Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

65 223 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2016, 11:32

ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM  - GIÀNG QUÁNG TIÊN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ KIỂU RỪNG TRÊN NÚI ĐÁ ĐỘ CAO TRÊN 700 M THUỘC KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM  - GIÀNG QUÁNG TIÊN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ KIỂU RỪNG TRÊN NÚI ĐÁ ĐỘ CAO TRÊN 700 M THUỘC KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : 43 - QLTNR - N01 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Văn Mạn Thái Nguyên, năm 2015 ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM  - GIÀNG QUÁNG TIÊN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ KIỂU RỪNG TRÊN NÚI ĐÁ ĐỘ CAO TRÊN 700 M THUỘC KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : 43 - QLTNR - N01 Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Văn Mạn Thái Nguyên, năm 2015 ii LỜI CÁM ƠN Thực tập tốt nghiệp có ý nghĩa quan trọng sinh viên trước trường, giúp sinh viên hệ thống, củng cố kiến thức, nắm bắt phương thức tổ chức tiến hành ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Đồng thời thời gian giúp sinh viên nâng cao thêm lực, kỹ năng, tiếp xúc cọ xát với thực tế, khả giải vấn đề, xử lí tình Xuất phát từ nguyện vọng thân, trí ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: “Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng núi đá độ cao 700 m thuộc Khu bảo tồn Loài Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” Trong thời gian thực tập, nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp, cán Ban quản lí Khu bảo tồn Loài Sinh cảnh Nam Xuân Lạc toàn thể nhân dân gần khu vực bảo tồn Đặc biệt đạo giúp đỡ trực tiếp thầy giáo Th.S Nguyễn Văn Mạn cố gắng thân giúp hoàn thành khóa luận Do thời gian, kiến thức thân hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi sai sót định Tôi mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin trân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Giàng Quáng Tiên năm 2015 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích rừng khu bảo tồn phân theo trạng thái 24 Bảng 4.1 Cấu trúc tổ thành thực vật thân gỗ núi đá độ cao 700 m 34 Bảng 4.2 Chỉ số đa dạng thực vật thân gỗ núi đá độ cao 700 m 36 Bảng 4.3 Tổng hợp taxon phân loại thực vật thân gỗ theo ngành lớp kiểu rừng núi đá độ cao 700 m 36 Bảng 4.4 Tổng hợp số loài thực vật thân gỗ kiểu rừng núi đá độ cao 700 m theo giá trị sử dụng 37 Bảng 4.5 Các họ số loài thực vật thân gỗ quý kiểu rừng núi đá độ cao 700 m 38 Bảng 4.6 Phân cấp bảo tồn thực vật thân gỗ quý kiểu rừng núi đá độ cao 700 m 39 Bảng 4.7 Công thức tổ thành tầng tái sinh ô tiêu chuẩn 40 Bảng 4.8 Mật độ chất lượng tái sinh thực vật thân gỗ núi đá vôi độ cao 700 m 42 iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu trến giới 2.2.2 Tình hình ngiên cứu nước 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 21 2.3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 21 2.3.2 Khái quát tài nguyên rừng khu vực đánh giá 24 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng phạm vị nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng nhiên cứu 26 3.1.2 Phạm vi nhiên cứu 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.2.1 Địa điểm 26 3.2.2 Thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp ngiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp kế thừa tài liệu sẵn có 27 3.4.2.Phương pháp bố trí thí ngiệm 27 v 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.4.4 Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ 29 3.4.5 Xác định đặc điểm tái sinh 30 PHẦN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Cấu trúc kiểu rừng núi đá độ cao 700 m 32 4.2 Đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng núi đá độ cao 700 m 33 4.2.1 Tổ thành thực vật thân gỗ 33 4.2.2 Chỉ số đa dạng 36 4.3 Thống kê thực vật thân gỗ kiểu rừng núi đá độ cao 700 m 36 4.4 Xác định loài gỗ có giá trị bảo tồn cao khả tái sinh tự nhiên thực vật thân gỗ 37 4.4.1 Các loài gỗ có giá trị bảo tồn cao 37 4.4.2 Khả tái sinh tự nhiên thực vật thân gỗ 40 4.4.3 Mật độ chất lượng tái sinh 41 4.5 Đề xuất số giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ, đặc biệt loài quý 43 4.5.1 Giải pháp chung 43 4.5.2 Giải pháp cụ thể 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiếm nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng tài nguyên quý giá, phận quan trọng môi trường sống Rừng giá trị kinh tế mà có ý nghĩa lớn nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen, bảo tồn đa dạng sinh học, điều hoà khí hậu, phòng hộ đầu nguồn, hạn chế thiên tai, ngăn chặn hoang mạc hoá, chống sói mòn, sạt lở đất, ngăn ngừa lũ lụt, đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời rừng tạo cảnh quan phục vụ cho du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng Rừng có chức nhờ ĐDSH ĐDSH nguồn tài nguyên quý giá nhất, phong phú đa dạng giới sinh vật từ nguồn trái đất, sống tiến hóa loài sinh vật Việt Nam nước nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do vị trí địa lý nên Việt Nam coi trung tâm ĐDSH Đông Nam Á Từ kết nghiên cứu khoa học lãnh thổ Việt Nam, nhà khoa học nhận định Việt Nam mười nước châu Á mười sáu nước giới có tính ĐDSH cao KBT loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đc thành lập theo Quyết định số 342/QĐ-UB ngày 17/03/2004 UBND tỉnh Bắc Kạn với diện tích 1.788 ha, nằm địa giới hành xã Xuân Lạc Và chủ yếu rừng gỗ quý núi đá vôi Hiện trạng KBT nguyên vẹn, nhiều nơi chưa bị tác động người, lưu giữ nhiều loài động, thực vật quý có nguy tuyệt chủng Núi đá vôi HST đặc biệt Việt Nam, chứa đựng tài nguyên sinh học vô quý giá Nằm hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, KBT Loài Sinh cảnh Nam Xuân Lạc đơn vị địa lý sinh vật có ý nghĩa vô quan trọng việc trì tính ĐDSH bảo vệ môi trường sinh thái i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận thực hướng dẫn khoa học Th.S Nguyễn Văn Mạn Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học vị Nội dung khóa luận có tham khảo sử tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí,… rõ nguồn gốc Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Xác nhận GVHD Người viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết Trước hội đồng khoa học! (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Th.S Nguyễn Văn Mạn Giàng Quáng Tiên XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên Đã sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) số đặc điểm cấu trúc để đánh giá mức độ đa dạng thực vật thân gỗ, sở bảo tồn số loài thực vật quý 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Trên sở nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh để làm sở cho việc đề xuất giải pháp quản lý sử dụng tài nguyên rừng núi đá vôi cách hợp lý 44 - Nâng cao lực quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, xử lý thật ngiêm minh đối tượng vi phạm luật BV & PTR - Đói ngèo nguyên nhân sâu xa nguyên nhân dẫn tới việc xâm hại tài nguyên rừng, giải vấn đề đói ngèo giải pháp mang tính chủ đạo, có nhiều phương thức để giải tình trạn ưu tiên phát triển kinh tế theo mô hình Nông-Lâm kết hợp ( việc phát triển nông ngiệp cần nhà nước đầu tư vốn, giống, kĩ thuật ưu tiên cho số làm mô hình mẫu từ khuyến khích hộ nông dân khác học hỏi, mạnh dạn đầu tư có cách ngĩ khác để thay đổi tư tưởng truyền thống có thay đổi tình trạng đói ngèo nay, nâng cao suốt trồng vật nuôi thông qua công tác chọn giống, đầu tư phân bón, kỹ thuật, chuồn trại theo hướng sản xuất hàng hóa Hiện chi cục kiểm lâm có số hình thức thử ngiệm nuôi gà H’Mông để nâng cao đời sống kinh tế người dân , hình thức triển khai bước đầu có kết khả quan - Kiểm tra kiểm soát thường xuyên tụ điểm buôn bán lâm sản sử dụng biện pháp mạnh mẽ để trấn áp lâm tặc, ngăn ngừa việc khai thác trái phép lâm sản từ rừng đặc dụng - Cháy rừng nguy gây tác động lớn đến hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học giữ nguyên trạng khu bảo tồn, cháy rừng đốt nương làm rẫy vào thời điểm hanh khô, hoạt động vô ý người, công tác phòng cháy chữa cháy rừng chưa tốt, Nhằm hạn chế đến mức thấp hậu cháy rừng đem lại vùng núi đá vôi quan điểm phòn cháy chủ đạo để thực tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng cần ý số điểm sau: Xây dựng biển hiệu tuyên truyền, nhắc nhở, biển hiệu ngiêm cấm mang lửa vào rừng, biển báo cấp nguy cháy rừng cửa rừng nơi bà hay lại vào rừng nhằm nâng cao ý thức người dân 45 QLBVR Xây dựng trạm dự báo cháy rừng, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng số lượng chất lượng, đảm bảo phượng tiện PCCCR chỗ hướng dẫn bà kỹ kỹ thuật PCCCR, đặc biệt kỹ thuật xây dựng băng cản lửa làm nương băng cản lửa diện tích rừng giao khoán, bảo vệ Tuyên truyền luật PCCCR xử lý ngiêm minh để cháy rừng xảy Khi có cháy rừng xảy phải nhanh chóng chữa cháy kịp thời đám cháy nhỏ, để cháy diện tích lớn việc chữa cháy núi đá vôi hiệu hậu lớn 4.5.2 Giải pháp cụ thể - Xây dựng vườn thực vật để phục vụ ngiên cứu bảo tồn loài thực vật thân gỗ quý có nguy bị đe dọa tự nhiên Nghiến, Re hương, Sồi phảng - Biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho quần xã thực vật rừng sau + Trồn rừng xác định loài trồng núi đá vôi, cần có chương trình khảo ngiệm loài trồng cụ thể cho vùng núi đá vôi khu vực Bình trai, Lũng lì + Áp Dụng giải pháp khoanh nuôi phục hồi rừng, ngăn chặn tác động tiêu cực đến rừng số khu vực Lũng lì, Thưa tèo, Lũng Trang 46 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Tổ thành thực vật thân gỗ kiểu rừng núi đá độ cao 700 m, Số loài tham gia vào công thức tổ thành ô tiêu chuẩn dao động từ đến loài Các loài thường xuất công thức tổ thành Nghiến, Trai đỏ, Thôi ba long Trong Ô tiêu chuẩn 01 xuất loài gỗ, có loài tham gia vào công thức tổ thành, mức độ quan trọng loài 84,8% , Trâm Han voi có tổng tỷ lệ 56,34% Ô tiêu chuẩn 02 xuất 20 loài thân gỗ thấy loài tham gia vào công thức tổ thành, mức độ quan trọng loài 74,59%, kháo chiếm 19,97% Lớn công thức tổ thành Ô tiêu chuẩn 03 với loài tham gia vào công thức tổ thành, mức độ quan trọng loài 84,69% Kháo nhỏ Trai đỏ có tổng tỷ lệ 56,86% Ô tiêu chuẩn 04 có loài tham gia vào công thức tổ thành , mức độ quan trọng loài 91,73%, Re hương Ô rô chiếm tổng tỷ lệ 65,16% Ô tiêu chuẩn 05 xuất 10 loài gỗ ta thấy có loài gỗ tham gia vào công thức tổ thành, mức độ quan trọng loài 84,85%, sếu hôi táo cong chiếm tổng tỷ lệ 55,31% công thức tổ thành Ô tiêu chuẩn 06 xuất 20 loài thân gỗ độ cao gần 900 m có loài tham gia vào công thức tổ thành , mức độ quan trọng loài 62,37% Trong Trai lí có tỷ lệ cao 29,36% Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học Có thể coi, thuật ngữ “ đa dạng sinh học” (Biodiversity hay biological diversity) lần Nóe and McManus ( 1980)[13] định ngĩa, bao hàm hai khái niệm có liên quan với là: đa dạng di truyền ( tính đa dạng mặt di truyền loài) đa dạng sinh thái ( số lượng loài quần xã sinh vật) Có lẽ giới sống chủ yếu xem xét khía cạnh loài Nên thuật ngữ ĐDSH thường dùng từ đồng ngĩa “ đa dạng loài” Đặc biệt “ phong phú loài”, thuật ngữ dùng để số lượng loài vùng hoạc nơi cư trú ĐDSH toàn cầu thường hiểu số lượng loài thuộc nhóm phân loài khác toàn cầu ước tính đến thời điểm có khoảng 1,7 triệu loài xác định Còn tổng số loài tồn trái đất khoản từ triệu đến gần 100 triệu Theo ước tính ước tính công tác bảo tồn, có khoảng 12,5 triệu loài trái đất xét khái niệm số lượng loài đơn sống trái đất bao gồm côn trùng vi sinh vật Cho đến thời điểm năm 1982 nhà sinh vật biết tất khoảng 1,4 triệu loài sinh vật, chưa đạt 5-10% tổng số loài ước lượng có sinh ( Parker 1982, A.Pitterle 1993)[13] Như đại đa số loài sinh vật chưa người biết đến có nguy biến trước người biết đến vai trò chúng sống Vùng có ĐDSH giàu vùng nhiệt đới, rừng nhiệt đới ( nơi sống đại đa số sinh vật) bị với tốc độ 11,3 triệu ha/năm (kéo theo từ 20-50% số loài có nguy biến mất) rừng rậm nhiệt đới có nửa số loài giới , chiếm 7% diện tích đất liền trái 48 5.2 Kiếm nghị - Số loài thực vật quý, mục tiêu săn lùng nhiều người nên số lượng ngày suy giảm số loài có nguy tuyệt chủng Để làm tốt công tác bảo tồn loài thực vật quý, hiếm, khu bảo tồn cần đầu tư thu thập gây trồng loài thực vật quý, có khu bảo tồn - Cần phải có ngiên cứu đánh giá ảnh hưởng yếu tố kinh tế xã hội đến việc bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn - Cần ngiên cứu giải pháp phục hồi rừng núi đá vôi, điều kiện khó khăn vậy, tác động người thường xuyên diễn phải cho tài nguyên rừng không bị mà sinh trưởng, phát triển - Hiện nay, khu rừng núi đá ngiến loài có giá trị, thích nghi với môi trường núi đá ngiên cứu khả tái sinh chúng lại hạn chế, cần có ngiên cứu sâu khả tái sinh, khả gieo giống loài 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt 1.Bộ Nông Ngiệp phát triển nông thôn- chương trình hỗ trợ ngành lâm ngiệp đối tác (2006), Cẩm nang ngành Lâm Ngiệp, chương HST rừng tự nhiên Việt Nam(3) 2.Catinot R (1965), Lâm sinh học rừng rậm châu phi, Vương Tấn Nhị Dịch, Tài liệu khoa học lâm ngiệp, viện khoa học Lâm Ngiệp Việt Nam.(8) 3.Nguyễn Duy Chuyên, Nguyễn Huy Dũng (2003), “ Hiện trạng giải pháp bảo vệ loài thực vật rừng quý Việt Nam”, Tạp chí Nông Ngiệp va PTNT, (10), tr 1320-1322.(12) 4.Bùi Thế Đồi (2001), Ngiên cứu số đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên quần xã thực vật rừng núi đá vôi ba địa phương miền Bắc Việt Nam, Luận văn thạc sỹ khoa học lâm ngiệp, Trường Đại Học Lâm Ngiệp.(15) 5.Ngô Xuân Hải (2010), “ Ngiên cứu đa dạng thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng, tỉnh thái nguyên”, Luận văn thạc sỹ trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.(16) 6.Nguyễn Gia Lâm (2003), “ Đa dạng sinh học tài nguyên rừng Bình Định”, Tạp chí nông ngiệp phát triển nông thôn,(5), tr.609-664.(19) 7.Nguyễn Ngĩa Thìn (1997), Cẩm nang ngiên cứu đa dạng sinh học, Nxb Nông Ngiệp, Hà Nội (30) Nguyễn Bá Thụ (1995), Ngiên cứu tính đa dạng thực vật vườn quốc gia Cúc Phương, luận án PTS Khoa lâm ngiệp, trường Đại Học Lâm Nghiệp.(32) 50 9.Phạm Quốc Hùng (2005), “ Đánh giá khả tái sinh phục hồi rừng vùng đông bắc Việt Nam”, Khoa học công ngệ việt nam phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, tập – lâm ngiệp, tr.240-249, Nxb trị quốc gia.(17) 10.Richards P.W (1959,1968,1970), Rừng mưa nhiệt đới, Vương Tấn Nhị dịch, Nxb khoa học kỹ thuật Hà Nội.(26) 11 Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu ngiên cứu rừng miền bắc việt nam, Nxb Khoa học Kỹ Thuật, Hà Nội.(23) 12.Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội.(34) II Tiếng Anh 13.http://www.nea.gov.vn/html/DDSH MẪU BIỂU 01: PHIẾU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY CAO Tuyến điều tra: Ô định vị: Ô tiêu chuẩn: Toạ độ: Độ cao: .Kiểu thảm thực vật: Ngày điều tra: Người điều tra TT Loài Tên phổ Tên địa thông phương D1.3 (cm) Hvn (m) Phẩm chất Tốt TB Xấu MẪU BIỂU 02: PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY TÁI SINH Tuyến điều tra: Ô định vị: Ô tiêu chuẩn: Toạ độ: Độ cao: .Kiểu thảm thực vật: Ngày điều tra: Người điều tra TT ODB Tên loài Tên phổ Tên địa thông phương Nguồn gốc TS Chiều cao (cm) 0- 50- 50 100 Chất lượng >100 Tốt TB Xấu PHỤ LỤC 02 DANH LỤC THỰC VẬT THÂN GỖ TRÊN NÚI ĐÁ ĐỘ CAO TRÊN 700 M, KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC NGÀNH THÔNG PINOPHYTA Họ tuế Cycadaceae Tuế balansa Cycas balansae Họ gắm Gnetaceae Gắm Gnetum Latifolium Dây gắm Gnetum montanum Họ Kim giao Podocarpaceae Kim giao Nageia fleuryi NGÀNH NGỌC MAGNOLIOPHYTA LAN Lớp hai mầm Dicotyledones Họ thích Aceraceae Thích Bắc Bộ Acer tonkinensis Họ ba Alangiaceae Thôi ba Alangium chinensis Thôi ba dầy Alangium kurzii Họ xoài Anacardiaceae Dâu da xoan Allospondias lakonensis Xoan nhừ Cherospondias axillaris Sấu Dracontomelum duperreanum Sơn xa Drimycarpus racemosus Muối Rhus chinensis Sơn ta Toxicodendron succedaneum Màu cau Milusa balansae Nhọc nhỏ Polyalthia cerasoides Họ trúc đào Apocynaceae Thừng mực Wrightia laevis Họ nhựa ruồi Aquifouaceae Nhựa ruồi Ilex cinerea Chè đắng Ilex kaushue S.Y Họ Ngũ gia bì Araliaceae GIÁ TRỊ SỬ DỤNG C Q, Th Q, Th C, G G, C G G G, Q G, Th G, Th, Q Th Nh G G G Th đất Độ phong phú loài tương đối quần xã sinh vật rừng nhiệt đới thay đổi nhóm loài, kiến thức khoa học độ phong phú loài số bậc phân loại giới hạn Thông tin đầy đủ có rừng nhiệt đới thông tin loài thực vật vùng tân nhiệt đới ( trung nam mỹ) ước tính có khoảng 86.000 loài thực vật có mạch, vùng nhiệt đới nửa khô hạn châu phi có 30.000 loài, vùng Madagascar có 8200 loài, vùng nhiệt đới châu bao gồm New Guinea vùng nhiệt đới Australia có khoảng 45000 loài Xét chung vùng nhiệt đới chiếm 2/3 số ước tính 250.000 loài thực vật có mạch giới, theo số liệu Alwyn Gentry, Norman Myers ước tính 2/3 số loài thực vật nhiệt đới tìm thấy rừng nhiệt đới ẩm ( rừng rậm rụng thường xanh) Như vậy, khoảng 45% loài thực vật mạch gỗ giới tìm thấy rừng rậm nhiệt đới Khu hệ thực vật nhóm nhân tố tham gia vào trình phát sinh kiểu thảm thực vật Trong thực tế có nhiều trường hợp, điều kiện khí hậu đất hoàn toàn giống lại xuất kiểu thảm thực vật khác tổ thành loài Giải thích điều phải dựa vào nhóm nhân tố khu hệ thực vật Theo quan điểm địa lí thực vật khu hệ thực vật vùng bao gồm thành phần thực vật địa đặc hữu ( kể đặc hữu cổ đặc hữu mới) thực vật ngoại lai từ luồng thực vật di cư từ nơi khác đến Tùy theo điều kiện địa hình, hình thức phát tán thực vật( nhờ gió, nước….) Và khả thích ngi thực vật mà tỉ lệ tham gia loài thực vật ngoại lai vào khu hệ thực vật địa phương khác Sự tham gia loài thực vật di cư hình thành nên kiểu thảm thực vật có thành phần loài khác với kiểu thảm thực vật khí hậu Khu hệ thực vật việt nam, Ngoài thành phần địa đặc hữu có thành phần di cư bao gồm ba luồng thực vật di cư số nhân tố di cư khác 71 72 73 20 Họ kẹn Kẹn 21 Họ ban Thành ngạnh Đỏ 22 Họ hồ đào Chò đãi Chẹo tía Cơi 23 Họ re Cà lồ Bắc Bộ Quế lợn Re hương Bời lời nhớt Bời lời Ba Vì Màng tang 24 Họ ngọc lan Vàng tâm Giổi lông Giổi lụa 25 Họ xoan Gội nếp Gội núi Gội trắng Quếch tía Xoan ta Trương vân Sâng xoan 26 Họ tiết dê Hoàng đằng 27 Họ trinh nữ Muồng Bản xe Cứt ngựa 74 75 76 77 Cứt ngựa Keo giậu Xấu hổ Mán đỉa thường 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Hippocastanaceae Aesculus assamica Hypericaceae Crattoxylon polyanthum Crattoxylon prunifolium Juglandaceae Annanmocarya chinensis Engelhardia chrysolepis Pterocarya stenophylla Lauraceae Caryodaphnopsis tonkinensis Cinnamomum iners Cinnamomum parthenoxylon Litsea aff glutinosa Litsea baviensis Litsea cubeba Magnoliaceae Manglietia conifera Michelia balanse Tsoongiodendron odorum Meliaceae Aglaia gigantea Aglaia perviridis Aphanamixis grandifolia Chisocheton paniculatus Melia azedarach Toona sereni Trichilia connaroides Menispermaceae Fibraurca tinctoria Mimosaceae Albizzia kalkora Albizzia lucidor Cylindrokelupha alternifoliolata Cylindrokelupha balansae Leucoena leucocephala Mimosa pudica Pithecelobium clypearia G, Q, Th G, Th G, D G Th Th Th G,Th G G G G, Q G, D, Th G G G G G G G Th G G G G Th Th 78 Mán đỉa trâu 28 Họ dâu tằm 79 Ô rô 80 Mạy tèo 81 Tèo nông 29 Họ máu chó 82 Sang máu 83 Máu chó nhỏ 84 Máu chó bắc 30 Họ đơn nem 85 Trọng đũa lớn 86 Trọng đũa múi 87 Trọng đũa khôi 88 Lá khôi 89 Trọng đũa 90 Trọng đũa Vân Nam 91 Chua ngút 92 Đơn trâu 93 Đơn lông 94 Xây to 31 Họ sim 95 Vối 96 Sim 97 Trâm 98 Trâm sừng 99 Gioi rừng 32 Họ rau sắng 100 Rau sắng 33 Họ hoa hồng 101 Tỳ bà rừng 102 Sến mộc 103 Mâm xôi 34 Họ cà phê 104 Ba kích 105 Găng việt nam 106 Móc câu đằng 107 Hoắc quang 108 Hoắc quang tía Pithecelobium lucidum Moraceae Streblus ilicifolius Streblus macrophyllus Teonongia tonkinensis Myristicaceae Horsfieldia amygdalina Knema conferta Knema tonkinensis Myrsinaceae Ardisia gigantifolia Ardisia quinquegona Ardisia ramondiaeformis Ardisia siloestris Ardisia sp Ardisia yunnanensis Embelia lacta Maesa balusae Maesa tomentosa Myrsine kwangsiense Myrtaceae Cleistocalys operculatus Rhodomyrtus tomentosa Syzygium chlorantha Syzygium cumini Syzygium sp Opiliaceae Meliantha suavis Rosaceae Eriobotrya bengalensis Photinia sp Rubus alcaefolius Rubiaceae Morinda officinalis Rothmannia vietnamensis Uncaria macrophylla Wendlandia formosana Wendlandia scabra G G G Th, G Th C C Th C C Th G, Th Th Th, Q G Q, G Th G Th Th 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 35 Họ cam Bưởi bung Quýt rừng Hồng bì rừng Nhậm Ba chẽ Thôi chanh 36 Họ bồ Nhãn rừng Nhãn rừng Trường chua Bồ 37 Họ trôm Lòng mang cụt 120 Sảng nhung 38 Họ bồ đề 121 Bồ đề 122 Lá dương đỏ 39 Họ sến 123 Sến mật 124 Sến nạc 40 Họ đay 125 Nghiến 41 Họ du 126 Sếu 127 Ngát 128 Hu đay 42 Họ gai 129 Gai dẹt 130 Gai 131 Gai rừng 132 Han voi 43 Họ Cỏ roi ngựa 133 Chân chim 134 Đẻn Ghi chú: G: Gỗ Q: Quả Rutaceae Acronychia peduncunata Citrus amblycarpa Clausena duniana Clausena laevis Evodia lepta Evodia meliaefolia Sapindaceae Euphoria anamensis Eurycoryymbus sp Nephelium chryseum Sapindus muhorosi Sterculiaceae Pterospermum truncatalobatum Sterculia lanceolata Styracaceae Styrar tonkinensis Alniphyllum eberhardtii Sapotaceae Madhuca pasquieri Sarcosperma laurinum Tiliaceae Burretiodendron hsienmu Ulmaceae Celtis sinensis Gironniera subaequalis Trema orientalis Urticaceae Boehmeria aff platyphylla Boehmeria nivea var nivea Boehmeria tenacissma Dendrocnide urentissima Verbenaceae Vitex sp Vitex trifolia D: Dầu Th: Thuốc Th, Q Q, Th Q, Th G Th G G G G G, Th G, Th G G G G G G, Th S G G, Th C: Cảnh PHỤ LỤC 03 DANH MỤC THỰC VẬT THÂN GỖ CÂY QUÝ HIẾM KBT LOÀI & SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC XẾP THEO TÊN VIỆT NAM Phân cấp bảo Tên loài TT Họ Tên Việt Tên khoa học Nam (1) (2) Chò Chò đãi Chò nâu (3) (4) Parashorea chinensis Dipterocarpaceae Wang Hsie (Họ dầu) Annamocarya sinensis Juglandaceae (Dode) J Leroy (Họ hồ đào) Dipterocarpus retusus Dipterocarpaceae Blume (Họ dầu) Lithocarpus finetii (Hickel Fagaceae đứng & A Camus) A Camus (Họ dẻ) Dendrocnide urentissima Urticaceae (Gagnep.) Chew 1965 (Họ gai) Kim giao Muồng trắng (6) EN EN VU VU (7) EN (Họ Kim giao) LC Caesalpiniaceae LR/ tonkinense (Gagnep.) 32 EN Laub Zenia insignis Chun NĐ EN LR/ Chang & Miau Re hương (5) IUCN Nageia fleuryi (Hickel) De Podocarpaceae Excentrodendron Nghiến Sách đỏ Dẻ đấu Han voi tồn (Họ vang) Tiliaceae (Họ đay) Cinnamomum Lauraceae parthenoxylon (Jack.) (Họ re) EN NT IIA CR DD IIA - Luồng thực vật di cư từ Malaixia-Inđônexia: đại diện cho luông di cư loài thuộc họ thầu dầu(Dipterocarpaceae) xuất phát từ trung tâm phát sinh đảo Bocneo Colani tìm thấy gỗ hóa thạch dấu vết rừng dầu lưu vực sông Đa Hưng Miền nam Việt Nam Điều chứng tỏ loài họ dầu di cư đế việt nam từ kỉ đệ tam, loài họ dầu bao gồm loài thường xanh số loài rụng để thích ngi với vùng khô hạn, hình thành nên rừng thưa họ dầu, điểm hình rừng khộp đắc lắk, gia lai v.v… - Luồng thực vật di cư từ vùng ôn đới theo độ vĩ ( Vân Nam-Qúi Châu) Và vùng đai ôn đới núi vừa thuộc dãy núi Himalaya: luồng thực vật di cư bao gồm loài kim ngành phụ hạt trần (Gymnospermae) Pinus merkusjj, Pinus ke syja… có loài rộng rụng mùa đông thuộc họ dẻ (Fagaceae), họ hoa (Betulaceae), họ thích (Aceraceae), họ Ô liu (Oleaceae), họ Óc chó (Juglandanceae), họ đỗ quên (Ericaceae), họ nem (Vacciniaceae) Các loài thuộc luồng di cư thường xuất chủ yếu vùng núi cao núi vừa - Luồng thực vật di cư từ vùng khô hạn Ấn Độ - Myanma: Đại diện cho luồng di cư họ bang(Combretaceae) phần lớn loài thuộc chi Terminalia, Anogeissus, Finetia, combretum, có đặc điểm rụng mùa khô Ngoài có loài rụng Tếch (Tectona grandis) Lõi thọ (Gmelina arborea) họ verbenaceae, Tung (Tetrameles nudiflora) họ Datiscaceae, Săng lẻ hay Bằng Lăng(Largerstroemia SP) họ Gạo (Cossampinus malabaricus) họ Bombacaceae v.v… loài thực vật thuộc luồng di cư di cư vào vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam dọc theo dãy trường sơn đến cao nguyên tây nguyên Theo Thái Văn Trừng ( 1978,1999)[12] ước lượng thành phần nhân tố địa ngoại lai khu hệ thực vật Việt Nam sau: [...]... rừng trên núi đá độ cao trên 700 m tại khu bảo tồn - Nghiên cứu tính đa dạng của thực vật thân gỗ của kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m tại khu bảo tồn - Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m tại khu bảo tồn - Đề xuất m t số giải pháp bảo tồn và phát triển thực vật thân gỗ, đặc biệt là những loài cây quý hi m v 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.4.4 Đánh. .. ngành và lớp kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m 36 Bảng 4.4 Tổng hợp số loài thực vật thân gỗ của kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m theo giá trị sử dụng 37 Bảng 4.5 Các họ và số loài thực vật thân gỗ quý hi m của kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m 38 Bảng 4.6 Phân cấp bảo tồn thực vật thân gỗ quý hi m kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m 39 Bảng 4.7... Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ 29 3.4.5 Xác định đặc đi m tái sinh 30 PHẦN 4 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Cấu trúc kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m 32 4.2 Đa dạng của thực vật thân gỗ của kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m 33 4.2.1 Tổ thành thực vật thân gỗ 33 4.2.2 Chỉ số đa dạng 36 4.3 Thống kê thực vật thân gỗ của kiểu rừng trên núi đá độ. .. Việt Nam đã xếp rừng trên núi đá vôi vào: (1) Đai rừng nhiệt đới m a m a với kiểu rừng nhiệt iii DANH M C CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích rừng khu bảo tồn phân theo trạng thái 24 Bảng 4.1 Cấu trúc tổ thành thực vật thân gỗ trên núi đá độ cao trên 700 m 34 Bảng 4.2 Chỉ số đa dạng thực vật thân gỗ trên núi đá độ cao trên 700 m 36 Bảng 4.3 Tổng hợp taxon phân loại thực vật thân gỗ theo ngành và lớp kiểu rừng. .. thân, được sự nhất trí của ban chủ nhi m khoa L m Nghiệp – Trường Đại Học Nông L m Thái Nguyên, tôi tiến hành thực hiện đề tài: Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Trong thời gian thực tập, tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo khoa L m Nghiệp, cán bộ Ban quản lí Khu. .. luồng thực vật khác Th m thực vật trên núi đá vôi Việt Nam phân bố không liên tục tập trung ở vành đai 300- 120 0m so với m t nước biển Hệ th m thực vật núi đá vôi phân bố theo độ cao theo “ Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam – C m nang ngành l m nghiệp ( 2006)[1] như sau: Rừng núi đá vôi ở đai thấp dưới 70 0m và rừng núi đá vôi ở đai cao 700 -1.00 0m Trần Ngũ Phương (1970)[11] , đề cập đến rừng ở miền Bắc. .. núi đá độ cao trên 700 m 3.2 Địa đi m và thời gian tiến hành 3.2.1 Địa đi m Đề tài được tiến hành tại khu bảo tồn Loài và Sinh Cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn 3.2.2 Thời gian tiến hành Thời gian từ ngày 15tháng 8 n m 2014 đến ngày 30 tháng 11 n m 2014 3.3 Nội dung nghiên cứu *Nghiên cứu m t số đặc đi m cấu trúc của cây thân gỗ trên núi đá vôi độ cao trên 700 m - M tả cầu trúc của kiểu. .. loài quan trọng Đa dạng thực vật là m t lĩnh vực nghiên cứu rất rộng, các điều tra, đánh giá ở khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc m i tập trung đánh giá đa dạng về taxon, tức là thống kê sự đa dạng về ngành thực vật, số chi, số họ và số loài; và việc thống kê này m i chỉ mang tính chất tổng quát, chưa mang ý nghĩa bảo tồn cao, và mang tính khách quan cao 2.3 Tổng quan về khu vực nghiên cứu 2.3.1... đá độ cao trên 700 m 36 4.4 Xác định các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao và khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ 37 4.4.1 Các loài cây gỗ có giá trị bảo tồn cao 37 4.4.2 Khả năng tái sinh tự nhiên của thực vật thân gỗ 40 4.4.3 M t độ và chất lượng cây tái sinh 41 4.5 Đề xuất m t số giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ, đặc biệt là những loài cây quý hi m ... thái Đa dạng sinh học thường được 10 thể hiện ở 3 cấp độ: đa dạng trong loài( đa dạng di truyền), giữa các loài (đa dạng loài) và các hệ sinh thái( đa dạng hệ sinh thái) Đa dạng sinh học là sự phong phú của m i cơ thể sống có từ tất cả các nguồn trong hệ sinh thái trên cạn, ở biển và các hệ sinh thái dưới nước khác, và m i tổ hợp sinh thái m chúng tạo nên: Đa dạng sinh học bao g m sự đa dạng trong loài(
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Đánh giá đa dạng thực vật thân gỗ kiểu rừng trên núi đá độ cao trên 700 m thuộc Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay