Phát triển đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực (TT)

29 249 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2016, 11:29

... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu phát triển đội ngũ GVĐH theo tiếp cận lực a) Năng lực... TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 2.1 Tình hình phát triển đội ngũ giảng viên QLGD Việt Nam 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển đội ngũ GVQLGD Ngay sau ngày Giáo. .. GVQLGD theo tiếp cận lực Qui hoạch, Lập KH chiến lược phát triển ĐNGV QLGD theo tiếp cận lực Tuyển chọn, phân công, bố trí GVQLGD theo tiếp cận lực Đào tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGV QLGD theo tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực (TT), Phát triển đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực (TT), Phát triển đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục theo tiếp cận năng lực (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn