Bài giảng ngữ văn 7 bài 29 quan âm thị kính 4

24 550 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2016, 10:45

... Quan Âm Thị Kính ? A Thị Kính bị đổ oan gái giết chồng B Bị oan ức, Thị Kính tìm đến chết C Bị oan ức, Thị Kính giả trai vào chùa D Oan tình giải, Thị Kính lên sen III/ Luyện tập: * Bài tập... án trả lời đúng: Câu 4: Vở chèo Quan Âm Thị Kính chia làm phần? A Một phần B Hai phần C Ba phần D Bốn phần CỦNG CỐ : TIẾT 1 17, 118 :QUAN ÂM THỊ KÍNH (Chèo cổ) I/ Tiếp xúc văn bản: Đọc: Chú thích:... bất hạnh lớn Thị Kính => Từ xung đột gia đình chuyển sang xung đột gay gắt xã hội phong kiến (kẻ giàu – người nghèo) II/ Phân tích văn bản: Nhân vật Thị Kính: * Sau bị oan: + Thị Kính quay vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 29 quan âm thị kính 4 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 29 quan âm thị kính 4 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 29 quan âm thị kính 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn