Quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường Mầm non Thành phố Hòa Bình

162 750 2
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2016, 08:49

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUTrên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường Mầm non Thành phố Hòa Bình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ ngay từ tuổi ấu thơ.3. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU3.1. Khách thể nghiên cứuQuản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở trường Mầm non.3.2. Đối tượng nghiên cứuBiện pháp quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường Mầm non Thành phố Hòa Bình. ... pháp quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình trường Mầm non - Thành phố Hòa Bình GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình trường Mầm. .. sở lý luận quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình trường Mầm non 5.2 Khảo sát thực trạng quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình trường Mầm non – Thành. .. trạng quản lý giáo dục thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ trường Mầm non – Thành phố Hòa Bình - Chương 3: Các biện pháp quản lý giáo dục thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường Mầm non Thành phố Hòa Bình, Quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường Mầm non Thành phố Hòa Bình, Quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường Mầm non Thành phố Hòa Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn