Xây dưng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực

150 611 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 21:42

2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu2.1.Mục đích nghiên cứuNghiên cứu xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực học sinh trong học tập, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học Địa lí ở trường phổ thông.2.2.Nhiệm vụ nghiên cứuNghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực.Xác định yêu cầu và nguyên tắc xây dựng và sư dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12.Xây dựng quy trình thiết kế Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12.Sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12.Tiến hành thực nghiệm để kiểm chứng tính hiệu quả và tính khả thi của đề tài nghiên cứu.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3.1.Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là phương pháp xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh.3.2.Phạm vi nghiên cứuPhạm vi nghiên của đề tài hướng tới việc:Xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 THPTPhạm vi tiến hành thực nghiệm ở một số trường THPT của TP. Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội. LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, phòng Ban chức trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập hoàn thành luận văn trường Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo khoa Địa lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệt tình giảng daỵ cung cấp cho kiến thức quý báu suốt trình học tập khoa Với tất tình cảm mình, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Văn Đức, người hướng dẫn tận tình chu đáo, bảo tác giả suốt trình nghiên cứu thực đề tài Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường thầy cô trường THPT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng trường THPT Trần Hưng Đạo, An Lão, Hải Phòng nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả tiến hành thực nghiệm trường Cuối , tác giả xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ mặt tư liệu, đóng góp ý kiến để tác giả hoàn thành luận văn Hà Nội , tháng năm 2015 Học viên thực Tô Thị Phượng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 Viết tắt BGD & ĐT CNTT E- learning GV HS HTML PPT PPDH QTDH SGK THPT TN THSP ĐC TW Từ đầy đủ Bộ Giáo dục Đào tạo Công nghệ thông tin Dạy học điện tử Giáo viên Học sinh Hypertext Markup Language Powerpoint Phương pháp dạy học Quá trình dạy học Sách giáo khoa Trung học phổ thông Thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm Đối chứng Trung ương MỤC LỤC .152 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chúng ta sống hai cách mạng: Cách mạng khoa học - kĩ thuật cách mạng xã hội Những cách mạng phát triển vũ bão với nhịp độ nhanh chưa có lịch sử loài người, thúc đẩy nhiều lĩnh vực, có bước tiến mạnh mẽ mở nhiều triển vọng lớn lao loài người bước vào kỉ XXI Công nghệ thông tin truyền thông (Information and Communications Technology – ICT) không ngừng tác động mạnh mẽ đến giáo dục đào tạo Làm thay đổi cách suy nghĩ giáo viên học sinh Quá trình dạy hoc trở nên tích cực hơn, sinh động hơn, linh hoạt hơn, trực quan gắn liền với phương tiện nghe nhìn đại Công nghệ thông tin truyền thông vừa phương tiện vừa nhân tố trình dạy học, chi phối toàn trình nhằm đạt đến mục tiêu nhanh hiệu Với ưu nguồn thông tin khổng lồ, đầy màu sắc, sống động phản ánh đa dạng giới, Internet trở thành công cụ hỗ trợ tích cực việc dạy học Địa lí trường phổ thông Tuy nhiên, làm để khai thác Internet cách có hiệu vấn đề đặt giáo viên Đặc biệt môn Địa lí môn học đòi hỏi tính cập nhập nội dung hình thức, nên kĩ khai thác internet cách hiệu vấn đề đặt giáo viên Trước biến đổi thời đại mới, yêu cầu đặt người muốn chiếm lĩnh tri thức nhân loại phải tự chủ, sáng tạo có tư khoa học Trước tình hình đã đặt cho giáo dục nước ta phảu có đổi bản, toàn diện đồng bộ, vươn tới ngang tầm với phát triển chung Thế giới giới khu vực Trong đổi phương pháp dạy học yếu tố quan trong, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu Phát triển giáo dục chìa khóa, đòn bẩy tạo nên phát triển nhanh chóng bền vững cho đất nước thời gian tới lâu dài sau Quan điểm thể rõ Nghị Hội nghị lần thứ II Ba chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII): “ Thực coi giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu” Trong năm qua, giáo dục nước ta có nhiều đổi phương pháp dạy học theo hướng tăng cường vai trò chủ thể học sinh Phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo, việc giúp em có khả tự chiếm lĩnh tri thức phương pháp cần thiết Vì dù giáo viên có truyền đạt kiến thức nhiều đến đâu hết kho tàng kiến thức nhân loại Trong chương trình giáo dục phổ thông, có số kiến thức khái niệm, tượng trừu tượng học sinh gặp nhiều khó khăn phải tìm hiểu chất tượng Tuy nhiên, với ưu khả đồ họa, mô mà phương tiện dạy học đem lại hỗ trợ khắc phục khó khăn Qua giảng dạng Web, giáo viên phát huy tất giác quan học sinh trình truyền thụ kiến thức, làm cho học sinh nhận biết mối quan hệ tượng, tái khái niệm, quy luật,…làm sở cho việc áp dụng kiến thức học vào thực tế đời sống sản xuất Các Website phục vụ cho công tác giáo dục ngày nhiều Vì theo dự đoán chuyên gia công nghệ thông tin Việt Nam, vài năm tới, tổ chức nào, đoàn thể Website hình thức đưa thông tin đến rộng rãi công chúng phương tiện ICT (Information and Communication Technology) tổ chức, đoàn thể trở nên lạc hậu Đối với môn Địa lí môn học có nhiều lợi để ứng dụng Webquest phục vụ công tác giảng dạy nhà trường THPT nội dung kiến thức phong phú, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác Đặc biệt chương trình Địa lí có nhiều nội dung mô hình ảnh, âm thanh…thì học sinh khó hình dung, tiếp thu kiến thức Chính việc sử dụng Webquest dạy học Địa lí nhà trường phổ thông xu tất yếu đổi phương pháp dạy học theo hướng đại tích cực Từ lí trên, lựa chọn đề tài: “Xây dưng sử dụng Webquest dạy học Địa lí 12 – THPT theo định hướng phát triển lực” làm đề tài luận văn Thạc sĩ 2.1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển lực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển lực học sinh học tập, góp phần đổi phương pháp nâng cao chất lượng dạy học Địa lí trường phổ thông - Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng Webquest - dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển lực Xác định yêu cầu nguyên tắc xây dựng sư dụng Webquest dạy - học Địa lí lớp 12 Xây dựng quy trình thiết kế Webquest dạy học Địa lí lớp 12 Sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 Tiến hành thực nghiệm để kiểm chứng tính hiệu tính khả thi đề tài 2.2 nghiên cứu 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phương pháp xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển 3.2 lực học sinh Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên đề tài hướng tới việc: Xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12- THPT Phạm vi tiến hành thực nghiệm số trường THPT TP Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội Giả thiết khoa học Nếu xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12- THPT đảm bảo nguyên tắc quy trình hợp lí phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển lực học sinh, góp phần đổi phương 5.1 pháp, nâng cao chất lượng dạy học Địa lí trường phổ thông Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trên giới Cùng với việc đời phổ biến Internet, ngày việc thu thập xử lí thông tin mạng kĩ cần thiết nghiên cứu học tập lao động nghề nghiệp Việc ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin sử dụng Internet dạy học ngày trở nên quan trọng Tuy nhiên việc học sinh truy cập thông tin cách tự mạng Internet dạy học có nhược điểm sau: Việc tìm kiếm dễ bị kéo dài lượng thông tin mạng lớn; dễ bị chênh lệch lớn khỏi thân đề tài; nhiều tài liệu tìm với nội dung chuyên môn không xác dẫn đến nhiễu thông tin; chi phí thời gian lớn cho việc đánh giá xử lí thông tin lớp học; việc tiếp thu kiến thức qua truy cập thông tin mạng mang tính thụ động mà thiếu đánh giá phê phán người học Để khắc phục nhược điểm việc học qua mạng, người ta phát triển phương pháp Webquest Năm 1995, Bernie Dodge trường đại học San Diego University (Mỹ) xây dựng Webquest dạy học Các đại diện Tom March (Úc) Heinz Moser (Thụy Sĩ) Ý tưởng họ đưa cho học sinh tình thực tiễn có tính thời tính lịch sử, dựa sở liệu tìm được, học sinh cần xác định quan điểm chủ đề sở lập luận Học sinh tìm thông tin, liệu cần thiết qua trang kết nối Internet links giáo viên lựa chọn từ trước Webquest ban đầu họ xây dựng bao gồm số bước cụ thể, từ giới thiệu nhiệm vụ, đến đánh giá trình học tập Ngày nay, Webquest sử dụng rộng rãi Thế Giới, giáo dục phổ thông đại học Thông thường, Webquest đưa danh sách đường liên kết để hỗ trợ người học hoàn thành vài hoạt động Người học thường đóng vai trò Họ học theo nhóm cá nhân đảm đương trách nhiệm quan sát, thu thập thông tin, ghi chép, báo cáo, trình bày,… Một số sách nghiên cứu Webquest xuất như: “ Using Webquests in the Social Studies Classroom” ( Sử dụng Webquest dạy học môn khoa học xã hội) tác giả : Margaret M.Thombs, Maureen M Gillis, Alan S Canestrari, cung cấp biện pháp thực tế để sử dụng Webquest nhằm tối ưu hóa việc học môn khoa học xã hội, đòi hỏi mức độ tư cao học sinh, thúc đẩy hiểu biết văn minh xã hội; “The World Is Open” ( Thế giới mở) tác giả Curtis J Bonk, khám phá thay đổi mạnh mẽ giới ảnh hưởng đến người học có việc khai thác Internet nói chung sử dụng thông tin trang Web nói riêng… Bên cạnh đó, có nhiều công trình khoa học, luận án nghiên cứu Webquest hiệu việc sử dụng Webquest như: Luận án nghiên cứu “The Webquest creation process” (Quá trìn tạo Webquest) Roberts, Leanne M , 2005, “Webquest design strategies” (Các kĩ thuật xây dựng Webquest) Frazze, James Phillip vào năm 2004 C ác đề tài nghiên cứu vấn đề sở, lí luận thực tiễn trình tạo Webquest., mô hình Webquest kĩ thuật xây dựng Webquest, đồng thời tiến hành thực nghiệm kiểm chứng sinh viên trường Đại học Akron, Đại học San Diego… 5.2 Tại Việt Nam Trong năm gần đây, việc đổi phương pháp dạy học có vấn đề ứng dụng CNTT vào dạy học nói chung dạy học địa lí nói riêng nhiều nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu Trong nghiên cứu kể đến: Phần mềm “ PC FACT với dạy học địa lí” GS Nguyễn Dược, phần mềm Db – Map PGS.TS Đặng Văn Đức (1998), phần mềm “Atlas Địa lí môi trường Việt Nam” Cục môi trường – Bộ Khoa học công nghệ môi trường xây dựng (2001); Báo cáo “ Nghiên cứu ứng dụng tin học dạy học Địa lí – hướng đổi dạy học HS làm trung tâm” PGS.TS Đặng Văn Đức ( 1998)…Các luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ: “Ứng dụng CNTT giảng dạy Địa lí KT – XH Việt Nam (lớp 12, THPT)” – Trần Thị Thanh Thủy (2002), “ Ứng dụng CNTT giảng dạy Địa lí KT- XH Thế giới theo hướng tích cực (lớp 11)” – Nguyễn Thị Thu Anh (2004), “Xây dựng Website dạy học Địa lí lớp 10- THPT nguồn mở Mooded Nguyễn Thị Thanh Ngọc (2009); “Ứng dụng CNTT truyền thông dạy học Địa lí THPT (Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục – trường ĐHSP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn (2014)…Nội dung luận văn đề cập đến vấn đề đổi theo xu hướng CNTT cụ thể sử dụng chương trình, phần mềm máy tính để thiết kế giảng Địa lí THPT, xây dựng Website tư liệu phục vụ cho giảng dạy Địa lí trường phổ thông… Bên cạnh có nhiều sách, giáo trình đề cập tới đổi PPDH ứng dụng CNTT vào dạy học Địa lí: sách dịch “Phát huy tính tích cực cuả học sinh nào?”, tác giả I.F.Khrlamop, Nxb Giáo dục năm 1979; 10 THPT ta thấy có hợp lí, khoa học, dễ sử dụng cho học sinh giáo viên Webquest tiến hành cách khả thi trường THPT không cho môn học Địa lí nói riêng Với Webquest học trở nên hấp dẫn hơn, kích thích em học phát triển lực cần thiết cho em 3.3.2 a Về mặt định lượng Về kết học tập học sinh: Bảng 3.3 Kết điểm kiểm tra học sinh lớp thực nghiệm lớp đối chứng trường THPT Vĩnh Bảo – Vĩnh Bảo - Hải Phòng Lớp Sĩ Điểm Điểm số TB Lớp thực 12A 42 0 nghiệm Lớp đối 14 12A 48 chứng 8 13 10 10 7,48 0 20 4 6,52 Bảng 3.4.Kết học tập học sinh lớp thực nghiệm đối chứng Trường THPT Trần Hưng Đạo – An Lão – Hải Phòng Lớp Sĩ Điểm Điểm số TB 12A3 40 0 m Lớp 12A1 41 đối Lớp 18 10 10 8,18 0 15 12 7,05 thực nghiệ chứng 136 Biểu đồ 3.1 So sánh mức độ hứng thú học tập lớp thực nghiệm đối chứng trường  Nhận xét: Như qua bảng biểu đồ thống kê kết điểm kiểm tra trung bình học sinh trường thực nghiệm cho thấy rằng: lớp thực nghiệm có kết điểm kiểm tra cao hẳn so với lớp đối chứng Đặc biệt điểm giỏi (8,9,10) tăng lên rõ rệt Điểm trung bình lớp thực nghiệm cao điểm trung bình lớp đối chứng trường Điều cho thấy hiệu rõ rệt việc sử dụng Webquest vào dạy học + Về kết thái độ, hứng thú học sinh: Trường Lớp Sĩ số Trường Lớp thực THPT Vĩnh nghiệm Bảo (12A14) Lớp đối chứng (12A8) Trường Lớp thực THPT Trần nghiệm Hưng Đạo (12A3) Lớp đối chứng (12A10) 42 (100%) Mức độ Rất hứng Hứng Bình thú thú thường 18 20 (43%) (48%) (9%) Không hứng thú (0%) 48 (100%) (13%) 11 (23%) 23 (48%) (16%) 40 (100%) 20 (50%) 17 (43%) (7%) (0%) 41 (100%) (10%) 10 (24%) 22 (54%) (2%) Biểu đồ Biểu đồ 3.2 So sánh hứng thú học tập lớp thực nghiệm đối chứng trường THPT Vĩnh Bảo 137 B Biểu đồ 3.3 So sánh mức độ hứng thú học tập lớp thực nghiệm đối chứng trường THPT Trần Hưng Đạo  Nhận xét: Qua bảng số liệu biểu đồ so sánh mức độ hứng thú học tập học sinh hai lớp thực nghiệm đối chứng cho ta thấy rằng: học sinh lớp thực nghiệm có hứng thú học tập hẳn lớp đối chứng, dấu hiệu cho thấy tích cực đổi phương pháp dạy học Với việc truy cập mạng, không giới hạn kiến thức sách giáo khoa, phương pháp dạy học Webquest mở cho em chân trời kiến thức mới, cho em tự tìm hiểu, tự khám phá…do kích thích việc tự học em, hăng hái xây dựng, thảo luận vấn đề học Đồng thời qua giúp học sinh phát triển lực cần thiết để em đạt mục tiêu học tập sống b Ý kiến phản hồi giáo viên việc xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học Địa lí lớp 11 – THPT Bên cạnh phiếu điều tra ý kiến học sinh hình thức, cấu trúc nội dung Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT, tác giả tiến hành vấn điều tra phiếu giáo viên giảng dạy môn Địa lí trường thực nghiệm Và kết là: Bảng 3.3.4 Kết khảo sát ý kiến giáo viên: Nội dung câu hỏi khảo sát Lớp 12A14-Trường THPT Vĩnh Bảo (42 138 học sinh Lớp Trường A3 - THPT = Trần Hưng Đạo 100%) (40 Đúng sinh=100%) Đúng Sai Sai học Webquest hình thức học tập 38/ 42 4/42 toàn thông tin, kiến thức đến từ Website Webquest sử dụng tất 40/42 2/42 loại hình trường học Sinh viên giáo viên phải có khả 42/42 40/40 40/40 đọc tiếng anh xử lí thông tin dạng văn Bên cạnh giáo viên phải dạy cho học sinh thao tác làm việc với máy tính truy cập thông tin Internet Để hoàn thành Webquest hoàn 42/42 40/40 chỉnh yêu cầu người giáo viên phải có chuẩn bị kĩ giáo án, nhiệm vụ đưa cho học sinh trang Web hướng dẫn tìm hiểu trước cho phù hợp với nội dung học Webquest đòi hỏi sinh viên để 40/42 2/42 40/40 tạo, đánh giá, định ) Webquest sử dụng môn 30/42 12/42 38/40 2/40 học phù hợp với việc dạy liên môn Webquest phù hợp với lớp dạy có học 22/42 20/42 35/40 5/40 sinh thuộc nhiều trình độ khác Webquest nên dạy tiết 32/42 10/42 38/40 2/40 hoàn thành nhiệm vụ giao Webquest, sinh viên phải vận dụng kĩ tư mức độ cao (tổng hợp, phân tích, giải tình huống, sáng học 139 Để Webquest thành công 42/42 40/40 hỗ trợ hướng dẫn giáo viên, học sinh phải chủ động việc tìm kiếm, đọc hiểu, tóm tắt, hệ thống hóa kiến thức trình bày kết làm việc Dạy học theo Webquest tạo điều kiện 40/42 2/42 40/40 cho học sinh giáo viên làm việc theo tốc độ tìm kiếm, phân tích thông tin người, nhóm Rút kết luận: Hầu hết giáo viên nhận thức số đặc trưng việc dạy học Webquest Tuy nhiên, số giáo viên mơ hồ việc xếp thời gian để thực Webquest Trên thực tế, Webquest thực vào thời gian giảng dạy Tiến hành vấn giáo viên việc xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học, tác giả nhận kết sau: Đa số giáo viên cho rằng: Bản thân học sinh quen với tài liệu SGK, nghe giảng, trả lời câu hỏi, ghi nhớ kiến thức theo kiểu học thuộc lòng, chấp nhận kiến thức cung cấp, ngại tìm kiếm thông tin, ngại khám phá,…Với cách học trước đây, học sinh cần đọc tài liệu mình, trả lời số câu hỏi coi xong yêu cầu môn học, không cần làm tập theo nhóm, không cần truy cập tài liệu để giải vấn đề thực tế sống Do theo nhận xét giáo viên, tiến hành xây dựng Webquest, giáo viên gặp phải trở ngại sau: + Tốn nhiều thời gian vào việc soạn giáo án Webquest + Trong trình dạy học, đôi lúc học sinh làm nhiều thời gian vào việc đọc tìm kiếm thông tin 140 + Đôi lúc giáo viên không tìm Website yêu cầu để cung cấp thông tin cho học sinh + Không thời gian hướng dẫn học sinh học môn khác + Một số lớp không thích với việc thực nhóm dẫn đến gây trở ngại cho trình tiến hành giảng dạy Webquest + Do Webquest cách học – cách học tự khám phá, tự nghiên cứu, tự học nên nhiều học sinh chưa quen chưa kịp thời thích ứng dẫn đến việc dạy học Webquest chưa đạt kết cao + Webquest cách học chủ yếu dựa vào việc truy cập thông tin mạng để trả lời câu hỏi Tuy nhiên nhiều lớp chưa có máy tính nên học Webquest tương đối khó khăn Tuy việc xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học Địa lí lớp 12 - THPT khuyến khích nhiều Tác giả với giáo viên môn giải thích cho học sinh kiến thức vô tận, đặc biệt môn Địa lí – môn cập nhập với số, số liệu thống kế liên tục thay đổi theo và, ngày kiến thức SGK chưa đủ, học cách học, cách tìm kiếm kiến thức cho thân điều quan trọng Đề làm điều đó, thân sinh viên phải người chủ động kết hợp với hỗ trợ công nghệ thông tin hướng dẫn giáo viên giúp em giải nhiệm vụ đặt học, từ tạo hứng thú học tập học sinh Vì chìa khóa để thay đổi chất lượng dạy học 3.2.3 Rút kinh nghiệm từ kết thực nghiệm Qua kết thực nghiệm xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học Địa lí lớp 12 – THPT trường/ lớp trên, tác giả rút kinh nghiệm tiến hành xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học sau: Day học Webquest cần phải có cải thiện cần thiết từ hai phía nhà trường, giáo viên học sinh: 141 + Đối với giáo viên - Nên có chuẩn bị kĩ viêc xây dựng Webquest giảng dạy để nhận xét trình bày học sinh theo nhóm Vì không làm thời gian nhóm khác Nếu muốn nhận xét nhóm trước lớp nên yêu cầu lớp suy nghĩ nội dung thảo luận Sở dĩ nhóm thực Webquest khác nhau, với yêu cầu khác nên không bắt nhịp với nhận xét giáo viên - trình bày nhóm Những yêu cầu Webquest nên trình bày đơn giản, dễ hiểu Nên dành thời gian đủ để học sinh thực Webquest điều kiện sở - vật chất đầy đủ, thời gian, lượng kiến thức môn học vừa đủ Webquest không nên nặng nề khó hiểu không thu hút em học theo phương pháp làm em nhàm chán + Đối với học sinh: - Khắc phục thái độ ỷ lại hoạt động nhóm Việc phân công nhiệm vụ thành viên nhóm chưa đồng nên chưa phát huy hết lực thành viên, nhóm Hay nói cách khác khả làm việc nhóm thành viên hạn chế, vai trò nhóm trưởng thể tốt chỗ khả làm hết việc lại chưa tốt chỗ chưa đưa biện pháp - huy động thành viên tham gia Khắc phục kĩ sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính để chọn lọc thông tin, truy cập thông tin giải vấn đề Qua việc xây dựng tổ chức dạy học Webquest, theo dõi phân tích diễn biến hiệu tiến trình dạy học, tác giả thấy việc dạy học Webquest có nhiều ưu điểm việc khai thác thông tin Internet, khả làm việc nhóm, khả trình chiếu thuyết trình,…tạo nên hứng thú học tập cho học sinh Thời gian học sinh tham gia vào tiết học tăng lên, thời gian giáo viên lên lớp rút ngắn lại 142 Với việc xây dựng sử dụng Webquest vào giảng dạy, học sinh tiếp cận nhiều hình ảnh, đoạn phim, rèn luyện khả khai thác thông tin mạng Internet, giúp cho việc tự học học sinh rèn luyện tốt hơn, đặc biệt môn Địa lí,…Nhờ đó, mà học sinh nắm vững kiến thức cần thiết phải có qua suy luận nên tập nhóm có kết Đối với giáo viên, dạy học Webquest giúp tiết kiệm thời gian lớp, giúp trình hướng dẫn học sinh lĩnh hội tri thức dễ dàng hơn, dành nhiều thời gian cho hoạt động học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động nhận thức học sinh Như dạy học Webquest phần thể việc đổi phương pháp dạy học theo hướng 3C là: - Nội dung cần thể bao quát cách học Phẩm chất cần phát huy mạnh mẽ tính chủ động người học Biện pháp cần khai thác triệt để công nghệ thông tin truyền thông Trên sở nhận thức vai trò Webquest, giáo viên cần quan tâm trước hết đến việc tăng cường hình thức tổ chức dạy học theo phương pháp cách học, phát huy tính tích cực, sáng tạo chủ động học sinh 143 144 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tác giả lựa chọn đề tài xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển lực xem phù hợp với yêu cầu đổi PPDH đại Webquest góp phần đổi phương pháp dạy học, đại hóa phương tiện dạy học Địa lí, mang lại kết học tập vượt trội so với phương pháp dạy học truyền thống Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển lực đánh giá có tính thẩm mĩ, khoa học, nội dung bổ ích cần thiết Nhờ Webquest hỗ trợ cho việc giảng dạy cách hiệu quả, giáo viên học sinh có phương pháp phương tiện hữu dụng để học tập, nâng cao chất lượng dạy học Sau trình nghiên cứu, tổng kết đề tài, tác giả đưa kết luận sau:  Đề tài góp phần làm sáng tỏ thêm sở lí luận việc ứng dụng CNTT vào dạy học, phát triển lực cần thiết cho người học Những khả hoàn toàn phù hợp với việc triển khai phương pháp phương tiện dạy học đại theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học  sinh Đề tài xác định chức dạy học,những yêu cầu, nguyên tắc thiết kế xây dựng sử dụng Webquest dạy học Những lưu ý thiết kế sử dụng Webquest dạy học để rèn luyện kĩ phát triển lực học sinh Sử dụng Webquest dạy học phương pháp dạy học tích cực góp phần nâng cao chất lượng dạy học Địa lí  nói chung Địa lí lớp 12 – THPT nói riêng Đề tài xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học Địa lí lớp 12 – THPT với nội dung Webquest dạy học : Giới thiệu, nhiệm vụ, tiến trình, đánh giá kết luận Những nội dung hoàn toàn phù hợp đáp ứng đủ nội dung học yêu cầu cách rõ ràng giúp 145 học sinh phát triển lực: lực chuyên môn ( tiếp thu kiến thức), lực xã hội ( làm việc nhóm), lực cá nhân ( biết cách thuyết trình, báo cáo, tìm tòi, ) Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT đánh giá có tính thẩm mỹ, khoa học, sư phạm Đặc biệt phù hợp với học làm việc theo nhóm, tự tìm hiểu thông tin có nội dung kiến thức cập nhập cao Với phương thức dạy học Webquest, nội dung học lựa chọn kĩ càng, nguồn thông tin phong phú tin cậy giáo viên lựa chọn sẵn, kĩ lưỡng từ nguồn tài liệu tin cậy mặt kiến thức tính thống, qua học sinh dễ dàng truy cập thông tin đường link web cung cấp sẵn có hướng dẫn cụ thể Webquest dạy học sinh động gây hứng thú cho người học người dạy Webquest thiết kế công phu đầu tư nội dung kiến thức, kĩ  hình thức thể Webquest thiêt kế dựa tiêu chí đơn giản với phần mềm phổ biến đại miễn phí, dễ dàng cài đặt phù hợp với nhiều dòng máy tính, nhiều hệ điều hành Vì Webquest coi địa Website đáng tin cậy hiệu ứng dụng tất  trường THPT toàn quốc Tính ứng dụng khả thi đề tài: “ Xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT” Từ ý tưởng sử dụng giảng điện tử đến việc giảng dạy trang Web ứng dụng giảng Website với tư liệu có sẵn Website vào học cụ thể để dạy học sau tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng tiếp thu học học sinh phiểu kiểm tra trắc nghiệm với việc trao đổi, vấn, lấy phiểu điều tra Webquest, mức độ hứng thú hiệu sử dụng cho phép tác giả có nhìn thực tế tính ứng dựng giảng Webquest Đia lí lớp 12 – THPT Kết cho thấy, hứng thu môn học, hiệu phát triển lực cho học sinh 146 nâng cao cách rõ rệt so với phương pháp, phương tiện dạy học truyền thống Webquest góp phần nâng cao chất lượng dạy học Địa lí lớp 12 – THPT đồng thời góp phần đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Kiến nghị Để việc xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học môn nói chung môn Địa lí lớp 12 – THPT nói riêng theo định hướng phát triển lực, tác giả xin đề xuất số ý kiến sau:  Về phía giáo viên: Cần hiểu mục đích yêu cầu xây dựng Webquest phải có tính sư phạm, khoa học, thẩm mĩ Những lưu ý cho việc xây dựng sử dụng Webquest vào dạy học là: + Webquest giúp cho học sinh làm quen với việc học trực tuyến (các hoạt động học tập học sinh tổ chức Webquest, học sinh tập trung vào việc sử dụng thông tin việc tìm kiếm nó) + Webquest phải giúp mở rộng tư học sinh với cấp độ cao cấp độ tư Bloom, phân tích, tổng hợp đánh giá + Hỗ trợ tư phê phán, giải vấn đề thông qua đánh giá xác thực, học tập hợp tác, hỗ trợ tích hợp công nghệ + Khuyến khích tư độc lập hoạt động khuyến khích học sinh học tập + Nâng cao khả công nghệ thông tin học sinh + Phân biệt hướng dẫn cách cung cấp nhiều trang Web tài nguyên lựa chọn sản phẩm cuối Sử dụng trang Web cho phép học sinh đọc nội dung, truy cập nội dung sử dụng nguồn tư liệu vào mức độ hiểu biết tốt + Khuyến khích trách nhiệm hướng dẫn cụ thể/ tự đánh giá nhờ vào cung cấp hướng dẫn Webquest để học sinh đạt kết học tập mục tiêu giáo dục mong đợi 147 + Tăng cường thực hành, thường xuyên để giúp học sinh làm quen, hiểu biêt, thích thú học tập với Webquest + Webquest phải tình dạy học có vấn đề mà học sinh cung cấp thông tin, vấn đề tranh luận, tham gia thảo luận có ý nghĩa, giải vấn đề + Khuyến khích học sinh trở thành người học có kết nối có tham gia + Người giáo viên đóng vai trò người cố vấn, hướng dẫn người cung cấp thông tin cho học sinh  148 PHIẾU ĐIỀU TRA Về tình hình xây dựng sử dụng Webquest daỵ học Địa lí 12 THPT theo định hướng phát triển lực (Dành cho học sinh) Thông tin người trả lời: Họ tên:………………………………………………………… Học sinh trường…………………………………………………… Lớp……………………………………………………………… A B C D A B C D A B C A B C A B C A B Em có thường xuyên sử dụng máy tính không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất Không Em thường xuyên sử dụng máy tính vào việc gì? Tìm kiếm thông tin mạng Giải trí Chát Làm tập nhà Em nhận xét dạy có sử dụng Webquest? Rất hứng thú Bình thường Không hứng thú Em học phương pháp học tập Webquest từ đâu? Từ giáo viên Từ mạng internet Từ sách báo Các tiết học lớp với Webquest nào: Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Em thấy có nên ứng dụng Webquest vào dạy học hay không? Nên Không nên Cảm ơn em trả lời câu hỏi! 149 150 [...]... sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 THPT theo định hướng phát triển năng lực Chương II: Xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực Chương III: Thực nghiệm sư phạm 14 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WENQUEST TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 – THPT THEO. .. THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1.1 Cơ sở lí luận của việc xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực 1.1.1 Những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học Địa Lí Sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với những ảnh hưởng của xã hội tri thức và toàn cầu hóa Những định hướng về đổi mới phương pháp dạy và học đã... được mục tiêu giáo dục 6.1.3 Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực Việc thiết kế và sử dụng Webquest trong dạy học sẽ giúp giáo viên có nhiều ý tưởng cho bài dạy, góp phần nâng cao hứng thú học tập cho học sinh và rèn luyện các kĩ năng cần thiết, đặc biệt là kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong học tập,… học sinh tham gia vào các hoạt động học tập một cách tích cực hơn, thời gian... kế, hướng dẫn và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí 12 – THPT (chương trình cơ bản) đúng với nguyên tắc, quy trình và nội dung chương trình, góp phần phát triển năng lực của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông 6.2.5 Phương pháp thống kê toán học Vận dụng lí thuyết xác suất và thống kê toán học để phân tích, xử lí các kết quả thu được sau khi thực nghiệm sư phạm nhằm xác định. .. mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập tự chủ của học sinh chống lạ thói quen học tập thụ động Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh Bồi dưỡng phương pháp tư học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú cho học sinh đối với bộ môn địa lí 1.1.2 Định hướng phát triển năng lực Chương trình dạy học định hướng phát. .. Như vậy Webquest đã giúp phát huy tích cực, tự giác học tập của học sinh, phát triển được các năng lực như: năng lực tự học, năng lực tìm tòi, khám phá, năng lực giải quyết vấn đề,… 6.2 6.2.1 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp hệ thống - cấu trúc Phương pháp này được sử dụng để đặt vấn đề nghiên cứu vào trong một hệ thống cấu trúc, đầu ra và đầu vào nhằm định hướng mục tiêu đặt ra đó là xây dựng Webquest. .. vị nội dung dạy học được xây dựng để sử dụng phương pháp này, và là trang Webquest được đưa lên mạng Khi gọi Webquest là một phương pháp dạy học, cần hiểu đó là một phương pháp phức hợp, trong đó có sử dụng những phương pháp cụ thể khác nhau Với tư cách là một phương pháp dạy học, có thể định nghĩa Webquest như sau: Webquest là một phương pháp dạy học, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một... học tích cực”, NXB Giáo dục, 2010; Xây dựng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí lớp 10 THPT – Luận văn thạc sỹ 2014 của Nguyễn Thị Hồng Hầu hết các tài liệu này đề cập tới các vấn đề liên quan đến Webquest và xây dựng một số ví dụ minh họa 6 6.1 6.1.1 Quan điểm và phương pháp nghiên cứu Quan điểm nghiên cứu Quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm Dựa vào quan điểm này nhằm thiết kế và xây. .. niệm năng lực được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau Có nhiều loại năng lực khác nhau Năng lực hành động là một loại năng lực. Khái niệm phát triển năng lực ở đây cũng được hiểu là phát triển năng lực hành động Năng lực là khả năng thực hiện có hiệu quả và có trách nhiệm các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, các vấn đề thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, ... cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động Dựa vào khái niệm năng lực hình thành nên mô hình cấu trúc năng lực với 4 năng lực chính là : Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể Các thành phần gặp nhau tạo thành năng lực hành động Trong đó: + Năng lực chuyên môn: là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như ... lí luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 THPT theo định hướng phát triển lực Chương II: Xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT theo định hướng phát. .. 12 – THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Yêu cầu, nguyên tắc xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí 2.1.1 lớp 12 – THPT Yêu cầu xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí lớp 12 – THPT Yêu... thực tiễn việc xây dựng sử dụng Webquest dạy học Địa lí - lớp 12 – THPT theo định hướng phát triển lực Mục tiêu chương trình Địa lí lớp 12 – THPT Mục tiêu chương trình Địa lí 12 – THPT Kiến thức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dưng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực, Xây dưng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực, Xây dưng và sử dụng Webquest trong dạy học Địa lí 12 – THPT theo định hướng phát triển năng lực, Tổng quan vấn đề nghiên cứu, Quan điểm và phương pháp nghiên cứu, Cấu trúc của đề tài, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WENQUEST TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 – THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG WEBQUEST ĐỂ HỖ TRỢ DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 – THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, Có thể chèn các tập tin âm thanh, các video clip đưa vào bài giảng để minh họa một số quá trình hoặc trình chiếu các quá trình làm tăng chất lượng bài giảng., CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, Ý kiến phản hồi của học sinh về việc xây dựng và sử dụng Webquest vào trong dạy học Địa lí lớp 12- THPT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay