NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THÔNG số hàn đến sự PHÂN bố NHIỆT độ và cấu TRÚC mối hàn MA sát KHUẤY tấm hợp KIM NHÔM AA7075 t6

8 399 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2016, 10:28

... khảo sát nhiệt độ cấu trúc tế vi mối hàn Bài báo tập trung khảo sát ảnh hưởng thông số hàn đến nhiệt độ cấu trúc mối hàn Đây nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tính mối hàn Hình Quá trình hàn ma. .. So sánh độ cứng mối hàn chế độ khác KẾT LUẬN Mối hàn ma sát khuấy hợp kim nhôm AA7075-T6 chế tạo thành công xác định chế độ hàn hợp lý tiêu chí cấu trúc không khuyết tật Ảnh hưởng tốc độ quay... hưởng nhiệt (HAZ) (Hình 7b) Nhiệt độ cao chế độ hàn /v = 15.0 vòng/mm thấp /v = 3.0 vòng/mm Hình Sự phân bố nhiệt độ vùng khuấy (a) vùng ảnh hưởng nhiệt (b) Sự phụ thuộc nhiệt độ vào thông số hàn
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THÔNG số hàn đến sự PHÂN bố NHIỆT độ và cấu TRÚC mối hàn MA sát KHUẤY tấm hợp KIM NHÔM AA7075 t6 , NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THÔNG số hàn đến sự PHÂN bố NHIỆT độ và cấu TRÚC mối hàn MA sát KHUẤY tấm hợp KIM NHÔM AA7075 t6 , NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của THÔNG số hàn đến sự PHÂN bố NHIỆT độ và cấu TRÚC mối hàn MA sát KHUẤY tấm hợp KIM NHÔM AA7075 t6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn