tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”

40 2,170 36
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2016, 21:01

1.1. Tính cấp thiết của đề tàiSớm có mặt trong làng báo quốc tế và Việt Nam, “Báo chí công dân” sớm nhận được sự ưu ái của người cầm bút lẫn công chúng. Bởi ở đó nó thể hiện tính cá nhân, tính công dân của mỗi con người. Họ vừa là người tiếp nhận thông tin vừa là người đưa tin. Nhiều người đã đi tìm cho mình câu trả lời “Báo chí công dân – anh là ai?”. Nhiều định nghĩa trong nước và ngoài nước được đưa ra. Song thực sự theo khảo sát thì chưa có một tài liệu chính thức nào nghiên cứu sâu về hiện tượng này. Nó mới chỉ dừng lại ở các hội thảo báo chí, ở các bài viết. Như ở Việt Nam có Hải Đăng, Lê Quang, blogger Phạm Văn Tú.... ... “ công dân nhà báo” Dưới góc độ nghiên cứu, nhà lý luận phương Tây rút kết luận, báo chí công dân khái niệm dùng để hoạt động truyền thông nhà báo không chuyên nghiệp Hiểu cách rộng, báo chí công. .. báo, hay viết báo Lao động số tài liệu 1.3 Mục đích nhiệm vụ đề tài Mục đích tiểu luận không tìm hiểu khái niệm “Báo chí công dân” Đồng thời phân tích tính hai mặt vấn đề Nó có thực cởi trói cho... gia công chúng hoạt động báo chí truyền thông Và cụm từ “Báo chí công dân” xuất 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sớm có mặt làng báo quốc tế Việt Nam, “Báo chí công dân” sớm nhận ưu người cầm bút lẫn công
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”, tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”, tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay