Tổ chức lao động tiền lương và pháp chế an toàn hàng hải của công ty vinaship

44 249 2

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 09:35

BÁO CÁO THỰC TẬP LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay,vận tải biển đóng vai trò quan trọng,liên kết kinh tế,rút ngăn khoảng cách không gian địa lí nhằm giảm chi phí,giảm giá thành sản phẩm thúc đẩy thương mại phát triển Trong thương mại quốc tế,vận tải viển đóng vai trò đặc biệt quan trọng khoảng 80% hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển ( đặc thù ngành vận tải biển tạo lợi cạnh tranh phạm vi vận tải rộng,sức chuyên chở lớn chi phí vận chuyển thấp ).Do ngành vận tải biển trở thành ngành kinh doanh dịch vụ tiềm năm Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi nằm đường hàng hải quốc tế ,có bờ biển dài,có cảng biển sâu.Đây điều kiện để phát triển ngành vận tải biến.Trong năm gần ngành vận tải biển Việt Nam không ngừng phát triển ,các công ty vận tải biển ngày nhiều với Cảng xây dựng , dịch vụ kèm logistic, giao nhận trở nên phổ biến đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế đất nước Trong đợt thực tập vừa qua em tìm hiểu cách khái quát vài công ty vận tải biển , lĩnh vực khai thác, cấu tổ chức lao động quy trình dịch vụ kèm logistic…Qua trình học hỏi , tìm hiểu em xin trình bày số thu hoach bao gồm chuyên đề : Công tác đội tàu dầu công ty VOSCO Quy trình khai thác tàu dịch vụ Container Công tác quản lí kĩ thuật – vật tư cho đội tàu công ty Vinalines Tổ chức lao động tiền lương pháp chế an toàn hàng hải công ty Vinaship Giải pháp chuỗi cung ứng dịch vụ trội APL LOGISTIC Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ : Công tác khai thác đội tàu dầu công ty VOSCO A.Khái quát chung I.Giới thiệu công ty VTB Vosco Thành lập ngày 01/07/1970 : CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAMVIETNAM OCEAN SHIPPING COMPANY (VOSCO) kết hợp ba đội tàu Giải phóng , Tự lực , Quyết thắng với tổng trọng tải 34000 tàu Nhiệm vụ giai đoạn chống Mỹ : Vận tải hàng hóa kịp thời chi viện cho chiến trường miền nam tỉnh khu vực IV , mở số tuyến đường vận tải nước HỒng Kông , Nhật Bản Giai đoạn sau 1975 : tách thành hai công ty : “ Công ty vận tai biển Việt Nam Vosco” “ Công ty vận tải ven biển – VIETCOSHIP” Giai đoạn đầu tư tàu có trọng tải 10000 DWT Năm 1976 tàu Sông Chu , tàu Việt Nam mở tuyến Châu Úc Giai đoạn năm 90 : Doanh nghiệp chuyển từ chết quan liêu bao cấp sang chế thị trường Giai đoạn cổ phần hóa :Ngày 01/01/2008 chuyển đổi sang mô hình cổ phần nhà nước giữ 60% cổ phần Đổi tên thành Công ty CP vận tải biển Việt Nam (VOSCO) Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP Cơ cấu tổ chức VOSCO : Đại hội dồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Phòng TC-TL Phòng HC-KT Phòng KH-ĐT TT thuyền viên Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Ban ql an toàn&cl Phòng KT thương vu Ph.vtai dầu khí Chi nhánh HCM Phòng kĩ thuật Ph.Vtai container Phòng hành C.n Cần Thơ Phòng KT tàu dầu Phòng hàng hải Chi nhánh ĐN C.n Vũng Tàu Ph tra-bv Chi nhánh NT Chi nhánh HN Chi nhánh Quy Nhơn Phòng vật tư TT huấn luyện tv Ban Đóng Chi nhánh QN ĐÔI TÀU II Kinh doanh vật tải biển – SHIPPING *Các loại hàng hóa vận chuyển đường biển : • Hàng khô : Các loại tàu hàng khô ( Tàu chở hàng rời, tàu container, tàu chở hàng bách hóa , loại tàu chuyên dụng khác) • Hàng lỏng : Các loại tàu chở hàng lỏng • Hàng khí : Hóa lỏng – Liquefied ( LPG,LNG) để vận chuyển loại tàu chở hàng lỏng *Có nhóm tàu hàng khô : • Cape : about 180.000DWt • Panamax : about 65.000-60.000DWT tons Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP • Supramax : 50.000-60.000DWT/Handymax:40.000-50.000DWT • Handysize: 0.36  Thuê / Cho thuê định hạn tàu container : Tư vấn cho lãnh đạo công ty  Lập sơ đồ xếp hàng đảm bảo an toàn cho tàu 2.2 Sơ đồ tổ chức Trưởng phòng container Bộ phận khai thác Ship operatinons CY operations Các phận khác Shipside operations Ship operations : Khai thác trực tiếp tàu tới Cảng Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP CY operations : Làm việc tuyến hậu phương , theo dõi vị trí container Shipside operations : làm việc trực tiếp tàu tàu cập cầu làm hàng  Bộ phận kế toán thương vụ 3.1 Chức , nhiệm vụ : Tiến hành nghiệp vụ liên quan tới chứng từ  Chứng từ xuất liên quan tới container xếp lên tàu sau có loading list , phải hoàn thiện chứng từ vòng ngày , phát hành sea way bill , up date chi tiết cước dịch vụ container , ghi kê khoản thu khác container tàu , cập nhật số liệu vào VOSM  Chứng từ nhập : liên quan tới container dỡ khỏi tàu , trả lệnh giao hàng cho khách hàng , thu khoản thu khác cước khách hàng  Nhiệm vụ quan trọng khác : Cung cấp chứng từ cho khách hàng giấy báo hàng đến, thời gian tàu đến, phương thức toán 3.2 Sơ đồ chứng từ Trưởng phòng container Bộ phận chứng từ Chứng từ xuất  Các phận khác Chứng từ nhập  Bộ phận quản lí container ( Equipment Control )- EQC 4.1 Chức nhiệm vụ  Điều phối vỏ container rỗng : Cấp container rỗng cho chủ hàng chủ hàng đóng container gửi tàu  Thuê / Cho thuê vỏ : Thị trường cho thuê vỏ container rỗng Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP • TLminct : Mức lương tối thiểu công ty lựa chọn ( thường cao mức lương sở theo quy định phủ ) • TLmin : Mức luwong sở theo quy định Chính phủ : 1.150.000 đ • Hcđ : Hệ số lươn cán công đoàn chuyên trách *Tiền lương làm việc thêm ban đêm ( Vttlđ ) : Vttlđ = ( TLminct x Llđ x (Hcb + Hpc )) x 12 tháng x 30% Trong : • TLminct : Mức lương tối thiểu công ty lựa chọn • Hcb : Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân SQTV • Hpc : Hệ số khoản phụ cấp bình quân tính đơn giá tiền lương • Llđ : Số lao động bình quân trực tiếp làm việc tàu hưởng tiền lương tính thêm làm việc ban đêm 1/3 số lao động bình quân trực tiếp làm việc tàu *Xác định quỹ lương kế hoạch sản xuất để xây dựng đơn giá tiền lương Trong : • Vđg : Đơn giá tiền lương tròn sản xuất ( đồng / 1.000 đ doanh thu ) • ƩVkh : Tổng quỹ lương sản xuất năm kế hoạch • ƩTkh : Tổng doanh thu tính lương sản xuất năm kế hoạch  Tính lương cho khối phòng ban khối SQTV trực tiếp SX 1.Quỹ tiền lương xác định ƩQTL = DDT x VĐG Trong : ƩQTL: Tổng quỹ tiền lương thực hàng tháng công ty DDT : Doanh thu thực hàng tháng VĐG : Đơn giá tiền lương HĐQT giao Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP 2.Sử dụng quỹ tiền lương : Tổng quỹ tiền lương chia thành quỹ sau : ΣQTL = QTT + QDP Trong :  ΣQTL: Tổng quỹ tiền lương thực hàng tháng công ty  QTT : Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động thấp 83%ΣQTL  QDP : Quỹ tiền lương dự phòng cho năm sau Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động phân bổ: QTT = QGT + QTV Trong đó:  QTT: Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động  QGT : Quỹ tiền lương khối Gián tiếp phục vụ (bằng 18%QTT)  QTV : Quỹ tiền lương khối Phương tiện (bằng 82%QTT) QTV = QTVSX + QTVDT  QTVSX : Quỹ tiền lương Thuyền viên trực tiếp sản xuất  QTVDT : Quỹ tiền lương Thuyền viên dự trữ chờ việc Tiền lương hàng tháng CBCNV khối văn phòng TL = [(Hcb+ Hpc) x MTTC] + [(Hcv + Ktn) x MTTKV x Kmc] x Khq + PKN Trong đó:  TL : Tổng tiền lương thu nhập hàng tháng CBCNV  Hcb: Hệ số lương CBCNV xếp theo Bảng lương Hội đồng quản trị ban hành  Hpc: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chức danh tương đương hưởng theo Bảng Phụ cấp chức vụ lãnh đạo Hội đồng quản trị ban hành  MTTC: Mức lương tối thiểu chung theo quy định công ty Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP  MTTKV: Mức lương tối thiểu theo khu vực để tính tiền lương cho CBCNV khối phòng ban  Hcv: Hệ số lương theo công việc đảm nhận  Kmc: Hệ số mẫn cán công việc cá nhân CBCNV  Ktn: Hệ số phụ cấp trách nhiệm  Khq: Hệ số hiệu sản xuất khối Phòng ban (Phụ thuộc vào suất lao động, doanh thu hàng tháng hiệu SXKD)  PKN: Phụ cấp lương kiêm nhiệm số cán kiêm nhiệm thêm số công tác khác Tiền lương hàng tháng SQTV trực tiếp sx LTV = (Lcđ + Pnv ) x Tlv Tth Trong  LTV: Tổng lương hàng tháng SQTV  Lcđ: Tiền lương cố định hàng tháng SQTV  Pnv: Phụ cấp tiền thưởng trả thêm SQTV hoàn thành tốt nhiệm vụ giao  Tth: Số ngày tháng theo dương lịch mà tàu toán lương  Tlv: Số ngày thực tế làm việc tháng thuyền viên a Công thức tính tiền lương cố định (Lcđ) hàng tháng SQTV: Lcđ = (Lcb + Lng + Llđ + Pđt)  Lcb: Tiền lương theo chức danh, cấp bậc công việc tháng SQTV; Lcb = Mcb x Glv  Mcb: Mức lương làm việc tương ứng với chức danh chia theo nhóm tàu tuyến hoạt động Mức lương cụ thể nhóm tàu theo tuyến hoạt động có bảng kèm theo  Glv số làm việc thông thường hàng tháng thuyền viên 202 Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP  Lng: Tiền lương làm hàng tháng thuyền viên xác định theo theo công thức sau: Lng = Mcb x Glt  Mcb: Mức lương làm việc chức danh tương ứng với nhóm tàu tuyến hoạt động / Glt: số làm thêm quy đổi tối đa tháng  Llđ Tiền lương trả thêm làm việc vào ban đêm tháng SQTV Llđ = Mcb x Glđ Glđ: tổng số làm đêm quy đổi tối đa tháng SQTV  Pđt Phụ cấp đào tạo Thuyền trưởng, máy trưởng b Phụ cấp tiền thưởng trả thêm (Pnv) SQTV hoàn thành tốt nhiệm vụ giao SQTV Phụ cấp tiền thưởng trả thêm chức danh sỹ quan cán đầu ngành xác định theo công thức sau: Pnv = (Lcb + Lng + Llđ) x Hnv Trong  Lcb: Tiền lương theo chức danh, cấp bậc công việc tháng chức danh sỹ quan  Lng: Tiền lương làm tháng chức danh sỹ quan  Llđ: Tiền lương trả thêm làm việc vào ban đêm tháng chức danh sỹ quan  Hnv hệ số phụ cấp thưởng trả thêm (tính theo %) tương ứng với xếp loại A; B; C; hàng tháng chức danh sỹ quan, cụ thể loại A: Hnv = 20%; loại B: Hnv = 10%; loại C: Hnv = 0% Phụ cấp tiền thưởng trả thêm chức danh thuyền viên lại (thủy thủ bảo quản, thủy thủ, thợ máy, cấp dưỡng phục vụ viên) công thức tính công thức mục 2.1 hệ số phụ cấp thưởng trả thêm tương ứng với xếp loại A B Cụ thể loại A: Hnv = 10%; loại B: Hnv = 0% Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP B.AN TOÀN PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN Lí thuyết chung hợp đồng dân Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập , thay đổi chấm dứt quyền , nghĩa vụ dân 2.Nguyên tắc giao kết thỏa thuận dân • Tự giao kết hợp đồng không trai với pháp luật , đạo đức xh • Tự nguyện, bình đẳng thiện chí , hợp tác trung thực , thẳng 3.Hình thức Hợp đồng dân a.HĐDS giao kết lời nói, văn hành vi cụ thể b.Nếu Pháp luật quy định hợp đồng thể văn có công chứng phải đăng kí • HĐ không bị vô hiệu vi phạm hình thức , trừ trường hợp PL quy định • HĐ thương lượng nội dung : soan thảo chỉnh sửa thỏa thuận điều khoản • HĐ theo mẫu + thương lượng ( HĐ thuê tàu , mua bán tàu , cung cấp nhiên liệu ) • HĐ giao kết miệng 4.Một số loại HĐ dân liên quan tới ngành KT VTB a.HĐ cho thuê tàu : Thuê tàu chuyến , thuê tàu định hạn , thuê tàu trần , thuê mua b.HĐ cung ứng dịch vụ : Cung cấp vật tư phụ tùng , cung cấp nhiên liệu/ dầu nhờn/nước , cung cấp tàu tai/ dắt, đại lí tàu , kiểm đếm hàng hóa, bốc xếp hàng hóa Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP c.HĐ khác : HĐ đóng / sửa chữa tàu , HĐ bảo hiểm HULL P and I,HĐ thuê thuyền viên , HĐ mua / bán tàu biển , HĐ chấp cầm cố tàu biển , HĐ cứu hộ 5.Khiếu nại hàng hải – bắt giữ tàu biển • Mất mát , thiệt hại gây khai thác, vận hành tàu • Thiệt hại tính mạng , sức khỏe xảy đất liền nước , có liên quan trực tiếp tới việc vận hành , khai thác tàu • Hoạt động cứu hộ , hợp đồng cứu hộ , kể trường hợp khiếu nại khoản tiền thù lao đặc biệt cho hoạt động cứu hộ dối với tàu mà thân tàu hàng hóa vận chuyển tàu đe dọa gây thiệt hại cho môi trường • Thiệt hại nguy thiệt hại mà tàu gây cho môi trường • Chi phí liên quan đến việc trục vớt , dời chuyển , thu hồi phá hủy, thải tàu đắm tàu mắc cạn, chi phí bảo quản tàu bị bỏ rơi chi phí cho thuyền viên tàu • Thỏa thuận sử dụng thuê tàu , hình thức hợp đồng thuê tàu • Hàng hóa , nguyên vật liệu , nhiên liệu trang thiết bị , dịch vụ cung cấp cho tàu để vận hành , khai thác , quản lí , bảo quản , bảo dưỡng tàu • Đóng , đóng lai , sửa chữa hoán cải , trang bị cho tàu • Phí , lệ phí cảng , kênh đào , vùng đậu tàu , neo đậu , luồng lạch • Thỏa thuận vận chuyển hàng hóa , hành khách tàu , hình thức hợp đồng thuê tàu hình thức khác • Mất mát thiệt hại gaayy cho tài sản liên quan đến tài sản ( kể • • • • hành lí ) vận chuyển tàu Tổn thất chung Lai dắt Hoa tiêu Lương khoản chi trả khác cho thuyền trưởng , sỹ quan , thuyền viên • Các khoản tiền chi cho tàu thay cho chủ tàu • Phí BH liên quan tới tàu thuộc trách nhiệm toán chủ tàu , người thuê tàu trần toán lợi ích họ Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP • Đại lí phí , môi giới khoản phí , hoa hồng khác liên quan đến tàu thuộc trách nhiệm toán chủ tàu , người thuê tàu trần toán lợi ích họ • Tranh chấp liên quan đến sở hữu chiếm hữu tàu • Tranh chấp đồng sở hữu tàu việc khai thác vận hành tàu • Thế chấp ,cầm cố hay quyền khác có tính chất tương tự tàu • Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán tàu Đặc biệt lưu tâm : • Các khiếu nại phát sinh từ thỏa thuận / hợp đồng dân liên quan tới hoạt động khai thác , kinh doanh tàu • Tất khiếu nại hàng hải nói lí mà người khiếu nại cầm giữ hàng hải / bắt giữ tàu / tàu chị em để đảm bảo việc bồi thường • Tham chiếu công ước 1999 bắt giữ tàu biển • Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 6.Rủi ro a.Khái niệm rủi ro  Theo trường phái truyền thống, rủi ro xem không may mắn, tổn thất mát, nguy hiểm Nó xem điều không lành, điều không tốt, bất ngờ xảy đến Đó tổn thất tài sản giảm sút lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự kiến  Rủi ro hiểu bất trắc ý muốn xảy trình kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp, tác động xấu đến tồn phát triển doanh nghiệp.Tóm lại, theo quan điểm rủi ro thiệt hại, mát, nguy hiểm yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn điều không chắn xảy cho người  Theo trường phái đại, rủi ro (risk) bất trắc đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực Rủi ro mang đến tổn thất mát cho người mang lại lợi ích, hội Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP  Nếu tích cực nghiên cứu rủi ro, người ta tìm biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tiêu cực, đón nhận hội mang lại kết tốt đẹp cho tương lai b.Rủi ro thuê tàu định hạn 1- Nội dung hợp đồng T/C : Quyền , nghĩa vụ trách nhiệm bên a) Đối với chủ tàu * Nghĩa vụ ,Trách nhiệm - Cung cấp thuyền với tàu dành cho chuyên chở đầy đủ khả biển - Giao tàu thời gian, địa điểm quy định - Trả lương thời gian, địa điểm quy định - Trả lương cho thuyền suốt thời gian thuê tàu - Chịu trách nhiệm sửa chữa tàu phạm vi trách nhiệm - Chịu trách nhiệm trì tàu đủ khả biển - Yêu cầu thuyền trưởng thực theo mệnh lệnh * Quyền - Thu tiền người thuê tàu - Đòi lại tàu trước hợp đồng người thuê tàu không sử dụng tàu mục đích hợp đồng B - Đối với người thuê tàu (charterer) - Quyền sử dụng khai thác tàu theo quy định hợp đồng - Có quyền trả tàu trước thời hạn hợp đồng - Có quyền cho thuê lại tàu hợp đồng không cấm  Nghĩa vụ : - Trả tiền thuê tàu qui định hợp đồng, cam kết hợp đồng - Cung cấp nhiên liệu phù hợp theo qui định hợp đồng Một số nguy , rủi ro chủ tàu gặp phải cho thuê T/C • Không thu đòi tiền cước thuê tàu Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP • Chất lượng nhiên liệu cấp không phù hợp gây hư hỏng máy móc • Người thuê mua nhiên liệu không trả tiền cho người cung ứng • Tranh chấp thời gian tính trả tiền thuê tàu • Các khiếu nại hàng hóa • Người thuê tàu tự ý bỏ rơi tàu hủy hợp đồng T/C c.Rủi ro tranh chấp cho thuê tàu chuyến 1.Khái niệm tàu chuyến  Thuê tàu chuyến chủ tàu cho người thuê tàu thuê toàn hay phần tàu để chuyên chở hàng hóa từ cảng sang cảng khác hưởng tiền cước chuyên chở theo quy định hợp đồng thuê tàu hai bên thỏa thuận kí kết  Trong phương thức thuê tàu chuyến mối quan hệ chủ tàu người thuê tàu điều chỉnh văn gọi hợp đồng thuê tàu chuyến 2.Nội dung chủ yếu hợp đồng thuê tàu chuyến               Điều khoản chủ thê hợp đồng Điều khoản tàu Điều khoản thời gian tàu đến Cảng xếp hàng Điều khoản hàng hóa Điều khoản cảng xếp / dỡ Điều khoản chi phí xếp dỡ Điều khoản cước phí thuê tàu Điều khoản thời gian xếp dỡ , thưởng phạt xếp dỡ Điều khoản trách nhiệm miễn trách người chuyên chở Điều khoản trọng tài Điều khoản cầm giữ hàng Điều khoản chiến tranh đình công Điều khoản tổn thất chung Điều khoản hai tàu đâm va có lỗi 3.Một số tranh chấp liên quan tới hợp đồng thuê tàu chuyến  Tranh chấp chủ thể giao kết hợp đồng Lưu ý vấn đề xác định đối tượng giao kết kí kết hợp đồng Các hợp đồng kí qua đại lí môi giới tiềm ẩn nguy cao  Tranh chấp tình trạng khả biển tàu Về mặt pháp lí người ta coi khả biển điều kiện hợp đồng , chủ tàu vi phạm người thuê tàu có quyền hủy hợp đồng Khiếu nại bồi thường thiệt hại , tổn thất phát sinh Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP  Khi xảy tổn thất hàng hóa nguyên nhân tàu không đủ khả biển người kiện phải chứng minh vấn đề +Tàu không đủ khả biển +Không đủ khả biển nguyên nhân gây tổn thất Nếu không chứng bên nguyên đơn không buoojv chủ tàu chịu trách nhiệm 7.Tìm hiểu điều kiện khả biển tàu  Tàu tình trạng kĩ thuật thỏa mãn kiểm tra , cấp giấy chứng nhận đăng kiểm  Không có khiếm khuyết qua kiểm tra PSC , giám định bảo hiểm  Trang bị thuyền thỏa mãn tiêu chuẩn  Cung cấp đầy đủ thỏa mãn nhiên liệu , vật tư , phụ tùng , nhu yếu thực phẩm  Có đủ chứng trì tình trạng tàu thỏa mãn luật ISM code 8.Tranh chấp cầu bến Cảng  Con tàu X phải đến Cảng an toàn xếp hàng lên tàu cầu Cảng xép hàng an toàn, luôn tiếp cận , luôn đậu người thuê tàu lựa chọn lượng hàng toàn đầy đủ  Hậu vi phạm tranh chấp khiếu nại Tranh chấp khiếu nại hàng hóa chuyên chở * Khiếu nại hàng tổn thất a.Hư hỏng hàng hóa  Do chèn lót  Do bảo quản-thông gió  Do khuyết tật khả biển tàu  Do tính chất đặc thù hàng hóa  Rách vỡ tổn thất hư hại b.Mất mát giao thiếu  Tệ nạn ăn cắp hàng hóa hàng dễ tiêu thụ công nhân thuyền viên 10.Nguyên nhân phát sinh tranh chấp a.Nguyên nhân khách quan  Do yếu tố thiên tai tai nạn bất ngờ , tượng trị xã hội trường hợp bất khả kháng b.Nguyên nhân chủ quan Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP  Do người thuê tàu người chuyên chở chủ động vi phạm hợp đồng  Do hợp đồng thuê tàu không quy định đầy đủ rõ ràng điều khoản  Do hạn chế trình độ nghiệp vụ trình độ pháp lí người tham gia kí kết hợp đồng 11.Biện pháp giải tranh chấp  Tìm hiểu lựa chọn đối tác tin cậy để kí kết hợp đồng  Chọn mẫu hợp đồng ký kết lưu ý bổ sung sửa đổi vấn đề cần thiết  Các quy định hợp đồng phải đầy đủ , cụ thể rõ ràng  Các bên ký kết hợp đồng phải nghiên túc thực hợp đồng- kiểm soát đồng việc thực thi điều khoản cửa hợp đồng  Cần trọng yếu tố người yếu tố thông tin CHUYÊN ĐỀ : CÁC GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG TRONG NHỮNG DỊCH VỤ NỔI TRỘI CỦA APL LOGISTIC I.Định nghĩa quản trị Logistic Quản trị logistic phần chuỗi cung ứng đóng vai trò lập kế hoạch , thực thi kiểm soát tính khả thi , hiệu quả, chiều ngược lại , lượng hàng hóa tồn kho , dịch vụ thông tin liên quan nơi xuất xứ điểm tiêu thụ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu khách hàng.Những hoạt động cụ thể quản trị logistic bao gồm quản trị vận chuyển hàng nhập hàng xuất , quản lí đội tàu , kho bãi , nguyên nhiên vật liệu , quản lí đơn hàng , thiết kế mạng lưới logistic , kiểm kê , hoạch định cung / cầu quản trị bên cung cấp Theo góc độ khác , chức logistic bao gồm nguồn cung ứng , giá , kế hoạch sản xuất , lịch trình , đóng gói lắp ráp , dịch vụ khách hàng.Nó đóng vai trò tất bước hoạch định điều hành chiến lược , vận hành chiến thuật.Quản trị Logistics chức tổng hợp , hệ thống mà từ kết hợp tối ưu hóa tất hoạt động logistics hệ thống tất hoạt động logistics khác , có marketing , sale, gia công hàng hóa , tài công nghệ thông tin • Những dịch vụ trội APL LOGISTICS  Linh phụ kiện, máy móc tự động ô tô ( Automotive ) Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP  Dịch vụ sản phẩm ngành công nghiệp ( Industrials)  Dịch vụ liên quan đến sản phẩm cho người tiêu dung ( Consumer)  Dịch vụ bán lẻ ( retail) II.Giải pháp chuỗi cung ứng cho dịch vụ Automotive Các giải pháp APLL đáp ứng nhu cầu đặc biệt khách hàng với phân doạn chuỗi cung ứng dịch vụ linh phụ kiện , máy móc tự động ô tô  Nhập để sản xuất ( Inbound-to-Manufacturing) Hầu hết khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ cuat APLL độ tin cậy cao khả vận hành liền mạch để đáp ứng dduwwojc thời hạn gấp rút việc nhập linh phụ kiện ô tô để lắp ráp , sản xuất Đây điều kiện tiên chủ yếu cạnh tranh hãng ô tô  Chuỗi cung ứng liên tục APLL mang đến chuỗi cung ứng liên tục cách nhanh chóng, xác với chuyên gia hàng đầu lĩnh vực này.Dịch vụ đáp ứng quốc gia , biên giới , phục vụ tận nơi  Phân phối sản phẩm ô tô hoàn thành ( Finished Vehicles) Sau sản phẩm khách hàng hoàn thành , APLL thu xếp xuất , phân phối ô tô container chuyên dụng  Phần thị trường hậu ( Aftermarket Parts ) APLL không phục vụ khâu xuất nhập , gom hàng , phân phối sản phẩm mà phục vụ dịch vụ hậu khách hàng yêu cầu III.Giải pháp chuỗi cung ứng cho dịch vụ INDUSTRIALS APLL cung cấp giải pháp tiên tiến việc vận chuyển thiết bị máy móc , linh phụ kiện ngành công nghiệp  Làm hàng phức tạp APLL có dội ngũ toàn cầy với kênh liên lạc giúp kết nối tất bên nhà máy , vendor , careier… để gom chứng từ , gom hàng xếp vận chuyển lô hàng cho khách hàng từ điểm đến điểm đến Giúp khách hàng làm tất lô hàng phức tạp  Tối ưu hóa đóng hàng Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP Hệ thống công nghệ thông tin ( Information Technology systems ) tiên tiến đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tìm phương án tối ưu đóng ghép hàng hóa để giảm cước vận chuyển cho khách hàng  Đóng hàng đặc chủng ( Customized loading ) Hàng công nghiệp cần thiết bị đặc chủng để đóng hàng cách đóng hàng riêng biệt , dùng container thường chằng buộc , chèn lót , phải dùng thiết bị , lò xo giảm sóc để đóng hàng Và tất trình đóng hàng APLL giám sat cách chặt chẽ để đảm bảo tiêu chuẩn quy định Và cho dù quy trình đóng hàng có phức tạp rắc rối APLL có chuyên gia kinh nghiệm để đảm bảo đóng hàng xác IV.Giải pháp chuỗi cung ứng cho dịch vụ retail & consumer  Định nghĩa sản phẩm dành cho người tiêu dùng ( consumer goods) Những sản phẩm mua cho người tiêu dùng người tiêu thụ thông thường Nó gọi sản phẩm hoàn thiện sản phẩm dành cho người tiêu dùng sản phẩm cuối hoàn thành chu trình sản xuất , gia công hàng hóa người tiêu dùng thấy kệ trưng bày Ví dụ quần áo , thức ăn , điện thoại di động , đồ trang sức sản phẩm dành cho người tiêu dùng.Những nguyên vật liệu đồng không coi sản phẩm dành cho người tiêu dùng chúng cần chế tạo thành sản phẩm sử dụng  Định nghĩa Retail : Retail quy trình dành cho người tiêu dùng dịch vụ khách hàng thông qua kênh phân phối đa dạng để kiếm lợi nhuận Dịch vụ chuỗi cung ứng APLL giải pháp cho tất mặt hàng bán lẻ yêu cầu quy trình làm hàng phức tạp có độ khó cao Giải pháp chuỗi cung ứng từ điểm đầu đến điểm cuối giúp tăng suất giảm chi phí cho khách hàng Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP APLL giúp khách hàng giảm chi phí tồn kho , lưu kho , vận tải chi phí khác Hệ thống APLL giúp khách hàng quản lí đơn hàng nắm rõ ngày khách hàng cần có hàng điểm đích để từ vận chuyển hàng cách xác nhất.Cụ thể chuỗi cung ứng sai :             Giải pháp quản lí đơn hàng ( Purchase Order management ) Quản lí nhà cung cấp hàng ( Vendor management ) Gom hàng ( Consolidation ) Quản lí cước vận chuyển đường biển , hàng không đường Vận tải đa phương thức Dỡ hàng Trung tâm phân phối đầu đến Quản lí hàng kho Quản lí hoàn thiện đơn Phân phối sản phẩm Dịch vụ chuỗi cung ứng từ điểm đầu đến điểm cuối Ngoài APLL đảm bảo tính hiệu cho giải pháp chuỗi cung ứng dịch vụ retail consumer dịch vụ gia tăng giá trị sau chi yêu cầu hàng hóa đặc biệt :  Dịch vụ đóng gói đặc chế : APLL làm hài lòng yêu cầu đặc biệt khách hàng để họ nhận biết lô hàng cách nhanh chóng khác biệt với lô hàng khác thẻ treo ( hang tags ) hay bó hàng riêng ( bunding ) lô hàng đóng gói riêng pallet va quấn nilon đặc chủng bên ( shrink-wrapping ) với ghi lô hàng ( shipping mark ) rõ ràng dán bên , hộp hàng treo ( LCL GOH- Garment on hang BOX)  Những dịch vụ cung cấp trung tâm phân phối APLL Tối ưu hóa việc giao hàng : Đảm bảo người đại diện giao hàng cho khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng trực tiếp dịch vụ giao hàng Dịch vụ hoàn trả hàng : APLL kiểm định , phân loại lên kế hoạch cho lô hàng cần phải bổ sung hay hoàn trả lại cho khách hàng Cũng cung cấp đầy đủ chi tiết , báo cáo việc hoàn trả cho khách hàng Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP KẾT LUẬN Với việc thực tập thời gian vừa qua công ty vận tải biển mang lại cho em hiểu biết sơ lược công ty , cấu tổ chức , quy trình nghiệp vụ phòng ban kiến thức pháp luật cần thiết Đây mục tiêu đào tạo trường nhằm gắn lí thuyết với thực tế Sự gắn kết nhà trường công ty mang lại cho chúng em kiến thức thực tế cần thiết cho chuyên ngành học công việc sau em Em xin chân thành cảm ơn thầy cô toàn thể cô công ty Vận tải biển giúp đỡ em hoàn thành khóa thực tập ngắn Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 [...]... và bộ luật STCW Ngoài ra còn nhiều tài liệu khác Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ 4 : TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ RỦI RO & AN TOÀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY VINASHIP A.TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG I.Đặc điểm đơn vị *Chức năng nhiệm vụ , phạm vu hoạt động : Phòng TCCB_LĐ là phòng chức năng tham mưu cho giám đốc về công tác tổ chức cán bộ , lao động tiền lương. .. lương và thực hiện mọi chế độ chính sách liên quan đến người lao động Quản lí đào tạo và sử dụng lực lượng lao động hiện có của công ty theo pháp luật hiện hành *Tổ chức biên chế, trình độ CBCNV • Số lao động định biên của phòng : 11 người • Trình độ cán bộ công nhân viên : 100% đều có trình độ đại học II.Một số thông tin chính của công ty CP vận tải biển Vinaship Tổng số lao động hiện có của công ty. .. theo mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn và tiền lương do tổ chức đoàn thể trả • Vttlđ : Tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm • ƩTkh : Tổng doanh thu năm kế hoạch ( đồng ) *Căn cứ định mức lao động tổng hợp của đơn vị sản phẩm ta tính lao động định biên cho sản xuất chính : Lđb = Trong đó : • Lđb : Tổng lao động định biên trong sản xuất ( người ) • Tsp : Mức hao phí lao động tổng hợp... vận tải III.Định mức lao động và kế hoạch lao động tiền lương 1,Định mức lao động Để thực hiện định mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm cần tiến hành theo các bước:     Phân loại lao động Xác định đơn vị sản phẩm tính định mức lao động Chuẩn bị tài liệu tính định mức lao động tổng hợp Tính định mức lao động tổng hợp cho các đơn vị sản phẩm *Công thức tính mức lao động tổng hợp cho đơn vị sản... tháng của chức danh sỹ quan  Lng: Tiền lương làm ngoài giờ một tháng của chức danh sỹ quan  Llđ: Tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm một tháng của chức danh sỹ quan  Hnv là hệ số phụ cấp thưởng trả thêm (tính theo %) tương ứng với xếp loại A; B; C; hàng tháng của từng chức danh sỹ quan, cụ thể loại A: Hnv = 20%; loại B: Hnv = 10%; loại C: Hnv = 0% Phụ cấp tiền thưởng trả thêm đối với các chức. .. QTT + QDP Trong đó :  ΣQTL: Tổng quỹ tiền lương thực hiện hàng tháng của công ty  QTT : Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động thấp nhất cũng bằng 83%ΣQTL  QDP : Quỹ tiền lương dự phòng cho năm sau Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động được phân bổ: QTT = QGT + QTV Trong đó:  QTT: Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động  QGT : Quỹ tiền lương của khối Gián tiếp phục vụ... lao động quản lí so với mức lao động công nghệ và mức lao động phục vụ: Từ đó ta tính được mức lao động tổng hợp ( Tsp ) để hoàn thành khối lượng sản phẩm Q ( tổng số Tkm của năm kế hoạch ) 2.Kế hoạch lao động và đơn giá tiền lương * Đơn giá tiền lương năm kế hoạch được xác nhận theo công thức : Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Linh MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP Vdg = Trong đó : • Vđg : Đơn giá tiền. .. NOSCO) quản lí và khai thác     Tàu hàng rời và tàu hàng khô Bao gồm 9 tàu Trọng tải trung bình 23,670 DWT Tuổi trung bình 12.9 tuổi 5 .Công ty CP Hàng hải Đông Đô Công ty CP Hàng Hải Đông Đo quản lí và khai thác :  Tàu hàng rời  Tàu hàng khô  Tàu Container 6 .Công ty CP hợp tác lao động với nước ngoài phía nam ( INLACO Sài Gòn ) quản lí và khai thác     Tàu hàng rời và tàu hàng khô Bao dồm... tích số lao động phục vụ , phụ trợ của năm báo cáo rà soát lại định biên hợp lí lao động phục vụ trong năm kế hoạch và so sánh với số lao động định biên của công nhân chính ta xác định được tỉ lệ % của mức lao động phục vụ và phụ trợ so với mức lao động công nghệ : • Mức lao động được tính theo công thức : Tql = Kql * ( Tcn + Tpv ) Trong đó : Lql : tỉ lệ phần trăm hao phí lao động quản lí so với tổng... DWT , tàu container cỡ 1800 TEU và tàu dầu cỡ 50.000 DWT Hàng năm đội tàu của Vinalines đã đảm bảo chuyên chở tới 60% hàng hóa xuất nhập khẩu vào Việt Nam : Các công ty vạn tải biển của Vinalines chia thành • Công ty trực thuộc • Công ty con • Công ty liên kết A .Công ty trực thuộc 1 .Công ty Vinalines shipping đang quản lí và khai thác     Tàu hàng rời Tàu chở dầu Tàu hàng khô Bao gồm 18 tàu có trọng ... MSV: 47253 Trang: 44 BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ RỦI RO & AN TOÀN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY VINASHIP A.TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG I.Đặc điểm đơn vị *Chức nhiệm vụ... động : Phòng TCCB_LĐ phòng chức tham mưu cho giám đốc công tác tổ chức cán , lao động tiền lương thực chế độ sách liên quan đến người lao động Quản lí đào tạo sử dụng lực lượng lao động có công. .. phí lao động tổng hợp cho đơn vị sản phẩm Tcn : Mức lao động công nghệ Tpv : Mức lao động phụ trợ phục vụ Tgl : Mức lao động quản lí • Mức lao động công nghệ ( Tcn) : Trong : Ti : Hao phí lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức lao động tiền lương và pháp chế an toàn hàng hải của công ty vinaship , Tổ chức lao động tiền lương và pháp chế an toàn hàng hải của công ty vinaship , Tổ chức lao động tiền lương và pháp chế an toàn hàng hải của công ty vinaship

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay