Giáo án sinh học 11 bài 36

3 279 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2016, 21:23

Bài 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Kiến thức: + Nêu khái niệm phát triển thực vật, hooc- môn hoa + Nêu vai trò phitocrom phát triển thực vật - Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh - Thái độ: Có ý thức bảo vệ thực vật quí, tạo môi trường sống tốt cho TV phát triển - Tư duy: Tư lôgic, liên hệ thực tế II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, SGK, hình vẽ: 36 SGK - Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Phát triển thực vật nhân tố chi phối hoa IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Trình bày tác động, ứng dụng hooc- môn kích thích ức chế sinh trưởng thực vật? Giảng Hoạt động thầy trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu phát triển gì? GV: Phát triển gì? Thế xen kẽ hệ? Vai trò xen kẽ hệ HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời Nội dung ghi bảng I PHÁT TRIỂN LÀ GÌ? Phát triển thể thực vật toàn biến đổi diễn theo chu trình sống, bao gồm trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa phát sinh hình thái tạo nên quan câu hỏi thể (rễ, thân, lá, hoa, quả) GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận II NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA * Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân tố Tuổi cây: chi phối hoa - Tùy vào giống loài, đến độ tuổi xác GV: Khi cà chua hoa dựa định hoa, không phụ thuộc vào điều kiện cảnh vào đâu để xác định tuổi thực vật năm? - Ví dụ: Cà chua hoa có thứ 14 HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo luận trả lời câu hỏi Nhiệt độ thấp quang chu kì GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận - Nhiều loài TV hoa qua mùa đông xử lí nhiệt độ thấp (xuân hóa) GV: + Thế tượng xuân hóa? + Quang chu kì gì? Dựa vào đâu người ta chia thực vật thành nhóm: Cây ngày ngắn, ngày dài trung tính + Phân biệt ngày ngắn ngắn ngày + Phitocrom gì? Ý nghĩa phitocrom quang chu kì? a Nhiệt độ thấp: - Ví dụ: lúa mì, bắp cải, lúa mạch b Quang chu kì - Sự hoa TV phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm gọi quang chu kì - Các nhóm thực vật phản ứng với quang chu kì: Cây ngắn ngày, dài ngày, trung tính HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi c Phitocrom GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận - Làm cho hạt nảy mầm, nở hoa, khí khổng mở, tham gia phản ứng quang chu kì GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK - Là sắc tố cảm nhận quang chu kì + Cơ chế chuyển từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái hoa Hoocmon hoa điều kiện quang chu kì thích hợp? - Ở điều kiện quang chu kì thích hợp, + Florigen gì? Trình bày ý nghĩa hình thành hooc- môn hoa florigen hoa? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ sinh trưởng phát triển GV: Sinh trưởng phát triển thực vật có mqh với nào? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận (florigen) di chyển vào đỉnh sinh trưởng thân làm hoa III MỐI QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN - ST gắn với PT PT sở ST - ST PT trình liên quan với nhau, mặt chu trình sống IV ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ứng dụng kiến thức sinh trưởng - Trong trồng trọt * Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng kiến - Trong công nghệ rượu bia thức sinh trưởng phát triển Ứng dụng kiến thức phát triển GV: + Nêu ví dụ vận dụng kiến thức sinh - Chọn giống trồng theo vùng địa lí, trưởng vào thao tác xử lí hạt, củ nảy theo mùa mầm? - Xen canh chuyển, gối vụ nông nghiệp trồng rừng hỗn loài + Ứng dụng kiến thức sinh trưởng vào công nghiệp HS: Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận Củng cố: - Đọc kết luận cuối - Lúc hoa? Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK, đọc trước ... quan hệ sinh trưởng phát triển GV: Sinh trưởng phát triển thực vật có mqh với nào? HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận (florigen) di chyển vào đỉnh sinh. .. HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN - ST gắn với PT PT sở ST - ST PT trình liên quan với nhau, mặt chu trình sống IV ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ứng dụng kiến thức sinh trưởng... hiểu ứng dụng kiến - Trong công nghệ rượu bia thức sinh trưởng phát triển Ứng dụng kiến thức phát triển GV: + Nêu ví dụ vận dụng kiến thức sinh - Chọn giống trồng theo vùng địa lí, trưởng vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học 11 bài 36, Giáo án sinh học 11 bài 36, Giáo án sinh học 11 bài 36

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay