ĐỀ THI THPT môn TOÁN chuyên lê quý đôn bình định 2016

1 754 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2016, 10:01

Giải hệ phương trình (Trích Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định Lần 01 2016)  y  2x  y    x ( y  5)  10x   2  y   y  3x   3x  y  x  30    Phân tích : Quan sát nhanh hai phương trình hệ ta thấy phương trình (2) có hình thức phức tạp khó biến đổi nên tạm quên phương trình (2) Để ý phương trình (1) thấy phương trình bậc hai với ẩn x y nên ta thử tính đenta “ Bạn nhìn nhanh phân tích thành nhân tử “   Viết lại phương trình (1) dạng y   2x  x y  x  10x=0 Các bạn viết thành phương trình bậc hai theo ẩn x , thử ẩn x không thử nốt theo y !     2x  x    5 x  10x  đến đỡ ngại công bình phương ta thử vài số cụ thể xem có phương không , phương ta bình phương nhóm lại để tìm nhân tử Ví dụ ta thử sau Cho x     25; x     25; x     16 Các số 25,16 số phương số x  0; x  2; x  chọn nên  chắn có dạng       Giờ ta khai triển :   x  x  Hay nói cách khác phương trình (1) có nghiệm y  5; y  x2  x Từ ta có lời giải sau : Lời giải tham khảo : ĐK : y  5 Phương trình (1) cảu hệ viết lại thành : y    2x  x  y  x  10x=0    ( y  5) y  x  x =0  y  x  x   y  x  2x Ta có x  x+2>0  x  2x  3x+2>0  y  3x+2>0 nên từ phương trình (2) ta lại có : 3x  y  x  30     y   3 y  3x    y    8.8  y  3x   1 3x  y  x  30   y     y  3x  18   3x  y  y  8x   4   y   3x  y  x  2x  8x     x    y    x    Dễ kiểm tra thấy cho có nghiệm : ( x; y )   2;  Nhận xét : Phương trình (1) không khó khăn để nhìn thấy nhân tử chung Nhưng thấy y  x  2x mà léo khó giải phương trình (2) hệ gồm y nên ta nghĩ đến nhẩm nghiệm đánh giá “ Không nghĩ đến hướng liên hợp có nhiều biểu thức hệ số phức tạp…”
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT môn TOÁN chuyên lê quý đôn bình định 2016, ĐỀ THI THPT môn TOÁN chuyên lê quý đôn bình định 2016, ĐỀ THI THPT môn TOÁN chuyên lê quý đôn bình định 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay