Chào mừng kỉ niệm 59 năm ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

21 513 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2016, 19:59

CHÀO MỪNG 59 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HiỆP THANH NIÊN ViỆT NAM (15/10/1956- 15/10/2015) Trải qua nửa kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành lãnh đạo Đảng, với vai trò nòng cốt trị Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày xứng đáng tổ chức xã hội rộng rãi niên tổ chức niên Việt Nam nước phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến niên CHI ĐOÀN 10A5 • Để chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2015), Chi Đoàn 10A5 tổ chức thi tìm hiểu lịch sử hình thành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hình thức câu hỏi trắc nghiệm với đội thi Hướng dẫn • Về câu hỏi: - Có 13 câu hỏi, 12 câu chung, câu lại câu phân loại giải thưởng đội thi (chỉ sử dụng kết thúc 12 câu mà có đội hòa) - Mỗi câu hỏi dạng trắc nhiệm A B C D Thời gian tối đa thảo luận trả lời cho câu 20s sau MC đưa câu hỏi Không nhận kết từ đáp án trở lên Hướng dẫn • Về đội chơi: - Có đội chơi, đội có bạn, nhóm trưởng người phụ trách viết câu trả lời vào bảng phụ, thành viên lại thảo luận để đưa đáp án vòng 20s Khi có hiệu lệnh MC, đồng loạt nhóm trưởng giơ đáp án nhóm lên MC chuyển tiếp đến câu hỏi khác - Trong trình thảo luận, đề nghị đội chơi có ý thức, tránh nói to để đảm bảo thi diễn ổn định, nhanh chóng Cơ cấu giải thưởng • Chỉ có giải nhất: giải dành cho đội chơi có kết chung cao giải đồng đội dành cho đội chơi có ý thức, đoàn kết toàn thi * Kết BGK đưa A O Y RE R U ? Y D A E Câu 1: , Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam đời (gọi tắt Đoàn niên Việt Nam) • A 5/1946 • B 6/1946 • C 7/1947 • D 8/1947 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 2: Sau thời gian 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam, đổi thành tên • A Liên đoàn Thanh niên Việt Nam • B Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam • C Thanh niên Liên hiệp Việt Nam • D Đoàn Thanh niên Việt Nam 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 3:Cuối 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam thành viên thức • A Liên đoàn Thanh niên dân chủ giới • B Liên đoàn Thanh niên sẵn sàng giới • C Liên đoàn Thanh niên năm châu • D Liên đoàn Thanh niên giới 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 4: 2/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I, • A xã Nhân Lý, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương • B xã Cao Lạc, huyện Ngọ Môn, Yên Bái • C xã Cao Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên • D Hà Nội 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 5: Từ 8/10 đến 15/10/1956, TW Liên đoàn Thanh niên Việt Nam Tại nhà hát lớn Hà Nội để thống (.) • A Thanh niên toàn quốc • B Mặt trận Thanh niên toàn quốc • C Ban huy Mặt trận Thanh niên toàn quốc • D Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 6: Thời gian đó, hai tổ chức thống tổ chức Thanh niên Việt Nam đổi tên • A Hội Liên hiệp Thanh niên cao Việt Nam • B Hội Thanh niên chí Việt Nam • C Hội Thanh niên Việt Nam • D Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 7: ., Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II tổ chức Hà Nội • A 01/1961 • B 05/1961 • C 08/1961 • D 12/1961 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 8: 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ • A IV • B III • C VI •D X 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 9: Đây ai? • A đồng chí Hồ Đức Việt • B đồng chí Phạm Quang Nghị • C đồng chí Phạm Gia Khiêm • D đồng chí Lê Khả Phiêu 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 10: Tại Đại hội lần thứ III, Đại hội định ngày Là ngày truyền thống năm Hội LHTN VN • A 15/10/1956 •B 16/10/1965 • C 17/10/1956 • D 18/10/1965 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 11: từ 13-15/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ IV, với tham gia Đại biểu •A 696 •B 996 •C 995 •D 599 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 12: Trong Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ V, đ/c Nông Đức Mạnh trao tặng Hội LHTN VN trướng mang dòng chữ • A “ Thanh niên Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hăng hái tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc” • B “ Thanh niên Việt Nam không ngại khó, chí độc lập nước nhà” 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu hỏi phụ Năm 1999, Hội LHTN VN Huân chương vinh dự Chủ tịch nước Độc lập hạng CHXHCN Việt Nam tặng NHẤT thưởng Huân chương Độc lập hạng mấy? COÂNG BOÁ GIAÛI [...]... Thanh niên toàn quốc • C Ban chỉ huy Mặt trận Thanh niên toàn quốc • D Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 6: Thời gian đó, hai tổ chức đã thống nhất các tổ chức Thanh niên Việt Nam và đổi tên • A Hội Liên hiệp Thanh niên cao cả Việt Nam • B Hội Thanh niên quyết chí vì Việt Nam • C Hội Thanh niên Việt Nam • D Hội Liên hiệp Thanh. ..Câu 4: 2/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I, tại • A xã Nhân Lý, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương • B xã Cao Lạc, huyện Ngọ Môn, Yên Bái • C xã Cao Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên • D Hà Nội 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 5: Từ 8/10 đến 15/10/1956, TW Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Tại nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất (.) • A Thanh niên toàn quốc... Việt Nam • D Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 7: ., Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Hà Nội • A 01/1961 • B 05/1961 • C 08/1961 • D 12/1961 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 8: 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ • A IV • B III • C... sáng tạo, hăng hái tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” • B “ Thanh niên Việt Nam không ngại khó, quyết chí vì nền độc lập của nước nhà” 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu hỏi phụ Năm 1999, Hội LHTN VN đã Huân chương vinh dự được Chủ tịch nước Độc lập hạng CHXHCN Việt Nam tặng NHẤT thưởng Huân chương Độc lập hạng mấy? COÂNG BOÁ GIAÛI ... 17 16 15 Câu 11: từ 13-15/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ IV, với sự tham gia của Đại biểu •A 696 •B 996 •C 995 •D 599 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 12: Trong Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ V, đ/c Nông Đức Mạnh đã trao tặng Hội LHTN VN bức trướng mang dòng chữ • A “ Thanh niên Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hăng hái tình nguyện... 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 9: Đây là ai? • A đồng chí Hồ Đức Việt • B đồng chí Phạm Quang Nghị • C đồng chí Phạm Gia Khiêm • D đồng chí Lê Khả Phiêu 04 14 03 02 01 00 13 12 11 10 09 08 07 06 05 20 19 18 17 16 15 Câu 10: Tại Đại hội lần thứ III, Đại hội đã quyết định ngày Là ngày truyền thống hằng năm của Hội LHTN VN • A 15/10/1956 •B 16/10/1965 • C 17/10/1956 • D 18/10/1965 04 14 03 ... 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam, đổi thành tên • A Liên đoàn Thanh niên Việt Nam • B Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam • C Thanh niên Liên hiệp Việt Nam • D Đoàn Thanh niên Việt Nam 04 14 03... cao Việt Nam • B Hội Thanh niên chí Việt Nam • C Hội Thanh niên Việt Nam • D Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 04 14 01 00 03 07 06 05 11 10 13 17 16 15 02 09 08 12 20 19 18 Câu 7: ., Đại hội. .. 1946, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam thành viên thức • A Liên đoàn Thanh niên dân chủ giới • B Liên đoàn Thanh niên sẵn sàng giới • C Liên đoàn Thanh niên năm châu • D Liên đoàn Thanh niên giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Chào mừng kỉ niệm 59 năm ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chào mừng kỉ niệm 59 năm ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chào mừng kỉ niệm 59 năm ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay