cho người nghe cảm giác, ấn tượng ban đầu văn bản, tạo tâm thế, tâm lí cần có cho trình thâm nhập khám phá văn Chính giáo viên không nên bỏ qua phần giới thiệu Để lôi học sinh, giáo viên nên có nhiều cách giới thiệu GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền như: Giới thiệu cách ñặt câu hỏi, dựa vào ý nghĩa, nội dung văn bản, dùng tranh ảnh minh họa dẫn vào bài, nhắc lại vấn ñề ñặt cũ dẫn vào giới thiệu thông qua mẫu chuyện ngắn Lời giới thiệu cần ngắn gọn, nhẹ nhàng, gây hứng thú cho học sinh, tránh rườm rà, cầu kì, làm nhiều thời gian Phần giới thiệu lâu vốn công việc giáo viên, dường thủ tục ñầu tiên bước vào dạy mới, thao tác lặp ñi lặp lại dễ gây nhàm chán ñối với học sinh nên nhiều giới thiệu em ñể ý không muốn nghe Vì ñể em trực tiếp tham gia vào công việc Muốn em có ñược giới thiệu tốt, hướng dẫn cho em cách mở bài, cho em thực theo nhóm Các em nhà họp nhóm ñọc kĩ văn bản, tìm hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản, sau viết lời giới thiệu Mỗi học Văn học, chuẩn bị số hoa tương ứng với số nhóm (mỗi hoa màu có hoa may mắn) Sau phần kiểm tra cũ, cho nhóm bốc thăm Nhóm ñược hoa may mắn nhóm ñược quyền giới thiệu Hoặc kiểm tra cũ, nhóm có học sinh trả lời cũ tốt nhóm ñược ưu tiên giới thiệu a1 Giới thiệu cách tự ñặt câu hỏi * Khi dạy văn “Buổi học cuối cùng” : Học sinh giới thiệu, học sinh dẫn:Người dẫn tự ñặt câu hỏi giới thiệu bài: Bạn hiểu ngôn ngữ dân tộc? Khi dân tộc tiếng nói dân tộc nào? Để hiểu rõ vấn ñề này, tìm hiểu văn “Buổi học cuối cùng” a2 Giới thiệu hình thức ñối thoại * Khi dạy văn “Bức thư thủ lĩnh da ñỏ” - Một học sinh nhóm ñặt câu hỏi cho nhóm khác ñể dẫn vào sau: + Các bạn cho biết loài người giới có màu da nào? Họ sống chủ yếu châu lục nào? - Học sinh nhóm khác trả lời: da vàng chủ yếu châu Á, da trắng châu Âu, da ñen châu Phi, da ñỏ châu Mĩ Học sinh dẫn vào bài: Loài người GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền giới có nhiều màu da khác Dù màu da loài người phải sống chung với thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên Nhưng cách đối xử với thiên nhiên có giống không? Chúng ta tìm hiểu văn “Bức thư thủ lĩnh da đỏ” - Hoăc hai học sinh nhóm dẫn giới thiệu: Tôi người châu Á, bạn người châu Âu Đại diện nhóm dẫn hỏi học sinh nhóm khác: Các bạn người châu lục nào? Sau câu trả lời nhóm, học sinh dẫn vào bài: Chúng bạn sống châu lục khác Dù đâu loài người ñều phải sống chung với thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên Nhưng cách đối xử với thiên nhiên có giống không? Chúng ta tìm hiểu văn bản“Bức thư thủ lĩnh da đỏ” a3 Giới thiệu cách dựa vào ý nghĩa, nội dung tác phẩm Văn bản“Bức thư thủ lĩnh da đỏ” văn hay Văn đời lâu ý nghĩa giá trị Qua việc từ chối chuyện mua đất, bán đất, thủ lĩnh Xi-át-tơn thể tình yêu quê hương, tình cảm yêu quý gắn bó với thiên nhiên thắm thiết người da đỏ Thấm đẫm thư lời tâm huyết đầy sức thuyết phục thủ lĩnh Để hiểu rõ nội dung thư, tìm hiểu học : “Bức thư thủ lĩnh da đỏ” a4 Giới thiệu cách hóa thân vào nhân vật Người dẫn hóa thân vào nhân vật Dế Mèn: Xin chào bạn! Mình Dế Mèn Mình muốn hỏi bạn có bạn làm điều khiến phải ân hận chưa ? Còn mình, lần ngỗ nghịch để phải ân hận suốt đời Qua lần ấy, rút học vô thấm thía Bài học ? Mời bạn tìm hiểu văn “Bài học ñường ñời ñầu tiên” trích tác phẩm“Dế Mèn phiêu lưu kí” nhà văn Tô Hoài a5 Dùng tranh ảnh minh họa để dẫn vào Học sinh sưu tầm tranh ảnh em tự vẽ Tranh ảnh liên quan đến nội dung văn em giới thiệu - Khi dạy văn “Cây tre Việt Nam”, nhóm ñược giới thiệu cho học sinh lớp quan sát tranh đặt câu hỏi lớp tham gia trả lời: Hình ảnh tranh có điểm chung? Bạn giới thiệu ngắn gọn nội dung tranh ? GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền + Học sinh trả lời: Điểm chung tranh có mặt tre Hình ảnh hàng tre (bức tranh 1) hình ảnh quen thuộc ta bắt gặp đường quê, trẻ em thả diều (bức tranh 2), cánh diều tre bay bổng biểu tượng cho sống yên bình kỉ niệm đẹp tuổi thơ đời người, hình ảnh (bức tranh 3) gợi nghĩ cậu bé làng Gióng nhổ tre làm vũ khí ñể đánh giặc cứu nước Đại diện nhóm giới thiệu bắt theo mạch trả lời bạn nói tiếp: Muốn biết rõ tre có đặc điểm nào? Thông qua hình ảnh tre ñể nói ñến ai? Mời bạn đến với văn “Cây Tre Việt Nam”của nhà văn Thép Mới rõ a6 Giới thiệu thông qua mẫu chuyện ngắn Khi áp dụng cách này, yêu cầu em ý lựa chọn mẫu chuyện ngắn gọn, gần gũi, sát với nội dung học, tránh lan man dài dòng - Văn “Lòng yêu nước”cho học sinh kể gương hi sinh anh dũng Lê Văn Tám, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu - Văn “Đêm Bác không ngủ” kể mẫu chuyện nhỏ tình yêu thương Bác dành cho nhân dân Việt Nam Từ câu chuyện vừa kể, người dẫn giới thiệu * Hiệu quả:Với cách làm rèn cho học sinh ý thức tự học nhà: học cũ, chuẩn bị Để cho học sinh tự giới thiệu phát huy tính tích cực, GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền chủ động học sinh, lôi nhiều em tham gia tập trung học, tạo cho em ý thức đọc văn bản, tìm hiểu kĩ nội dung học mà tác giả gửi gắm Đây biện pháp gây ấn tượng, tạo hứng thú, tạo tâm học tập, bước đầu giúp em tự tin để cảm thụ văn Văn học b.Tổ chức ghi“Nhật kí đọc” Con ñường ñi vào cảm thụ văn thiết phải từ ñọc, gắn liền với việc ñọc Tổ chức ñọc văn hoạt đọc trước tiết học, diễn nhà tiết học Đây họat ñộng quan trọng ñể học sinh cảm thụ văn Đọc ñể nắm bắt ñược cảm xúc tác giả, ñể hòa nhập vào giới cảm xúc, ñể phát ý ñồ nghệ thuật tác giả, ñể nhìn giới sống văn bản, để tiếng nói nội tâm người đọc hòa vào tiếng nói nội tâm tác giả Phần đọc văn thầy cô hướng dẫn dặn dò kĩ phần hướng dẫn chuẩn bị nhà, không đọc văn không soạn bài, khó khăn tiếp nhận văn Thực tế cho thấy học sinh lười đọc, nhiều học sinh đến lớp mà chưa đọc văn có đọc qua loa ñại khái, ñọc lướt, đọc xong không hiểu văn nói Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhắc nhở em phải hiểu đọc văn yêu cầu bắt buộc; đọc kết hợp tìm hiểu kĩ câu hỏi, tập SGK, yêu cầu, câu hỏi gợi ý, định hướng giáo viên Tôi cho em ghi “Nhật kí đọc” Mỗi em có sổ nhật kí Tên gọi “Nhật kí ñọc” giúp cho em nhận thấy công việc phải làm thường xuyên, bắt buộc với học sinh Trước soạn bài, em đọc văn nhiều lần ghi lại điều biết, hiểu, cảm tác giả văn vào sổ nhật kí tiểu sử, sáng tác tác giả, hoàn cảnh đời, thể loại, nội dung nghệ thuật văn bản, tính cách nhân vật, chi tiết, hình ảnh, câu văn, câu thơ hay, gây ấn tượng , suy nghĩ, cảm xúc, nhận xét riêng sau đọc văn Để thúc ñẩy, kiểm tra hoạt động học sinh, kết hợp kiểm tra cũ, phân công học sinh học tốt môn kiểm tra sổ “Nhật kí đọc” báo cáo cho giáo viên ñầu sau tiết học ñể kịp thời nhắc nhở.Tôi thu sổ tay “Nhật kí đọc” tháng lần kiểm tra, khen thưởng, khuyến khích học sinh ghi tốt có cách hướng dẫn học sinh ghi chưa tốt GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền * Hiệu quả:Tổ chức ghi “Nhật kí đọc” hình thành cho học sinh thói quen đọc văn chủ động, tự giác trước đến lớp, nhờ đọc trước nên em dễ dàng trình tiếp nhận văn lớp c Sử dụng sơ đồ, tranh ảnh sáng tạo phần đọc, tóm tắt truyện Trong chương trình Ngữ Văn lớp 6, học sinh học văn thơ, lại chủ yếu văn truyện Để học tốt văn truyện, hướng dẫn kĩ, giao việc cụ thể nhà cho cá nhân, nhóm chuẩn bị trước học văn lớp Sự chuẩn bị kĩ học sinh định thành công học c1.Lập sơ đồ tóm tắt truyện Thể loại văn tự thể loại chủ yếu chương trình Ngữ văn lớp Để hiểu nội dung phản ánh, để phân tích giá trị nội dung nghệ thuật văn tự sự, khâu quan trọng phải tóm tắt nội dung cốt truyện Tóm tắt nội dung cốt truyện yêu cầu có tính chất tạo sở để từ tìm hiểu vấn đề khác tác phẩm Thế việc tóm tắt truyện học sinh yếu, em lười đọc truyện, kĩ tóm tắt, diễn đạt lại hạn chế nên khâu tóm tắt truyện em thường bỏ qua, cảm thấy lo sợ giáo viên yêu cầu tóm tắt Vì vậy, để em có học nhẹ nhàng, thoải mái, ñịnh hướng cho học sinh trước tóm tắt truyện cần: - Đọc kĩ văn - Xác định nội dung, chọn việc, nhân vật - Sắp xếp việc theo trình tự hợp lí - Dùng lời văn để tóm tắt truyện Để dễ nhớ tình tiết, diễn biến truyện, yêu cầu em phải xây dựng sơ đồ tóm tắt Sử dụng sơ đồ tóm tắt truyện dạy học văn cách làm mới, lâu thầy cô làm chưa thường xuyên, chủ yếu tóm tắt miệng Sơ đồ làm dừng lại sơ ñồ hình khối vuông, chữ nhật, vẽ sơ đồ nhánh Để tăng phần hứng thú, kích thích niềm ñam mê học tập học sinh, hướng dẫn cho em tóm tắt truyện sơ đồ với nhiều hình dạng, màu sắc thể khả sáng tạo em Tôi cho thực theo nhóm, vẽ GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền giấy khổ lớn Đến phần đọc, kể tóm tắt văn bản, đại diện 1- nhóm gắn sơ đồ nhóm lên bảng dựa vào tóm tắt Các nhóm khác nhận xét, bổ sung * Tóm tắt: Đời HùngVương thứ sáu, làng Gióng có vợ chồng ông lão già Bà ñồng thấy vết chân to nên ñặt chân ướm thử Về nhà, bà thụ thai, mười hai tháng sinh đứa bé khôi ngô đặt tên Gióng, kì lạ lên ba tuổi nói cười Khi nghe sứ giả tìm người tài giỏi đánh giặc, Thánh Gióng cất tiếng nói nhờ tâu với vua sắm cho roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt ñể đánh giặc Sau gặp sứ giả, bé lớn nhanh thổi Dân làng phải góp cơm gạo nuôi bé Khi đồ sắt mang tới, Gióng vươn vai thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt, mặc áo, cầm roi nhảy lên ngựa phi thẳng đến chỗ có giặc Đánh tan giặc, Gióng phi ngựa lên núi, cới áo giáp bỏ lại ngựa bay trời Vua nhớ công ơn lập đền thờ, phong danh hiệu Phù Đổng Thiên Vương GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 10 * Sơ đồ tóm tắt truyện Bức tranh em gái * Tóm tắt: Câu chuyện kể người anh cô em gái có tài hội họa tên Kiều phương gọi Mèo Khi tài hội họa em gái phát hiện, người anh thấy buồn, thất vọng tài cảm thấy bị nhà lãng quên Từ đó, người anh cảm thấy khó chịu, hay gắt gỏng với em gái Khi đứng trước tranh đạt giải em gái, cậu bất ngờ hình ảnh qua nhìn em Người anh nhận yếu hiểu tâm hồn sáng lòng nhân hậu người em c2 Sử dụng tranh ảnh kể, tóm tắt truyện Chúng ta biết thời đại công nghệ thông tin phát triển, cần bấm nút hình ảnh em muốn tìm lại Vì vậy, trẻ em ngày không hấp dẫn với tranh vẽ, không thấy hứng thú để tự vẽ tranh Đó điều thầy cô dạy Mĩ thuật hay phàn nàn Học vẽ khả sáng tạo lại hạn chế, nét ngây thơ ngộ nghĩnh em qua nét vẽ dường Hạn chế phần giáo viên chưa tạo điều kiện để em thể Khi dạy văn bản, giáo viên cho học sinh vẽ tranh thường cho nhà vẽ sau học văn nên giáo viên không kiểm tra, học sinh không thực yêu cầu GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 11 giáo viên Để học sinh động, hấp dẫn, để phát huy trí tưởng tượng, khả sáng tạo em, cho em nhớ tái lại nội dung cốt truyện tranh em vẽ - Khi dạy văn “Ếch ngồi đáy giếng”, giáo viên mời học sinh treo tranh vẽ dựa vào tranh tóm tắt lại truyện * Tóm tắt: Một ếch sống giếng lâu ngày, xung quanh vật bé nhỏ Nó nghĩ oai chúa tể, bầu trời vung Đến mưa to, nước dâng lên đưa ếch khỏi giếng Nó lại nghênh ngang, không thèm để ý đến xung quanh nên bị trâu giẫm bẹp * Khi dạy văn “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” tương tự học sinh treo tranh vẽ dựa vào tranh tóm tắt GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 12 * Tóm tắt: Cô Mắt, Cậu Chân, Cậu Tay, Bác Tai, Lão Miệng từ xưa sống thân thiết với (tranh 1) Một hôm Chân, Tay, Tai, Mắt tị với lão Miệng lão chẳng làm mà lại ăn ngon (tranh 2) Chúng hăm hở kéo đến nhà lão Miệng cho lão biết từ chúng không làm cho lão ăn (tranh 3) Qua ba ngày, bọn cảm thấy mệt mỏi rả rời, không muốn làm cả(tranh 4) Sau đó, chúng vỡ lẽ miệng không ăn chúng sức (tranh 5) Thế rồi, chúng cho Lão GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 13 Miệng ăn bọn lại khỏe khoắn trước Từ đó, chúng lại hoà thuận xưa (tranh 6) d.Tạo dựng tình có vấn đề dạy văn Văn học: Cách 1: Giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề, đặt học sinh vào tình yêu cầu phải giải Ví dụ: Khi dạy văn “Bức tranh em gái tôi”, đoạn phân tích tâm trạng người anh trước tranh em gái vẽ mình, giáo viên đặt câu hỏi tạo tình có vấn đề để kích thích suy nghĩ, tìm tòi cá nhân học sinh : Em cảm nhận hình ảnh người anh tranh? Suy nghĩ em người anh Kiều Phương: người thật người tranh? Có ý kiến cho : “Soi vào tranh soi vào tâm hồn sáng lòng nhân hậu em gái để vượt lên hạn chế lòng ích kỉ, tự ti, tự ái” Em có đồng ý không? - Cách 2: Giáo viên không đưa câu hỏi nêu vấn đề mà cung cấp thông tin tạo tình có vấn đề Học sinh phát xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất giả thuyết lựa chọn giải pháp, giải vấn đề Ví dụ: Tìm hiểu ý nghĩa tư tưởng, rút học truyện “Bức tranh em gái tôi”: Giáo viên cho học sinh quan sát đoạn văn SGK (đoạn 1: anh tự ti, mặc cảm, cáu gắt với em - đoạn 2: ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ nhận hạn chế) HS thảo luận, phát vấn đề: Sự thay đổi tâm trạng người anh Học sinh nêu vấn đề: Vì người anh lại thay đổi tâm trạng? Lần lượt thành viên nhóm nêu lên giả thuyết nguyên nhân thay đổi tâm trạng vào bảng phụ, gắn lên bảng Đại diện nhóm nêu lí lẽ bảo vệ giả thuyết nhóm mình, bác bỏ giả thuyết nhóm khác Cuối học sinh nêu nguyên nhân làm thay đổi tâm trạng người anh tâm hồn sáng lòng nhân hậu em gái Từ đó, học sinh rút học truyện: “Trước thành công hay tài người khác, người cần phải vượt qua lòng mặc cảm, tự ái, tự ti Tình cảm yêu thương độ lượng giúp người tự vượt lên thân mình, đạt thành công sống” GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 14 đ Liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng, tình cảm, kĩ sống cho học sinh Tránh câu hỏi rập khuôn, sáo mòn liên hệ Luôn làm hình thức liên hệ cho HS nhập vai nhân vật, nêu gương, dùng tranh ảnh, đối thoại Tùy nội dung học, giáo viên đặt tên cho hoạt động: Cuộc sống xanh, Vì ngày mai, Tình yêu biển đảo… để lôi học sinh tham gia, học sinh cảm thấy thoải mái, mong muốn giải bày, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc Ví dụ: - Khi dạy truyện “Con hổ có nghĩa”, giáo viên cho học sinh nhóm đặt câu hỏi: Tưởng tượng hổ trán trắng nhờ bạn viết dòng chữ lên mộ bác tiều cố, bạn viết nào? Nếu hổ đực biết nói, bạn tưởng tượng nói với bà đỡ Trần sau bà đỡ đẻ cho hổ cái? Trả lời câu hỏi có nghĩa học sinh biết ơn phẩm chất đáng quý - Khi dạy kí “Cô Tô” Để giáo dục em tình yêu biển đảo, ý thức chủ quyền dân tộc, giáo viên cho học sinh xem ảnh đảo Trường Sa, Hoàng Sa hỏi: Qua ảnh, em bày tỏ tình cảm với biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa câu ngắn gọn? Đảo Sinh Tồn Trường Sa GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 15 V Hiệu đạt được: Học sinh tự tạo đồ dùng trực quan để học tập, tốn kinh tế, nắm kiến thức văn học, biết vận dụng vào sống Học sinh có ý thức tự học, hứng thú say mê, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập Giáo viên đáp ứng yêu cầu, chất đổi phương pháp dạy học * Kết môn cuối năm học 2014-2015, đầu năm học 2015-2016 sau: Năm học 20142015 20152016 SLHS Kết khảo sát ban đầu Kết áp dụng giải pháp Yếu TB Khá Giỏi Yếu TB Khá Giỏi 32 11 15 11 95 15 45 23 12 15 41 30 VI Mức độ ảnh hưởng: Khả áp dụng: Vận dụng cho tất đối tượng học sinh lớp Đề tài phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí khả nhận thức, điều kiện thực tế học sinh, nhà trường áp dụng cho trường THCS Những điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp: a Đối với học sinh: Tổ chức cho học sinh học tập cách chủ động, sáng tạo tiết văn học làm cho học sinh động, thoải mái, giúp em tự tìm đường phân tích, đánh giá, thưởng thức văn Văn học; đồng thời giúp em rút học sâu sắc tư tưởng, tình cảm, lối sống để tự hoàn thiện nhân cách, trở thành người công dân có ích cho xã hội b Đối với giáo viên: Trong việc đổi phương pháp dạy học nay, với giải pháp nêu trên, góp phần không nhỏ vào việc đổi phương pháp dạy học Nếu nhận thức đầy đủ vai trò tác dụng phương pháp đọc- hiểu nội dung văn làm cho việc dạy học văn phù hợp với đặc trưng môn tâm lí tiếp nhận học sinh Chắc chắn làm cho em học sinh thêm yêu thích môn Văn Chính thế, việc áp dụng giải pháp vào việc dạy văn Văn học lớp điều kiện cần thiết GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 16 VII Kết luận Việc đọc – hiểu văn bản, cảm thụ tác phẩm giải pháp trên, thực nhiều hình thức dùng tranh ảnh, sơ đồ tóm tắt đem lại kết khả quan Học sinh biết dựa vào sản phẩm để tóm tắt tác phẩm cách dễ dàng, em cò biết chọn đọc đoạn văn minh họa cho nhiệm vụ học tập cách xác Học sinh có lực phán đoán nhanh nhạy liệu ngôn ngữ hiểu mục đích văn Đặc biệt em biết liên hệ điều có tác phẩm với giới bên Trong lời phát biểu, kiểm tra em thực hiểu vận dụng tác phẩm cách linh hoạt Trên đây, giải pháp rút từ thực tế giảng dạy trường THCS Vĩnh Hòa, nhiều hạn chế Vậy mong tiếp thu ý kiến đóng góp BGH, Hội đồng khoa học nhà trường Hội đồng khoa học Phòng giáo dục – Đào tạo để từ trao đổi, rút kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng giảng dạy môn thu hút học sinh yêu thích môn Ngữ Văn Tôi cam đoan nội dung báo cáo thật Vĩnh Hòa ngày 01Tháng 12 năm 2015 Xác nhận đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến Lương Thị Diệu Hiền GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 17 [...]... dung văn bản thì sẽ làm cho việc dạy học văn phù hợp với đặc trưng bộ môn và tâm lí tiếp nhận của học sinh Chắc chắn làm cho các em học sinh sẽ thêm yêu thích bộ môn Văn hơn Chính vì thế, việc áp dụng các giải pháp trên vào việc dạy văn bản Văn học ở lớp 6 là những điều kiện rất cần thiết GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 16 VII Kết luận Việc đọc – hiểu văn bản, cảm thụ tác phẩm bằng các giải pháp. .. dụng cho tất cả đối tượng học sinh lớp 6 Đề tài phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và khả năng nhận thức, điều kiện thực tế của học sinh, nhà trường và có thể áp dụng cho các trường THCS 2 Những điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp: a Đối với học sinh: Tổ chức cho học sinh học tập một cách chủ động, sáng tạo trong những tiết văn học sẽ làm cho giờ học sinh động, thoải mái, giúp các em tự tìm ra con... quan để học tập, ít tốn kém về kinh tế, nắm chắc kiến thức văn học, biết vận dụng vào cuộc sống Học sinh có ý thức tự học, hứng thú say mê, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập Giáo viên đã đáp ứng được yêu cầu, bản chất đổi mới phương pháp dạy học * Kết quả bộ môn cuối năm học 2014-2015, đầu năm học 2015-20 16 như sau: Năm học 20142015 201520 16 SLHS Kết quả khảo sát ban đầu Kết quả áp dụng giải pháp mới... thức văn bản Văn học; đồng thời giúp các em rút ra những bài học sâu sắc về tư tưởng, tình cảm, lối sống để tự hoàn thiện nhân cách, trở thành người công dân có ích cho xã hội b Đối với giáo viên: Trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, với các giải pháp nêu trên, đã góp một phần không nhỏ vào việc đổi mới phương pháp dạy học Nếu nhận thức đầy đủ vai trò tác dụng của phương pháp đọc- hiểu. .. dùng tranh ảnh, sơ đồ tóm tắt đã đem lại những kết quả khả quan Học sinh biết dựa vào sản phẩm của mình để tóm tắt tác phẩm một cách dễ dàng, ngoài ra các em cò biết chọn đọc những đoạn văn bản minh họa cho các nhiệm vụ học tập một cách chính xác Học sinh có năng lực phán đoán nhanh nhạy những dữ liệu ngôn ngữ hiểu được mục đích của các văn bản Đặc biệt các em đã biết liên hệ giữa những điều có trong... Diệu Hiền 13 Miệng ăn và cả bọn lại khỏe khoắn như trước Từ đó, chúng lại hoà thuận như xưa (tranh 6) d.Tạo dựng tình huống có vấn đề trong giờ dạy văn bản Văn học: Cách 1: Giáo viên xây dựng một hệ thống các câu hỏi nêu vấn đề, đặt học sinh vào một tình huống và yêu cầu phải giải quyết Ví dụ: Khi dạy văn bản “Bức tranh của em gái tôi”, đoạn phân tích tâm trạng người anh trước bức tranh em gái vẽ mình,... ảnh, đối thoại Tùy nội dung bài học, giáo viên đặt tên cho hoạt động: Cuộc sống xanh, Vì một ngày mai, Tình yêu biển đảo… để lôi cuốn học sinh tham gia, học sinh cảm thấy thoải mái, mong muốn được giải bày, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc Ví dụ: - Khi dạy truyện “Con hổ có nghĩa”, giáo viên hoặc cho học sinh các nhóm đặt câu hỏi: Tưởng tượng nếu con hổ trán trắng nhờ bạn viết một dòng chữ lên mộ bác tiều đã... cô dạy Mĩ thuật hay phàn nàn Học vẽ nhưng khả năng sáng tạo lại hạn chế, nét ngây thơ ngộ nghĩnh của các em qua từng nét vẽ dường như rất hiếm Hạn chế đó một phần là do giáo viên chúng ta chưa tạo điều kiện để các em được thể hiện Khi dạy văn bản, giáo viên cũng cho học sinh vẽ tranh nhưng thường cho về nhà vẽ sau khi đã học văn bản nên giáo viên không kiểm tra, vì thế học sinh không thực hiện yêu cầu... ra những câu hỏi nêu vấn đề mà chỉ cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề Học sinh phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất các giả thuyết và lựa chọn giải pháp, giải quyết vấn đề Ví dụ: Tìm hiểu ý nghĩa tư tưởng, rút ra bài học của truyện “Bức tranh của em gái tôi”: Giáo viên cho học sinh quan sát 2 đoạn văn SGK (đoạn 1: anh tự ti, mặc cảm, cáu gắt với em - đoạn 2: ngỡ ngàng, hãnh diện,... của em gái Từ đó, học sinh sẽ rút ra bài học của truyện: “Trước thành công hay tài năng của người khác, mỗi người cần phải vượt qua lòng mặc cảm, tự ái, tự ti Tình cảm yêu thương và sự độ lượng sẽ giúp con người tự vượt lên được bản thân mình, đạt được thành công trong cuộc sống” GV thực hiện: Lương Thị Diệu Hiền 14 đ Liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng, tình cảm, kĩ năng sống cho học sinh Tránh câu hỏi ... Nhiều giáo viên dạy Văn phàn nàn, khổ tâm học sinh không chịu học văn Hiện tượng nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân thuộc giáo dục nhà trường, thuộc chất lượng môn văn, môn học có trách nhiệm... nêu lên giả thuyết nguyên nhân thay đổi tâm trạng vào bảng phụ, gắn lên bảng Đại diện nhóm nêu lí lẽ bảo vệ giả thuyết nhóm mình, bác bỏ giả thuyết nhóm khác Cuối học sinh nêu nguyên nhân làm thay... chất đổi phương pháp dạy học * Kết môn cuối năm học 2014-2015, đầu năm học 2015-20 16 sau: Năm học 20142015 201520 16 SLHS Kết khảo sát ban đầu Kết áp dụng giải pháp Yếu TB Khá Giỏi Yếu TB Khá Giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 ĐỌC HIỂU TỐT VĂN BẢN VĂN HỌC, MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 ĐỌC HIỂU TỐT VĂN BẢN VĂN HỌC, MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 ĐỌC HIỂU TỐT VĂN BẢN VĂN HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay