tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”

40 2,364 38
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2016, 21:01

1.1. Tính cấp thiết của đề tàiSớm có mặt trong làng báo quốc tế và Việt Nam, “Báo chí công dân” sớm nhận được sự ưu ái của người cầm bút lẫn công chúng. Bởi ở đó nó thể hiện tính cá nhân, tính công dân của mỗi con người. Họ vừa là người tiếp nhận thông tin vừa là người đưa tin. Nhiều người đã đi tìm cho mình câu trả lời “Báo chí công dân – anh là ai?”. Nhiều định nghĩa trong nước và ngoài nước được đưa ra. Song thực sự theo khảo sát thì chưa có một tài liệu chính thức nào nghiên cứu sâu về hiện tượng này. Nó mới chỉ dừng lại ở các hội thảo báo chí, ở các bài viết. Như ở Việt Nam có Hải Đăng, Lê Quang, blogger Phạm Văn Tú.... I MỞ ĐẦU Năm 2007, tạp chí Time (Mỹ) định chọn nhân vật năm “Bạn” với lý giải bạn, chúng tôi, làm thay đổi kỷ nguyên thông tin Đây kiện chưa có tiền lệ lịch sử tờ tạp chí tiếng này(thay chọn nhân vật tiếng lĩnh vực) … (Nguồn: Internet) Và thực bất ngờ anh chàng tỷ phú sớm danh tuổi 26 – Mark Zuckerberg – cha đẻ mạng xã hội Facebook dẫn đầu bảng đánh giá người kế tục “kỳ tích” Bill Gates Nhìn vào bối cảnh giới qua hình nhỏ máy tính vừa qua, không khó để nhận thấy bình chọn sản sinh lớp công chúng truyền thông Họ ai? Họ người vừa đọc/nghe/xem thông tin toàn cầu, vừa đồng thời chủ nhân thông tin môi trường Internet Bởi BẠN Cùng thời điểm năm 2007, trả lời Tạp chí Tempo (Indonesia) Oh Yeon Ho cha đẻ OhMyNews nói rằng: “ Tôi cảm thấy nhiều tiếng nói công dân điều cần thiết để làm cho công luận mang tính dân chủ Vì nghĩ hiệu 'mọi công dân nhà báo.' Như bạn biết, báo chí kỷ 20 báo chí chiều: phóng viên tường thuật độc giả đọc Nhưng muốn tạo báo chí hai chiều nơi độc giả tham gia vào việc hình thành ý kiến công chúng Tôi nghĩ Internet đem đến khả tham gia Tôi quan sát 11 năm để đưa khái niệm người trở thành phóng viên ” Đó hai nhiều câu chuyện gọi trung tâm người đưa tin Suy cho tham gia công chúng hoạt động báo chí truyền thông Và cụm từ “Báo chí công dân” xuất 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sớm có mặt làng báo quốc tế Việt Nam, “Báo chí công dân” sớm nhận ưu người cầm bút lẫn công chúng Bởi thể tính cá nhân, tính công dân người Họ vừa người tiếp nhận thông tin vừa người đưa tin Nhiều người tìm cho câu trả lời “Báo chí công dân – anh ai?” Nhiều định nghĩa nước nước đưa Song thực theo khảo sát chưa có tài liệu thức nghiên cứu sâu tượng Nó dừng lại hội thảo báo chí, viết Như Việt Nam có Hải Đăng, Lê Quang, blogger Phạm Văn Tú Rõ ràng việc tìm hiểu đề tài điều cần thiết với nhà báo trẻ tương lai phát triển giới Sẽ thiếu sót nghĩ rằng: ta nhà báo Nhưng thực chưa hẳn Đó lý hứng thú chọn đề tài 1.2 Lịch sử nghiên cứu đề tài Như nói, “Báo chí công dân” sớm chào đời “làng báo” “làng mạng” song đến chưa có tờ “khai sinh” cụ thể cho đứa Nhiều nước chấp nhận tượng báo chí công dân chạy đua với báo chí truyền thống Song nhiều nơi xem phong trào “được khen ngắn hạn bị chê dài hạn” Các nghiên cứu, khảo sát không nhiều Nó dừng lại viết “xách tay” Ở nước ta, viết Hải Đăng, blog nhà báo, hay viết báo Lao động số tài liệu 1.3 Mục đích nhiệm vụ đề tài Mục đích tiểu luận không tìm hiểu khái niệm “Báo chí công dân” Đồng thời phân tích tính hai mặt vấn đề Nó có thực cởi trói cho ngành truyền thông, giúp truyền thông đa chiều hay đơn giản thỏa mãn cá nhân “You” 1.4 Đối tượng nghiên cứu Sự đời, hoạt động báo chí cá nhân xu hướng vận động 1.5 Phạm vi nghiên cứu Nhằm giới hạn mục tiêu nghiên cứu đề ra, tiểu luận tập trung phân tích yếu tố sau đây: Báo chí công dân lịch sử đời Những thuận lợi khó khăn gặp phải nhà báo công dân Tình hình “báo chí công dân” giới Việt Nam 1.6 Phương pháp nghiên cứu Với tiểu luận này, người viết sử dụng sở lý luận đồng thời khảo sát thực tế để phân tích rút kết luận 1.7 Kết cấu tiểu luận trình bày sau: I MỞ ĐẦU II NỘI DUNG A Cơ sở lý luận B Cơ sở thực tiễn C Tình hình báo chí công dân nước ta D Những lợi ích báo chí công dân mang lại đề xuất giải pháp III KÊT LUẬN II NỘI DUNG A CƠ SỞ LÝ LUẬN Nhà báo gì? Có nhiều định nghĩa khác nhà báo Có người cho rằng: nhà báo người đưa tin đến với công chúng Theo từ điển tiếng Việt định nghĩa: “Nhà báo người làm nghề viết báo chuyên nghiệp”.( Nguyên Như Ý - chủ biên, Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa – thông tin, Tr 1225) Định nghĩa pháp lý Pháp cho rằng: nhà báo chuyên nghiệp người làm nghề báo thường xuyên, có ăn lương, làm việc cho nhiều tờ báo hay hãng thông có thu nhập từ nghề báo (chiếm 50% tổng thu nhập), cấp thẻ nhà báo phải đổi thẻ hàng năm (Dẫn lại theo Trần Quang, Xã hội học báo chí, Tr.93-94) Theo Vũ Bằng, Hà Nội thời kỳ tiền chiến, tòa soạn báo chủ nhiệm chủ bút lại “tất cộng viên tờ báo gọi danh từ chung: Nhà báo, theo tiếng Pháp Journalistes” (Văn sĩ tiền chiến, NXB Hội nhà văn, Tr 305) Ở nước ta theo chức danh Nhà nước qui định: “Nhà báo người có quốc tịch Việt Nam, có địa thường trú Việt Nam; có đủ tiêu chuẩn trị, đạo đức nghề nghiệp báo chí Nhà nước qui định, hoạt động cộng tác thường xuyên với quan báo chí Việt Nam cấp thẻ nhà báo” (Vụ Báo chí, Các qui định pháp lý báo chí, Bộ Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 1998, Tr.16) Như khái niệm nhà báo nhìn nhận theo góc độ khác Tuy nhiên, theo cách hiểu chung, đơn giản nhà báo thường dùng để người hoạt động nghiệp vụ thường xuyên lĩnh vực báo chí nói chung Vai trò nhà báo chí sơm xuất Phương Tây Nếu so với báo chí xem “quyền lực thứ tư” với sức mạnh vạn trước đây, cất tiếng chào đời, báo mảnh viết tay, “nhà báo” tay viết thuê Chính mà thường bị xem nhẻ, coi rẻ thái độ khinh thường, có vị trí thấp xã hội Việt Nam không ngoại lệ Hình ảnh “mõ làng” xưa vác loa loan báo tin khắp làng lại lụi khụi nhục nhã ăn “cơm thừa, canh cặn” xó bếp hội làng có tổ chức ăn uống Anh “mõ” xưa với thời gian năm tháng phải hình ảnh nhà báo Như vậy, làng thiếu mõ, đất nước thiếu báo chí Và vậy, nhà báo đóng vai trò quan trọng quan báo chí sống Trong giới hạn phần này, xin khái quát vài điểm sau: - Nhà báo người đứng nơi mũi đầu thông tin để truyền tải thông tin đến với công chúng Anh nói mà anh bảo anh không biết; anh viết anh nói anh không hiểu Nhà báo phải lao vào đầu nguồn tin người chiến sĩ lao vào trận đánh Sứ mệnh nhà báo thông tin Cuộc sống nhà báo thông tin - Những thông tin nhà báo không thông tin mà góp phần định hướng công chúng Sức mạnh báo chí điểm Công chúng mong chờ nguồn thông tin nhất, nóng hổi Họ muốn biết ngày hôm giá vàng bao nhiêu? Quốc hội đưa luật gì? Hay vụ án Lê Văn Luyện đến đâu? Dừng lại tin chưa đủ Bằng kinh nghiệm, trình độ, vốn sống góc độ khai thác vấn đề, cách viết, cách bình luận nhà báo góp phần định hướng công chúng - Là cầu nối dân với Đảng, sách Nhà nước đến với nhân dân Nghị Đảng ta nêu rõ nhiệm vụ báo chí “cơ quan ngôn luận Đảng, Nhà nước diễn đàn quần chúng nhân dân” Nhà báo lao vào sống, họ người gần dân Họ hiểu sống dân quan Qua nói lên nguyện vọng nhân dân với Đàng, Nhà nước Góp phần xây dựng phủ xã hội dân chủ Đồng thời nhà báo thông qua phương tiện đưa sách Đảng tới dân Giúp hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Vai trò nhà báo thể rõ nét phát triển đất nước Nhà báo ngày đóng vai trò quan trọng Họ phải chạy theo thông tin Sự thực với 1000 người cấp thẻ báo chí chưa đủ để họ có mặt miền đất nước, đến với đầu nguồn thông tin Và báo chí công dân đời bùng phát lên tượng làng báo chí báo mạng điện tử Nhà báo công dân gì? 3.1 Một số quan niệm báo chí công dân giới Báo chí công dân ( citizen journalism) có nhiều tên gọi khác như: báo chí tham gia ( participatory journalism), báo chí công cộng ( public journalism) hay báo chí đám đông ( mass journalism)… Đây thuật ngữ rộng vừa mang tính cụ thể lại vừa trừu tượng, có nhiều quan niệm khác tượng truyền thông này: ảnh mang tính minh họa Theo Charlence Porter ông đưa quan niệm rằng: Báo chí công dân báo chí mà công dân phóng viên, nhà báo kỹ nghệ truyền thông Theo nghĩa cho thấy, nhà báo công dân thai nghén công cụ truyền thông, để trở thành nhà báo công dân trước hết họ phải có kiến thức truyền thông Oh Yeon Ho người khởi xướng tổ chức Oh MyNews khẳng định đoán đưa thuật ngữ này: “ công dân nhà báo” Dưới góc độ nghiên cứu, nhà lý luận phương Tây rút kết luận, báo chí công dân khái niệm dùng để hoạt động truyền thông nhà báo không chuyên nghiệp Hiểu cách rộng, báo chí công dân hoạt động thu thập, phân tích chia sẻ truyền thông phương tiện truyền thông đại chúng (chính xác môi trường Internet) người nhà báo Trên bàn tròn trực tiếp, TS Rebeca MC Kinnon người định rời bỏ vị trí nhà báo tiếng CNN để tham gia vào dự án phát triển Weblog trường đào tạo School of Government trường ĐH Harvard Với tư cách nhà truyền thông, Rebeca cho báo chí công cộng “ tất người trở thành nhà báo thông qua Weblog, tạo phương tiện truyền thông” Dan Gillmor người tiên phong lĩnh vực báo chí công dân, nói “Trong giới mà công cụ truyền thông có mặt lúc nơi, có mặt trường, tham gia cộng lúc nào” Jorvis khẳng định “Báo chí công dân thời đại truyền thông cho phép nhà báo trẻ tư nhà kinh doanh” Trong viết có tên “ We media how audiences are shapping the future of new and information” Shayne Bownman Chris Willis đưa định nghĩa báo chí tham dự hoạt động cảu công dân muốn đóng góp vai trò tích cực tiến trình thu thập tường thuật, phân tích, phổ biến tin tức thông tin Như thấy dù xuất tên gọi khác từ đầu phải khẳng định tất chúng có đặc điểm tôn trọng nguyên tắc tính dân chủ gắn với phwong tiện truyền thông đại Chính điều làm nên tính đặc trưng trào lưu 3.2 Quan niệm báo chí công dân Việt Nam Khi thuật ngữ báo chí công dân vào Việt Nam dân luận tung mạng, sách báo nhiều ý kiến, lời bình ( comment) Đặc biệt dân mạng, thuật ngữ trở thành đề tài nóng hổi mang tranh luận Vì để đưa thuật ngữ báo chí công dân đầy đủ, báo giới Việt Nam tổn hao giấy mực Dưới số cách nhìn báo chí công dân dân chúng dùng mạng: Ông Vũ Mạnh Cường – Phó TBT báo Lao Động hội thảo đề tài “Blog: báo chí công dân” phát biểu: “ báo chí công dân trào lưu mà nhà báo nghiệp dư nhà báo nghiệp dư tự tham gia viết bài, chia sẻ thông tin vấn đề xoay quanh sống thực tiễn Ví Việt Nam, câu chuyện tỏ tình gây chấn động sinh viên trường ĐH Bách Khoa, vụ cảnh sát chặn bắt taxi vượt đèn đỏ, nhật ký Trần Tuyên – chàng trai bị bệnh máu trắng ví dụ sinh động việc báo chí thống sử dụng nguồn tin báo chí công dân” ( trích : Nguồn Vietbao.com) Nhà báo Hải Đăng viết “ Nhà báo vỉa hè lái nhà báo salon” nêu quan niệm: báo chí công dân hình thức cụ thể phương tiện truyền thông công cộng Thực chất, phản ánh khía cạnh hợp tác làm việc, thảo luận nhà báo chuyên nghiệp nhà báo không chuyên nghiệp Theo TTXVN, nhà báo Lê Quang phân tích: báo chí công dân bước phát triển tất yếu công nghệ truyền thông cho người muốn trở thành nhà báo công dân hình ảnh, SMS, Fax để chuyển tải thông tin thông qua không gian ảo Gần đây, dư luận mạng có xu hướng đồng hóa Blog báo chí công dân Nhưng xét thực tế góc độ truyền thồng, chúng có mối quan hệ mật thiết với song Blog xét cho phần, biểu cụ thể báo chí công dân Những quan niệm cho thẩy, nhà báo, góc độ tiếp cận khác nhau, có góc độ tiếp cận khác Đó sở để hình thành nên khái niệm đầy đủ báo chí công dân Song cấc quan niệm chúng có nét tương đồng: khẳng định tính công khai, dân chủ hóa báo chí ta nói, tạo môi trường tự sẻ chia thông tin người ngành báo, gói gọn thông qua mạng lưới truyền thông… Tổng hợp quan niệm cho định nghĩa chung thuật ngữ báo chí công dân Báo chí công dân loại hình báo chí công dân xem nhà báo, họ tự cung cấp, chia sẻ thông tin vấn đề, lúc, nơi thông qua hệ thống truyền thông hóa toàn cầu Với khái niệm cho thấy dường quyền lưc báo chí thiết lập nhà báo chuyên nghiệp không chuyên nghiệp B CƠ SỞ THỰC TẾ Đi tìm lịch sử cụm từ “Citizen Journalism - CJ” Lợi lớn báo chí công dân chộp hình ảnh nóng hổi trường điện thoại di động (ĐTDĐ), máy MP3 Sự đại ngày cao thiết bị điện tử, giá thành lại rẻ tạo điều kiện cho nhiều nhà báo nghiệp dư tác nghiệp Nó lên trào lưu phổ biến cách làm báo đại tạo nên thay đổi rõ rệt mặt ngành truyền thông đa phương tiện Và ngày coi khởi phát “báo chí công dân” thể rõ nét điều Qua khảo sát phương tiện thông tin, chủ yếu Internet, người viết xin khái quát ngắn gọn kiện đánh dấu đời báo chí công dân sau: Z film 9.11 Ba tiếng súng vang lên ban ngày Tổng thống Mỹ John F Kennedy đổ gục xuống xe Cadillac vào ngày định mệnh 22.11.1963 Dalas Tất xung quanh nhốn nháo tháo chạy, khung cảnh hỗn loạn tiếng la hét Trong đám đông đó, nhà nhiếp ảnh nghiệp dư Abraham Zapruder (1905-1970) may mắn người tình cờ bấm máy ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng kiện bi thảm khiến tên ông phim gọi tắt "Z film" bật phương tiện truyền thông sau đó, với nhiều lời đồn đoán 10 VNEXPRESS trang nhận nhiều phản hồi bạn đọc số lượng bạn đọc tham gia làm báo đông đảo Báo có mục Thăm dò ý kiến Đó cách để công chúng tham gia xây dựng góp ý vấn đề Ngoài có trang bạn đọc Vnexpress Có thể nói, góc độ góc độ khác, báo chí Việt Nam dần khẳng định tầm quan trọng “báo chí công dân” Bạn đọc người tiếp nhận suy cho người cung cấp thông tin Đó điều mà báo chí truyền thống trước Sự bùng nổ blogger, forum Blog “Quechoa” Nguyễn Quang Lập thu hút nhiều người xem 26 Tuy len chân vào Việt Nam từ năm 2005 blog (nhật ký điện tử cá nhân) Việt thực bùng nổ “Dân số” blog Việt đa dạng, từ dân xì tin (giới trẻ) đến nhà báo, ca sĩ, nhạc sĩ tiếng chí doanh nhân thành đạt Vô hình chung, blog Việt mang lại cho báo chí Việt Nam loại hình báo chí mới: Báo chí công dân Nhờ blog, số nhân vật đời thường nhiên làng báo “biết mặt biết, tên” “Chỉ điểm” anh Tây hiệu sống Việt Nam vỏn vẹn năm, Josph Ruell (gọi thân mật Joe) tiếng Việt Nam Hot blogger Joe Những mẩu chuyện, nhận xét dí dỏm sâu sắc Việt Nam viết tiếng Việt khiến hàng nghìn người truy cập vào blog Joe ngày Từ đó, Joe mời đóng phim, Báo Lao Động đặt dài hạn, trở thành cộng tác viên Báo Thanh Niên, sách in viết blog gần kênh truyền hình VTV6 mời làm MC cộng tác thường xuyên Bộ phim ăn khách đạo diễn Việt kiều Victor Vũ “Giao lộ định mệnh” phim Việt Nam thức bị “dán nhãn” phim “đạo” Xuất phát trang cá nhân (Facebook), từ Việt kiều Canada, sau xem phim 27 Việt Nam, viết rằng: “Giao lộ định mệnh copy 100% kịch phim Shattered, không sai milimet”, báo Thanh niên thức loan báo thông tin này, kéo theo vào sau nhiều tờ báo khác Giao lộ định mệnh buộc phải rời bỏ chơi Cánh diều Vàng 2011 với “bản án” “công chứng” Hội Điện ảnh Việt Nam “Ăn theo” vụ Giao lộ định mệnh, phim Đường kiến, giải Cánh diều Bạc 2011, bị cộng đồng mạng tố copy kịch từ truyện ngắn tên Vụ Đường kiến không dẫn đến kết cục buồn nhưGiao lộ định mệnh nhờ tác giả phim ghi rõ nguồn ý tưởng, song học quyền cho người làm phim trẻ Gần vụ anh chàng "Noza" (nick thành viên web otofun.com) tung lên mạng loạt ảnh chụp cảnh tài xế taxi vượt đèn đỏ, lao vào cảnh sát giao thông đường Láng Hạ Dùng máy ảnh chuyên nghiệp cài đặt chế độ chụp thể thao với ống kính tele 80 - 200, Noza khiến phóng viên ảnh chuyên nghiệp phải ganh tị trình độ "tóm hình" Loạt ảnh tung lên mạng giúp Công an quận Đống Đa có đầy đủ chứng cớ để định khởi tố lái xe taxi với tội danh "chống người thi hành công vụ", đề nghị khen thưởng anh cảnh sát hành động dũng cảm chặn xe vi phạm ngày sau vụ việc xảy (Nguồn Internet) Vụ ca sĩ Quỳnh Nga lộ hát nhép kiện khai trương siêu thị dân tình bóc mẹ nhờ đoạn clip ghi lại tung lên mạng Từ dấy lên phong trào tẩy chay hát nhép với ca sĩ Không nhanh nhẹn với thông tin, "nhà báo công dân" vô sắc sảo với vốn kiến thức sâu rộng, khiến nhà báo chuyên nghiệp phải cẩn 28 trọng viết Blogger Cao Ngọc Thái Sơn, du học sinh VN theo học Trường Đại học New South Wales (Australia) (http://sonnymotives.com) "soi" báo kỹ phát sai lầm Báo Thanh Niên đăng tải viết "trình duyệt web hệ mới", đề cập tới việc Microsoft Mozilla Foundation liên kết để phát triển trình duyệt Microsoft Firefox 2007 số 345, ngày 11.12.2006 Thông tin thực chất trò đùa phát tán mạng Internet Diễn đàn (forum) khoảng đất cho nha báo công dân thể Gần nghi án Chris Martin Rihanna đạo nhạc Việt Nam? Cụ thể Princer of China giống với Ra ngõ tụng kinh Trần Tiến Điều cộng đồng mạng xác định Với nhiề người cho rằng: điều chứng tỏ nhạc Việt đâu thua giới, đâu riêng ca sĩ Việt đạo nhạc mà nước đạo nhạc Việt Những ý kiến người yêu nhạc diễn đàn ATRL Coldplaying Hay diễn đàn xôn xao bình luận người đẹp làm MC cho chương trình Người đẹp Ngọc Oanh bị chê tơi tả lối dẫn duyên chị Trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 22, câu nói đùa cô khiến thành viên trang Webtretho “ném đá” ầm ầm Thành viên Sellman1988 bình luận: “Trong lịch sử Webtretho chưa chị em lại đồng lòng chê mà phe đối địch chống lại Chị tạo nên lịch sử chị Oanh ạ” Một thành viên khác cho rằng: “MC Ngọc Oanh có câu gây hài mà chả 29 cười Có lẽ câu qua miệng Xuân Bắc khán giả cười đồng loạt, mà qua Ngọc Oanh nói thấy vô duyên đó!” Có thể nói tất điều manh nha cho báo chí công dân phát triển Nó giúp cho công chúng nhìn thông tin nhiều chiều, buộc quan chức phải lên tiếng Đó manh nha báo chí cá nhân Việt Nam Nhưng Việt Nam báo chí tư nhân Chính vậy, blog hay diễn đàn dừng lại Các nguồn tin gửi đến báo kiểm duyệt trước đăng Tự ngôn luận, tự báo chí quyền ghi nhận Hiến pháp Điều có nghĩa có quyền đưa hình ảnh, clip, viết lên mạng, miễn thông tin không xâm hại lợi ích Nhà nước, không xâm phạm đời tư danh dự, nhân phẩm người khác… Những luồng gió trái chiều xu hướng báo chí công dân 3.1 Những luồng gió trái chiều Không phủ nhận lợi ích mạng Internet blog hay forum đời Song mặt trái không nhiều nhà báo Lê Quang viết “Gậy ông đập lưng ông” - Đó khó kiểm soát chất lượng nội dung thông tin Sức mạnh mạng xã hội khó kiểm soát Hơn nữa, coi giới ảo mà nhiều người dù muốn hay không dễ tìn vào Tiêu biểu vụ “cô Lượm” Trong lúc khai thác nhiều thông tin từ “báo chí công dân”, báo chí thống nhiều phen mắc lỡm Điển hình vụ mắc lỡm trường hợp Lượm chương trình Người xây tổ ấm, VTV3 Một câu chuyện đời thương tâm người viết dựng lên tưởng tượng để dự thi tờ báo điện tử tổ chức, lại phóng viên, biên tập Đài truyền hình quốc gia Việt Nam xây dựng thành câu chuyện có thật Khán giả bất bình, không thế, nhiều câu chuyện cảm động khác chuyên mục bị đặt dấu hỏi trung thực - Nhiễu loạn mặt thông tin Nói blog tự cá nhân song mặt trái rối loạn thông tin 30 - Lợi dụng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi Đó việc “sao” muốn lên thực lực mà scandan Đó ca sĩ (đang hạng hát không nhớ) “chọc ngoáy” ca sĩ đàn chị Facebook mình, lên báo, hình ảnh cô lớn gấp lần dòng chữ ngắn ngủn cô tự viết Facebook Người hưởng lợi nhiều vụ dĩ nhiên cô ca sĩ chưa hạng nói trên, tờ báo mạng hưởng lợi nhờ câu số đông độc giả tò mò, tất nhiên người độc giả - thời gian, tiền truy cập thông tin nước lã! Hay vụ Phi Thanh Vân “chơi xấu” đàn chị Xuân Lan làm đàn chị vuốt mặt không kịp …… Có thể nói hạt sạn không nhỏ báo chí công dân xuất Điều quan trọng người sử dụng phải có ý thức sử dụng hiệu trang mạng xã hội Đồng thời người tiếp nhận phải có sàng lọc thông tin 3.2 Báo chí công dân có triệt tiêu báo chí truyền thống Hiện nay, sức hút khái niệm “báo chí công dân” không nhỏ Song dần thay khái niệm toàn diện hơn: “tin tức người sử dụng tạo ra” Như vấn đề không xoay quanh “báo chí” với tư cách chuyên ngành với quy tắc đạo đức riêng biệt, khác với quy tắc người viết nhật ký mạng, mà đối thủ phóng viên mà người xây dựng tin tức bổ sung Từ “tin tức người sử dụng tạo ra” làm cho quan niệm tham gia công dân không ý nghĩa Nội dung tin tức khách hàng, độc giả nhà bình luận tạo Tuy nhiên, cần có biên tập viên chuyên nghiệp để biến nội dung tin tức trở thành “tin tức báo chí” Việc có nhiều nguồn cung cấp tin thách thức lớn ngành báo chí từ ngày đầu đời, làm để xác định nguồn tin có xác hay không Theo George Brock, biên tập viên The Times (Thời đại) Luân-đôn thứ bảy hàng tuần, “vấn đề quan trọng độc giả đọc tin bình luận tự hỏi: Mình có tin nguồn tin không? Đây 31 kiểm tra cho thấy số nguồn tin đáng tin cậy, số khác không Những xã hội mở muốn trì tính mở phải qua kiểm tra đó” Sự xuất tin tức người sử dụng tạo ra, cách mạng văn hóa thực sự, mang đến hội thách thức đáng kể đòi hỏi xã hội phải cảnh giác Liệu báo chí công dân thay báo chí thống? Năm qua, quan chức vào nhanh sau đoạn video clip “người giữ trẻ Bình Dương hành hạ bé Thúy Ngân” “vụ bắt mại dâm công an Cẩm Phả (Quảng Ninh)” đưa lên YouTube Có nhiều điều để nói chi tiết nhưng, đây, có thật cần thừa nhận: nay, chức thông tin đại chúng không độc quyền quan báo chí thống nữa! Trong lịch sử báo chí giới Việt Nam, nửa kỷ qua, hình, thước phim, viết người dân bình thường trở thành kiện truyền thông chuyện có Điểm khác là, ngày trước, sản phẩm báo chí “không chuyên” phải nhờ kênh truyền tải quan báo chí “chính thống”, dòng báo chí “chủ lưu” Còn đây, người dân bình thường chủ động truyền thông điệp mình! Người Việt Nam vốn có truyền thống “biết ngâm thơ đánh giặc”, gặp môi trường truyền thông internet, niềm say mê tham gia làm báo cộng đồng nhân lên cách tham gia giám sát xã hội Thế mạnh thông tin công dân cung cấp chỗ: Họ có mặt khắp nơi, họ đưa tin lúc Và họ không đưa tin mà bình luận, tranh luận, thảo luận nhiều góc nhìn khác Và họ góp phần tạo nên dư luận xã hội – vốn xem chế tác động báo chí Đã có clip mang thông điệp nhân thông điệp nhân lên thành lực lượng tinh thần lớn cộng đồng, dấy lên tình thương, trách nhiệm hành động cụ thể đời sống Đã có clip mang thông điệp phê phán hành vi xấu thông điệp góp phần giúp cộng đồng giáo dục cách ứng xử, lối sống 32 Song Oh Yeon Ho thừa nhận rằng: “Chúng mở hội cho tất công dân, viết từ nhà báo công dân phải sàng lọc kiểm tra nhân viên Đó lý có 15 người làm việc Có nhiều nội dung người dùng tạo ra, blog Nhưng blog nội dung gửi đến từ người thứ ba OhMyNews kiểm tra viết công dân để đảm bảo viết có xác Về việc này, khác biệt so với blog cá nhân.” Như vậy, thiết nghĩ phát triển bá chí công dân xa Nó góp phần làm minh bạch xã hội Song triệt tiêu báo chí truyền thống xã hội giai cấp Nhà nước Hai hình thức báo chí tồn song song, hỗ trợ thúc đẩy phát triển Từ tạo nên diện mạo báo chí: hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn, trung thực khách quan cần nhân văn D NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP 33 Báo chí công dân mang lại nhiều ưu điểm - Thay đổi cách làm tin Đa số nhà báo định nghĩa tin tức thường thiên mặt tiêu cực Nhà báo cảm thấy không thích làm tin tích cực Trên thực tế, viết mặt tích cực giá trị viết mặt tiêu cực Thật vậy, nhà báo thích viết tiêu cực nghĩ nhà báo Nhà báo công dân lại tìm cách cho thấy mặt tích cực lẫn tiêu cực, làm lẫn chưa làm Nhà báo công dân đưa giải pháp thành công nơi khác cộng đồng tham khảo học tập - Suy nghĩ lại thói quen làm báo Nhà báo công dân quan tâm đến cách thức làm để tin tức tạo nên tác động xã hội - Tin tức cập nhật nhanh - Thông tin đa dạng, nhiều chiều - Sự minh bạch thông tin, đấu tranh cho dân chủ - Tạo nên cạnh tranh với báo chí truyền thống, buộc báo chí truyền thống phải thay đổi nhiều Làm để báo chí công dân phát triển mang lại hiệu cao Dù sinh sau đẻ muộn song báo chí công dân sớm có nhiều điều kiện để phát triển thời kỳ công nghệ hóa số Công chúng nồng nhiệt đón nhận xem công cụ hữu ích cho xã hội phẳng thông tin Tuy nhiên đâu báo chí công dân chấp nhận Nó bị rào cản định Do vậy, xin đưa giải pháp cho báo chí công dân sau: - Bản thân báo chí công dân phải khẳng định vị trí qua chất lượng tin nội dung có giá trị Tránh viết thiên lệch chiều, mang tính cá nhân vị kỷ hay nhằm trục lợi - Thế giới blog hay forum…cũng cần có sàng lọc định Bởi bên cạnh blog hay có giá trị, “blog rác” “con sâu rầu nồi canh” 34 - Sự nới rộng vòng kiểm soát vốn gắt gao nhà chức trách cầm quyền Tạo điều kiện cần thiết cho môi trường dân chủ xã hội phát triển lên - Để lành mạnh hóa thông tin “nuôi dưỡng” tốt báo chí công dân công chúng phải “người tiêu dùng thông minh” biết lựa chọn tốt hay loại trừ xấu - Nhân rộng hiệu nhà báo công dân tích cực xây dựng báo chí lành mạnh 35 KẾT LUẬN William Ho, chuyên gia cấp cao hãng nghiên cứu Current Analysis (Mỹ) nói rằng: “Nhờ vụ đánh bom London làm nhà báo được!” Còn Dina Kaplan, người sáng lập Web truyền hìn trực tuyến Blip.tv bình luận vụ chống tiêu cực Youtube kỹ sư D Kort lại cho rằng: “Đó ví dụ xuất sắc dân chủ hóa truyền thông” Như kể từ vụ đánh bom đen tối ấy, nhà báo đường phố ngày công chúng biết đến nhiều Nhiều nước xem phận thiếu cho xã hội hóa truyền thông báo chí Từ ảnh, cảnh quay kiện ấy, CJ ngày trưởng thành đóng góp nhiều cho xã hội thông tin thiết thực mà họ đưa lại Ở Việt Nam, cộng đồng mạng ngày phát triển với bút, tay “phó nháy” chia sẻ cho số đông biết vấn đề kiện Sự đời blogger cho thấy nhanh nhạy giới trẻ Việt Nam với xu chung giới Các nhà báo công dân lớn mạnh trách nhiệm Nó tạo nên cân với báo chí truyền thống Song, bên cạnh nhiều “hạt sạn” mà tay bút “rác” đưa lên Điều quan trọng công chúng phải người biết chọn lọc thông tin Để có nguồn tin dồi dào, chất lượng tốt, giàu chất nhân văn Báo chí công dân phát triển rộng khắp giới dù khía cạnh hay khía cạnh khác Các nhà báo trẻ tương lai cần trang bị cho kiến thức định điều Trong thời gian ngắn tìm hiểu báo chí công dân thực dễ với người viết tiểu luận Khi mà tài liệu đề tài dường thư viện nhiều nguồn sách khác Internet cung cấp thông tin người viết cố gắng chọn lọc kết hợp với cách hiểu trình tự nghiện cứu, để trình bày tiểu luận Dù hạn chế định, song em cố gắng để giải tốt ý đưa 36 Cảm ơn thầy Vũ Thế Cường gợi ý đề tài khung tiểu luận cho em Cảm ơn nhà báo bên VOV 2, báo Lao động giúp cho em nhìn đắn vấn đề Hà Nội ngày 11/2011 37 PHỤ LỤC Bộ quy tắc đạo đức OhmyNews Các phóng viên làm việc cho OhmyNews cần tuân thủ quy tắc đạo đức sau: Nhà báo công dân phải làm việc theo tinh thần “mỗi công dân phóng viên” xác định nhà báo công dân tác nghiệp Nhà báo công dân không truyền bá thông tin sai lệch Không viết báo dựa giả định tiên đoán thiếu sở Nhà báo công dân không sử dụng cách hành văn mang tính chất lạm dụng, khiếm nhã xúc phạm nhằm bôi nhọ người khác Nhà báo công dân không làm tổn hại tới danh tiếng người khác việc viết xâm phạm tới riêng tư cá nhân Nhà báo công dân phải dùng biện pháp hợp pháp để thu thập thông tin, thông báo rõ cho nguồn tin ý định đưa tin Nhà báo công dân không sử dụng vị trí để tư lợi, mục đích bất công khác Nhà báo công dân không thổi phồng xuyên tạc số liệu thực tế nhân danh cá nhân hay tổ chức Nhà báo công dân phải xin lỗi đầy đủ chân thành đưa tin sai không phù hợp Bản quyền OHMYNEWS 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO HVBCTT, Báo chí –Những điểm nhìn từ thực tiễn, Nhà xuất văn hóa thông tin, H- 2001 Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, Nhà xuất trị quốc gia, H -2001 Các trang web - www.tuoitre.vn - www.laodong.vn - www.vietbao.vn http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_ej1207_iii.html (Tạp chí điện tử Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 12/2007) http://www.baochivietnam.com.vn/tin-tuc/bao-chi-the-gioi/3399-bbc-s-tung-ng-dng-ding-cho-nha-bao-cong-dan - http://vn.360plus.yahoo.com/phanvantu - Blog nguyenquanglap http://datbaodaihan.net/nghe-bao/19-nghe-bao/49-nghe-bao-nha-bao - Các viết nhà báo Lê Quang, Hải Đăng tạp chí 39 MỤC LỤC 40 [...]... nói đó là những hạt sạn không nhỏ khi báo chí công dân xuất hiện Điều quan trọng là người sử dụng phải có ý thức sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội Đồng thời người tiếp nhận phải có sự sàng lọc thông tin 3.2 Báo chí công dân có triệt tiêu báo chí truyền thống Hiện nay, sức hút của khái niệm “báo chí công dân” không hề nhỏ Song nó dần được thay thế bằng khái niệm toàn diện hơn: “tin tức do người sử... đài đã sử dụng chính những cuốn băng, ảnh do chính các CJ ghi lại 12 (Nguồn Internet – 2 tòa tháp đôi bốc cháy ngày 11/9) Qua các sự kiện tổng hợp trên, ta thấy rằng các sự kiện đã là nảy nở ra các CJ hay còn được gọi một cách “bụi đời” là “báo chí đường phố - Street Journalism” Ở Việt Nam, trước khi khái niệm “báo chí công dân” xuất hiện, trên thực tế, sự tham gia của mọi người dân vào công việc truyền... dào, chất lượng tốt, và giàu chất nhân văn hơn Báo chí công dân đã và đang phát triển rộng khắp thế giới dù ở khía cạnh này hay khía cạnh khác Các nhà báo trẻ tương lai cũng cần trang bị cho mình kiến thức nhất định về điều này Trong thời gian ngắn tìm hiểu về báo chí công dân quả thực không phải dễ với người viết tiểu luận này Khi mà các tài liệu về đề tài dường như không có trên thư viện cũng như... báo chí truyền thống, buộc báo chí truyền thống phải thay đổi nhiều 2 Làm gì để báo chí công dân phát triển và mang lại hiệu quả cao Dù sinh sau đẻ muộn song báo chí công dân sớm có nhiều điều kiện để phát triển trong thời kỳ công nghệ hóa số Công chúng nồng nhiệt đón nhận và xem như một công cụ hữu ích cho một xã hội phẳng thông tin Tuy nhiên không phải ở đâu báo chí công dân cũng được chấp nhận Nó... chỉ thuộc về tôi Nó thuộc về 60.000 nhà báo công dân và các phóng viên chính thức của chúng tôi, những người nhiệt tình tham gia thế giới báo chí công dân mới mẻ này” Có được thành công và được ghi nhận với tư cách một ngành truyền thông mới nổi với những phương pháp thông tin mới, bản thân điều đó đã là một thành công rồi Nhưng Oh cũng phát biểu trước cử tọa Columbia rằng ông hy vọng báo chí công dân... nào được cởi trói khỏi chính phủ cầm quyền Những vụ bê bối tình ái của Bill Clinton, những hoạt động đen của Tổng thống Mĩ Bush, cái chết của công nương Diana… nhanh chóng lan rộng trên báo chí Sự dân chủ đó còn thể hiện ở tự do ngôn luận trên báo chí Nhiều chính phủ khẳng định, báo chí phải phục vụ số đông quần chúng Với Việt Nam đó là “diễn đàn của quần chúng nhân dân” Ngay chính mạng Internet đã... mộng về những vấn đề chính trị và công dân Nhiều khi báo chí truyền thống chỉ đưa tin một chiều, thiên lệch Trong khi công chúng cần cái nhìn khách quan toàn cảnh chứ không phải là sự uốn nắn cây bút của một thế lực nào Và báo chí công dân đã làm được điều đó Nhiều trang blog đắt khách không kém gì các trang báo 2.4 Cuối cùng, phải chăng là sự tất yếu 17 Nhà báo Lê Quang đã phân tích rằng: báo chí công. .. vụ lùm xùm rồi lên đấy bình luận Đó cũng chính là nguồn cho báo chí khai thác Đúng như Oh Yeon Ho cha đẻ của OhMyNews đã nói rằng: “ Tôi cảm thấy rằng nhiều tiếng nói của công dân là điều cần thiết để làm cho công luận mang tính dân chủ hơn” 2.3 Cái nhìn cởi mở của giới truyền thông và nhu cầu của người tiếp nhận Trước đây nhà báo lấy tin và đưa thông tin tới công chúng Công chúng thụ động tiếp nhận... đông đảo Báo có mục Thăm dò ý kiến Đó cũng là cách để công chúng tham gia xây dựng góp ý về một vấn đề Ngoài ra còn có trang bạn đọc Vnexpress Có thể nói, ở góc độ này hoặc góc độ khác, báo chí Việt Nam đang dần khẳng định tầm quan trọng của “báo chí công dân” Bạn đọc là người tiếp nhận và suy cho cùng cũng là người cung cấp thông tin Đó là điều mà báo chí truyền thống trước đây không có 2 Sự bùng nổ các... manh nha cho một nền báo chí công dân phát triển Nó giúp cho công chúng cái nhìn thông tin nhiều chiều, buộc cơ quan chức năng phải lên tiếng Đó là sự manh nha báo chí cá nhân ở Việt Nam Nhưng ở Việt Nam không có báo chí tư nhân Chính vì vậy, các blog hay diễn đàn mới chỉ dừng lại ở đó Các nguồn tin gửi đến báo luôn được kiểm duyệt trước khi đăng Tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong các quyền ... “ công dân nhà báo” Dưới góc độ nghiên cứu, nhà lý luận phương Tây rút kết luận, báo chí công dân khái niệm dùng để hoạt động truyền thông nhà báo không chuyên nghiệp Hiểu cách rộng, báo chí công. .. báo, hay viết báo Lao động số tài liệu 1.3 Mục đích nhiệm vụ đề tài Mục đích tiểu luận không tìm hiểu khái niệm “Báo chí công dân” Đồng thời phân tích tính hai mặt vấn đề Nó có thực cởi trói cho... gia công chúng hoạt động báo chí truyền thông Và cụm từ “Báo chí công dân” xuất 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sớm có mặt làng báo quốc tế Việt Nam, “Báo chí công dân” sớm nhận ưu người cầm bút lẫn công
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”, tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”, tiểu luận tìm hiểu về khái niệm “báo chí công dân”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay