Bài giảng ngữ văn 7 bài 30 ôn tập tiếng việt 2

11 550 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2016, 14:56

... hiểu chung II Luyện tập Bài tập 1: HS tìm thêm số ví dụ minh hoạ Bài tập 2: Giải nghĩa yếu tố Hán Việt học TaiLieu.VN - Ôn lại kiến thức phần Tiếng Vệt - Chuẩn bị: Ôn tập Tiếng Việt (tiếp theo)... Tiết 70 : ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I Tìm hiểu chung Từ xét theo nguồn gốc Từ Việt Từ Hán Việt Từ ghép đẳng lập TaiLieu.VN Từ ghép phụ Chính trước, phụ sau Phụ trước, sau Tiết 70 : ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I...Tiết 70 : ÔN TẬP TIẾNG VIỆT HỆ THỐNG CÁC MẢNG KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT Từ xét theo cấu tạo TaiLieu.VN Từ xét theo chức ngữ pháp Từ xét theo nguồn gốc Các tượng từ Các phép tu từ Thành ngữ Tiết 70 : ÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 30 ôn tập tiếng việt 2 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 30 ôn tập tiếng việt 2 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 30 ôn tập tiếng việt 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn