Nghiên cứu dao động của cầu bình lợi 2 khi một số dây treo không làm việc

85 452 3
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2016, 23:23

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực Các đoạn trính dẫn số liệu sử dụng luận văn đẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Tác giả luận văn (Ký tên) NGUYỄN NGỌC LƯỢNG Một phần luận văn trình bày hội nghị khoa học công nghệ giao thông vận tải 2015 88 KS Nguyễn Ngọc Lượng, TS Nguyễn Tiến Thủy, TS Đặng Vũ Hiệp, TS.Phùng Mạnh Tiến, “Ảnh hưởng việc đứt dây treo đến ứng xử động lực học cầu Bình Lợi 2” LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất quý Thầy Cô khoa Công trình giao thông, phòng Đào tạo sau Đại học trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, người truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Bằng tất lòng, xin gửi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp lời cảm ơn tình cảm chân thành nhất, người khuyến khích, hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho theo hết khóa học đào tạo cao học hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Tiến Thủy TS Đặng Vũ Hiệp thầy tận tình hướng dẫn suốt trình thực luận văn Xin chân thành cám ơn! TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Kết cấu cầu kết cấu sử dụng với tần suất cao, chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp điều kiện môi trường, thiên tai tai nạn người gây Các tác dụng bất lợi gây ảnh hưởng xấu cho cầu điều kiện vận hành, gây nguy hiểm cho người phương tiện Một hư hại kết cấu cầu sử dụng dây treo gặp phải việc dây cáp không làm việc làm việc phận Luận văn nghiên cứu dao động riêng kết cấu cầu số dây treo không làm việc Đối tượng nghiên cứu cầu Bình Lợi qua sông Sài Gòn, kết nối Thủ Đức Gò Vấp Phần mềm MIDAS/CIVIL 2011 sử dụng nghiên cứu để tính toán dao động riêng Kết cấu cầu có hai sườn vòm, sườn 20 dây treo, bó cáp dự ứng lực bố trí đối xứng theo phương ngang cầu Cầu có tám xe với lề hành tường lan can phần đường xe ô tô Kết phân tích cho thấy có dây treo không làm việc tần số cầu thay đổi không đáng kể, cao 3% so với kết cấu ban đầu trường hợp tần số mode dao động không nằm vùng tần số dễ xảy tượng cộng hưởng theo 22TCN 234-98 Khi có hai dây treo không làm việc thay đổi tần số rõ rệt hơn, có nhiều trường hợp tần số giảm 5% số trường hợp đến 10% Trong trường hợp này, tần số thay đổi rơi vào khoảng tần số dễ xảy cộng hưởng dao động, gây nguy hiểm cho kết cấu cầu vận hành Đối với trường hợp ba dây treo không làm việc tần số thay đổi lớn, lên đến 20%, xuất lúc nhiều mode dao động kết hợp Tất trường hợp có xuất tần số rơi vào khoảng tần số dễ xảy cộng hưởng Cầu vận hành trọng điều kiện không an toàn ba dây treo không làm việc MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Cầu vòm mạng lưới ngày không xa lạ với nước giới, đặc biệt Đức Thụy Sĩ Ở Việt Nam có nhiều công trình cầu vòm, nhiên dự án cầu vòm mạng lưới cầu Bình Lợi [1] Dây treo cầu vòm mạng lưới đóng vai trò quan trọng, truyền tải trọng đến vành vòm Vấn đề đặt có cố đứt vài dây treo hay thay dây treo cũ ứng xử cầu nào? Đã có nhiều nghiên cứu thiết kế [2], thiết kế xây dựng [3], thay bố trí dây treo [4], [5], phân tích ổn định vòm [6]…của cầu vòm mạng lưới Tuy nhiên theo hiểu biết tác giả Việt Nam chưa có nghiên cứu dao động riêng mode kết cấu  Lý chọn đề tài Dao động thể ứng xử cầu mà đơn vị tư vấn thiết kế cần phải quan tâm, đặc biệt mode cầu sử dụng dây treo cầu treo dây văng, cầu treo dây võng, cầu vòm ống thép nhồi bê tông cầu vòm mạng lưới Mỗi hệ kết cấu có tần số dao động riêng, tần số dao động phụ thuộc vào đặc trưng kết cấu (độ cứng, khối lượng) Tuy nhiên lí mà dây treo không làm việc tần số dao động riêng cầu bị thay đổi dẫn tới nguy hiểm cho cầu tượng cộng hưởng xảy Để tránh dao động cộng hưởng cần phải có nghiên cứu dao động dây treo không làm việc để đưa giải pháp đắn thiết kế quản lý cầu Đã có số báo khoa học nghiên cứu dao động cầu vòm ống thép nhồi bê tông [7], [8] Từ cho thấy việc nghiên cứu dao động riêng cầu vòm mạng lưới thực cần thiết Vì đề tài nghiên cứu dao động cầu vòm mạng lưới dây treo không làm việc, điển hình cầu Bình Lợi  Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu ứng xử động cầu Bình Lợi dây treo không làm việc để xác định vị trí dây treo không làm việc có ảnh hưởng lớn tới dao động cầu Nội dung nghiên cứu thực theo bước sau: Bước 1: Mô hình cầu Bình Lợi phần mềm MIDAS/Civil 2011 [9] với đầy đủ dây để tính tần số riêng cầu khiếm khuyết (tính kết dao động 10 mode dao động đầu tiên) Bước 2: Tiến hành mô hình cầu có khiếm khuyết để tính tần số riêng cầu với trường hợp có dây treo không làm việc (20 trường hợp), sau xác định dây có thay đổi lớn đến tần số dao động riêng Bước 3: Mô hình trường hợp có nhiều hai dây không làm việc với tổ hợp dây lấy từ dây xác định bước Phương pháp nghiên cứu luận văn: Thu thập, tổng hợp số liệu thiết kế cầu Bình Lợi 2, tài liệu liên quan đến thiết kế tính toán cầu vòm mạng lưới tài liệu nghiên cứu có liên quan khác Mô hình hóa 3D cầu Bình Lợi phần mềm MIDAS/Civil 2011 theo nội dung nghiên cứu Tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá kết trường hợp nghiên cứu mode biểu đồ đồ thị Từ đưa kết luận, kiến nghị đề xuất hướng nghiên cứu  Đối tượng, phạm vi ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đối tượng nhịp cầu Bình Lợi hướng Tân Sơn Nhất Trong phạm vi nghiên cứu dao động riêng cầu Bình Lợi với sơ đồ kết cầu giai đoạn khai thác, không xét đến giai đoạn thi công Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Cung cấp thêm hiểu biết ứng xử động học cầu vòm mạng lưới điều kiện làm việc bình thường điều kiện đứt dây treo Các kết quả, kết luận thu sở để chuẩn đoán hư hỏng đứt dây treo cầu Bình Lợi Làm tiền đề cho định hướng cho nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ DÂY TREO TRONG CẦU VÒM MẠNG LƯỚI 1.1.1 Giới thiệu Ngày nay, công nghệ dự ứng lực sử dụng rộng rãi kết cấu xây dựng, đặc biệt kết cấu cầu (cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, cầu treo dây văng, cầu treo dây võng, loại cầu vòm dùng cáp treo) Đối với loại kết cấu cầu có dầm phận chịu lực dây cáp có vai trò tăng cường khả chịu lực dầm Còn đối cầu vòm mạng lưới, dây cáp có vai trò dây treo liên kết sườn vòm với hệ mặt cầu Khi có số dây treo không làm việc (đứt thay thế) độ cứng kết cấu cầu có thay đổi ảnh đến dao động riêng cầu Vì cần nghiên cứu sơ đồ bố trí dây treo để tránh trường hợp Ngày có nhiều nghiên cứu đưa cách bố trí xếp dây treo khác với ưu nhược điểm Một sơ đồ xếp dây treo hiệu có tên gọi “sơ đồ hướng tâm” Brunn Schanack phát triển vào năm 2003 [10] Hình 1.1: Sơ đồ hướng tâm dây treo cầu vòm Dây treo bảo vệ lớp ống nhựa bên nhằm mục đích làm giảm rung động ngăn cản dây khỏi va đập vào 10 Hình 1.2 thể hệ dây treo, vị trí dây cắt có hộp nhựa gấp chặt dây vào nhằm tránh va chạm dây rung động Hình 1.2: Hệ dây treo (Ảnh sưu tầm) Dây treo bó cáp dự ứng lực đầu neo vào sườn vòm, đầu neo vào dầm ngang (hoặc dầm dọc biên tùy thuộc vào kết cấu) Có nhiều cách neo treo vào sườn vòm, sau số cách thông dụng: − Neo trực tiếp: Dây treo vòng quanh sườn vòm khóa lại Bằng cách sườn vòm hàn miếng thép thép tròn đóng vai trị định vị dẫn hướng cho cáp treo, cách neo không làm giảm tiết diện ngang sườn vòm Tuy nhiên việc bảo dưỡng liên kết lại phức tạp ma sát dây treo với sườn vòm làm giảm yếu liên kết qua thời gian khai thác − Neo qua lỗ: Với cách dây treo luồn qua lỗ đục sẵn sườn vòm, khóa giữ khóa neo Cách neo trực 71 TH8 D7+D9+D10' 1.266 1.573 1.772 1.990 2.475 2.874 3.271 3.299 3.393 3.776 So sánh giá trị tần số trường hợp (TH1-TH8) với TH0, có kết thay đổi tần số ba dây không làm việc Bảng 3.18 Bảng 3.18: Sự khác biệt tần số dao động trường hợp đứt dây treo (TH1-TH8) so với điều kiện dây treo không bị đứt (TH0) Thay đổi tần số dao động so với TH0 (%) TH Đứt dây treo Mode 10 TH1 D3+D5+D7 -1.76 -0.09 -0.07 -18.37 -5.72 -0.95 -9.26 -2.79 -3.33 -0.52 TH2 D3+D5+D9 -0.74 0.00 -0.19 -8.67 -5.83 -0.44 -8.27 -2.83 -3.48 -0.62 TH3 D3+D5+D10' -0.59 0.00 -0.30 -6.25 -6.37 -0.70 -8.98 -2.84 -3.32 -0.49 TH4 D3+D7+D9 -0.57 0.07 -0.80 -10.78 -4.21 -0.18 -3.28 -2.86 -5.67 -0.97 TH5 D3+D9+D10' -0.13 0.07 -1.48 -8.41 -2.98 0.04 -2.41 -2.89 -5.86 -1.03 TH6 D5+D7+D9 -1.60 0.08 -3.45 -18.93 -4.43 -0.52 -5.59 -2.80 -5.55 -0.65 TH7 D5+D9+D10' -0.28 0.11 -1.60 -10.39 -3.31 -0.14 -2.31 -2.89 -6.56 -0.78 TH8 D7+D9+D10' -0.66 0.14 -5.49 -16.53 -3.04 -0.13 -0.45 -2.55 -8.79 -0.75 72 Các trường hợp thay đổi lớn 10% in đậm Từ kết thay đổi tần số Bảng 3.18 có biểu đồ so sánh thay đổi tần số trường hợp nghiên cứu (TH1-TH8) với TH0 thể Hình 3.36 Hình 3.36: Biểu đồ so sánh thay đổi tần số số trường hợp đứt dây với TH0 Biểu đồ cho thấy có nhiều trường hợp có tần số thay đổi từ 5-10% mode 4, đặc biệt mode có số tổ hợp tần số thay đổi 15% (TH8 - đứt ba dây D7+D9+D10', tần số thay đổi 17%), số tổ hợp tần số thay đổi gần 20% (TH1 - đứt dây D3+D5+D7, tần số thay đổi 18% TH6 - đứt dây D5+D7+D9, tần số thay đổi 19%) Bảng 3.17 cho thấy hầu hết trường hợp nghiên cứu đứt ba dây tần số riêng cầu rơi vào tần số dễ xảy cộng hưởng [18] Nên tác giả không xét thêm trường hợp đứt bốn dây 3.3.3.Nhận xét kết nghiên cứu Trên sở kết tính toán dao động trường hợp nghiên cứu đánh sau: Khi có dây treo không làm việc tần số thay đổi cao 3% so với kết cấu ban đầu, nên hình dao động riêng cầu thay đổi không đáng kể Các dây treo đối xứng với theo phương dọc cầu thay đổi tần số nhau, mode có xuất không thay đổi thứ tự 73 Khi có hai dây trở lên không làm việc thay đổi tần số tăng đáng kể, trường hợp hai dây treo không làm việc tần số dao động riêng thay đổi đáng kể TH5, TH8 (Bảng 3.9) TH24 (Bảng 3.11) thay đổi lớn mode (gần 10%), tần số dao động riêng trường hợp mode rơi vào tần số dễ xảy cộng hưỡng Trong trường hợp hình dạng dao động chưa thay đổi Khi có ba dây treo không làm việc tần số thay đổi lớn, xuất nhiều mode dao động có thay đổi tần số lớn, từ 5% đến 10% Các trường hợp đứt ba dây treo thay đổi lớn mode TH8 (17%), TH1 (18%) TH6 (19%) Lúc dao động theo phương thẳng đứng thay đổi lớn Đồng thời lúc hình dạng dao động có thay đổi, biên độ dao động thẳng đứng mặt cầu vị trí dây treo không làm việc tăng mạnh tất mode dao động, thiếu ba dây vòm giảm độ cứng đáng kể, nên dao động phức tạp hơn, thường kèm theo nhiều mode dao động kết hợp So sánh tần số trường hợp nghiên cứu Bảng 3.7 với tần số dễ gây cộng hưởng theo 22TCN234 – 98, tần số mode dao động đứt dây thõa mãn Tuy nhiên đứt hai dây TH5, TH8 TH24 (Bảng 3.10 Bảng 3.12) lại rơi vào tần số dễ xảy tượng cộng hưởng Khi đứt ba dây hầu hết trường hợp nghiên cứu rơi vào tần số dễ xảy cộng hưởng (mục 3.3.2.3) 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Luận văn sâu vào việc phân tích tần số dao động riêng cầu sử dụng dây treo điều kiện số dây treo không làm việc Nội dung luận văn chương trình bày mô hình tính toán phần mềm MIDAS/CIVIL 2011 có mô trường hợp 1, hay dây treo không làm việc đồng thời Kết tính toán giá trị tần số cầu ứng với 10 mode dao động cho trường hợp nghiên cứu Sau phân tích kết tần số riêng cầu so sánh với giá trị tần số khuyến cáo nêu tiêu chuẩn 22TCN 234-98 [18] (Theo tiêu chuẩn 22TCN234 - 98 - Quy trình kiểm định cầu đường ô tô, chu kỳ dao động thẳng đứng không nằm khoảng 0.45 s đến 0.6 s tức tần số riêng không nằm khoảng 1.67 Hz đến 2.22 Hz, chu kỳ dao động riêng theo phương nằm ngang không trùng bội số chu kỳ dao động riêng theo phương thẳng đứng), tác giả kết luận : 75 Đối với trường hợp cầu có dây treo không làm việc, tần số dao động cầu thay đổi không đáng kể (thay đổi lớn 3%), tần số không nằm khoảng tần số dễ xảy cộng hưởng nên cầu an toàn Đối với trường hợp cầu có hai dây treo không làm việc, tần số dao động cầu có nhiều thay đổi đáng kể, nhiều trường hợp thay đổi 5% số trường hợp thay đổi đến 10% Bên cạnh số trường có thay đổi tần số dẫn đến tần số cầu rơi vào khoảng tần số dễ xảy cộng hưởng gây nguy hiểm cho cầu Vì có hai dây không làm việc vị trí cặp dây D5 D7, D7 D9, D9 D10’ cầu không an toàn vận hành Đối với trường hợp có ba dây treo không làm việc, tần số dao động riêng cầu thay đổi lớn, lên đến 20% (trường hợp đứt ba dây D3 + D5 + D7 D5 + D7 + D9, bảng 3.18) xuất nhiều mode kết hợp Từ bảng 3.17 thấy hầu hết trường hợp cứu đứt ba dây nghiên cứu cho kết có tần số thay đổi rơi vào khoảng tần số dễ xảy xảy tượng dao động cộng hưởng Như vậy, cầu có ba dây treo không làm việc việc vận hành cầu không đảm bảo an toàn cho người phương tiện Từ kết nghiên cứu thấy cầu có dây treo không làm việc độ cứng cầu bị giảm dẫn đến tần số dao động riêng cầu bị giảm, điều hoàn toàn phù hợp với lý thuyết dao động Nghiên cứu luận văn làm rõ ứng xử động cầu Bình Lợi số dây treo không làm việc, kết cho thấy dây treo đánh số lẻ (ví dụ D1, D3, D5, vv ) có ảnh hưởng lớn đến dao động cầu đứt hai dây cặp dây cầu không đảm bảo an toàn vận hành Như 76 vậy, việc dứt từ dây trở lên cầu Bình Lợi nguy hiểm cần phải lưu ý đặc biệt Tác giả thấy có dây treo không làm việc tần số dao động cầu vòm mạng lưới thay đổi lớn dây song song có tâm đồng quy phía đỉnh vòm, dây treo có tâm đồng quy phía dầm biên có ảnh hưởng nhỏ Khi có từ hai dây trở lên không làm việc trường hợp dây song song nằm mặt phẳng vòm không làm việc có ảnh hưởng lớn đến thay đổi tần số dao động cầu trường hợp lại Những kết nghiên cứu có đóng góp cho việc vận hành khai thác cầu Bình Lợi an toàn đặc biệt đơn vị quản lý khai thác phải có phương án ứng phó phù hợp xảy hư hại dây cáp cầu điều kiện bất khả kháng Ngoài ra, việc thay cáp treo cần phải lưu ý ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành Tình trạng sức khỏe dây treo phải theo dõi kiểm tra thường xuyên dây treo làm việc phần, ảnh hưởng đến kết cấu cầu gây nguy hiểm Các dây treo vị trí có số lẻ dây số 10 (các vị trí dây đánh dấu hình 3.5 hình 3.6) cần theo dõi kỹ chúng có ảnh hưởng đáng kể Tác giả hi vọng nghiên cứu góp phần tăng cường hiểu biết ứng xử động cầu vòm mạng lưới dây treo không làm việc nguồn tài liệu tham khảo cho thiết kế viên, nhà nghiên cứu loại hình cầu vòm tương lai KIẾN NGHỊ 77 Do hạn chế thời gian nghiên cứu hạn hẹp kiến thức, đề tài tác giả nghiên cứu tính toán loại cầu vòm mạng lưới đối tượng cầu Bình Lợi với tham số nghiên cứu tần số dao động riêng Các nghiên cứu thực loại hình cầu sử dụng dây treo khác (cầu dây văng, dây võng) với nhiều yếu tố ảnh hưởng khác số phận cầu bị giảm cường độ bị hỏng (các phận cầu dầm dọc, dầm biên, hệ giằng thép vòm) Như có đánh giá tổng quát yếu tố ảnh hưởng đến an toàn kết cấu cầu vận hành Một bước phát triển nghiên cứu kể đến việc mô tải trọng di dộng (hoạt tải xe, tải trọng gió, nước mưa chảy dây treo tải trọng động đất) cầu điều kiện dây treo không làm việc nghiên cứu ảnh hưởng cộng hưởng chúng với kết cấu cầu có kết luận sâu ứng xử động lực Nghiên cứu kết hợp với nghiên cứu chẩn đoán hư hỏng phương pháp dao động để có hiểu biết thực tế tổn thương cầu ảnh hưởng chúng đến ứng xử động lực kết cấu cầu điều kiện hư hại 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty tư vấn xây dựng quốc tế Hàn Quốc (KCI) (2010), “Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu Bình Lợi 2” [2] Maxime Varennes (2011), “Design of a single-track railway network arch bridge”, Master of Science Thesis Stockholm, Sweden [3] Francisco Millanes Mato, Miguel Ortega Cornejo and Jorge Nebreda Sánchez, “Design and Construction of Composite Tubular Arches with Network” [4] Barney T Martin and Blaise A Blabac, “Replacing the suspender ropes of a tied arch bridge using suspension bridge methods” [5] N Islam & R Ahsan (2010), “Optimization of hanger arrangement of network arch bridges”, Bangladesh University of Engineering and Technology 79 [6] Wen-Liang Qiu, Chin-Sheng Kao, Chang-Huan Kou, Jeng-Lin Tsai and Guang Yang (2010), “Stability Analysis of Special-Shape Arch Bridge”, Tamkang Journal of Science and Engineering, Vol 13, No 4, pp 365373 [7] Lê Văn Nam, Nguyễn Ngọc Long (2007), “Phân tích dao động riêng cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông có kéo đường xe chạy dưới”, Báo cáo khoa học Tạp Chí Phát Triển KH&CN, Tập 10 (Số 5) [8] KS Nguyễn Thanh Sơn, PGS.TS.Lê thị Bích Thủy (2014), “Ảnh hưởng tượng đứt treo đến tần số dao động riêng cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông có đường xe chạy dưới”, Tạp chí cầu đường Việt Nam (Số 11) [9] Bùi Công Độ, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Trọng Nghĩa, Ngô Đăng Quang (2005), “Mô hình hóa phân tích kết cấu cầu với Midas/Civil”, Nhà [10] xuất Xây Dựng, Hà Nội Lê Hoàng An (2009), “Nghiên cứu sơ đồ bố trí dây treo cầu vòm [11] ống thép nhồi bê tông”, Luận Văn Thạc sĩ, ĐH Bách Khoa TPHCM Per Tveit, “ An Introduction to the Network Arch”, NTNU Trondheim - 2006 [12] Trần Xuân Hòa (2013), “Nghiên cứu ứng xử cầu Bình Lợi số dây treo không làm việc”, Luận Văn Thạc sĩ, ĐH Bách Khoa [13] [14] TPHCM Per Tveit, “About the network arch bridge”, Agder University Per Tveit, “Optimal network arches for road and rail bridges”, Agder [15] University PGS.TS Đỗ Kiến Quốc, TS Lương Văn Hải, Động lực học kết cấu, NXB [16] Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh – 2010 PGS.TS Phạm Đình Ba, PGS.TS Nguyễn Tài Trung, Động lực học công [17] trình, NXB Xây dựng, Hà Nội – 2010 Lê Đình Hồng (2007), “Bài giảng môn phương pháp số nâng cao”, [18] trường ĐH Bách Khoa TPHCM Tiêu chuẩn 22TCN234 – 98 : Quy trình kiểm định cầu đường ô tô 80 PHỤ LỤC 81 82 83 84 85 [...]... về dao động riêng của cầu vòm ống thép nhồi bê tông đã đề cập tới vấn đề đứt thanh treo và ảnh hưởng của hệ mặt cầu, nghiên cứu về cầu vòm mạng lưới thì nghiên cứu về ứng xử tĩnh của cầu khi dây treo không làm việc với các trường hợp đứt một dây, đứt hai dây liền kề và đứt ba dây liền kề Qua các nghiên cứu trên tác giả thấy rằng chưa có nghiên cứu nào phân tích động cầu vòm mạng lưới khi dây treo không. .. thanh treo ở vị trí giữa nhịp và ¼ nhịp dẫn đến thay đổi tần số lớn và xuất hiện cùng lúc nhiều mode dao động phức tạp; Đây là các vị trí nguy hiểm nhất − Trần Xuân Hòa [ 12 ]nghiên cứu ứng xử tĩnh của cầu Bình Lợi 2 khi một số dây treo không làm việc, tác giả đã nghiên cứu các trường hợp có một dây, hai dây liền kề, và ba dây liền kề không làm việc Trong nghiên cứu này tác giả phân tích ứng xử tĩnh của cầu. .. không làm việc Vì thế tác giả nghiên cứu dao động của cầu vòm mạng lưới khi dây treo không làm việc là cần thiết 20 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG RIÊNG 2. 1 2. 1.1 LÝ THUYẾT VỀ DAO ĐỘNG Khái niệm Dao động là sự chuyển động qua lại của khối lượng xung quanh vị trí cân bằng dưới tác dụng của ngoại lực như hoạt tải xe, tải trọng do nguyên nhân thời tiết như gió, mưa, nước lũ, động đất, … 2. 1 .2 Phân... động đất, … 2. 1 .2 Phân loại dao động Có nhiều cách phân loại dao động, có thể phân loại dao động như sau : Phân loại theo tính chất và nguyên nhân gây ra dao động: − Dao động tự do − Dao động cưỡng bức Theo số bậc tự do của hệ dao động: − Dao động của hệ 1 bậc tự do − Dao động của hệ hữu hạn bậc tự do − Dao động của hệ vô hạn bậc tự do 21 Với bậc tự do của hệ dao động là số các tham chiếu độc lập cần... trí của tất cả các khối lượng của hệ khi dao động Phân loại theo mode phương trình vi phân mô tả dao động: − Dao động tuyến tính − Dao động phi tuyến Phân loại theo sự tồn tại của lực cản: − Dao động không tắt dần − Dao động tắt dần Theo cách phân loại trên loại dao động của luận văn này thuộc loại sau: − Dao động tự do − Dao động của hệ hữu hạn bậc tự do − Dao động tuyến tính − Dao động tắt dần 2. 1.3... NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA CẦU BÌNH LỢI 2 KHI MỘT SỐ DÂY TREO KHÔNG LÀM VIỆC 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CẦU BÌNH LỢI 2 Cầu Bình Lợi 2 được hoàn thành ngày 27 tháng 8 năm 20 13, là cầu vòm mạng lưới đầu tiên ở Việt Nam thuộc dự án Tân Sơn Nhất - cầu Bình Lợi và đường vành đai ngoài Cầu có tổng chiều dài 975 m, mặt cắt ngang được thiết kế cho 8 làn xe với kết cấu cầu vòm mạng lưới Cầu được thi công bởi Công... tâm nghiên cứu về thiết kế và xây dựng cầu sự hiểu biết về cầu vòm, cầu vòm mạng lưới Các nghiên cứu ở nước ngoài nêu trên, có những nghiên cứu đề cập các vấn đề về thiết kế và xây dựng cầu vòm mạng, có những nghiên cứu bàn về sự thay thế dây treo, tối ưu hóa sự bố trí dây treo của cầu vòm mạng lưới và nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng cầu tới ổn định cầu vòm Các nghiên cứu trong nước, những nghiên cứu. .. giữa dây với dầm sàn, có 22 dây bị ăn mòn 13 Hình 1.4: Dây treo cầu Thaddeus Kosciuszko, New York (Ảnh sưu tầm) 1 .2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1 .2. 1 Một số nghiên cứu ở Việt Nam − Lê Văn Nam và Nguyễn Ngọc Long [7] nghiên cứu dao động riêng của cầu vòm ống thép nhồi bê tông theo hai trường hợp: (1) Không xét đến ảnh hưởng của bản mặt cầu và dầm dọc phụ; (2) Có xét đến ảnh hưởng của bản mặt cầu. .. cặp dây thứ hai và dây thứ ba bị đứt thì dây đầu tiên có thể bị đứt tiếp Còn các trường hợp đứt hai dây liền kề khác cầu vẫn làm việc an toàn với các ứng xử tĩnh; Khi đứt ba dây liền kề thì nguy cơ đứt các dây lân cận là rất cao, kết cấu cầu không còn an toàn 1 .2. 2 Một số nghiên cứu ở nước ngoài − Maxime Varennes [2] đã nghiên cứu thiết kế cầu vòm mạng lưới áp dụng cho cầu đường sắt Trong nghiên cứu. .. trí cầu Bình Lợi 2 được thể hiện trong Hình 3.1 (Ảnh lấy từ https://www.google.com/maps) 29 Hình 3.1: Vị trí cầu Bình Lợi 2 3.1.1 Kích thước nhịp chính cầu Bình Lợi 2 Luận văn này nghiên cứu cầu Bình Lợi 2 nhánh cầu có hướng đi Tân Sơn Nhất Kích thước như sau: Mặt cắt ngang cầu được thể hiện trong Hình 3 .2, hướng nhìn ngược hướng xe chạy Bản mặt cầu có chiều dày 20 cm, tựa lên các dầm dọc phụ Hình 3 .2: ... Một hư hại kết cấu cầu sử dụng dây treo gặp phải việc dây cáp không làm việc làm việc phận Luận văn nghiên cứu dao động riêng kết cấu cầu số dây treo không làm việc Đối tượng nghiên cứu cầu Bình. .. 3 .28 7 3.6 82 3.803 TH4 D4 1 .27 2 1.571 1.876 2. 377 2. 544 2. 873 3 .28 7 3.3 82 3.714 3.799 TH5 D5 1 .27 2 1.571 1.876 2. 360 2. 480 2. 8 72 3 .22 8 3 .28 8 3.659 3.794 TH6 D6 1 .27 3 1.571 1.874 2. 378 2. 529 2. 869... nghiên cứu phân tích động cầu vòm mạng lưới dây treo không làm việc Vì tác giả nghiên cứu dao động cầu vòm mạng lưới dây treo không làm việc cần thiết 20 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu dao động của cầu bình lợi 2 khi một số dây treo không làm việc, Nghiên cứu dao động của cầu bình lợi 2 khi một số dây treo không làm việc, Nghiên cứu dao động của cầu bình lợi 2 khi một số dây treo không làm việc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay