SKKN ngữ văn 11 phát huy tính hiệu quả và sức hấp dẫn của giờ đọc hiểu văn bản từ phần việc củng cố dặn dò

31 171 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2016, 21:54

Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ S GIO DC V O TO TRNG THPT SNG KIN KINH NGHIM ti: PHT HUY TNH HIU QU V SC HP DN CA GI C HIU VN BN T PHN VIC CNG C - DN Dề Lnh vc: Ng Tờn tỏc gi: T: Nm hc Phần mở đầu Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Lí chọn đề tài 1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu: Văn học môn đặc thù Bởi trớc hết môn có tính nghệ thuật ngôn từ Các tác phẩm văn học sản phẩm tinh thần nhà văn, thể cách nhìn, cách nghĩ nh tình cảm yêu ghét nhà văn trớc việc, tợng, vấn đề xã hội ngời (giá trị t tởng- hay); thể tài sáng tạo nhà văn (giá trị nghệ thuật đẹp) Do đó, nói đến tác phẩm văn chơng nói đến sáng tạo tinh thần độc đáo nghệ sĩ, nói đến phơng thức phản ánh đặc thù văn học nghệ thuật Chính việc dạy học văn nhà trờng chịu chi phối phơng thức phản ánh hình tợng ngôn ngữ đợc thể qua sáng tạo nhà văn Tiếp cận chiếm lĩnh tác phẩm văn chơng nhà trờng chịu chi phối quy luật tiếp nhận văn chơng nói chung Hiệu việc dạy học văn nhà trờng phải tính đến tác động tâm hồn, tình cảm thẩm mĩ Phơng pháp dạy học văn nhà trờng phải cách khoa học vào quy luật tâm lí sáng tạo cảm thụ văn chơng Bên cạnh tính chất nghệ thuật ngôn từ văn học nhà trờng mang tính chất môn học, thành phần cấu tạo chơng trình văn hoá trờng phổ thông Môn văn với môn khác có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh hiểu biết, kỹ định Dạy văn nhằm mục đích tạo phát triển cân đối, toàn diện tâm hồn trí tuệ, thẩm mĩ hiểu biết để hình thành nhân cách cho học sinh Vì đặc thù nên việc tiếp nhận tác phẩm văn chơng vừa có tính chất tự do, độc lập mang tính cá nhân, lại vừa mang tính tập thể có h ớng dẫn trực tiếp giáo viên Văn học nhân học Học văn học cách làm ngời Cùng với môn khác, môn văn góp phần cung cấp tri thức toàn diện, trang bị kiến thức cho học sinh Nhng phải thấy vị trí môn văn, môn học chứa đựng nội dung phong phú đa dạng văn hoá sống sinh động Tinh thần, t tởng tâm hồn dân tộc giành đợc vị trí xứng đáng nhà trờng phổ thông Chính hình tợng nghệ thuật độc đáo kết tinh giới tâm hồn t tởng ngời nghệ sĩ, nơi chứa đựng học lẽ sống, nhân sinh, hớng tới ChânThiện- Mỹ có tác dụng sâu sắc lâu bền đến đời sống tâm hồn trí tuệ bạn đọc, khơi nguồn sáng tạo làm phong phú tâm hồn ngời Đề cập đến môn văn, lí luận dạy học đại ý đến vai trò ngời học sinh, vừa bạn đọc đồng sáng tạo vừa chủ thể hoạt động lĩnh hội tri thức văn học, lĩnh hội tác phẩm rung cảm lực riêng, sở thích t tởng thẩm mĩ riêng Chính điều góp phần thúc đẩy hứng thú tìm hiểu giá trị đích thực Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ văn chơng Khi ngời học sinh tích cực tham gia cách tự giác có ý thức vào trình dạy học kết việc giảng dạy văn học vững sâu sắc nhiêu Bên cạnh tiếp nhận mang tính chủ thể sáng tạo, đặt môi trờng s phạm, trình tiếp nhận chịu tác động khách thể, cụ thể tập thể học sinh, định hớng dẫn dắt ngời giáo viên đứng lớp Xuất phát từ đặc thù riêng môn văn học nhà trờng nh nêu trên, thấy vai trò ngời giáo viên quan trọng Coi học sinh chủ thể nhận thức, ngời giáo viên phải biết lựa chọn phơng pháp thích hợp để phát huy lực t phẩm chất trí tuệ học sinh Giáo viên cần chủ động sáng tạo việc bồi dỡng kiến thức vận dụng linh hoạt phơng pháp truyền đạt nhằm tạo hiệu cao cho trình dạy học 1.2 Cơ sở thực tế: Trên thực tế ta nhận thấy việc học nói chung việc giảng dạy môn văn nói riêng vấn đề nhận đợc quan tâm Đảng, Nhà nớc đông đảo nhà nghiên cứu, tầng lớp nhân dân Đội ngũ giáo viên nỗ lực tìm tòi đổi phơng pháp giảng dạy nhằm đem lại kết tốt cho hoạt động dạy học, hớng tới nhận thức tình cảm học sinh Nhng phải thẳng thắn thừa nhận hứng thú học văn học sinh giảm sút đáng kể Học sinh thờ với môn, trình học trình tìm tòi khám phá mà miễn cỡng bắt buộc Từ t tởng dẫn đến kết không cảm thụ sai tác phẩm mà lực rung cảm học sinh dẫn xói mòn Đây vấn đề khiến phải lu tâm Từ vấn đề mang tính lí luận đến thực trạng việc dạy học văn nay, thấy việc đổi phơng pháp giảng dạy môn nhu cầu thiết; vừa quyền lợi vừa trách nhiệm ngời Mỗi giáo viên cần chủ động bồi dỡng kiến thức, linh hoạt kết hợp sử dụng phơng pháp để đạt hiệu cao Nhng theo chúng tôi, công việc quan trọng trớc hết giáo viên cần tận dụng hiệu cách tối u bớc lên lớp Đổi phơng pháp cần đổi phát huy hiệu bớc lên lớp để tạo hứng thú cho học sinh sức hấp dẫn cho học Mục đích nghiên cứu: Nh tên đề tài, Phát huy tính hiệu sức hấp dẫn Đọc- hiểu văn Ngữ văn từ phần việc Củng cố - dặn dò, mong muốn nêu hoạt động thầy trò phần việc cuối tiến trình học; đồng thời trình bày tác động tích cực, kết hoạt động nh gợi ý nhỏ nhằm: Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ - Thấy đợc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng phần việc cuối dạy: Củng cố- dặn dò, phần việc chiếm lợng thời gian nhỏ tiết dạy 45 phút; thờng bị xem nhẹ, chí bỏ qua, bị cắt nh qúa dài cháy giáo án - Đề xuất vài phơng pháp để phần việc Củng cố dặn dò trở nên có hiệu có sức hấp dẫn hơn, giúp học sinh nắm hệ thống hoá lại đợc kiến thức tìm hiểu học Đối tợng, phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu hoạt động thầy trò phần việc cuối tiến trình lên lớp: phần việc Củng cố - dặn dò, cụ thể hớng đến hai nội dung chính: - Giáo viên khắc sâu, khái quát, hệ thống hoá học để học sinh hình dung lại nắm đợc dàn ý học, nhấn mạnh lại nội dung bản, trọng tâm - Tập trung hệ thống câu hỏi gợi mở vừa mang tính tổng kết vừa mang tính kiểm tra đánh giá lực nhận thức học sinh, đồng thời phát huy vai trò chủ động tích cực từ phía ngời tiếp nhận 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Để cho viết đợc tập trung hơn, chủ yếu tìm hiểu, nghiên cứu: - Các tiết Đọc- hiểu văn Ngữ văn Môn Ngữ văn có phân môn: Làm vănTiếng Việt - Đọc hiểu văn bản, điều kiện nghiên cứu nên chủ yếu tập trung vào tiết Đọc- hiểu văn - Các văn chơng trình Ngữ văn 11, đặc biệt văn giai đoạn văn học 1930- 1945./ Phần nội dung Chơng Khái quát chung phần việc củng cố- dặn dò tiến trình lên lớp Vị trí phần việc củng cố- dặn dò đọc- hiểu văn Ngữ văn Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Tác phẩm văn học sản phẩm tinh thần chứa đựng t tởng, tình cảm nhà văn sống ngời Những tác phẩm văn học đa vào chơng trình phổ thông tác phẩm có giá trị đợc sàng lọc qua thời gian, đợc chọn lọc kĩ theo tiêu chí phù hợp với trình độ nhận thức góp phần bồi dỡng tri thức, nhân cách cho học sinh Tìm hiểu tác phẩm để thấy đợc hay, đẹp, để rút học bổ ích thiết thực làm giàu thêm vốn sống hoàn thiện nhân cách học sinh điều kiện mang tính bắt buộc giáo viên học sinh Nhằm hớng tới kết cao cho trình dạy học văn, nhà nghiên cứu đa số quan điểm tiến bộ, tích cực; nhấn mạnh đến vai trò ngời học: Học sinh trung tâm, học sinh- bạn đọc đồng sáng tạo, học sinh- chủ thể nhận thức ; với xuất loạt phơng pháp nh phơng pháp so sánh, phơng pháp phân tích nêu vấn đề, phơng pháp gợi mở Trong nhà trờng, để có dạy hiệu phải hớng tới hoạt động thầy trò Thầy nắm kiến thức, chủ động điều khiển họat động, định hớng dẫn dắt học sinh khám phá Trò chủ động tìm tòi lĩnh hội kiến thức, phát huy tính chủ động tích cực Mỗi hoạt động thầy trò phải hớng tới đích chung khám phá giá trị tác phẩm ý nghĩa việc hoàn thiện nhân cách ngời Trong hoạt động dạy học, tiến trình giảng chia thành nhiều bớc Phần việc củng cố- dặn dò thao tác cuối sau tìm hiểu xong toàn giá trị tác phẩm, trớc kết thúc học Mỗi phần việc có phơng pháp riêng thích hợp Tuy phần việc cuối chiếm khối lợng thời gian ỏi nhng có vai trò quan trọng, phần tạo nên hoàn thiện lên lớp Cho nên biết vận dụng linh hoạt sáng tạo phơng pháp hẳn phần việc có tính hiệu sức hấp dẫn cho hoạt động dạy học thầy trò Khái niệm mục đích phần việc Củng cố - Theo từ điển tiếng Việt, củng cố là: + Làm cho trở nên bền vững hơn, chắn + Nhớ lại để nắm vững nhớ cho kỹ - Từ định nghĩa trên, khái quát: Củng cố học giúp học sinh nhớ lại để nắm vững nội dung học khắc sâu kiến thức Nh vậy, củng cố học kết luận cần thiết để học sinh có định hớng nhằm ghi nhớ kiến thức trọng tâm Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ - Bản thân khái niệm bao hàm mục đích công việc củng cố Theo ý riêng thân tôi, khái quát mục đích công việc củng cố là: + Thứ nhất, nhằm mục đích khắc sâu kiến thức Giáo viên chủ động nhiều hình thức khác cung cấp thêm thông tin, t liệu cần thiết liên quan đến tác phẩm để học sinh có thêm kiến thức để liên hệ, mở rộng, so sánh nhằm hiểu sâu sắc chất, đặc điểm học + Thứ hai, nhằm mục đích kiểm tra đánh giá lực nhận biết, hiểu bài, nắm vững nội dung học Giáo viên thông qua hệ thống câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu học sinh Và qua hệ thống câu hỏi đợc chắt lọc, chọn lựa định hớng giúp học sinh nhận biết đợc nội dung trung tâm học Câu hỏi kiểm tra cần phong phú, linh hoạt, nhiều cấp độ để học sinh vừa thể hiểu biết vừa cảm thấy hấp dẫn hứng thú Từ đó, tạo đợc hiệu sức hấp dẫn học ý nghĩa, tác dụng phần việc củng cố bài: - Đối với học sinh: + Hệ thống lại kiến thức (giúp học sinh khắc sâu kiến thức) + Giúp học sinh nắm vững hiểu nội dung + Mở rộng phát triển t cho học sinh +Tạo hứng thú học tập cho học sinh- Nuôi dỡng bầu không khí lớp học + Tạo điều kiện để học sinh phát biểu ý kiến + Giúp học sinh có định hớng tốt trình học tập - Đối với giáo viên: + Đây bớc lên lớp để hoàn thiện học + Giáo viên nắm đợc khả tiếp thu học sinh + Giáo viên điều chỉnh phơng pháp dạy học cho phù hợp nội dung + Là hình thức để giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập học sinh Các phơng pháp củng cố đạt hiệu quả: - Dùng lời để hệ thống lại kiến thức: Giáo viên chủ động khái quát, hệ thống hoá kiến thức để học sinh nắm vững, ghi nhớ lại nội dung học - Gạch ý cốt lõi lên bảng (nếu giáo viên có lu bảng) dùng máy chiếu trình chiếu lại ý lên bảng Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ - Dùng sơ đồ, lợc đồ, đồ, biểu đồ : Đây hình thức củng cố có hiệu tác động trực tiếp đến cảm nhận trực quan học sinh, giúp học sinh dễ dàng hình dung cấu trúc học liên kết ý cách khoa học - Cung cấp thêm thông tin, t liệu tham khảo, hình ảnh, ngâm thơ, đọc diễn cảm, đoạn video clip để học sinh có liên hệ, mở rộng, khắc sâu phần củng cố đợc sinh động, học sinh đợc hứng thú - Dùng hình thức trắc nghiệm khách quan để kiểm tra nhanh kiến thức học sinh: + Trắc nghiệm điền khuyết + Trắc nghiệm sai + Trắc nghiệm ghép nối câu (cột A với cột B) + Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (chọn phơng án a, b, c, d) + Trả lời câu hỏi ngắn - Dùng hệ thống câu hỏi mở với nhiều cấp độ khác để kiểm tra lực nhận thức sáng tạo học sinh: tái hiện, nhận biết, thông hiểu, vận dụng, sáng tạo * Để hình thức củng cố có hiệu cần lu ý: - Tuỳ theo điều kiện cụ thể tiết học mà lựa chọn cho phơng pháp củng cố thích hợp - Giáo viên kết hợp nhiều phơng pháp để củng cố - Để khắc sâu kiến thức trọng tâm, cần ý đến chuẩn kiến thức- kĩ Khi bám sát chuẩn kiến thức- kĩ năng, xác định đợc nội dung để củng cố đạt hiệu Cách thức để củng cố đạt hiệu quả: - Đối với giáo viên: + Nắm vững kiến thức phơng pháp giảng dạy + Chuẩn bị tốt giáo án phơng tiện dạy học, đặc biệt phơng tiện đại nh dùng máy chiếu, giáo án điện tử để hỗ trợ + Giáo viên cần phải nắm vững trình độ tâm lí học sinh: Đối với đối tợng học sinh cần áp dụng phơng pháp củng cố khác cho phù hợp để tạo hiệu tăng sức hấp dẫn Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ + Giáo viên phải xác định đợc trọng tâm học + Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể để chọn phơng pháp củng cố: Nội dung học, thời gian, trình độ học sinh - Đối với học sinh: + Học sinh cần có chuẩn bị nhà tốt + Trong học cần ý lắng nghe, tiếp thu giảng + Học sinh phải có tinh thần thái độ học tập tích cực Chơng Thực trạng vấn đề số giải pháp nhằm tăng hiệu sức hấp dẫn Đọc- hiểu văn Ngữ văn từ phần việc Củng cố- dặn dò Thực trạng vấn đề: Chúng ta thấy, phần việc Củng cố- dặn dò phần việc cuối quan trọng dạy Tuy chiếm thời lợng ỏi (thông thờng từ phút đến phút, nhiều tuỳ theo nội dung, tính chất, đặc điểm học), nhng phần việc giúp cho học sinh hệ thống hoá kiến thức, định hớng lại trọng tâm học, xác định nội dung cần ghi nhớ Đối với Đọc- hiểu văn Ngữ văn, theo chúng tôi, phần việc lại quan trọng Tác phẩm văn học nhà trờng thờng tác phẩm văn học đợc Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ cân nhắc, chọn lựa kĩ, có giá trị lớn nội dung t tởng giá trị nghệ thuật Vì vậy, để khám phá hết hay, đẹp văn điều dễ dàng, đặt nhiều thử thách với giáo viên: Làm một, hai tiết học để hớng dẫn học sinh chiếm lĩnh hết đợc giá trị tác phẩm Chính đờng khám phá có tính chất mở nh vậy, nhng thời gian có hạn, đòi hỏi ngời giáo viên cần xác định đợc trọng tâm dạy, thiết kế giáo án phù hợp với đối tợng Đặc biệt, cần biết tận dụng phần việc Củng cố- dặn dò cho hiệu qua đây, trớc rừng kiến thức trớc nhiều nội dung kiến thức đề cập phân tích, tìm hiểu văn bản, ngời giáo viên hớng dẫn học sinh chốt lại kiến thức trọng tâm nhất; để tránh học sinh rơi vào tình trạng hoang mang, với tâm lí phổ biến môn văn mênh mông quá, đờng mà Tuy nhiên, thực tế, qua việc dự thăm lớp nh tìm hiểu thực tế, thấy phần việc cha đợc ý coi trọng Dờng nh có tâm lí coi nhẹ, có thiên dặn dò nhiều củng cố Và nh có đa vào tiết dạy diễn cách chiếu lệ, qua loa, cha có đầu t cho hiệu phong phú Thực ra, điều nghĩ nguyên nhân khách quan Nh nói trên, văn văn học có nhiều nội dung cần tìm hiểu, mà thời lợng phân phối chơng trình cho có hạn, nên môn văn hay rơi vào tình trạng thiếu giờ, cháy giáo án Vì vậy, giáo viên đứng lớp chạy cho hết bở tai rồi, giành đợc thời gian cho hoạt động củng cố Vì vậy, mong muốn trình bày vài suy nghĩ, giải pháp thân việc sử dụng phần việc củng cố- dặn dò cho hiệu để tăng hấp dẫn hứng thú học sinh học môn văn Mong nhận đợc góp ý, bổ sung bạn bè đồng nghiệp, đồng thời cách nhắc nhở thân Một vài giải pháp Trong học văn kiến thức thực trở thành tài sản học sinh kiến thức đợc tiếp nhận thông qua vận động thân chủ thể học sinh Tác phẩm văn chơng thực phát huy đợc sức mạnh khơi dậy đợc từ bên ngời tiếp nhận cảm xúc rung động hoạt động nhận thức, sáng tạo Do yêu cầu phần việc chủ yếu ngời giáo viên hớng dẫn học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm ngời học, nên đề tài Phát huy tính hiệu Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ sức hấp dẫn Đọc- hiểu văn Ngữ văn từ phần việc Củng cố- dặn dò, chủ yếu đề cập đến hoạt động giáo viên Dựa vào mục đích đề tài nêu Phần mở đầu, theo nhiệm vụ ngời giáo viên phần việc Củng cố- dặn dò gồm hai nội dung bản: - Thứ nhất, nhằm khắc sâu kiến thức học, giáo viên chủ động cung cấp thêm thông tin, t liệu để mở rộng kiến thức, liên hệ, so sánh giúp học sinh hiểu đợc chất, sâu sắc học - Thứ hai, trọng đến hệ thống câu hỏi để học sinh thảo luận, trao đổi,trình bày hiểu biết kiến giải học Vì vậy, phần này, đề cập đến vài giải pháp dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ Để phần việc thực đạt hiệu sức hấp dẫn, nh mong muốn đề tài, thiết kế giáo án, ngời giáo viên cần lu ý: - Cần nắm vững chuẩn kiến thức- kĩ yêu cầu cần đạt học Đây kim nam giúp cho phần củng cố học không bị chệch hớng xác định đợc nội dung trọng tâm - Cần phối hợp nhiều phơng pháp, ý đến phơng tiện dạy học đại (dùng công nghệ thông tin, ảnh, máy chiếu, âm ) để phần Củng cố đợc hấp dẫn hơn, tạo nên hứng thú học sinh Cũng xin nhấn mạnh lại, điều kiện làm việc, nghiên cứu đề tài thực hành, áp dụng chủ yếu tác phẩm văn học thuộc giai đoạn 1930- 1945 chơng trình Ngữ văn 11 Dới xin đợc đề xuất vài phơng pháp nh sau: 2.1 Cung cấp thêm thông tin, t liệu để khắc sâu kiến thức Với nội dung này, giáo viên chủ động cung cấp thêm t liệu liên quan đến học để học sinh có đợc hiểu biết, cảm nhận sâu sắc hơn, nắm vững chất học Giáo viên ý đến vài hình thức sau: - Cung cấp thêm t liệu liên quan đến tác giả, tác phẩm lời bình tác phẩm: chẳng hạn nh: + Nhà văn nói tác phẩm: Huy Cận nói đời cảm xúc viết Tràng giang 10 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Mở đầu truyện ngắn Hai đứa trẻ âm gì? Tâm trạng nhân vật Liên trớc khắc ngày tàn? 10 Đây nhân vật điên đợc miêu tả tác phẩm? 11 Tiếng cời bà cụ Thi? 12 Đây từ miêu tả ánh sáng toa tàu? 13 Ba từ kết thúc tác phẩm? Sau trả lời câu hỏi, ô chữ lên đầy đủ là: Học sinh xếp lại trật tự chữ từ chìa khoá hàng dọc đợc đáp án cần tìm là: Nắng vờn, tên tập truyện Thạch Lam Truyện ngắn Hai đứa trẻ tác phẩm trích tập truyện ngắn 1.3 Câu hỏi cảm nhận lí giải: Sau học xong truyện ngắn, em cảm nhận lí giải nh nhan đề Hai đứa trẻ ? Nội dung cần đạt: Hai đứa trẻ An Liên nhân vật trung tâm, tạo nên điểm nhìn trần thuật tác phẩm: - Vì hai đứa trẻ nên có nhìn cảm nhận nguyên sơ, hồn nhiên, chân thật sống phố huyện -> tranh phố huyện lên cụ thể, chân thực, sinh động 17 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ - Nhân vật Liên An - hai mầm sống non tơ đợc đặt bối cảnh phố huyện nghèo mảnh đất cằn cỗi sinh khí -> trái ngợc chứa đựng mâu thuẫn nhân sinh làm day dứt lòng ngời, làm toát lên chủ đề t tởng tác phẩm 1.4 Câu hỏi cảm nhận sáng tạo: Hãy đặt lại cho truyện ngắn tên gọi khác Sau cho học sinh thử sức sáng tạo mình, nhận đợc tên truyện mà em đặt nh sau: Tình chị em, Khát khao ánh sáng, Hi vọng, Những mảnh đời bất hạnh, Chuyến tàu đêm, Bóng tối ánh sáng, ánh sáng hi vọng, Tàu muộn, ánh sáng xa xôi, Cái ao đời, Đợi tàu Mỗi nhan đề thể cảm nhận khác em Điều khiến em cảm thấy hứng thú hơn, thấy nh đợc tham gia sống tác phẩm Tôi cảm nhận thấy hào hứng thực học sinh khiến cho sau học kết thúc, em cảm thấy thoải mái tự tin đợc bộc lộ mình, trở nên mạnh dạn Văn Chữ ngời tử tù Nguyễn Tuân (SGK Ngữ văn 11, tập 1): 2.1 Dùng sơ đồ để tái lại cấu trúc học: KT CU BI HC CH NGI T T TèM HIU CHUNG: TC GI, TC PHM C - HIU VN BN c túm tt truyn Tỡnh truyn Nhõn vt Hun Cao Cng c 18 Nhõn vt Qun ngc Cnh cho ch Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Qua sơ đồ, học sinh nhớ lại nội dung học thấy đợc cấu trúc, bố cục Từ ghi nhớ kiến thức cách có hệ thống, logic có hiệu 2.2 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Vẻ đẹp độc đáo hình tợng Huấn Cao đợc miêu tả nh nào? Qua đó, nhà văn muốn bộc lộ quan niệm đẹp? Nội dung cần đạt: Trong truyện ngắn Chữ ngời tử tù, Nguyễn Tuân khắc hoạ thành công hình tợng Huấn Cao: ngời tài hoa, có tâm sáng khí phách hiên ngang, bất khuất Qua đó, nhà văn thể quan niệm đẹp: Đẹp cần Thiện, khẳng định đẹp bộc lộ thầm kín tâm yêu nớc 2.3 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Tài nghệ thuật Nguyễn Tuân truyện ngắn Chữ ngời tử tù ? Nội dung cần đạt: Tác phẩm thể tài nghệ thuật Nguyễn Tuân việc tạo dựng tình truyện độc đáo, nghệ thuật dựng cảnh, khắc họa tính cách nhân vật, tạo không khí cổ kính, trang trọng; việc sử dụng thủ pháp đối lập ngôn ngữ giàu tính tạo hình 2.4 Nghe thơ viết nhân vật Huấn Cao phát nhanh : Đây thơ thầy giáo Nguyễn Hiếu Đồng Nai Sau nghe xong thơ, phát nhanh xem có điểm đặc biệt điệu? Tợng đài Huấn Cao Kẻ tử tội- nghệ sĩ Đến chết chẳng sợ Thành anh hùng muôn năm Ngời hồn thăng hoa Chẳng tặng chữ đẹp Cháy sáng ngục tối Còn ban lời thiên lơng Cho đời bao ca Quản ngục nghệ sĩ Cụ Nguyễn chín suối Nh âm Đang âm thầm cời khà Giữa nhạc hỗn tạp Bởi đẹp sống Vì Tâm- Tài ông theo Dù nơi xa Trả lời: Bài thơ có 16 câu, chia làm khổ, mở đầu câu thơ mang toàn trắc, câu thơ mang toàn bằng, xen kẽ Nh vậy, câu 19 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ mang trắc đan xen với câu mang Với biện pháp tổ chức âm điệu tạo nên ấn tợng Huấn Cao gân guốc, kiên trung bất khuất nhng mềm mại, tài hoa Mặt khác, cách tổ chức biểu tình cảm sâu nặng thiết tha, niềm tin tởng ngời tử tù quản ngục Văn Hạnh phúc tang gia (trích tiểu thuyết Số đỏ) Vũ Trọng Phụng (SGK Ngữ văn 11, tập 1): 3.1 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Hãy nêu khái quát giá trị nội dung nghệ thuật tiêu biểu đoạn trích? Nội dung cần đạt: Qua đoạn trích, thấy đợc chất lố lăng, đồi bại xã hội thợng lu thành thị năm trớc Cách mạng tháng Tám năm 1945 nghệ thuật trào phúng đặc sắc Vũ Trọng Phụng (tình trào phúng, chân dung nhân vật biếm hoạ, ngôn ngữ- giọng điệu trào phúng ) 3.2 Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm: Hãy lựa chọn câu trả lời Câu 1: Dòng thể đầy đủ tác giả Vũ Trọng Phụng? A Cuộc đời ngắn ngủi, nghèo túng bệnh tật B Đợc mệnh danh ông vua phóng đất Bắc C Là nhà văn hàng đầu văn học Việt Nam đại D Tất ý Câu 2: Cách đặt tên chơng truyện Vũ Trọng Phụng có ý nghĩa việc tạo tiếng cời phê phán tác phẩm? A Chỉ nghịch lí bi hài quan hệ tình cảm đạo đức xã hội thợng lu B Phê phán tang gia vô đạo đức C Chế giễu thứ hạnh phúc quái gở đám cháu D Chế giễu số đỏ kì lạ kẻ nh Xuân Câu 3: Điểm chung sáng tác Vũ Trọng Phụng? A Lên án mạnh mẽ kẻ tham lam, ích kỉ, biết sống cho thân B Thể niềm thơng cảm sâu sắc thân phận bất hạnh C Bộc lộ tinh thần yêu nớc, yêu quê hơng lòng căm thù giặc sâu sắc 20 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ D Toát lên niềm căm phẫn mãnh liệt xã hội vừa đen tối vừa thối nát đ- ơng thời Câu 4: Nét nghệ thuật đặc sắc đoạn trích A Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế B Nghệ thuật trào phúng đặc sắc C Nhan đề gợi tò mò D Ngôn ngữ trần thuật mang tính khách quan Văn Chí Phèo Nam Cao (SGK Ngữ văn 11, tập 1): 4.1 Sơ đồ hoá truyện ngắn Chí Phèo: S TểM TT TC PHM CH PHẩO Chớ Phốo lng thin Bỏ Kin Nh tự Chớ Phốo git Bỏ Kin, t sỏt Chớ Phốo b lu manh hoỏ Ut c tut vng Chớ Phốo b c tuyt quyn lm ngi Tỡnh yờu Th N Xó hi (b cụTh N) Khỏt vng tr v lng thin Qua sơ đồ, học sinh nhìn lại, nắm vững nội dung tác phẩm sơ đồ thể rõ chặng đờng khác đời Chí Phèo, thích ứng với 21 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ cấu trúc giảng, từ học sinh ghi nhớ đợc cấu trúc học cách sâu sắc rõ nét 4.2 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Tại nói truyện ngắn Chí Phèo có giá trị thực nhân đạo mẻ? Nội dung cần đạt: Chí Phèo kiệt tác văn xuôi Việt Nam đại Tác phẩm có giá trị thực nhân đạo sâu sắc Qua truyện ngắn này, Nam Cao khái quát tợng xã hội nông thôn Việt Nam trớc Cách mạng: phận nông dân lao động lơng thiện bị đẩy vào đờng tha hoá, lu manh hoá Nhà văn kết án đanh thép xã hội tàn bạo tàn phá thể xác tâm hồn ngời nông dân lao động, đồng thời, khẳng định chất lơng thiện họ, họ bị vùi dập nhân hình, nhân tính 4.3 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Tài truyện ngắn bậc thầy Nam Cao qua truyện ngắn Chí Phèo? Nội dung cần đạt: Truyện ngắn Chí Phèo thể tài truyện ngắn bậc thầy: xây dựng thành công nhân vật điển hình bất hủ; nghệ thuật trần thuật linh hoạt tự nhiên mà quán, chặt chẽ; ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc, miêu tả tâm lí nhân vật tự nhiên, tinh tế 4.4 Cho học sinh xem đoạn video clip Làng Vũ Đại ngày trờng đoạn có Chí Phèo: Những hình ảnh vdeo clip 4.5 Tìm tên tác phẩm nhà văn Nam Cao thơ: Cả đời lão Hạc chuyên cần Chắt chiu nhặt nhạnh để phần cho 22 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ đời sống mòn Mà nh trăng sáng vuông tròn trớc sau Chí Phèo sống đớn đau Bị lu manh hoá cầu mà chi! Vợ cơm áo xá gì? Đời thừa cực đến bạc đầu Cuộc sống tơi đẹp thấy đâu? Một bữa no khiến ta đau đớn lòng! Mấy dò đợc lòng sông Phải có đôi mắt sáng nhìn đời Trả lời: Bài thơ có nhắc đến tác phẩm nhà văn Nam Cao (những chữ in nghiêng) Văn Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích kịch Vũ Nh Tô) Nguyễn Huy Tởng (SGK Ngữ văn 11, tập 1): 5.1 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Qua kịch, tác giả đặt vấn đề có ý nghĩa nh nào? Nội dung cần đạt: Qua bi kịch Vũ Nh Tô, tác giả đặt vấn đề sâu sắc, có ý nghĩa muôn thuở mối quan hệ nghệ thuật với sống, lí tởng nghệ thuật cao siêu, tuý muôn đời với lợi ích thiết thực trực tiếp nhân dân 5.2 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Đặc sắc nghệ thuật kịch Vũ Nh Tô đợc thể qua đoạn trích? Nội dung cần đạt: Đoạn trích thể đặc sắc nghệ thuật kích Nguyễn Huy Tởng: ngôn ngữ kịch điêu luyện, có tính tổng hợp cao; dùng ngôn ngữ, hành động nhân vật để khắc hoạ tính cách, miêu tả tâm trạng, dẫn dắt đẩy xung đột kịch đến cao trào 5.3 Câu hỏi cảm nhận phát biểu suy nghĩ: Trong lời đề tựa kịch Vũ Nh Tô, Nguyễn Huy Tởng viết: Than ôi! Nh Tô phải hay kẻ giết Nh Tô phải? Ta chẳng biết Cầm bút chẳng qua bệnh với Đan Thiềm Hãy phát biểu ý kiến lời đề tựa Nội dung cần đạt: Qua lời đề tựa trên, Nguyễn Huy Tởng chân thành bộc lộ nỗi băn khoăn mình: Lẽ phải thuộc Vũ Nh Tô hay kẻ giết Vũ Nh Tô? Và ông thú nhận ta chẳng biết, tức đa lời giải đáp thoả đáng Qua kịch, thấy chân lí không hoàn toàn thuộc phía nào: việc Cửu Trùng Đài 23 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ vừa nên mừng, vừa nên tiếc Đồng thời, nhà văn khẳng định Cầm bút chẳng qua bệnh với Đan Thiềm, tức cảm phục tài trời, nhạy cảm với bi kịch tài siêu việt Văn Vội vàng Xuân Diệu (SGK Ngữ văn 11, tập 2): 6.1 Câu hỏi kiểm tra: Mạch cảm xúc- luận lí đợc thể chặt chẽ nh thơ Vội vàng ? Nội dung cần đạt: Bài thơ mạch cảm xúc mãnh liệt dạt tuôn trào, nhng theo mạch luận lí, có bố cục chặt chẽ Bài thơ chia làm đoạn: Phần 1: bộc lộ tình yêu sống tha thiết Phần 2: nỗi băn khoăn trôi chảy thời gian đời ngời Phần 3: lời giục giã sống vội vàng, cuống quýt Trong đoạn trả lời câu hỏi để làm sáng tỏ nội dung chủ đề: Vì phải sống vội vàng? đời đẹp (Phần 1) sống ngắn ngủi (Phần 2) Sống vội vàng sống nh nào?: cần phải sống cao độ (Phần 3) Nh đoạn thơ vận động vừa tự nhiên cảm xúc vừa chặt chẽ luận lí 6.2 Câu hỏi kiểm tra: Theo em, cách tân nghệ thuật Xuân Diệu đợc thể thơ Vội vàng nh nào? Nội dung cần đạt: Hình ảnh thơ táo bạo, ngôn từ gần với lời nói thờng nhng đợc nâng lên mức độ nghệ thuật, biện pháp nghệ thuật độc đáo (so sánh: lấy vẻ đẹp ngời làm chuẩn mực), nhịp điệu, thể thơ 6.3 Cung cấp thêm t liệu tham khảo: Giáo viên đọc cho học sinh nghe thêm thơ Giục giã nhà thơ Xuân Diệu thơ có nội dung t tởng chủ đề với văn Vội vàng: Giục giã Mau với chứ, vội vàng lên với chứ! Em, em ơi, tình non già rồi, Con chim hồng, trái tim nhỏ tôi, Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi, Vàng son đơng lộng lẫy buổi chiều xanh, Quay mặt lại: lầu chiều vỡ Vì chút mây đi, theo vút gió, Biết mà chậm rãi em ơi? 24 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới: Nhng đôi ngày, tình thành xa Nắng mọc cha tin, hoa rụng không ngờ, Tình yêu đến, tình yêu đi, biết Trong gặp gỡ có mầm ly biệt; Những vờn xa đoạn tuyệt dấu hài; Gấp em, anh sợ ngày mai; Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến; Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành; Sáng nay, sơng xê xích chân trời, Giục hồng nhạn thiên di cõi bắc Ai nói trớc lòng anh không phản trắc, Mà lòng em lại trơ trơ? Hái mùa hoa thuở măng tơ, Đốt muôn nến ánh mặt trời chói lói Thà phút huy hoàng tối, Còn buồn le lói suốt trăm năm, Em vui đi, nở ánh trăng rằm Anh hút nhuỵ tình tự Mau với chứ, vội vàng lên với chứ! Em, em ơi! Tình non già Đây thơ chung ý nghĩa nội dung t tởng với Vội vàng, thể đợc quan niêm sống nh niềm khát khao sống hết mình, sống mãnh liệt nhà thơ Xuân Diệu Khi đó, học sinh khắc ghi cảm nhận đợc sâu sắc phong cách nghệ thuật nhà thơ nhà thơ (Hoài Thanh) 6.4 Câu hỏi liên hệ thực tế: Theo em, qua thơ Vội vàng, Xuân Diệu thể quan niệm sống nh nào? Từ đó, em suy nghĩ lối sống gấp phận niên nay? Nội dung cần đạt: Nêu ngắn gọn nhận xét quan niệm sống, triết lí sống mà Xuân Diệu gửi gắm qua thơ Vội vàng: Niềm khao khát sống mãnh liệt, sống hết mình, biết quý trọng giây phút đời mình, tháng năm tuổi trẻ -> quan niệm sống tích cực, mẻ, thấm đợm tinh thần nhân văn - Trào lu, lối sống gấp phận niên nay: thể số khuynh hớng sau: + Lối sống hởng thụ, buông thả, lãng phí thời gian- tiền của- công sức vào thú tiêu khiển không lành mạnh nhằm bao biện cho quan điểm: phải tận hởng sống, phải biết chơi hết mình: chơi game, quán bar, vũ trờng, sống thử +Sống vội, lao đầu vào công việc để khẳng định vị trí xã hội - Nêu quan điểm, nhận xét mình: Tất biểu nêu thể lối sống lệch lạc, có nhiều tiêu cực: hạ thấp giá trị thân, sa ngã, đánh tơng lai phát triển không cân bằng, lao đầu vào công việc mà quên giá trị sống khác (yêu thơng, chia sẻ, cảm giác tĩnh 25 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ thân, cảm xúc bình dị mà nên thơ sống ), chí dẫn đến trầm cảm, vô cảm Văn Tràng giang Huy Cận (SGK Ngữ văn 11, tập 2): 7.1 Đọc cho học sinh nghe t liệu tham khảo: Huy Cận nói thơ Tràng giang : Mt chiu thu 1939, tụi i trờn b sụng Cỏi (sụng Hng), bng xe p, cú on dt xe i b, thy bui chiu trờn v trờn sụng p quỏ: Nng chiu ó nht, mõy ựn phớa nỳi xa v man mỏc mt ni bun khú t, na nh gn gi, na nh xa vi qunh hiu Tụi dng quóng bn Chốm (bõy gi l chõn cu Thng Long) v vang lờn tõm tng my cõu lc bỏt: Trng Giang súng gn mờnh mụng Thuyn trụi xuụi mỏi, nc song song bun Rờu trụi lung li ni lung V õu bốo dt, mõy lng nỳi xa Tụi cũn nh lm tip bi th bng lc bỏt v t tờn bi l Chiu trờn sụng Nhng p xe v nh ( s 40 Hng Than) li vang u nhc iu ca th by ch, õm hng ng lut nh quyn r tai tụi, c hng tụi v tụi lin chuyn my cõu u sang th by õm, bt c hai cõu u: Súng gn trng giang bun ip ip Con thuyn xuụi mỏi nc song song Hai cõu u ny s ng vng nguyờn cho n bn tho cui cựng Ri tụi vit tip cõu th khụng khú, nhng n cõu th thỡ: Mt chic bốo n lc gia dũng Mt cỏnh bốo n lc gia dũng Ci mt cnh trụi lc my dũng Sau cựng n bn tho th 14 mi bt Ci mt cnh khụ lc my dũng va t nhiờn va hm ý sõu (ó cht khụ ri m cũn lc my dũng) Ch khụ hn hn ch n, vỡ cỏi ý cụ n s toỏt lờn t ton bi on cng phi tỡm, nhng cú sn cnh trc mt: Cỏc cn nh gia sụng giú hiu hiu v li cú tõm trớ cõu ca Chinh ph ngõm: Non K lng l trng treo Bn Phỡ giú thi ỡu hiu my g 26 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Cho nờn tụi vit c cõu L th cn nh giú ỡu hiu nh b on Th im g cho na cõu on th t thỡ tụi hc c ch ựn bi Thu hng ca Ph (bn dch ca Nguyn Cụng Tr): Mt t mõy ựn ca i xa V tụi vit Lp lp mõy cao ựn nỳi bc C kh th th t thỡ tụi bun hn Thụi Hiu nờn mi h cõu: Lũng quờ dn dn vi nc Khụng khúi hong hụn cng nh nh Nh cõu Yờn ba giang thng s nhõn su ct núi mỡnh bun hn, cn gỡ phi cú khúi, súng mi nh nh Bi th khụng phi t cnh m t tõm hn, trng thỏi tõm hn, hay núi ỳng hn l mn cnh núi lũng mỡnh, hn mỡnh Núi ỳng hn na l: Hn ó nhp vo cnh cho nn núi n cnh l núi n hn vy. Sau cung cấp thêm cho học sinh đoạn văn trên, học sinh hiểu thêm khắc sâu đợc nhiều điều: hoàn cảnh sáng tác thơ, tâm trạng thi nhân, ý thức nghề nghiệp nhà thơ lựa chọn câu từ, yếu tố cổ điển sâu đậm, kế thừa truyền thống Huy Cận (học tập, đợc gợi hứng từ thơ Đoàn Thị Điểm, Đỗ Phủ, Thôi Hiệu ) Điều khiến em có đồng cảm sâu sắc với thơ 7.2 Cho học sinh nghe đoạn băng đọc diễn cảm thơ 7.3 Câu hỏi kiểm tra: Trong thơ Tràng giang , yếu tố cổ điển đại đ ợc thể nh nào? 27 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Văn Đây thôn Vĩ Dạ Xuân Diệu (SGK Ngữ văn 11, tập 2): 8.1 Cho học sinh nghe thơ ngâm Đây thôn Vĩ Dạ hát Đây thôn Vĩ Dạ ca sĩ Bảo Yến hát Cùng với chiếu hình ảnh minh hoạ nội dung thơ: 8.2 Câu hỏi lựa chọn lí giải: Về thơ Đây thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử (SGK Ngữ văn 11, tập II, Nhà xuất Giáo dục), có nhận xét sau: - Bài thơ tranh đẹp miền quê đất nớc - Bài thơ thể nỗi đau xót, tuyệt vọng tâm hồn cô đơn - Bài thơ tiếng lòng ngời thiết tha yêu đời, yêu ngời ý kiến anh (chị) ? Nội dung cần đạt: Có thể thấy, ba nhận xét nêu thực ba nội dung ý nghĩa đợc kết hợp hài hoà thơ Nhng cần nhấn mạnh làm bật ý thứ ba: thể khát vọng, tình yêu đời ngời nhà thơ -> giá trị, vẻ đẹp nhân văn tác phẩm khiến tác phẩm có sức sống lâu bền nhận đợc đồng cảm, chia sẻ ngời đọc 3.3 Câu hỏi cảm nhận trình bày suy nghĩ, cảm xúc: Hoàn cảnh sáng tác nội dung thơ gợi cho em cảm nghĩ gì? 28 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Nội dung cần đạt: Học sinh nêu cảm nhận riêng mình, sau giáo viên nhận xét nêu định hớng: Nội dung thơ thể nỗi buồn, niềm khát khao ngời vô yêu đời, yêu sống, yêu thiên nhiên, yêu ngời Một nội dung thơ đẹp đẽ nh lại đợc sáng tác hoàn cảnh tối tăm, tuyệt vọng (bệnh tật giày vò, ám ảnh chết) Điều khiến ngời ta thêm thơng xót cảm thông với số phận tác giả, thêm cảm phục ngời đầy tài nghị lực vợt lên hoàn cảnh nghiệt ngã để sáng tác thơ, ca tình đời, tình ngời Phần 2: kết thực Do đợc thực vài lớp, có điều kiện so sánh, dễ nhận thấy hiệu tích cực áp dụng đổi khiến cho phần việc Củng cố- dặn dò trở nên có hiệu sức hấp dẫn Với câu hỏi dễ mang tính tái hiện, em học sinh hăng hái trả lời Đặc biệt với em có học lực trung bình nhận thấy có vai trò định việc xây dựng nên có thái độ học tập tích cực 29 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Đối với câu hỏi đòi hỏi t duy, lại không bị ràng buộc đánh giá cho điểm, với câu hỏi phát huy cao độ cá nhân học sinh, em có tinh thần nghiên cứu nghiêm túc thật Các em mạnh dạn bộc lộ ý kiến riêng tham gia tranh luận, phản bác tích cực khiến cho bầu không khí lớp học trở nên sôi Đối với hình thức vừa học vừa chơi nh đố vui, ô chữ em tỏ hào hứng thực sự, cảm thấy rõ nhiệt tình chủ động, vui vẻ, tích cực tham gia hâù hết học sinh Đối với hình thức khác giáo viên cung cấp thêm t liệu xung quanh tác phẩm em say sa, từ có nhìn sâu sắc nội dung học Qua phần củng cố học, em nắm chắc, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức học, có nhìn bao quát, hệ thống, t mạch lạc Vì vậy, kiểm tra cũ, nhận thấy em trả lời tốt hơn, đạt điểm số cao em hiểu sâu sắc học Từ hình thức củng cố khác nh vậy, thiết nghĩ không khiến Đọc- hiểu văn trở nên có hiệu hấp dẫn hơn, mà khiến cho tiết học Ngữ văn qua đi, đọng lại cảm xúc em thoải mái, th giãn tiết học nặng nề Cũng từ đó, em phụ thuộc vào sách hơn, biết tự biến kiến thức tiếp thu đợc thành kiến thức mình, có nhận định, cảm xúc lí giải riêng Các ý kiến lí giải cha xác nhng thể tinh thần hợp tác, tính tích cực chủ động học tập Đó điều đáng khích lệ Qua tiết học nh vậy, giáo viên nắm đợc kết học tập, hiểu đợc tâm sinh lý tình cảm, nhu cầu học sinh để tự điều chỉnh phơng pháp giảng dạy Kết luận kiến nghị Kết luận Đề tài sáng kiến kinh nghiệm đợc viết với mục đích đa vài ý kiến nhắm tăng sức hấp dẫn tính hiệu Đọc- hiểu văn bẩn, xét từ góc độ phần việc củng cố- dặn dò Trong tiến trình lên lớp, phần việc Củng cố- dặn dò phần việc cuối cùng, số lợng thời gian có hạn nhng lại có ý nghĩa lớn Trong phần việc này, chốt nhất, nhất, quan trọng cần đợc khắc ghi lại để học sinh nắm kiến thức trọng tâm học 30 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu bn t phn vic Cng c- dn dũ Từ mục tiêu từ công việc cụ thể ngời giáo viên đứng lớp, tập trung vào công việc ngời giáo viên, cụ thể giáo viên phải có đầu t, chuẩn bị lớn soạn Nhất phần việc Củng cố- dặn dò, cần phải có linh hoạt, chủ động, sáng tạo để thiết kế phần việc cho phong phú, hấp dẫn, phát huy đợc trí tuệ tình cảm học sinh Thực tế giảng dạy, tìm hiểu nghiên cứu giúp nhận vai trò tích cực phần việc Củng cố- dặn dò giảng dạy Ngữ văn, đặc biệt Đọc hiểu văn Ngữ văn Mặc dù thiếu kinh nghiệm giảng dạy, cha có độ dày hiểu biết tích luỹ, thân mạnh dạn đa vài suy nghĩ, giải pháp bớc đầu để khẳng định sức hấp dẫn tầm quan trọng phần việc Củng cố- dặn dò tiến trình dạy học Rất mong nhận đợc góp ý, nhận xét, bổ sung để đề tài hoàn thiện kiến nghị - Về phía học sinh: cần chủ động tích cực lĩnh hội kiến thức dựa hớng dẫn gợi mở giáo viên Tự rèn luyện lực t nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức, hoàn thành nhân cách ngời học sinh - Về phía giáo viên: xác định tầm quan trọng ý nghĩa phần việc tiến trình lên lớp, vai trò phần việc Củng cố- dặn dò Để có giảng đạt yêu cầu, giáo viên cần nỗ lực trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi, kết hợp linh hoạt phơng pháp phơng tiện dạy học, đặc biệt phơng tiện dạy học đại, tác động đến cảm xúc, hứng thú em để học đạt kết tốt - Về phía nhà trờng: cần biết hớng dẫn, giúp đỡ giáo viên vận dụng phơng pháp dạy học tích cực Mặt khác, cần tạo điều kiện sở vật chất, thiết bị dạy học cho giáo viên học sinh để trình dạy học đạt đợc hiệu cao , ngy thỏng nm XC NHN CA TH TRNG N V Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc 31 [...]... luận và kiến nghị 1 Kết luận Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của chúng tôi đợc viết với mục đích đa ra một vài ý kiến nhắm tăng sức hấp dẫn và tính hiệu quả của một giờ Đọc- hiểu văn bẩn, xét từ góc độ của phần việc củng cố- dặn dò Trong tiến trình lên lớp, phần việc Củng cố- dặn dò là phần việc cuối cùng, số lợng thời gian có hạn nhng lại có ý nghĩa lớn Trong phần việc này, những gì chốt nhất, cơ bản. .. này sao cho phong phú, hấp dẫn, phát huy đợc trí tuệ và tình cảm của học sinh Thực tế giảng dạy, tìm hiểu và nghiên cứu đã giúp tôi nhận ra vai trò tích cực của phần việc Củng cố- dặn dò trong giảng dạy Ngữ văn, đặc biệt là trong giờ Đọc hiểu văn bản Ngữ văn Mặc dù còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy, cha có độ dày trong hiểu biết và tích luỹ, bản thân tôi vẫn mạnh dạn đa ra một vài suy nghĩ, giải pháp... các giờ Đọc- hiểu văn bản Ngữ văn khối lớp 11 Phần 1: Thực hành, ứng dụng Trong phần này, chúng tôi xin đề xuất một vài hình thức có thể sử dụng trong phần việc Củng cố dặn dò, theo từng đơn vị bài học cụ thể Nh đã nói trong phần đầu, do điều kiện thời gian có hạn nên chúng tôi dừng lại nghiên cứu và thực hành những văn bản trong chơng trình Ngữ văn 11, và chủ yếu là các tác phẩm thuộc giai đoạn văn. .. một con ngời đầy tài năng và nghị lực đã vợt lên hoàn cảnh nghiệt ngã để sáng tác một bài thơ, một bài ca về tình đời, tình ngời Phần 2: kết quả thực hiện Do đợc thực hiện ở một vài lớp, có điều kiện so sánh, chúng tôi dễ nhận thấy hiệu quả tích cực khi áp dụng đổi mới khiến cho phần việc Củng cố- dặn dò trở nên có hiệu quả hơn và sức hấp dẫn hơn Với những câu hỏi dễ mang tính tái hiện, các em học... trọng tâm của bài học 30 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu vn bn t phn vic Cng c- dn dũ Từ mục tiêu trên và từ công việc cụ thể của ngời giáo viên đứng lớp, chúng tôi tập trung vào công việc của ngời giáo viên, cụ thể giáo viên phải có sự đầu t, chuẩn bị lớn khi soạn bài Nhất là trong phần việc Củng cố- dặn dò, cần phải có sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo để có thể thiết kế phần việc này... đạt điểm số cao hơn bởi các em đã hiểu sâu sắc bài học Từ những hình thức củng cố bài khác nhau nh vậy, tôi thiết nghĩ không chỉ khiến giờ Đọc- hiểu văn bản trở nên có hiệu quả và hấp dẫn hơn, mà khiến cho khi tiết học Ngữ văn qua đi, cái đọng lại trong cảm xúc các em đấy là sự thoải mái, th giãn chứ không phải là một tiết học nặng nề Cũng từ đó, các em ít phụ thuộc vào sách vở hơn, biết tự biến kiến... tìm đợc từ chìa khoá, tất nhiên nội dung câu hỏi và từ chìa khoá đều liên quan đến Thạch Lam và văn bản Hai đứa trẻ Nội dung các câu hỏi theo thứ tự nh sau: 1 Quê của nhà văn Thạch Lam? 2 Tên khai sinh của Thạch Lam? 3 Thạch Lam là nhà văn tiêu biểu của nhóm văn nào? 4 Truyện ngắn của Thạch Lam thờng đợc ví với ? 5 Phong cách viết văn của Thạch Lam? 6 Tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Thạch... lực chọn những hình thức củng cố bài phù hợp, nhằm đạt hiệu quả cao nhất 15 Phỏt huy tớnh hiu qu v sc hp dn ca gi c- hiu vn bn t phn vic Cng c- dn dũ - Bám sát chuẩn kiến thức- kĩ năng và mục tiêu cần đạt của mỗi bài để đa ra nội dung củng cố phù hợp Sau đây, tôi xin đợc đi vào những văn bản cụ thể: 1 Văn bản Hai đứa trẻ của Thạch Lam (SGK Ngữ văn 11, tập 1): 1.1 Câu hỏi tái hiện kiến thức: Qua truyện... trọng và ý nghĩa của các phần việc trong tiến trình lên lớp, nhất là vai trò của phần việc Củng cố- dặn dò Để có bài giảng đạt yêu cầu, giáo viên cần nỗ lực trau dồi kiến thức, không ngừng học hỏi, kết hợp linh hoạt các phơng pháp và phơng tiện dạy học, đặc biệt là phơng tiện dạy học hiện đại, tác động đến cảm xúc, hứng thú của các em để giờ học đạt kết quả tốt hơn - Về phía nhà trờng: cần biết hớng dẫn, ... giữa ngời tử tù và quản ngục 3 Văn bản Hạnh phúc của một tang gia (trích tiểu thuyết Số đỏ) của Vũ Trọng Phụng (SGK Ngữ văn 11, tập 1): 3.1 Câu hỏi kiểm tra kiến thức: Hãy nêu khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích? Nội dung cần đạt: Qua đoạn trích, thấy đợc bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội thợng lu thành thị những năm trớc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và nghệ thuật trào ... vấn đề số giải pháp nhằm tăng hiệu sức hấp dẫn Đọc- hiểu văn Ngữ văn từ phần việc Củng cố- dặn dò Thực trạng vấn đề: Chúng ta thấy, phần việc Củng cố- dặn dò phần việc cuối quan trọng dạy Tuy... trình Ngữ văn 11, đặc biệt văn giai đoạn văn học 1930- 1945./ Phần nội dung Chơng Khái quát chung phần việc củng cố- dặn dò tiến trình lên lớp Vị trí phần việc củng cố- dặn dò đọc- hiểu văn Ngữ văn. .. sinh sức hấp dẫn cho học Mục đích nghiên cứu: Nh tên đề tài, Phát huy tính hiệu sức hấp dẫn Đọc- hiểu văn Ngữ văn từ phần việc Củng cố - dặn dò, mong muốn nêu hoạt động thầy trò phần việc cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ngữ văn 11 phát huy tính hiệu quả và sức hấp dẫn của giờ đọc hiểu văn bản từ phần việc củng cố dặn dò, SKKN ngữ văn 11 phát huy tính hiệu quả và sức hấp dẫn của giờ đọc hiểu văn bản từ phần việc củng cố dặn dò, SKKN ngữ văn 11 phát huy tính hiệu quả và sức hấp dẫn của giờ đọc hiểu văn bản từ phần việc củng cố dặn dò

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn