Học lập trình java bắt đầu từ đâu

8 1,106 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2016, 14:51

Khi mới tiếp cận với Java, mọi người thường gặp những khó khăn nhất định: Các kiến thức nền tảng, công cụ lập trình, nguồn tài liệu…Hay nhiều người thường đau đầu bởi có quá nhiều thứ để học hỏi ở Java nhưng lại không biết học lập trình Java bắt đầu từ đâu?. H ọc l ập trình Java b đầu t ừđâ u? Khi tiếp cận với Java nhiều người thường đau đầu có nhiều thứ để học hỏi Java lại học lập trình Java đâu? Rất nhiều người tìm đến Java yêu cầu dự án, chẳng hạn cần nghiên cứu uPortal, cần website viết JSP + Oracle muốn viết game cho di động Họ bắt đầu đến với Java Khi tiếp cận với Java, người thường gặp khó khăn định: Các kiến thức tảng, công cụ lập trình, nguồn tài liệu…Hay nhiều người thường đau đầu có nhiều thứ để học hỏi Java lại học lập trình Java đâu? Nhận biết điều đó, Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn học tốt với lập trình Java Yêu cầu để tiếp thu Java - Để lập trình Java tốt, bạn phải có trí óc tốt, khả sang tạo, tổ chức tư cao - Đam mê yêu thích lập trình điều bắt buộc đam mê động lực tìm tòi - Cần phải thành thạo kiến thức tảng tin học gõ văn bản, quản lí tệp, cài đặt phần mềm… Con đường Java Học lập trình Java đâu ? Đầu tiên bạn phải thành thạo cấu trúc ngữ pháp Java Bạn nên làm tập nhỏ để làm quen dần với cú pháp chương trình Java toán xếp, quản lý điểm, tìm kiếm số nguyên… Nếu bạn tự tin ngữ pháp Java mình, bước bạn tìm hiểu đặc điểm chương trình Java class, thừa kế, package gì, interface đóng vai trò nào, tìm hiểu chương trình hướng đối tượng hay hướng cấu trúc Sau hiểu vấn đề đó, tìm hiểu thư viện Java Đặc biệt, tìm hiểu Java, người ta thường không tìm hiểu kỹ thành phần Java mà học vào framework cụ thể với tư tưởng MVC Bạn cần thành thạo gói sau muốn trở thành lập trình viên Java chuyên nghiệp: Java.uti.concurrent, Java.util.longging, Java.util.prefs, java.util.regex,java.util.zip),java.lang(java.lang.refjava.lang.reflect,java.math),java.io (java.nio), java.net Để phục vụ trực tiếp vào công việc, bạn thành thạo vấn đề thư viện Java, bạn học tiếp framework swing, jsf, servlet+jsp, jdbc, struts, hibernate,… Khi học java bạn không cần cố gắng hiểu cặn kẽ tư tưởng mà người ta cài đặt, thực hành code chạy, lúc bạn hiểu rõ rành mạch Trên cộng đồng mạng, có nhiều viết hay từ người làm việc trực tiếp với Java, bạn nên tham gia thường xuyên vào cộng đồng để cập nhật vấn đề tham khảo viết họ từ bạn có thêm nhiều kinh nghiệm học Java Với chia sẻ bạn biết học lập trình Java đâu Còn bạn muốn tiết kiệm thời gian hướng dẫn cách nhất, đến trung tâm đào tạo uy tín – chất lượng để theo học Java Stanford lựa chọn hoàn hảo cho bạn ... thành lập trình viên Java chuyên nghiệp: Java. uti.concurrent, Java. util.longging, Java. util.prefs, java. util.regex ,java. util.zip) ,java. lang (java. lang.refjava.lang.reflect ,java. math) ,java. io (java. nio),... thành thạo kiến thức tảng tin học gõ văn bản, quản lí tệp, cài đặt phần mềm… Con đường Java Học lập trình Java đâu ? Đầu tiên bạn phải thành thạo cấu trúc ngữ pháp Java Bạn nên làm tập nhỏ để làm... Yêu cầu để tiếp thu Java - Để lập trình Java tốt, bạn phải có trí óc tốt, khả sang tạo, tổ chức tư cao - Đam mê yêu thích lập trình điều bắt buộc đam mê động lực tìm tòi - Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Học lập trình java bắt đầu từ đâu, Học lập trình java bắt đầu từ đâu, Học lập trình java bắt đầu từ đâu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay