Giáo án ngữ văn 7 bài 1 liên kết trong văn bản 3

4 424 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2016, 15:09

... dung khiến thức I / Liên kết phương tiện liên kết văn : / Tính liên kết văn : GV : gọi hs đọc đoạn văn ( đoạn văn Văn : Mẹ tôi-sgk -10 đoạn - Ví dụ : văn sgk- 17 ) - So sánh đoạn văn, đoạn hiểu rõ... có liên kết ) - GV: liên : liền; kết : nối, buộc; liên kết: nối liền gắn bó với - Đoạn văn khó hiểu câu văn - Muốn cho đoạn văn hiểu mối quan hệ với phải có tính chất ? ( liên kết ) -Thế liên kết. .. cạnh Văn : * Bài ( SGK -18 ) : Cổng trường mở Em giải thích ? Sơ đồ câu hợp lí : - - - - * Bài ( 19 ) : - Đoạn văn chưa có tính liên kết - Vì hình thức ngôn ngữ song không nói nội dung * Bài ( 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 7 bài 1 liên kết trong văn bản 3 , Giáo án ngữ văn 7 bài 1 liên kết trong văn bản 3 , Giáo án ngữ văn 7 bài 1 liên kết trong văn bản 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn