Tiểu luận xử lý tình huống về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn phường thanh trì quận hoàng mai hà nội

21 3,282 27
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 12:46

... cụng chc Vn phũng v l t viờn t tip nhn v x lý n th phng Thanh Trỡ, em chn ti X lý tỡnh v ho gii gii quyt tranh chp t trờn a bn phng Thanh Trỡ - qun Hong Mai H Ni Mc tiờu ca ti: nhm gii quyt cỏc... gii 5.2 Cn c phỏp lý gii quyt tỡnh - Lut t chc HND v UBND ngy 26 thỏng 11 nm 2003; - B lut dõn s nm 2005; - Lut t nm 2013; - Lut hũa gii c s nm 2013; - Ngh nh s 43/2014/N-CP ngy 15/5/2014 ca... phng gii quyt Mc tiờu x lý tỡnh - X lý dt im n ngh ca ngi dõn theo ỳng thm quyn; - Gii quyt n m bo ỳng phỏp lut, hp lý, hp tỡnh, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca ngi dõn; - Cng c lũng tin ca ngi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xử lý tình huống về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn phường thanh trì quận hoàng mai hà nội, Tiểu luận xử lý tình huống về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn phường thanh trì quận hoàng mai hà nội, Tiểu luận xử lý tình huống về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn phường thanh trì quận hoàng mai hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn