Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu làm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

24 1,847 7
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2016, 12:57

PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề DS-KHHGĐ phận quan trọng chiến lược phát triển đất nước, vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu nước ta, yếu tố để nâng cao chất lượng sống người, gia đình toàn xã hội Song gia tăng dân số nhanh mà gọi "Bùng nổ dân số" thời gian có ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển chung giới Để khống chế tốc độ gia tăng quy mô bước nâng cao chất lượng dân số, quốc gia giới có sách riêng nhằm điều chỉnh gia tăng dân số phù hợp với điều kiện thực tiễn giai đoạn cụ thể đất nước Với Việt Nam, Chương trình DS-KHHGĐ triển khai từ năm đầu thập kỷ 60 kỷ trước Thực đường lối lãnh đạo Đảng công tác DS-KHHGĐ, chục năm qua, Nhà nước đầu tư nguồn lực tập trung tổ chức thực qua chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ nên đạt hiệu rõ rệt, khống chế tốc độ tăng sinh bước giảm sinh hầu hết địa phương nước Mô hình gia đình có đông đảo người dân chấp nhận Kết góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, đẩy nhanh tốc độ xoá đói giảm nghèo nâng cao mức sống nhân dân Tuy nhiên, năm gần có tình trạng tăng sinh trở lại (đặc biệt sinh thứ 3+) phạm vi nhiều địa phương, có cán bộ, đảng viên, gây tiêu cực đến thực sách DS-KHHGĐ, làm chậm thời gian đạt mức sinh thay Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nằm bối cảnh chung Là huyện miền núi, kinh tế nghèo, sản xuất nông nghiệp chủ yếu, dân số đông, có nhiều phong tục tập quán lạc hậu nặng nề nhân dân (trong có tâm lý trọng trai, mô hình gia đình đông ), tình trạng tăng sinh tăng sinh lần thứ + có hầu hết xã huyện nên làm tăng gánh nặng kinh tế - xã hội cách đáng kể cho địa phương Trước tình hình đó, ngày 21/2/2005, Ban bí thư Trung ương Đảng ban hành thị số 49/CT - TW xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; ngày 22/3/2005, Bộ Chính trị ban hành nghị số 47/NQ-TW tiếp tục đẩy mạnh thực sách dân số kế hoạch hoá gia đình; Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang có nghị số 13/2007/NQHĐND ngày 129/7/2007 việc ban hành quy định chế độ khen thưởng xử lý vi phạm công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình địa bàn tỉnh; Huyện uỷ Tân Yên có Kế hoạch số 84/KH-HU ngày 28/6/2005 Ban thường vụ Huyện uỷ việc thực nghị số 47/NQ-TW Bộ trị Trong điều kiện nay, tình hình kinh tế - xã hội huyện Tân Yên có nhiều thay đổi; để thực tốt đạo Trung ương, tỉnh sách DS-KHHGĐ đạt mục tiêu chiến lược dân số đề ra, huyện cần phải có giải pháp phù hợp, quy định Pháp luật hành, kịp thời ngăn chặn nguy tăng sinh lần thứ 3, tiếp tục trì mức giảm sinh hàng năm, tiến tới đạt mức sinh thay tỉnh vào năm 2010, góp phần thực tốt nghị quyết, thị Đảng công tác DS-KHHGĐ; đẩy mạnh thực sách DS-KHHGĐ tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Tân Yên nói riêng giai đoạn 2006-2010, đáp ứng ngày tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện giai đoạn Xuất phát từ taầmquan trọng nêu tình hình thực tế địa phương, với góc độ trách nhiệm phân công tham mưu giải pháp tích cực giúp Đảng quyền huyện lãnh đạo, đạo thực tốt công tác DS-KHHGĐ, thực tiêu giảm sinh giảm tỷ lệ sinh thứ địa bàn huyện nói riêng; Sau thời gian tháng tham gia khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ Viện Dân số & vấn đề xã hội, trường Đại học Kinh tế Quốc dân; với kiến thức tiếp thu trường, kết hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương, mạnh dạn chọn đề tài: "Thực t rạng số giải pháp chủ yếu làm giảm tỷ lệ sinh thứ trở lên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang" làm tiểu luận cuối khó học Trong trình học tập, bồi dưỡng kiến thức Viện Dân số & vấn đề xã hội, thầy giáo, cô giáo truyền đạt cho kiến thức bản, có hệ thống công tác DS-KHHGĐ Tuy nhiên, với thời gian có hạn, chọn vấn đề nhỏ coi cộm địa phương làm nội dung thu hoạch cuối khoá Tôi xin chân thành cảm ơn Vụ tổ chức Cán - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Viện Dân số & vấn đề xã hội, trường Đại học Kinh tế Quốc dân toàn thể giáo, cô giáo giúp hoàn thành khoá học tiểu luận này; Hy vọng với giải pháp đưa ra, bước làm giảm tỷ lệ sinh thứ địa bàn huyện, góp phần chung vào việc thực tiêu giảm sinh thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Yên nói riêng tỉnh Bắc giang nói chung Nội dung đề tài gồm phần: Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Mục tiêu - phương pháp nghiên cứu Phần III: Thực trạng vấn đề sinh thứ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2005 - 2008 Phần IV: Nguyên nhân Phần V: Một số giải pháp góp phần làm giảm tỷ lệ sinh thứ địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc giang Tài liệu tham khảo Nghiên cứu dựa vào lý thuyết học lớp; Số liệu từ báo cáo công tác DS-KHHGĐ huyện Tân Yên; Pháp lệnh Dân số Nghị số 13/NQ-HĐND hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá 17 Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng… * Các từ viết tắt đề tài: DS-KHHGĐ: Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; CSSKSS: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản KHHGĐ: Kế hoạch hoá gia đình PHẦN THỨ HAI MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu sở lý luận thực tiễn công tác DSKHHGĐ; vị trí, vai trò công tác DS-KHHGĐ phát triển kinh tế - xã hội Qua đánh giá kết thực công tác DS-KHHGĐ, tỷ lệ sinh thứ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang từ năm 2005 đến nay, đồng thời đề số giải pháp nhằm giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh thứ giai đoạn 2008 - 2010 Phương pháp nghiên cứu Dùng phương pháp so sánh (so sánh theo thời gian, so sánh theo không gian) phương pháp phân tích hồi cứu chủ yếu Địa bàn nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phạm vi địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - nơi có mức sinh thứ tăng trở lại PHẦN THỨ BA THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SINH CON THỨ TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG NHỮNG NĂM 2005- 2008 Về điều kiện tự nhiên: Tân Yên huyện miền núi, cách trung tâm thành phố Bắc giang 15 km phía Tây bắc tỉnh Bắc Giang Phía bắc giáp huyện Yên Thế; phía đông giáp huyện Lạng Giang; phía nam giáp thành phố Bắc Giang huyện Việt Yên; phía Tây giáp huyện Hiệp Hoà huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Huyện có 22 xã thị trấn, gồm 21 xã, thị trấn miền núi xã trung du Diện tích tự nhiên: 20.330ha, đó: đất nông nghiệp là: 11.300 ha, chiếm 55,6% diện tích tự nhiên; đất lâm nghiệp; 2.300 ha, chiếm 11,3% diện tích tự nhiên; đất chuyên dùng là: 2.700 ha, chiếm 13,3% diện tích tự nhiên; đất 1.560ha, chiếm 7,7% diện tích tự nhiên; đất công nghiệp - dịch vụ: 195 ha, chiếm gần 1% diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng là: 2.275ha, chiếm 11,1% Về kinh tế - xã hội Tân Yên huyện nông giàu truyền thống cách mạng, nhân dân Tân Yên cần cù, chịu khó, động sáng tạo, chấp hành tốt sách pháp luật Đảng Nhà nước Tân Yên huyện nông nghiệp tuý, nông nghiệp giữ vai trò quan trọng kinh tế huyện, nông nghiệp chiếm 88% cấu kinh tế, tạo việc làm thu nhập cho 92% dân cư nông thôn Cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm cấp uỷ quyền quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu nhân dân địa phương; 24/24 xã, thị trấn có lưới điện quốc gia, 100% thôn, xóm có điện sinh hoạt sản xuất Trình độ dân trí dần nâng cao, đời sống nhân dân cải thiện, trẻ em thất học mù chữ, có 90% hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn, 70% hộ gia đình có xe máy, tỷ lệ hộ gia đình nghèo theo chuẩn chiếm 10% Với lợi tuyến đường quốc lộ 284 295 nối Tân Yên với trung tâm tỉnh Bắc giang với tỉnh Bắc Ninh, Thái nguyên, Lạng Sơn; tạo mối giao lưu kinh tế, trị thuận lợi Với chế vận dụng thông thoáng kịp thời, đến thu hút doanh nghiệp địa bàn huyện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước đầu tư vào khu công nghiệp huyện, làm cho kinh tế huyện dần thay đổi khởi sắc Những năm gần đây, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể nhiều thách thức , là: kinh tế phát triển chưa ngang tầm với tiềm naăg có được; tệ nạn xã hội cờ bạc, mại dâm, buôn bán ma tuý, nghiện ngập, ly hôn len lỏi tận thôn xóm có chiều hướng gia tăng Đặc biệt số giá trị đạo đức bị xói mòn, băng hoại làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội người dân lực cản lớn công tác DS-KHHGĐ huyện nhà Về giáo dục - đào tạo: Toàn huyện có 24 trường mầm non, 27 trường Tiểu học, 24 trường Trung học sở trường trung học phổ thông Chất lượng giáo dục đào tạo ngày nâng cao, có nhiều học sinh đạt giải quốc gia giải tỉnh môn học Tỷ lệ người độ tuổi 15 - 18 có tốt nghiệp trung học sở đạt 98,18%; độ tuổi 18 - 21 có tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông đạt 62% , nhiên tỷ lệ có nghề thấp Về công tác y tế: Huyện có hệ thống mạng lưới y tế gồm: Trung tâm y tế dự phòng : có khoa CSSKSS/KHHGĐ Phòng Y tế : có bác sỹ, cử nhân điều dưỡng, dược sĩ trung học Bệnh viện đa khoa huyện: có 120 giường bệnh 24 đơn vị xã, thị trấn: 100% số xã, thị trấn có trạm y tế, có 15/24 xã đạt chuẩn quốc gia y tế có đủ bác sĩ, y sỹ sản nhi, đủ trang thiết bị chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt có đủ trang thiết bị trình độ chuyên môn kỹ thuật thực dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ: đặt dụng cụ tử cung, khám chữa phụ khoa thực tư vấn SKSS/KHHGĐ Về dân số vấn đề sinh thứ 3: Năm 2000, dân số Tân Yên khoảng 15,4 vạn người, đến tăng lên 17 vạn người, có khoảng 80% dân số nông Dưới bảng số liệu quy mô dân số từ năm 2005 - 2008 Năm 2005 2006 2007 2008 (10 tháng) Số sinh 2.126 2.223 2.477 1.969 Dân số trung bình 165.573 167.434 169.987 171.947 Theo bảng số liệu ta thấy: Dân số Tân Yên tăng đột biến trở lại từ năm 2007 Sự biến động quy mô dân số có biến động dân số tự nhiên biến động học Biến động quy mô dân số học diễn nhanh, với quy mô lớn Trung bình năm số người nhập cư đến huyện khoảng 1.000 người Tốc độ đô thị hoá huyện gần tăng nhanh mở rộng khu công nghiệp hệ số dân nhập cư tới huyện ngày nhiều Sự di cư chủ yếu di cư tự làm cho nhà quản lý địa phương khó kiểm soát Dưới bảng số liệu biến động dân số từ năm 2005 - 2008: Năm 2005 2006 2007 2008 (10 tháng) Số di 540 617 850 1.150 Số đến 605 737 1.110 1.550 Số người chuyển có tăng tăng chậm, ngược lại dòng chuyển đến tăng nhanh So sánh năm 2008 với năm 2005 năm 2008 tăng gấp lần so với năm 2005 Dòng người lưu chuyển đến huyện đa số tuổi lao động nhóm người độ tuổi sinh đẻ (từ 15 - 49 tuổi), có mức sinh sản cao, nhóm người nguyên nhân làm tăng dân số huyện Đây thực thách thức lớn người làm công tác DS - KHHGĐ huyện Việc đô thị hoá nhanh vượt trước trình độ dân trí người địa phương vốn người nông dân không đất để canh tác lại sẵn đồng tiền đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi nên nhiều vấn đề xã hội nảy sinh như: tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, mại dâm Trong tư tưởng lạc hậu "Trọng nam khinh nữ" tồn thách thức lớn cho quyền địa phương Cùng với chuyển động quy mô dân số theo hướng gia tăng dân số trở lại vấn đề đáng quan tâm mức sinh thứ có chiều hướng gia tăng: Năm Tổng số sinh Trong sinh Chiếm tỷ lệ (%) thứ 2005 2.126 203 9,5 2006 2.223 224 10,0 2007 2,477 278 11,2 2008 (10 tháng) 1.969 245 12,4 Như vậy, khẳng định có tình trạng sinh thứ Tân Yên tình trạng ngày gia tăng, đặc biệt từ năm 2007 Tình trạng xuất hầu hết xã địa bàn huyện, điển hình xã Ngọc Châu, chiếm tới 20%, xã Ngọc Vân: chiếm 18% , xã Ngọc Lý: chiếm 16,6% ….và tác động xấu đến công tác DS-KHHGĐ huyện nhà Điều đáng ý số đối tượng sinh thứ có người cán công chức, đảng viên, kể người có nhận thức Đối tượng chiếm khoảng 12% lại nông dân Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ địa phương đối tượng sinh thứ cán bộ, công chức, đảng viên tạo nên cản trở cho việc tuyên truyền, giáo dục người dân thực sách DS-KHHGĐ, làm cho người dân thiếu tin tưởng thực sách Vấn đề sinh thứ tăng trở lại Tân Yên nói riêng địa phương khác nước nói chung, làm cho việc thực mục tiêu đạt mức sinh thay vào năm 2008 chiến lược Dân số Việt Nam năm 2001 - 2010 đề ổn định quy mô dân số khó khăn lại khó khăn Sinh thứ dân số tăng trở lại kéo theo loạt vấn đề cần giải Tân Yên Đó việc làm cho người lao động, tải sở hạ tầng, đường giao thông xấu, mật độ giao thông lớn Nước khan hiếm, không đủ cung cấp cho nhu cầu người dân, phần lớn người dân vãn dùng nước giếng tự đào, tự khoan Các trạm y tế, bệnh viện đa khoa thường xuyên xảy tình trạng tải bệnh nhân Trường học với sở vật chất thiếu thốn, số học sinh đến lớp bị tải so với khả trường lớp khiến cho việc dạy học không đảm bảo chất lượng Sự xuống cấp môi trường xung quanh bụi, tiếng ồn, rác thải; không gian xanh bị thu hẹp, khu vui chơi giải trí cho cháu không đủ Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, người nông dân địa phương chưa đào tạo nghề thay nên tỷ lệ thất nghiệp ngày gia tăng, tệ nạn xã hội gia tăng theo như: cờ bạc, nghiện hút, mại dâm… PHẦN THỨ TƯ NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TRÊN Nguyên nhân dẫn đến sinh thứ Tân Yên có nhiều, tập trung nguyên nhân sau: Thiếu quan tâm lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền: Trong thời gian vừa qua, công tác DS-KHHGĐ chưa nhận quan tâm sâu sát, đạo kịp thời cấp uỷ đảng, quyền, đoàn thể Tâm lý chủ quan, thoả mãn với kết bước đầu dẫn đến trì trệ, buông lỏng lãnh đạo, đạo không kiên định thực sách DS-KHHGĐ cấp, ngành Không nhận thức đầy đủ tính chất khó khăn, phức tạp, lâu dài công tác DS-KHHGĐ bối cảnh kinh tế, văn hoá, tâm lý người dân Nhiều nơi cho công tác DS-KHHGĐ không quan trọng công tác khác Không số cấp uỷ quyền chưa thực quan tâm mà thể lý thuyết quan điểm chung chung chương trình hành động, chế sách cụ thể Một số cán bộ, công chức, đảng viên không nhận thức đầy đủ sách DS-KHHGĐ nên sinh thứ Điều gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật DS-KHHGĐ người dân Từ nhận thức chưa đầy đủ, lãnh đạo không kịp thời nen hoạt động DS-KHHGĐ chưa nhận quan tâm đầu tư thoả đáng nguồn lực, vật lực ngân sách tài cho hoạt động Việc đầu tư chưa phù hợp chương trình dân số không Tân Yên mà phạm vi tỉnh, nước Chế độ phụ cấp động viên, khuyến khích đội ngũ cán làm công tác DS-KHHGĐ sở nhiều hạn chế, đội ngũ công tác viên - người khởi đầu cho thành công công tác DSKHHGĐ Hiện nay, cộng tác viên nhận từ 40.000 - 50.000đồng/tháng thấp không phù hợp với giá thị trường, mức sinh hoạt tối thiểu Các họp quan trọng xã cán dân số không mời tham dự coi công tác DS-KHHGHĐ không quan trọng; có nơi chưa có phương tiện phòng làm việc Do nhận thức chưa câu từ Pháp lệnh dân số: Chúng ta biết, dư luận vừa qua có nhiều ý kiến, địa phương cho nguyên nhân dẫn đến sinh thứ Pháp lệnh dân số, cụ thể điều 10: "Mỗi cặp vợ chồng cá nhân có quyền: định thời gian sinh con, số khoảng cách lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập nuôi dạy cá nhân, cặp vợ chồng sở bình đẳng" Điều 10 điều quy định quyền nghĩa vụ cặp vợ chồng, cá nhân việc thực KHHGĐ Quyền vậy, nghĩa vụ sử dụng biện pháp tránh thai (Điểm a, khoản 2, điều 10), tránh bệnh lây qua đường tình dục (điểm b, khoản 2, điều 10) "Thực nghĩa vụ khác liên quan đến CSSKSS, KHHGĐ" Trở lại điều pháp lệnh nghĩa vụ chung chung, đáng ý "Thực KHHGĐ; xây dựng quy mô gia đình con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững" (Điểm a, khoản 2, điều 4) Đến phần định nghĩa KHHGĐ khoản 9, điều điều pháp lệnh không thấy quy định từ - pháp lệnh không thấy nói đến quy mô gia đình Như vậy, người dân nói Pháp lệnh quy định đẻ thoải mái pháp lệnh có giá trị pháp lý cao nghị định, nghị định không quy định trái tinh thần pháp lệnh Do công tác thông tin tuyên truyền chưa đạt hiệu cao: Như trình bày việc nhận thức chưa pháp lệnh dân số phận người dân Tuy nhiên, cần xem xét công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cán làm công tác truyền thông DS-KHHGĐ Chúng ta biết, cách hiểu suy diễn văn pháp luật phận người dân không người làm công tác DSKHHGĐ hiểu rõ điều hết phải giải thích cho người dân hiểu nội dung tinh thần pháp lệnh Nhưng đây, hoạt động truyền thông không làm tốt việc lúng túng chờ hướng dẫn từ cấp có địa phương khác làm tốt công tác tuêyn truyền Có nhiều lúc công tác truyền thông nghèo nàn, nhàm chán nội dung hình thức, nhiều không phù hợp với đối tượng, chưa tổ chức hoạt động sâu rộng sở, chưa kêu gọi tham gia ban, ngành, đoàn thể địa phương, chưa tập trung vào đối tượng có vai trò ảnh hưởng lớn cộng đồng, chưa phân định cá đối tượng cụ thể để có biện pháp tuyên truyền thích hợp, có hiệu Nội dung truyền thông nhạt nhẽo, chưa có sức thuyết phục cao nên khó khăn việc khắc phục tư tưởng trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng giới số không nhỏ cặp vợ chồng vùng nông thôn Công tác thông tin, truyền thông nhiều hạn chế nên nguyên nhân quan trọng làm tăng tỷ lệ sinh thứ địa bàn huyện Tân Yên năm qua Do tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâm lý muốn sinh trai để nối dõi tông đường; đông nhiều nên muốn sinh thêm con: Đây nguyên nhân quan trọng dù họ tuyên truyền, vận động, giáo dục sách pháp luật dân số tư tưởng muốn sinh thêm trai để nối dõi in sâu vào tiềm thức họ, họ cố tình sinh con; kể gia đình có đủ trai, gái trai họ muốn sinh thêm con, theê thêm Những gia đình sinh thêm thứ gia đình có gái khát khao sinh thêm để có "quý tử" nối dõi tông đường, thờ cúng cha mẹ, ông bà, "dài đời hơn" Theo kết tổng hợp Tân Yên có tới 905 trường hợp sinh thứ sinh bề (gái) họ cố sinh thêm trai đề nối dõi tông đường Một tỷ lệ nhỏ lại mong muốn có trai lẫn gái Và kết điều tra mẫu tháng 12/2007 1000 mẫu huyện Tân Yên Uỷ ban DS-GĐ-TE huyện điều tra hỏi có thiết phải có trai hay không có 55% trả lời "có" Như vậy, tâm lý "trọng trai" phổ biến Một điều đáng quan tâm tỷ lệ coa lại khu vực thị trấn, thị tứ nơi coi trình độ dân trí cao hơn, chiếm 61,4% số câu trả lời "có" , xã lại 38,6% Điều liên quan tới tượng phận người dân có điều kiện kinh tế lại muốn có thêm con, dù họ có (cả trai, gái trai).Vì vậy, cần có nghiên cứu nghiêm túc sâu vấn đề Như vậy, đất nước có ảnh hưởng định tư tưởng Nho giáo tâm lý trọng nam tồn nguyên nhân quan trọng làm tăng mức sinh nói chung sinh lần thứ nói riêng Do nhận thức không , tư tưởng lệch lạc sinh in sâu vào suy nghĩ họ, kết hợp với tính lạc hậu, bảo thủ người nong dân dù có tích cực tuyên truyền, vận động đến đâu sớm chiều mà dễ dàng thay đổi họ Đây khó khăn lớn huyện Tân Yên công tác tuyên truyền, vận động thực giảm sinh Do chưa xử lý nghiêm cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm sách DS- KHHGĐ: Người Đảng viên gương để nhân dân noi theo Do cán đảng viên sinh thứ mà không bị xử lý, kỷ luật gây dư luận không tốt quần chúng nhân dân, nguyên nhân quan trọng góp phần làm tăng tỷ lệ sinh thứ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm gần Trong năm 2002- 2007 tỷ lệ sinh thứ đội ngũ cán bộ, công chức có xu hướng tăng nhẹ Mặc dù số không nhiều so với tổng số sinh thứ địa bàn có ảnh hưởng lớn đến công tác vận động thực sách DS-KHHGĐ Mặt khác, cán bộ, công chức, đảng viên sinh thứ tức vi phạm sách, pháp luật nhà nước dân số chưa bị xử lý, kỷ luật nghiêm theo quy định tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Bắc Giang quy định rõ hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, đảng viên cán lãnh đạo vi phạm sách dân số huyện địa bàn tỉnh lại áp dụng hình thức xử lý khác Trong nguyên nhân này, nguyên nhân sâu xa có nhiều nhận thức sai cho từ pháp lệnh dân số đời quy định tỉnh không hiệu lực, nên việc xử lý cán bộ, đảng viên sinh thứ không kiên trước Việc cung cấp dịch vụ biện pháp tránh thai chưa đa dạng, thuận tiện cho người sử dụng: Hiện tồn hình thức giao/áp tiêu kế hoạch từ xuống mà xem xét điều kiện thực tiễn sở Trong đáng ý giao tiêu thực biện pháp đình sản Khi tư vấn cho đối tượng sử dụng chưa cung cấp đầy đủ thông tin, quan tâm đến tính đặc thù riêng địa phương để lựa chọn biện pháp tránh thai cho phù hợp Trên nhữgn nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh thứ tăng trở lại Những nguyên nhân không với Tân yên mà gần mang tính điển hình tất địa phương khác tỉnh Bắc giang PHẦN THỨ NĂM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN LÀM GIẢM TỶ LỆ SINH CON LẦN THỨ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Từ nguyên nhân Tân Yên nêu xem xét số địa phương khác, để ngăn chặn tình trạng sinh thứ gia tăng, theo ngành DS-KHHGĐ dịa phương cần trọng giải pháp sau: Giải pháp tăng cường lãnh đạo, đạo Đảng cấp quyền: Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng quyền cấp công tác DS-KHHGĐ, tập trung tổ chức thực tốt nội dung nghị số 47 - NQ/TW ngày 22/3/2005 Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh thực sách dân số kế hoạch hoá gia đình", văn hướng dẫn thực ban khoa giáo Trung ương; chương trình hành động số 74 - CTr/TU ngày 25/7/2005 tỉnh uỷ, định số 27/QĐ-UBND UBND tỉnh Bắc giang ngày 6/4/2006 việc thực định số 09 thủ tướng phủ kế hoạch số 84/KH-HY ngày 28/6/2005 ban thường vụ Huyện uỷ Tân yên việc thực nghị số 47/NQ-TW Xây dựng tiêu phát triển dân số, sinh thứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm mõi ngành, cấp, đơn vị có biện pháp kiểm soát gia tăng sinh thứ khống chế mức 8% năm 2010 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đưa công tác DS - KHHGĐ trở thành nội dung quan trọng chương trình hoạt động cấp, ngành huyện, gắn kết thực nhiệm vụ có liên quan tới công tác DS - KHHGĐ vào phong trào thi đua chung địa phương, đơn vị 2 Giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thực sách DS-KHHGĐ: Công tác truyền thông có vai trò quan trọng, định 505 thành công chương trình DS-KHHGĐ Một nguyên nhân gây tăng sinh giai đoạn vừa qua ý thức trọng nam tồn nặng nề nhân dân, giải pháp truyền thông phải giải pháp ưu tiên hàng đầu để nâng cao nhận thức thay đổi hành vi sinh đẻ nhân dân, khắc phục phong tục tập quán lạc hậu, tư tưởng trọng nam khinh nữ Vì vậy, cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông thời gian tới Tuy nhiên phải đổi phương pháp lựa chọn đối tượng ưu tiên phù hợp để nâng cao hiệu truềyn thông, cụ thể sau: a Về đối tượng truyền thông Cần tuyên truyền sâu rộng tới đối tượng nhân dân, nhiên điều kiện nguồn lực nhiều hạn chế, cần phải chọn nhóm ưu tiên để có biện pháp nội dung truyền thông phù hợp Cần lựa chọn nhóm đối tượng ưu tiên sau: - Nhóm đối tượng cán lãnh đạo, cán quản lý cấp, cán đảng viên: nhóm đối tượng nòng cốt để lãnh đạo truyền thông Qua nhóm đối tượng triển khai tuyên truyền, phổ biến quy định tổ chức thực cấp sở theo chủ trương, đường lối đảng, quy định nhà nước páhp luật Qua nhóm đối tượng này, tiêu thực sách DS-KHHGĐ xay dựng chương trình kế hoạch công tác địa phương, đơn vị hàng năm; đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm cán lãnh đạo, cán quản lý cấp việc gương mẫu chấp hành sách DS-KHHGĐ Đảng Nhà nước - Nhóm đối tượng nam giới, đặc biệt nam giới gia đình có gái (đây nhóm đối tượng không ưu tiên quan tâm tuyên truyền giai đoạn vừa qua) - Nhóm đối tượng nông dân, nông thôn, ưu tiên khu vực đồng đông dân Đây nhóm đối tượng có mức sinh cao nhát, đồng thời đối tượng không hưởng ưu tiên công tác truyền thông tư vấn chương trình thời gian qua - Nhóm phụ nữ có gái độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi b Về nội dung truyền thông -Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối đảng, sách pháp luật quy định nhà nước công tác DS-KHHGĐ Tuyên truyền giáo dục dân số phát triển, xây dựng mô hình gia đình (có từ đến con), no ấm, bình đẳng, tiến hạnh phúc; vai trò gia đình thực bình đẳng giới lĩnh vực chăm sóc SKSS/KHHGĐ - Tuyên truyền nâng cao kiến thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ, bệnh lênh truyền qua đường tình dục, nguy ảnh hưởng đến sức khoẻ trình chửa đẻ, đặc biệt chửa đẻ nhiều lần - Tuyên truyền sử dụng biện pháp tránh thai: cung cấp đầy đủ thông tin phương tiện tránh thai (những lợi ích hạn chế, tai biến xảy ra) cho đối tượng có nhu cầu để họ có khả tự lựa chọn biện pháp phù hợp với điều kiện cụ thể - tư vấn trực tiếp đến nhóm đối tượng, tập trung vào nhóm có nguy sinh lần thứ cao, sinh bề, nhóm phụ nữ nuôi nhỏ tuổi bà mẹ mang thai kiến thức KHHGĐ, nuôi theo khoa học - Tăng cường tuyên truyền tư vấn tới nhóm đối tượng, vùng tôn giáo nhận thức yếu công tác DS-KHHGĐ Thực điều chỉnh tốt lần sinh cặp vợ chồng, đối tượng có nguy sinh thêm c Phương pháp truyền thông Tuỳ đối tượng để có phương pháp truyền thông phù hợp, coi trọng truyền thông trực tiếp, truyền thông nhóm Người làm công tác truềyn thông phải đựoc tập huấn, đào tạo để có kỹ tổ chức tốt truyền thông đạt hiệu cao 3.Giải pháp tổ chức: Kiện toàn tổ chức máy trung tam DS-KHHGĐ tuyến huyện ổn định đội ngũ cán chuyên trách theo thông tư 04/2008/TT-BYT Mỗi cấp phải có đủ cán có lực để hoàn thành nhiệm vụ Cán DSKHHGĐ phải đào tạo để nâng cao hiệu quản lý, có chế độ thù lao phù hợp, hỗ trợ thu hút cán để đội ngũ cán đủ mạnh ổn định để đáp ứng nhiệm vụ theo yêu cầu (Hiện trung tâm DSKHHGĐ cấp huyện có biên chế; cán chuyên trách cấp xã: người với mức tiền phụ cấp hàng tháng thấp; cấp thôn có công tác viên, mức trợ cấp 40.000 - 50.000đ/tháng, cộng tác viên lại dễ bị thay đổi nên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ) Nên lồng ghép chức nhiệm vụ cho cán sở thôn xóm, khu phố làm nhiệm vụ: màng lưói y tế thôn, cộng tác viên dinh dưỡng, cộng tác viên dân số Đội ngũ phải ổn định lâu dài, đào tạo kiến thức phổ cập để hoạt động Giải pháp mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ: Nâng cao chất lượng sở dịch vụ nhà nước có (các sở y tế nhà nước, hệ thống cung ứng dịch vụ thuộc trung tâm DS-KHHGĐ huyện, y tế sở), khuyến khích mở rộng dịch vụ tư nhân khuôn khổ pháp luật, hạn chế tối đa có thai ý muốn, giảm nhanh nạo phá thai, bước nâng cao chất lượng dân số Lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ với truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp nhận biện páp tránh thai, sở cung cấp thông tin cách dầy đủ, xác biện pháp tránh thai giúp người dân có hội lựa chọn biện pháp t6ránh thai phù hợp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em 5 Giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá: Đẩy mạnh công tác xác hội hoá lĩnh vực công tác DS-KHHGĐ, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội tham gia công tác DS-KHHGĐ, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, gia đình cộng đồng tự nguyện chủ động tham gia Đẩy mạnh thực vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" mà nòng cốt xây dựng gia đình văn hoá với tiêu chuẩn, có tiêu chí "Thực kế hoạch hoá gia đình, cặp vợ chồng sinh đến con" Giải pháp giáo dục Dân số giáo dục có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn Do giảm tỷ lệ gia tăng dân số phải đôi với phát triển giáo dục, ổn định quy mô dân số gắn với đầu tư phát triển giáo dục giải pháp chiến lược lâu dài, có tính bền vững Tăng nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tiếp tục thực phổ cập giáo dục trung học phổ thông, bước đưa chương trình giáo dục dân số giáo dục giới tính vào chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với độ tuổi học sinh Tạo điều kiện hội để phụ nữ trẻ em tiếp cận sử dụng dịch vụ giáo dục Nâng cao trình độ học vấn cho phụ nữ trẻ em gái, phụ nữ trẻ em gái vùng khó khăn, miền núi ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Đề nghị cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo công tác DS-KHHGĐ, tránh tư tưởng chủ quan, buông lỏng lãnh đạo Đề nghị tỉnh uỷ, Huyện uỷ nghị thị lãnh đạo cấp uỷ đnảg tăng cường lãnh đạo thực tốt công tác DS-KHHGĐ, thực tốt tiêu kế hoạch địa phương công tác DS-KHHGĐ, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm sách DS-KHHGĐ Đề nghị trung ương, tỉnh tiếp tục ổn định tổ chức máy làm công tác DS-KHHGĐ cấp đủ số lượng, chất lượng chuyên môn để hoạt động có hiệu Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác đạo tổ chức thực lồng ghép nhiệm vụ trị địa phương , đơn vị với công tác DS-KHHGĐ ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực chương trình mục tiêu, có chương trình DS-KHHGĐ Đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đầu tư kinh phí hỗ trợ địa phương thực hoạt động truyền thông chương trình DS-KHHGĐ tới đối tượng ưu tiên huyện: vùng nông thôn, nam giới phụ nữ độ tuổi sinh đẻ có gái, vùng có mức sinh thứ Cụ thể: tiếp tục đầu tư, thay trang thiết bị tuyên truyền đại, phương tiện truyền thông phục vụ công tác DS-KHHGĐ Đề nghị cấp quyền có chế khuyến khích động viên tập thể, cá nhân thực tốt sách DS-KHHGĐ; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm sách DS-KHHGĐ theo nghị số 47/NQ - TW (xây dựng tăng thêm mức khen thưởng, xử phạt mức độ khác nhau: năm, năm, 10 năm) Đề nghị mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân hội viên tổ chức chấp hành thực tốt sách DS-KHHGĐ đảng Nhà nước nói chung quy định tỉnh, huyện nói riêng Thực quy mô gia đình (có con), xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc KẾT LUẬN Công tác DS-KHHGĐ nhằm thể tốt sách dân số với mục tiêu quy mô gia đình con, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng , hạnh phúc, tiến bền vững, có ý nghĩa quan trọng to lớn đời sống người xã hội, làm cho cá nhân, gia đình, toàn xã hội khẻo mạnh, có hội, có điều kiện thuận lợi tham gia vào hoạt động kinh tế, văn hoá, trị, xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày phát triển, đất nước, xã hội phồn vinh Làm tốt công tác DS-KHHGĐ đòi hỏi phải có nỗ lực phấn đấu toàn đảng, toàn dân, toàn xã hội, giai đoạn, địa phương có đặc thù riêng Đòi hỏi quan quản lý nhà nước công tác DS-KHHGĐ từ trung ương đến địa phương phải nghiên cứu đóng góp, tham mưu tích cực, sát thực cho lãnh đạo Đảng, quyền cấp có hướng đi, giải pháp thích hợp thực thắng lợi mục tiêu chiến lược dân số giữ vững thành quả, góp phần đắc lực vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước Sinh thứ trở lên thực trạng quan tâm công tác DS-KHHGĐ nước ta Tân Yên - huyện ngoại thành tỉnh Bắc Giang, không nơi có trình độ dân chí thấp hay kinh tế - xã hội phát triển phải đối mặt với tình trạng sinh thứ trở lên Nhận thức thực quy mô gia đình con, khoẻ mạnh, xây dựng gia đình no ấm, binhg đẳng, hạnh phúc tiến đại phận nhân dân chấp nhận tự giác thực Tuy nhiên phận nhỏ có cán đảng viên thực tế khách quan hay chủ quan muốn sinh thứ cố tìm kiếm để có trai nối dõi tông đường Do làm cho mức sinh huyện Tân Yên năm qua tăng trở lại Để làm tốt công tác DS-KHHGĐ cần phải làm tốt công tác truyền thông giáo dục vận động làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm thay đổi hành vi thực tốt sách DS-KHHGĐ, để tăng nhanh số người sử dụng biện pháp tránh thai, giảm nhanh tỷ suất sinh tỷ lệ sinh thứ trở lên "Gia đình con, tiến tới ổn định quy mô dân số mức hợp lý để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ", nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn lực chất lượng cao Đồng thời nhà nước, lãnh đạo địa phương tạo môi trường xã hội tốt hơn, an toàn Kết hợp với sách, chế độ phù hợp với lòng dân để nhân dân thực tốt công tác DS-KHHGĐ đối tượng, tầng lớp nhân dân Đặc biệt lớp trẻ lớn lên độ tuổi sinh đẻ nhận thức đúng, đầy đủ, xác nội dung chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sách DS-KHHGĐ để biết chăm lo sức khoẻ nói chung, với thành viên gia đình chăm sóc đảm bảo quyền lợi bình đẳng, xoá bỏ tập tục trọng nam khinh nữ, đảm bảo quy mô gia đình con, khoẻ mạnh, hạnh phúc, bình đẳng, bền vững Thực tốt công tác DS-KHHGĐ phải đồng thời kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng chăm sóc bảo vệ giáo dục gia đình trẻ em chuẩn mực, với vấn đề xã hội khác để bảo đảm chất lượng sống tốt đẹp cho toàn dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế -xã hội Nâng cao chất lượng dân số Việt Nam, tạo nguồn lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá - đại hoá, hội nhập quốc tế, để Việt Nam trở thành nước giàu mạnh, văn minh, bền vững Với thời gian học tập nghiên cứu không dài, trình độ chuyên môn kiến thức thân hạn chế nên đề tài có nhiều thiếu sót Tôi mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo đồng nghiệp để giúp đỡ hoàn thiện đầy đủ cho nội dung đề tài Xin trân trọng cảm ơn MỤC LỤC [...]... theê con thêm của Những gia đình này sinh thêm con thứ 3 được thì những gia đình có 2 con là gái càng khát khao sinh thêm con để có "quý tử" nối dõi tông đường, thờ cúng cha mẹ, ông bà, như vậy mới "dài đời hơn" Theo kết quả tổng hợp ở Tân Yên có tới hơn 905 trường hợp sinh con thứ 3 là sinh con một bề (gái) và họ cố sinh thêm 1 con trai đề nối dõi tông đường Một tỷ lệ nhỏ còn lại thì mong muốn có cả con. .. trạng sinh con thứ 3 trở lên Nhận thức và thực hiện quy mô gia đình ít con, khoẻ mạnh, xây dựng gia đình no ấm, binhg đẳng, hạnh phúc và tiến bộ đã được đại bộ phận nhân dân chấp nhận và tự giác thực hiện Tuy nhiên còn một bộ phận rất nhỏ trong đó có cả cán bộ đảng viên do thực tế khách quan hay chủ quan vẫn muốn sinh con thứ 3 hoặc cố tìm kiếm để có con trai nối dõi tông đường Do vậy làm cho mức sinh. .. tình trạng sinh con thứ 3 tăng trở lại Những nguyên nhân này không chỉ đúng với Tân yên mà gần như mang tính điển hình đối với tất cả các địa phương khác trong tỉnh Bắc giang PHẦN THỨ NĂM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN LÀM GIẢM TỶ LỆ SINH CON LẦN THỨ 3 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Từ những nguyên nhân ở Tân Yên nêu trên cũng như xem xét trong một số địa phương khác, để ngăn chặn tình trạng. .. Trong những năm 2002- 2007 tỷ lệ sinh con thứ 3 trong đội ngũ cán bộ, công chức có xu hướng tăng nhẹ Mặc dù con số này không nhiều so với tổng số sinh con thứ 3 trên địa bàn nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ Mặt khác, những cán bộ, công chức, đảng viên khi sinh con thứ 3 tức là đã vi phạm chính sách, pháp luật của nhà nước về dân số nhưng chưa bị xử lý,... tập trung vào các nhóm có nguy cơ sinh con lần thứ 3 cao, sinh con một bề, nhóm phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi và bà mẹ đang mang thai về các kiến thức KHHGĐ, nuôi con theo khoa học - Tăng cường tuyên truyền tư vấn tới nhóm đối tượng, vùng tôn giáo còn nhận thức yếu về công tác DS-KHHGĐ Thực hiện điều chỉnh tốt các lần sinh của các cặp vợ chồng, đối tượng có nguy cơ sinh thêm c Phương pháp truyền... muốn sinh con trai để nối dõi tông đường; đông con nhiều của nên muốn sinh thêm con: Đây là nguyên nhân rất quan trọng vì dù họ đã được tuyên truyền, vận động, giáo dục chính sách pháp luật về dân số nhưng tư tưởng muốn sinh thêm con trai để nối dõi đã in sâu vào tiềm thức của họ, do vậy họ cố tình sinh con; kể cả những gia đình đã có đủ con trai, con gái hoặc 2 con trai họ cũng vẫn muốn sinh thêm con, ... đang tăng trở lại Để làm tốt công tác DS-KHHGĐ chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông giáo dục vận động làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm thay đổi hành vi thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ, để tăng nhanh số người sử dụng các biện pháp tránh thai, giảm nhanh tỷ suất sinh nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên "Gia đình ít con, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để... và trong cả pháp lệnh không thấy nói đến quy mô gia đình ít con thế nào Như vậy, người dân thì cứ nói rằng Pháp lệnh quy định được đẻ thoải mái và pháp lệnh có giá trị pháp lý cao hơn nghị định, nghị định không được quy định trái tinh thần pháp lệnh 3 Do công tác thông tin tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao: Như trên đã trình bày về việc nhận thức chưa đúng về pháp lệnh dân số của một bộ phận người... tiêu chí "Thực hiện kế hoạch hoá gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đến 2 con" 6 Giải pháp về giáo dục Dân số và giáo dục có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau Do đó giảm tỷ lệ gia tăng dân số phải đi đôi với phát triển giáo dục, ổn định quy mô dân số gắn với đầu tư phát triển giáo dục là một giải pháp chiến lược lâu dài, có tính bền vững Tăng nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tiếp tục thực hiện... tác tuyên truyền, vận động thực hiện giảm sinh 5 Do chưa xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm chính sách DS- KHHGĐ: Người Đảng viên là tấm gương để nhân dân noi theo Do vậy khi cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 mà không bị xử lý, kỷ luật đã gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, và đây cũng là nguyên nhân quan trọng góp phần làm tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện Tân Yên, tỉnh ... - phương pháp nghiên cứu Phần III: Thực trạng vấn đề sinh thứ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2005 - 2008 Phần IV: Nguyên nhân Phần V: Một số giải pháp góp phần làm giảm tỷ lệ sinh thứ địa bàn... PHẦN THỨ NĂM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN LÀM GIẢM TỶ LỆ SINH CON LẦN THỨ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Từ nguyên nhân Tân Yên nêu xem xét số địa phương khác, để ngăn chặn tình trạng. .. phần làm tăng tỷ lệ sinh thứ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm gần Trong năm 2002- 2007 tỷ lệ sinh thứ đội ngũ cán bộ, công chức có xu hướng tăng nhẹ Mặc dù số không nhiều so với tổng số sinh thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu làm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu làm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu làm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn