bài giảng luyện từ và câu lơp 2 tuần 21

9 448 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2016, 21:58

1 Xếp tên vật vào nhóm thích hợp : a) Thú dữ, nguy hiểm M: hổ b) Thú không nguy hiểm M: thỏ (hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo hươu) a) Thú dữ, nguy hiểm : hổ lợn lòi gấu báo chó sói sư tử bò rừng tê giác b) Thú không nguy hiểm : ngựa vằn sóc khỉ chồn vượn cáo hươu Dựa vào hiểu biết em vật, trả lời câu hỏi sau : a) Thỏ chạy ? b) Sóc chuyền từ cành sang cành khác ? c) Gấu ? d) Voi kéo gỗ ? b ) Sóc chuyền từ cành sang cành khác ? c ) Voi kéo gỗ ? Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm đây: a ) Trâu cày khỏe - Trâu cày ? b) Ngựa phi nhanh bay - Ngựa phi ? c ) Thấy ngựa béo tốt ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi - Thấy ngựa béo tốt ăn cỏ, Sói thèm ? d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch - Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười ? Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng luyện từ và câu lơp 2 tuần 21, bài giảng luyện từ và câu lơp 2 tuần 21, bài giảng luyện từ và câu lơp 2 tuần 21

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn