đề thi toán lớp 3 học kỳ 2

2 266 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2016, 14:58

Họ tên:: Lớp: Số phách: " Cắt phách theo đường PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN - LỚP Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm Chữ kí GK Số phách: Phần I Khoanh vào chữ đặt trước kết (3 điểm) Ngày 25 tháng chử nhật ngày 01 tháng năm thứ ? : A Thứ hai B Thứ ba C Thứ tư D Thứ năm 2cm :A 4cm B I A I trung điểm đoạn thẳng AB B I điểm đoạn thẳng AB = …… Phút A 15 phút B 20 phút C 25 phút Phần II Làm tập sau: (6 điểm) Bài 1(2đ) Đặt tính tính: a) 31467 + 212381 ; D 30 phút b) 74765 - 43409 c) 1208 x d) 48648 : Bài (1đ) Tìm x: a) X x = 9630 b) X : = 1321 Bài (2đ).Một bìa hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng Tính diện tích bìa chiều dài Họ tên:: Lớp: " Số phách: Cắt phách theo đường Bài (2đ) Một đoạn dây dài 9135 cm cắt độ dài Hỏi đoạn dây lại xăng – ti – mét? ... Bài (2đ) Một đoạn dây dài 9 135 cm cắt độ dài Hỏi đoạn dây lại xăng – ti – mét?
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi toán lớp 3 học kỳ 2, đề thi toán lớp 3 học kỳ 2, đề thi toán lớp 3 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay