ĐỀ CƯƠNG: KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ

2 151 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2016, 10:24

KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ giúp cho người học xác định mục đích học tập và mục tiêu cụ thể trong học tập, vận dụng cơ chế tiếp nhận thông tin trong học tập, vận dụng cơ chế ghi nhớ để nâng cao trí nhớ bản thân, .... ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ I MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau chương trình tập huấn, người tham dự gặt hái được:        Xác định mục đích học tập mục tiêu cụ thể học tập Vận dụng chế tiếp nhận thông tin học tập Vận dụng chế ghi nhớ để nâng cao trí nhớ thân Ứng dụng thành thạo sơ đồ tư ghi chép Trách nhiệm với sống việc học tập Tự tạo động lực học tập cá nhân Tư tích cực tương lai nghề nghiệp theo đuổi II PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN Giảng viên áp dụng kỹ thuật huấn luyện đại nhất, dựa hiểu biết tâm lý nhu cầu học viên, xem học viên trọng tâm phục vụ: - Truyền nhập tâm, tạo cảm xúc động lực mạnh mẽ - Sử dụng câu chuyện ẩn dụ giúp thông suốt vấn đề - Sử dụng âm nhạc khơi gợi sức mạnh nội - Giúp học viên phát huy lực thân, vượt qua trở ngại tâm lý - Chia nhóm trao đổi, thảo luận sinh hoạt - Trò chơi huấn luyện nhà tạo không khí lớp học III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN Nhận thức lại thay đổi Xã Hội Doanh Nghiệp để có nhìn tốt việc học tập      Xu hướng xã hội Điều mà Doanh nghiệp cần người Sinh Viên tốt nghiệp Đại Học Tốc độ phát triển giới Học cho Tạo tảng vững cho thăng tiến nghề nghiệp sau Phương pháp học tập tự chủ, tích cực      Phương pháp học qua trải nghiệm Xác định mục đích học tập Xác định mục tiêu học tập Tổ chức hoạt động học tập tự chủ Tạo động lực học tập cho thân Nguyên lý hoạt động bão ứng dụng học tập      Chức bán cầu não Lý thuyết đa trí tuệ học tập Các lực tư người Xây dựng phương pháp học phù hợp với mạnh tư Dịch chuyển chuẩn tư Kỹ tiếp nhận kiến thức ghi nhớ hiệu      Kỹ lắng nghe hiệu Kỹ đọc tìm kiếm thông tin Các loại trí nhớ: giác quan, ngắn hạn, dài hạn Cơ chế tiếp nhận thông tin ghi nhớ Kỹ nâng cao trí nhớ Kỹ ghi chép hiệu  Các phương pháp ghi chép  Ghi chép Sơ đồ tư ...Phương pháp học tập tự chủ, tích cực      Phương pháp học qua trải nghiệm Xác định mục đích học tập Xác định mục tiêu học tập Tổ chức hoạt động học tập tự... thức ghi nhớ hiệu      Kỹ lắng nghe hiệu Kỹ đọc tìm kiếm thông tin Các loại trí nhớ: giác quan, ngắn hạn, dài hạn Cơ chế tiếp nhận thông tin ghi nhớ Kỹ nâng cao trí nhớ Kỹ ghi chép hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG: KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ, ĐỀ CƯƠNG: KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ, ĐỀ CƯƠNG: KỸ NĂNG HỌC ĐẠI HỌC HIỆU QUẢ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay