CÁC hợp CHẤT glycosid

31 660 1
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2016, 17:58

... hợp chất glycoside hợp chất có nhiều tác dung tốt sức khỏe ngƣời, chất có nhiếu ứng dụng đới sống ngày Với tiểu luận sẻ giúp bạn tìm hiểu rõ thêm vế hợp chất glycoside Đối tượng nghiên cứu: Các. .. ngƣời ta chia thành nhóm chất: Glycosid tim, iridoid, saponin, anthranoid, flavonoid,coumarin, tanin… II Các hợp chất Glycoside: Glycosid Tim: 1.1 Nguồn gốc: Glycosid tim glycosid steroid có tác... NỘI DUNG I Khái quát Glycoside: Khái niệm: Glycosid dạng phổ biến nhiều hợp chất tự nhiên, cấu trúc hợp chất gồm hai thành phần – phần đƣờng phần không đƣờng Phần đƣờng glycosid gọi glycon, phần
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC hợp CHẤT glycosid, CÁC hợp CHẤT glycosid, CÁC hợp CHẤT glycosid

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay