đề thi toán lớp 5 học kỳ 2

2 289 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2016, 14:58

Đề kiểm tra học kì II môn Toán ( Thời gian 40 phút) Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: a) Chữ số số 17,308 thuộc hàng nào? A Hàng đơn vị B Hàng trăm C Hàng phần trăm D Hàng phần nghìn b) Phân số viết dới dạng số thập phân là: A 3,5 B.5,3 C.0,6 c) Từ 11 10 phút đến 11 30 phút có: A 10 phút B 20 phút C 30 phút d) 0,8 % = ? A 10 B 100 C 1000 D D 40 phút D 10000 Bài 2: Điền dấu ( > , < , =) thích hợp vào chỗ chấm: a) 8,009 8,01 b) 23,589 23,59 c) 0,635 0,605 d) 50,7 50,700 Bài 3: Đặt tính tính: a) 3,267 + 14,8 + 5,49 b) 76 30,08 c) 19,07 x 0,25 d) 13,65 : 5,46 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 840 dm3 = m3 b) 7,05 kg = g 2 c) 25% 420 m m d) 38,9 cm =.m Bài5: Hai tỉnh A B cách 105 km Cùng lúc hai ngời xe máy xuất phát từ hai tỉnh ngợc chiều Họ gặp sau 1,5 a) Tính hai ngời đợc km? b) Tính vận tốc ngời, biết vận tốc ngời từ tỉnh A 34 vận tốc ngời từ tỉnh B Bài 6: Cho hình thang ABCD có diện tích 29,4 cm2 , chiều cao 4,2 cm a) Tính tổng hai đáy hình thang b) Tính diện tích tam giác ABC diện tích tam giác ADC biết đáy CD dài đáy AB 2,8 cm Trờng tiểu học giao hơng Đề kiểm tra học kì II năm học 2011- 2012 môn Toán ( Thời gian 40 phút) Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng: a) Chữ số số 17,308 thuộc hàng nào? A Hàng đơn vị B Hàng trăm C Hàng phần trăm D Hàng phần nghìn b) Phân số viết dới dạng số thập phân là: A 3,5 B.5,3 C.0,6 D c) Một hình lập phơng có cạnh cm tích là: A.9 cm3 B 27 cm3 C 36 cm3 D.54 cm3 d) Một ngời xe máy đợc 105 km Vận tốc ngời xe máy là: A.34 km/giờ B.35 km/giờ C.35,3 km/giờ D 35,5 km/giờ Bài 2: Đặt tính tính: a) 3,267 + 5,49 b) 196,7 97,34 c) 67,8 x 1,5 d) 13,65 : 5,46 Bài 3: Bình xe đạp với vận tốc km/giờ từ nhà đến bến xe nửa Hỏi nhà Bình cách bến xe km ? Bài 4: Lớp 5A có 35 học sinh Số học sinh nam số học sinh nam em ? số học sinh nữ Hỏi số học sinh nữ Bài 5: Một ruộng hình thang có đáy lớn 120 m, đáy bé đáy lớn Đáy bé dài chiều cao m Trung bình 100 m2 thu hoạch đợc 64,5 kg Tính diện tíchthửa ruộng hình thang ? Đáp án Biểu điểm Bài 1: đ Khoanh phần cho 0,5 đ Phần a: D Phần b: C Phần c: B Phần d: B Bài 2: đ Tính phần cho 0,5 đ Phần a: 8,7 57 Phần b: 99,36 Phần c: 10,17 Phần d: 2,5 Bài : đ Đổi : nửa = 0,5 0,5 đ Nhà Bình cách bến xe số km : x 0,5 = 2,5 ( km) 1đ Đáp số: 2,5 km 0,5 đ Bài : đ Tổng số phần là: + = ( phần) 0,25 đ Số học sinh nam lớp 5A : 35 : x = 15 9(em) 0,5 đ Số học sinh nữ lớp 5A : 35 - 15= 20 (em) 0,5 đ Số học sinh nữ số học sinh nam là: 20 - 15 = (em) 0,5 đ Đáp sô: 5(em) 0,25 đ Bài : đ Đáy bé ruộng hình thang là: 120 x = 80 (m) Chiều cao ruộng hình thang là: 80 - = 75 (m) Diện tích ruộng hình thang là: ( 120 + 80) x 75 :2 = 7500 (m2 ) Đáp số: 7500 m2 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ ... km : x 0 ,5 = 2 ,5 ( km) 1đ Đáp số: 2 ,5 km 0 ,5 đ Bài : đ Tổng số phần là: + = ( phần) 0, 25 đ Số học sinh nam lớp 5A : 35 : x = 15 9(em) 0 ,5 đ Số học sinh nữ lớp 5A : 35 - 15= 20 (em) 0 ,5 đ Số học... 3 ,5 B .5, 3 C.0,6 D c) Một hình lập phơng có cạnh cm tích là: A.9 cm3 B 27 cm3 C 36 cm3 D .54 cm3 d) Một ngời xe máy đợc 1 05 km Vận tốc ngời xe máy là: A.34 km/giờ B. 35 km/giờ C. 35, 3 km/giờ D 35, 5... - 15 = (em) 0 ,5 đ Đáp sô: 5( em) 0, 25 đ Bài : đ Đáy bé ruộng hình thang là: 120 x = 80 (m) Chiều cao ruộng hình thang là: 80 - = 75 (m) Diện tích ruộng hình thang là: ( 120 + 80) x 75 :2 = 750 0
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi toán lớp 5 học kỳ 2, đề thi toán lớp 5 học kỳ 2, đề thi toán lớp 5 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay