Bài giảng ngữ văn 7 bài 25 ôn tập văn nghị luận 8

12 878 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2016, 17:08

... lập luận với hệ thống luận điểm, luận chứng chặt chẽ xác đáng TaiLieu.VN Tiết :101: ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN Đặc điểm thể loại: - Những câu tục ngữ bàicâu 18, 19 dạng văn nghị luận Những tục ngữ Vì... lập luận Chứng minh giải thích bình luận Tiết :101: ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN HỆ THỐNG TÁC PHẨM STT TaiLieu.VN Tên Tác giả Đề tài nghị luận Ý nghĩa văn chương Văn Hoài chương Thanh ý nghĩa người Luận. .. TaiLieu.VN Tiết :101: ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN * Bài học:( Ghi nhớ) Nghị luận hình thức hoạt động ngôn ngữ phổ biến đời sống giao tiếp người để nêu ý kiến, đánh giá, nhận xét bàn luận tượng vật, vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 25 ôn tập văn nghị luận 8 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 25 ôn tập văn nghị luận 8 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 25 ôn tập văn nghị luận 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn