Tiểu luận xử lý tình huống gây ô nhiễm môi trường của công ty TNHH DJ việt nam

23 2,617 13
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 12:16

Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 I LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Lý lựa chọn đề tài Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt tồn phát đời sống người, sinh vật phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đất nước, dân tộc nhân loại Sự biến đổi số thành phần môi trường gây tác động đáng kể hệ sinh thái Bảo vệ môi trường nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với đấu tranh xoá đói giảm nghèo Bảo vệ môi trường nhiệm vụ hàng đầu toàn nhân loại; bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển bền vững quốc gia, vây đòi hỏi phải có quản lý nhà nước môi trường Quản lý Nhà nước môi trường nhằm bảo vệ lợi ích cho xã hội cộng đồng; bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm cho người sống môi trường lành, phục vụ nghiệp phát triển quốc gia nói riêng, góp phần bảo vệ môi trường khu vực toàn cầu nói chung Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chương Mỹ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoán sản, môi trường, đo đạc, đồ; Tham mưu cho UBND huyện xử lý vi phạm gây ô nhiễm môi trường cá nhân, tổ chức địa bàn huyện; Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, tra phát xử lý kịp thời vi phạm bảo vệ môi trường, giải dứt điểm đơn thư khiếu nại môi trường Trong năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường ngày coi trọng; Hệ thống văn pháp luật bảo vệ môi trường dần hoàn thiện triển khai áp dụng vào thực tế; Nhà nước quan tâm định hướng đạo việc hoạch định sách, chiến lược, giải pháp nhằm cải thiện môi trường; Nhận thức, trách nhiệm ngành người dân nâng lên Một số đơn vị sở trọng đầu tư trang thiết bị xử lý nguồn thải Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường nước ta chưa đáp ứng yêu cầu trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới; bên cạnh Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -1- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 kết đạt công tác bảo vệ môi trường tồn Tuy nhận thức người dân bảo vệ môi trường nâng lên song hạn chế; Vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường xảy nhiều nơi, đặc biệt nhiều sở sản xuất chưa chấp hành nghiêm việc thực biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến gây ô nhiễm môi trường xung quanh Để nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, xin chọn đề tài: “Xử lý tình gây ô nhiễm môi trường Công ty TNHH DJ Việt Nam” làm đề tài tiểu luận cuối khoá học Đây hội tốt để thân vận dụng kiến thức học, liên hệ với thực tế, sở suy nghĩ, tìm tòi đưa giải pháp thiết thực phù hợp giúp cho trình công tác thân ngày tốt Với hiểu biết thân hạn chế, thời gian nghiên cứu chưa nhiều, kính mong nhận quan tâm, giúp đỡ thầy giáo, cô giáo trường để nội dung trình bày tiểu luận đầy đủ hơn, có giá trị lâu dài thực tiễn 1.2 Mục tiêu đề tài - Cho thấy bất cập chế phân quyền, ủy quyền quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường dẫn đến công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực pháp luật môi trường không hiệu - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước môi trường Phòng Tài nguyên Môi trường huyện 1.3 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp - Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp so sánh 1.4 Phạm vi nghiên cứu Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -2- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 II NỘI DUNG 2.1 Mô tả tình Tình đặt là: Công ty TNHH DJ Việt Nam KCN Phú Nghĩa gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dẫn đến nhân dân xã Phú Nghĩa kiến nghị nhiều lần tới quan chức đề nghị xử lý Cụ thể sau: Công ty TNHH DJ Việt Nam thành lập vào hoạt động từ năm 2008, giấy chứng nhận đầu tư số: 032043000088 Doanh nghiệp xây dựng diện tích 38.000m2, nằm quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ Về tổ chức: doanh nghiệp gồm có 1000 lao động Về tổ chức sản xuất: Cơ sở làm việc theo chế thị trường, thời gian làm việc tuỳ thuộc vào yêu cầu khách hàng, hoạt động hình thức dịch vụ phục vụ Sản xuấtcác loại Cọ trang điểm, Phấn trang điểm phụ kiện trang điểm khác Nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất gồm lông tự nhiên, sợi tổng hợp, nhôm, đồng, gỗ, chất dẻo, axit acetic, NaOH, bọt kết dính số thiết bị chính: máy nén khí, máy phát điện, máy đóng gói, máy đột dập, máy tiện… Cơ sở quan chức Phòng Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực qui định bảo vệ môi trường Luật bảo vệ môi trường Tháng năm 2008, sở lập Bản Cam kết bảo vệ môi trường, Cam kết xác định nguồn gây ô nhiễm hoạt động sở gây ra, bao gồm: Khí thải (NOx, CO, CO2, SO2, HC…) bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải Báo cáo nêu số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm gồm: Thực trồng xanh quanh khu vực sản xuất, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân, bố trí nhà xưởng thông thoáng, xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh, xây dựng sở hạ tầng bền vững, bố trí hoạt động gây tiếng ồn lệch pha, thường xuyên kiểm tra chặt chẽ tình trạng hoạt động thiết bị Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -3- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 Căn vào Cam kết bảo vệ môi trường sở, sau tổ chức thẩm định, UBND huyện Chương Mỹ xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường sở Văn số 211/UB-TNMT ngày 25/6/2008, đồng thời yêu cầu sở: - Thực biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nêu Bản cam kết bảo vệ môi trường - Thực kiểm soát năm lần tiêu môi trường: Bụi, tiếng ồn, khí thải, chất thải rắn - Thực phương án phòng chống cháy nổ bảo hộ lao động Tuy nhiên, trình hoạt động, công ty TNHH DJ Việt Nam không nghiêm túc chấp hành nội dung bảo vệ môi trường nêu Cam kết bảo vệ môi trường, không thực tốt biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh Ngày 05/4/2015, UBND huyện Chương Mỹ nhận đơn kiến nghị nhân dân xã Phú Nghĩa việc công ty TNHH DJ Việt Nam hoạt động gây ảnh hưởng đến hộ dân xã Phú Nghĩa Trong đơn kiến nghị có nêu: - Công ty TNHH DJ Việt Nam hoạt động xả khí thải gây mùi độc hại, khó chịu ảnh hưởng tới hộ dân sống gần khu công nghiệp - Hàng ngày, vào cuối chiều hoạt động xả khí thải diễn mạnh với lượng khí thải lớn Trong đơn, hộ dân đề nghị quan chức có biện pháp xử lý sở, yêu cầu sở thực giải pháp để chấm dứt tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống xung quanh khu công nghiệp Sau nhận đơn kiến nghị, UBND huyện Chương Mỹ giao phòng Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra trạng khu vực xung quanh Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -4- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 nhà máy Tại thời điểm điểm tra, ống khói nhà máy hoạt động xả khí thải có mùi khó chịu, màu sắc thay đổi liên tục từ vàng, xám sang trắng Ngày 07/4/2015, phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND xã Phú Nghĩa, Ban quản lý khu công nghiệp Phú Nghĩa tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động bảo vệ môi trường công ty TNHH DJ Việt Nam Thành phần gồm có: - Lãnh đạo chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường; - Phó chủ tịch, cán môi trường, công an xã Phú Nghĩa; - Cán ban Quản lý khu công nghiệp Phú Nghĩa; - Đại diện Công ty TNHH DJ Việt Nam Qua kiểm tra thực tế sở, Đoàn phát Công ty TNHH DJ Việt Nam tự ý xây dựng thêm đưa vào hoạt động phân xưởng mạ từ tháng 01/2015 mà chưa quan chức có thẩm quyền xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường hoạt động phân xưởng mạ, đồng thời công ty chưa xây dựng hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ phân xưởng mạ Từ dẫn tới việc phát sinh mùi khó chịu gây ảnh hưởng tới hộ dân sống xung quanh khu công nghiệp Khi kết thúc buổi kiểm tra sở, Đoàn kiểm tra thiết lập biên làm việc với nội dung thống sau: - Cơ sở có đầy đủ thủ tục giấy tờ quy định sản xuất kinh doanh qui định Luật Bảo vệ môi trường như: + Giấy phép kinh doanh + Giấy phép hành nghề + Cam kết nộp đủ thuế theo quy định + Có Cam kết bảo vệ môi trường UBND huyện Chương Mỹ xác nhận Văn số 211/UB-TNMT ngày 25/6/2008 + Có Hợp đồng vận chuyển, xử lý rác thải ký với Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -5- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 - Cơ sở thực tốt đường lối, sách Đảng Nhà nước, quy định địa phương - Công ty Cam kết bảo vệ môi trường xác nhận phân xưởng mạ - Việc sở hoạt động gây ô nhiễm ảnh hưởng đến hộ dân sống xung quanh có - Đề nghị công ty nghiêm túc thực biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường - Đề nghị công ty lập lại Cam kết bảo vệ môi trường với quy mô, công nghệ trình UBND huyện phê duyệt Tại buổi kiểm tra, Công ty TNHH DJ Việt Nam tiếp thu ý kiến, đề nghị tiếp tục hoạt động sở hứa thực yêu cầu kết luận buổi kiểm tra Căn kết buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện có Quyết định số 351/QĐ – UBND ngày 15/4/2015 giải đơn kiến nghị hộ dân xã Phú Nghĩa, nội dung Quyết định khẳng định việc sở gây ô nhiễm kiến nghị đề nghị sở thực yêu cầu sau: - Đề nghị Công ty TNHH DJ Việt Nam tiến hành lập lại Cam kết bảo vệ môi trường với quy mô, công nghệ - Xây dựng hệ thống xử lý khí đạt đạt tiêu chuẩn trước thải môi trường - Nâng chiều cao ông khói thêm 15m Sau nhận Quyết định số 351/QĐ – UBND ngày 15/4/2015 Chủ tịch UBND huyện giải đơn kiến nghị, hộ dân xã Phú Nghĩa không đồng tình với Quyết định tiếp tục có đơn kiến nghị lần ngày 11/5/2015 phản bác Quyết định 351/QĐ – UBND ngày 15/4/2015 Chủ tịch UBND huyện Đơn gửi đến Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Chương Mỹ, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chương Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -6- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 Mỹ Đơn kiến nghị lần cho rằng: Việc giải không thoả đáng, “quan liêu, hời hợt, chung chung” Nhận đơn kiến nghị lần 2, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường ghi ý kiến đạo: “Chuyển đồng chí Chánh tra Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ giải quyết” Chánh tra Sở UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục cử tổ công tác đến kiểm tra sở Ngày 30/5/2015, tổ công tác đến làm việc với Công ty TNHH DJ Việt Nam kiểm tra sở, kết tổ công tác kết luận: Cơ sở tiến hành xây dựng hệ thống xử lý khí thải nâng chiều cao ống khói Tuy nhiên, kết quan trắc thông số đo nhanh trường cho thấy nồng độ HC vượt tiêu chuẩn cho phép 02 lần Tổ công tác đề xuất với Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ thu hồi xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường sở đề nghị Trưởng Ban Quản lý khu công nghiệp chế xuất Hà Nội thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đồng thời giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Xung quanh việc giải trường hợp đơn thư kiến nghị này, có nhiều ý kiến cho việc giải chưa hợp lý 2.2 Xác định mục tiêu xử lý tình Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân sinh thái, ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên gây cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên Bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, bảo đảm quyền người sống môi trường lành, phục vụ nghiệp phát triển lâu bền đất nước Điều Luật bảo vệ môi trường năm 2005 nêu: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại chịu trách nhiệm khác theo quy định pháp luật”; Điều 7, Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định Những hành vi bị nghiêm cấm: Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -7- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 “Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho người, sinh vật hệ sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép; Gây tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn cho phép” Vì hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ qui định luật bảo vệ môi trường - Trong trường hợp nêu theo tôi, trước hết cần phân tích làm rõ tình huống, xác định rõ vi phạm nguyên nhân vi phạm sở, kiến nghị nhân dân, trách nhiệm quan quản lý để giải vấn đề cách đắn, phù hợp với qui định luật bảo vệ môi trường - Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa - Bảo vệ lợi ích đáng nhân dân Nhà nước - Đồng thời, đưa giải pháp hài hòa tính pháp lý, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội 2.3 Phân tích nguyên nhân, hậu 2.3.1 Phân tích nguyên nhân * Đối với Công ty TNHH DJ Việt Nam: Công ty TNHH DJ Việt Nam chấp hành lập Cam kết bảo vệ môi trường gửi cho phòng Tài nguyên Môi trường thẩm định theo quy định Song trình thực hiện, sở có nhiều vi phạm: - Về chất lượng Bản Cam kết bảo vệ môi trường: Chất lượng Bản Cam kết bảo vệ môi trường chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định phụ lục 5.2 Cấu trúc nội dung Bản Cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TTBTNMT ngày 18 tháng năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường), đánh giá tác động trinh dự án vào hoạt động, nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: cần cụ thể Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -8- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 hóa thải lượng (tải lượng) nồng độ tất thông số chất thải đặc trưng cho dự án so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hành; cụ thể hóa không gian thời gian phát sinh chất thải; Theo Cam kết Công ty, tiêu môi trường cần đánh giá: khí thải, nước thải chưa xác định tính định lượng để so sánh với tiêu chuẩn môi trường, làm sở cho việc định giải pháp Cơ sở chưa đưa phương án giải tối ưu mặt môi trường, chẳng hạn: Phương án hạn chế tiếng ồn khu vực xung quanh đưa chưa hợp lý, là: Bố trí làm việc lệch pha, trồng xanh Biện pháp thực không đem lại hiệu quả; Phương án xử lý nước thải Công ty đưa chưa hợp lý, nước thải xử lý hệ thống bể xử lý trước thải rãnh thải chung, nhiên chất cặn vô bẩn không tan lại thu gom thải bỏ với rác thải sinh hoạt không Đối với chất cặn phải thu gom xử lý với chất thải nguy hại - Về thực nội dung Bản Cam kết bảo vệ môi trường: Cơ sở chưa thực kiểm soát, phân tích tiêu môi trường gây ô nhiễm để tiếp tục có giải pháp điều chỉnh tiêu vượt tiêu chuẩn môi trường; Công ty chưa thực việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần/năm gửi phòng Tài nguyên Môi trường theo quy định Trong trình hoạt động, sở xây dựng thêm đưa vào hoạt động phân xưởng mạ mà chưa lập lại Cam kết bảo vệ môi trường gửi UBND huyện xác nhận, mặt khác chưa xây dựng hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ phân xưởng mạ gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh Nguyên nhân vi phạm sở trước thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường chưa tốt, thiếu hiểu biết công tác lập hồ sơ pháp lý bảo vệ môi trường Song bên cạnh có nguyên nhân khách quan phương án xử lý đưa báo cáo chưa hợp lý, chưa đầy đủ, cụ thể nên việc thực không đem lại hiệu quả: cặn vô trình xử lý nước thải không xử lý Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ -9- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 chung với chất thải nguy hại mà thải bỏ rác thải sinh hoạt, không khống chế khí thải độ ồn Căn theo quy định, sở vi phạm Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường 2005: Bảo vệ môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Tuy nhiên hoạt động sản xuất, sở quyền sở đánh giá chấp hành tốt đường lối, sách Đảng Nhà nước, quy định địa phương, chấp hành tốt việc thực thu thuế; Khi đoàn kiểm tra nhắc nhở, sở tiếp thu ý kiến thực yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ; Qua nghiên cứu, phân tích thấy sở đối tượng uốn nắn, giáo dục để đảm bảo tuân thủ pháp luật * Về trách nhiệm quan quản lý bảo vệ môi trường địa phương: Tại điều 122 Luật bảo vệ môi trường 2005 quy định nội dung quản lý nhà nước bảo vệ môi trường ủy ban nhân dân cấp có nêu trách nhiệm UBND cấp huyện: “… tổ chức đăng ký kiểm tra việc thực cam kết bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường; Chỉ đạo công tác kiểm tra, tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo quy định khác pháp luật có liên quan….” Như UBND cấp huyện thẩm định xác nhận Bản Cam kết bảo vệ môi trường sở thẩm quyền Song vào cụ thể trình thực nhiệm vụ quản lý UBND huyện sở, thấy: - Thứ nhất: Khi thẩm định Bản Cam kết bảo vệ môi trường sở không tồn Cam kết hướng dẫn hoàn chỉnh cho đạt yêu cầu trước xác nhận, dẫn đến việc ban hành Văn xác nhận Bản Cam kết chất lượng chưa cao, sở gặp khó khăn, lúng túng thực - Thứ hai: “Chưa thực tốt việc kiểm tra, giám sát thực pháp luật bảo vệ môi trường sở, nên không phát vi phạm sở, Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 10 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 dẫn tới việc sở gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân Những thiếu sót chủ yếu thuộc cán quản lý, chưa làm hết trách nhiệm, nhiệm vụ * Về bất cập việc xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật: - Ngày 01/01/2015, Luật Bảo vệ môi trường 2014 thức có hiệu lực thi hành, thay cho Luật Bảo vệ môi trường 2005 Trong Luật bảo vệ môi trường 2014 có nội dung thay Bản Cam kết bảo vệ môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường - Thời điểm chuyển giao lại trùng với thời điểm Công ty TNHH DJ Việt Nam tiến hành xây dựng đưa vào hoạt động phân xưởng mạ Song Luật Bảo vệ môi trường 2014 chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực Điều dẫn tới khó khăn, lúng túng cho sở việc lập lại Cam kết bảo vệ môi trường (hay Kế hoạch bảo vệ môi trường) 2.3.2 Hậu - Ảnh hưởng xấu tới môi trường sức khỏe người dân: Việc công ty TNHH DJ Việt Nam xả khí thải độc hại không qua xử lý gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sức khỏe người dân sống xung quanh khu công nghiệp Nếu việc xả khí thải tiếp tục diễn thời gian dài mà can thiệp quan quản lý nhà nước môi trường bị hủy hoại, sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Giảm sút pháp chế XHCN - Sự yếu công tác quản lý: Việc quản lý nhà nước UBND huyện Chương Mỹ sở lỏng lẻo, thiếu sát để xảy việc sở gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới người dân - Nếu giải vấn đề không tốt làm uy tín quan nhà nước làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước, gây bất bình dân Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 11 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 2.4 Xây dựng, phân tích lựa chọn phương án giải tình Qua phân tích tình đưa đánh giá phương án xử lý sau: * Phương án 1: Yêu cầu Công ty TNHH DJ Việt Nam lập lại Cam kết bảo vệ môi trường, đồng thời tiến hành xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Dựa vào kết luận Đoàn kiểm tra, biên lập, Chủ tịch UBND huyện Quyết định yêu cầu Công ty TNHH DJ Việt Nam lập lại Cam kết bảo vệ môi trường xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận Quyết định Đồng thời, giao phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Phú Nghĩa kiểm tra việc chấp hành Quyết định Công ty TNHH DJ Việt Nam - Điểm thuận lợi phương án: tạo điều kiện cho Công ty TNHH DJ Việt Nam tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh - Những điểm hạn chế, tồn phương án: + Chưa thuyết phục hộ dân có đơn kiến nghị + Khi giải quyết, chưa thấy rõ nguyên nhân dẫn đến vi phạm sở để có cách giải thoả đáng, đem lại hiệu + Khi giải tiếp tục đưa định quản lý hiệu quả, kết sở thực giải pháp theo yêu cầu quan quản lý không đem lại hiệu + Việc giải để kéo dài, người dân tiếp tục kiến nghị lên quan quản lý quyền cấp làm ảnh hưởng đến công việc chung quan * Phương án 2: Ra Quyết định đình hoạt động sở thời hàn 06 tháng thu hồi Giấy xác nhận đăng ký Bản Cam kết bảo vệ môi trường sở Dựa vào kết luận Đoàn kiểm tra, biên lập, Chủ tịch UBND huyện Quyết định đình hoạt động sản xuất kinh doanh Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 12 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 Công ty TNHH DJ Việt Nam thời hạn 06 tháng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường sở Đồng thời, giao phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã Phú Nghĩa kiểm tra việc chấp hành Quyết định Công ty TNHH DJ Việt Nam Nếu thời gian bị đình mà công ty TNHH DJ Việt Nam cố tình hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, phải khẩn trương báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý kịp thời - Điểm thuận lợi phương án: chấm dứt hành vi gây ô nhiễm sở - Những điểm hạn chế, tồn phương án: + Quyền kinh doanh doanh nghiệp chưa đảm bảo Việc ngừng sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp, đơn đặt hàng thực bị ngừng lại gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp Mặt khác, sở bị thu hồi Giấy xác nhận đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường sản phẩm làm khó tiêu thụ, xuất nước không đảm bảo thủ tục môi trường Điều dẫn tới việc công ty bị phá sản + Quyết định thu hồi giấy chứng nhận Cam kết đình hoạt động sở ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt, kinh tế hộ gia đình công nhân; đặc biệt thu nhập hộ công nhân trông chờ từ kết sản xuất kinh doanh sở dẫn đến tình hình kinh tế hộ khó khăn, điều phần ảnh hưởng làm phức tạp tình hình kinh tế - xã hội địa phương * Phương án 3: Ra định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường yêu cầu Công ty TNHH DJ Việt Nam lập lại Cam kết bảo vệ môi trường Dựa vào kết luận Đoàn kiểm tra, biên lập, Chủ tịch UBND huyện Quyết định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường sở thực hành vi vi phạm Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 13 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 Cam kết bảo vệ môi trường xác nhận theo quy định hoạt động phân xưởng mạ Theo quy định điểm d, khoản 2, Điều 12, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty TNHH DJ Việt Nam bị áp dụng hình thức xử phạt chính: phạt tiền với mức phạt 80.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả: buộc sở phải có biện pháp quản lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật khí thải thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận Quyết định Đồng thời, yêu cầu sở phải lập lại Cam kết bảo vệ môi trường hoạt động phân xưởng mạ gửi quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định Trong trình thực phải có phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát Uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ (phòng Tài nguyên Môi trường), Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa hộ gia đình có đơn kiến nghị Yêu cầu sở áp dụng Quy chuẩn Việt Nam môi trường - QCVN 05:2009/BTNMT chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT số chất độc hại không khí xung quanh - QCVN 19:2009/BTNMT quy định khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ, QCVN 20:2009/BNTMT quy định khí thải công nghiệp dối với số chất hữu - QCVN 26:2010/BTNMT quy định tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT quy định độ rung - QCVN 40:2011/BTNMT quy định nước thải công nghiệp Thực công đoạn nhuộm, phun sơn buồng kín có đặt hệ thống lọc khí, thiết bị thu bụi, sơn, có ống thoát khí tối thiểu cao 15m Xây dựng tường cách âm khu vực nhà xưởng, trần nhà ốp vật liệu cách âm (chẳng hạn xốp) Bố trí trạm phát điện nằm độc lập cách xa khu làm việc khu nhà nghỉ cán bộ, công nhân; Khoảng cách đến khu dân cư gần 500m Xây dựng bể xử lý nước thải, nước thải đảm bảo phải xử lý qua bể sau: bể lắng, lọc cặn, bể tách dầu mỡ, nước thải sau xử lý thải vào Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 14 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 hệ thống nước thải chung khu vực, tuyệt đối không thải vào ruộng, ao nuôi sản xuất nhân dân, cặn vô phải xử lý chung với chất thải nguy hại - Những điểm thuận lợi phương án này: + Pháp luật nhà nước quyền sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đảm bảo + Đời sống công nhân nhà máy đảm bảo, hộ dân sống xung quanh không bị ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh sở + Cách giải có tính chất giáo dục sở, dễ sở người dân đồng tình ủng hộ + Khắc phục tồn Văn xác nhận Cam kết ban hành đảm bảo kết hợp hài hoà phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ cải thiện môi trường - Điểm hạn chế, tồn phương án thời gian giải kéo dài * Kết luận: Trong 03 phương án trình bày trên, chọn phương án làm phương án để giải quyết, xử lý tình theo phương án hợp lý nhất, khả thi tối ưu nhất, giúp giải vấn đề nảy sinh tình mà đảm bảo hài hòa tình lý, lợi ích kinh tế lợi ích xã hội, sở nhân dân đồng tình ủng hộ Như phân tích trên, với cách giải sở nhận thấy vi phạm nghiêm túc chấp hành Quyết định UBND huyện Mặt khác, quan quản lý nhà nước thấy rõ khuyết điểm, thiếu sót tổ chức hoạt động quản lý nhà nước, từ khắc phục tồn để tạo uy tín, lòng tin nhân dân xây dựng Nhà nước vững mạnh 2.5 Lập kế hoạch tổ chức phương án lựa chọn Khi nhận thấy hành vi vi phạm, Phòng Tài nguyên Môi trường quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường, xử lý vi phạm môi trường Phòng Tài nguyên Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 15 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 Môi trường phải lên kế hoạch cụ thể để tham mưu giải vụ việc theo bước cụ thể sau: TT Nội dung công việc Thời gian thực Trình tự thực Sau nhận đơn kiến nghị hộ dân xã Phú Nghĩa việc Công ty TNHH DJ Việt Nam xả khí Tiếp nhận xử lý đơn kiến nghị hộ dân xã Phú thải có mùi khó chịu gây ảnh hưởng 01 ngày Nghĩa tới đời sống hàng ngày hộ dân sống xung quanh khu công nghiệp, UBND huyện Chương Mỹ giao cho phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND xã Phú nghĩa tiến hành kiểm tra, giải Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên môi trường phối hợp với UBND xã Phú Nghĩa, Ban Quản lý khu công nghiệp Phú Nghĩa kiểm tra đột xuất Công ty TNHH DJ Việt Nam Sau kiểm tra hồ sơ pháp lý Kiểm tra thực tế sở theo đơn kiến nghị 01 ngày kiểm tra thực địa, Đoàn tiến hành lập biên vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường sở thực vi phạm cam kết bảo vệ môi trường hoạt động phân xưởng mạ, đồng thời xả khí thải chưa qua xử lý môi trường Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 16 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội TT Nội dung công việc Thời gian thực chính, phòng Tài nguyên Môi cho UBND huyện trường tiến hành báo cáo UBND Quyết định xử báo cáo trả Trình tự thực Sau lập biên vi phạm hành Báo cáo tham mưu phạt vi phạm hành Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 huyện việc vi phạm Công ty 01 ngày TNHH DJ Việt Nam, đồng thời tham mưu cho UBND hyện lời đơn kiến nghị Quyết định xử phạt vi phạm hành hộ dân xã báo cáo trả lời đơn kiến Phú Nghĩa nghị hộ dân xã Phú Nghĩa Công ty TNHH DJ Việt Nam có giải trình văn hành vi vi phạm đề nghị Giải trình 05 ngày UBND huyện cho thời hạn 30 ngày để tiến hành làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Cam kết bảo vệ môi trường xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Sau nhận báo cáo phòng Tài nguyên Môi trường báo cáo giải trình Công ty Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường TNHH DJ Việt Nam, Chủ tịch 07 ngày UBND huyện xem xét Quyết định xử phạt vi phạm hành Đồng thời, giao phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Quyết định sở Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 17 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội TT Nội dung công việc Thời gian thực Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 Trình tự thực Phòng Tài nguyên Môi trường tiến hành giao Quyết định xử phạt vi phạm hành công ty Gửi Quyết định xử TNHH DJ Việt Nam Đồng thời phạt vi phạm hành công 02 ngày ty TNHH DJ Việt yêu cầu công ty nghiêm chỉnh chấp hành nội dung Quyết định; Sau nộp tiền phạt, phải giử lại Nam giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước phòng Tài nguyên Môi trường để phòng kiểm tra, đôn đốc Sau nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Thi hành Quyết định xử lý vi phạm TNHH DJ Việt Nam tiến hành làm `30 ngày hành thủ tục đăng ký điều chỉnh Cam kết bảo vệ môi trường xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn trước thải môi trường Sau thời hạn 30 ngày thi hành Kiểm tra việc chấp Quyết định, phòng Tài nguyên hành Quyết định xử Môi trường phối hợp với UBND xã phạt vi phạm hành công ty TNHH Nam DJ Việt 01 ngày Phú Nghĩa, Ban quản lý khu công nghiệp Phú Nghĩa tiến hành kiểm tra việc chấp hành định xử phạt vi phạm hành công ty TNHH DJ Việt Nam Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 18 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Ô nhiễm môi trường mối đe dọa tất loài người Nhất giai đoạn nay, trước yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vấn đề ô nhiễm môi trường trở nên nóng bỏng hết Do đó, phải có hành động để cứu lấy môi trường, phải kết hợp hài hoà phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững, đồng thời có biện pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa lĩnh vực bảo vệ môi trường Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi khách quan điều kiện đổi nước ta nay, bắt nguồn từ đòi hỏi ổn định phát triển kinh tế đất nước, mở rộng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi kinh tế mở cửa, hội nhập Tăng cường pháp chế XHCN giai đoạn phải tiến hành khẩn trương, đồng bộ, phải có lãnh đạo chặt chẽ Đảng, quản lý toàn diện có hiệu nhà nước; Mọi tổ chức Đảng, quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp pháp luật, không tổ chức, cá nhân đứng ngoài, đứng pháp luật Việc xử lý trường hợp vi phạm Hiến pháp, pháp luật nói chung pháp luật bảo vệ môi trường nói riêng cách linh hoạt, mềm dẻo, hợp tính hợp lý tạo niềm tin quần chúng nhân dân, nâng cao uy tín quan nhà nước tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 3.2 Kiến nghị Qua việc xử lý tình nêu trên, tồn công tác bảo vệ môi trường phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện ta giai đoạn nay, mạnh dạn có số kiến nghị sau: Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 19 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 - Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực Luật Bảo vệ môi trường 2014 Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành để tránh gây kẽ hở trình thực pháp luật bảo vệ môi trường - Đề nghị Bộ khoa học công nghệ nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam môi trường - Đề nghị Ủy ban nhân Thành phố hỗ trợ kinh phí cho dự án xử lý môi trường công tác bảo vệ môi trường địa phương - Đề nghị Ban quản lý Khu công nghiệp Chế xuất Hà Nội phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước sở khu công nghiệp - Đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường UBND huyện tiếp tục có kế hoạch tăng cường sở vật chất, bồi dưỡng cán làm công tác quản lý môi trường; Triển khai chương trình tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường Doanh nghiệp Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 20 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật bảo vệ môi trường năm 2005; - Luật Đầu tư 2005; - Nghị định 29 /2011/NĐ – CP ngày 18/4/2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt hành lĩnh vực môi trường - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 08/4/2010 UBND thành phố Hà Nội việc ban hành mẫu Quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 21 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường, Phòng Đào tạo, quý thầy cô giáo Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong giúp đỡ trình học tập trường, đồng thời hướng dẫn tận tình cho hoàn thành tiểu luận tình Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới quý Thầy, Cô chủ nhiệm lớp; quý Thầy, Cô giáo nhà trường tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Do thời gian hạn chế kinh nghiệm quản lý nhà nước chưa có, đề tài không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nội dung hình thức Tôi mong nhận góp ý quý thầy cô, bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Hòa Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 22 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 MỤC LỤC I LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu II NỘI DUNG 2.1 Mô tả tình 2.2 Xác định mục tiêu xử lý tình 2.3 Phân tích nguyên nhân, hậu 2.3.1 Phân tích nguyên nhân 2.3.2 Hậu 11 2.4 Xây dựng, phân tích lựa chọn phương án giải tình 12 2.5 Lập kế hoạch tổ chức phương án lựa chọn 15 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 19 3.1 Kết luận 19 3.2 Kiến nghị 19 Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 23 - [...]... vệ môi trường của cơ sở Đồng thời, giao phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phú Nghĩa kiểm tra việc chấp hành Quyết định của Công ty TNHH DJ Việt Nam Nếu trong thời gian bị đình chỉ mà công ty TNHH DJ Việt Nam vẫn cố tình hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, phải khẩn trương báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý kịp thời - Điểm thuận lợi của phương án: chấm dứt ngay được hành vi gây ô nhiễm của. .. bảo vệ môi trường (hay Kế hoạch bảo vệ môi trường) 2.3.2 Hậu quả - Ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe của người dân: Việc công ty TNHH DJ Việt Nam xả khí thải độc hại không qua xử lý đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và sức khỏe người dân sống xung quanh khu công nghiệp Nếu việc xả khí thải vẫn tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài mà không có sự can thiệp của các cơ quan quản lý nhà... hành chính của công ty TNHH Nam DJ Việt 01 ngày Phú Nghĩa, Ban quản lý khu công nghiệp Phú Nghĩa tiến hành kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của công ty TNHH DJ Việt Nam Học viên: Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng TNMT huyện Chương Mỹ - 18 - Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Ô nhiễm môi trường đang... nguyên và Môi trường tiến hành giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Gửi Quyết định xử TNHH DJ Việt Nam Đồng thời phạt vi phạm hành 5 chính đối với công 02 ngày ty TNHH DJ Việt yêu cầu công ty nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung của Quyết định; Sau khi nộp tiền phạt, phải giử lại Nam giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước về phòng Tài nguyên và Môi trường để phòng kiểm tra, đôn đốc... án xử lý môi trường và công tác bảo vệ môi trường của địa phương - Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở trong khu công nghiệp - Đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên môi trường và UBND huyện tiếp tục có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý môi trường; ... thi hành, thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường 2005 Trong Luật bảo vệ môi trường 2014 có nội dung mới là thay thế Bản Cam kết bảo vệ môi trường bằng Kế hoạch bảo vệ môi trường - Thời điểm chuyển giao này lại trùng với thời điểm Công ty TNHH DJ Việt Nam tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động phân xưởng mạ Song Luật Bảo vệ môi trường 2014 vẫn chưa có những Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực... vệ môi trường, đồng thời tiến hành xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn Dựa vào kết luận của Đoàn kiểm tra, căn cứ biên bản đã được lập, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định yêu cầu Công ty TNHH DJ Việt Nam lập lại bản Cam kết bảo vệ môi trường và xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định Đồng thời, giao phòng Tài nguyên và Môi trường, ... nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Thi 6 hành Quyết định xử lý vi phạm TNHH DJ Việt Nam tiến hành làm `30 ngày hành chính thủ tục đăng ký điều chỉnh bản Cam kết bảo vệ môi trường và xây dựng hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường Sau thời hạn 30 ngày thi hành 7 Kiểm tra việc chấp Quyết định, phòng Tài nguyên và hành Quyết định xử Môi trường phối hợp với... ảnh hưởng và làm phức tạp tình hình kinh tế - xã hội địa phương * Phương án 3: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và yêu cầu Công ty TNHH DJ Việt Nam lập lại bản Cam kết bảo vệ môi trường Dựa vào kết luận của Đoàn kiểm tra, căn cứ biên bản đã được lập, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cơ sở đã... trường; - Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi ... xung quanh Để nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, xin chọn đề tài: Xử lý tình gây ô nhiễm môi trường Công ty TNHH DJ Việt Nam làm đề tài tiểu luận cuối khoá học Đây hội... Tài nguyên Môi trường, UBND xã Phú Nghĩa kiểm tra việc chấp hành Quyết định Công ty TNHH DJ Việt Nam Nếu thời gian bị đình mà công ty TNHH DJ Việt Nam cố tình hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, ... công ty TNHH DJ Việt Nam không nghiêm túc chấp hành nội dung bảo vệ môi trường nêu Cam kết bảo vệ môi trường, không thực tốt biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xử lý tình huống gây ô nhiễm môi trường của công ty TNHH DJ việt nam, Tiểu luận xử lý tình huống gây ô nhiễm môi trường của công ty TNHH DJ việt nam, Tiểu luận xử lý tình huống gây ô nhiễm môi trường của công ty TNHH DJ việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn