TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

110 326 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2016, 20:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT DƯƠNG MINH TIẾN TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT DƯƠNG MINH TIẾN TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Hình Tố tụng Hình Mã số : 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Phúc HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi hoàn thành tất môn học theo chương trình thực tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết lời cam đoan đề nghị Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét để bảo vệ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Dương Minh Tiến MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trường BLHS Bộ luật hình CTTP Cấu thành tội phạm KCN Khu công nghiệp PLHS Pháp luật hình TN&MT Tài nguyên Môi trường TNHS Trách nhiệm hình VPPL Vi phạm pháp luật WHO Tổ chức Y tế Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình xử phạt hành lĩnh vực 66 quản lý chất thải nguy hại 66 Bảng 2.2 Số liệu xét xử tội phạm môi trường giai đoạn 2010 – 2014 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế - xã hội - môi trường coi ba trụ cột phát triển bền vững Vì vậy, bảo vệ môi trường (BVMT) vấn đề có ý nghĩa vô quan trọng, có tính chất sống không Việt Nam mà nước giới Nhiều quốc gia giới đặc biệt số nước phát triển, điển Trung Quốc phải trả giá đắt hy sinh lợi ích lâu dài môi trường để đổi lấy lợi ích trước mắt kinh tế Rút kinh nghiệm từ số nước, chủ trương, sách, nghị Đảng Nhà nước thể rõ tinh thần: "Phát triển nhanh, hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường" (Nghị số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004) Bộ Chính trị bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước) Tiếp đến Đại hội Đảng XI, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 nêu rõ: "Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững…phát triển kinh tế - xã hội phải coi trọng bảo vệ cải thiện môi trường" Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Kiên định với mục tiêu đó, cần ý thức rõ phải có kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hòa phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ môi trường, phải quan tâm hoàn thiện thể chế, sách pháp luật bảo vệ môi trường Trong trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo hội lớn để đất nước phát triển nhanh, toàn diện vững hơn, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế nhanh kéo theo nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải xử lý tốt để phát triển bền vững, có vấn đề quan trọng bảo vệ môi trường Sự phát triển kinh tế - xã hội kèm với việc gia tăng khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hệ số lượng tính chất độc hại loại chất thải nói chung chất thải nguy hại nói riêng phát sinh ngày nhiều gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người đời sống xã hội Điển hình số vụ việc vi phạm bảo vệ môi trường có vi phạm quản lý chất thải nguy hại số doanh nghiệp lớn bị phát thời gian gần như: Công ty TNHH Vedan Việt Nam; Công ty cổ phần Công nghiệp Tungkuang, Công ty TNHH Miwon Việt Nam, Công ty cổ phần Thuộc da Hào Dương, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành Công ty TNHH Tân Phát Tài (Đồng Nai); Công ty TNHH Long Tech Precision (Bắc Ninh), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), đặc biệt gần vụ vi phạm Công ty Nicotex Thanh Thái tỉnh Thanh Hóa…đã gây hậu nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe nhân dân gây xúc rộng rãi dư luận cần xem xét xử lý nghiêm theo pháp luật Các nước giới Việt Nam có nhiều biện pháp để ngăn chặn xử lý vụ việc vi phạm bảo vệ môi trường biện pháp xử phạt vi phạm hành có lẽ biện pháp hữu hiệu có tính răn đe biện pháp dùng pháp luật hình (PLHS) Với đặc điểm PLHS, biện pháp PLHS có vai trò quan trọng đấu tranh phòng ngừa chống loại hành vi xâm hại môi trường Kể từ Bộ luật hình (BLHS) năm 1985 có hiệu lực, số điều luật tội phạm môi trường quy định rải rác số chương Chương VII: Các tội phạm kinh tế hay Chương VIII: Các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng trật tự quản lý hành việc thụ lý xét xử vụ án môi trường Như vi phạm pháp luật (VPPL) bảo vệ môi trường có tội phạm môi trường loại tội phạm mẻ so với loại tội phạm khác PLHS Việt Nam Đến năm 1999, BLHS tổng hợp lại thành chương riêng khái quát cách toàn diện Cùng với phát triển kinh tế, thu hút đầu tư ạt năm cuối kỷ XX, lần nữa, xây dựng BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, tội phạm môi trường đưa xem xét lại để sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Trong Chương XVII BLHS bổ sung Điều 182a “Tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại” Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, hành vi xâm hại môi trường loại hành vi xảy phổ biến nước ta thiệt hại hành vi gây có chiều hướng ngày trở nên nghiêm trọng Đặc biệt với tính chất nguy hiểm chất thải nguy hại hành vi vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại vô nguy hại đến sức khỏe môi trường cần ngăn chặn xử lý nghiêm minh có vi phạm xảy Tuy nhiên, thực tiễn xảy nhiều vụ việc vi phạm quản lý chất thải nguy hại gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, hoa màu, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất…đã bị phát qua vụ việc điển hình nêu thực tiễn xét xử cho thấy có vụ việc đem xử lý hình Vậy vai trò ý nghĩa biện pháp PLHS đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm môi trường nói chung tội vi phạm quản lý chất thải nguy hại nói riêng phải chưa nhận thức cách sâu sắc chưa đánh giá cách đắn? Hay việc quy định cụ thể Điều 182a chưa phù hợp, khó áp dụng trình điều tra, truy tố, xét xử thực tiễn? Cần đầu tư nghiên cứu cách khoa học thực tiễn để sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể Điều luật văn hướng dẫn có liên quan nhằm áp dụng Điều luật thực tiễn để trừng trị răn đe hành vi vi phạm quản lý chất thải nguy hại Có thể khẳng định trước yêu cầu cấp thiết thực tiễn cần có nghiên cứu sâu quy định hành tội phạm Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu tội phạm môi trường nói chung, trách nhiệm hình tội phạm môi trường… chưa có nghiên cứu riêng cho tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại Vì vậy, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại Luật Hình Việt Nam” để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm cuối kỷ XX, đất nước ta chuyển từ bao cấp sang chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên vấn đề ưu tiên phát triển kinh tế ưu tiên hàng đầu Vì lẽ mà tội phạm môi trường TNHS tội phạm môi trường vấn đề khoa học luật hình nghiên cứu thực tiễn năm trước phát sinh Qua năm thu hút đầu tư nước ạt dẫn đến vấn đề môi trường phát sinh đặc biệt khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, địa điểm tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp Đến thời điểm Đảng Nhà nước thấy rõ vấn đề cần phát triển bền vững bảo vệ môi trường VPPL môi trường nói chung tội phạm môi trường nói riêng bắt đầu nhà nghiên cứu, nhà khoa học tập trung quan tâm nghiên cứu Hàng loạt công trình, đề tài khoa học, nội dung bảo vệ môi trường pháp luật bảo vệ môi trường nghiên cứu công bố, điển hình số là: chế, tổ chức, đội ngũ cán bộ, nguồn lực tài điều kiện vật chất khác nhằm bảo đảm thực pháp luật Cần khắc phục tình trạng chờ đợi, thái độ né tránh, địa phương cục bộ, thiếu phối hợp, khâu biết khâu đó, thiếu đồng bộ, nhịp nhàng, lại thiếu nghiêm minh, tuỳ tiện xây dựng, thực pháp luật; phải có biện pháp vận động, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cán nhân dân, tổ chức tốt công tác thi hành, áp dụng pháp luật Đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm cho pháp luật thực cách kịp thời, đầy đủ Chủ động đấu tranh phóng chồng tội phạm môi trường, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm Để làm tốt công tác tổ chức thực pháp luật, bảo đảm đưa quy định pháp luật vào sống, kiến nghị số biện pháp bảo đảm thực sau: 3.2.1 Kiện toàn tổ chức, tăng cường lực áp dụng pháp luật quan quản lý môi trường quan tư pháp Trong thời gian qua quan quản lý nhà nước môi trường dược kiện toàn bước Tuy nhiên, hệ thống quan quản lý nhà nước môi trường nhiều vấn đề cần giải như: tổ chức quản lý nhà nước môi trường địa phương mỏng, thiếu đầu tư nguồn nhân lực vật lực cần thiết cho tổ chức cần thiết cấp sở (xã, phường, thị trấn) Đội ngũ cán nhiều hạn chế chuyên môn… Do vậy, Kỳ họp thứ Quốc hội khoá XI thông qua việc xếp lại hệ thống quan nhà nước bảo vệ môi trường với việc thiết lập Bộ Tài nguyên môi trường Các quan quản lý Nhà nước môi trường bố trí, xếp lại từ trung ương đến địa phương Đồng thời, thời gian tới cải cách tổ chức quan tiến hành tố tụng với trọng tâm xếp lại án theo nguyên tắc hai cấp xét xử, mở rộng thẩm quyền xét xử án nhân dân cấp huyện 90 tội phạm môi trường; bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật môi trường tội phạm môi trường cho cán quản lý hành nhà nước, đặc biệt đội ngũ cán pháp chế bộ, ngành Bên cạnh đó, Nhà nước cần có sách cụ thể đội ngũ cán tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm môi trường Cụ thể sau: Một là, thường xuyên đào tạo, nâng cao kiến thức môi trường cho cán công tác liên quan đến lĩnh vực Hai là, thành lập bồi dưỡng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên bảo vệ môi trường xã, thôn huyện, tỉnh, thành phố Ba là, nâng cao kiến thức môi trường cho cán điều tra, truy tố, xét xử tội phạm môi trường Bốn là, tiếp tục kiện toàn nâng cao lực tổ chức máy tra môi trường ; thành lập phận tra môi trường tương ứng quận, huyện, phường, xã, khu công nghiệp tập trung, tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ, tăng cường lực kỹ thuật kinh phí phục vụ cho hoạt động tra môi trường Năm là, cung cấp đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị công cụ hỗ trợ cho cán trực tiếp bảo vệ môi trường Sáu là, có chế độ ưu đãi, khuyến khích cán làm việc điều kiện độc hại, nguy hiểm, khó khăn, vùng sâu, vùng xa… 3.2.2 Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật nói chung pháp luật tội phạm môi trường nói riêng Hiện nay, nhiều địa phương sở thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Việc phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật bảo vệ môi trường phòng chống tội phạm lĩnh vực môi trường nói riêng thu kết tích cực Tuy nhiên, phải thẳng thắn 91 nhận thấy rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nặng tính phong trào, bề nổi, hiệu chưa cao, hình thức nội dung tuyên truyền, phổ biến chưa thật sát hợp với nhu cầu, điều kiện đối tượng tuyên truyền, phổ biến, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đồng bào dân tộc thiểu số Thiếu hệ thống dịch vụ pháp lý đủ mạnh để giúp công dân, doanh nghiệp nắm vững pháp luật, xử theo pháp luật hoạt động trường hợp cần thiết phải bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Mặt khác, thông tin pháp luật chưa kịp thời, chưa cập nhật chưa thống Trong thời gian tới, cần có phương hướng, giải pháp cụ thể phát triển hệ thống thông tin pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật môi trường nói chung, pháp luật đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường nói riêng tăng cường khả tiếp cận, sử dụng nhân dân hệ thống pháp luật Xây dựng triển khai Chương trình Quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật Đa dạng hoá nguồn thông tin pháp luật, kiện toàn mạng lưới thông tin pháp luật, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ thông tin phù hợp với pháp luật Hình thành Trung tâm thông tin pháp luật Quốc gia, có chuyên mục lĩnh vực môi trường tội phạm môi trường Tăng cường trao đổi thông tin pháp luật với tổ chức quốc tế quốc gia, đặc biệt với quốc gia thành viên ASEAN Tăng cường lực cho Nhà xuất Tư pháp để đẩy mạnh in ấn, phát hành đầy đủ, xác, kịp thời với giá phù hợp văn pháp luật, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực pháp luật Xuất ấn phẩm tiếng số dân tộc thiểu số lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, đất đai, bảo vệ đa dạng sinh học… Các biện pháp cụ thể: 92 (1) Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng quyền địa phương công tác phổ biến, giáo dục pháp luật môi trường Sự lãnh đạo cấp uỷ Đảng quyền địa phương công tác phổ biến, giáo dục pháp luật môi trường tập trung vấn đề: Một là, đưa mục tiêu, định hướng nội dung định đối tượng cần giáo dục pháp luật môi trường thời kỳ cho phù hợp Hai là, xác định vị trí, trách nhiệm quan Đảng, quan nhà nước đoàn thể hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật môi trường Ba là, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, đạo triển khai thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật môi trường theo định hướng xác định (2) Xác định cụ thể định hướng phổ biến giáo dục pháp luật môi trường đơn vị, địa phương Trong tập trung vào: Một là, xác định phân loại rõ đối tượng cần phổ biến giáo dục pháp luật môi trường như: cán bộ, viên chức nhà nước, cán quản lý công nhân doanh nghiệp, nông dân, niên, sinh viên, học sinh, tầng lớp nhân dân Hai là, lựa chọn nội dung hình thức biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật môi trường phù hợp với loại đối tượng Ba là, kết hợp chặt chẽ đồng phổ biến, giáo dục pháp luật môi trường với thi hành pháp luật môi trường Bốn là, xây dựng củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật môi trường Năm là, đảm bảo kinh phí sở vật chất cần thiết co hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật môi trường có hiệu (3) Xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật môi trường dài hạn hàng năm 93 Trên sở định hướng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật môi trường đơn vị, địa phương xác định, quan chức dự thảo kế hoạch dài hạn ngắn hạn để phổ biến giáo dục pháp luật môi trường Trong kế hoạch phải xác định cụ thể đối tượng, nội dung, biện pháp, quan, tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện, tiến độ, thời gian thực (4) Sử dụng tổng hợp phương tiện, biện pháp truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật môi trường Thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo chí, đài phát thanh, truyền hình (xây dựng chuyên trang, chuyên mục, viết tin, bài…), kể hình thức văn hoá, nghệ thuật khác để phổ biến giáo dục pháp luật môi trường (5) Tăng cường phối hợp tổ chức công tác phổ biến giáo dục pháp luật môi trường đơn vị, địa phương, đưa giáo dục pháp luật môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân Tăng cường phối hợp quan nhà nước với tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội như: Mặt trận tổ quốc, đoàn niên, hội phụ nữ, liên đoàn lao động… công tác phổ biến giáo dục pháp luật môi trường cho thành viên, đoàn viên, hội viên tổ chức 3.2.3 Tăng cường ký kết, gia nhập điều ước quốc tế hợp tác quốc tế lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại Toàn cầu hoá, hợp tác cạnh tranh xu khách quan thập kỷ thập kỷ tới, đòi hỏi Nhà nước ta phải tham gia tích cực vào việc giải vấn đề mang tính toàn cầu Quan điểm chủ động hội nhập quốc tế lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm cần quán triệt sâu sắc xây dựng thực pháp luật Hệ thống PLHS nói chung pháp luật tội phạm môi trường nói riêng cần phải hài hoà với chuẩn mực quốc tế, đồng thời phải nội luật hoá cam kết quốc tế nhằm tạo điều 94 kiện thuận lợi cho việc chủ động hội nhập thực đầy đủ cam kết quốc tế sở giữ vững độc lập, tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa Để thực mục tiêu trên, thời gian qua nghiên cứu, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực môi trường Đó điều ước quốc tế như: Công ước Liên hợp quốc năm 2000 chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Công ước quốc tế năm 1997 chống hành vi khủng bố quốc tế bom; Công ước năm 1980 bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân; Công ước năm 1991 đánh dấu chất nổ dẻo nhằm mục đích kiểm tra… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành văn quy phạm pháp luật sở đối chiếu, so sánh với cam kết, chuẩn mực điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm hài hoà hoá quy định pháp luật nước pháp luật quốc tế, bảo đảm cho việc thực cam kết quốc tế Nhà nước cần có sách phù hợp để đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm môi trường Cụ thể sau: Một là, tổ chức, tham gia diễn đàn, hội thảo, hội nghị môi trường để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm đúc rút học bảo vệ môi trường Hơn qua bày tỏ quan điểm Việt Nam vấn đề môi trường với nước giới Hai là, tận dụng nguồn tài trợ quốc tế, đặc biệt Quỹ Môi trường toàn cầu; phát huy hiệu Quỹ Môi trường quốc gia quỹ ngành, địa phương nhằm huy động, tiếp nhận cho vay vốn phục vụ mục đích bảo vệ môi trường Ba là, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ môi trường Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác, 95 thu hút nhiều dự án Chính phủ, tổ chức phí phủ, tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam bảo vệ môi trường (các khu bảo tồn quốc gia, bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm…) Bốn là, cần tạo điều kiện cho cán quan bảo vệ pháp luật tăng cường quan hệ đối ngoại, học hỏi khảo sát kinh nghiệm nước để áp dụng vào thực tế Việt Nam, nâng cao hiệu lực bảo vệ pháp luật 96 Kết luận chương Qua nghiên cứu Chương đề tài, tác giả chủ yếu kiến nghị pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật chủ yếu thể khía cạnh tăng cường hướng dẫn pháp luật tội này, sửa đổi Điều 182a BLHS tội phạm này, như: Sửa đổi cấu thành tội phạm, đề xuất chủ thể tội phạm pháp nhân, đề xuất hướng dẫn tình tiết gây hậu lớn, đặc biệt lớn tội phạm Ngoài ra, Chương luận văn nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật liên quan đến tội phạm Các giải pháp bao gồm vấn đề liên quan đến: Kiện toàn tổ chức, tăng cường lực áp dụng pháp luật quan quản lý môi trường quan tư pháp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế gia nhập điều ước quốc tế, tội phạm môi trường có tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại 97 KẾT LUẬN Như vậy, kết luận rằng, công tác bảo vệ môi trường nói chung hoạt động quản lý chất thải nói riêng giai đoạn vừa qua giai đoạn tới bối cảnh công nghiệp hóa, đại hóa xu hướng hội nhập quốc tế ngày sâu rộng mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước Quy định tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại nước ta cần thiết giai đoạn với nhiều vụ việc cộm môi trường mà chưa điều tra, xử lý phát chưa xử lý hình Mặc dù, Chương tội phạm môi trường quy định từ BLHS năm 1999 nhiên, phải đến lần sửa đổi, bổ sung năm 2009 Tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại bắt đầu quy định Điều 182a BLHS Tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại có đầy đủ đặc điểm, dấu hiệu pháp lý tội phạm nói chung gồm khách thể, chủ thể, mặt khách quan, mặt chủ quan tội phạm Bên cạnh việc nghiên cứu tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại BLHS năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 Việt Nam nói chung cần nghiên cứu, tham khảo quy định tội phạm tội phạm khác có tính chất tương tự văn pháp luật khác BLHS Liên bang Nga, BLHS Nhật Bản, Trung Quốc để tạo nhìn tổng quan, đồng thời học hỏi áp dụng kinh nghiệm quý báu thực tiễn áp dụng quy định từ nước khác Ngoài nghiên cứu lý luận tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại BLHS Việt Nam cần thiết phải đánh giá thực trạng điều tra, phát xử lý hành vi vi phạm môi trường nói chung tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại nói riêng phạm vi toàn 98 quốc Theo nghiên cứu đề tài phát nhiều hành vi VPPL quản lý chất thải nguy hại thực tế chưa có trường hợp xử lý hình tội phạm Quá trình nghiên cứu cho thấy thực trạng khó khăn, vướng mắc định quy định pháp luật chất thải nguy hại tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại Ngoài có khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật, lực, tổ chức thực vấn đề, vấn đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật Từ khó khăn, vướng mắc nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trên, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại nâng cao hiệu áp dụng pháp luật liên quan đến tội Các giải pháp thực cách đồng triệt để tạo điều kiện thuận lợi để đấu tranh, phòng chống VPPL môi trường nói chung bảo vệ môi trường Việt Nam nói riêng Nghiên cứu quy định pháp luật bảo vệ môi trường quy định tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại khuôn khổ công trình nghiên cứu cấp độ luận văn thạc sĩ chưa thể nghiên cứu đầy đủ vấn đề Tuy nhiên với nghiên cứu tìm hiểu mình, mong đóng góp phần nhỏ vốn kiến thức tâm huyết nhằm đưa quy định pháp luật hình tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại áp dụng thực tế nhằm đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường nói chung hoạt động quản lý chất thải nguy hại nói riêng Đề tài luận văn nhằm khẳng định tầm quan trọng, cần thiết công tác bảo vệ môi trường đảm bảo quyền, lợi ích đáng nghĩa vụ người dân quy định Hiến pháp năm 2012: ”Mọi người có quyền sống môi trường lành có nghĩa vụ bảo vệ môi trường” 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2001), Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01/2001 Bộ Chính trị “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới”, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-BCT ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị “Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-BCT ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2004), Nghị số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định QLCTNH, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2012), Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 tiêu chí xác định sở gây ô nhiễm môi trường, sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Hà Nội Bộ Tài nguyên môi trường (2015), Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Chính phủ (2015), Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 quản lý chất thải phế liệu 11 Chính phủ (2009), Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT, Hà Nội 100 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT, Hà Nội 13 Lê Cảm (Chủ biên) (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 14 Lê Văn Cảm (Chủ biên) (2005), Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49 – Bộ công an (2010), Thông kê số liệu vi phạm pháp luật môi trường năm 2010, Hà Nội 16 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49 – Bộ công an (2011), Thông kê số liệu vi phạm pháp luật môi trường năm 2011, Hà Nội 17 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49 – Bộ công an (2012), Thông kê số liệu vi phạm pháp luật môi trường năm 2012, Hà Nội 18 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49 – Bộ công an (2013), Thông kê số liệu vi phạm pháp luật môi trường năm 2014, Hà Nội 19 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường C49 – Bộ công an (2014), Thông kê số liệu vi phạm pháp luật môi trường năm 2014, Hà Nội 20 Đinh Bích Hà (dịch giới thiệu) BLHS nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Nxb Tư pháp năm 2007 21 Đặng Văn Hiếu (2007) “Lực lượng Công an nhân dân nâng cao trách nhiệm hiệu công tác BVMT”, Tạp chí Công an nhân dân, Số 6/2007, Hà Nội 22 Nguyễn Duy Hùng (Chủ nhiệm) (2006) “ Những vi phạm pháp luật BVMT giải pháp phòng, chống”, Đề tài khoa học cấp nhà nước, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) (2009), Giáo trình Luật hình Việt Nam-Tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội-2009 101 24 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) (2009), Giáo trình Luật hình Việt Nam-Tập II, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - 2009 25 Hội đồng lý luận trung ương (1999), Giáo trình Triết học Mác - Lênin (1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Nguyễn Đức Khiển (2003), Quản lý CTNH, NXB Xây dựng, Hà Nội 27 Phạm Văn Lợi (Chủ nhiệm) (2003) “Cơ sở lý luận thực tiễn việc quy định TNHS tội phạm môi trường”, Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội 28 Trần Văn Luyện (chủ biên) (2011), Bình luận khoa học BLHS năm 1999 (phần tội phạm) (đã sửa đổi bổ sung), Nxb Công an nhân dân 29 Uông Chu Lưu (Chủ biên) (2001), Bình luận khoa học BLHS năm 1999 (Phần chung), tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Nguyễn Xuân Lý (2007) “Công tác phòng chống tội phạm môi trường thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Cảnh sát nhân dân, số 3/2007, Hà Nội 31 Lê Kim Nguyệt (2002), Một chế phù hợp cho quản lý chất thải nguy hại Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (11/2002) 32 Nguyễn Văn Phương (2006), Một số vấn đề khái niệm chất thải, Tạp chí Luật học số 10/2006 33 Quốc hội (1980), Hiến pháp, Hà Nội 34 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 35 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 36 Quốc hội (1993), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 37 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 38 Quốc hội (2001), Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2001, Hà Nội 39 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 102 40 Quốc hội (2002), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Hà Nội 41 Quốc hội (2005), Luật bảo vệ môi trường, Hà Nội 42 Quốc hội (2006), Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn, Hà Nội 43 Quốc hội (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 44 Quốc hội (2012), Luật xử lý vi phạm hành chính, Hà Nội 45 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 46 Quốc hội (2014), Luật bảo vệ môi trường, Hà Nội 47 Đỗ Ngọc Quang, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Ngọc Hòa (1997), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 48 Trịnh Thị Thanh – Nguyễn Khắc Kinh (2005), Quản lý chất thải nguy hại, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 49 Thủ tướng Chính phủ (1999), Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 ban hành quy chế QLCTNH, Hà Nội 50 Trịnh Quốc Toản (2009), Về khái niệm đặc điểm hình phạt bổ sung Luật hình Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Luật học, (25) 51 Trịnh Quốc Toản (chủ biên) (2011), Sách chuyên khảo: TNHS pháp nhân PLHS, Nxb Chính trị QG - Sự thật, Hà Nội 52 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân từ năm 2010 đến 2014, Hà Nội 53 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Môi trường, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 103 54 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Bộ luật hình Liên bang Đức, người dịch: GS, TS Nguyễn Ngọc Hòa, PGS.TS Lê Thị Sơn, TS Trần Hữu Tráng, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 55 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Bộ luật hình Liên bang Nga, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 56 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Hà Nội 57 Tổng cục thống kê (2014), Niên giám thống kê kinh tế xã hội năm 2014, Hà Nội, Hà Nội 58 Đào Trí Úc (2000), Luật hình Việt Nam (Quyển I - Những vấn đề chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 59 Uỷ ban thường vụ quốc hội (2004), Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Hà Nội 104 [...]... tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong Luật Hình sự Vi t Nam Chương 2: Thực trạng vi phạm, xử lý vi phạm về quản lý chất thải nguy hại ở Vi t Nam hiện nay và những hạn chế, bất cập trong xử lý vi phạm về quản lý chất thải nguy Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Luật Hình sự đối với tội vi phạm quy định về quản lý chất thải. .. yêu cầu về đấu tranh, phòng chống tội phạm vi phạm quy định về quản lý về chất thải nguy hại 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục đích tổng quát nêu trên, luận văn sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và khoa học để quy định tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại 8 - Nghiên cứu những quy định của pháp luật về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trên... chung được quy định trong BLHS năm 1999 và khái niệm vi phạm về quản lý chất thải nguy hại chúng ta có thể rút ra khái niệm tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại như sau: Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự được thực hiện bởi người có năng lực trách nhiệm hình sự và có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật thông... qua vi c chủ thể đó không tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý chất thải nguy hại 1.2.2 Các dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại Để nghiên cứu cụ thể hơn về tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại ngoài vi c đưa ra được khái niệm về tội phạm này còn cần phân tích được các dấu hiệu pháp lý (cấu thành tội phạm) của tội phạm này Theo lý luận về luật hình. .. phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong Luật Hình sự Vi t Nam góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận cho các quy định PLHS đối với nhóm các tội phạm về môi trường nói chung và tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại nói riêng - Những đề xuất trong Luận văn sẽ giải quy t vấn đề thực tiễn áp dụng nhằm xử lý, răn đe, ngăn chặn kịp thời các tội phạm về quản lý chất thải nguy hại, tránh... thế nào là tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại mà dẫn chiếu đến các quy định khác về quản lý chất thải nguy hại Theo đó, người nào vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại có hậu quả là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác thì phạm tội này Điều này dẫn đến vi c chúng ta phải nghiên cứu thế nào là vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại Như... thải nguy hại Phần Kết luận 11 Chương 1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VI T NAM 1.1 Những vấn đề chung về quản lý chất thải nguy hại 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm về chất thải nguy hại Hoạt động sản xuất và tiêu dùng của con người luôn làm phát sinh ra các loại chất thải Hiểu một cách đơn giản, chất thải là những chất. .. hiệu pháp lý của tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong Luật Hình sự Vi t Nam 1.2.1 Khái niệm tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại Vi c nghiên cứu về bất kỳ tội phạm nào khâu đầu tiên cũng cần đưa ra được khái niệm về tội phạm ấy Khi nghiên cứu để đưa ra được khái niệm về bất kỳ tội phạm cụ thể nào cũng cần xuất phát từ khái niệm tội phạm nói chung được quy định tại Điều... nghiên cứu Với vi c nghiên cứu đề tài Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong Luật Hình sự Vi t Nam , Luận văn hướng vào làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về TNHS đối với hành vi vi phạm về quản lý chất thải nguy hại; những hạn chế, tồn tại, bất cập và nguy n nhân trong áp dụng Điều luật này trong thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm áp dụng quy định của Điều luật phù hợp... hóa học của chất thải, các quy định pháp lý chuyên ngành về bảo vệ môi trường chia chất thải thành: Chất thải nguy hại và chất thải thông thường Do tính chất nguy hại của chất thải nguy hại, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường quy định vi c quản lý chất thải nguy hại rất chặt chẽ Theo chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP): Chất thải nguy hại là các chất thải (không bao gồm các chất ... thức chung quản lý chất thải nguy hại tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại Luật Hình Vi t Nam Chương 2: Thực trạng vi phạm, xử lý vi phạm quản lý chất thải nguy hại Vi t Nam hạn chế,... CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VI T NAM 1.1 Những vấn đề chung quản lý chất thải nguy hại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm chất. .. pháp lý tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại Luật Hình Vi t Nam 1.2.1 Khái niệm tội vi phạm quy định quản lý chất thải nguy hại Vi c nghiên cứu tội phạm khâu cần đưa khái niệm tội phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC, TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC, TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay