Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1

19 781 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2016, 16:26

... hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị -Một đời sống thực văn minh b )Giản dị lời... II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị -Một đời sống thực văn minh I.Đọc... II.Đọc hiểu văn : 1/ Luận điểm : Đức tính giản dị Bác Hồ 2/ Chứng minh luận điểm : a )Giản dị lối sống -Cách ăn giản dị -Cách giản dị -Cách làm việc lại giản dị I.Đọc hiểu thích : 1/ Tác giả :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1 , Bài giảng ngữ văn 7 bài 23 đức tính giản dị của bác hồ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn