Giải bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

3 446 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016, 01:45

Hướng dẫn Giải đáp án 1,2,3 trang SGK toán lớp tập ( Bài tập bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, bậc ba • Giải 4,5 trang SGK toán lớp tập (Hàm số bậc hai) Bài (trang SGK toán lớp tập 1) Tìm bậc hai số học số sau suy bậc hai chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400 Đáp án Hướng dẫn giải 1: √121 = 11 Hai bậc hai 121 11 -11 √144 = 12 Hai bậc hai 144 12 -12 √169 = 13 Hai bậc hai 169 13 -13 √225 = 15 Hai bậc hai 225 15 -15 √256 = 16 Hai bậc hai 256 16 -16 √324 = 18 Hai bậc hai 324 18 -18 √361 = 19 Hai bậc hai 361 19 -19 √400 = 20 Hai bậc hai 400 20 -20 ————Bài (trang SGK toán lớp tập 1) So sánh a) √3 ; b) √41 ; c) √47 Đáp án Hướng dẫn giải 2: Viết số nguyên thành bậc hai số a) = √4 Vì > nên √4 > √3 hay > √3 b) ĐS: < √41 c) ĐS: > √47 ————Bài (trang SGK toán lớp tập 1) Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần nghiệm phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3): a) X2 = 2; b) X2 = 3; c) X2 = 3,5; d) X2 = 4,12; Đáp án Hướng dẫn giải 3: Nghiệm phương trình X2 = a (với a ≥ 0) bậc hai a ĐS a) x = √2 ≈ 1,414, x = -√2 ≈ -1,414 b) x = √3 ≈ 1,732, x = -√3 ≈ 1,732 c) x = √3,5 ≈ 1,871, x = √3,5 ≈ 1,871 d) x = √4,12 ≈ 2,030, x = √4,12 ≈ 2,030 —————Ôn lại lý thuyết bậc hai Căn bậc hai số học Ở lớp 7, ta biết: • Căn bậc hai số a không âm số x cho x2 = a • Số dương a có hai bậc hai hai số đối nhau: Số dương kí hiệu √a số âm kí hiệu -√a • Số có bậc hai số 0, ta viết √0 = ĐỊNH NGHĨA Với số dương a, số √a gọi bậc hai số học a Số gọi bậc hai số học Chú ý Với a ≥ 0, ta có: Nếu x = √a x ≥ x2 = a; Nếu x ≥ x2 = a x = √a Ta viết x = √a x ≥ x2 = a So sánh bậc hai số học Ta biết: Với hai số a b không âm, a < b √a < √b Ta chứng minh được: Với hai số a b không âm, √a < √b a < b sau ĐỊNH LÍ Như ta có định lí Với hai số a b không âm, ta có: a < b √a < √b • Giải 4,5 trang SGK toán lớp tập (Hàm số bậc hai) ... thuyết bậc hai Căn bậc hai số học Ở lớp 7, ta biết: • Căn bậc hai số a không âm số x cho x2 = a • Số dương a có hai bậc hai hai số đối nhau: Số dương kí hiệu √a số âm kí hiệu -√a • Số có bậc hai. .. minh được: Với hai số a b không âm, √a < √b a < b sau ĐỊNH LÍ Như ta có định lí Với hai số a b không âm, ta có: a < b √a < √b • Giải 4,5 trang SGK toán lớp tập (Hàm số bậc hai) ... số √a gọi bậc hai số học a Số gọi bậc hai số học Chú ý Với a ≥ 0, ta có: Nếu x = √a x ≥ x2 = a; Nếu x ≥ x2 = a x = √a Ta viết x = √a x ≥ x2 = a So sánh bậc hai số học Ta biết: Với hai số a
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, Giải bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, Giải bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn