bài giảng toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần

17 249 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2016, 23:48

Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Trường tiểu học hiền ninh Thị Kiểm tra cũ: Tính: x + 17 Mỗi hàng có ô vuông, hàng có ô vuông? Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng- ti- mét? Tóm tắt: A 2cm Bài giải: Độ dài đoạn thẳng CD là: B C D x = (cm) Đáp số: cm ? cm Kết luận Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần Luyện tập Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Tóm tắt: Em: Bài giải: tuổi Năm chị có số tuổi Chị: x = 12 (tuổi) ? cm Đáp số: 12 tuổi Bi 2: Con hỏi c7 qu cam, mhỏi c gp ln s cam cacon Hi m hỏi c bao nhiờu qu cam? Bi gii S qu cam m hỏi c l: x = 35 (qu) ỏp s: 35 qu cam trò chơi:đốvui :tếibnạbcácốĐ 8nêlpấggk7 uêihnoabàlnầl ag-ôl-ik ?m gk7tếibnốuM oabàlnầl8pấg yấlatgkuêihn (65=8 ì)gk Trò chơi:đố vui C ácbạnơi! đượcgấplên3lần? 18m étlàm ấym ét 18m l 6m c gp lờn ln Vỡ: X = 18(m) Câu đố Đố bạn: Can thứ có 5l dầu, can thứ hai có nhiều can thứ 3l dầu Hỏi can thứ hai có lít dầu? Can thứ hai có 8l dầu Chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 B S Toán: SửaGấp số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng- ti- mét? Tóm tắt: A 2cm Bài giải: B D C ? cm Độ dài đoạn thẳng CD là: x = (cm) Đáp số: cm Kết luận Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần [...]... đượcgấplên 3lần? 18m étlàm ấym ét 18m l 6m c gp lờn 3 ln Vỡ: 6 X 3 = 18(m) Câu đố Đố các bạn: Can thứ nhất có 5l dầu, can thứ hai có nhiều hơn can thứ nhất 3l dầu Hỏi can thứ hai có bao nhiêu lít dầu? Can thứ hai có 8l dầu Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh! Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 20 13 B S Toán: SửaGấp một số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp. .. B S Toán: SửaGấp một số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng- ti- mét? Tóm tắt: A 2cm Bài giải: B D C ? cm Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm) Đáp số: 6 cm Kết luận Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần, bài giảng toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần, bài giảng toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn