GIÁO án GIẢNG dạy bài 30 QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT sác lơ

4 4,194 67
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2016, 22:17

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc GIÁO ÁN GIẢNG DẠY BÀI 30: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đăng Vĩnh Long Giáo sinh thực tập : Phạm Hoàng Đạo Lớp giảng dạy : 10A2 Ngày thực : I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết khái niệm trình đẳng tích - Hiểu phát biểu định luật Sác-lơ - Biết khái niệm đường đẳng tích vẽ đường đẳng tích hệ tọa độ (p,T) 2.Kỹ năng: - Vận dụng định luật Sác-Lơ để giải tập tập tương tự Phát triển tư -Rèn luyện tư phê phán trình xây dựng học -Rèn luyện tư logic việc giải tập -Nắm phương pháp thực nghiệm để xây dựng định luật 4.Thái độ, đạo đức: - Thấy vai trò thực nghiệm trình phát triển khoa học vật lý - Kích thích tinh thần học tập, yêu mến môn vật lý học sinh II.CHUẨN BỊ Giáo viên: - Giáo án giảng dạy Học sinh: -Nắm kiến thức “quá trình”, “đẳng trình” bên cạnh hiểu vận dụng định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt III.PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY -Phương pháp chính: Giảng giải -Phương pháp phụ : Đàm thoại IV.TIẾN TRÌN DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG TRỢ PHẦN CHO HỌC GIÚP CỦA GIÁO VIÊN SINH GHI CHÉP KIỂM TRA BÀI CŨ (3 phút) Câu 1: Đẳng trình trình mà có Câu 1: Đẳng trình hai thông số biến đổi thông số không đổi gì? Câu 2: Trong trình đẳng nhiệt lượng khí Câu 2: Phát biểu định luật định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích Bôi-lơ - Ma-ri-ốt p~ V hay pV = số I.QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH (2 phút) - HS trả lời: Quá trình biến đổi trạng - Từ kiến thức học “đẳng Quá trình biến đổi trạng thái thái thể tích không đổi trình trình” Các em phát biểu định thể tích không đổi đẳng tích nghĩa trình đẳng tích trình đẳng tích - HS tiếp thu - HS tiếp thu - HS tiếp thu - HS tiếp thu - HS làm tập: Trạng thái 1: T=273+30=303K; p Trạng thái 2: T’ p’=2p Vì thể tích khí không đổi nên: p p' = T T' T'=  p 'T p = T = 2T p p II.ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ (25 phút) -GV lập luận: Ta khảo sát - Trong trình đẳng tích mối quan hệ áp suất nhiệt lượng khí định, áp suất tỉ lệ độ thể tích không đổi Trong thuận với nhiệt độ tuyệt đối sống ngày, ta p thấy thể tích không đổi, T nhiệt độ tăng áp suất tăng = số tỉ lệ Chẳng hạn như: Ta phơi nắng - Nếu xét trình biến đổi đẳng bình thủy tinh chứa khí đậy tích từ trạng thái (1) sang trạng thái kín hay ta đun nóng khí p1 p2 xilanh kín Nhưng thực áp suất T1 T2 nhiệt độ có tỉ lệ với (2) = không? -GV mô tả lại thí nghiệm hình 30.2/160/SGK Dụng cụ: Xilanh (đã cố định pittông), bình đun nước ,nhiệt kế, áp kế Tiến trình: Dùng nước nóng bình để thay đổi nhiệt độ khí xilanh (được ghi nhận nhiệt kế) Sự thay đổi áp suất khí xilanh đo áp kế Ta đo p T, bảng số liệu trang 160/SGK Và thấy thương p/T số p (105 Pa) T(K) p/T 1,00 301 1,10 331 1,20 350 1,25 365 - GV lập luận: Bằng thực nhiều thí nghiệm tương tự nhà vật lý người Pháp, Charles tìm mối quan hệ áp suất nhiệt độ thể tích không đổi Định luật Sác-lơ phát biểu sau: Trong trình đẳng tích lượng khí định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối p T = số GV lập luận: Nếu khối khí trạng thái (1) có áp suất p1, thể tích T1  T ' = 2.303 = 606 K - HS tiếp thu - HS tiếp thu - HS chọn tỉ lệ xích thích hợp để vẽ đồ thị thấy tọa độ (p,T) đường đẳng tích đường thẳng - HS tiếp thu suy nghĩ chứng minh - HS tiếp thu biến đổi đẳng tích sang trạng thái (2) có áp suất p2, thể tích T2 theo định luật Sác-lơ ta có: p1 p2 T1 T2 = - GV đưa tập áp dụng: Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 300C áp suất p Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới độ để áp suất tăng gấp đôi? III.ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH (10 phút) - GV thông báo khái niệm đường đẳng tích: Đường biểu diễn biến thiên áp suất theo nhiệt độ thể tích không đổi gọi đường đẳng tích - Nếu ta chọn trục tung trục biểu diễn áp suất p, trục hoành biểu diễn nhiệt độ T ta có phương trình tương ứng p=aT - GV hướng dẫn vẽ đồ thị: Từ bảng số liệu có ta chọn tỉ lệ xích thích hợp, xác định điểm biểu diễn trạng thái khác Nối điểm lại để có đồ thị - Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích đường thẳng mà kéo dài qua gốc tọa độ Đường ứng với thể tích nhỏ - GV gợi ý cho học sinh cách chứng minh tọa độ (p,T) đường đẳng tích tích nhỏ đường đẳng tích (bằng cách vẽ đường đẳng nhiệt) IV.CỦNG CỐ (5 phút) GV tóm tắt sơ lượt kiến thức trọng tâm học: + Khái niệm trình đẳng tích + Nội dung định luật Sác-lơ + Khái niệm đường đẳng tích dạng đường đẳng tích hệ tọa độ (p,T) V.DẶN DÒ CÔNG VIỆC VỀ NHÀ - Làm tập đề cương - Xem trước “Phương trình trạng thái khí lí tưởng” VI.RÚT KINH NGHIỆM - Đường biểu diễn biến thiên áp suất theo nhiệt độ thể tích không đổi gọi đường đẳng tích - Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích đường thẳng mà kéo dài qua gốc tọa độ Đường ứng với thể tích nhỏ p V1 V2>V1 T(K) Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh thực tập ... Quá trình biến đổi trạng - Từ kiến thức học đẳng Quá trình biến đổi trạng thái thái thể tích không đổi trình trình” Các em phát biểu định thể tích không đổi đẳng tích nghĩa trình đẳng tích trình. .. đường đẳng tích tích nhỏ đường đẳng tích (bằng cách vẽ đường đẳng nhiệt) IV.CỦNG CỐ (5 phút) GV tóm tắt sơ lượt kiến thức trọng tâm học: + Khái niệm trình đẳng tích + Nội dung định luật Sác-lơ. .. thấy tọa độ (p,T) đường đẳng tích đường thẳng - HS tiếp thu suy nghĩ chứng minh - HS tiếp thu biến đổi đẳng tích sang trạng thái (2) có áp suất p2, thể tích T2 theo định luật Sác-lơ ta có: p1 p2
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án GIẢNG dạy bài 30 QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT sác lơ , GIÁO án GIẢNG dạy bài 30 QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT sác lơ , GIÁO án GIẢNG dạy bài 30 QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH ĐỊNH LUẬT sác lơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay