Giáo án ngữ văn 7 bài mạch lạc trong văn bản GV nguyễn kim loan

5 319 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2016, 23:25

... trò GV: Mạch lạc đông y vốn có nghĩa mạch máu thể Nội dung kiến thức I - Mạch lạc yêu cầu mạch lạc văn bản: - Em hiểu mạch lạc văn có - Mạch lạc văn : nghĩa ? H : Trôi chảy thành dòng, thành mạch, ... mạnh chủ đề để khắc sâu => văn có tính mạch lạc - Văn có tính mạch lạc chưa ? * Củng cố : - GV hệ thống lại kiến thức : Mạch lạc văn điều kiện để văn có tính mạch lạc V - Hướng dẫn học : ... phần văn thống lại -Vậy mạch lạc văn ? - Là tiếp nối câu, ý theo trình tự hợp lí ý chủ đạo thống => văn cần phải mạch lạc - Các điều kiện để văn có tính mạch lạc : - VD : Tìm hiểu tính mạch lạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 7 bài mạch lạc trong văn bản GV nguyễn kim loan, Giáo án ngữ văn 7 bài mạch lạc trong văn bản GV nguyễn kim loan, Giáo án ngữ văn 7 bài mạch lạc trong văn bản GV nguyễn kim loan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn