Mối quan hệ giữa quyền được khai sinh và quyền được nhận cha,mẹ,con? sưu tầm và phân tích 02 tình huống thực tiễn vềvấn đề này

11 254 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 13:57

LỜI MỞ ĐẦU Dù cha mẹ sinh con, cha mẹ phải có nghĩa vụ đăng ký khai sinh cho Việc đăng ký khai sinh sở để xác định quốc tịch điều kiện để hưởng quyền, lợi ích hợp pháp nhà nước bảo hộ (như quyền học tập, quyền chăm sóc y tế, quyền có tài sản ) Bên cạnh quyền khai sinh quyền nhận cha,mẹ,con quyền tồn song song với quyền khai sinh Hai quyền có mối quan hệ chặt chẽ với pháp luật bảo vệ quy định cụ thể hiến pháp 1992 luật dân năm 2005 Để làm rõ vấn đề này, nhóm em xin chọn đề tài “ Mối quan hệ quyền khai sinh quyền nhận cha,mẹ,con? sưu tầm phân tích 02 tình thực tiễn vấn đề Đưa bình luận, kiến nghị nhóm.” NỘI DUNG I.Cơ sở pháp lý đăng kí khai sinh, quyền nhận cha mẹ 1.Khái niệm : Đăng kí khai sinh biện pháp quản lý hành nhà nước lĩnh vực hộ tịch Quyền đăng kí khai sinh quyền nhân thân cá nhân, tưởng để cá nhân hưởng quyền nghĩa vụ công dân Đăng kí khai sinh hiểu cách chung hoạt động chủ thể việc đăng kí khai sinh cho đứa trẻ sinh theo quy định pháp luật Xác định cha, mẹ, góc độ sinh học-xã hội việc nghiên cứu, tìm kiếm, nhận diện mối quan hệ huyết thống hai hệ thông qua kiện sinh đẻ Dưới góc độ luật học xác định cha, mẹ, quan hệ xã hội phát sinh trình tìm kiếm,nhận diện tư cách cha mẹ mặt huyết thống chủ thể quy phạm pháp luật điều chỉnh.việc xác định cha, mẹ, dựa nguồn gốc huyết thống dựa pháp lý Quyền nhận cha mẹ quyền cá nhân có quyền nhà quan nhà nước có thẩm quyền xác định cha, mẹ, người 2.Sự ghi nhận pháp luật vê quyền khai sinh quyền nhận cha, mẹ, ý nghĩa : Quyền khai sinh cá nhân quy định điều 29 luật dân 2005 nghị định 68/2002/NĐ-CP phủ Theo cá nhân sinh có quyền khai sinh Quyền khai sinh cá nhân có ý nghĩ quan trọng cá nhân Nó tảng để cá nhân hưởng quyền khác Khi sinh cá nhân không khai sinh đến tuổi học không học, không hưởng quyền khác như: Quyền bầu cử, Quyền ứng cử…Vì mà quyền khai sinh có ý nghĩa lớn việc bảo đảm quyền trẻ em Về phía nhà nước thực quyền khai sinh giúp cho nhà nước theo dõi biến động tự nhiên dân số từ đề sách phát triển kinh tế xã hội Quyền nhận cha mẹ quy định điều 43 khoản luật dân 2005 theo cá nhân không nhận cha, mẹ, người khác có quyền yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền xác định cha, mẹ, người Quyền nhận cha mẹ có ý nghĩa lớn cá nhân thực tế có nhiều trường hợp lý trốn tránh trách nhiệm mà cá nhân không nhận cha, mẹ, để đảm bảo quyền lợi cho người không nhận cha, mẹ, trường hợp mà người trẻ em người già không nơi nương tựa điều vô có ý nghĩa Nó xác định người có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm lo cho họ Thể tính nhân văn sau sắc pháp luật II Phân tích tình : 1.1 Vụ việc thứ : Từ tháng năm 2010 Anh Hoàng Tiến chị Lê Quỳnh Như chung sống với vợ chồng không đăng ký kết hôn quận Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2011 chị Như có thai, thai kỳ vào gia đoạn trào đời anh Tiến lần nhậu uống rượu say đánh chị Như bỏ Gia Lai Ngày 20/10/2011 chị Như chuyển bên cạnh đưa chị đến sở y tế, chị có gọi điện thoại cho chị Yến My bạn chị Như đến để giúp đỡ chị My đễn nơi không kịp để đưa chị Như đến sở y tế chị Như sinh nhà bé gái trào đời Sau chị Như sinh ngày anh Tiến trở có đăng ký khai sinh cho chị Như không đồng ý cho anh Tiến nhận đứa bé lúc chị đau đớn sinh đứa bé anh bỏ mặc chị Khi chị Như đến UBND quận khai sinh cho cháu bé cán Tư pháp - Hộ tịch từ chối khai sinh với hai lý do: thứ nhất, giấy chứng sinh sở y tế sau chị có đến trạm y tế xin cấp giấy chứng sinh không cấp chị không sinh đó, thứ hai phần người cha đứa bé có tranh chấp, chị Như không cho anh Tiến nhận không ghi tên vào phần thông tin người cha chị cho rằng chị sinh giá thú chị có quyền không cho anh Tiến nhận Vì lý mà sau tháng đứa trẻ sinh chưa đăng ký khai sinh Vậy giải sao? 1.2 Phân tích, giải vụ việc : Theo tình ta thấy có hai vấn đề cần giải quyền khai sinh đứa trẻ quyền nhận anh Tiến Trước tiên ta xét đến việc từ chối khai sinh cán Tư pháp- Hộ tịch Việc từ chối khai sinh sai vi phạm quy định pháp luật quyền nhân thân “quyền khai sinh” quy định Điều 29 BLDS năm 2005 cá nhân sinh có quyền khai sinh Thứ việc từ chối khai sinh giấy chứng sinh không theo quy định khoản Điều 15 Nghị định 158/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ tịch “…nếu trẻ em sinh sở y tế, Giấy chứng sinh thay văn xác nhận người làm chứng Trong trường hợp người làm chứng, người khai sinh phải làm giấy cam đoan việc sinh có thực…” Trong trường hợp chị Như sinh đứa trẻ sở y tế làm chứng người bạn chị Như thay phải xuất trình giấy chứng sinh sở y tế xuất trình văn xác nhận chị Yến My người làm chứng cán Tư pháp – Hộ tịch phải chấp nhận đăng ký khai sinh cho đứa trẻ Thứ hai vấn đề anh Tiến nhận không chị Như đồng ý chị Như không cho anh ghi tên vào sổ đăng ký khai sinh giấy khai sinh đứa trẻ Theo quy định Điều 64 Luật HN&GĐ quy định xác định sau “người không nhận cha, mẹ người yêu cầu Toà án xác định người mình” Nhưng theo quy định Điều 65 quy định cho trường hợp thành niên nhận cha mẹ không thiết phải có đồng ý mẹ cha Như vậy, mặc ta hiểu rằng chưa thành niên mà nhận cha mẹ phải có đồng ý mẹ cha (hoặc người đại diện theo pháp luật cha mẹ) Điều quy định khoản Điều 34 Nghị định 158 “1 Người nhận cha, mẹ, phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) Trong trường hợp cha mẹ nhận chưa thành niên, phải có đồng ý người mẹ cha, trừ trường hợp người chết, tích, lực hạn chế lực hành vi dân sự.” Mặt khác mục chương II Nghị định 158/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ tịch việc nhận cha mẹ phải đáp ứng điều kiện “1 Việc nhận cha, mẹ, theo quy định Mục thực hiện, bên nhận, bên nhận cha, mẹ, sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, việc nhận cha, mẹ, tự nguyện tranh chấp Người thành niên người giám hộ người chưa thành niên thành niên lực hành vi dân làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định Mục này, trường hợp cha, mẹ chết; việc nhận cha, mẹ tự nguyện tranh chấp.” Trong quy định có nhắc đến khái niệm “tranh chấp” Vậy “tranh chấp” ta nên hiểu nào, tranh chấp người muốn nhận cha đứa bé hay tranh chấp cha mẹ đứa bé Vẫn chưa có văn pháp luật hướng dẫn cho điều vào áp dụng thực thi pháp luật gặp khó khăn mà không giải Nếu vậy, trường hợp anh Tiến muốn nhận đứa bé để làm khai sinh cho ghi tên vào phần người cha giấy khai sinh phải có đồng ý người mẹ chị Như Nếu giải theo chiều hướng có hợp lý không đứa trẻ sinh Về vấn đề cha, mẹ nhận chưa thành niên pháp luật lại chưa có quy định hướng dẫn cụ thể Hơn lại trường hợp mà đứa trẻ giá thú việc ghi tên người cha vào giấy khai sinh hoàn toàn chấp nhận ảnh hưởng lớn theo suốt đời đứa trẻ, mẹ đứa trẻ không đồng ý Theo ý kiến đóng góp để hoàn thiện nhóm thì: giải theo chiều hướng nên quy định cho người cha có quyền nhận chưa thành niên mà không cần có đồng ý người mẹ người cha chứng minh cha ruột đứa trẻ Bởi lý do: họ cha con, họ có tình máu mủ, điều khiến họ không nhận nhau, nhận yêu thương chăm sóc nhau, tình còn liên quan đến vấn đề khai sinh cho đứa trẻ điều có ảnh hưởng vô lớn theo suốt đời đứa trẻ, đứa trẻ có cha, có mẹ cha mẹ nhận mà người còn lại quyền không đồng ý điều Ví dụ trường hợp người cha mẹ nhận với mục đích bất người mẹ cha kiện với lý xâm hại quyền đứa trẻ có lý hớp lý lại có không đồng ý cho việc nhận cha mẹ 2.1 Vụ việc thứ : Năm 2005, anh A Chị B học trường đại học Hà Nội người yêu định sống với vợ chồng Đến tháng 1/2009, trường biết tin chị B có thai, thời gian này, anh A có tình cảm người gái khác dọn riêng không sống chung với chị B Thai chị B to dần, chị đến tìm anh A anh A dù biết cố tình trốn tránh trách nhiệm nói đứa anh Do xấu hổ chị B bỏ đến xã Y, huyện Z, tỉnh Bắc Giang để sinh Đến tháng 10/2009 chị sinh bé trai Khi Chị B UBND xã làm khai sinh cho con, xã yêu cầu chị xuất trình giấy đăng kí kết hôn, chị B nên chị yêu cầu xã Y đăng kí khai sinh cho giá thú, mang họ mẹ tên người cha giấy khai sinh cán xã chấp nhận Đến năm 2012, cháu bé lớn, chị định quay thăm gia đình Lúc này, chị gặp lại anh A, biết anh lấy vợ Tuy nhiên hai người kết hôn mà có con, mâu thuẫn nảy sinh nên ly hôn Nay anh A ân hận, biết chị B dẫn nên đến để xin lỗi chị B đồng thời xin nhận lại chị B đồng ý Nay hai anh chị muốn nộp đơn UBND xã để xin nhận 2.2 Phân tích, giải vụ việc : Điều 11 Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004 quy định, trẻ em có quyền khai sinh có quốc tịch Để đảm bảo quyền đăng ký khai sinh cho trẻ khoản Điều 23 Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em năm 2004 quy định, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực việc đăng ký khai sinh cho trẻ em Nhằm thực nguyên tắc “mọi trẻ em sinh phải đăng ký khai sinh hạn”, đồng thời, xuất phát từ quan điểm đối xử bình đẳng quyền đăng ký khai sinh không kể sinh giá thú hay giá thú, theo khoản Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều theo nghị định 06/2012/NĐ-CP quy định, người đăng ký khai sinh cho trẻ phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn cha mẹ trẻ cha mẹ trẻ có đăng ký kết hôn Theo khoản Điều 15 nghị định trường hợp trẻ sinh giá thú không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn cha mẹ, cần có Giấy chứng sinh khai sinh cho trẻ theo diện giá thú Mặt khác, đăng ký khai sinh cho giá thú, pháp luật không cho phép cán tư pháp - hộ tịch gặng hỏi, tìm hiểu quan hệ hôn nhân người mẹ Đây vấn đề thuộc bí mật đời tư cá nhân Do đó, khoản Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều theo nghị định 06/2012/NĐ-CP quy định, trường hợp khai sinh cho giá thú, không xác định người cha, phần ghi người cha Sổ đăng ký khai sinh Giấy khai sinh để trống Khi sinh ra, việc xác định họ cho xác định theo họ người cha họ người mẹ theo tập quán thoả thuận Tuy nhiên, trẻ giá thú, không xác định người cha nên họ trẻ đương nhiên xác định theo họ người mẹ Về việc anh A muốn nhận lại hoàn toàn hợp lý, điều giúp đứa trẻ phát triển cách toàn diện Căn theo Điều 34 Nghị Định 158/2005/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều theo nghị định 06/2012/NĐ-CP đăng ký quản lý hộ tịch thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, quy định sau: Người nhận cha, mẹ, phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) Trong trường hợp cha mẹ nhận chưa thành niên, phải có đồng ý người mẹ cha, trừ trường hợp người chết, tích, lực hạn chế lực hành vi dân Như trường hợp cháu bé tuổi tức chưa thành niên, để nhận anh A phải chấp thuận từ phía chị B Bên cạnh đó, đăng kí nhận tờ khai phải xuất trình giấy tờ sau đây: Giấy khai sinh (bản sao) người con; Các giấy tờ, đồ vật chứng khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, (trong trường hợp giám định ADN) Đồng thời nghị định quy định thời hạn ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, xét thấy việc nhận cha, mẹ, thật tranh chấp, ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, Trường hợp cần phải xác minh, thời hạn nói kéo dài thêm không ngày Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, bên cha, mẹ, phải có mặt, trừ trường hợp người nhận cha mẹ chết Cán tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, định công nhận việc nhận cha, mẹ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp cho bên định công nhận việc nhận cha, mẹ, Bản định cấp theo yêu cầu bên Thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, (được quy định Điều 33 Nghị định 158/2005/NĐ-CP): Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú người nhận người nhận cha, mẹ, thực đăng ký việc nhận cha, mẹ, Như trường hợp việc đăng kí nhận thực UBND phường X, thành phố Bắc Giang UBND xã Y Về việc bổ sung, cải sổ đăng ký khai sinh giấy khai sinh người quy định Điều 35 Nghị định 158/2005/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều theo nghị định 06/2012/NĐ-CP Như việc bổ sung, cải sổ đăng ký khai sinh giấy khai sinh người thực UBND xã Y có định công nhận việc nhận III Ý kiến nhóm, bổ xung, hoàn thiện pl quyền khai sinh quyền nhận cha, mẹ, Thứ : Từ tình thứ hai đặt giả thiết trẻ sinh giá thú mà giấy chứng sinh theo quy định điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP trẻ em có khai sinh hay không? Đối với trường hợp giấy chứng sinh tất dựa vào lời khai người làm đăng ký khai sinh (mẹ đẻ ông, bà ngoại người thân thích) cán tư pháp hộ tịch sở để xác minh đứa trẻ đẻ nuôi Nếu từ chối đăng ký khai sinh ảnh hưởng đến quyền lợi đứa trẻ, còn tiếp nhận đăng ký khai sinh cho giá thú UBND cấp xã “rất lo bị kiện” vô tình trở thành người tiếp tay cho đối tượng mua bán trẻ em hợp pháp hoá giấy tờ Thứ hai: nhận thấy dù pháp luật chưa không công nhận việc “đẻ thuê” tình trạng vẫn xảy phổ biến Đa số trường hợp đẻ thuê muốn giấu kín nên chọn phương thức tự sinh nhà Đứa trẻ sinh xong tròn tuần giao cho “người mua” Việc khai sinh cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng xác lập quyền nghĩa vụ bố mẹ cái, trường hợp này, mối quan hệ có còn vẹn nguyên ý nghĩa nó? Ông bố, bà mẹ chọn cách “đẻ thuê” thường không muốn đăng ký nhận theo cách nhận nuôi, mà muốn hợp thức hóa hoàn toàn đứa trẻ họ Trường hợp thực tế luật định vẫn còn “chênh” rõ rệt Đó câu hỏi lớn làm đề tài Thứ ba: trường hợp trẻ em sinh trại giam, không xác định cha đứa trẻ không còn người thân thích đăng ký khai sinh cho đứa trẻ đăng ký khai sinh đâu người mẹ địa phương nơi cư trú để đăng ký khai sinh thụ lý án phạt tù , bị xóa đăng ký thường trú theo luật cư trú Thực tế có trường hợp cán quản giáo đến UBND cấp xã nơi trại giam đóng trụ sở để đăng ký khai sinh cho đứa trẻ sinh trại giam bị từ chối đăng ký khai sinh với lý người mẹ hộ thường trú đây.ở giấy khai sinh có phần nơi sinh phần ghi người đăng ký khai sinh quan hệ với người khai sinh Giấy khai sinh ghi nơi sinh “trại giam … ” người đăng ký khai sinh “cán quản giáo” ảnh hưởng lớn đến đứa trẻ vô tội Đây vấn đề mang tính nhân đạo, để giải thấu đáo cần phải có quy định cụ thể, rõ ràng để đứa trẻ tội vốn chịu nhiều thiệt thòi có sống bình đẳng Thứ tư, cần phải có hướng dẫn cụ thể việc đăng ký khai sinh hạn, khoản Điều 44 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định trường hợp người thành niên đăng ký khai sinh hạn cho mình, đăng ký UBND cấp xã nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP UBND cấp xã nơi người cư trú Nhưng vấn đề việc đăng kí giấy khai sinh mà còn kéo theo nhiều giấy tờ tùy thân, chứng chỉ, bằng cấp,… liên quan đến chủ thể Cần phải có chế thích hợp tạo điều kiện cho quan nhà nước có thẩm quyền xác minh tính xác việc người thực đăng kí khai sinh hạn không mục đích khác KẾT LUẬN Những vấn đề đưa vấn đề pháp lý phức tạp lại vấn đề cần quan tâm, lưu ý xã hội nay, với ông bố, bà mẹ trẻ nhiều chưa hiểu hết giá trị việc đăng kí khai sinh cho quyền trách nhiệm bậc làm cha mẹ nhận đứa Quyền khai sinh quyền nhận cha, mẹ, có mối quan hệ tách rời Qua việc tìm hiểu đề tài công dân có nhận thực rõ ràng thấy tầm quan trọng việc đăng kí khai sinh cho 10 MỤC LỤC Contents LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I.Cơ sở pháp lý đăng kí khai sinh, quyền nhận cha mẹ 1.Khái niệm : 2.Sự ghi nhận pháp luật vê quyền khai sinh quyền nhận cha, mẹ, ý nghĩa :.2 II Phân tích tình : 1.1 Vụ việc thứ : 1.2 Phân tích, giải vụ việc : 2.1 Vụ việc thứ : 2.2 Phân tích, giải vụ việc : III Ý kiến nhóm, bổ xung, hoàn thiện pl quyền khai sinh quyền nhận cha, mẹ, .9 KẾT LUẬN 10 Contents 11 11 [...]... 1 I.Cơ sở pháp lý về đăng kí khai sinh, quyền nhận cha mẹ con 1 1.Khái niệm : 1 2.Sự ghi nhận của pháp luật vê quyền khai sinh và quyền nhận cha, mẹ, con và ý nghĩa :.2 II Phân tích tình huống : 3 1.1 Vụ việc thứ 1 : 3 1.2 Phân tích, giải quyết vụ việc : 3 2.1 Vụ việc thứ 2 : 6 2.2 Phân tích, giải quyết vụ việc : 7... 3 1.2 Phân tích, giải quyết vụ việc : 3 2.1 Vụ việc thứ 2 : 6 2.2 Phân tích, giải quyết vụ việc : 7 III Ý kiến của nhóm, bổ xung, hoàn thiện pl về quyền được khai sinh và quyền được nhận cha, mẹ, con .9 KẾT LUẬN 10 Contents 11 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa quyền được khai sinh và quyền được nhận cha,mẹ,con? sưu tầm và phân tích 02 tình huống thực tiễn vềvấn đề này, Mối quan hệ giữa quyền được khai sinh và quyền được nhận cha,mẹ,con? sưu tầm và phân tích 02 tình huống thực tiễn vềvấn đề này, Mối quan hệ giữa quyền được khai sinh và quyền được nhận cha,mẹ,con? sưu tầm và phân tích 02 tình huống thực tiễn vềvấn đề này, 2 Phân tích, giải quyết vụ việc :, 1 Vụ việc thứ 2 :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay