Bài giảng hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế

12 434 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2016, 11:49

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ ThS Mai Xuân Minh Đt: 0918509750 E.Mail: xuanminhm@yahoo.com KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CÁC HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KHÁI NIỆM Hợp đồng vận tải quốc tế thỏa thuận thương nhân theo thương nhân vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa qua khỏi biên giới quốc gia theo điều kiện thỏa thuận, thương nhân thuê vận chuyển phải trả cước phíĐIỂM vận chuyển ĐẶC Đơn Đa phương phươngthức thức Multimodal Unimodal transport transport Chủ thể hợp đồng: quốc tịch/ nơi cư trú/ trụ sở thương mại quốc gia khác Sự kiện pháp lý phát sinh quan hệ hợp đồng: giao kết nước Đối tượng hợp đồng: Hàng hóa dịch chuyển qua biên giới quốc gia HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CôngKhái ước niệm thống quy tắc vận đơn đường biểnbiển 1924 hợpnhất đồngmột vậnsố chuyển hàng háng đường ký Brussels (Bỉ) có hiệu từ năm (Bộlực Luật hàng1931 hải 2005) Nghị định thư Visby 1968 sửa đổi Công ước Brussels 1924 có hiệu lực từ Khái niệm hợp đồng vận chuyển hàng háng đường biển năm 1997 Hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển hợp đồng giao kết (Công ước Harmburg 1978) Công ước Liên hợp chuyên chở hàngtheo hóađó đường người vận chuyển quốc ngườivề thuê vận chuyển, người vận biển chuyển Harmburg có hiệu lực từthuê nămvận 1992 thu1978 tiền cước vận chuyển người chuyển trả dùng tàu biển để Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển hợp đồng Công ướchàng quốchoá tế liên quannhận đến việc trách nhiệm(Đ vận chuyển từ cảng hànggiới đếnhạn cảng trả hàng 70)chủ tàu biển mà theo người vận chuyển đảm nhận việc vận chuyển đường 1957 có hiệu lực từ năm 1986 biển từ cảng đến cảng khác để thu tiền cước Công ước giới hạn trách nhiệm khiếu nại hàng hải 1976 có hiệu Tuy nhiên, hợp đồng bao gồm vận chuyển đường biển lực từ năm 1986 phương thức khác coi hợp đồng vận chuyển đường biển Bộ luật hàng hải Việt Nam 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 theo công ước có liên quan đến vận chuyển đường biển (khoản Điều Công ước) CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHỢ - Liner Là việc chủ hàng trực tiếp thông Đặc qua điểmngười môi giới thuê tàu yêu cầu người chotuyến thuê cố phần tàu chợ để chở lô hàng từ - Tàu vận chợ chuyển chạy theo định theo lộ trình định sẵn Quyền nghĩa vụ người vận chuyển cảng đến cảng khác vàngười trả cước cho người vậnyết chuyển theo biểu cước Tiền cước phí vận chuyển niêm trước Cung cấp tàu đủ khả biển nghĩa vụcócủa người thuê vậnlớn chuyển định sẵnvận Quyền Cấp Thường chuyển hàng hóa khối lượng không B/L gốc cho người gửi hàng Mối xếp, quanbảo hệ quản, chủ hàng người vận chuyển quy định vận Sắp vận chuyển cẩn thận - Giao hàng chủng loại, số lượng, thời gian, địa điểm hợp đơn chuyển đường biển (Bill of Lading – B/L) - Vận hàng đến cảng quy định B/L đồng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật số hàng vận chuyển - Thanh toán tiền cước phí phụ phí theo thỏa thuận thời hạn phương thức thỏa thuận - Được quyền thay đổi hàng hóa ghi hợp đồng hàng hóa khác có tính chất tương đương - Yêu cầu người vận chuyển ký phát B/L CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG CHUYẾN Voyage Charter Party – C/P Đặc điểm Là loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường biển, theo chủ tàu Những điều khoản hợp đồng thuê tàulương chuyến hay vận chuyển cam kết vậnchuyển chuyển hàng hóa hay nhiều - Ápngười dụng trường hợp vận hàng hóa cótừkhối lớn cảng giao hàng người nhân hayqua nhiều ngườinhư thuê - Người thuê tàucho thuê nguyên cảhàng tàu thông cáccảng, hình thức - Điều bên hàng hóa vậntục chuyển tàu phảikhoản trả chuyến; cước phíthuê thuêhợp tàuđồng đúngliên thỏa thuận thuê khứ hồi; tục hay liên khưhợp hồi;đồng thuê bao Điều khoản tàu vận chuyển Cảng đến cảng tàu theo định bên thuê tàu Điều khoản thời gian tàu đến cảng xếp hàng Thường sử dụng hợp đồng mẫu tổ chức hàng hải lớn - Điều khoản cảng xếp/ dỡ hàng hóa giới - Điều khoàn cước phí toán cước phí - Điều khoản chi phí xếp/ dỡ - Điều khoản thời gian xếp/ dỡ - Điều khoản trách nhiệm miễn trách nhiệm người vận chuyển - Điều khoản khác như: trọng tài; tổn thất chung; thông báo tàu… CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU ĐỊNH HẠN – Time Chartering Party Đặc Là việc người thuê tàu thuê nguyên điểm tàu (có thể thuê thủy thủ - Sử dụng nhu cầu vận lớn thời gian Các điều khoản chủ chuyển yếu hợp đồng thuê tàu hạn đoàn) thời hạn địnhcủa đểkhối kinhlượng doanh vận tải định phải trảdài cước - Ngưởi thuê tàu quyền quản lý , sử dụng tàu thời gian phí thuê tàu - Điều định khoản chủ thể Người thuê tàutàu phải trả chi phí liên quan đến tàu như: nhiên liệu, Điều khoản phí, cảng phí…gian thuê - đại Điềulýkhoản thời Người thuê tàucước người Điều khoản phí vận chuyển Mang chất hợp đồng thuêliên tài quan sản Điều khoản phân chia chi phí Thường thựckhác: hiệnvề theo hợp đồng mẫu trưởng; hãng tàu tàu; hủy hợp Điều khoản điều hành thuyền cho thuê đồng; khiếu nại; trọng tài… CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Theo Bộ luật hàng hải Việt Nam HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN THEO CHỨNG TỪ VÂN CHUYỂN Là hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển giao kết với HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN THEO CHUYẾN điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu phần tàu cụ thể mà vào chủng loại, số Là hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển giao kết với lượng, kích thước trọng lượng hàng hoá để vận chuyển điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển giao kết theo phần tàu cụ thể để vận chuyển hàng hoá theo chuyến hình thức bên thoả thuận (Khoản Điều 71) Hợp đồng vận chuyển theo chuyến phải giao kết văn (Khoản Điều 71) VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN – BILL OF LADING Khái niệmCƠ Vận đơn đường NỘI DUNG BẢN CỦA VẬN biển ĐƠN - Số vận đơn (number of B/L); - Người gửi hàng (Shipper); Là chứng từ làm bằngPhân chứng loạicho vậnmột đơnhợp đồng vận tải đường biển - Người nhận hàng (Consignee); cho việc người vận chuyển nhận hàng để chở xếp xuống tàu - Địa thông báo (Notify address); Vận đơn thẳnglệnh ( Direct B/L):–sửClean dụngLà trường hợp hóa Vận đơnđihoàn hảo (sạch) B/L: Là vậnkhông đơnhàng theo – Order B/L: vận đơn gi rõ vận(Shipowner); đơn người vận chuyển camđến kếtcảng giao hàng vận đơn - Chủ tàu chuyển từ cảng khác tàu không không cócủa xét không tốt ghi hàng hóa hay tên, địa nườinhận nhận hàng mà chữ “THEO trình Một điều khoản chứng từ quy định lô hàng - xuất Cờ tàu (Flag); dừng lại hành trình bao bì người gửi hàng, người nhận hàng ngân LỆNH” - phải Tên tàu (Name of ship); giao theo lệnh người ghi đích danh giao theo lệnh Căn vào hàng - Căn vào Cảng xếp hàng (Port of loading); giao cho người cầm vận đơn( Throught làB/L): cam kết trường hợp hàng khả Vận đơn suốt Sử dụng - Cảng chuyển tải (Via or transhipment port); hành trình ghi (Theo khoản Điềuđược 1delivery); Quy Harmburg 1978) vận tắc chuyển hai hay nhiềuB/L: tàu hayghi nhiều lưu thông Vận đơn đích danh – Straight Làcủa vậnhaiđơn rõ tên, Nơi giao hàng (Place of vận vậnchuyển đơn Vận đơnchuyển khôngvàhoàn – Unclean B/L: Làđường vận đơn người hàng hảo hóa tải - Tên vậnhàng đơn(Name of good); địa chỉvận người nhận hàng vàchuyển người vận chuyển đónumbers); có nhận xét xấu bảo lưu hàng hóa hay - Ký, mã hiệu (Marks and nhận hàng bao bì,(Kind thường vậnthức đơn khôngof ngân chấp - Đóng gói mô tả hàng of packages and decription goods); Vậnhóa đơn đa phương (Multimodal Transport B/L):hàng sử dụng Vận đơn theo người cầm – B/L to Order: vận đơn ghi - Số kiện nhận toán trương hợp hàng hóa vận chuyển hai hay nhiều chữ thức “CHOvậnNGƯỜI cầm B/L - Trọng lượng/ thể tíchrõ phương chuyển CẦM”, khác - Cước phí/ chi phí/số vậnnhận đơn gốc hàng - Thời gian, địa điểm cấp vận đơn - Chữ ký người vận tải Trách nhiệm bên hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GỬI HÀNG - Bồi thường cho người vận chuyển thiệt hại điểm không TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN xác liên quan đến hàng hóa gây nên -CÁC Cung cấp tàu đủ MIỄN điều kiện biển TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM hợp CỦAđã NGƯỜI VẬN CHUYỂN - Vẫn phải bồi thường trường chuyển nhương vận đơn cho Do Bốctàu xếpkhông hàng đủ điều kiện biển khã người vận chuyển người khác Hư Vận chuyển, bảo quản hàng hóa quy trưởng, định vận đơn mát doViệt sơ suất thuyền thủy thủ, hoa tiêu nhân - Quyhỏng, định quốc tế Nam tương tự - viên Bồi thường tàunếu hàng mát, hao hụt trình vận chuyển, lỗi chủ hàng - Cháy không lỗi cố ý người vận chuyển - Rủ ro bất ngờ biển - Chiến tranh - Cướp biển - Bị bắt giữ , tịch thu nhà nước - Đình công ( người vận chuyển phải chứng minh lý miễn trách nhiệm) Thông báo tổn thất khiếu nại người vận chuyển THÔNG BÁO TỔN THẤT Thông báoNẠI tổn thất thông báo văn người nhận hàng KHIẾU ĐỐI VỚI TỔN THẤT RÕ RỆT (Vỡ, hư hỏng, rách, ướt… nêu rõ tình trạng tổn thất hàng hóa gửi cho người vận Người nhận hàngĐỐI phải thông báo trước RÕ lúc dỡ hàng NGƯỜI CÓ QUYỀN KHIẾU NẠIRỆT VỚI TỔN THẤT KHÔNG chuyển thời gian quy định để bảo lưu quyền khiếuđã nạigấy đốiravới Là việc người có quyền khiếu yêu cầu người vận chuyển cho người vận chyển biết biên dỡ hàng (Theo Nghị định - Người gửi hàng Người nhận hàng phải gửi thông báo tổn thất thư dự kháng THỜI HẠN KHIẾU NẠI NGƯỜI NHẬN HÀNG PHẢI CHỨNG MINH TỔN THẤT người vận chuyển tổn thất phải trách giải chotiếp người thư Visby) vàtừcó không trểnhiệm ngày làm việc theo (theo15 Công ước nhận hàng thời hạn ngày kể từ ngày giao hàng (Theo Visby), ngày -Các 1Người năm kể ngày giao hàng Visby tài liệu làm chứng cứ: Nếu người nhận hàng Harmburg 1978) 2Người cầm B/L liên tục kể từ hàng (theo Harmburg 1978) năm kể từ ngày giao hàng - đối CƯ với 1978 Biên dỡngày hànggiao – Report thông báoHarmburg tổn Bộ Người bảo luật hàng hảithất VN quy định thời khởiofkiện hợp đồng vận Biên kếhiểm toán nhân vớivận tàu –hiệu Receipt Cargo thìhàng người chuyển theonhận chứng từ suy làthiếu đoán năm; hợp chuyến năm - chuyển Giấy chứng hàng – Certificate Shortlanded Cargo đãđồng giaoof - Nhật ký hàng hải – Logl Book hàng mô tả B/L - Biên giám định Survey Report và–họ hết trách nhiệm - Phiếu đóng gói – Packing List - Hóa đơn thương mại – Commercial Invoice - Vận đơn đường biển – B/L HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG HÀNG KHÔNG HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VẬN TẢI HÀNG KHÔNG THẾ GIỚI: -VIỆT HệNAM: thống công ước Vacxava 1929 +- Luật Cônghàng ước không Vacxava 1929 ban nhắm đếnngày trách26/12/1991, nhiệm bồi thường dân dụng Việttao Nam hành sửa đổi vận1995; tải quốc hãng hàng không người, hành lý bổ sung sửa tế đổicủa năm 2006 có hiệu lựcđối từvới 1/1/2007 hàng hóa - Điều lệ vận chuyển hàng hóa quốc tế hãng hàng không quốc gia Việt Các bổAirlines) sung: ban hành 27/10/1993 Namvăn (Vietnam + Nghị định thư Hague 1955 + Cu Guadalajara1961 + Hiệp định Montreal 1966: + Hiệp định Guatemala 1971: + Các Nghị định thư Montreal 1975 : - Công ước Montreal 1999 + Công ước thống quy tắc vận tải hàng không quốc tế, ký kết 28/5/1999 Montreal + Có hiệu lực đủ 30 nước tham gia ký kết phê chuẩn 28/6/2004 + Nội dung phù hợp với phát triển vận tải hàng không quốc tế nay, đảm bảo lợi ích cho người sử dụng dịch vụ [...]...HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG HÀNG KHÔNG HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VẬN TẢI HÀNG KHÔNG THẾ GIỚI: -VIỆT HệNAM: thống công ước Vacxava 1929 +- Luật Cônghàng ước không Vacxava 1929 được ra ban nhắm đếnngày trách26/12/1991, nhiệm bồi thường dân dụng Việttao Nam hành sửa đổi trong vận1 995; tải quốc hãng hàng không con người, hành lý và bổ sung sửa tế đổicủa năm 2006 có hiệu lựcđối từvới 1/1/2007 hàng. .. từvới 1/1/2007 hàng hóa - Điều lệ vận chuyển hàng hóa quốc tế của hãng hàng không quốc gia Việt Các bản bổAirlines) sung: ban hành 27/10/1993 Namvăn (Vietnam + Nghị định thư Hague 1955 + Cu Guadalajara1961 + Hiệp định Montreal 1966: + Hiệp định Guatemala 1971: + Các Nghị định thư Montreal 1975 : - Công ước Montreal 1999 + Công ước thống nhất những quy tắc về vận tải hàng không quốc tế, ký kết 28/5/1999... Công ước thống nhất những quy tắc về vận tải hàng không quốc tế, ký kết 28/5/1999 tại Montreal + Có hiệu lực khi đủ 30 nước tham gia ký kết phê chuẩn 28/6/2004 + Nội dung phù hợp với sự phát triển của vận tải hàng không quốc tế hiện nay, đảm bảo hơn lợi ích cho người sử dụng dịch vụ ... VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CÁC HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ KHÁI NIỆM Hợp đồng vận tải quốc tế thỏa thuận thương nhân theo thương nhân vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa. .. người vận chuyển ký phát B/L CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG CHUYẾN Voyage Charter Party – C/P Đặc điểm Là loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa. .. cước vận chuyển người chuyển trả dùng tàu biển để Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế đường biển hợp đồng Công ướchàng quốchoá tế liên quannhận đến việc trách nhiệm(Đ vận chuyển từ cảng hànggiới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế, Bài giảng hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế, Bài giảng hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay