Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh bến tre

126 168 3
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2016, 23:37

Luận văn tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn vốn từ nước vốn đầu tư trực tiếp nước nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia địa phương1, đặc biệt tỉnh Bến Tre, tạo điều kiện đảm bảo an sinh xã hội qua tạo việc làm thu nhập Vì vậy, việc thu hút đầu tư nhà đầu tư/doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (viết tắt doanh nghiệp FDI) ưu tiên không cấp quốc gia mà góc độ phát triển tỉnh Bến Tre Đặc biệt giai đoạn nay, Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) việc thu hút doanh nghiệp FDI cần thiết Để thực điều đó, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nhà đầu tư từ lúc nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu dự án đến thực thủ tục để đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư trình triển khai dự án sau giấy chứng nhận đầu tư Các quy trình, thủ tục đầu tư cải cách theo hướng có quan đầu mối tiếp nhận xử lý trả kết cho nhà đầu tư tập trung hỗ trợ xuyên suốt cho doanh nghiệp trước, sau giấy chứng nhận đầu tư Với sách hỗ trợ tỉnh, nay, toàn tỉnh có khoảng 2.500 doanh nghiệp, thu hút 50 doanh nghiệp FDI, đứng hạng thứ vốn số dự án 13 tỉnh đồng sông Cửu Long2 Tuy nhiên, so với tiềm tỉnh, việc thu hút doanh nghiệp FDI nhiều năm qua khiêm tốn, chưa có dự án quy mô lớn, thật tác động đến phát triển công nghiệp tỉnh, công nghệ sản xuất mức trung bình phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan chủ quan Một nguyên nhân i) việc khủng hoảng kinh tế giới ảnh hưởng đến kinh tế Social Sciences, “Ảnh hưởng đầu tư trực tiếp nước kinh tế (của nước nhận đầu tư)” [Đọc từ: http://voer.edu.vn/m/anh-huong-cua-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-doi-voi-nenkinh-tecua-nuoc-nhandau-tu/5568e380] (Đọc ngày: 28/07/2015) Lê Văn Công (2014), “Tình hình đầu tư trực tiếp nước vào vùng Đồng sông Cửu Long” [Đọc từ: http://www.camautravel.vn/vn/newsdetail/1790/tinh-hinh-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-vung-dongbang-song-cuu-long.html] (Đọc ngày: 29/07/2015) SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp nhiều tỉnh, thành nước, đặc biệt việc thu hút doanh nghiệp FDI 13 tỉnh đồng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng, cụ thể năm 2009 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo mức tăng trưởng Việt Nam mức 6%, thấp mức tăng trưởng năm 2008 6,23% 3, việc làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều doanh nghiệp tỉnh, có doanh nghiệp FDI bị ảnh hưởng ngày hôm nay; ii) nằm hạ lưu sông Mekong, thuộc vùng đồng sông Cửu Long “9 rồng”, đó, Bến Tre sở hữu “4 rồng: sông Tiền, Ba Lai, Hàm Luông Cổ Chiên” với mạng lưới sông ngòi chằng chịt giáp biển Đông với chiều dài đường biển khoảng 65 km4 Vì vậy, tỉnh Bến Tre tỉnh dẫn đầu 10 tỉnh Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều biến đổi khí hậu nước biển dâng diện tích bị ngập mặn5 Với khó khăn tỉnh Bến Tre phải đối mặt nay, để tăng cường, nâng cao lực cạnh tranh thu hút doanh nghiệp FDI đến tìm hiểu đặt vấn đề đầu tư với tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư an tâm tiếp tục đầu tư tỉnh tỉnh Bến Tre phải quan tâm, trọng đầu việc xác định nhìn nhận nhân tố cấu thành làm ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp FDI tìm biện pháp để cải thiện cho yếu tố Xuất phát từ thực trạng để xây dựng mô hình thu hút doanh nghiệp FDI phù hợp với điều kiện tỉnh Bến Tre, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước tỉnh Bến Tre” để nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tác giả nhằm bổ sung số ý kiến nhằm mục đích nâng cao lực cạnh tranh nâng cao hiệu công tác thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh Bến Tre Euro Capital, “IMF dự báo kinh tế Việt Nam chưa phục hồi vào năm 2009” [Đọc từ: http://www.eurocapital.vn/Home/Default.aspx?tabid=148&pzoneid=458&zoneid=536&distid=2370] (Đọc ngày: 29/07/2015) Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre [Đọc từ: http://dpi-bentre.gov.vn/index.php? Module=Content&Action=view&id=144] (Đọc ngày 28/07/2015) Thiên Nhiên (23/10/2009), “Biến đổi khí hậu giái pháp ứng phó Bến Tre” [Đọc từ: http://www.baomoi.com/Bien-doi-khi-hau-va-giai-phap-ung-pho-o-Ben-Tre/c/3390457.epi[ (Đọc ngày 28/7/2015) SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư trực tiếp nước đầu tư vào tỉnh Bến Tre, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh thu hút doanh nghiệp FDI tỉnh Bến Tre thời gian tới Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cần giải mục tiêu cụ thể như: i) Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước đầu tư tỉnh Bến Tre giai đoạn từ 1987 đến 2013 ii) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư nước vào tỉnh Bến Tre; iii) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh việc thu hút doanh nghiệp FDI tỉnh Bến Tre thời gian tới CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (1) Thực trạng thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh Bến Tre giai đoạn 1987 - 2013 nào? (2) Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư nước vào tỉnh Bến Tre thời gian qua? (3) Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường hiệu công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Bến Tre? ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài yếu tố tác động đến việc thu hút đầu tư tỉnh Bến Tre thông qua việc khảo sát thực tế 106 nhà đầu tư đến từ 44 doanh nghiệp nước đầu tư tỉnh Bến Tre 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Phạm vi thời gian Đề tài thực vòng tháng từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015 với số liệu sơ cấp thu thập từ việc vấn trực tiếp nhà đầu tư doanh nghiệp đầu tư nước tỉnh Bến Tre thông qua phiếu khảo sát 4.2.2 Phạm vi không gian SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp Đề tài thực thông qua việc khảo sát thực tế doanh nghiệp đầu tư nước địa bàn tỉnh Bến Tre cách vấn trực tiếp nhà đầu tư doanh nghiệp đầu tư nước thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU - Ý nghĩa khoa học: + Phân tích số, hệ thống mô hình thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước sử dụng rộng rãi giới Việt Nam + Qua nêu bật cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh thu hút doanh nghiệp FDI tỉnh Bến Tre nói riêng, tỉnh đồng sông Cửu Long nói chung - Ý nghĩa thực tiễn: + Nhận diện yếu tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến môi trường đầu tư tỉnh Bến Tre + Đánh giá cụ thể yếu tố ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước + Mạnh dạn, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tìm lối hiệu cho công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Bến Tre LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU  Nghiên cứu nước  Xiao Ling Huang, Athapol Ruangkanjanases and Chenin Chen (2014), “Factors influencing Chinese firms’ decision making in foreign derect investment in Thailand”, International of Trade, Economic and Finance, Vol.5, No.6, December 2014 Mục đích nghiên cứu nhằm khám phá nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến định đầu tư công ty Trung Quốc vào thị trường Thái Lan Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy tương quan để xác định nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư nước công ty Trung Quốc Kết nghiên cứu cho thấy, có nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến định đầu tư công ty Trung Quốc vào thị trường Thái Lan bao gồm: (1) Những nhân tố nơi đầu tư (nguồn nguyên liệu, sở hạ tầng, ); (2) Nhóm nhân tố văn hóa xã hội (mức độ giáo dục người dân, an ninh tốt, sống người dân tốt, ) Trong đó, nhóm SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp nhân tố văn hóa xã hội có tác động lớn đến định đầu tư công ty Trung Quốc vào Thái Lan  Suntonwasit Kummanont (2014), “Analysis of factors influencing the decision of Japanese investors to direct investment in ThaiLand”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Vol 16, Issue Ver VII, pages 47-57 Mục đích nghiên cứu tìm nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư nhà đầu tư Nhật Bản vào thị trường Thái Lan Tác giả sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định giả thuyết nghiên cứu đặt Kết nghiên cứu cho thấy, có nhân tố ảnh hưởng tích cực đến định nhà đầu tư Nhật Bản vào thị trường Thái Lan bao gồm: (1) nhân tố sách tiềm lực kinh tế; (2) nhân tố giáo dục người lao động Trong đó, nhân tố sách tiềm lực kinh tế có tác động lớn đến định nhà đầu tư Nhật Bản vào thị trường Thái Lan  Ronan Coy & Kathryn Cormican (2014), “Determinants of foreign direct investment: an analysis of Japanese investment in Ireland using the Kano model”, Investment management and Financial innovations, Vol 11, Issue 1, pages - 17 Nghiên cứu nhằm mục tiêu khám phá nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư FDI tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản vào Ireland Tác giả ứng dụng mô hình Kano để phân tích Kết nghiên cứu cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư FDI tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản vào Ireland bao gồm: yếu tố sách yếu tố kinh tế yếu tố môi trường kinh doanh  Lale BERKOZ & Sevkiye Sence TURK (2004), “Factors influencing the choice of FDI locations in Turkey”, Istanbul Technical University Nghiên cứu nhằm mục đích tìm nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nơi đầu tư doanh nghiệp nước vào Thổ Nhĩ Kỳ Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn vị trí đầu tư doanh nghiệp nước Thổ Nhĩ Kỳ Kết nghiên cứu cho thấy, nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn vị trí đầu tư doanh nghiệp đầu tư nước vào Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm: phát triển dân số, sở hạ tầng, phát triển tín dụng ngân hàng thị trường nơi phát triển SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp  Ambrose Jagongo & Vincent S Mutswenje (2014), “A survey of the factors infuencing the investment decisions: the case of individual investors at the NSE”, international journal of humanities and social science, Vol.4, No.4, pages 92 - 102 Nghiên cứu nhằm mục đích khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư thân cá nhân nhà đầu tư vào khu vực NSE Tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để đưa phương trình nhân tố để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư thân nhà đầu tư vào khu cực NSE Kết nghiên cứu cho thấy, có nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư thân cá nhân nhà đầu tư vào khu vực NSE bao gồm: (1) Vị trí hiệu suất hoạt động doanh nghiệp; (2) Lợi nhuận đầu tư điều kiện kinh tế; (3) Đa dạng hóa giảm thiểu tổn thất; (4) Ý kiến bên thứ (ý kiến gia đình, người thân, bạn bè, ); (5) Thiện chí doanh nghiệp thông tin lợi ích; (6) Sự nhận thức doanh nghiệp; (7) nhân tố môi trường kinh doanh; (8) Cảm nghĩ doanh nghiệp; (9) Rủi ro tổn thất Trong đó, yếu tố vị trí, hoạt động doanh nghiệp yếu tố lợi nhuận đầu tư điều kiện kinh tế có tác động lớn đến định đầu tư thân cá nhân nhà đầu tư vào khu vực NSE  Owen C.H Ho (2004) “Determinants of foreign direct investment in China: a sectoral analysis”, Department of Economics, University Western Australia Nghiên cứu nhằm mục đích tìm yếu tô quan trọng đầu tư trực tiếp nước Trung Quốc, trường hợp phân tích ngành Tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp ngước vào Trung Quốc Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp Trung Quốc bao gồm: (1) Chi phí lao động cao nhà nước sở hữu nhiều làm ngăn cản dòng chảy vốn FDI; (2) Quy mô thị trường lớn khuyến khích đầu tư hướng nội vào nước; (3) Nhiều hoạt động đổi thu hút đầu tư FDI; (4) Độ biến động kích thước thị trường tiền lương lao động  Agniezka Chidlow and Stephen Young (2008), “Regional determinants of FDI distribution in Poland”, William Davidson institute working paper number 943 Nghiên cứu thực nhằm mục đích kiểm tra yếu tố định SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp dòng vốn đầu tư trực tiếp nước vào Ba Lan Kết nghiên cứu cho thấy, nhân tố tìm kiếm kiến thức, nhóm nhân tố thị trường, nhóm nhân tố tích tự hay hình thành cụm ngành tác động trực tiếp đến dòng vốn FDI vào khu vực Ba Lan  Nghiên cứu nước  Nguyễn Thị Tường Anh Nguyễn Hữu Tâm (2013), “Nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh thành Việt Nam giai đoạn nay”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Đại học ngoại thương Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh thành Việt Nam giai đoạn Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh thành Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy, nhân tố tiến tới thị trường mới, tốc độ tăng dân số cao, nguồn lao động rẻ, sẵn sàng chấp nhận hạn chế sở hạ tầng Bên cạnh đó, việc hoạt động doanh nghiệp địa bàn, sách đất đai, cung ứng dịch vụ công hỗ trợ đào tạo lao động nhân tố ảnh hưởng mạnh đến thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh, thành Việt Nam giai đoạn  Nguyễn Mạnh Toàn (2010), “Các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào địa phương Việt Nam”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5(40) Nghiên cứu nhằm mục đích xác định nhân tố chủ yếu giúp thu hút vốn đầu tư nước vào địa phương Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy, sở hạ tầng kỹ thuật, ưu đãi hỗ trợ quyền địa phương, chi phí hoạt động thấp nhân tố quan trọng có ảnh hưởng mang tính định nhà đầu tư nước xem xét, lựa chọn địa điểm đầu tư Việt Nam  Lê Tuấn Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài: trường hợp nghiên cứu điển hình thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí phát triển hội nhập, Đại học Đà Nẵng, số 11(21) Mục đích nghiên cứu nhằm nhận diện yếu tố môi SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp trường ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư nhằm giúp quyền địa phương đưa định đắn vấn đề thu hút đầu tư FDI Tác giả sử dụng phương pháp phân tích khám phá kết hợp với phương pháp phân tích hồi quy bội để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư Kết nghiên cứu cho thấy, nhân tố sở hạ tầng; công tác quản lý hỗ trợ quyền địa phương; hình thành phát triển cụm ngành; chất lượng nguồn nhân lực vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng đến hài lòng doanh nghiệp nước đầu tư trực tiếp vào địa phương  Nguyễn Thị Ninh Thuận Bùi Văn Trịnh (2012), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư doanh nghiệp vào khu công nghiệp thành phố Cần Thơ”, Tạp chí khoa học, Đại học Cần Thơ, trang 12-18 Mục đích nghiên cứu nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư doanh nghiệp vào khu công nghiệp để từ đề xuất giải pháp thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Cần Thơ thời gian tới Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích thực trạng khả đầu tư doanh nghiệp khu công nghiệp Cần Thơ phương pháp phân tích nhân tố khám phá để tìm nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư doanh nghiệp vào khu công nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư doanh nghiệp vào Khu công nghiệp thành phố Cần Thơ vị trí, địa điểm thành lập Khu công nghiệp thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất sách thu hút đầu tư Dựa sở tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu thu hút đầu tư doanh nghiệp vào khu công nghiệp Cần Thơ thời gian tới  Lê Quốc Thịnh (2011), “Determinants of investors’s satisfaction - the case of FDI investors in Long An province”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nghiên cứu chứng minh nhóm yếu tố thị trường, nguồn lao động, sở hạ tầng sách đầu tư yếu tố tác động đến hài lòng doanh nghiệp FDI môi trường đầu tư tỉnh Long An  Nguyen Ngoc Anh Nguyen Thang (2007), “Foriegn direct investment in VietNam: An overview and analysis the determinants of spatial distribution across SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp provinces”, Development and policies research center Nghiên cứu chứng minh nhóm yếu tố thị trường, nhóm yếu tố lao động sở hạ tầng có tác động đến phân bố mặt không gian vốn đầu tư trực tiếp nước địa phương  Phan Thành Tâm Phan Văn Hải (2015), “Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, trang 52 - 54 Nghiên cứu nhằm mục đích đề xuất số giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới dựa vào việc đánh giá hài lòng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam Tác giả sử dụng mô hình SERVQUAL Parasuraman (1998) để làm sở đo lường hài lòng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với hồi quy tuyến tính đa biến Kết nghiên cứu nhân tố kết cấu hạ tầng; nguồn nhân lực; pháp luật; sách vĩ mô; thủ tục hành có ảnh hưởng tích cực đến hài lòng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam Trong đó, nhân tố nguồn nhân lực có tác động lớn đến hài lòng doanh nghiệp FDI Trên cở sở tác giả đề xuất số giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam thời gian tới  Đánh giá tổng quan tài liệu Thông qua việc lược khảo tài liệu nước kết hợp với sở lý thuyết trình bày bên tác giả tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư nước vào tỉnh Bến Tre sở mô hình xây dựng trước thông qua nhân tố tổng hợp bao gồm: (1) Nguồn nhân lực; (2) Yếu tố thuộc địa phương; (3) Cơ sở hạ tầng; (4) Môi trường sống làm việc; (5) Yếu tố chi phí (6) Yếu tố môi trường tự nhiên thông qua việc vấn trực tiếp nhà đầu tư nước vào tỉnh Bến Tre Sau đó, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng như: phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính để đánh giá mức độ hài lòng nhà đầu tư nước vào tỉnh Bến Tre Dựa sở đó, tác giả đề xuất số giải SVTH: Trần Minh Tâm Trang Luận văn tốt nghiệp pháp phù hợp, có tính khoa học cao nhằm nâng cao lực cạnh tranh việc thu hút đầu tư nước vào tỉnh Bến Tre thời gian tới CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Gồm phần: phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Trong đó, phần nội dung gồm chương: Chương 1: Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Trong chương tác giả trình bày FDI gì? đặc điểm FDI, hình thức FDI, lợi ích FDI, nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI Bên cạnh đó, tác giả đưa mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu đề xuất để tiến hành nghiên cứu Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp từ nước vào tỉnh Bến Tre giai đoạn vừa qua Trong chương tác giả trình bày tổng quan tỉnh Bến Tre, thực trạng hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp từ nước vào tỉnh Bến Tre kết nghiên cứu Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh việc thu hút đầu tư FDI vào tỉnh Bến Tre thời gian tới Trong chương tác giả trình bày sở đề xuất giải pháp, giải pháp nâng cao lực cạnh tranh việc thu hút đầu tư FDI vào tỉnh Bến Tre thời gian tới SVTH: Trần Minh Tâm Trang 10 Rotated Component Matrixa Component DP8 MTTN3 DP10 MTTN1 DP5 DP7 MTTN2 DP9 DP4 DP6 CSVC3 CSVC2 CSVC1 NNL2 CSVC4 NNL3 CP1 CP2 CP3 DKLV3 DKLV2 DP2 ,859 ,848 ,837 ,824 ,812 ,812 ,801 ,728 ,645 ,624 ,843 ,771 ,694 ,692 ,634 ,620 ,504 ,833 ,817 ,740 ,963 ,959 ,782 Phân tích nhân tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,831 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 1,525E3 Sphericity Df 231 Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total % Variance 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 4,321 3,982 3,038 2,841 2,376 2,007 1,736 1,664 1,477 1,343 1,210 1,161 ,891 ,660 ,612 ,409 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 ,951 ,876 ,668 ,625 ,523 ,442 ,382 ,366 ,325 ,296 ,266 ,255 ,196 ,145 ,135 ,090 Extraction Sums of Squared Loadings of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 74,240 78,221 81,260 84,101 86,477 88,484 90,220 91,884 93,360 94,703 95,914 97,074 97,966 98,626 99,237 99,647 Total % Variance 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 Rotation Sums of Squared Loadings Total % Variance 6,380 3,107 2,396 1,970 1,529 28,999 14,121 10,893 8,956 6,950 of Cumulative % 28,999 43,120 54,013 62,969 69,919 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total % Variance 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 4,321 3,982 3,038 2,841 2,376 2,007 1,736 1,664 1,477 1,343 1,210 1,161 ,891 ,660 ,612 ,409 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 ,951 ,876 ,668 ,625 ,523 ,442 ,382 ,366 ,325 ,296 ,266 ,255 ,196 ,145 ,135 ,090 Extraction Sums of Squared Loadings of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 74,240 78,221 81,260 84,101 86,477 88,484 90,220 91,884 93,360 94,703 95,914 97,074 97,966 98,626 99,237 99,647 Total % Variance 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 Rotation Sums of Squared Loadings Total % Variance 6,380 3,107 2,396 1,970 1,529 28,999 14,121 10,893 8,956 6,950 of Cumulative % 28,999 43,120 54,013 62,969 69,919 Rotated Component Matrixa Component DP8 MTTN3 DP10 MTTN1 DP5 DP7 MTTN2 DP9 DP4 DP6 CSVC3 CSVC2 CSVC1 NNL2 CSVC4 CP1 CP2 CP3 DKLV3 DKLV2 DP2 DP1 ,861 ,849 ,838 ,824 ,812 ,810 ,799 ,724 ,645 ,626 ,861 ,778 ,684 ,664 ,650 ,852 ,816 ,753 ,963 ,959 ,787 ,764 Phân tích nhân tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,831 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 1,525E3 Sphericity Df 231 Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total % Variance 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 4,321 3,982 3,038 2,841 2,376 2,007 1,736 1,664 1,477 1,343 1,210 1,161 ,891 ,660 ,612 ,409 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 ,951 ,876 ,668 ,625 ,523 ,442 ,382 ,366 ,325 ,296 ,266 ,255 ,196 ,145 ,135 ,090 Extraction Sums of Squared Loadings of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 74,240 78,221 81,260 84,101 86,477 88,484 90,220 91,884 93,360 94,703 95,914 97,074 97,966 98,626 99,237 99,647 Total % Variance 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 Rotation Sums of Squared Loadings Total % Variance 6,380 3,107 2,396 1,970 1,529 28,999 14,121 10,893 8,956 6,950 of Cumulative % 28,999 43,120 54,013 62,969 69,919 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Comp onent Total % Variance 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 4,321 3,982 3,038 2,841 2,376 2,007 1,736 1,664 1,477 1,343 1,210 1,161 ,891 ,660 ,612 ,409 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 ,951 ,876 ,668 ,625 ,523 ,442 ,382 ,366 ,325 ,296 ,266 ,255 ,196 ,145 ,135 ,090 Extraction Sums of Squared Loadings of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 74,240 78,221 81,260 84,101 86,477 88,484 90,220 91,884 93,360 94,703 95,914 97,074 97,966 98,626 99,237 99,647 Total % Variance 7,549 3,436 2,016 1,281 1,100 34,316 15,617 9,163 5,823 4,999 of Cumulative % 34,316 49,933 59,096 64,920 69,919 Rotation Sums of Squared Loadings Total % Variance 6,380 3,107 2,396 1,970 1,529 28,999 14,121 10,893 8,956 6,950 of Cumulative % 28,999 43,120 54,013 62,969 69,919 Rotated Component Matrixa Component DP8 MTTN3 DP10 MTTN1 DP5 DP7 MTTN2 DP9 DP4 DP6 CSVC3 CSVC2 CSVC1 NNL2 CSVC4 CP1 CP2 CP3 DKLV3 DKLV2 DP2 DP1 ,861 ,849 ,838 ,824 ,812 ,810 ,799 ,724 ,645 ,626 ,861 ,778 ,684 ,664 ,650 ,852 ,816 ,753 ,963 ,959 ,787 ,764 Phân tích nhân tố khám phá thang đo hài lòng nhà đầu tư KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,664 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 60,822 Sphericity Df Sig ,000 Total Variance Explained Extraction Loadings Initial Eigenvalues Sums of Squared Comp onent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 63,751 20,637 15,612 63,751 1,913 ,619 ,468 63,751 84,388 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis 1,913 63,751 Component Matrixa Component SAT3 ,837 SAT4 ,794 SAT2 ,763 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted   PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN Model Summaryb Change Statistics Model R ,850a R Square ,723 Adjusted R Square ,709 Std Error of the Estimate ,53972983 R Square Change F Change ,723 52,089 df1 df2 Sig F Change DurbinWatson 100 ,000 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis ANOVAb Sum of Squares Model Regression 75,869 Residual 29,131 Total 105,000 df Mean Square 15,174 F Sig 52,089 ,000a 100 ,291 105 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis 1,813 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error -4,058E-17 ,052 REGR factor score for analysis ,223 ,053 REGR factor score for analysis ,707 REGR factor score for analysis Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF ,000 1,000 ,223 4,240 ,000 1,000 1,000 ,053 ,707 13,420 ,000 1,000 1,000 ,401 ,053 ,401 7,619 ,000 1,000 1,000 REGR factor score for analysis -,004 ,053 -,004 -,068 ,946 1,000 1,000 REGR factor score for analysis ,110 ,053 ,110 2,080 ,040 1,000 1,000 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis [...]... tư nước ngoài cảm thấy hài lòng hơn thì việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sẽ hiệu quả hơn Tóm lại, từ những phân tích trên nên nghiên cứu này sẽ xem xét các yếu tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thông qua việc phân tích sự hài lòng của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bến Tre 1.1.5.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài. .. có ảnh hưởng tỷ lệ thu n đến sự hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài H4: Yếu tố môi trường sống và làm việc có ảnh hưởng tỷ lệ thu n đến sự hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài H5: Yếu tố chi phí có ảnh hưởng tỷ lệ thu n đến sự hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài H6: Yếu tố về môi trường tự nhiên có ảnh hưởng tỷ lệ thu n đến sự hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp nước. .. lớn đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương Các yếu tố về môi trường tự nhiên thu n lợi sẽ SVTH: Trần Minh Tâm Trang 22 Luận văn tốt nghiệp cung cấp các loại nguyên liệu giá rẻ cho doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn, đó từ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các doanh nghiệp ngoài nước (Dunning, 1977) 1.1.6... thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài vào một quốc gia Như vậy, bản chất của hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là hoạt động tác động đến hành vi của các nhà đầu tư ngoài nước nhằm thu hút họ đầu tư về vốn và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại quốc gia được đầu tư [27] Theo cách tiếp cận hiện đại về marketing thì xem các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. .. các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh Bến Tre theo các mô hình nghiên cứu sau: mô hình phân tích nhân tố khám phá EFA để phân tích các yếu tố tác động đến việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh Bến Tre Sau đó, kết hợp với mô hình hồi quy đa SVTH: Trần Minh Tâm Trang 28 Luận văn tốt nghiệp biến để đánh giá mức độ tác động của các nhân tố. .. ứng tốt nhất nhu cầu của họ từ đó sẽ tác động rất lớn đến hành vi của nhà đầu tư [5] Tóm lại, việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài là chính phủ ở nước sở tại đưa ra các hoạt động nhằm tác động đến hành vi của nhà đầu tư doanh nghiệp ngoài nước để thu hút họ đầu tư vốn và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại quốc gia sở tại 1.1.5.2 Sự hài lòng của nhà đầu tư. .. giành mất Ngoài ra, hình thức đầu tư này còn nhằm tận dụng các hiệp định hợp tác kinh tế giữa các nước tiếp nhận với các nước và khu vực khác, lấy nước tiếp nhận làm bàn đạp để thâm nhập vào các thị trường khu vực và toàn cầu [28] 1.1.2 Các lý thuyết liên quan đến đầu tư 1.1.2.1 Lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài Theo Hymer (1976), khi đầu tư ra nước ngoài các DN đầu tư trực tiếp nước ngoài chịu... của nước ngoài; Thứ năm, đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần phát triển phân công lao động trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả kinh tế và mở rộng thị trường cho nước tiếp nhận đầu tư [28] SVTH: Trần Minh Tâm Trang 18 Luận văn tốt nghiệp 1.1.5 Cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình nghiên cứu 1.1.5.1 Thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là hoạt động nhằm thu. .. lý thuyết và các nghiên cứu trước, 2015 SVTH: Trần Minh Tâm Trang 23 Luận văn tốt nghiệp Dựa vào mô hình nghiên cứu đề xuất, các giả thuyết nghiên cứu được tác giả đề xuất như sau: H1: Yếu tố nguồn nhân lực có ảnh hưởng tỷ lệ thu n đến sự hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài H2: Yếu tố về địa phương có ảnh hưởng tỷ lệ thu n đến sự hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài H3: Yếu tố. .. tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh Bến Tre Sau đó, kết hợp với mô hình hồi quy đa biến để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua Đối với mục tiêu (3): Từ kết quả mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai làm cơ sở đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư ... quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài; nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Bến Tre; Đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng nhà đầu tư nước. .. thực tiễn: + Nhận diện yếu tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến môi trường đầu tư tỉnh Bến Tre + Đánh giá cụ thể yếu tố ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước + Mạnh dạn, đề xuất... tích nhân tố khám phá để tìm nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư doanh nghiệp vào khu công nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư doanh nghiệp vào Khu công nghiệp thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh bến tre, Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh bến tre, Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh bến tre, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN, CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 1.1: Thành phần của thang đo SAT chính thức, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẾN TRE, Hình 2.4: Đồ thị thể hiện số lượng dự án phân theo huyện, 3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẾN TRE, Bảng 2.3: Đánh giá chung về sự hài lòng của nhà đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bến Tre, THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẾN TRE TRONG THỜI GIAN TỚI, 1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẾN TRE TRONG THỜI GIAN TỚI, TÓM TẮT CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay