Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đất độ cao trên 800m thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc

60 140 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2016, 15:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG VĂN DƯ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ KIỂU RỪNG THƯỜNG XANH TRÊN NÚI ĐẤT ĐỘ CAO TRÊN 800M THUỘC KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG VĂN DƯ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ KIỂU RỪNG THƯỜNG XANH TRÊN NÚI ĐẤT ĐỘ CAO TRÊN 800M THUỘC KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2011 – 2015 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Mạn Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG VĂN DƯ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ KIỂU RỪNG THƯỜNG XANH TRÊN NÚI ĐẤT ĐỘ CAO TRÊN 800M THUỘC KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2011 – 2015 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Mạn Thái Nguyên - 2015 ii LỜI CẢM ƠN Được phân công Khoa Lâm Nghiệp Trường Học Nông Lâm Thái Nguyên đồng ý Thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Văn Mạn thực đề tài “Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh núi đất độ cao 800m thuộc KBT loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc” Để hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô tận tình hướng dẫn, giảng dạy xuốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Văn Mạn tận tình, chu đáo hướng dẫn thực khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Tôi mong góp ý quý Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng… Năm 2015 Sinh viên Dương Văn Dư iii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên Bảng Trang Bảng 2.1: Các loài thực vật quý KBTL & SC Nam Xuân 20 STT Lạc Bảng 2.2 Dân số, dân tộc tình trạng đói nghèo xã KBT 22 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2011 23 Bảng 2.4 Cây trồng vùng đệm 24 Bảng 4.1 Cấu trúc tổ thành thực vật thân gỗ kiểu rừng kín thường 35 xanh mưa mùa nhiệt đới độ cao 800 m Bảng 4.2 Chỉ số đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng kín thường 36 xanh mưa mùa nhiệt đới độ cao 800 m Bảng 4.3 Tổng hợp taxon phân loại thực vật thân gỗ theo ngành 37 lớp KBT loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc Bảng 4.4 Tổng hợp số loài thực vật thân gỗ KBT theo giá trị 38 sử dụng Bảng 4.5 Thống kê thực vật thân gỗ quý rừng kín 38 thýờng xanh núi đất độ cao 800m 10 Bảng 4.6 Phân cấp bảo tồn thực vật thân gỗ quý rừng 39 kín thýờng xanh độ cao 800m 11 Bảng 4.7 Công thức tổ thành tầng tái sinh ÔTC có 40 tái sinh thực vật thân gỗ 12 Bảng 4.8 Mật độ chất lýợng tái sinh loài thực vật thân gỗ 41 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa OTC Ô tiêu chuẩn ĐDSH Đa dạng sinh học KBT Khu bảo tồn NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn QĐ-BNN Quyết định - Bộ nông nghiệp ODB Ô dạng Hvn Chiều cao vút WWF Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên D1.3 Đường kính 1.3 10 QXTV Quần xã thực vật v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Tình hình nghiên cứu nước giới 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.3 Điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế khu vực nghiên cứu 17 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 17 2.3.2 Tình hình dân cư kinh tế 20 2.3.3 Tình hình sản xuất nông nghiệp 21 2.3.4 Nhận xét chung thuận lợi khó khăn địa phương 24 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng phạm vi 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp kế thừa tài liệu có sẵn 26 vi 3.4.2 Phương pháp thu nhập tài liệu trường 26 3.4.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 28 4.1 Cấu trúc kiểu rừng kín thường xanh núi đá độ cao 800 m 31 4.2 Đa dạng thực vật thân gỗ kín thường xanh núi đất độ cao 800 m 32 4.2.1 Tổ thành thực vật thân gỗ 32 4.2.2 Xác định số đa dạng 33 4.3 Thống kê thực vật thân gỗ kiểu rừng 34 4.4 Xác định loài gỗ có giá trị bảo tồn cao khả tái sinh tự nhiên thực vật thân gỗ quý 36 4.5 Khả tái sinh tự nhiên loài thực vật thân gỗ 38 4.5.1 Cấu trúc tổ thành 38 4.5.2 Mật độ chất lượng tái sinh 39 4.6 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển thực vật thân gỗ 41 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điểu tra thực địa hoàn toàn trung thực, chưa công bố tài liệu, nêu có sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm! Thái Nguyên, ngày….tháng….năm 2015 Xác nhận GVHD Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết (Ký, ghi rõ họ tên) trước hội đồng khoa học (Ký, ghi rõ họ tên) ThS Nguyễn Văn Mạn Dương Văn Dư dù diện tích nhỏ, KBTL&SCNXL hành lang quan trọng nối liền Vườn quốc gia Ba Bể với Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Nà Hang Hiện trạng rừng Khu bảo tồn nguyên nguyên vẹn, nhiều nơi chưa bị tác động người, lưu giữ nhiều loài động động vật quý hiến có nguy bị tuyệt trủng Việt Nam giới Voọc đen má trắng, Voọc mũi hếch, Vạc Hoa loài thực vật quý Trai, Nghiến, Đinh, lan hài thông (Báo cáo đánh gía kết hoạt động Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn,2011) Kiểu rừng núi đất hệ sinh thái Nằm hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, KBTL&SCNXL đơn vị địa lý sinh vật vô đa dạng việc bảo vệ môi trường Nhưng thưc tế nơi chịu tác động sức ép dân số Chính vậy, công tác bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn gen quí nguồn tài nguyên thiên nhiên khác Khu bảo tồn tỉnh Bắc Kạn quan tâm Từ thành lập, KBTL&SCNXL có số điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, bước đầu đánh giá giá trị, tiềm ý nghĩa khu bảo tồn Nhưng số nội dung quan trọng chưa thực cách có hệ thống, đánh giá đa dạng sinh học taxon phân loại cách xác, yếu tố địa lý cấu thành hệ thực vật, công dụng mức độ nguy cấp loài để từ đưa biện pháp bảo tồn thich hợp Đặc biệt nơi có nguồn thực vật thân gỗ đa dạng Đứng trước nguy mà thảm thực vật xanh dần bị phá hủy cần phải có giải pháp bảo vệ chúng Vậy để bảo tồn đa dạng sinh học KBT nói chung đa dạng thực vật thân gỗ nói riêng cần phải đánh giá tính đa dạng trước tiên đánh giá yếu tố tác dộng đến đa dạng thực vật thân gỗ nơi 38 4.5 Khả tái sinh tự nhiên loài thực vật thân gỗ 4.5.1 Cấu trúc tổ thành Nghiên cứu khả tái sinh tự nhiên loài sở để đưa giải pháp việc bảo tồn Đối với loài thực vật thân gỗ khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, kết điều tra cho thấy có 23 43 loài xuất tầng cao (cây mẹ) ô tiêu chuẩn điều tra Danh sách loài xuất mẹ, loài không xuất mẹ, loài xuất tái sinh cụ thể xem Phụ lục 02 Tổ thành tầng tái sinh ô tiêu chuẩn xuất tái sinh theo loài thể bảng sau: Bảng 4.7 Công thức tổ thành tầng tái sinh ÔTC có tái sinh thực vật thân gỗ TT ÔTC Tầng tái sinh (1) (2) (3) 01 02 03 18,75 Tc + 18,75 Kh + 18,75 Trd + 15,63 Sh + 6,25 Thmx + 6,25 Gvn + 6,25 Tr + 9,37 Lk 18,52 Chc + 18,52 Kh + 14,81 Thb + 11,11 Sn + 11,11 Thmt + 7,41 Ddx + 7,41 M + 11,38 LK 39,53 Kg + 9,30 Kh + 9,30 Trnl + 6,98 Chc + 6,98 Nhr + 6,98 Sn + 6,98 Thb +6,98 Xm + 13,95 LK (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Chú thích: c: Táo cong Kh: Kháo Trd: Trai đỏ 39 Sh: Sến hôi Thmx: Thổ mật xoan Gvn: Găng Việt Nam Tr: Trâm Xm: Xoan mộc Mt: Mạy tèo Thb: Thôi ba Chc: Chân chim Sn: Sến nạc Ddx: Dâu da xoan Mltr: Mò tròn Thmt: Thổ mật tù Trnl: Trường năm Nhr: Nhãn rừng Sv: Sung vè g: Kim giao Mọ K: Loài khác Qua bảng trên, ta thấy tỉ lệ số ô có tái sinh tham gia vào công thức tổ thành gồm: Mạy tèo, Chân chim, Găng Việt Nam, Dâu da xoan, Kháo, Kim giao, Mọ, Mò tròn, Muồng trắng, Nhãn rừng , Nhọc, Sến nạc, Sếu hôi, Sung vè, Táo cong, Thổ mật tù, Thổ mật xoan, Thôi ba, Trai đỏ, Trâm , Trường năm , Vàng tâm, Xoam mộc 4.5.2 Mật độ chất lượng tái sinh Mật độ chất lượng tái sinh loài thực vật thân gỗ thể bảng sau: Bảng 4.8 Mật độ chất lượng tái sinh loài thực vật thân gỗ TT (1) Loài (2) Mạy tèo ÔTC (3) 01 02 03 01 02 02 03 03 02 03 Chân chim Trung Bình Găng Việt Nam Dâu da xoan Kháo Trung Bình Kim giao Mọ Mật độ (cây/ha) (4) 80 400 240 320 160 160 400 320 360 1360 240 160 Tỉ lệ TS TB tốt (%) (5) 100 0 100 50 40 25 32,5 100 66,67 Ghi (6) 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Trung Bình Mò tròn Muồng trắng Nhãn rừng Nhọc 200 33,33 02 80 100 02 80 03 240 01 80 100 02 240 100 Sến nạc 03 80 100 Trung Bình 160 100 Sếu hôi 01 400 100 Sung vè 03 160 Táo cong 01 480 100 Thổ mật tù 02 240 Thổ mật xoan 01 160 01 80 100 02 320 25 Thôi ba 03 240 100 Trung Bình 280 62,5 Trai đỏ 01 480 100 Trâm 01 160 100 Trường năm 03 320 02 80 100 Vàng tâm 03 80 100 Trung Bình 80 100 Xoan mộc 03 240 66,67 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) Qua số liệu bảng trên, ta thấy mật độ tái sinh Mạy tèo 80 cây/ha, Chân chim 320 cây/ha, Găng Việt Nam 160 cây/ha, Dâu da xoan 160 cây/ha, Kháo 360 cây/ha, Kim giao 1360 cây/ha, Mọ 200 cây/ha, Mò tròn 80 cây/ha, Muồng trắng 80 cây/ha, Nhãn rừng 240 cây/ha, Nhọc 80 cây/ha, Sến nạc 160 cây/ha, Sếu hôi 400 cây/ha, Sung vè 160 cây/ha, Táo cong 480 cây/ha, Thổ mật tù 240 cây/ha, Thổ mật xoan 160 cây/ha, Thôi ba 280 cây/ha, Trai đỏ 480 cây/ha, Trâm 160 cây/ha, Trường năm 320 cây/ha, Vàng tâm 80 cây/ha 41 4.6 Đề xuất số giải pháp bảo tồn phát triển thực vật thân gỗ 4.6.1 Giải pháp chung Mục đích công tác bảo tồn trì đa dạng cao hệ sinh thái rừng Đề tài xác định tính đa dạng thực vật thân gỗ số quần hệ thực vật núi đất khu bảo tồn loài sinh cảnh NXL, tỉnh Bắc Kạn Tính đa dạng thực vật thân gỗ có quan hệ mật thiết với điều kiện tự nhiên kinhh tế - xã hội Từ kết nghiên cứu, đề tài đề xuất số giải pháp cho công tác bảo tồn đa dạng thực vật thân gỗ khu bảo tồn loài sinh cảnh NXL Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng có, cấm khai thác gỗ, lâm sản gỗ trái phép Bảo vệ có hiệu khu bảo tồn, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động có tác dộng bất lợi tới khu bảo tồn, xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ, lập hồ sơ quản lí bảo vệ 4.6.2 Giải pháp cụ thể Kết điều tra khu vực nghiên cứu có loài quý hiếm, có loài mức nguy cấp (VU), loài mức nguy cấp (EN) loài mức nguy cấp/Sắp bị đe dọa (LN/RT) theo sách đỏ Việt Nam IUCN Nhân nuôi vườn ươm Muồng trắng Han voi có nguy bị đe dọa tuyệt chủng bị khai thác mức hay môi trường sống bị thu hẹp Bằng việc triết, dâm hom cành, có khả sống độc lập đưa trồng, nhân giống vô tính quý có nguy bị tuyệt chủng Cải tạo rừng đất rừng người chặt phá trồng loại địa, làm tăng độ phì cho đất từ trồng loài nguy cấp nguy cấp Trâm, Vàng tâm dù diện tích nhỏ, KBTL&SCNXL hành lang quan trọng nối liền Vườn quốc gia Ba Bể với Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Nà Hang Hiện trạng rừng Khu bảo tồn nguyên nguyên vẹn, nhiều nơi chưa bị tác động người, lưu giữ nhiều loài động động vật quý hiến có nguy bị tuyệt trủng Việt Nam giới Voọc đen má trắng, Voọc mũi hếch, Vạc Hoa loài thực vật quý Trai, Nghiến, Đinh, lan hài thông (Báo cáo đánh gía kết hoạt động Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn,2011) Kiểu rừng núi đất hệ sinh thái Nằm hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, KBTL&SCNXL đơn vị địa lý sinh vật vô đa dạng việc bảo vệ môi trường Nhưng thưc tế nơi chịu tác động sức ép dân số Chính vậy, công tác bảo tồn tính đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn gen quí nguồn tài nguyên thiên nhiên khác Khu bảo tồn tỉnh Bắc Kạn quan tâm Từ thành lập, KBTL&SCNXL có số điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, bước đầu đánh giá giá trị, tiềm ý nghĩa khu bảo tồn Nhưng số nội dung quan trọng chưa thực cách có hệ thống, đánh giá đa dạng sinh học taxon phân loại cách xác, yếu tố địa lý cấu thành hệ thực vật, công dụng mức độ nguy cấp loài để từ đưa biện pháp bảo tồn thich hợp Đặc biệt nơi có nguồn thực vật thân gỗ đa dạng Đứng trước nguy mà thảm thực vật xanh dần bị phá hủy cần phải có giải pháp bảo vệ chúng Vậy để bảo tồn đa dạng sinh học KBT nói chung đa dạng thực vật thân gỗ nói riêng cần phải đánh giá tính đa dạng trước tiên đánh giá yếu tố tác dộng đến đa dạng thực vật thân gỗ nơi 43 loài có giá trị kinh tế cao Bên cạnh tác động tiêu cực người góp phần việc bảo vệ trồng khu bảo tồn 5.2 Đề nghị Căn vào kết trên, đề tài có điểm tồn sau : Đề tài chưa có điều kiện sâu nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển thân gỗ khu vực nghiên cứu Chưa nghiên cứu ảnh hưởng tổng hợp nhân tố đến đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu Cần tiếp tục điều tra, nghiên cứu đầy đủ hệ thực vật địa bàn xã nói riêng khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc nói chung để có kế hoạch bảo tồn phát triển cho tương lai Điều tra thành phần loài kiểu thảm thực vật độ cao khác hệ sinh thái khác (rừng tre nứa), mật độ cá thể loài hệ sinh thái Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc có vai trò thực đa chức năng, đặc biệt việc bảo tồn nguồn gen quý hiếm, trì Đa dạng sinh học cho vùng nước, khu vực lý tưởng để thử nghiệm mô hình du lịch sinh thái bền vững Vì UBND tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ cần lập chương trình nghiên cứu tài nguyên quản lý tổng hợp cho việc sử dụng bền vững hệ sinh thái khu Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc tỉnh Bắc Kạn 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ tài nguyên môi trường, Ngân hàng Thế giới, Sida (2005), Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2005 - Đa dạng sinh học, Nxb Lao Động xã hội Phạm Quang Bích (2002), “Kết nghiên cứu đa dạng thực vật thuộc dự án ICBG Cúc Phương”, Bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cúc Phương, tr 43-54, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Duy Chuyên, Nguyễn Huy Dũng (2003), “Hiện trạng giải pháp bảo vệ loài thực vật rừng quý Việt Nam”, Tạp chí Nông nghiệp PTNT, (10), tr 1320-1322 Trần Văn Con (2001), “Nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên Tây Nguyên khả ứng dụng kinh doanh rừng tự nhiên”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, Nxb Thống kê, Hà Nội, tr 44-59 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội Ngô Tiến Dũng (2004), “Đa dạng hệ thực vật Vườn quốc gia Yok Đôn”, Tạp chí Nông nghiệp phát triển nông thôn, (5), tr 696 – 698 Bùi Thế Đồi (2001), Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên quần xã thực vật rừng núi vôi ba địa phương miền Bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Lâm nghiệp Nguyễn Đức Kháng (1996), “Điều tra tổ thành thực vật rừng vùng núi cao vườn quốc gia Ba Vì”, Kết nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp 1991-1995, trang 30-33, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Gia Lâm (2003), “Đa dạng sinh học tài nguyên rừng Bình Định”, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (5), tr 609-664) 45 10 Quyết định số 2159/QĐ-BNN-KL ngày 17/7/2008 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT việc công bố trạng rừng năm 2007 11 Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 12 Hồ Ngọc Sơn (2013), Phương pháp tiếp cận vùng với bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 12 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 13 Nguyễn Nghĩa Thìn, 1997, Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Bá Thụ (1995), Nghiên cứu tính đa dạng thực vật Vườn Quốc gia Cúc Phương, Luận án PTS Khoa học Lâm Nghiệp, Trường Đại học Lâm Nghiệp 15 Nguyễn Bá Thụ (2002), “Tính đa dạng thực vật Vườn quốc gia Cúc Phương”, Bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cúc Phương, tr 73 – 86, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Báo cáo "Đặc điểm tự nhiên rừng núi đá vôi Na Hang, Tuyên Quang" (1968) Tiếng Anh 17 Richards P.W (1952), The tropical rain forest, Cambridge University Press, London 18 Van Steenis J (1956), Basic principles of rain forest Sociology, Study of tropical vegetation prceedings of the Kandy Symposium UNESCO 19 Norse and McManus (1980), Defined the concept of biological diversity 20 Gaston and Spicer (1998), Biodiversity 21 A.Pitterle (1993) Global Climate Change and Human Impacts on Forest PHỤ LỤC 01 MẪU BIỂU 01: PHIẾU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY CAO Tuyến đièu tra: Ô định vị: Ô tiêu chuẩn: Toạ độ: Độ cao: Kiểu thảm thực vật: Ngày điều tra: Người điều tra Loài TT Tên phổ Tên địa thong phương D1.3 Hvn (cm) (m) Phẩm chất Tốt TB Xấu MẪU BIỂU 02: PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY TÁI SINH Tuyến đièu tra: Ô định vị: Ô tiêu chuẩn: Toạ độ: Độ cao: Kiểu thảm thực vật: Ngày điều tra: Người điều tra TT ODB Tên loài Tên phổ Tên địa thông phương Chiều cao (cm) Chất lượng Nguồn gốc 50>100 Tốt TB Xấu 0-50 TS 100 Để góp phần làm sở cho công tác bảo tồn nghiên cứu khoa học thực đề tài: “Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng núi đất độ cao 800m thuộc KBT loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh núi đá dộ cao 800m khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc - Đề xuất số giải pháp bảo tồn đa dạng thực vật thân gỗ, đặc biệt loài quý tai kiểu rừng 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Qua trình thực đề tài, sinh viên thực hành nghiên cứu khoa học để giải vấn đề đặt ra, biết phân bổ thời gian hợp lý khoa học công việc để đạt hiệu cao công việc đồng thời sở để củng cố kiến thức học nhà trường để vào thực tế Đề tài nhằm bổ sung thông tin đa dạng thực vật thân gỗ yếu tố ảnh hưởng đến đa dang thực vật thân gỗ khu bảo tồ loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc làm sở cho quản lý bảo tồn thục vật thân gỗ nói chung bảo tồn thực vật thân gỗ khu bảo tồn nói riêng 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Các kết nghiên cứu đề xuất đề tài áp dụng vào việc quản lý bảo tồn thực vật thân gỗ Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc địa bàn có điều kiện tương tự Tư liệu luận án góp phần vào công tác quản lý, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên ĐDSH Khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc PHỤ LỤC 02 THỐNG KÊ THỰC VẬT THÂN GỖ CỦA KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TRÊN NÚI ĐẤT DỘ CAO TRÊN 800M TT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC NGÀNH THÔNG Họ Kim giao Kim giao NGÀNH NGỌC LAN PINOPHYTA Podocarpaceae Nageia fleuryi MAGNOLIOPHYTA Họ Cau Móc bắc sơn Họ Dây gắm Bép Họ ngũ gia bì Chân chim Họ Thầu dầu Chòi mòi Thổ mật tù Thổ mật xoan Họ Côm Côm trâu Arecaceae Caryota maxima Gnetaceae Gnetum gnemon Araliaceae Schefflera heptaphylla Euphorbiaceae Antidesma ghaesembilla Bridelia retusa Bridelia ovata Decne Elaeocarpaceae Elaeocarpus sylvestris Poir C, G Th Q R Th Th Th G Họ Dâu tằm Đa 10 Mạy tèo C Th 11 12 Q Q 13 14 15 16 Moraceae Ficus bengalensis Streblus macrophyllus Blumet Sung lệch Ficus glomerata Sung vè Ficus racemosa Họ Dẻ Fagaceae Dẻ Castanea sativa Dẻ gai Fagus sylvatica Họ Cà phê Rubiaceae Găng Việt Nam Catunaregam tomentosa Giọt xành hồng kong Pavettahongkongensis Breme GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Q G Th,Q G k 10 Họ Đào lộn hột Anacardiaceae 17 Dâu da xoan Spondias lakonensis 18 Xoan nhừ Choerospondias axillaris (Roxb Urticaceae 11 Họ gai Dendrocnide urentissima 19 Han voi Q Q, Th (Gagnep.) Chew 1965 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 Họ Long não Kháo Kháo nhỏ Kháo to 13.Cỏ roi ngựa Lõi thọ Mò tròn Lauraceae Cinnadenia paniculata Machilus oreophila Machilus grandifolia Verbenaceae Gmelina arborea Roxb Clerodendrum philippinum var Symplex Wu et Fang 14 Họ ba mảnh vỏ Mọ 15 Họ vang Muồng trắng 16 Họ Trúc đào Ngọc bút 17.Họ Bồ Nhãn rừng Trường 18 Họ Na Nhọc Euphorbiaceae 19.Họ Mã đề 31 Phân mã 20 Họ Dầu 32 Sến đất 21.Họ Hồng xiêm 33 Sến nạc 22.Họ Du Deutzianthus tonkinensis Caesalpiniaceae Zenia insignis Apocynaceae Tabernaemontana divaricata Sapindaceae Dimocarpus longan Amesiodendron chinense Annonaceae Enicosanthellum plagioneurum Plantaginaceae Plantago major L Dipterocarpaceae Shorea roxburghii Sapotaceae Madhuca pasquieri Ulmaceae G G G G Th Th G C Th G G Th G G 34 Sếu hôi 23.Họ Thầu dầu 35 Sòi bàng 24 Họ Hoa Hồng 36 Táo cong 25.Họ Thị 37 Thị đỏ 38 Thị rừng 26.Họ Thôi chanh 39 Thôi ba 27.Long ðởm 40 Trai đỏ 28 Họ Sim 41 Trâm 29 Họ Quyển bá 42 Trường 30 Họ Ngọc lan 43 Vàng tâm 31 Họ Xoan 44 Xoan mộc Celtis sinensis Euphorbiaceae Sapium sebiferum (L.) Roxb Rosaceae Malus doumeri Ebenaceae Diospyros maritima Diospyros bangoiensis Alangiaceae Alangium chinense Gentianaceae Fagraea ceilanica Myrtaceae Syzygium cumini Selaginellaceae Selaginella tamariscina Magnoliaceae Manglietia dandyi Meliaceae Toona suremi Blume Merr Chú thích - C: Cảnh - Th: Thuốc - G: Gỗ - Q: Qủa C Th G, Q G, Q G Th G G G G G PHỤ LỤC 03 DANH MỤC THỰC VẬT THÂN GỖ QUÝ HIẾM KBT LOÀI & SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC Tên loài Họ TT Phân cấp bảo tồn Sác Tên Việt Nam Tên khoa học h IUCN đỏ (1) (2) Han voi Kim giao Muồng trắng Vàng tâm (3) (4) (5) (6) Dendrocnide urentissima Urticaceae (Gagnep.) Chew 1965 (Họ gai) Nageia fleuryi (Hickel) De Podocarpaceae LR/ Laub (Họ Kim giao) LC Caesalpiniaceae (Họ vang) LR/ LC Zenia insignis Chun Manglietia dandyi (Gagnep.) Magnoliaceae Dandy (Họ ngọc lan) EN VU NĐ 32 (7) [...]... bảo tồn và nghiên cứu khoa học chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đất độ cao trên 800m thuộc KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định được đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh trên núi đá dộ cao trên 800m tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc - Đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng thực vật thân gỗ, đặc... về đa dạng thực vật thân gỗ và những yếu tố ảnh hưởng đến đa dang thực vật thân gỗ tại khu bảo tồ loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc làm cơ sở cho quản lý và bảo tồn thục vật thân gỗ nói chung và bảo tồn thực vật thân gỗ ở các khu bảo tồn nói riêng 1.3.2 Ý nghĩa trong thực tiễn Các kết quả nghiên cứu và đề xuất của đề tài có thể áp dụng vào việc quản lý và bảo tồn thực vật thân gỗ tại Khu bảo tồn loài và. .. đới độ cao trên 800 m 7 Bảng 4.3 Tổng hợp taxon phân loại thực vật thân gỗ theo ngành 37 và lớp KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 8 Bảng 4.4 Tổng hợp số loài thực vật thân gỗ của KBT theo giá trị 38 sử dụng 9 Bảng 4.5 Thống kê thực vật thân gỗ quý hiếm của rừng kín 38 thýờng xanh trên núi đất độ cao trên 800m 10 Bảng 4.6 Phân cấp bảo tồn thực vật thân gỗ quý hiếm của rừng 39 kín thýờng xanh trên độ cao. .. trên núi đất độ cao trên 800m tại khu bảo tồn - Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao trên 800m tại khu bảo tồn - Nghiên cứu xác định các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao và khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ - Nghiên cứu khả năng tái sinh tự nhiên của các loài thực vật thân gỗ 26 - Đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển thực vật thân gỗ, đặc... đỉnh cao nhất 1.159 m, đi lại khó khăn và chia thành 2 vùng rõ rệt: Vùng núi đá và vùng núi đất 19 2.3.1.4 Đặc điểm hệ động thực vật * Về thực vật Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc là hệ sinh thái rừng kín thường xanh cây lá rộng ẩm cận nhiệt đới ở phía Bắc Việt Nam có giá trị bảo tồn cao Các loài thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc. .. nhau là đa dạng di truyền (tính đa dạng về mặt di truyền trong một loài) và đa dạng sinh thái (số lượng các loài trong một quần xã sinh vật) Trong Công ước về đa dạng sinh học, thuật ngữ đa dạng sinh học được dùng để chỉ sự phong phú và đa dạng của giới sinh vật từ mọi nguồn trên trái đất, nó bao gồm sự đa dạng trong cùng một loài, giữa các loài và sự đa dạng hệ sinh thái [20] Như vậy đa dạng sinh học... lý và bảo vệ còn gặp khó khăn 25 Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng và phạm vi - Đối tượng: Đa dạng thực vật thân gỗ và các yếu tố tác động đến đa dạng thực vật thân gỗ - Phạm vi nghiên cức thực vật thân gỗ tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm nghiên cứu: Khu bảo tồn loài và sinh cảnh. .. Văn Mạn tôi đã được thực hiện đề tài Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng thường xanh trên núi đất độ cao trên 800m thuộc KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc Để hoàn thành khóa luận này Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong xuốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn ThS... SC Nam Xuân Lạc) 20 * Về động vật Theo các kết quả điều tra đã thống kê về khu hệ động vật và ghi nhận sự có mặt của 29 loài thú thuộc 04 bộ, 12 họ, 47 loài chim thuộc 09 bộ, 21 họ và 12 loài bò sát thuộc 06 họ Chính sự có mặt của các loài này đã làm cho KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc trở thành một trong những khu vực được ưu tiên bảo tồn cao ở miền Bắc Việt Nam 2.3.2 Tình hình dân cư kinh tế Khu. .. lá bạc, Kiểu rừng thứ hai phân bố ở vị trí cao hơn và thể hiện qua sự hiện diện của một số loài cây hạt trần và họ đỗ quyên, rừng không có loài ưu thế rõ rệt [8] 2.2.1.2 Các nghiên cứu về thảm thực vật rừng ở Việt Nam Trong quá trình phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam, Thái Văn Trừng (1978) [12] đã xem xét loại hình thực vật trên núi đá vôi Theo đó rừng trên núi đá vôi được xác định thuộc kiểu phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đất độ cao trên 800m thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đất độ cao trên 800m thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đất độ cao trên 800m thuộc khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay