Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài

13 434 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2016, 16:59

Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại Việt Nam Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn trọng tài Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang1 I Lời mở đầu Trong năm gần việc sử dụng trọng tài để giải tranh chấp thương mại ngày phổ biến Việt Nam, thể không qua số lượng vụ tranh chấp giải mà qua đa dạng lĩnh vực tranh chấp Thật vậy, tính từ sau Luật trọng tài thương mại năm 2010 có hiệu lực đến năm 2014 tổng số vụ tranh chấp giải trung tâm trọng tài Việt Nam 879 vụ Riêng với trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam 370 vụ, gần tổng số vụ kiện giải trung tâm 10 năm trước Đặc biệt, năm 2014, số lượng vụ việc giải trọng tài đạt đến số kỷ lục 124 vụ không dừng lại tranh chấp từ hợp đồng mua bán hàng hóa, doanh nghiệp tin tưởng giải tranh chấp nhiều lĩnh vực khác bảo hiểm, công nghệ thông tin, xây dựng, phân phối, đại lý, lượng v.v.2 Đồng thời với sách khuyến khích phát triển hoạt động trọng tài, Việt Nam có 11 trung tâm trọng tài với 325 trọng tài viên3, đó, 17 người trọng tài viên nước Tuy nhiên, hiệu hoạt động trung tâm trọng tài chưa thực đáp ứng nhu cầu giải tranh chấp thương mại doanh nghiệp Có thể dễ dàng nhận thấy, phần lớn vụ tranh chấp giải VIAC Các trung tâm trọng tài khác tiếp nhận vụ việc Hơn thế, theo số liệu Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) trọng tài giải 1% số lượng tranh chấp thương mại4 Qua thống kê đa chiều nêu trên, thấy thực trạng sử dụng trọng tài Việt Nam vừa cho thấy tín hiệu phát triển khả quan, đồng thời nhiều thách thức không nhỏ việc cải thiện niềm tin cộng đồng doanh nghiệp Ls Nguyễn Mạnh Dũng Thạc sỹ Luật Giải tranh chấp quốc tế Trường Luật Queen Mary, ĐHTH Luân Đôn thành viên Viện trọng tài Luân đôn (CIArb) Nhóm công tác hài hòa pháp luật trọng tài khu vực châu Á Thái Bình Dương Ủy ban Trọng tài thuộc Đoàn luật sư quốc tế IBA gọi tắt APAG Nguyễn Thị Thu Trang Thạc sỹ chuyên ngành Luật trọng tài Kinh tế trường Erasmus Rottterdam trợ lý nghiên cứu Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập có tên giao dịch quốc tế Dzungsrt & Associates LLC, hãng luật chuyên sâu luật hàng hải ADR: www.dzungsrt.com Xem số liệu thống kê thức Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại: http://www.viac.org.vn/Uploads/ngoctb/Bao%20cao%20to%20tung%202013%20post%20len%20VVeb%20(Dt 1).pdf Theo số liệu Bộ Tư Pháp đến ngày tháng năm 2015 Góp ý Hội luật gia Việt Nam Dự thảo Nghị hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ngày 26 tháng 04 năm 2013, đăng tải trang thông tin điện tử Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC tại: http://www.viac.org.vn/Uploads/ngoctb/hoi%20thao%20nghi%20quyet/6.%20Gop%20y%20cua%20HLGVN.d oc Tham luận sau xin phân tích sâu thực trạng sử dụng trọng tài để giải tranh chấp thương mại Việt Nam cách xem xét (i) môi trường pháp lý nước (ii) tác động quốc tế liên quan đến hoạt động trọng tài với hi vọng nguyên nhân tồn động lực phát triển trọng tài Việt Nam Sau phân tích thực trạng, tác giả xin đề xuất số giải pháp để nâng cao sức hấp dẫn khắc phục tồn trọng tài Việt Nam II Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại Việt Nam Sự phát triển hoạt động giải tranh chấp trọng tài tài phán phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Trong kết khảo sát năm 2010 Trường đại học Queen Mary, London hãng luật quốc tế White & Case, số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc đánh giá xem liệu quốc gia có phải địa điểm trọng tài lý tưởng cho tranh chấp bao gồm khung pháp lý quốc gia (luật trọng tài, tỷ lệ công nhận thỏa thuận phán trọng tài), luật nội dung vụ tranh chấp, vị trí địa lý, sở hạ tầng nói chung, trung tâm trọng tài, ảnh hưởng từ đối tác v.v5 Tương tự, nhất, Viện trọng tài London (CIarb) đưa 10 nguyên tắc cần thiết để có địa điểm trọng tài hiệu an toàn để tiến hành tố tụng trọng tài quốc tế.6 Nhìn chung, yếu tố xếp vào hai nhóm: (i) môi trường pháp lý nước (ii) tác động quốc tế liên quan đến hoạt động trọng tài 1.1 Môi trường pháp lý nước Luật trọng tài văn hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại Quốc hội thông qua ngày 17/06/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 (“LTTTM”) thay cho Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 bước tiến quan trọng việc hoàn thiện thể chế tổ chức hoạt động trọng tài Việt Nam LTTTM tiếp thu nguyên tắc việc giải tranh chấp trọng tài giới Luật Mẫu UNCITRAL7 nguyên tắc tôn trọng thỏa thuận Queen Mary University of London and White & Case, 2010 International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration, xem tại: http://www.whitecase.com/files/upload/fileRepository/2010International_Arbitration_Survey_Choices_in_Inter national_Arbitration.pdf Các nguyên tắc cụ thể bao gồm: (1) pháp luật; (2) máy tư pháp, (3) chuyên gia lĩnh vực trọng tài quốc tế, (4) chất lượng giáo dục trọng tài, (5) quyền có người bảo vệ tố tụng bên tranh chấp, (6) khả tiếp cận môi trường an toàn, (7) sở vật chất, (8) quy tắc đạo đưc, (9) khả thi hành thỏa thuận trọng tài, định phán trọng tài nước ngoài, (10) miễn trừ trách nhiệm trọng tài viên Xem thêm CIArb London Centenary Principles tại: https://www.ciarb.org/docs/defaultsource/centenarydocs/london/the-principles.pdf?sfvrsn=2 Luật mẫu Trọng tài Ủy ban luật thương mại Liên Hợp Quốc (gọi tắt UNCITRAL) năm 1985, sửa đổi bổ sung năm 2006 Giải thích thức UNCITRAL Luật mẫu đăng tải tại: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf Tổng hợp thực tiễn giới UNCITRAL Luật mẫu đăng tải tại: bên ( party autonomy), tính độc lập thỏa thuận trọng tài (separability) quyền tự xem xét vấn đề thẩm quyền Hội đồng trọng tài ( competence-competence), tính chung thẩm phán trọng tài (finality), nguyên tắc tố tụng công (due process), nguyên tắc bảo mật (confidentiality) Về lý thuyết, nguyên tắc đảm bảo hoạt động trọng tài Việt Nam hoàn toàn phù hợp với thực tiễn trọng tài giới quan trọng thực đưa trọng tài trở thành phương thức giải tranh chấp hiệu quả, công cho bên LTTTM, với mở rộng khái niệm hoạt động thương mại Luật thương mại 20058, không bó hẹp phạm vi tranh chấp giải trọng tài9 Đồng thời, luật doanh nghiệp, luật xây dựng hay luật đầu tư, vv quy định tranh chấp lĩnh vực giải phương thức trọng tài10 Có thể thấy, đổi tích cực xóa tan lo ngại trọng tài Việt Nam từ vụ Tyco – Leighton phán trọng tài giải tranh chấp lĩnh vực xây dựng bị từ chối công nhận cho thi hành11 Nghị số 01/2014 hướng dẫn thi hành số quy định LTTTM thông qua ngày 20 tháng 03 năm 2014 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2014 Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao (“Nghị 01/2014”) giải số vấn đề chưa rõ LTTTM phân định thẩm quyền trọng tài tòa án, việc hỗ trợ giám sát tòa án hoạt động trọng tài nước lãnh thổ Việt Nam, vấn đề thỏa thuận trọng tài hay làm rõ hủy phán trọng tài, đặc biệt khái niệm “các nguyên tắc pháp luật Việt Nam” Hơn nữa, nội dung Nghị thể tinh thần ủng hộ hoạt động trọng tài Tòa án Nhân dân tối cao việc đưa quy định ủng hộ cho khả thi hành thỏa thuận trọng tài, ưu tiên cho trọng tài xét xử trước kể trường hợp tòa nhận thấy tranh chấp không thuộc thẩm quyền Trọng tài, thỏa thuận trọng tài12 http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/MAL-digest-2012-e.pdf Khoản Điều Luật Thương mại 2005 Hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác Điều LTTTM Thẩm quyền giải tranh chấp Trọng tài Tranh chấp bên phát sinh từ hoạt động thương mại Tranh chấp phát sinh bên bên có hoạt động thương mại Tranh chấp khác bên mà pháp luật quy định giải Trọng tài 10 Xem Điều 107, Điều 143 Luật Doanh nghiệp; Điều 12 Luật đầu tư năm 2005; Điều 110 Luật xây dựng 2003 – Khoản Điều 146 Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi 11 Quyết định không công nhận định Trọng tài nước Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh số 02/PTDS ngày 21/01/2003 vụ Công ty Tyco Services Singapore Ltd yêu cầu công nhận cho thi hành định Trọng tài Queensland, Úc Xem thêm phân tích vụ Tyco – Leighton bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ hợp tác quốc tế - Bộ tư pháp tại: http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=3634 12 Đ暑ều Xều định thẩm quyền giải tranh chấp Trọng tài, Tòa án theo quy định Luật TTTM Các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước trọng tài; hoạt động Trung tâm trọng tài Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước Việt Nam; thi hành định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng trọng tài quy định Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2011 (“Nghị định 63/2011/NĐ-CP”) Ngoài ra, Bộ Luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân bổ sung, sửa đổi theo hướng ủng hộ khuyến khích phát triển việc giải tranh chấp hòa giải trọng tài thương mại, đặc biệt không trọng tài nước mà trọng tài nước Điều hoàn toàn phù hợp với nội dung chủ yếu “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” nêu Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Chính trị “hoàn thiện sách, pháp luật lĩnh vực tố tụng tư pháp theo chủ trương khuyến khích giải số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải trọng tài” 1.2 Vai trò hỗ trợ giám sát Tòa án trọng tài Một nội dung Luật trọng tài thương mại so với pháp lệnh trọng tài năm 2003 việc trao cho Hội đồng trọng tài quyền thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Luật trọng tài sau Nghị 01/2014 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phân định rõ vai trò hỗ trợ giám sát Tòa án Việt Nam hoạt động trọng tài Tuy nhiên, thực tế, số thẩm phán thiếu kinh nghiệm việc giải vụ việc trọng tài mà không bất cập xảy áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái với thỏa thuận bên hợp đồng, áp dụng biện pháp khẩn cấp bên thứ ba không bị ràng buộc thỏa thuận trọng tài, hay thụ lý giải vụ tranh chấp kể có thỏa thuận trọng tài bên Điều gây nhiều lo ngại bên tranh chấp, đặc biệt doanh nghiệp nước tham gia tố tụng trọng tài Việt Nam 1.3 Hủy phán trọng tài Một ưu điểm giải tranh chấp trọng tài khả thi hành phán trọng tài phán trọng tài Việt Nam thi hành tương tự án tòa án Việt Nam thế, có c) Trường hợp có yêu cầu Trọng tài giải tranh chấp Hội đồng trọng tài giải vụ tranh chấp dù Tòa án nhận thấy tranh chấp không thuộc thẩm quyền Trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thỏa thuận trọng tài thuộc trường hợp hướng dẫn khoản Điều mà người khởi kiện có yêu cầu Tòa án giải tranh chấp Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, trường hợp Tòa án thụ lý định đình việc giải vụ án, trừ trường hợp Tòa án thụ lý vụ tranh chấp trước có yêu cầu Trọng tài giải tranh chấp khả thi hành 155 quốc gia thành viên khác Công ước New York năm 1958 công nhận cho thi hành phán trọng tài nước Do đó, việc đảm bảo khả thi hành phán trọng tài điều kiện tiên để doanh nghiệp cân nhắc chọn sử dụng trọng tài để giải tranh chấp Tuy nhiên thực trạng tỷ lệ thi hành phán trọng tài Việt Nam đáng lo ngại: sau LTTTTM ban hành tỷ lệ phán trọng tài bị hủy có đơn lên đến 22%13 Bên cạnh vấn đề tỷ lệ thi hành, nhiều ý kiến cho phán trọng tài bị hủy hay từ chối công nhận cách không thuyết phục Tòa án xem xét lại nội dung vụ tranh chấp, giải thích rộng để hủy/từ chối công nhận phán trọng tài đặc biệt “những nguyên tắc pháp luật Việt Nam” Mặc dù, điều 14.2(đ) Nghị 01/201414 làm rõ cách hiểu nguyên tắc pháp luật Việt Nam nhờ vậy, tránh cách hiểu sai lầm trước quy định pháp luật Việt Nam coi nguyên tắc pháp luật Tuy nhiên, hướng dẫn Nghị cần phải cụ thể có nhiều “các nguyên tắc bản” quy định luật nhiều tranh cãi quy định mối quan hệ quyền lợi ích bên thứ ba với nguyên tắc pháp luật 1.4 Đội ngũ Trọng tài viên, luật sư, học giả chuyên trọng tài Có nhận định học giả uy tín giới ủng hộ “chất lượng trọng tài viên tương đương với chất lượng tố tụng trọng tài”15, điểm này, Trọng tài viên Việt Nam đa phần tên tuổi có uy tín, chuyên gia đầu ngành nhiều lĩnh vực khác Tuy nhiên, để có trình tố tụng trọng tài thật hiệu quả, nhanh chóng, trọng tài viên cần kinh nghiệm điều hành trình tố 13 Theo phát biểu ông Vũ Ánh Dương, tổng thư ký VIAC Hội thảo hủy phán trọng tài – từ chối công nhận phán trọng tài ngày 18/10/2014, chi tiết xem tại: http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/doanh-nhan-doanh-nghiep/201310/phan-quyet-cua-trong-tai-thuongmai-bi-huy-nhieu-luat-co-van-de-2280867/ 14 Điều 14.2(đ) Nghị 01/2014 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đ) “Phán trọng tài trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” phán vi phạm nguyên tắc xử có hiệu lực bao trùm việc xây dựng thực pháp luật Việt Nam Khi xem xét yêu cầu hủy phán trọng tài, Tòa án phải xác định phán trọng tài có vi phạm nhiều nguyên tắc pháp luật nguyên tắc có liên quan đến việc giải tranh chấp Trọng tài Tòa án hủy phán trọng tài sau phán trọng tài có nội dung trái với nhiều nguyên tắc pháp luật Việt Nam mà Hội đồng trọng tài không thực nguyên tắc ban hành phán trọng tài phán trọng tài xâm phạm nghiêm trọng lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp bên, người thứ ba 15 Nguyên văn tiếng Anh “Arbitration is only as good as its arbitrators”, thảm khảo viết tên Thẩm phán Hacking, “Arbitration is only as good as its arbitrators”, Liber Amicorum Eric Bergsten International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution,Kluwer International (2011), trang 223-230 tụng nắm vững trình tự tố tụng trọng tài Việc tố tụng trọng tài phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc bảo mật khiến cho trọng tài viên tìm hiểu kinh nghiệm qua vụ kiện trọng tài khác mà không tham gia, nhiều diễn đàn nước quốc tế để Trọng tài viên trao đổi đúc kết thực tiễn với tìm tòi thêm cách xử lý trọng tài viên, chuyên gia quốc tế Đội ngũ luật sư chuyên trọng tài ngày cải thiện lượng chất Mặc dù so với nhu cầu ngày cao doanh nghiệp tính đến phát triển tương lai hoạt động trọng tài, Việt Nam cần nhiều luật sư đại diện cho doanh nghiệp nước tham gia tranh tụng trung tâm trọng tài quốc tế Chưa nhắc tới rào cản ngôn ngữ, tác giả nhận thấy đội ngũ luật sư trọng tài bị ảnh hưởng thói quen tham gia tố tụng dân Tòa án, từ không khai thác hết ưu điểm vốn có tố tụng trọng tài Tác động quốc tế đến hoạt động trọng tài Việt Nam Tác động quốc tế, mà bật công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, giữ vai trò quan trọng việc góp phần phát triển hoạt động trọng tài Việt Nam Việt Nam thành viên Công ước New York 1958 từ năm 1995 thành viên 50 Hiệp định đầu tư song phương 11 Hiệp định thương mại tự do16, đa phần có điều khoản giải tranh chấp đầu tư trọng tài Đáng ý, Việt Nam tích cực đàm phán Hiệp định thương mại tự quan trọng khác, có RCEP (ASEAN +6), Hiệp định Việt Nam – EU, hay Hiệp định TPP17 Bên cạnh đóng góp tăng trưởng kinh tế, công ước, hiệp định đảm bảo doanh nghiệp nước phải làm quen với “văn hóa” sử dụng trọng tài phương thức giải tranh chấp tối ưu đối tác, nhà đầu tư nước Việt Nam nằm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với nhiều tài phán xây dựng luật trọng tài Luật Mẫu UNCITRAL, đồng thời khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ trọng tài ngày tăng18 hệ việc tăng cường đầu tư hoạt động thương mại Do đó, với tảng sở pháp lý trọng tài có nhiều điểm tưởng đồng nguyên tắc với nước khu vực, trọng tài Việt Nam, 16 http://www.trungtamwto.vn/fta Xem thông tin Hiệp định Thương mai tự mà Việt Nam ký kết đàm phán tại: http://www.trungtamwto.vn/fta 18 Tham khảo phát biểu tình hình phát triển trọng tài khu vực ông Sundaresh Menon, Bộ trưởng tư pháp Singapore Hội thảo ICCA năm 2010 tại: http://www.arbitration-icca.org/media/0/13398435632250/ags_opening_speech_icca_congress_2012.pdf Xem thêm phát biểu ông Rimsky Yuen, Bộ trưởng tư pháp Hong Kong sách phát triển dịch vụ trọng tài khu vực Châu Á Tuần lễ Trọng tài Hong Kong năm 2013 tại: http://www.doj.gov.hk/eng/public/pdf/2013/sj20131021e1.pdf 17 đảm bảo thực ổn định Luật trọng tài thương mại năm 2010 Công ước New York 1958, có điều kiện khách quan thuận lợi để bắt kịp phát triển trọng tài quốc tế III Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn trọng tài Như phân tích phần II, thực trạng trọng tài Việt Nam bất cập mà nhiều yếu tố tích cực, tham luận xin đề xuất số giải pháp để nâng cao sức hấp dẫn hoạt động trọng tài Việt Nam sở khắc phục tồn đồng thời trì thành tựu đạt cách ổn định tương lai Tạo điều kiện khuyến khích tham gia trọng tài viên nước luật sư nước tố tụng trọng tài Như trình bày trên, có 17 trọng tài viên nước đăng ký danh sách trọng tài viên Bộ Tư Pháp không kể TTV nước tên danh sách TTV VIAC trực tiếp tham gia giải tranh chấp VIAC theo lựa chọn bên tranh chấp Cũng theo thống kê Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, số lượng vụ tranh chấp có yêu tố nước chiếm khoảng 51% tổng số vụ việc giải trung tâm Hơn nữa, nhiều vụ việc, luật áp dụng để giải tranh chấp pháp luật nước Vì vậy, tham gia trọng tài viên nước luật sư nước vào tố tụng trọng tài điều thiết yếu Do đó, Bộ Tư pháp nên có sách nhằm tạo điều kiện khuyến khích tham gia trọng tài viên nước luật sư nước tố tụng trọng tài như: ban hành văn thức cho phép luật sư nước tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đương trọng tài Các trung tâm trọng tài cần tích cực tuyên truyền quảng bá hình ảnh trung tâm mình, tích cực tham gia diễn đàn chuyên môn quốc tế, chủ động liên lạc với trọng tài viên nước có danh tiếng để mời họ tham gia danh sách trọng tài viên trung tâm Đây điều cần thiết để thúc đẩy phát triển trọng tài nước, tạo môi trường cạnh tranh giúp cho trọng tài viên luật sư học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp nước Tăng cường chế quản lý giám sát nội việc xét xử Tòa án thông qua báo cáo thường xuyên Chúng cho Tòa án tối cao cần tăng cường quản lý giám sát việc xét xử tòa án địa phương chặt chẽ thông qua việc yêu cầu báo cáo nội thường xuyên Việc tòa án địa phương gửi báo cáo nội 06 tháng quý giúp cho việc giám sát, quản lý Tòa án nhân dân tối cao diễn cách liên tục thường xuyên, Nhờ tòa án nhân dân tối cao dễ dàng nắm bắt khó khăn bất cập hoạt động xét xử tòa án địa phương Từ đó, kịp thời đưa đạo, hướng dẫn phù hợp đắn Mặt khác, Tòa án nhân dân tối cao tòa án địa phương công khai số liệu thông tin tổng hợp từ báo cáo trang thông tin điện tử thức để thúc đẩy minh bạch giải vụ việc liên quan đến trọng tài thương mại Tòa án Cần có tòa chuyên trách với đội ngũ thẩm phán chuyên sâu lĩnh vực trọng tài Trên thực tế, yêu cầu trọng tài thường giải tòa án số tỉnh thành lớn Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh v v Trong đó, nhiều tòa án địa phương khác lại giải vụ việc liên quan đến trọng tài thương mại đó, gặp nhiều khó khăn, bối rối việc áp dụng pháp luật trọng tài Vì vậy, việc phân công cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải yêu cầu công nhận cho thi hành phán Trọng tài nước Việt Nam thể Điều 414 Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân 19 ngày 19 tháng năm 2015 đắn để tránh tình trạng hiểu áp dụng sai pháp luật, đồng thời tăng cường hiệu quản lý việc giải yêu cầu liên quan đến trọng tài thương mại Ngoài ra, phù hợp với Điều 2.720 Nghị định 63/2011/NĐ-CP, Bộ tư pháp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hướng dẫn việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ thẩm phán có kiến thức chuyên sâu lĩnh vực trọng tài dự án Ngân hàng giới tài trợ Từ đó, đảm bảo chất lượng xét xử, tạo tiền đề cho việc sử dụng án lệ nguồn pháp luật theo quy định Dự thảo ngày 19 tháng năm 2015 Bộ luật Tố tụng dân 19 Điều 414- Dự thảo BLTTDS ngày 19 tháng năm 2015 Tòa án có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Tòa án nước ngoài, phán Trọng tài nước (mới) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền giải yêu cầu công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngoài, phán Trọng tài nước Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền xét lại định Tòa án nhân dân quy định khoản Điều có kháng cáo đương sự, kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Đà Nẵng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh 20 Điều Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định Nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Tư pháp: [ ]7 Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài Tăng cường lực đội ngũ Trọng tài viên, đẩy mạnh đào tạo luật trọng tài Việc hội đồng trọng tài điều hành trình tố tụng phán khiến bên tranh chấp “tâm phục” nhanh chóng nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn trọng tài – để bên sau tham gia tố tụng không đắn đo cân nhắc đưa điều khoản trọng tài vào hợp đồng khác đàm phán Trước mắt, cho cần sớm triển khai thực Điều 22 Luật trọng tài thương mại việc thành lập Hiệp hội trọng tài quốc gia tổ chức tập hợp trọng tài viên tất trung tâm trọng tài Việt Nam Hiệp hội trọng tài đóng vai trò định việc xây dựng nên quy tắc đạo đức nghề nghiệp (quy tắc hành xử - code of conduct) Trọng tài viên, quy tắc xung đột lợi ích để đảm bảo tính độc lập khách quan Trọng tài viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tố tụng trọng tài chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tố tụng trọng tài nước quốc tế Hiệp hội trọng tài đầu mối kết hợp với tổ chức đào tạo (Học viện tư pháp, trường đào tạo luật, vv.) trung tâm trọng tài để nâng cao trình độ đội ngũ trọng tài viên đáp ứng tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế Việc đẩy mạnh đào tạo luật trọng tài hướng đến mục tiêu lâu dài hơn, nhằm tạo hệ học giả viết nghiên cứu chuyên sâu trọng tài thương mại phù hợp với thực tiễn Việt Nam hay hệ luật sư trợ giúp doanh nghiệp tham gia tố tụng trọng tài quốc tế - việc không nhận tư vấn xác ảnh hưởng lớn đến tâm lý doanh nghiệp định có nên tham gia tố tụng trọng tài hay không, nên chuẩn bị có tranh chấp xuyên quốc gia Do đó, Bộ tư pháp nên cân nhắc bổ sung môn học Luật trọng tài môn học độc lập chương trình đào tạo bậc đại học Luật - khoa/tổ môn luật kinh tế/thương mại hay luật quốc tế Đây đề xuất Hội luật gia Việt Nam xây dựng dự thảo thị Thủ tướng phủ việc thực Luật trọng tài thương mại chưa chấp nhận Ngoài ra, có nhiều khóa học đào tạo ngắn hạn kĩ kiến thức cần thiết cho trọng tài viên, luật sư chuyên gia trọng tài tổ chức trọng tài quốc tế hàng đầu khóa học Viện trọng tài London (CIarb)21, Học viện trọng tài Paris (Arbitration Academy)22, Phòng thương mại quốc tế (ICC)23, Hội đồng quốc tế trọng tài thương mại (Young ICCA)24 Các trung tâm trọng tài, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam hay Liên đoàn luật sư hoàn toàn chủ động liên lạc với trung tâm để tổ chức 21 Xem thêm thông tin khóa học tại: https://www.ciarb.org/training-and-development/arbitration Xem thêm thông tin khóa học tại: www.arbitrationacademy.org/ 23 Xem thêm thông tin khóa học tại: http://www.iccwbo.org/training-and-events/ 24 Xem thêm thông tin khóa học tại: http://www.arbitration-icca.org/YoungICCA/Home.html 22 khóa học ngắn hạn Việt Nam cử người tham gia số khóa học Cho phép công bố phần phán trọng tài bên tranh chấp không phản đối Hiện nay, số trung tâm trọng tài quốc tế danh tiếng khu vực Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông (HKIAC) Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC)25 cho phép công khai phần, trích dẫn tóm tắt phán trọng tài lược bỏ tên bên tranh chấp bên phản đối Điều giúp nâng cao chất lượng xét xử trung tâm trọng tài, tạo điều kiện để trọng tài viên học hỏi lẫn phục vụ cho mục đích nghiên cứu vấn đề pháp lý có liên quan Hơn nữa, việc lược bỏ thông tin cá nhân bên tranh chấp tôn trọng quyền định bên việc có công bố phán trọng tài hay không đảm bảo nguyên tắc tính bảo mật trọng tài quy định Điều 4.4 Luật trọng tài thương mại26 Do đó, trung tâm trọng tài cân nhắc phép việc công bố phần đầy đủ phán trọng tài tóm tắt phán với số điều kiện định nêu Điều phù hợp với xu hướng sử dụng án lệ nguồn pháp luật quy định tài Điều 21 Dự thảo Bộ luật tố tụng dân ngày 19 tháng năm 2015 27 Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế Ngoài việc tổ chức hội thảo nước có tham gia chuyên gia quốc tế, cho đến lúc khuyến khích quan, trung tâm trọng tài, trọng tài viên tham gia vào diễn đàn quốc tế, ví dụ như: (i) (ii) Bộ tư pháp nên sớm có đề xuất với Chính phủ để cử đại diện tham gia Nhóm làm việc số II Trọng tài Hòa giải Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) để tiếp cận với phát triển Luật trọng tài hòa giải quốc tế Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam – VCCI (cùng Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam – VIAC) cử đại diện tham gia Ủy ban quốc gia Phòng thương mại quốc tế (ICC) để có quyền đề cử Trọng tài viên vụ việc thuộc thẩm quyền tài phán Tòa trọng tài ICC 25 Điều 42.5 Quy tắc trọng tài năm 2013 Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông Điều 28.10 Quy Tắc trọng tài trung tâm trọng tài quốc tế Singapore 26 Điều 4.4 Luật trọng tài thương mại năm 2010: Giải tranh chấp trọng tài tiến hành không công khaai, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác 27 Điều 21 Áp dụng án lệ dân xét xử Dự thảo Bộ luật tố tụng dân ngày 19 tháng năm 2015: Khi giải vụ việc dân sự, Tòa án nghiên cứu, áp dụng án lệ 10 (iii) Khuyến khích Trọng tài viên Việt Nam tham gia tổ chức xã hội nghề nghiệp Trọng tài viên quốc tế Viện trọng tài Luân đôn (CIArb) Anh, Viện trọng tài Singapore, Hội đồng Trọng tài thương mại quốc tế (ICCA), vv để Trọng tài viên có điều kiện tự tăng cường lực chuyên môn Tăng cường lực tổ chức hoạt động tổ chức trọng tài Ngoài việc khắc phục hạn chế cố hữu trung tâm trọng tài Việt Nam sở vật chất trình độ đội ngũ trọng tài viên trung tâm trọng tài nên đổi máy tổ chức theo hướng tăng cường lực quản trị, thu hút tham gia chuyên gia trọng tài hàng đầu Việt Nam quốc tế vào việc thực hiện: (i) chức tố tụng trọng tài theo luật định (chỉ định Trọng tài viên, thành lập hội đồng trọng tài, vv.) (ii) chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, phát triển thị trường, vv tổ chức cung cấp dịch vụ tài phán tư Các trung tâm trọng tài Việt Nam cần chủ động việc quảng bá hình ảnh doanh nghiệp nước thị trường quốc tế thông qua việc tổ chức buổi hội thảo, tọa đàm, tuần lễ trọng tài, công bố số liệu giải tranh chấp trung tâm, minh bạch chức nhiệm vụ phòng Ban, phận chuyên trách trung tâm Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên Bộ tư pháp với Tòa án quan thi hành án dân Để thống nhận thức chung trọng tài thực giải pháp nâng cao sức hấp dẫn trọng tài cần phối hợp chặt chẽ quan chức Tòa án Vì vậy, việc tổ chức hội thảo liên ngành Bộ tư pháp, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, trung tâm trọng tài thực tiễn thi hành LTTTM cần thiết Một số nội dung trước mắt cần tập trung phối hợp, thống (i) Tôn trọng tính độc lập tổ chức trọng tài, (ii) tập huấn, phổ biến nâng cao kiến thức cho thẩm phán LTTTM Nghị 01/2014 (iii) đưa sách rõ ràng khuyến khích phát triển Trọng tài, nhằm tạo môi trường pháp lý thân thiện với trọng tài Đảm bảo việc tuân thủ Công ước New York 1958 công nhận cho thi hành định trọng tài nước Khi phán trọng tài bị từ chối công nhận cho thi hành, doanh nghiệp nước không niềm tin vào trọng tài - họ niềm tin vào môi trường đầu tư Việt Nam Không phải ngẫu nhiên mà việc đảm bảo tuân thủ Công ước New York 1958 đặt nhiều lần giải pháp cải thiện môi trường đầu tư Hội thảo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam11 VBF28 Thậm chí, việc không công nhận cho thi hành định trọng tài theo cam kết Công ước New York dẫn đến nhiều hậu đáng tiếc bị khởi kiện Tòa án Nhân quyền quốc tế, phổ biến Hội đồng trọng tài đầu tư quốc tế với trị giá bồi thường khổng lồ29 Hơn nữa, phán nước bị từ chối công nhận cho thi hành Việt Nam lý không hợp lý dẫn đến việc phán trọng tài Việt Nam bị từ chối công nhận cho thi hành quốc gia sở có có lại Vì vậy, song song với việc đảm bảo khả thi hành phán trọng tài nước theo quy định Luật trọng tài thương mại, việc hoàn thiện pháp luật theo quy định Công ước New York 1958 khuyến khích, đảm bảo khả thi hành phán trọng tài nước Việt Nam xây dựng môi trường pháp lý thân thiện với trọng tài cần trọng IV Kết luận Trên số phân tích thực trạng sử dụng trọng tài để giải tranh chấp Việt Nam số đề xuất để nâng cao sức hấp dẫn trọng tài thương mại tương lai Nhìn lại chặng đường phát triển trọng tài Việt Nam năm qua thấy Bộ tư pháp, Tòa án nhân dân, quan thi hành án, trung tâm trọng tài, đội ngũ trọng tài viên, luật sư, học giả có nỗ lực đáng tuyên dương để đặt tảng vững cho trọng tài Việt Nam Dựa tảng đó, tác giả hoàn toàn tin tưởng trình khắc phục tồn trì thành tựu đạt sớm gặt hái kết tốt đẹp./ 28 Xem báo cáo tổng kết Hội thảo kỳ 2014 Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại: http://dddn.com.vn/diem-nhan/bao-cao-tong-the-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-giua-ky-20142014061304156752.htm 29 Gabrielle KAUFMANN-KOHLER, ‘Commercial Arbitration Before International Courts and Tribunals – Reviewing Abusive Conduct of Domestic Courts’ – 2011 American University Washington College of Law Annual Lecture on International Commercial Arbitration’, Arbitration International, Vol 29(2), 2013, trang 153-173 12 Mục lục tài liệu tham khảo Alan Redfern/Martin Hunter/Nigel Blackaby/Constantine Partasides, Pháp luật thực tiễn Trọng tài thương mại Quốc tế, Sweet & Maxwell (2004), Dịch Hiệu đính VIAC VCCI năm 2010 Albert Jan van den Berg, Công ước New York năm 1958, Kluwer Law International (1981), Dịch hiệu đính VIAC VCCI năm 2009 Albert Jan Van Den Berg, Trọng tài quốc tế tòa án quốc gia: Câu chuyện không hồi kết, Kluwer Law International (2001) Dịch Hiệu đính VIAC VCCI năm 2010 Allan H Goodman, Kỹ cho Trọng tài viên mới, NXB Solomon, Dịch hiệu đính VIAC VCCI năm 2010 Nhà Pháp luật Việt – Pháp, Tuyển tập số văn trọng tài hòa giải thương mại, NXB Từ điển Bách khoa (2010) Trung tâm thương mại quốc tế UNCTAD/WTO, Trọng tài phương thức giải tranh chấp lựa chọn (Geneva 2001) Dịch Hiệu đính VIAC năm 2008 Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, Các Quyết định Trọng tài Quốc tế chọn lọc, Nhà xuất Tư pháp (2010) TS Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải, Pháp luật Việt Nam trọng tài thương mại, Nxb CTQG 2011 TS Đỗ Văn Đại & TS Trần Hoàng Hải, Tuyển tập Bản án, Quyết định Tòa án Việt nam Trọng tài thương mại, NXB Lao Động (2010) 10 VIAC VCCI, Hỏi đáp luật Trọng tài thương mại (2010) 11 VIAC VCCI, Sổ tay Trọng tài viên (2010) [...]... đúng quy định của Công ước New York 1958 và khuyến khích, đảm bảo khả năng thi hành của phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam và xây dựng một môi trường pháp lý thân thiện với trọng tài cũng cần hết sức chú trọng IV Kết luận Trên đây là một số phân tích về thực trạng sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp tại Việt Nam và một số đề xuất để nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài thương mại trong tương... Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Các Quyết định Trọng tài Quốc tế chọn lọc, Nhà xuất bản Tư pháp (2010) 8 TS Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải, Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại, Nxb CTQG 2011 9 TS Đỗ Văn Đại & TS Trần Hoàng Hải, Tuyển tập các Bản án, Quyết định của Tòa án Việt nam về Trọng tài thương mại, NXB Lao Động (2010) 10 VIAC và VCCI, Hỏi đáp về luật Trọng tài thương mại (2010)... các Trọng tài viên Việt Nam tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp của Trọng tài viên quốc tế như Viện trọng tài Luân đôn (CIArb) của Anh, Viện trọng tài Singapore, Hội đồng Trọng tài thương mại quốc tế (ICCA), vv để Trọng tài viên có điều kiện tự tăng cường năng lực chuyên môn 7 Tăng cường năng lực tổ chức và hoạt động của các tổ chức trọng tài Ngoài việc khắc phục hạn chế cố hữu của các trung tâm trọng. .. bản cho Trọng tài viên mới, NXB Solomon, Dịch và hiệu đính bởi VIAC và VCCI năm 2010 5 Nhà Pháp luật Việt – Pháp, Tuyển tập một số văn bản về trọng tài và hòa giải thương mại, NXB Từ điển Bách khoa (2010) 6 Trung tâm thương mại quốc tế UNCTAD/WTO, Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp được lựa chọn (Geneva 2001) Dịch và Hiệu đính bởi VIAC năm 2008 7 Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC... trung tâm trọng tài Việt Nam về cơ sở vật chất và trình độ của đội ngũ trọng tài viên thì các trung tâm trọng tài nên đổi mới bộ máy tổ chức theo hướng tăng cường năng lực quản trị, thu hút sự tham gia của các chuyên gia trọng tài hàng đầu của Việt Nam và quốc tế vào việc thực hiện: (i) các chức năng tố tụng trọng tài theo luật định (chỉ định Trọng tài viên, thành lập hội đồng trọng tài, vv.) cũng như... phán quyết của một nước bị từ chối công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bởi lý do không hợp lý cũng có thể dẫn đến việc phán quyết của trọng tài Việt Nam bị từ chối công nhận và cho thi hành tại quốc gia đó trên cơ sở có đi có lại Vì vậy, song song với việc đảm bảo khả năng thi hành của phán quyết trọng tài trong nước theo quy định của Luật trọng tài thương mại, việc hoàn thiện hơn nữa pháp luật theo... chặng đường phát triển của trọng tài tại Việt Nam trong những năm qua có thể thấy Bộ tư pháp, Tòa án nhân dân, các cơ quan thi hành án, trung tâm trọng tài, đội ngũ trọng tài viên, luật sư, học giả đã có những nỗ lực đáng tuyên dương để đặt một nền tảng vững chắc cho trọng tài tại Việt Nam Dựa trên những nền tảng đó, tác giả hoàn toàn tin tưởng rằng quá trình khắc phục những tồn tại cũng như duy trì... các trung tâm trọng tài về thực tiễn thi hành LTTTM là hết sức cần thiết Một số nội dung trước mắt cần tập trung phối hợp, thống nhất có thể là (i) Tôn trọng tính độc lập của tổ chức trọng tài, (ii) tập huấn, phổ biến và nâng cao kiến thức cho thẩm phán về LTTTM và Nghị quyết 01/2014 và (iii) đưa ra những chính sách rõ ràng khuyến khích sự phát triển của Trọng tài, nhằm tạo một môi trường pháp lý thân... Ban, bộ phận chuyên trách của trung tâm 8 Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Bộ tư pháp với Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự Để thống nhất nhận thức chung về trọng tài cũng như là thực hiện giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và Tòa án Vì vậy, việc tổ chức các hội thảo liên ngành giữa Bộ tư pháp, Tòa án, Cơ quan thi... thị trường, vv của một tổ chức cung cấp dịch vụ tài phán tư Các trung tâm trọng tài Việt Nam cũng cần chủ động hơn nữa trong việc quảng bá hình ảnh của mình đối với các doanh nghiệp trong nước cũng như thị trường quốc tế thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tuần lễ trọng tài, công bố các số liệu về giải quyết tranh chấp tại trung tâm, minh bạch về chức năng và nhiệm vụ của các phòng Ban,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài, Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài, Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn