Tiểu luận xử lý tình huống xin thôi việc của công chức

22 4,860 129
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 12:48

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYỆN VIÊN K2A-2015 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: "Xử lý tình xin việc công chức" Họ tên học viên: LÊ THỊ LỤA Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị công tác: Hội Nông dân huyện Phúc Thọ Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU Chính sách cán hệ thống quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước ta đội ngũ cán công chức; công cụ giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán đồng bộ, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng Chính sách cán bao gồm: sách đào tạo – bồi dưỡng, sách sử dụng quản lý cán bộ, sách đảm bảo lợi ích động viên tinh thần cán Chính sách cán sách lớn Đảng Nhà nước, có tầm quan trọng đặc biệt nghiệp cách mạng nhân dân ta Chính sách người tạo ra, đồng thời sách lại tác động mạnh mẽ đến hoạt động người Chính sách mở đường, động lực thúc đẩy tính tích cực, khả sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm người, kiềm hãm hoạt động, làm thui chột tài năng, sáng tạo họ Vì vậy, khẳng định chất lượng cán gắn liền với hệ thống sách cán Chính sách cán góp phần ổn định, phát triển tiến xã hội, bảo đảm cho người sống bình đẳng, phát triển hài hòa Cán bộ, công chức người trực tiếp gánh vác trách nhiệm nặng nề Hàng ngày họ phải giải nhiều công việc quan, đơn vị, phải vượt qua nhiều khó khăn sống, công tác hạn chế thân để tổ chức nhân dân thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước Những thành công không thành công xây dựng đội ngũ Cán bộ, công chức cho thấy, với việc giáo dục trị, tư tưởng phải thực tốt sách cán Trong đó, sách đãi ngộ vật chất động viên tinh thần yếu tố quan trọng tạo động lực làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Đời sống thu nhập cán bộ, công chức thấp, giải hài hòa lợi ích vật chất tinh thần cho họ thông qua sách, chế độ, cán bộ, công chức yên tâm tập trung cho công tác, giảm bớt ràng Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 buộc, phụ thuộc vào kinh tế gia đình Chính sách đãi ngộ vật chất, động viên tinh thần cách hợp lý thỏa đáng nhân tố quan trọng góp phần làm đội ngũ, giúp đội ngũ cán bộ, công chức không tham nhũng, lãng phí tiền bạc công sức nhân dân Đó nhân tố làm tăng cường ý thức dân, phục vụ dân, họ hiểu sách, chế độ mà họ hưởng tiền công sức nhân dân đóng góp Chính sách đãi ngộ vật chất động viên tinh thần yếu tố quan trọng để đoàn kết, tập hợp rộng rãi loại cán bộ, trọng dụng người có đức, có tài Đảng tham gia hoạt động sở, để họ đóng góp vào công việc chung đất nước Đảng Nhà nước ta có nhiều sách đãi ngộ cán bộ, công chức chế độ đãi ngộ tiền lương, chế độ phụ cấp; chế độ khen thưởng cán công chức có thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ, chế độ nâng bậc lương thương xuyên nâng bậc lương trước thời hạn Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn loại Quyết định quản lý hành thể sách tiền lương nhà nước cá nhân người lao động làm việc quan nhà nước theo ngạch - bậc công chức, viên chức mà nhà nước quy định Một định lương thỏa mãn tính hợp pháp hợp lý động lực không nhỏ cho cống hiến khuyến khích người lao động nâng cao hiệu suất lao động; đồng thời thỏa mãn nhu cầu cá nhân họ, bên cạnh tạo ảnh hưởng tích cực cho cá nhân khác nội quan, đơn vị Tuy nhiên thực tế, nhiều lý khác có định lương không hợp lý làm thiệt hại đến quyền lợi cá nhân cán bộ, công chức, ảnh hưởng đến tinh thần thái độ công tác họ dẫn đến giảm hiệu công việc, chí phản ứng tiêu cực Sau thời gian học tập, nghiên cứu chương trình Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên qua nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế mạnh dạn vận dụng kiến thức tiếp thu nhằm xử lý tình huống: “Ông Nguyễn Văn A làm đơn xin việc nhiều lần không xem xét nâng bậc lương trước thời hạn” Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 Phương pháp nghiên cứu sử dụng là: Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp Phạm vị nghiên cứu: Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Mặc dù cố gắng nhiều, thời gian ngắn, kinh nghiệm thân chưa nhiều nên tập tiểu luận chắn hạn chế định, thành thật mong quý thầy, cô giáo bảo đóng góp nhiều ý kiến bổ ích phương pháp diễn giải, lý luận, cách đặt giải vấn đề, qua giúp hoàn thiện kiến thức nâng cao khả áp dụng kiến thức vào thực tiễn công tác thân Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 PHẦN II: NỘI DUNG I Mô tả tình Ông Nguyễn Văn A chuyên viên kiêm ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phúc Thọ khóa IX, công tác Hội Nông dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; ông người có lực thực sự, nhiều năm liền Hội Nông dân thành phố tặng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội", Chủ tịch UBND huyện khen thưởng với danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2010 Trung Ương Hội Nông dân tặng khen "Hoàn thành xuất sắc công tác tư vấn hỗ trợ cho nông dân năm 2010" Ông A hưởng lương ngạch chuyên viên, bậc 6/9, hệ số 3,99 kể từ ngày 01/5/2009 Ngày 01/4/2011, ông A Chủ tịch Hội nông dân huyện ông Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị Hội đồng nâng lương trước thời hạn xem xét cho nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng; đồng thời, thời gian có 05 người khác cán bộ, công chức phòng ban, ngành huyện đề nghị xem xét nâng bậc lương trước thời hạn (Trong số có 01 người tham gia công tác, hưởng lương ngạch chuyên viên, bậc 2/9, hệ số 2,67) Tuy nhiên ông Nguyễn Văn A không Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn xem xét đề nghị cho nâng bậc lương trước thời hạn đề nghị ban đầu với lý do: “Theo quy định Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ" số người nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm không 5% (chỉ tính phần số nguyên) tiêu biên chế giao Trong tiêu biên chế khối Đảng- đoàn thể huyện Phúc Thọ giao năm 2011 112 biên chế Như vậy, có 05 người nâng bậc lương trước thời hạn, trường hợp ông A không xem xét Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 năm 2011 mà Hội đồng nâng lương trước thời hạn hứa ưu tiên xem xét năm sau đủ điều kiện Năm 2011, ông Nguyễn Văn A Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen thành tích công tác năm nên lần ông đề nghị xem xét cho nâng lương trước thời hạn 12 tháng vào ngày 01/3/2012, có nghĩa ông nâng lương lên bậc 7/9, hệ số 4,32 kể từ ngày 01/5/2011 Lần đề nghị ông A, anh B chuyên viên Hội Nông dân huyện bậc 2/9, hệ số 2,67 kể từ ngày 01/02/2010 Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" đề nghị xem xét nâng bậc lương trước hạn 12 tháng Sau xem xét, dù chưa tổ chức họp quan ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị xét nâng bậc lương trước hạn cho anh B ông A không quan đề nghị xem xét nâng bậc lương trước thời hạn với lý mà Chủ tịch Hội nêu là: "Theo Quy định Công văn số 102-CV/HU ngày 16/2/2012 Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn thực việc nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ Hội đề nghị 01 biên chế xét nâng bậc lương trước hạn (do tổng số biên chế Hội 9); ông A 02 tháng đến thời điểm nâng bậc lương thường xuyên theo định kỳ (tức ngày 01/5/2012 ông nâng lương lên bậc 7/9, hệ số 4,32), việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng cho ông (tức từ ngày 01/5/2011) phiền phức cho quan việc truy lĩnh tiền lương việc truy nộp BHXH chênh lệch hệ số lương mà quan đóng trước cho ông” Cảm thấy không đồng tình với Quyết định Chủ tịch Hội, ông A cho ông Chủ tịch Hội thiên vị anh B, không quan tâm tạo điều kiện cho ông ông tỏ chán nản, bỏ bê công việc, thường xuyên làm muộn Dư luận quan bàn tán việc ông A cho ông bị lãnh đạo trù dập nên không đề nghị nâng bậc lương trước hạn, có người lại cho ông coi thường, không tôn trọng Chủ tịch Hội; không khí làm việc quan nặng nề Trước tình anh B chủ động đề nghị Chủ tịch Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 Hội xem xét lập hồ sơ đề nghị nâng lương trước hạn cho ông A, anh B tiếp tục phấn đấu để nâng bậc lương trước hạn năm sau Tuy nhiên ông Chủ tịch Hội phản lý hết thời hạn nộp hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước hạn Quá xúc trước Quyết định Chủ tich Hội ngày 01/10/2012, ông Nguyễn Văn A làm đơn trình bày xin việc gửi Chủ tịch Hội đồng chí Bí thư huyện ủy Trong đơn ông A cho rằng: “ …… Do chế độ đãi ngộ không công bằng, lãnh đạo thiếu quan tâm nên yên tâm để tiếp tục công tác được” * Các kiện liên quan đến tình - Ông Nguyễn Văn A tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp chuyên viên Phòng Kinh tế huyện chuyển công tác Hội Nông dân huyện Phúc Thọ từ tháng 5/1997, hưởng bậc lương 2/9 hệ số 2,67 Tính đến năm 2012 ông công tác Hội Nông dân 15 năm - Trong suốt thời gian công tác Hội Nông dân huyện, ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao nhiều năm liền cấp có thẩm quyền xét khen thưởng với nhiều hình thức; đồng thời ông không bị xử lý kỷ luật hình thức kể từ ngày tham gia công tác - Trong thời gian công tác mình, ông chưa cấp có thẩm quyền xem xét cho nâng bậc lương trước thời hạn lần Tính đến thời điểm năm 2011, ông đủ điều kiện để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định hành Nhà nước - Về phương diện cá nhân ông Nguyễn Văn A người hòa nhã dễ gần, trung thực thẳng thắn Ông A anh B mâu thuẫn, hiềm khích nào, ông A chuyên viên hướng dẫn anh B thời gian tập Trong công tác, ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, quy chế quan, đường lối chủ trương Đảng sách pháp luật Nhà nước Ông tín nhiệm tôn trọng đồng nghiệp coi hình tượng công chức chuyên nghiệp Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 II Phân tích tình huống: Xác định mục tiêu giải tình huống: * Mục tiêu trực tiếp: Xem xét, giải đơn xin việc Ông A, tạo điều kiện cho ông A tiếp tục công tác cống hiến Động viên cán bộ, công chức quan công hiến hết khả năng, có niềm tin vào chế độ đãi ngộ Đảng Nhà nước, quan tâm Thủ trưởng quan, tích cực làm việc hiệu đoàn kết xây dựng quan ngày vững mạnh góp phần phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước đạt mục tiêu mà Đảng Nhà nước ta đề * Mục tiêu hướng tới - Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước việc quản lý sử dụng công chức điều kiện - Các Quyết định đưa bảo đảm quy định pháp luật, có tính đến hoàn cảnh cụ thể - Bảo đảm quyền lợi cán bộ, công chức vật chất lẫn tinh thần - Tạo ảnh hưởng tích cực đến cá nhân khác quan, làm người ý thức quyền lợi trách nhiệm mình, gây dựng lại đoàn kết nội quan - Chấn chỉnh củng cố hoạt động Hội đồng nâng lương trước thời hạn phải thực dân chủ, công khai có hiệu - Đề cao vai trò tinh thần trách nhiệm cán lãnh đạo, khôi phục tăng cường tín nhiệm cán bộ, chuyên viên thủ trưởng Phân tích nguyên nhân, hậu 2.1 Phân tích nguyên nhân Vào thời điểm tháng 4/2011, ông Nguyễn Văn A không Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn huyện chấp thuận với lý không hợp lý ông A có thời gian công tác lâu 01 người hưởng bậc lương 2/9 theo khoản d, điều - Quy định nâng lương trước hạn cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 ông A phải ưu tiên bình xét nâng lương trước hạn đợt Tuy nhiên, ông A thấu hiểu với điều kiện tiêu nâng bậc lương trước thời hạn so với tổng biên chế huyện mà văn quy phạm pháp luật cấp quy định ý kiến Sau đó, ông tiếp tục nỗ lực phấn đấu công tác Bí thư Thành ủy tặng Bằng khen thành tích công tác năm Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 3/2012 ông lại lần không xem xét nâng bậc lương trước thời hạn với lý do: “ ông A 02 tháng đến thời điểm nâng bậc lương thường xuyên theo định kỳ (tức ngày 01/5/2012 ông nâng lương lên bậc 7/9, hệ số 4,32), việc nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng cho ông (tức từ ngày 01/5/2011) phiền phức cho quan việc truy lĩnh tiền lương việc truy nộp BHXH chênh lệch hệ số lương mà quan đóng trước cho ông” không hợp lý không hợp pháp Biểu thiếu quan tâm, giải hời hợt ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện nên đưa lý từ chối hoàn toàn tính thuyết phục không với quy định (theo điều - Quy định nâng lương trước hạn cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng quan đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ (Ban hành kèm theo Quyết định 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 UBND thành phố Hà Nội) Mặc dù biết có dư luận không tốt quan anh B chủ động đề nghị cho ông A xét nâng lương trước hạn nhiên ông Chủ tịch Hội không quan tâm thực chứng tỏ ông Chủ tịch Hội người làm việc nguyên tắc cứng nhắc gây đoàn kết quan, khiến ông bất mãn, không động lực tiếp tục công tác Cuối ông làm đơn xin việc Quy trình xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ chưa đảm bảo theo quy định pháp luật, thiếu công khai, dân chủ nên dẫn đến thiên vị công ông A Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 Việc xét đề nghị nâng lương trước hạn Hội Nông dân huyện không thực theo quy định, thiếu dân chủ, ông Chủ tịch Hội không tổ chức họp quan để lấy biểu xét nâng lương trước hạn Ông không đặt vấn đề quyền lợi nguyện vọng đáng người lao động lên hết, thể khả nắm bắt tâm lý để sử dụng cán hạn chế, mặt dù ông biết yêu cầu ông A đáng, hợp pháp làm Nhưng có thiên vị cho anh B không muốn phiền phức cho đơn vị việc lập hồ sơ để truy lĩnh tiền lương truy nộp BHXH nên ông không đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn cho ông A Tất nguyên nhân với suy nghĩ thiếu bình tĩnh, cảm tính ông A dẫn đến tồn đơn xin việc 2.2 Phân tích hậu Phản ứng ông A lý giải được, cụ thể từ bất hợp lý, thiếu công Hội đồng nâng lương trước thời hạn thiếu trách nhiệm ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện gây thiệt thòi đến quyền lợi cá nhân ông A + Về quyền lợi vật chất nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng thì: kể từ ngày 01/5/2011 đến 01/5/2012 ông A thiệt thòi với tổng số tiền 3.286.800đ (0,33 * 12 tháng * 830.000đ “mức lương tối thiểu thời gian đó”), ông tiếp tục công tác nghỉ hưu số tiền lớn nhiều tiếp tục ảnh hưởng ông nhận trợ cấp hưu trí + Về mặt tinh thần: Ông A cảm thấy không quan tâm, đối xử mức dẫn đến tư tưởng không yên tâm công tác, mặt khác ông cho thiệt thòi vật chất nhỏ tình người thực quan trọng, việc xét nâng lương trước thời hạn có khó khăn không lẽ mà bị thiệt thòi sau, không động lực phấn đấu công tác + Tác động mặt tâm lý xã hội: Khi ông A làm đơn xin việc, nội quan có dư luận cho ông làm coi thường Chủ tịch Hội, có dư luận đồng tình, cảm thông với ông Đây chuyện nhỏ gây ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, mặt khác làm suy Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 10 giảm tín nhiệm, tin tưởng cán bộ, chuyên viên Chủ tịch Hội Bên cạnh ông A chuyên viên có 1ực, có phẩm chất đạo đức tốt nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, việc ông không yên tâm công tác thiệt thòi cho Hội Nông dân huyện Trong công tác quản lý để tránh tình trạng trường hợp ông A, cần phát huy tính tập thể, quy chế dân chủ quan, đơn vị đồng thời nâng cao lực quản lý trách nhiệm cá nhân Phải thực quan tâm đến quyền lợi cá nhân người lao động Có phương pháp làm việc chặt chẽ, khoa học phải theo quy định pháp luật Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 11 III Xây dựng, phân tích lựa chọn phương án giải tình Căn pháp lý để giải tình huống: - Luật Cán công chức năm 2008; - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lương vũ trang; - Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức; - Thông tư sô 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương chế độ phụ cấp lương cán bộ, công chức, viên chức - Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ Các phương án cụ thể : * Phương án 1: Sau nhận đơn xin việc ông A, ông Chủ tịch Hội cho ông A không tâm huyết với công việc thể việc thường xuyên làm muộn, bỏ bê công việc ông chủ động đề nghị với đồng chí Bí thư Huyện ủy chấp thuận đơn xin việc ông Nguyễn Văn A Và đồng chí Bí thư Huyện ủy đồng ý cho ông Nguyễn Văn A việc đồng thời đề nghị Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu giải chế độ nghỉ việc ông A theo nguyện vọng * Phương án 2: Ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện gặp gỡ ông A để động viên, thuyết phục ông tiếp tục công tác, đề nghị ông rút lại đơn xin việc gửi cho Bí Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 12 thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội hứa trường hợp ông giải theo nguyện vọng quy định pháp luật hành * Phương án 3: Ngay Bí thư Huyện ủy mời ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện ông Nguyễn Văn A lên làm việc, trường hợp ông Nguyễn Văn A đơn trình bày yêu cầu Chủ tịch Hội Nông dân phải lập hồ sơ đề nghị để Hội đồng nâng lương trước thời hạn xem xét giải phải ưu tiên giải việc nâng lương trước hạn cho ông A Đánh giá phương án : * Phương án : Theo phương án này, ưu điểm đáp ứng nguyện vọng việc ông A cách nhanh chóng, công tác theo dõi, xét duyệt nâng lương huyện không bị đảo lộn, không gây phiền hà cho Hội đồng nâng lương trước thời hạn huyện Tuy nhiên thấy hạn chế phương án này: - Do nguyện vọng việc phản ứng tiêu cực ông A, thực chất ông A khả nguyện vọng cống hiến Nếu việc khoản trợ cấp việc khó đáp ứng nhu cầu kinh tế gia đình ông thời gian dài ông A không tìm việc làm gánh nặng cho xã hội - Phương án cho thấy ông Chủ tịch Hội người làm việc nguyên tắc cứng nhắc, bảo thủ, cố chấp không quan tâm đến quyền lợi, nguyện vọng cán bộ, công chức quan, xu nịnh cấp trên; đồng chí Bí thư Huyện ủy không quan tâm đến lý ông Nguyễn Văn A xin việc mà biết thông tin chiều từ ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện Với định cho ông Nguyễn Văn A việc tạo ấn tượng không tốt cho cán bộ, công chức quan, tác động làm giảm suất hiệu lao động Giảm uy tín lãnh đạo không thay đổi phương thức làm việc cũ - Trong giai đoạn nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta xác định người nhân tố quan Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 13 trọng, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ, kỹ tốt, việc trọng dụng nhân tài góp phần đẩy nhông trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quyết định cho việc cán chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt có thâm niên công tác ông A thiệt thòi cho quan không phù hợp với sách Bên cạnh không dễ để tìm cán có trình độ lực tương đương để tiếp nhận công tác ông A Như thấy phương án không khả thi * Phương án 2: Ưu điểm: Giải theo hướng có tính đến việc đảm bảo quyền lợi vật chất cho ông A, không thay đổi nhân đồng thời không xáo trộn công tác xét duyệt nâng lương đơn vị dường khẳng định vị cán lãnh đạo Thực chất phương án an toàn cho ông Chủ tịch Hội - Đối với ông A, ông nghĩ biện pháp nhằm xoa dịu đối phó với cá nhân ông sau; đồng thời tính cách ông buộc lòng phải có phản ứng lợi cho thân cho quan - Giả sử trường hợp ông A Chủ tịch Hội đề nghị Hội đồng nâng lương trước thời hạn xem xét mà Hội đồng nâng lương huyện tiếp tục “quên” trường hợp ông A việc chẳng giải vấn đề - Sử dụng phương án có nghĩa bỏ qua việc chấn chỉnh, thay đổi lề lối làm việc cán lãnh đạo công tác xét duyệt lương năm tiếp theo, rộng nhận định máy quan ngày trì trệ, trái với xu hướng chung đổi cải tiến máy hành nhà nước ngày đại Đảng Nhà nước làm Nếu phương án sử dụng bước thụt lùi, tự làm suy yếu không phát huy sức mạnh tập thể * Phương án 3: Ưu điểm bật phương án thể quan tâm lãnh đạo, tôn trọng thực quy định pháp luật; đồng thời đảm bảo Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 14 quyền lợi cá nhân ông A vật chất lẫn tinh thần; làm cho toàn thể cán công chức quan thấy lãnh đạo giải việc có lý, có tình, thể quan tâm chăm lo thực đến đời sống cán bộ, công chức Đồng thời khích lệ toàn thể cán bộ, công chức quan tích cực cố gắng đem để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tuy nhiên để thực phương án đòi hỏi cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện phải cương thực dũng cảm; đồng thời phải có biện pháp thích hợp để giải thích thuyết phục Hội đồng nâng lương trước thời hạn huyện ưu tiên giải đột xuất trường hợp ông Nguyễn Văn A Lựa chọn phương án giải quyết: Trên 03 phương án giải chế độ việc trường hợp ông A Qua phương án đề thấy có ưu điểm, nhược điểm Nhưng theo để lựa chọn phương án tối ưu cần phải dựa vào yêu cầu, mục tiêu đạt ban đầu, giải vấn đề phải quy định pháp luật bên cạnh tình Do đó, đặt vị trí tham mưu giải chọn phương án 03 để giải Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 15 IV Lập kế hoạch tổ chức thực phương án Ông Bí thư Huyện ủy thay mặt Hội đồng nâng lương trước thời hạn huyện ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện phải lựa lời thuyết phục, động viên ông Nguyễn Văn A yên tâm công tác thời gian chờ định nâng bậc lương trước thời hạn cho ông Ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện phải tổ chức họp quan kiểm điểm đánh giá lại hoạt động quan thời gian vừa qua Bản thân ông Chủ tịch Hội phải nghiêm khắc kiểm điểm thân, nhận trách nhiệm công tác xét đề nghị nâng lương trước hạn cho ông A, đồng thời ổn định lại tổ chức dư luận quan Bản thân ông A phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc bỏ bê công việc, thường xuyên làm muộn Đồng thời tiến hành họp lấy biểu quan việc lập hồ sơ cho ông Nguyễn Văn A đề nghị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn huyện xét duyệt Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp đạo họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động Hội đồng nâng lương trước thời hạn kiểm điểm cá nhân ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Nêu rõ trường hợp ông A yêu cầu khẩn trương giải Đồng thời qua việc mà rà soát, chấn chỉnh công tác lãnh đạo xây dựng quy chế, quy trình xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ huyện theo quy định Giao Ban Tổ chức Huyện ủy sau có kết xét duyệt Hội đồng lương phải tham mưu lập hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy định nâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Văn A theo quy định Sau nhận định nâng bậc lương ông A, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phải đạo Bộ phận Tài – Kế toán quan nhanh chóng lập hồ sơ để truy lĩnh tiền lương chênh lệch truy nộp BHXH cho ông A theo quy định Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 16 Nội dung kế hoạch tóm tắt bảng đây: STT Nội dung công việc Chủ thể thực Điều kiện thực hiện Thuyết phục, động viên ông A - Bí thư Huyện ủy - Cần có cảm yên tâm công tác thời - Ông Chủ tịch thông với phản gian chờ Quyết định nâng Hội lương trước thời hạn Nông dân ứng ông A huyện Hội Nông dân huyện tổ chức - Chủ tịch Hội - Cần chuẩn bị họp quan để kiểm điểm, Nông dân huyện tự kiểm điểm đánh giá lại hoạt động, ổn định - Cán bộ, chuyên đánh giá lại tổ chức, dư luận viên Hội Nông cá nhân quan xem xét đề nghị nâng dân huyện quan lương bậc lương trước thời hạn cho ông A gửi Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn huyện Họp kiểm điểm, đánh giá chất - Bí thư Huyện ủy - Báo cáo kết lượng hoạt động Hội đồng - Hội đồng nâng hoạt động nâng lương trước thời hạn lương trước thời Hội đồng nâng huyện kiểm điểm cá nhân hạn bậc lương trước ông Chủ tịch Hội Nông dân thời hạn huyện - Bản kiểm điểm cá nhân ông Chủ tịch Hội Nông dân Hội đồng nâng lương trước thời - Hội đồng nâng - Có hồ sơ đề hạn tổ chức họp xét duyệt đề lương trước hạn nghị nghị nâng bậc lương trước thời nâng bậc lương hạn cho ông A trước thời hạn Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 xét duyệt 17 Hội Nông dân huyện cho ông A Lập hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức - Ban Tổ chức Có Biên họp Thành ủy Quyết định nâng Huyện ủy bậc lương trước thời hạn cho nâng bậc lương ông A theo quy định trước thời hạn Hội đồng Lập hồ sơ để truy lĩnh tiền - Kế toán Hội Phải có lương chênh lệch truy nộp Nông dân huyện định nâng BHXH cho ông A theo lương trước thời quy định hạn ông A Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 Quyết bậc 18 PHẦN III: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Trên toàn nội dung diễn biến nhiều tình vấn đề giải chế độ, sách việc công chức tiếp tục xảy thực tế Qua việc Hội Nông dân huyện, Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn huyện Phúc Thọ rút số học công tác quản lý Nhà nước cán bộ, công chức Qua đó, có số kiến nghị sau: - Cán lãnh đạo phải quan tâm sâu sát cán công chức, phải thực dân chủ, công minh, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt giải tâm tư, nguyện vọng cán bộ, công chức quyền sở tôn trọng đảm bảo quyền lợi cá nhân - Việc tiến hành bước để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ phải quy trình theo quy định cấp phải thật khách quan, công bằng, trình tự, thủ tục, với quy định luật pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn phải đáp ứng nguyện vọng cán bộ, công chức - Tổ chức công đoàn quan cần phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, công chức, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán bộ, công chức Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 19 PHẦN IV: KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, xây dựng thực sách bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ cán bộ, công chức cán bộ, công chức có tài công việc quan trọng, cần thiết, trở thành nhân tố định thành công nghiệp CNH, HĐH hội nhập quốc tế; giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng công vụ sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại, phục vụ nhân dân ngày tốt Tuy nhiên không sách Trung ương mà vận dụng sách vào địa phương, đơn vị cho hợp tình, hợp lý, gắn với trách nhiệm, hiệu công tác cán bộ, công chức Trong thực tế xử lý công việc, nhiều cán lãnh đạo thường giải công việc cách máy móc, phân tích, tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến việc nên có việc không tìm nguồn gốc vấn đề để giải quyết, đưa kết luận hướng giải không với thực tế Do vậy, người lãnh đạo cần phải có tâm, có tầm nhìn thấy nguyên nhân, hậu vụ việc để ban hành định quản lý cho phù hợp kịp thời Xã hội vận động phát triển không ngừng, quan hệ xã hội nảy sinh ngày nhiều, công tác quản lý nhà nước khó tránh sai sót khuyết điểm Bên cạnh việc hạn chế đến mức thấp khuyết điểm phải nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm xảy Không che giấu khiếm khuyết lời Bác Hồ dạy tác phẩm Sửa đổi Lối làm việc: “Hễ thấy khuyết điểm phải kiên tự sửa chữa giúp đồng chí sửa chữa Phải thế, Đảng chóng phát triển, công việc chóng thành công Nếu không kiên sửa chữa khuyết điểm ta, giấu giếm tật bệnh mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày nặng thêm, nguy đến tính mệnh” Trong tiểu luận đưa tình cụ thể xảy thực tế quan nhà nước Các phương án giải vấn đề chưa thật chặt chẽ, hợp lý Nhưng cách nhìn nhận vấn đề tiếp thu từ lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 20 viên Do kiến thức quản lý Nhà nước thân hạn chế, hiểu biết sâu sắc hệ thống văn pháp luật Nhà nước ban hành, phân tích, nhận xét đánh giá cá nhân không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận dẫn Quý Thầy, Cô đồng nghiệp góp phần tiếp tục hoàn thiện cá nhân để cống hiến tốt, góp phần sức lực nhỏ bé nghiệp đổi Đất nước Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2014; - Luật Cán công chức năm 2008; - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lương vũ trang; - Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức; - Thông tư sô 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương chế độ phụ cấp lương cán bộ, công chức, viên chức - Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 22 [...]... ấy vào từng địa phương, đơn vị như thế nào cho hợp tình, hợp lý, gắn với trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức Trong thực tế khi xử lý công việc, nhiều cán bộ lãnh đạo thường giải quyết công việc một cách máy móc, ít khi phân tích, tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến sự việc nên có việc không tìm được nguồn gốc vấn đề để giải quyết, đưa ra kết luận hoặc hướng giải quyết không đúng với thực tế... A không còn tâm huyết với công việc thể hiện ở việc thường xuyên đi làm muộn, bỏ bê công việc do vậy ông chủ động đề nghị với đồng chí Bí thư Huyện ủy chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Văn A Và đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đồng ý cho ông Nguyễn Văn A thôi việc đồng thời đề nghị Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu giải quyết chế độ nghỉ việc của ông A theo nguyện vọng... khách quan, công bằng, đúng trình tự, thủ tục, đúng với quy định của luật pháp và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhất là phải đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, công chức - Tổ chức công đoàn trong cơ quan cần phát huy đúng vai trò bảo vệ được quyền lợi cho cán bộ, công chức, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 19 PHẦN IV: KẾT LUẬN Trong giai... với cán bộ công chức, phải thực sự dân chủ, công minh, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt khi giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức dưới quyền trên cơ sở tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cá nhân - Việc tiến hành các bước để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải đúng quy trình theo quy định của cấp... với cán bộ, công chức, viên chức - Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2 Các phương án cụ thể : * Phương án 1: Sau khi nhận được đơn xin thôi việc của ông A,... đây là toàn bộ nội dung diễn biến của một trong nhiều tình huống về vấn đề giải quyết chế độ, chính sách thôi việc đối với công chức đã và có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong thực tế Qua sự việc trên Hội Nông dân huyện, Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của huyện Phúc Thọ có thể rút ra một số bài học trong công tác quản lý Nhà nước về cán bộ, công chức Qua đó, tôi có một số kiến nghị như sau: - Cán... thời nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân Phải thực sự quan tâm đến quyền lợi của mỗi cá nhân người lao động Có phương pháp làm việc chặt chẽ, khoa học và phải đúng theo quy định của pháp luật Lê Thị Lụa - Lớp Chuyên viên K2A-2015 11 III Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống 1 Căn cứ pháp lý để giải quyết tình huống: - Luật Cán bộ công chức năm 2008; - Nghị định... thủ, cố chấp không quan tâm đến quyền lợi, nguyện vọng của cán bộ, công chức trong cơ quan, xu nịnh cấp trên; đồng chí Bí thư Huyện ủy đã không quan tâm đến lý do ông Nguyễn Văn A xin thôi việc mà chỉ biết thông tin một chiều từ ông Chủ tịch Hội Nông dân huyện Với quyết định cho ông Nguyễn Văn A thôi việc sẽ tạo ấn tượng không tốt cho cán bộ, công chức trong cơ quan, tác động làm giảm năng suất và hiệu... bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang; - Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; - Thông tư sô 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. .. dụng và đãi ngộ cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức có tài năng là một công việc rất quan trọng, cần thiết, đang trở thành nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; là giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng nền công vụ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn Tuy nhiên không chỉ là chính sách của Trung ương mà còn ... vào địa phương, đơn vị cho hợp tình, hợp lý, gắn với trách nhiệm, hiệu công tác cán bộ, công chức Trong thực tế xử lý công việc, nhiều cán lãnh đạo thường giải công việc cách máy móc, phân tích,... xin việc ông A, ông Chủ tịch Hội cho ông A không tâm huyết với công việc thể việc thường xuyên làm muộn, bỏ bê công việc ông chủ động đề nghị với đồng chí Bí thư Huyện ủy chấp thuận đơn xin việc. .. làm cho toàn thể cán công chức quan thấy lãnh đạo giải việc có lý, có tình, thể quan tâm chăm lo thực đến đời sống cán bộ, công chức Đồng thời khích lệ toàn thể cán bộ, công chức quan tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xử lý tình huống xin thôi việc của công chức, Tiểu luận xử lý tình huống xin thôi việc của công chức, Tiểu luận xử lý tình huống xin thôi việc của công chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay