thực trạng phát triển dịch vụ thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vn

36 525 27
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 14:38

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chiếm tỷ trọng lớn ( ở Việt Nam chiếm 96%).Tốc độ gia tăng các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhanh hơn các doanh nghiệp lớn. Vì thế vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc giải quyết việc làm là rất lớn.Doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo việc làm cho khoảng từ 50 80% lao động trong các nghành công nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt trong nhiều thời kỳ các doanh nghiệp lớn sa thải công nhân thì khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ lại thu hút thêm nhiều lao động hoặc có tốc độ thu hút lao động mới cao hơn khu vực doanh nghiệp lớn do các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể phản ứng nhanh nhạy với thị trường. Ở Việt Nam cũng theo đánh giá của Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế TW, thì số lao động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực phi nông nghiệp có khoảng 7,8 triệu người, chiếm tới 72,9% tổng số lao động phi nông nghiệp và chiếm khoảng 22,5% lực lượng lao động của cả nước.DNVVN làm cho nền kinh tế năng động và có hiệu quả hơn.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi thế quy mô vừa và nhỏ, có địa điểm sản xuất phân tán, tổ chức bộ máy chỉ đạo gọn nhẹ. Do đó nó là những doanh nghiệp năng động, linh hoạt , sáng tạo trong kinh doanh, có khả năng nhanh chóng thích nghi với các nhu cầu và thay đổi của thị trường. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bước vào thị trường mới mà không thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp lớn (do quy mô doanh nghiệp nhỏ), sẵn sàng phục vụ ở những nơi xa xôi nhất, những khoảng trống vừa và nhỏ trên thị trường mà các doanh nghiệp lớn không đáp ứng được.DNVVN góp phần tích cực trong việc lưu thông hàng hoá và Xuất khẩuCác công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút một lượng lớn lao động và tài nguyên của xã hội để sản xuất ra hàng hoá. Để có thêm sức cạnh tranh trực tiếp với các công ty và tập đoàn lớn, hàng hoá của họ nói chung thiên về sự đa dạng về chất lượng và chủng loại, tạo cho người tiêu dùng có nhiều cơ hội được lựa chọn. Bên cạnh đó họ cũng tiến vào nhiều thị trường nhỏ mà các công ty lớn bỏ qua vì doanh thu từ đó quá nhỏ. ... lớn dịch vụ thuế phân thành hai dạng: dịch vụ thuế công dịch thuế tư Dịch vụ thuế công dịch vụ quan thuế cung cấp Dịch vụ thuế tư dịch vụ tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. .. doanh 1.2.2.2 Căn vào phương thức cung cấp dịch vụ: Dịch vụ thuế phân loại thành dịch vụ thuế thủ công dịch vụ thuế điện tử Dịch vụ thuế thủ công dịch vụ cung cấp thông qua phương thức thủ công,... cung cấp dịch vụ: Dịch vụ thuế phân loại thành dịch vụ công dịch vụ tư * Dịch vụ thuế công dịch vụ quan quản lý thuế cung cấp, gắn liền với việc thực chức năng, nhiệm vụ quan thuế nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng phát triển dịch vụ thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vn, thực trạng phát triển dịch vụ thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vn, thực trạng phát triển dịch vụ thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vn, Chương 1 : Những vấn đề chung về DNVVN và dịch vụ thuế đối với DNVVN, Chương 3. Một số đề xuất nhằm phát triển các dịch vụ thuế hỗ trợ DNVVN ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay