Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức

132 715 9
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2016, 00:13

Luận văn tốt nghiệp BSCK2 Nguyễn Văn Thưởng T62015 Bệnh Viện Việt Đức ĐẶT VẤN ĐỀUng thư dạ dày (UTDD) là một trong các loại ung thư phổ biến trên thế giới 1, với hơn 90% là ung thư biểu mô (UTBM). Trong các nước thuộc khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc UTDD thuộc hàng cao. Tại bệnh viện Việt Đức, trong nhiều năm qua, số bệnh nhân (BN) được phẫu thuật do UTDD đứng hàng đầu trong số các loại ung thư đường tiêu hóa. Cho tới nay, phương pháp điều trị UTDD bằng phẫu thuật vẫn là lựa chọn hàng đầu khi khối u vẫn còn khả năng cắt bỏ. Các biện pháp khác như hóa chất, miễn dịch, xạ trị… chỉ được coi là những phương pháp điều trị hỗ trợ tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và giai đoạn bệnh.Trên thế giới, trong những năm gần đây, với việc ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi (PTNS) trong điều trị UTDD đã có những tiến bộ vượt bậc với những ưu điểm của loại hình phẫu thuật này là không thể phủ nhận 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.Tại Việt Nam, PTNS điều trị UTDD cũng đã được thực hiện từ năm 2004 và cho tới nay đã đạt được số lượng BN được PTNS cũng như kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố về loại hình phẫu thuật này 17, 18, 19, 20, 21, 22…Do đa số bệnh nhân UTDD ở nước ta đến viện khám thường được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển, số BN được phát hiện UTDD ở giai đoạn sớm còn rất hạn chế. Vì vậy, vấn đề đặt ra là tính khả thi của PTNS liệu có thể áp dụng cho tất cả những trường hợp UTDD từ giai đoạn sớm đến giai đoạn tiến triển đã có di căn hay chỉ áp dụng cho một số trường hợp nhất định. PTNS để điều trị UTDD đến giai đoạn nào là đảm bảo an toàn và triệt căn? kết quả điều trị thực tế ra sao? Cho đến nay, vẫn còn một số ý kiến quan ngại rằng, loại hình phẫu thuật này không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của phẫu thuật ung thư, đặc biệt là khả năng nạo vét hạch rộng rãi và lấy bỏ khối u nguyên vẹn. Thêm vào đó, thời gian mổ bằng nội soi thường kéo dài hơn so với mổ mở, phẫu thuật viên (PTV) phải là người có kinh nghiệm mổ nội soi mới có thể thực hiện tốt được loại hình phẫu thuật này.Trên cơ sở thực tế đó, với mong muốn được góp phần làm sáng tỏ tính khả thi của PTNS để điều trị UTDD ở giai đoạn tiến triển, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức với mục tiêu: 1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học của ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 2.Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn từ tháng 062010 đến tháng 62014. B Y T BNH VIN HU NGH VIT C NGUYN VN THNG ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT NộI SOI ĐIềU TRị UNG THƯ Biểu mô Dạ DàY GIAi Đoạn tiến triển TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II H NI - 2015 B Y T BNH VIN HU NGH VIT C - - NGUYN VN THNG ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT NộI SOI ĐIềU TRị UNG THƯ Biểu mô Dạ DàY GIAi Đoạn tiến triển TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC Chuyờn ngnh: NGOI KHOA Mó s: CK 62.72.07.50 LUN VN BC S CHUYấN KHOA CP II Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS: Trn Bỡnh Giang PGS.TS: Trnh Vn Tun H NI - 2015 LI CAM OAN Cụng trỡnh nghiờn cu ny c thc hin bng n lc c gng ca bn thõn v s giỳp ca cỏc thy, cỏc ng nghip Tụi xin cam oan cỏc kt qu v s liu nờu lun ny l trung thc, chớnh xỏc v cha tng c cụng b bt k mt cụng trỡnh no khỏc Tụi xin chu trỏch nhim vi li cam oan ny Tỏc gi lun Nguyn Vn Thng LI CM N Trong quỏ trỡnh hc v hon thnh lun vn, ngoi nhng n lc, c gng ca bn thõn, tụi luụn nhn c s giỳp v ng viờn chõn thnh ca cỏc thy cỏc cụ, bn bố, ng nghip v nhng ngi thõn gia ỡnh Tụi xin c gi nhng li cm n chõn thnh nht ca tụi ti: ng y, Ban giỏm c, Trung tõm o to v Ch o tuyn Bnh vin hu ngh Vit c; Ban giỏm c Bnh vin a khoa Trng An; Khoa Phu thut tiờu húa, Khoa Phu thut cp cu bng - Bnh vin hu ngh Vit c ó to iu kin giỳp tụi sut quỏ trỡnh tụi hc tp, nghiờn cu v hon thnh c lun ny c bit, tụi xin c by t lũng kớnh trng v bit n sõu sc ti: PGS.TS Trn Bỡnh Giang - Phú giỏm c Bnh vin, Ch nhim khoa Phu thut cp cu bng Bnh vin hu ngh Vit c, ngi thy trc tip hng dn tụi lm lun Thy cng chớnh l ngi ó tn tỡnh ging dy, ng viờn v cung cp cho tụi nhng kin thc, nhng kinh nghim, phng phỏp lý lun khoa hc sut quỏ trỡnh tụi hc tp, nghiờn cu, tụi hon thnh c lun ny PGS.TS Trnh Vn Tun, ging viờn B mụn Ngoi Trng i hc Y H Ni, ngi thy cựng hng dn ó trc tip giỳp , tn tỡnh ch bo v ng viờn tụi sut quỏ trỡnh tụi thc hnh, nghiờn cu v hon thnh c lun GS.TS c Võn, nguyờn Phú ch nhim B mụn Ngoi Trng i hc Y H Ni, nguyờn Ch nhim khoa Phu thut Tiờu húa - Bnh vin Vit c; PGS.TS Phm c Hun, Ch nhim B mụn Ngoi Trng i hc Y H Ni, Ch nhim khoa Phu thut Tiờu húa - Bnh vin Vit c; PGS.TS Nguyn c Tin Trng phũng ch o tuyn, Phú ch nhim khoa Phu thut cp cu bng Bnh vin Vit c ó tn tỡnh ch bo v giỳp tụi rt nhiu sut quỏ trỡnh tụi nghiờn cu, thc hnh v hon thnh c lun Tụi cng xin c gi li cm n chõn thnh ca tụi ti tt c cỏc thy hi ng chm lun ó úng gúp nhng ý kin xỏc thc v ht sc quý bỏu, giỳp cho tụi chnh sa v hon thin c lun ny Cui cựng, tụi xin c gi trn lũng bit n v nhng tỡnh cm yờu quý nht ca tụi ti cha, m, v, con, nhng ngi thõn gia ỡnh tụi, nhng ngi bn, nhng ngi ng nghip ca tụi ó luụn bờn tụi, ng viờn v chia s cựng tụi nhng khú khn, nhng vt v tụi cú th yờn tõm hc tp, nghiờn cu v hon thnh c lun ny BS Nguyn Vn Thng DANH MC CC Kí HIU, CC CH VIT TT AJCC American Joint Commission of Cancer (Hip hi Ung th Hoa k) BCL B cong ln BCN B cong nh BMI Body Mass Index BN Bnh nhõn CHT Chp cng hng t ( MRI) CI Khoang tin cõy (Confidence Interval) CLVT Ct lp vi tớnh (CT scan) DD, TBDD D dy, toan bụ da day GPB Gii phu bnh HA Huyt ỏp HMV Hp mụn v IARC International Agency for Research Cancer JRSC Japanese Research Society of Cancer (Hi Nghiờn cuung th Nht Bn) JRSGC Japanese Research Society for Gastric Cancer (Hip hi nghiờn cu ung th d dy Nht Bn) LADG Laparoscopic-assisted distal Gastrectomy (PTNS h tr) MBH Mụ bnh hc PET Positron emission tomography PT Phu thut PTNS Phu thut ni soi PTV Phu thut viờn SANS Siờu õm ni soi SD ụ lờch chuõn (Standard Deviation) SE Sai sụ chuõn cua trung binh (Standard Error of Mean) STTT Sinh thit tc thỡ TB Trung bỡnh TBTM Tai bin m TNM Tumer node metasstasi UICC Union for International Cancer Control (Liờn on quct chng ung th) UT Ung th UTBMT Ung th biu mụ tuyn UTDD Ung th d dy WHO World Health Organization (T chc y t Th gii) MC LC DANH MC BIU .19 T VN Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 c im gii phu hc h thng bch mch ca d dy 1.1.1 Cỏc chui bch mch theo mụ t ca Rouviốre (hỡnh 1.1) .3 1.1.2 Cỏc nhúm hch theo Hip hi nghiờn cu UTDD Nht Bn (JRSGC) 1.2 Cỏc ng dng no vột hch phu thut UTDD 1.2.1 K thut no vột hch iu tr UTDD 1.2.2 Mt s danh phỏp liờn quan n no vột hch 12 1.3 Phõn loi mụ hc v phõn loi giai on bnh ca UTDD .13 1.3.1 Phõn loi i th 13 1.3.2 Phõn loi vi th (mụ bnh hc): Phõn loi ca WHO (2000) [25] 14 1.3.3 Phõn loi giai on bnh ung th d dy 14 1.4 Cỏc phng phỏp chn oỏn v iu tr UTDD 18 1.4.1 Chn oỏn UTDD 18 1.4.2 Cỏc phng phỏp phu thut iu tr UTDD .20 1.4.3 Phu thut ni soi iu tr ung th d dy 21 1.4.4 iu tr UTDD bng húa cht [23], [30], [65] 22 1.4.5 iu tr UTDD bng x tr [30], [65] 22 1.4.6 iu tr UTDD bng dch[30], [65] .23 1.5 Tỡnh hỡnh ng dng PTNS iu tr UTDD trờn th gii v ti Vit Nam 23 1.5.1 Trờn th gii 23 1.5.2 Ti Vit Nam 25 Chng 27 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .27 2.1 i tng nghiờn cu 27 2.1.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn 27 2.1.2 Tiờu chun loi tr bnh nhõn 27 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 28 2.2.1 Thit k nghiờn cu 28 2.2.2 Xỏc nh c mu nghiờn cu 28 S dng cụng thc tớnh c mu cho mt t l nghiờn cu mụ t: .28 n = 28 Trong ú : n= s i tng ti thiu cn cú 28 = mc tin cy 95%= 1,96 P= t l bin chng cú th xy ra= 5% .28 Tớnh s i tng ti thiu cn cú l 138 bnh nhõn 28 2.2.3 Cỏc ni dung nghiờn cu 28 2.2.4 Phõn tớch s liu nghiờn cu 35 2.3 o c nghiờn cu 35 Chng 36 KT QU NGHIấN CU 36 3.1 Mt s c im chung ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 36 3.1.1 Gii .36 3.1.2 Tui 36 TB SD = 59,3 13,21 36 Min Max = 25 90 .36 Me = 60 36 95% CI = 57,10 61,54 36 N = 138 36 3.1.3 Chi sụ anh gia tinh trang thờ lc trc m (Body Mass Index: BMI) .37 TB SD = 20,4 2,9 37 Min Max = 15,1 28,5 37 95% CI = 19,9 20,9 .37 N = 138 37 Nhõn xet: BMI trung binh cua nhom nghiờn cu la 20,4 2,9 BN co tinh trang thờ lc trc mụ gii han binh thng l 93BN (67,4%), 39BN (28,3%) co tinh trang thờ lc gõy, 6BN(4,3%) co tinh trang thờ lc tha cõn .37 3.1.4 Tiờn s bờnh va bnh phi hp ca bnh nhõn .37 3.1.5 Cỏc triu chng lõm sng thng gp 38 3.1.6 Chn oỏn hỡnh nh trc m 38 3.1.6.2 Hinh anh nụi soi da day va sinh thiờt qua nụi soi 40 Nhõn xet: Co 4BN (2,9%) khụng lõy c bờnh phõm sinh thiờt chay mau hoc nguy c chay mau Kờt qua sinh thiờt qua nụi soi da day tim thõy tờ bao ung th gp chu yờu UTBMT (93BN - 69,9%) Co 11BN (8,3%) khụng tim thõy tờ bao ung th trờn mõu bờnh phõm sinh thiờt, co thờ ky thuõt sinh thiờt 41 3.2 ỏnh giỏ kt qu PTNS iu tr UTBM d dy 41 3.2.1 Mt s chi tit k thut 41 3.2.1.1 Hon cnh phõu thuõt: 41 Trong tụng sụ 138BN nghiờn cu: Co 137BN c thc hiờn phõu thuõt theo kờ hoach (mụ phiờn), co 01BN thc hiờn phõu thuõt cõp cu thung da day trờn nờn ung th da day 41 3.2.1.2 Phng phap phõu thuõt 41 Nhõn xet: PTNS a ap ng c tõt ca cac phõu thuõt ung th da day, ap dung t ct da day ban phõn cho ờn ct toan bụ da day Trong o, ct da day ban phõn cc di c ap dung phụ biờn nhõt 41 Nhõn xet: Cú 112BN (81,2%) c PTNS h tr Khụng cú trng hp no c PTNS hon ton Co 26BN (18,8%) phai chuyờn mụ m khụi u to, xõm lõn, dinh, nguy c chay mau hoc chay mau Co 1BN chuyờn mụ m luc phõu thuõt bờnh nhõn co cn tng huyờt ap kich phat 42 3.2.2 Kt qu phu thut 43 3.2.2.1 Thi gian m trung bỡnh PTNS ct d dy 43 3.2.2.2 Tai bin m (PTNS) 44 3.2.2.3 Phng phỏp ct, ong, lp li lu thụng tiờu húa 46 Nhõn xet: Co 74BN (53,6%) c phuc hụi lu thụng tiờu hoa kiờu Finsterer 28BN (20,3%) c phuc hụi lu thụng tiờu hoa kiờu Pean 26BN (18,8%) c phuc hụi lu thụng tiờu hoa kiờu Roux en Y nghiờn cu ap dung cho ct toan bụ da day 46 Nhõn xet: Co 76BN (69,7%) c ong mom ta trang bng staplers 46 3.3 Kt qu mụ bnh hc v gii phu bnh sau m .47 3.3.1 Gii phu bnh 47 3.3.1.1 Tn thng i th 47 Ph lc MT S HèNH NH MINH HA Hỡnh 1: Ly hch nhúm v cp ct M v trỏi sỏt gc Hỡnh 2: Ly hch nhúm v tht ng mch v phi sỏt gc Hỡnh 3: Ly hch nhúm v tht bú mch v mc ni phi sỏt gc Hỡnh 4: Phu tớch ly hch nhúm Hỡnh 5: Ct úng mm tỏ trng bng Echilon Ph lc BNH N NGHIấN CU A HNH CHNH: H v tờn bnh nhõn: Tui: Gii: 1: Nam 2: N Ngh nghip: 1: CBVC; 2: CN; 3: ND; 4: QN; 5: Khỏc Dõn tc: a ch: in thoi: n v cụng tỏc: Hon cnh nhp vin: 1: Cp cu; 2: Bỡnh thng Ngy vo vin: Ngy m: Ngy vin: Thi gian nm vin: (ngy) Mó s bnh ỏn: Chn oỏn trc m: 1: K hang mụn vi DD; 2: K hang vi DD; 3: K hang vi BCN DD; 4: K BCN DD; 5: K thõn vi DD; 6: K BCL DD; 7: K tõm vi DD; 8: K DD thờ thõm nhiờm; 9: Loet DD nghi K; 0: Khac: Chn oỏn sau m: 1: K hang mụn vi DD; 2: K hang vi DD; 3: K hang vi BCN DD; 4: K BCN DD; 5: K thõn vi DD; 6: K BCL DD; 7: K tõm vi DD; 8: K DD thờ thõm nhiờm; 0: Khac: Tớnh cht m: Cp cu M k hoch Lý m cp cu: 1: chy mỏu; 2: thng ; 3: Hp mụn v B TIN S: - Tin s ni khoa: 0: BT ; 1: HA; 2: Tiu ng; 3: Loột DDTT; 4: Nhiu bnh; 5: Gout; 6: Basedow 7: HPQ; 8: Khac: - Tin s ngoi khoa: 0: BT; 1: Ct tỳi mt; 2: Ct T 3: Ct RT; 4: Mụ e; 5: Mụ TLT; 6: Mụ soi TN; 7: Ct thõn; 8: Khac 0: BT; 1: Ru; 2: Hỳt thuc - Li sng: C LM SNG: - Mch: - Huyt ỏp: Ti a: Ti thiu: - BMI: - au bng - V trớ: 0: Khụng au; 1: Thng v; - Tớnh cht au: 1: au chu k; 2: au khụng chu k; 3: au khụng rừ rng - Thi gian au: thỏng - Chỏn n: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng khai thỏc - Sỳt cõn: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng khai thỏc - S cõn b sỳt: kg - Nut nghn: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng khai thỏc - Nụn bun nụn: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng khai thỏc - Chy mỏu TH: 0: khụng; 1: nụn mỏu; 2: phõn en; 3: nụn mỏu + phõn en; 4: khụng khai thỏc - Cú du hiu thiu mỏu trờn lõm sng: 0: khụng; 1: cú - U bng: 0: khụng; 1: cú - Kớch thc u: .( cm) - Di ng u: 0: khụng; 1: cú - Ascit: 0: khụng; 1: cú - Hch thng ũn: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t - Du hiu khỏc: 0: khụng; 1: vng da mt; 2: phự chi; 3: st - Bnh phi hp: D CN LM SNG: - Ni soi d dy: + V trớ tn thng: 0: khụng soi; 1: mụn v; 2: hang v; 3: BCN; 4: BCL; 5: thõn v; 6: tõm v; 7: Goc BCN ; 8: Hang mụn vi; 9: Khac: + Tớnh cht tn thng: 1:loột; 2: loột sựi; 3: loột thõm nhim; 4: sựi; 5: thõm nhiờm; 6: Loet chay mau + Kớch thc tn thng: cm + Soi sinh thit: 0: khụng sinh thit; 1: cú sinh thit + S mnh sinh thit: + Kt qu sinh thit: 1: khụng thy TB UT; 2: Adenocarcinom; 3: Carcinoma TB nhõn; 4: UTBM khụng biờt hoa; 5: Khac - Xột nghim huyt hc trc m: Hng cu: Hm lng Hb: HCT: S lng bch cu: S lng tiu cu: Nhúm mỏu - Xột nghim sinh hoỏ trc m: GOT: GPT: Ure: Creatinin: Protein ton phn: Albumin: Bilirubin TP: Glucose: CEA: CA 19-9: AFP: HIV HBsAg HCV - Xột nghim cỏc yu t ụng mỏu: Prothronbin: INR: APTT: Fibrinogen: - Siờu õm bng: 0: khụng lm; 1: Bỡnh thng; 2: nhõn di cn gan; 3: hch bng; 4: gan nhim m; 5: nang gan; 6: u mỏu gan; 7: si tỳi mt; 8: si ng mt; 9: u bung trng; 10: U da day; 11: Day da day; 12: Dich ụ bung 13: Khac: - X quang tim phi: 1: bỡnh thng; 2: di cn phi; 3: lao phi; 4: dch mng phi; 5: liờm hi DVH - Chp X quang d dy: 0: khụng chp; 1: khụng rừ tn thng; 2: loột BCN; 3: loột HV; 4: loột thõn v; 5: loột tõm v; 6: loột BCL; 7: loột mụn v - Hỡnh nh Xquang DD: 1: hỡnh loột; 2: hỡnh khuyt; 3: hỡnh thõm nhim cng; 4: hp MV; 5: hỡnh thu kớnh - Chp ct lp vi tớnh: 0: khụng chp; 1: cú chp CLVT + Dch bng: 0: khụng cú dch; 1: cú; 2: khụng mụ t + Di cn gan: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t + Xõm ln ty: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t + Bung trng cú bt thng: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t + Hch bng: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t + Tn thng d dy: 0: khụng thy tn thng; 1: dy thnh DD; 2: DD; 3:DD gian to; 4: khụng mụ t - Siờu õm ni soi: E PHU THUT: - Ngy m: - Phu thut viờn: - Ph m: - Phng phỏp m, khõu ni: 1: ct 2/3 DD; 2: ct ắ DD; 3: ct 4/5 DD; 4: ct TBDD; 5: nụi vi trang; 6: MTHT - Chng vet hach: 1: D1; 2: D2; 3: D3 - Thi gian m: - Thi gian nm lu ti HSTC: (gi/ngy?) - Dao m cm mỏu: 1: Bipolaire; 2: Dao siờu õm; 3: Ligasure; 4: Khụng ro - Dng c khõu ni: - S l trocar s dng: l l l - Mụ t tn thng m: + Dch bng: 0: khụng cú dch; 1:cú dch;2: khụng mụ t + Di cn mc nụi ln: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t + Di cn phỳc mc: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t + Di cn gan: 0: khụng; 1: cú; 2: khụng mụ t + Cung gan: 0: khụng mụ t;1: BT;2: thõm nhim U; 3: phỳc mc cú nt di cn;4: hch cung gan to; 5: cung gan cng thnh khi; 6: tỳi mt cng + Ty: 0: khụng mụ t; 1: BT; 2: Xõm ln u ty; 3: xõm ln thõn ty; 4: xõm ln uụi ty; 5: khỏc + Lỏch, rn lỏch: 1: BT; cú thõm nhim + Tỏ trng: 0: khụng mụ t; 1: BT; 2: thõm nhim u + i trng: 0: khụng mụ t; 1:BT; thõm nhim u + Mc treo i trng: 0: khụng mụ t; 1: BT; thõm nhim u + Bung trng: 0: khụng mụ t; 1: BT; 2: cú di cn + Rut non, mc treo rut non: 0: khụng mụ t; BT; 2: thõm nhim u + Thn: 0: khụng mụ t; 1: BT; 2: thõm nhim u + C honh: 0: khụng mụ t; 1: BT; 2: thõm nhim u + V trớ tn thng DD: 1: 1/3 trờn; 2: 1/3 gia; 3: 1/3 di; 4: 2/3 trờn gia; 5: 2/3 gia di; 6: TBDD + V trớ c th: 0: khụng mụ t; 1: BCN; 2: BCL; 3: thõn v; 4: hang v; 5: mụn vi; 6: hang mụn v; 7: tõm v; 8: phỡnh v ln; 9: goc BCN + Kớch thc u (cm, PTV ghi): (cm) + Mc xõm ln ca u(T): 0: khụng ghi; 1: cha mc; 2: mc; 3: xõm ln tng gn + Phng phỏp phuc hụi lu thụng ruụt: 1:Omega; 2: Roux en Y; 3: Finsterer; 4: Pean; 5: Polya; 6: Khac + + K thut ong mom ta trang: 1: lp_vt; 2: lp mi ri; 3: lp_vt; 4: lp mi ri; 5: ni mỏy n thuõn; 6: lp vt- ri; 7: nụi may khõu tc + K thut lm ming ni: 1: lp_vt; 2: lp mi ri; 3: lp_vt; 4: lp mi ri; 5: ni mỏy n thuõn; 6: lp vt- ri; 7: nụi may khõu tc + Cỏc PT phi hp: 1: n thun; 2: ct lỏch; 3: ct ty; 4: ct T; 5: ct lỏch + ty; 6: ct gan; 7: ct TQ; 8: ct tui mõt; 9: ct u buụng trng; 10: ct ruụt non; 11: khac + M thụng hụng trang: 1: Co ; 2: Khụng + Dõn lu: 1: Co; 2: Khụng; Sụ dõn lu: - Lng mau truyờn trc mụ: (ml) - Lng mỏu truyn m: (ml) - Lng mau truyờn sau mụ: (ml) - Lng dch truyn m: (ml) - Tai bin m: 0: khụng; 1:chy mỏu; 2: rỏch lỏch; 3: rỏch gan; 4: thng i trng; 5: rỏch ng mt ch; 6: khỏc - Chuyn m m: , lý F KT QU GII PHU BNH - Mụ t i th + Mụ t i th giai on sm: 0: khụng mụ t; 1: li lờn; 2: nhụ nụng; 3: dng phng; 4: lừm nụng; 5: lừm sõu; 6:khỏc + Mụ t i th giai on tin trin: 0: khụng mụ t; 1: th polip; 2: loột sựi; 3: loột thõm nhim; 4: dng sựi; 5: thõm nhim + i th v trớ tn thng: 0: khụng mụ t; 1: mụn v; 2: hang v; 3: BCN; 4: BCL; 5: thõn v; 6: tõm phỡnh v; 7: TQ bng; 8: hang mụn vi; 9: goc BCN + i th kớch thc tn thng: (cm) + Mụ t din tớch ct: Khi u cỏch din ct trờn: .(cm) Khi u cỏch din ct di: (cm) + Sinh thit tc thỡ din ct: 0: khụng thy TB UT; 1: cú t bo UT; 2: khụng lam + Kt qu mụ hc (GPB) din ct trờn: 1: din trờn khụng u; 2: din trờn cũn u; 3: Khụng mụ ta + Kt qu mụ hc (GPB) din ct di: 1: din di khụng u; 2: din di cũn u; 3: khụng mụ ta - Mụ t vi th: 1: Adenocarcinoma; 2: Carcinoma TB nhõn; 3: Adenocarcinoma co TB nhõn; 4: Carcinoma khụng biờt hoa; 5: Carcinoma TB vay; 6: Carcinoma TB nho; 7: Khac - bit húa: 0: khụng ghi nhn; 1: bit húa cao; 2: bit húa va; 3: bit húa kộm; 4: khụng bit húa - ụ xõm lõn cua u (T): 1: Xõm lõn ti lp c; 2: Xõm lõn ti lp mụ ờm di mac, cha mac; 3: Xõm lõn ti lp mac; 4: Xõm lõn tang lõn cõn - Kt qu XN hch trờn bờnh phõm chinh: + Di cn hch: 0: khụng di cn; 1: cú di cn + S hch ly c: (ghi s c th cho mi BN) + S hch cú di cn: (ghi s c th) - Kờt qua XN hach trờn ca bờnh phõm chinh va STTT: + Di cn hch: 0: khụng di cn; 1: cú di cn + S hch ly c: (ghi s c th cho mi BN) + S hch cú di cn: (ghi s c th) - Kờt luõn TNM theo bờnh an: T?N?M? - Kờt luõn TNM theo AJCC/UICC 7th: T?N?M? - Phõn loi giai on tn thng + Theo TMN phiờn ban cu: 1:G Tis: ( Tis N0 M0) 2: G Ia (T1 N0 M0) 3: G Ib ( T1 N1 M0; T2 N0 M0) 4: GII (( T1 N2 M0; T2 N1 M0; T3 N0 M0) 5: GIIIa (T2 N2 M0; T3 N1 M0; T4 N0 M0) 6: GIIIb (T3 N2 M0; T4 N1 M0) 7: GIV (T4 N2 M0; Tx Nx M1) + Theo TNM AJCC/UICC 7th: 1: G Tis: ( Tis N0M0) 2: G Ia: (T1N0M0) 3: G Ib: (T1N1M0; T2N0M0) 4: G IIa: ( T1N2M0; T2N1M0; T3N0M0) 5: G IIb: (T1N3M0; T2N2M0; T3N1M0; T4aN0M0) 6: G IIIa: (T1N3M0; T2N3M0; T3N2M0; T4aN1M0) 7: G IIIb: (T3N3M0; T4aN2M0; T4bN0M0; T4bN1M0) 8: G IIIc: (T4aN3M0; T4bN2M0; T4bN3M0) 9: G IV: ( TxNxM1) + Theo UICC 1: PN0 (khụng di cn hch) 2: PN1 (di cn hch) 3: PN2 (di cn 12 hch) 4: PN3 (di cn 13 16 hch) + Theo Dukes: 1: A: (UT niờm mc, di niờm mc hoc vo lp c) 2: B: (UT lan ti lp hch mc treo trng) 3: Ca: (di cn - hch) Cb: (di cn hch) G IU TR HểA CHT : - BN co iờu tri hoa chõt khụng: 0: khụng; 1: cú - Liờu trinh iờu tri: 0: Khụng u; 1: u; 2: Khụng ro H THEO DếI SAU M: - Bin chng sau m: 0: khụng; 1: chy mỏu sau m; 2: bc mm tỏ trng; 3: bc ming ni; 4: VFM; 5: rũ ming ni; 6: viờm phi; 7: nhim trựng vt m; 8: t vong sau m; 9: viờm ty cp sau m; 10: khỏc - Thi gian cú trung tin: (gi) - Thi gian rỳt dn lu sau m: .(gi) - Tng s ngy nm vin (vo ra): (ngy) - Kim tra ming ni lỳc ra: 0: khụng KT; 1: BT; 2: lu thụng chm; 3: hp; 4: rũ ming ni nh (fistulectte) I THEO DếI XA SAU M - Tỡnh hỡnh theo dừi xa sau m: 0: mt tin; 1: cú tin - Tỡnh trng bnh nhõn (status): 0: cũn sng; 1: ó cht - Nguyờn nhõn cht: 0: bnh; 1: khụng bnh - Ngy cht: ngy.thỏng.nm (dng lch) - ỏnh giỏ cht lng sng (Quality of life): Bnh nhõn tr li cỏc cõu hi: + n kộm (chỏn n): 0: khụng; 1: cú + Sỳt cõn: 0: khụng; 1: cú + Nut nghn: 0: khụng; 1: cú + Nụn: 0: khụng; 1: cú + au rỏt thng v: 0: khụng; 1: cú + St: 0: khụng; 1: cú + Vng da- mt: 0: khụng; 1: cú - Bnh nhõn t ỏnh giỏ sc khe: 1: Kộm 2: Trung bỡnh 3: Khỏ 4: Tt - Kh nng lao ng: 1: Mt sc lao ng 2: Chuyn sang lm vic nh 3: Vn lm vic nh c DANH SCH BNH NHN UTDD M NI SOI TRONG NGHIấN CU TI BV VIT C STT Ho tờn bờnh nhõn 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Trõn c L Pham Tiờn Ph Lờ Thi T Nguyờn Ba M Nguyờn Thi S Bui Vn L Nguyờn Thi H Lng Vn X Lng Thi T Nguyờn Thi B Nguyờn Danh C Ma Trõn Thi M Nguyờn Thi H Tụ Thi H Tụ Thi Th Cao Xuõn H Nguyờn Quang H Lờ Thi C Pham Thi X Mai Vn T Lờ Vn H Nguyờn Vn S ao Cụng B Pham Viờt B Lờ Duy H Pham Thờ H Lu Thi L Lờ c B Nguyờn Ba H Nguyờn Vn Th Nguyờn Thi H Nguyờn T Minh H Hoang Ngoc T Nguyờn Duy Nh Trinh Thi S Trinh Thi L Ta Sn T Pham inh L Nguyờn Vn B Lờ Minh H Nguyờn Thi L Nguyờn Vn T Pham Chinh Th Nguyờn Tiờn Ng Quang Minh H Tuụi Nam N 68 73 44 69 76 51 48 86 63 36 75 64 82 62 71 58 62 62 54 72 51 72 83 50 71 80 60 53 49 69 57 71 50 50 78 62 63 46 53 69 72 53 45 55 54 27 Ma sụ BA 13978/C16 25136/C16 34888/C16 02705/C16 01782/C16 05794/C16 08720/C16 09096/C16 11213/C16 11980/C16 12381/C16 14531/C16 16776/C16 17279/C16 17557/C16 18066/C16 18640/C16 20455/C16 22040/C16 22581/C16 23246/C16 22779/C16 23095/C16 23635/C16 25154/C16 25506/C16 25897/C16 27309/C16 27541/C16 28016/C16 29018/C16 29693/C16 30446/C16 31225/C16 33475/C16 34150/C16 35068/C16 35404/C16 35981/C16 36541/C16 37048/C16 38210/C16 00538/C16 01277/C16 02210/C16 02342/C16 ia chi TP Ha tinh- Ha Tinh Cõm Pha- Quang Ninh Quynh Lu - Nghờ An Thanh Xuõn - Ha Nụi Kim Thanh -Hai Dng Ha ụng - HN Hai Ba Trng - HN Phu ly -Ha Nam TP Thai Nguyờn - Thai Nguyờn Y Yờn - Nam inh Ngụ Quyờm - Hai Phong Bc Quang - Ha Giang Binh Luc - Ha Nam Hoan Kiờm - HN Dng Kinh - Hai Phong TP Nam inh - Nam inh Tõy Hụ - Ha nụi ụng a - HN Thuy Nguyờn - Hai Phong Tp Uụng Bi - Quang Ninh Yờn Mụ - Ninh Binh HBT - HN Ninh Phong - Ninh Binh Thanh Oai - HN ụng a - HN Hong Hoa - Thanh Hoa Hoan Kiờm - HN Tp Soc Trng- Soc Trng TX iờn Biờn Phu- iờn Biờn Quynh Phu - Thai Binh Binh Luc - Ha Nam Binh luc- Ha Nam Ba inh - Hn Trõn Phu - Ha Tinh Ha Long - Quang Ninh TX Phu Tho - Phu Tho ụng Triờu - Quang ninh Long Biờn- Hn Thanh Xuõn -HN Hng Ha- Thai Binh Thanh Xuõn - HN My Lục - Nam inh Thuy Nguyờn - Hai Phong TP Vinh - Nghờ An Hai Ba Trung- HN TP Sn La- Sn La Ngay vao viờn Ngay viờn 31/05/10 6/9/2010 5/12/2010 5/2/2011 16/01/11 10/3/2011 7/4/2011 13/04/11 3/5/2011 10/5/2011 13/05/11 1/6/2011 20/06/11 24/06/11 27/06/11 1/7/2011 6/7/2011 20/07/11 2/8/2011 7/8/2011 7/8/2011 9/8/2011 11/8/2011 15/08/11 29/08/11 31/08/11 5/9/2011 16/09/11 20/09/11 22/09/11 2/10/2011 7/10/2011 14/10/11 21/10/11 9/11/2011 15/11/11 22/11/11 25/11/11 29/11/11 5/12/2011 9/12/2011 20/12/11 8/1/2012 16/01/12 1/2/2012 2/2/2012 9/6/2010 27/09/10 14/12/10 24/02/11 28/1/11 21/3/11 16/04/11 27/04/11 12/5/2011 25/05/11 26/05/11 20/06/11 30/06/11 15/07/11 8/7/2011 12/7/2011 15/07/11 2/8/2011 10/8/2011 16/08/11 16/08/11 19/08/11 25/08/11 25/08/11 8/9/2011 23/09/11 14/09/11 27/09/11 29/09/11 6/10/2011 10/10/2011 18/10/11 25/10/11 2/11/2011 18/11/11 23/11/11 3/12/2011 28/12/11 14/12/11 16/12/11 20/12/11 3/1/2012 17/01/12 27/01/12 15/02/12 15/02/12 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Pham Manh D Ta Nh Trõn Vn Q Bui Thi Th Nguyờn inh Tr Pham Tiờn H Lng T Hụng Th Pham Vn L Mai T Thanh H Cu Thi Nh ễn Quang H Bui Vn L Pham Vn M Lờ Viờt L inh Kim Ph Nguyờn Trng G Chu Thi Pham c S Vu Thi M Pham Ngoc Q Chu Vn H Pham Tiờn L Nguyờn Hu H Pham Hai S Dng T Tõy Th Khụng c V Ta Nh Vn L ụ Minh T Trinh Ba B Hoang Anhh T Bui Vn T Vu Kc M Nguyờn Vn H Nguyờn Quang V Hoang Vn Nguyờn Huy H Nguyờn Phi H Nguyờn Vn Ch Nguyờn Thi oan Thi M Nguyờn c Th Ha Hu L Nguyờn Thi Nh Pham Thi N Nguyờn Quục H Nguyờn Quục T Nguyờn Thi Ph Bui Thii D Tng Thi H Lờ Viờt H oan Manh H Ngụ Vn S Pham Gia M Ha Quục H 76 90 48 65 54 48 40 53 63 58 58 59 49 69 77 65 62 60 38 59 60 60 67 60 29 61 52 51 50 42 67 75 75 40 40 57 46 74 64 68 61 70 49 76 55 72 42 30 80 49 52 68 65 52 02371/C16 02417/C16 03062/C16 03063/C16 03338/C16 03477/C16 03684/C16 03967/C16 04514/C16 04894/C16 05442/C16 05962/C16 07052/C16 07042/C16 08701/C16 08957/C16 09225/C16 09653/C16 10227/C16 10648/C16 11126/C16 11509/C16 12872/C16 14009/C16 15352/C16 15931/C16 17193/C16 17611/C16 17781/C16 18148/C16 19861/C16 20226/C16 20532/C16 20663/C16 21370/C16 22652/C16 25187/C16 26609/C16 32124/C16 32967/C16 33101/C16 35251/C16 36174/C16 36908/C16 38411/C16 38672/C16 41109/C16 07492/C16 12139/C16 13977/C16 15484/C16 20203/C16 20761/C16 20946/C16 Yờn inh - Thanh Hoa Ba inh - HN An Dng - Hai Phong Tiờn L - Hng Yờn Hoai c - HN TP Hai Dng - Hai Dng Ba inh -HN TP Ninh Binh - Ninh Binh Thanh Xuõn - HN Kim Sn - Ninh Binh Tõy Hụ - Ha nụi Kiờn Xng - Thai Binh My c - HN Thiờu Hoa - Thanh Hoa ụng Triờu - Quang Ninh Xuõn Trng - Nam inh TP Thai Nguyờn - Thai Nguyờn Yờn Lac - Vinh Phuc Ba inh - HN Nho Quan - Ninh Binh Hụng Bang - Hai Phong Cõu Giõy - HN Lõm Thao - Phu Tho HBT - HN HBT - HN TP Cõn Th- Cõn Th Thanh Xuõn - HN Hoan Kiờm - HN Yờn inh - Thanh Hoa Cõu Giõy - HN Tam Dng - Vinh Phuc Uụng bI - Quang Ninh ụng Ha - Quang Tri An L:ao - Hai Phong Hiờp Hhoa - Bc Giang Hụng Bang - Hai Phong Cam Lục - Ha Tinh Y Yờn - Nam inh Tam Nụng - Phu Tho Cõu Giõy - HN Lờ Chõn - Hai Phong Tam Nụng - Phu Tho Yờn Phong - Bc Ninh Thanh Ha - Hai Dng TP Vinh - Nghờ An Thach Ha- Ha Tinh ụng a- HN Sin Hụ- Lai Chõu TP Vung Tau- Ba Ria Vung Tau Diờn Chõu - Nghờ An Lờ Chõn - Hai Phong T Sn - Bc Ninh Phu Ly - Ha Nam Cõu Giõy - HN 2/2/2012 3/2/2012 10/2/2012 10/2/2012 13/02/12 14/02/12 16/02/12 20/02/12 25/02/12 29/02/12 5/3/2012 9/3/2012 20/03/12 20/03/12 4/4/2012 6/4/2012 9/4/2012 12/4/2012 17/04/12 20/04/12 24/04/12 27/04/12 11/5/2012 20/05/12 31/05/12 4/6/2012 14/06/12 18/06/12 19/06/12 22/06/12 6/7/2012 9/7/2012 11/7/2012 12/7/2012 17/07/12 27/07/12 15/08/12 27/08/12 10/10/2012 17/10/12 18/10/12 5/11/2012 12/11/2012 19/11/12 29/11/12 3/12/2012 21/12/12 18/03/13 24/04/13 10/5/2013 21/05/13 26/06/13 1/7/2013 2/7/2013 17/02/12 20/02/12 20/02/12 8/3/2012 28/02/12 23//02/12 27/02/12 29/02/12 12/3/2012 9/3/2012 13/03/12 28/03/12 29/03/12 6/4/2012 17/04/12 12/4/2012 20/04/12 23/04/12 24/04/12 2/5/2012 4/5/2012 11/5/2012 29/05/12 30/05/12 10/6/2012 14/06/12 3/7/2012 29/06/12 30/06/12 6/7/2012 17/07/12 23/7/12 24/07/12 20/07/12 8/8/2012 6/8/2012 4/9/2012 7/9/2012 25/10/12 2/11/2012 7/11/2012 13/11/12 23/11/12 28/11/12 10/12/2012 17/12/12 8/1/2013 28/03/13 6/5/2013 21/05/13 30/05/13 13/07/13 12/7/2013 31/07/13 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Nguyờn Thanh B ao Thi D Nguyờn Trng S Hoang Minh Nguyờn Trung K Ngụ Phu C inh Thi V Trng Thi S Nguyờn ng D inh Vn G Trinh Thi V Hoang Thi D ụ inh V Lờ Thanh L Trõn Thi N Dng Doan L Vu Thanh H Nguyờn Thi Nh Chu Thi B ụ Thi T Nguyờn Xuõn M Nguyờn inh M Nguyờn Thi M Vu Thi H Hoang Kim L Pham Lng ụ Thi H Nguyờn Anh D La Thanh C Pham Xuõn Th Nguyờn Cụng Ng Nguyờn Vn Ph ao Xuõn Ph Ha Ngoc M Trõn Thi H Pham Quục Tr Nguyờn Vn N Lờ Thi Th 25 66 45 51 60 53 35 79 56 47 67 74 58 72 57 66 38 88 71 59 68 76 78 58 72 66 37 54 31 59 62 42 53 53 55 69 52 65 21910/C16 21959/C16 22677/C16 24045/C16 25671/C16 26729/C16 26728/C16 28001/C16 28225/C16 29070/C16 32233/C16 33322/C16 34731/C16 34800/C16 35102/C16 35101/C16 35509/C16 36523/C16 36711/C16 37286/C16 37609/C16 38543/C16 38904/C16 38902/C16 42333/C16 42880/C16 01436/C16 02054/C16 04497/C16 07348/C16 11671/C16 12797/C16 12815/C16 13357/C16 16113/C16 17098/C16 17664/C16 18774/C16 Xỏc nhn ca Ngi hng dn khoa hc TP Vung Tau - BRVT Khoai Chõu - Hng Yờn Bao Thng - Lao Cai Ha ụng - HN Khoai Chõu - Hng Yờn TP Vinh - Nghờ An HBT - HN Ha Trung - Thanh Hoa Kim Thanh - Hai Dng TP Hai Dng - Hai Dng Hõu Lục - Thanh Hoa Hoa L - Ninh Binh TP Bc Ninh - Bc Ninh Thach Ha - Ha Tinh Kiờn Xng - Thai Binh Y Yờn - Nam inh Tõy Hụ - HN Yờn Dung - Bc Giang Thanh Oai - HN Quynh Phu - Thai Binh Gia Lõm - HN Hai An - Hai Phong Gia Lục - Hai Dng TP Ninh Binh - Ninh Binh Tõy Hụ - HN Thanh Tri - HN Vn Lõm - Hng Yờn TP Bc Giang - Bc Giang Tõy Hụ - HN Kim Sn - Ninh Binh Mờ Linh - HN TX Hoang Mai - Nghờ An Thach Thõt - HN Yờn Dung - Bc Giang TX Hoang Mai - Nghờ An Ba inh - HN TP Thai Nguyờn - Thai Nguyờn Ba inh - HN 9/7/2013 10/7/2013 15/07/13 24/07/13 6/8/2013 14/08/13 14/08/13 23/08/13 26/08/13 2/9/2013 26/09/13 5/10/2013 15/10/13 16/10/13 18/10/13 18/10/13 22/10/13 30/10/13 31/10/13 5/11/2013 7/11/2013 15/11/13 15/11/13 19/11/13 16/12/13 20/12/13 14/01/14 20/01/14 18/02/14 14/03/14 20/04/14 27/04/14 28/04/14 5/5/2014 26/05/14 2/6/2014 6/6/2014 15/06/14 19/07/13 24/07/13 30/07/13 5/8/2013 15/08/13 28/08/13 11/9/2013 3/9/2013 3/9/2013 10/9/2013 18/10/13 15/10/13 24/10/13 8/11/2013 29/10/13 30/10/13 30/10/13 19/11/13 8/11/2013 12/11/2013 20/12/13 27/11/13 4/12/2013 27/11/13 4/1/2014 5/1/2014 23/01/14 28/01/14 26/02/14 24/03/14 28/04/14 6/5/2014 13/05/14 20/05/14 13/06/14 12/6/2014 24/06/14 23/06/14 Xỏc nhn ca PKHTH Bnh vin Vit c [...]... hình phẫu thuật này Trên cơ sở thực tế đó, với mong muốn được góp phần làm sáng tỏ tính khả thi của PTNS để điều trị UTDD ở giai đoạn tiến triển, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức" với mục tiêu: 1 Mô tả đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học của ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển. .. dày giai đoạn tiến triển trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu 2 Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn từ tháng 06/2010 đến tháng 6/2014 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm giải phẫu học hệ thống bạch mạch của dạ dày Hạch bạch huyết là con đường di căn chính của UTDD Trong phẫu thuật điều trị UTDD, nạo vét hạch... sống thêm sau mô và nhóm tuổi 61 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư dạ dày (UTDD) là một trong các loại ung thư phổ biến trên thế giới [1], với hơn 90% là ung thư biểu mô (UTBM) Trong các nước thuộc khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc UTDD thuộc hàng cao Tại bệnh viện Việt Đức trong nhiều năm qua, số bệnh nhân (BN) được phẫu thuật do UTDD đứng hàng đầu trong số các loại ung thư đường tiêu... 46 Bảng 3.18: Tổn thư ng đại thể ung thư dạ dày 47 Bảng 3.19: Đặc điểm vi thể và phân bố giai đoạn bệnh của ung thư dạ dày 47 Bảng 3.20: Đặc điểm vi thể ung thư dạ dày( 2) 48 Bảng 3.21: Kết quả nạo vét hạch bằng PTNS: 49 Bảng 3.22: Kết quả sinh thiết tức thì diện cắt 49 Bảng 3.23: Kết quả MBH diện cắt .50 Bảng 3.24: Liên quan giai đoạn bệnh với... phương pháp điều trị UTDD bằng phẫu thuật vẫn là lựa chọn hàng đầu khi khối u vẫn còn khả năng cắt bỏ Các biện pháp khác như hóa chất, miễn dịch, xạ trị chỉ được coi là những phương pháp điều trị hỗ trợ tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân và giai đoạn bệnh Trên thế giới, trong những năm gần đây, với việc ứng dụng phương pháp phẫu thuật nội soi (PTNS) trong điều trị UTDD đã có những tiến bộ vượt... kết quả điều trị thư c tế ra sao? Cho đến nay, vẫn còn mô t số ý kiến quan ngại rằng, loại hình phẫu thuật này không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của phẫu thuật ung thư, đặc biệt là khả năng nạo vét hạch rộng rãi và lấy bỏ khối u nguyên vẹn Thêm vào đó, thời gian mổ bằng nội soi thư ng kéo dài hơn so với mổ mở, phẫu thuật viên (PTV) phải là người có kinh nghiệm mổ nội soi mới có thể thực... .61 Bảng 4.1: Thời gian mổ nội soi của một số nghiên cứu 69 Bảng 4.2: So sánh hình ảnh nội soi trước mổ và GPB sau mổ 73 Bảng 4.3: Đặc điểm vi thể ung thư dạ dày( 1) (nhắc lại) 76 Bảng 4.4: Mức độ di căn hạch qua mô t số nghiên cứu 77 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mạng bạch mạch của dạ dày do Rouvière mô tả [30] 4 Hình 1.2: Hệ thống hạch dạ dày theo phân loại của Nhật Bản... cho từng vùng dạ dày Điều đó có ý nghĩa rất lớn cho phẫu thuật viên trong việc lựa chọn cắt bỏ các nhóm hạch liên quan với vùng dạ dày có khối u [26], [27] 1.1.1 Các chuỗi bạch mạch theo mô tả của Rouvière (hình 1.1) • Chuỗi vị trái: Gồm 3 nhóm: Nhóm liềm động mạch vị trái, nhóm sát tâm vị và thành dạ dày, nhóm bờ cong nhỏ dạ dày Nhờ chụp hệ bạch mạch trong khi mổ và nghiên cứu trên dạ dày tử thi, người... 1.2) Hình 1.2: Hệ thống hạch dạ dày theo phân loại của Nhật Bản (1995)[30] 7 1.2 Các ứng dụng nạo vét hạch trong phẫu thuật UTDD 1.2.1 Kỹ thuật nạo vét hạch điều trị UTDD Việc nạo vét hạch trong phẫu thuật điều trị UTDD được thực hiện lần lượt từ các nhóm hạch gần (N1,N2) rồi đến các nhóm hạch ở xa (N3, N4), [23], [24], [25], [30] • Phẫu tích chặng hạch thứ nhất cạnh dạ dày - Lấy các hạch nhóm 1: Các... vào lớp cơ.Típ I - Típ V: Là các tổn thư ng ở giai đoạn tiến triển U thư ng có kích thư c lớn, phát triển xâm nhập vào lớp cơ thành dạ dày, có thể tới thanh mạc và xâm lấn vào các tạng lân cận hoặc di căn hạch 1.3.2 Phân loại vi thể (mô bệnh học): Phân loại của WHO (2000) [25] Đây là cách phân loại mới nhất bao gồm cả phân loại của Lauren và có bổ sung thêm típ mô học carcinôm tế bào nhỏ vào bảng phân ... cu 69 Bng 4.2: So sỏnh hỡnh nh ni soi trc m v GPB sau m 73 Bng 4.3: c im vi th ung th d dy(1) (nhc lai) 76 Bang 4.4: Mc ụ di cn hach qua mụt sụ nghiờn cu 77 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức, Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức, Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô dạ dày giai đoạn tiến triển tại Bệnh viện Việt Đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn