bài giảng luyện từ và câu lớp 2 tuần 21

17 741 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2016, 21:59

Bài 1: Xếp tên các loài chim cho ngoă c ă đơn vào nhóm thích hợp: a)Gọi tên theo hình dáng M: chim cánh cụt b)Gọi tên theo tiếng kêu M: tu hú c) Gọi tên theo cách kiếm ăn M: bói cá (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc , qua, vàng anh ) Có mÌo gâ kiÕn cuốc chim sâu qu¹ vàng anh Có mÌo vàng anh Cuốc Qu¹ Bài 2: Dựa vào những bài tập đọc học, trả lời các câu hỏi sau: a) Bông cúc trắng mọc ở bên bờ? rào, giữa đám cỏ dại đâu b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâulồng ? c) Em làm thẻ mượn sách thư viêê?n ở đâu Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho câu sau a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư bên trái c) Sách của em đê giá sách M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu? Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho câu sau a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu? Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho câu sau a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường b) Em ngồi ở đâu? dãy bàn thứ tư bên trái c) Sách của em đê ở đâu? giá sách [...]... ngồi ở dãy bàn thứ tư bên trái c) Sách của em đê trên giá sách M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu? Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu? Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường b) Em ngồi ở đâu? dãy bàn thứ tư bên trái...Cuốc Qu¹ Bài 2: Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau: a) Bông cúc trắng mọc ở bên bờ? rào, giữa đám cỏ dại đâu b) Chim sơn ca bị nhốt trong ở đâulồng ? c) Em làm thẻ mượn sách thư viêê?n ở đâu Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường ... cá (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc , qua, va ng anh ) Có mÌo gâ kiÕn cuốc chim sâu qu¹ vàng anh Có mÌo vàng anh Cuốc Qu¹ Bài 2: Dựa va o những bài tập đọc học, trả lời các câu
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng luyện từ và câu lớp 2 tuần 21, bài giảng luyện từ và câu lớp 2 tuần 21, bài giảng luyện từ và câu lớp 2 tuần 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn