Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa vận dụng lý luận vào điều kiện việt nam hiện nay

15 1,566 21
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2016, 13:57

Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa vận dụng lý luận vào điều kiện việt nam hiện nay TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO  BÀI TẬP LỚN Môn: Những nguyên lí chủ nghĩa Mác-Lênin II Đề tài: PHÂN TÍCH LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ HÀNG HÓA VẬN DỤNG LÝ LUẬN VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY Người hướng dẫn: PGS TS Tô Đức Hạnh HÀ NỘI A LỜI NÓI ĐẦU Đất nước Việt Nam ta phải trải qua 30 năm hai chiến tranh trường kỳ gian khổ chống Thực dân Pháp Đế quốc Mĩ Hai chiến tranh để lại hậu nặng nề cho đất nước ta mặt kinh tế Sau chiến tranh, kinh tế nước ta dậm chân chỗ, lên chủ yếu sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp, số vùng núi mang đậm dấu ấn kinh tế tự nhiên hàng hoá sản xuất không đủ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng người dân Hơn kinh tế hàng hoá nước ta lại có thời gian dài hoạt động theo chế kinh tế tập trung huy Vì tất lý đó, công phát triển kinh tế trở thành nhiệm vụ, mục tiêu số toàn Đảng, toàn dân ta bước đường tới Trong công phát triển kinh tế đó, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, đường lối, việc phát triển kinh tế hàng hoá nhiệm vụ Chuyển kinh tế từ hoạt động theo chế kế hoạch tập trung, hành chính, quan liêu bao cấp sang phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường, có quản lý nhà nước, theo định hướng XHCN nội dung, chất đặc điểm khái quát kinh tế nước ta tương lai Quá trình giúp đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu theo hướng công nghiệp hoá đại hoá để huy động sức mạnh toàn dân vào việc khắc phục nguy tụt hậu ngày xa, cần phải phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đó chủ trương có tính chiến lược công xây dựng phát triển kinh tế xã hội nước ta mà Đảng nhà nước ta xác định B NỘI DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN THEO CHỦ NGHĨA MARX - LENIN VỀ NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ: Sự đời phát triển sản xuất hàng hóa hay kinh tế hàng hóa: a) Từ sản xuất tự cấp tự túc sản xuất hàng hóa: Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển sản xuất xã hội tồn hai kiểu tổ chức kinh tế, sản xuất tự cấp tự túc (nền kinh tế tự nhiên) sản xuất hàng hóa Trong sản xuất tự cấp tự túc xuất tảng cho sản xuất hàng hóa đời Vậy trước hết ta tìm hiểu sản xuất tự túc tự cấp Sản xuất tự túc tự cấp kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm lao động tạo nhằm để thỏa mãn trực tiếp nhu cầu người sản xuất Sản xuất tự cung tự cấp hay gọi sản xuất tự túc tự cấp kinh tế tự nhiên Đây kiểu tổ chức khép kín tức giao lưu với bên thường gắn liền với bảo thủ, trì trệ, bị giới hạn nhu cầu hạn hẹp, kỹ thuật thô sơ lạc hậu, thiếu động lực thúc đẩy khiến cho sản xuất phát triển chậm chạp Chính vậy, kinh tế tự nhiên tồn giai đoạn phát triển thấp xã hội: thời nguyên thuỷ, nô lệ, phong kiến Trong trình sản xuất công cụ cải tiến, lực lượng sản xuất phát triển làm cho sản phẩm sản xuất nhiều nhiều điều dẫn tới việc trao đổi hàng hoá dẫn tới đời sản xuất hàng hoá Sản xuất hàng hoá kiểu tổ chức kinh tế trái ngược hẳn với sản xuất tự túc mà sản phẩm sản xuất để trao đổi mua bán thị trường Với mục đích sản xuất nhắm chủ yếu vào giá trị sản phẩm lợi nhuận, sản xuất hàng hóa động lực thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh chóng Sự xuất sản xuất hàng hóa bước ngoặt lịch sử phát triển xã hột loài người, đưa loài người thoát khỏi tình trạng “mông muội”, xóa bỏ kinh tế tự nhiên, phát triển nhanh lực lượng sản xuất nâng cao hiệu kinh tế xã hội b) Hai điều kiện đời sản xuất hàng hóa: Sản xuất hàng hóa đời xã hội hội tụ đủ hai điều kiện sau đây: - Sự phân công lao động xã hội: Trước hết phân công lao động xã hội phân chia lao động xã hội cách tự phát thành ngành, nghề khác Cho đến lịch sử diễn ba phân công lớn là: việc chăn nuôi tách khỏi trồng trọt; thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp hình thành ngành sản xuất độc lập như: rèn, gốm…; xuất ngành thương nghiệp Chính phân công tạo chuyên môn hóa lao động, dẫn đến chuyên môn hóa sản xuất Bởi xuất phân công lao động xã hội nên người sản xuất làm công việc cụ thể, họ tạo một vài loại sản phẩm định Tuy nhiên sống người lại đòi hỏi nhiều loại sản phẩm khác Để thỏa mãn cho nhu cầu đó, đòi hỏi họ phải mối liên hệ phụ thuộc vào nhau, phải trao đổi sản phẩm cho Chính trao đổi sản phẩm sở, tiền đề cho xuất sản xuất hàng hóa Điều khẳng định qua nhận định K.Marx: “Sự phân công lao động xã hội điều kiện tồn sản xuất hàng hóa, ngược lại, sản xuất hàng hóa điều kiện tồn phân công lao động xã hội” Tuy theo ý kiến Marx trên, tồn phân công lao động điều kiện cần chưa đủ cho xuất sản xuất hàng hóa Người chứng minh điều công xã thị tộc Ấn Độ thời cổ đại có phân công lao động chi tiết sản phẩm mà họ tạo chưa phải hàng hóa Bởi tư liệu sản xuất lúc chung nên sản phẩm làm dù chuyên môn hóa chung, phân phối trực tiếp cho thành viên trao đổi Chính sản xuất hàng hóa đời cần đến điều kiện thứ hai - Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất: Sự tách biệt hình thành quan hệ sở hữu khác tư liệu sản xuất, mà ban đầu chế độ tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất Điều xác định người sở hữu tư liệu sản xuất người sở hữu sản phẩm lao động Dựa vào điều kiện mà người chủ tư liệu sản xuất có quyền định việc sử dụng tư liệu sản xuất sản phẩm họ sản xuất Như quan hệ sở hữu khác tư liệu sản xuất chia rẽ người sản xuất, làm họ tách biệt mặt kinh tế Trong điều kiện người sản xuất muốn sử dụng sản phẩm người sản xuất khác phải trao đổi sản phẩm lao động cho Sản phẩm lao động trở thành hàng hoá K.Marx thể điều qua nhận định: “Chỉ có sản phẩm lao động tư nhân độc lập không phụ thuộc vào đối diện với hàng hóa” Từ phân tích ta thấy sản xuất hàng hóa đời xuất tồn đồng thời hai điều kiện tiên nói trên, thiếu hai điều kiện sản xuất hàng hóa sản phẩm lao động không mang hình thái hàng hóa Các loại hình kinh tế hàng hóa: Nền kinh tế sản xuất hàng hóa đời với chế độ chiếm hữu nô lệ, phát triển chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao Chủ nghĩa Tư Chủ nghĩa Xã hội cuối theo chủ nghĩa Marx – Lenin tự tiêu vong chiếm hữu tư liệu sản xuất kết thúc tức Chủ nghĩa Cộng sản đời Trong suốt chu kì hình thành phát triển nó, sản xuất hàng hóa phát triển trải qua nhiều loại hình khác nhau, khái quát thành hai giai đoạn chính: a ) Giai đoạn sản xuất hàng hóa phát triển thấp, hay kinh tế hàng hóa giản đơn: Đây giai đoạn đầu sản xuất hàng hóa, kinh tế hàng hóa đơn giản dựa chế độ chiếm hữu tư nhân nhỏ tư liệu sản xuất kết hợp sức lao động cá nhân người lao động Trong giai đoạn này, người lao động sở hữu hoàn toàn tư liệu sản xuất, sở họ tự tổ chức sản xuất sản phẩm làm thuộc thân Loại hình sản xuất chủ yếu nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu sinh sống phần nhu cầu sản xuất thân người sản xuất gia đình họ, vận động theo công thức H – T – H (Hàng – Tiền – Hàng) Ở giai đoạn này, sản xuất có quy mô nhỏ, phân tán, sản phẩm làm chủ yếu theo phương pháp thủ công lạc hậu khiến cho sản xuất phát triển chậm Đặc trưng giai đoạn kinh tế hàng hoá giản đơn là: Dựa sở kỹ thuật thủ công tương ứng với văn minh nông nghiệp; tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất; cấu kinh tế nông nghiệp – thủ công nghiệp; hàng hoá chưa mang tính phổ biến; chế kinh tế vận động theo quan hệ giá giá trị theo cạnh tranh cung cầu trình độ thấp Chính sản xuất hàng hóa giản đơn nảy sinh vào cuối thời kì tan rã chế độ công xã nguyên thủy tồn qua phương thức thức sản xuất phong kiến tồn phần nhỏ phương thức sản xuất Cùng với xuất phương thức sản xuất mới, sản xuất hàng hóa giản đơn bước phát triển lên sản xuất hàng hóa cao hơn, phát triển b) Giai đoạn sản xuất hàng hóa phát triển, kinh tế thị trường: Kinh tế thị trường hình tức phát triển cao độ kinh tế hàng hóa giản đơn Trong giai đoạn này, sản xuất có quy mô tập trung lớn nhiều so với gia đoạn trước, sử dụng máy móc công nghệ đại có suất cao Ở hình thực sản xuất này, hầu hết quan hệ kinh tế diễn thị trường, chịu chi phối qui luật kinh tế vốn có , hay chịu chi phối chế thị trường tự điều chỉnh Căn cư vào phát triển kinh tế thị trường, ta chia chúng thành hai gia đoạn nhỏ kinh tế thị trường tự kinh tế thị trường hỗn hợp Kinh tế thị trường tự (cổ điển) bước chuyển từ kinh tế hàng hóa giản đơn Bước chuyển gắn với điều kiện : giao thông vận tải nói rộng kết cấu hạ tầng sản xuất phải đạt đến trình độ định ; đại công nghiệp khí hình thành; tín dụng phát triển định ; thị trường đất đai thị trường sức lao động hình thành Đặc trưng bước chuyển giai đoạn kinh tế thị trường tự là: Dựa kỹ thuật điện gắn với văn minh công nghiệp ; dựa tư hữu nhỏ tư hữu lớn ; ứng với cấu kinh tế nông – công nghiệp tiến tới công – nông nghiệp – dịch vụ ; vận động theo chế thị trường tự điều chỉnh Kinh tế thị trường hỗn hợp bước chuyển từ kinh tế thị trường tự lên, hình thức phát triển cao kinh tế hàng hoá , hình thức mà hầu hết quan hệ kinh tế , câu hỏi sản xuất , công nghệ cho xử lý nhà nước Người ta gọi kinh tế thị trường đại kinh tế thị trường hỗn hợp , lẽ nguyên tắc chi phối thị trường giai đoạn không bàn tay vô hình – chế thị trường tự điều chỉnh , mà bàn tay hữu hình – qủan lý vĩ mô nhà nước Trong thời đại ngày nay, hầu hết quốc gia giới vận động theo mô hình kinh tế thị trường hỗn hợp , với mức độ , phạm vi ảnh hưởng có khác Mặt khác cần ý thức sâu sắc : kinh tế thị trường, hình thức phát triển cao kinh tế hàng hoá mang tính phổ biến xã hội tư bản, song không mà đồng kinh tế hàng hoá với kinh tế tư chủ nghĩa Bước chuyển từ kinh tế thị trường tự lên kinh tế thị trường đại gắn với điều kiện: xuất sở hữu Nhà nước, thị trường chứng khoán, quốc tế hoá sản xuất, đời sống Đặc biệt xuất vai trò – vai trò quản lý vĩ mô - Nhà nước đối vơi kinh tế thị trường Đặc trưng hình thức kinh tế thị trường hỗn hợp: dựa kỹ thuật điển tử tin học gắn liền với văn minh hậu công nghiệp hay văn minh trí tuệ; tồn hình thức sở hữu Nhà nứơc, sở hữu cổ phần ,sở hữu quốc tế, dựa cấu kinh tế công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp; vận động theo chế kinh tế hỗn hợp bàn tay vô hình hữu hình Ưu kinh tế hàng hóa so với kinh tế tự nhiên: So với sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hóa hay kinh tế hàng hóa có ưu bản: Thứ nhất, mục đích sản xuất hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu thân người sản xuất kinh tế tự nhiên mà để thỏa mãn nhu cầu người khác, thị trường, gia tăng không hạn chế thị trường tạo nên động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Thứ hai, cạnh tranh gay gắt nên buộc người sản xuất hàng hóa phải động sản xuất – kinh doanh, phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tiêu thụ hàng hóa thu lợi nhuận nhiều Chính cạnh tranh thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ Thứ ba, phát triển sản xuất xã hội với tính chất “mở”, quan hệ hàng hóa – tiền tệ làm cho giao lưu kinh tế, văn hóa địa phương nước quốc tế ngày phát triển Từ tạo điều kiện ngày nâng cao đời sống vật chất văn hóa nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, sản xuất hàng hóa tạo nên phân hóa giàu nghèo, tiềm ẩn khả khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá hoại môi trường sinh thái… II/ VẬN DỤNG NHỮNG LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ HÀNG HÓA VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY: Sự cần thiết việc phát triển kinh tế hàng hóa đặc biệt kinh tế nhiều thành phần định hướng Xã hội Chủ nghĩa: Trong kháng chiến chống Pháp chống Mĩ cứu nước, khu vực kinh tế nhà nước có đóng góp quan trọng việc phát triển kinh tế phục vụ cho tiền tuyến Trong thời kì đạt thành kinh tế phủ nhận Năm 1975, sau đất nước thống Chúng ta trì kinh tế tập trung với tham vọng tập trung phát triển công nghiệp nặng đồng thời phát triển toàn diện công nghiệp nhẹ nông nghiệp Tuy nhiên, kinh tế không đem lại hiệu mong muốn đất nước ta chưa hội tụ đủ yếu tố kinh tế Thứ nhất, vừa thoát khỏi chiến tranh, cải vật chất chủ yếu đổ vào phục vụ kháng chiến nên vốn tích lũy nước không bao Không thế, sở hạ tầng máy móc trang thiết bị bị tàn phá nặng nề chiến tranh Trong máy quản lý kinh tế lại cồng kềnh, nhiều cấp trung gian, động, sản sinh đội ngũ quản lý thiếu lực, phong cách cửa quyền quan liêu Chính phát triển kinh tế cách thiếu toàn diện nên kinh tế Việt Nam trở nên sa sút, người dân lòng tin với Đảng Nhà nước Tình hình nước vậy, giới kinh tế hàng hóa đặc biệt kinh tế hỗn hợp thực cách hiệu Chính năm 1986, chuyển kinh tế từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế nhiều thành phần theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Nền kinh tế nhiều thành phần vận động chế thị trường nguồn lực tổng hợp to lớn để đưa kinh tế nước ta vượt khỏi thực trạng thấp kém, đưa kinh tế hàng hóa phát triển kể điều kiện ngân sách Nhà nước hạn hẹp Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thiết chế, công cụ nguyên tắc vận hành kinh tế thị trường tự giác tạo lập sử dụng để giải phóng triệt để sức sản xuất, bước cải thiện đời sống nhân dân, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Khuyến khích làm giàu hợp pháp đôi với xóa đói, giảm nghèo; bước làm cho thành viên xã hội có sống ấm no, hạnh phúc, thực tiến công xã hội bước sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đôi với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường , giải tốt vấn đề xã hội mục tiêu phát triển người Phát triển nhằm tạo cạnh tranh thành phần kinh tế chế thị trường Và thực chất đáp ứng yêu cầu việc phát triển lực lượng sản xuất việc chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn (nền sản xuất xã hội chủ nghĩa) đồng thời phù hợp với tồn nhiều thành phần kinh tế đất nước ta Công chuyển đổi kinh tế mà Đại hội Đảng VI đề hoàn cảnh cần thiết phù hợp với hoàn cảnh đất nước ta thời kì Thực trạng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Việt Nam Thành đạt mặt hạn chế: Sau 20 năm đổi mới, nước ta chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ðường lối đổi Ðảng thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành phát triển Chế độ sở hữu cấu thành phần kinh tế đổi từ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể chủ yếu sang nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen hỗn hợp, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tạo động lực điều kiện thuận lợi cho khai thác tiềm nước vào phát triển kinh tế - xã hội Cơ chế thị trường có quản lý Nhà nước vào sống, doanh nghiệp doanh nhân tự chủ kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh để phát triển Việc gắn phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết tích cực GDP bình quân theo đầu người Việt Nam khủng hoảng kinh tế năm 1989 từ 97.2 USD người tổng GDP 6.3 tỷ USD tăng lên 1168 USD người 101 tỷ USD tổng GDP năm 2010, tăng 1201.6% 1603.2% Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Cụ thể là: Tỉ trọng khu vực công nghiệp cấu GDP từ 21.6% (năm 1988) tăng lên 41,1% (năm 2010); khu vực dịch vụ từ 33.1% (năm 1988) tăng lên 38,3% (năm 2010); khu vực nông nghiệp từ 46.3% (năm 1988) giảm xuống 20,6% (năm 2010) Trong giai đoạn này, kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô ổn định, trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực quy mô kinh tế tăng lên, nước ta khỏi tình trạng phát triển Tuy nhiên, trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm, chưa theo kịp yêu cầu công đổi hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Hệ thống luật pháp, chế, sách chưa đầy đủ, đồng thống Việc xử lý vấn đề liên quan đến đất đai nhiều vướng mắc Vấn đề sở hữu, quản lý phân phối doanh nghiệp nhà nước chưa giải tốt, gây khó khăn cho phát triển làm thất thoát tài sản nhà nước, tiến hành cổ phần hóa Các yếu tố thị trường loại thị trường hình thành, phát triển chậm, thiếu đồng bộ, vận hành chưa thông suốt Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại, trốn, lậu thuế nhiều, chậm khắc phục Phân bổ nguồn lực quốc gia chưa hợp lý Chính sách tiền lương mang tính bình quân, chưa bảo đảm đời sống người hưởng lương, chưa khuyến khích, thu hút sử dụng người tài Hệ thống thuế chưa thực tốt chức điều tiết bảo đảm công xã hội, thúc đẩy đầu tư, đổi công nghệ, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu Cơ cấu tổ chức, chế vận hành máy nhà nước nhiều bất cập, hiệu lực, hiệu quản lý thấp Cải cách hành chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề Tệ tham nhũng, quan liêu, lãng phí nghiêm trọng Cơ chế, sách phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội đổi chậm, chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo thấp Khoảng cách giàu nghèo tầng lớp dân cư, vùng ngày lớn Hệ thống an sinh xã hội sơ khai Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội thấp Nhiều vấn đề bất cập, xúc xã hội bảo vệ môi trường chưa giải tốt 10 Những giải pháp khắc phục khó khăn tiếp tục hoàn thiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa: a) Thống nhận thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nhằm tránh khỏi nguy chệch hướng xã hội chủ nghĩa: Kinh tế thị trường sản phẩm văn minh nhân loại phát triển tới trình độ cao chủ nghĩa tư tự thân kinh tế thị trường không đồng nghĩa với chủ nghĩa tư Thực tiễn đổi nước ta chứng minh đầy sức thuyết phục việc sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội Hơn lúc hết cần phát huy quyền làm chủ xã hội nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết kinh tế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Ðảng, làm cho kinh tế Việt Nam hướng xã hội chủ nghĩa b) Hoàn thiện thể chế sở hữu, phát triển thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh: Trước hết cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế sở hữu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng khẳng định tồn khách quan, lâu dài khuyến khích phát triển đa dạng hình thức sở hữu, loại hình doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu khác kinh tế; xây dựng, hoàn thiện luật pháp sở hữu loại tài sản mới, trí tuệ, cổ phiếu, trái phiếu, tài nguyên nước, khoáng sản Hoàn thiện thể chế sở hữu nhà nước theo hướng tách bạch vai trò Nhà nước với tư cách máy công quyền quản lý toàn kinh tế - xã hội với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn Nhà nước Tiếp tục đổi mới, củng cố phát huy vai trò mô hình công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước Khuyến khích liên kết hỗn hợp sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể sở hữu tư nhân, làm cho chế độ cổ phần, sở hữu hỗn hợp trở thành hình thức sở hữu chủ yếu doanh nghiệp kinh tế Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, xếp lại, phát triển nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhà nước để góp phần giữ vững phát huy vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 11 Thực nghiêm túc, quán mặt pháp lý điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế; khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân nước vào lĩnh vực mà pháp luật không cấm; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn lực Nhà nước nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng Tăng cường đầu tư đổi chế quản lý Nhà nước để đơn vị nghiệp công lập phát triển mạnh mẽ, có hiệu c) Đảm bảo đồng yếu tố thị trường phát triển đồng loại thị trường: Tiếp tục hoàn thiện thể chế giá, cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh Thực quán chế giá thị trường có điều tiết vĩ mô Nhà nước Tăng cường vai trò Nhà nước việc bình ổn giá biện pháp kinh tế vĩ mô sử dụng nguồn lực kinh tế Nhà nước, giảm tối đa can thiệp hành quản lý giá Ða dạng hóa loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, đại, trọng phát triển thị trường dịch vụ Phát triển sở hạ tầng phục vụ cho thị trường Thực tự hóa thương mại đầu tư phù hợp với cam kết quốc tế Phát huy tốt vai trò điều hành thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước ngân hàng trung ương đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát Tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp bảo hiểm thuộc thành phần kinh tế nước, khuyến khích hợp tác liên kết nhà đầu tư nước nước d) Gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công xã hội bước, sách phát triển bảo vệ môi trường: Tiếp tục thực chủ trương, sách khuyến khích làm giàu đôi với tích cực thực giảm nghèo, vươn lên no ấm, đặc biệt vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc cách mạng trước Chính sách giảm nghèo không nhằm mục tiêu ổn định mà tạo động lực cho phát triển Tạo điều kiện để công dân nắm bắt hội làm ăn, nâng cao thu nhập đời sống, hưởng thành chung phát triển Tăng cường hỗ trợ Nhà nước, cộng đồng xã hội cho người nghèo, giúp người nghèo giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo, đồng thời khắc phục tư tưởng ỷ lại, bao cấp, trông chờ vào Nhà 12 nước Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng linh hoạt phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ðiều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội theo chế tạo nguồn, độc lập tương sách tiền lương, giảm dần phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; bước cải thiện đời sống người hưu theo trình độ phát triển kinh tế Phát triển đa dạng hình thức tổ chức tự nguyện, nhân đạo, hoạt động không mục tiêu lợi nhuận để chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, Tạo hội cho đối tượng bảo trợ xã hội, trước hết người khả lao động, tiếp cận nguồn lực kinh tế, dịch vụ công thiết yếu, hội giáo dục, đào tạo, dạy nghề, việc làm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, văn hóa, thể thao Bảo vệ môi trường phải coi trọng từ đầu suốt trình xây dựng, thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế Có kế hoạch phòng tránh, khắc phục hậu thiên tai; xây dựng kế hoạch ứng phó giảm nhẹ tác động tiêu cực biến đổi khí hậu e) Nâng cao vai trò lãnh đạo Ðảng, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước kinh tế, tăng cường tham gia tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp nhân dân vào trình phát triển kinh tế xã hội: Ðảng tăng cường đạo nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể đầy đủ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường Ðổi công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt cán lĩnh vực xây dựng thực thi thể chế kinh tế Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng, tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo cấp ủy đảng cấp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ðổi mới, tăng cường vai trò hiệu lực quản lý kinh tế Nhà nước phù hợp với yêu cầu trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn Nâng cao vai trò tổ chức dân cử, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp nhân dân phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chuyển giao công việc Nhà nước không thiết phải làm cho 13 tổ chức xã hội; tinh giản máy nhà nước, tập trung nguồn lực vào số lĩnh vực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội C KẾT LUẬN Sự đời kinh tế sản xuất hàng hóa bước ngoặt lịch sử phát triển loài người Trải qua trình phát triển lâu dài kinh tế hàng hóa giản đơn kinh tế thị trường hỗn hợp đại nhiều thành phần, kinh tế hàng hóa chứng minh kiểu tổ chức kinh tế phát triển có nhiều ưu điểm tính thời điểm Thực chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đường lối Đảng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kinh tế nước ta đạt thành công bước đầu khả quan Tuy tồn số khuyết điểm mặt hạn chế, thật bước hướng mà Đảng Nhà nước ta thực Đổi toàn diện, đồng triệt để không bỏ qua tôn trọng, giữ gìn thành mà trước đạt được, kinh tế Việt Nam đường phát triển bắt kịp với nhịp độ phát triển khu vực, hòa chung nhịp với nguồn máy kinh tế giới 14 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin Nhà xuất Chính trị Quốc gia – 2010 Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác – Lênin cũ Nhà xuất Chính trị Quốc gia – 1999 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Nghị số 21 – NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X) tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII, X, XI Thời báo kinh tế Việt Nam Tạp chí Cộng sản Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam Số liệu kinh tế Việt Nam WIKIPEDIA sở liệu World Bank 15 [...]... kinh tế, xã hội C KẾT LUẬN Sự ra đời của nền kinh tế sản xuất hàng hóa là một bước ngoặt trong lịch sử phát triển loài người Trải qua một quá trình phát triển lâu dài bắt đầu từ nền kinh tế hàng hóa giản đơn cho đến kinh tế thị trường hỗn hợp hiện đại nhiều thành phần, kinh tế hàng hóa đã chứng minh được nó là kiểu tổ chức kinh tế phát triển và có nhiều ưu điểm nhất tính cho đến thời điểm này Thực hiện. .. thuyết phục về việc sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội Hơn lúc nào hết chúng ta cần phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Ðảng, làm cho nền kinh tế Việt Nam đi đúng hướng xã hội chủ nghĩa b) Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các... Chấp hành Trung ương Đảng (tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 5 Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII, X, XI 6 Thời báo kinh tế Việt Nam 7 Tạp chí Cộng sản 8 Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam 9 Số liệu kinh tế Việt Nam trên WIKIPEDIA và cơ sở dữ liệu của World Bank 15 ... nền kinh tế Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp lại, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước để góp phần giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 11 Thực hiện nghiêm túc, nhất quán một mặt bằng pháp lý và điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế; ... về giá, về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc bình ổn giá bằng các biện pháp kinh tế vĩ mô và sử dụng nguồn lực kinh tế của Nhà nước, giảm tối đa các can thiệp hành chính trong quản lý giá Ða dạng hóa các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại,... hạ tầng phục vụ cho các thị trường này Thực hiện tự do hóa thương mại và đầu tư phù hợp với các cam kết quốc tế Phát huy tốt hơn vai trò điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước như một ngân hàng trung ương hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát Tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các thành phần kinh tế trong nước, khuyến khích hợp tác và liên kết... quản lý nhà nước về kinh tế, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế xã hội: Ðảng tăng cường chỉ đạo nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để xác định rõ, cụ thể và đầy đủ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là những nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị... khó khăn và tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa: a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm tránh khỏi nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa: Kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại được phát triển tới trình độ cao dưới chủ nghĩa tư bản nhưng tự bản thân kinh tế thị trường không đồng nghĩa... nền kinh tế Việt Nam đã và đang trên con đường phát triển bắt kịp với nhịp độ phát triển của khu vực, hòa chung cùng nhịp với nguồn máy kinh tế thế giới 14 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 2010 2 Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác – Lênin cũ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – 1999 3 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 4... kinh tế Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ðổi mới, tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước phù hợp với những yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế ... xuất hàng hóa tạo nên phân hóa giàu nghèo, tiềm ẩn khả khủng hoảng kinh tế - xã hội, phá hoại môi trường sinh thái… II/ VẬN DỤNG NHỮNG LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ HÀNG HÓA VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY: ... DUNG I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN THEO CHỦ NGHĨA MARX - LENIN VỀ NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ: Sự đời phát triển sản xuất hàng hóa hay kinh tế hàng hóa: a) Từ sản xuất tự cấp tự túc sản xuất hàng hóa: Trong suốt... lập không phụ thuộc vào đối diện với hàng hóa Từ phân tích ta thấy sản xuất hàng hóa đời xuất tồn đồng thời hai điều kiện tiên nói trên, thiếu hai điều kiện sản xuất hàng hóa sản phẩm lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa vận dụng lý luận vào điều kiện việt nam hiện nay, Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa vận dụng lý luận vào điều kiện việt nam hiện nay, Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa vận dụng lý luận vào điều kiện việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay