Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm)

117 345 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2016, 13:29

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HỮU HIỆP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN HỮU HIỆP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Xuân Thức HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn ngày hôm em xin bày tỏ lòng biết ơn cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Xuân Thức, người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy cô tham gia giảng dạy lớp Cao học quản lý giáo dục QH - 2013 lớp cho em kiến thức khoa học quản lý quản lý giáo dục để giúp em hoàn thành khóa học, thực tốt công việc thân Qua đây, em xin chân thành cảm ơn tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, bạn đồng nghiệp trường Cao đẳng Vĩnh Phúc nhiệt tình cộng tác, cung cấp số liệu, cho ý kiến suốt trình khảo sát thực tế giúp em hoàn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người luôn bên cạnh, động viên, khích lệ suốt trình học tập, nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng luận văn không tránh khỏi thiếu sót định, mong nhận thông cảm góp ý kiến thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm tới vấn đề nghiên cứu luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Vĩnh Phúc, tháng 11 năm 2015 Tác giả Nguyễn Hữu Hiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB: Cán CBGV: Cán giảng viên CBQL: Cán quản lý ĐBCL: Đảm bảo chất lượng GD: Giáo dục GDĐH: Giáo dục Đại học GD&ĐT: Giáo dục Đào tạo GV: Giảng viên ĐGKQHT: Đánh giá kết học tập ĐH: Đại học KQHT: Kết học tập KTĐG: Kiểm tra đánh giá NV: Nhân viên QLGD: Quản lí Giáo dục SV: Sinh viên TNKQ: Trắc nghiệm khách quan MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt .ii Mục lục iii Danh mục bảng iv Danh mục biểu đồ v MỞ ĐẦU .10 Lý chọn đề tài 10 Câu hỏi nghiên cứu 11 Giả thuyết khoa học 12 Mục đích nghiên cứu .12 Khách thể đối tượng nghiên cứu 12 5.1 Khách thể nghiên cứu .12 5.2 Đối tượng nghiên cứu .12 Phạm vi nghiên cứu 12 Nhiệm vụ nghiên cứu .12 Phương pháp nghiên cứu 13 8.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 13 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 13 8.3 Nhóm phương pháp xử lý số liệu .13 Những đóng góp đề tài .13 9.1 Về mặt lý luận 13 9.2 Về mặt thực tiễn 13 10 Cấu trúc luận văn 14 CHƯƠNG 15 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 15 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 15 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .15 1.1.1 Một số nghiên cứu quản lý hoạt động ĐGKQHT nước .15 1.1.2 Một số nghiên cứu quản lý hoạt động ĐGKQHT Việt Nam 16 1.2 Quản lý 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Chức quản lý 18 1.3 Hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 20 1.3.1 Khái niệm đánh giá kết học tập 20 1.3.2 Nội dung hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 23 1.4 Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 26 1.4.1 Khái niệm .26 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên .27 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 40 1.5.1 Các yếu tố thuộc cán quản lý trường cao đẳng 40 1.5.2 Các yếu tố thuộc giảng viên 40 1.5.3 Các yếu tố thuộc môi trường .41 CHƯƠNG 43 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 43 2.1 Khái quát trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 43 2.1.2 Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 45 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 45 2.2.4 Tiêu chí thang đánh giá khảo sát hoạt động đánh giá kết học tập quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 46 2.2.5 Địa bàn đối tượng khảo sát 46 2.3 Thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 46 2.3.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên .47 2.3.2 Thực trạng việc xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp phương tiện đánh giá 48 2.3.3 Thực trạng tổ chức đánh giá phân tích kết .52 2.3.4 Thực trạng công bố kết đánh giá định .58 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc .59 2.4.1 Nhận thức tầm quan trọng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập 59 2.4.2 Xây dựng kế hoạch đánh giá kết hoạt động sinh viên 60 2.4.3 Tổ chức thực đánh giá kết học tập sinh viên 62 2.4.4 Chỉ đạo đánh giá kết học tập sinh viên 63 2.4.5 Kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 65 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên .67 2.5.1 Yếu tố thuộc cán quản lý 67 2.5.2 Yếu tố thuộc giảng viên 69 2.5.3 Yếu tố thuộc môi trường .70 2.6 Đánh giá chung thực trạng .72 2.6.1 Thành công nguyên nhân 72 2.6.2 Hạn chế nguyên nhân 73 CHƯƠNG 76 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 76 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp .76 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 76 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 77 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 77 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa tính khả thi 78 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc .79 3.2.1 Biện pháp Xây dựng kế hoạch quản lý việc thực kế hoạch hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 79 3.2.2 Biện pháp Xây dựng chế phối hợp đơn vị chức tham gia quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 81 3.2.3 Biện pháp Quản lý việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên 83 3.2.4 Biện pháp Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 84 3.2.5 Biện pháp Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 87 3.2.6 Biện pháp Đổi tra, kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên .91 3.3 Mối quan hệ biện pháp .93 3.4 Đánh giá tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 94 3.4.1 Mục đích trưng cầu ý kiến 94 3.4.2 Tiêu chí thang đánh giá 94 3.4.3 Kết đánh giá tính cấp thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 Kết luận 104 Khuyến nghị 105 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo .105 2.2 Đối với trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 106 2.3 Đối với Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng 106 2.4 Đối với cán quản lý giảng viên .106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng: 2.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên……………………………………………… …………… ….36 Bảng: 2.2 Mức độ xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng phương pháp đánh giá kết học tập sinh viên…………………… ………….……………… ….37 Bảng: 2.3 Thực trạng việc thực nội dung đánh giá kết học tập……….…….39 Bảng: 2.4 Thực trạng sử dụng hình thức đánh giá kết học tập sinh viên 40 Bảng: 2.5 Thực trạng hoạt động đề thi đánh giá kết học tập………………… 41 Bảng: 2.6 Thực trạng hoạt động coi thi……………………………………………….45 Bảng: 2.7 Thực trạng hoạt động chấm thi…………………………………………….46 Bảng: 2.8 Những việc giảng viên thường làm sau đánh giá…………………… 47 Bảng 2.9 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên…………………………………….………………… 49 Bảng 2.10 Thực trạng lập kế hoạch đánh giá kết học tập sinh viên…… ….49 Bảng 2.11 Thực trạng tổ chức đánh giá kết học tập sinh viên…………… 51 Bảng 2.12 Thực trạng đạo đánh giá kết học tập sinh viên……………….53 Bảng 2.13 Thực trạng kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên… 55 Bảng 2.14 Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc cán quản lý………………57 Bảng 2.15 Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc giảng viên………………… 58 Bảng 2.16 Mức độ ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường………………….60 Bảng 3.1 Kiểm chứng nhận thức mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên……… ……… ……………….84 Bảng 3.2 Kiểm chứng nhận thức tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 87 Bảng 3.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 90 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tran Biểu đồ 2.1 Nhận thức tầm quan trọng cán quản lý giảng viên g hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên…………… 37 Biểu đồ 2.2 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 61 … chứng nhận thức mức độ cần thiết biện pháp Biểu đồ 3.1 Kiểm quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 87 Biểu đồ 3.2 Kiểm chứng nhận thức tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 90 Biểu đồ 3.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 92 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Giáo dục đại học Việt Nam có vai trò định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế Bài toán chất lượng giáo dục đại học thách thức quản lý phát triển giáo dục đại học nước ta nay, Việt Nam thực đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục khâu then chốt [2, tr.25] Nhận định chất lượng giáo dục, có chất lượng giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 rõ: “Chất lượng giáo dục thấp so với yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ so với trình độ nước có giáo dục tiên tiến khu vực, giới, Ở sở giáo dục đại học, quản lý chất lượng đào tạo chưa coi trọng mức, hệ thống đảm bảo chất lượng nhiều sở giáo dục đại học yếu dẫn đến bất cập phương diện chất lượng đầu vào, trình đào tạo đầu ra" [1, tr.21] Vì vậy, chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 xác định giải pháp “Đổi quản lý giáo dục” giải pháp đột phá Và đến Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế coi khâu kiểm tra, thi đánh giá chất lượng giáo dục khâu đột phá Đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Trong lý luận dạy học đại học, đánh giá kết học tập (ĐGKQHT) sinh viên xem xét đồng thời hai phương diện, vừa phương pháp dạy học vừa khâu trình dạy học Cho dù phương diện ĐGKQHT thể rõ chức quản lý Ở bình diện phương pháp dạy học, ĐGKQHT phương pháp thực nhiệm vụ quản lý dạy học giáo viên; bình diện trình, ĐGKQHT thực chức quản lý với tư cách khâu 10 Tiểu kết chương Dựa sở lý luận quản lý trường học nói chung quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên nói riêng kết hợp với phân tích kết khảo sát thực trạng hoạt động trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, đề xuất biện pháp nhằm làm tốt công tác quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Các biện pháp gồm: Xây dựng kế hoạch quản lý việc thực kế hoạch hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Xây dựng chế phối hợp đơn vị chức tham gia quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Quản lý việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Đổi tra, kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Các biện pháp đề xuất tuân thủ nguyên tắc khảo sát mức độ cấp thiết, tính khả thi đưa vào áp dụng thực tế Việc thực biện pháp cách hệ thống, đồng bộ, linh hoạt tạo chuyển biến tích cực quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên để tăng thêm tính hiệu độ tin cậy hoạt động ĐGKQHT Chúng hy vọng 103 thời gian tới, biện pháp quản lý nêu CBQL, GV, SV nghiên cứu sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Về lý luận Trên sở phân tích tài liệu lý luận, đề tài tổng quan vấn đề nghiên cứu quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên để xác định điểm đề tài lĩnh vực quản lý giáo dục xác định vấn đề lý luận đề tài bao gồm: Đánh giá kết học tập sinh viên trình tiến hành có hệ thống nhằm xác định mức độ đạt người học mục tiêu đào tạo, tạo điều kiện thúc đẩy trình học tập Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập trình tác động có tổ chức, có hướng đích hợp quy luật hiệu trưởng thông qua lập kế hoạch, tổ chức, đạo kiểm tra đến hoạt động đánh giá kết học tập nhằm làm cho hoạt động ĐGKQHT đạt hiệu cao Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quản lý hoạt động ĐGKQHT sinh viên bao gồm: Các yếu tố thuộc cán quản lý; yếu tố thuộc giảng viên; yếu tố thuộc môi trường 1.2 Về thực tiễn, luận văn phản ánh thực trạng hoạt động ĐGKQHT quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc bình diện nhận thức, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo, kiểm tra Cụ thể: Đã quản lý tốt số hoạt động trình ĐGKQHT (như: đề thi, thực qui định tổ chức thi, công tác quản lý điểm thi sau đánh giá), công tác quản lý có tính chất định hướng lâu dài cho hoạt động ĐGKQHT (như: hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ thực việc ĐGKQHT, chế 104 sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh hoạt động ĐGKQHT) nhiều hạn chế yếu kém; việc quản lý nội dung hoạt động ĐGKQHT chưa đồng 1.3 Căn sở lý luận kết khảo sát thực tiễn quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên, luận văn đề xuất biện pháp nhằm làm tốt công tác quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc: Xây dựng kế hoạch quản lý việc thực kế hoạch hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Xây dựng chế phối hợp đơn vị chức tham gia quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Quản lý việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Đổi tra, kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Các biện pháp đề xuất có sở lý luận định hướng dựa tiếp cận chức quản lý giáo dục có mối quan hệ tác động chặt chẽ với Tính cấp thiết tính khả thi biện pháp lí giải luận văn thông qua kết khảo sát biện pháp Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàn thiện hệ thống chế sách quản lý hoạt động ĐGKQHT với qui định cụ thể, đầy đủ chặt chẽ Điều chỉnh, đổi nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy kỹ kiểm tra đánh giá để phù hợp với yêu cầu thực tiễn Cần có hướng dẫn mở để trường Cao đẳng tự xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với ngành đối tượng đào tạo Có đạo sát trường đại học, cao đẳng quan tâm đến việc tuyên 105 truyền sâu, rộng xã hội để thấy rõ mục đích, yêu cầu ý nghĩa việc ĐGKQHT trình đổi giáo dục 2.2 Đối với trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Nhận thức sâu sắc quan tâm đến hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Xem đánh giá tiến người học đồng thời thương hiệu tiến nhà trường Có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể CB, GV SV; có quan tâm đầu tư kinh phí để có nghiên cứu sâu hoạt động này; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đánh giá cho đội ngũ GV, đội ngũ CBQL; đào tạo đội ngũ chuyên viên tinh thông lĩnh vực đánh giá làm nòng cốt cho hoạt động ĐGKQHT SV Đầu tư tài để bổ sung sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động ĐGKQHT SV nhằm đảm bảo tính xác, khách quan tạo tin tưởng chất lượng đào tạo xã hội Tiếp tục xây dựng, khai thác nhanh chóng hoàn thiện để đưa phần mềm quản lý đào tạo, quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá vào sử dụng cách hiệu 2.3 Đối với Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng cần tư vấn cho Hiệu trưởng xây dựng văn hướng dẫn thực đánh giá kết học tập sinh viên theo tiếp cận lực, tăng cường đạo đánh giá trình, đánh giá tiến sinh viên Xây dựng chế giám sát hoạt động đánh giá giảng viên có chế tài xử lý giảng viên không thực nghiêm túc Khuyến khích động viên giảng viên thực đánh giá thường xuyên, liên tục đánh giá tiến sinh viên, xây dựng ngân hàng câu hỏi theo ma trận, theo hướng mở nhằm phát triển lực cho sinh viên 2.4 Đối với cán quản lý giảng viên CBQL GV đội ngũ quan trọng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên, họ người định chất lượng KTĐG chất lượng học tập sinh viên Do đó, thân CBQL GV phải: Có ý thức phấn đấu nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ thân 106 Nghiêm túc thực quy chế, quy định KTĐG, đồng thời tự giác, tích cực sáng tạo công việc Luôn có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật công nghệ thông tin mới, tiên tiến để công việc đạt hiệu cao Chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết với đồng nghiệp đề xuất triển khai với nhà trường Luôn có tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực KTĐG TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 27/2/2010 Thủ tướng Chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị TW (Đại hội XI) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Harold Konrt, Cyril o' donnell, Hennzwelhrich (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Bùi Minh Hiền (Chủ biên) - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý giáo dục NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Trần Bá Hoành (2006), Đánh giá giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội Trần Kiểm (2004), Khoa học Quản lý giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội Lưu Xuân Mới (2003), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Bá Sơn (2000), Một số vấn đề khoa học quản lý NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Trần Quốc Thành (2003), Khoa học quản lý đại cương NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 10 Hoàng Bá Thịnh (2005), Từ khác biệt điểm thi môn xã hội học đại cương: nghĩ đánh giá kết học tập sinh viên Giáo dục đại học, chất lượng đánh giá, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo nghiên cứu phát triển giáo dục Nhà xuất ĐHQGHN, tr 401 - 409 11 Dương Thiệu Tống (2005), Trắc nghiệm Đo lường thành học tập 107 (phương pháp thực hành) NXB Khoa học Xã hội TÀI LIỆU TIẾNG ANH 12 Analytic Quality Glossary, Assessment of studen learning, http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/assessmentoflearing.htm 13 Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) (2006), Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education -Section 6: Assessment of student, http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/codeOfPractice/section6/COPAOS.pdf 14 Ralf Tyler (1990), The International Encyclopedia of Educational Evaluation Pergamon Press, USA 15 T.N Postlethwaite (2004), Monitoring Educational Achievement, Paris 2004; UNESCO: International Instute for Education Planning 108 PHỤ LỤC CÁC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Mẫu 1: PHIẾU KHẢO SÁT Thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Phiếu dành cho cán quản lý, giảng viên) Để đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên trường cao đẳng làm sở đưa biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên có hiệu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô, cột phương án đưa mà đồng chí lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Câu Đồng chí đánh giá th ế động tầm quan trọng hoạt đánh giá kết học tập sinh viên? □ Rất quan trọng □ Quan trọng Câu Đồng chí đánh giá th ế □ Bình thường □ Không quan trọng việc x ác định mục đích thực yêu cầu hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên? STT Nội dung Mức độ đánh giá Tốt 2.1 Xác định mục đích hoạt động ĐGKQHT Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên: Tính công bằng, khách quan 109 Bình thường Chưa tốt 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tính giá trị Tính tin cậy Tính khả thi Tính hệ thống Tính phát triển Tính phù hợp Xác định đối tượng hoạt động ĐGKQHT Lựa chọn phương tiện đánh giá phù hợp Câu Theo đồng chí nội dung thường giảng viên quan tâm đánh giá kết học tập gồm? □ Những vấn đề trọng tâm theo mục tiêu môn học □ Những vấn đề khó nội dung môn học □ Những vấn đề thường có nội dung kiểm tra thường xuyên □ Những vấn đề sinh viên thường chủ quan ý đến □ Những nội dung sinh viên dễ trả lời □ Những nội dung theo thống tổ môn Câu Theo đồng chí hình thức đánh giá kết học tập thực mức độ nào? STT Hình thức đánh giá Mức độ sử dụng Thường xuyên Không thường xuyên Tự luận Trắc nghiệm giấy Trắc nghiệm máy Vấn đáp Thực hành Thảo luận nhóm Bài tập lớn tiểu luận Câu Theo đồng chí hoạt động đề thi để đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Nội dung Tốt Nội dung đề thi phù hợp với nội dung học phần chương trình quy định Nội dung đề thi đảm bảo kiến thức bản, hệ thống, bao quát nội dung môn học Nội dung đề thi đảm bảo yêu cầu sư phạm 110 Bình Chưa thường tốt Xây dựng đáp án biểu điểm chấm thi Đề thi đảm bảo tính bí mật Đề thi đảm bảo phù phợp thời gian, thời lượng Câu Theo đồng chí hoạt động coi thi để đánh giá kết học tập sinh viên thực mức độ nào? TT Nội dung Tốt Tổ chức coi thi quy chế Xử lý tình phát sinh Đảm bảo điều kiện an toàn tổ chức thi Đảm bảo điều kiện dự thi sinh viên Bình Chưa thường tốt Câu Theo đồng chí công tác chấm thi để đánh giá kết học tập sinh viên thực mức độ nào? TT Nội dung Đảm bảo tính xác Đảm bảo tính công Đảm bảo tính khách quan Tốt Câu Đồng chí làm sau có kết thi? □ Chữa lại kiểm tra □ Thông báo tổng hợp kết quả, ưu nhược điểm □ Tổng hợp lỗi thường mắc người học □ Hướng dẫn sinh viên cách làm nội dung □ Chỉ thông báo kết người học □ Kiểm tra lại kết chung thấp Thông tin cá nhân 111 Bình thường Chưa tốt Xin đồng chí vui lòng trả lời số thông tin cá nhân sau: Họ tên (không thiết phải trả lời): Chức vụ công việc đảm nhiệm: Thâm niên công tác ngành (số năm): Học hàm, học vị: Cử nhân Giảng viên Thạc sĩ Giảng viên Chuyên viên Tiến sĩ Chuyên viên CV cao cấp GV cao cấp Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí! Mẫu 2: 112 PHIẾU KHẢO SÁT Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Phiếu dành cho cán quản lý giảng viên) Để đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên làm sở đưa biện pháp nhằm quản lý hoạt động có hiệu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào ô cột phương án đưa mà đồng chí lựa chọn Xin trân trọng cảm ơn! Câu Theo đồng chí quản lý hoạt động đánh giá kết học tập có tầm quan trọng nào? □ Rất quan trọng □ Quan trọng □ Không quan trọng Câu Theo đồng chí lập kế hoạch cho hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? T T Nội dung Tốt Bình Chưa thường tốt Xác định mục tiêu đánh giá kết học tập Đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập Xây dựng kế hoạch thực Xác định biện pháp thực kế hoạch Chuẩn bị kế hoạch phụ trợ: Kế hoạch tài chính, nhân lực, sở vật chất,… Câu Theo đồng chí việc tổ chức hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Nội dung Tốt Xác định phận tham gia quản lý đánh giá kết học tập sinh viên Xác định chức nhiệm vụ phận tham gia quản lý đánh giá kết học tập sinh viên Tập huấn cho lực lượng tham gia đánh giá kết học tập sinh viên Thiết lập chế phối hợp phận quản lý đánh giá kết học tập sinh vięn 113 Bình Chưa thường tốt Câu Theo đồng chí việc đạo hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? TT Nội dung Tốt Bình Chưa thường tốt Xác định phương hướng, mục đích đánh giá kết học tập Ra định đánh giá kết học tập Tổ chức hoạt động đánh giá kết học tập Giám sát điều chỉnh việc thực kế hoạch Kiểm tra, tổng kết việc thực kế hoạch đánh giá kết học tập Câu Theo đồng chí việc kiểm tra-giám sát hoạt động đánh giá kết học tập thực mức độ nào? T T Nội dung Tốt Bình Chưa thường tốt Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết học tập Kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập phận tham gia Đánh giá việc thực so với mục tiêu Phát hiện, điều chỉnh sai lệch thực kế hoạch đánh giá kết học tập Tổng kết, rút kinh nghiệm Câu Theo đồng chí yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên? Ảnh hưởng nhiều TT Yếu tố ảnh hưởng Các yếu tố thuộc cán quản lý: - Nhận thức chủ thể quản lý vai trò quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên - Năng lực cán quản lý - Ý thức, trách nhiệm chủ thể quản lý hoạt động đánh giá kết học tập - Vốn tri thức kinh nghiệm chủ thể quản lý - Sự đạo hướng, động viên khuyến khích chủ thể quản lý tinh thần vật chất Các yếu tố thuộc giảng viên: - Ý thức, trách nhiệm - Trình độ, lực đánh giá kết học tập - Hiểu biết, kinh nghiệm giảng viên 114 Ít ảnh hưởng Không ảnh hưởng - Đời sống vật chất, tinh thần giảng viên Các yếu tố thuộc môi trường: - Cơ sở vật chất thiết bị, công nghệ thông tin - Sự phối hợp lực lượng - Cơ chế, hành lang pháp lý - Tác động môi trường kinh tế-xã hội Thông tin cá nhân Xin đồng chí vui lòng trả lời số thông tin cá nhân sau: Họ tên (không thiết phải trả lời): Chức vụ công việc đảm nhiệm: Thâm niên công tác ngành (số năm): Học hàm, học vị: Cử nhân Giảng viên Thạc sĩ Giảng viên Chuyên viên Tiến sĩ Chuyên viên CV cao cấp GV cao cấp Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí! Mẫu 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 115 Về biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Phiếu dành cho cán quản lý giảng viên) Để quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên đạt hiệu cao (đảm bảo tính xác, tính công bằng; đảm bảo mục tiêu chuẩn kiến thức đầu ra) góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, theo đồng chí biện pháp quản lý sau cần thực theo mức độ cần thiết mức độ khả thi Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “x” vào cột biện pháp đưa Xin trân trọng cảm ơn! TT Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Rất Cần Không Rất Khả Không cần thiết cần khả thi khả thi thiết thiết thi Biện pháp thực Xây dựng kế hoạch quản lý việc thực kế hoạch hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Xây dựng chế phối hợp đơn vị chức tham gia quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Quản lý việc thực nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghiệp vụ cho lực lượng tham gia hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Tăng cường nguồn lực tài chính, sở vật chất công nghệ thông tin cho hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Tăng cường tra, kiểm tra hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Thông tin cá nhân Xin đồng chí vui lòng trả lời số thông tin cá nhân sau: Họ tên (không thiết phải trả lời): Chức vụ công việc đảm nhiệm: Thâm niên công tác ngành (số năm): 116 Học hàm, học vị: Cử nhân Giảng viên Thạc sĩ Giảng viên Chuyên viên Tiến sĩ Chuyên viên CV cao cấp GV cao cấp Xin trân trọng cảm ơn hợp tác giúp đỡ đồng chí! 117 [...]... chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 14 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN 1.1 Tổng quan nghiên... sở lý luận của quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên là gì? Thực trạng quản lý hoạt động 11 ĐGKQHT của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc như thế nào? Và cần những biện pháp quản lý gì để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc? 3 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng và áp dụng được các biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc. .. cứu lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn và vận dụng để xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường 1.2 Quản lý 1.2.1 Khái niệm 16 Mọi hoạt động trong xã hội đều cần được quản lý Quản lý được coi là khoa học và nghệ thuật của việc... giá kết quả học tập 28 - Xác định các bộ phận tham gia quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên là công việc của nhiều bộ phận trong nhà trường nhằm quản lý các nội dung và qui trình của hoạt động đánh giá Các bộ phận tham gia quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải có nhiều thành phần, đảm bảo tính khoa học, tính dân chủ và... thể nghiên cứu Hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên 5.2 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên 6 Phạm vi nghiên cứu Do thời gian có hạn, chúng tôi chỉ nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Địa bàn nghiên cứu: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Đối tượng khảo sát: Cán bộ quản lý, giảng viên đang công... 1.4 Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên 1.4.1 Khái niệm Quản lý hoạt động ĐGKQHT là một bộ phận của quản lý đào tạo có quan hệ tới các nội dung quản lý khác như: xây dựng kế hoạch chiến lược, quản lý chương trình, quản lý nhân sự và quản lý các nguồn lực khác, Quản lý ĐGKQHT chịu sự chi phối của nhiều nội dung quản lý khác nhưng nó cũng tác động trở lại cho việc ra quyết định của. .. đánh giá kết quả hoạt động giảng dạy của giảng viên, giúp sinh viên biết được họ tiếp thu được cái gì, cái gì chưa tiếp thu được, mức độ đã đạt được Đây là lý do khiến các nhà lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên 1.2 Nhận thấy được vai trò quan trọng của hoạt động ĐGKQHT và quản lý hoạt động ĐGKQHT, trường Cao. .. Phát hiện thực trạng đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường 13 10 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục luận văn được trình bày theo 3... Phúc thì sẽ nâng cao được các khâu của đánh giá và đánh giá khách quan hơn kết quả học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường 4 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng hoạt động ĐGKQHT của sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường 5 Khách thể... các văn bản hướng dẫn việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kế hoạch và triển khai thực hiện kế 29 hoạch đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trong đó, thực hiện phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên Hiệu trưởng phê duyệt báo cáo đánh giá kết quả học tập của sinh viên Thông qua báo cáo về tình hình đánh ... quản lý vai trò hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên - Năng lực quản lý cán quản lý trường cao đẳng - Ý thức, trách nhiệm người cán quản lý. .. lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN... hoạch đánh giá kết học tập thành công 1.4.2.2 Tổ chức đánh giá kết học tập 28 - Xác định phận tham gia quản lý đánh giá kết học tập sinh viên Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm), Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm), Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng vĩnh phúc (luận văn được 9 8 điểm), - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Để tìm hiểu vấn đề quản lý hoạt động ĐGKQHT của sinh viên ở trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, chúng tôi xây dựng các mẫu phiếu hỏi ý kiến đối với cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường. Từ những thông tin thu được qua nh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay